Sunteți pe pagina 1din 13

PROGRAMUL ANUAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE ANUL 2014

Nr TERMEN DE
crt ACTIVITATEA RASPUNDE
REALIZARE
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in trimestrial (sau ori de
1 angajatorul
munca cate ori este nevoie)
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
2 anual angajatorul
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
3 lunar comitetul
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
4 lunar comitetul
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
5 echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea, Ianuarie comitetul
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


6 trimestrial comitetul
necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

Analiza respectarii reglementarilor legale din


7 trimestrial comitetul
intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


8 trimestrial comitetul
din intreprindere
trimestrial
Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea
9 accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, comitetul
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca
(daca exista)
trimestrial
Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra
accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesion-
10 comitetul
ale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
(daca exista)
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual si
11 trimestrial comitetul
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual de
lucru
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a trimestrial comitetul
programului pentru anul urmator
Intocmirea materialului scis pentru informarea
Inspectoratului teritorial de munca despre starea
12 protectiei muncii in unitate (cuprinde raportul scris al Decembrie comitetul
conducatorului unitatii cu privire la situatia securitatii si
sanatatii in munca)
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
13 salariatilor care au suferit accidente care au avut ca comitetul
efect diminuarea capacitatii de munca
(numai cand este
Analiza acordarii (la propunerea medicului) a
14 materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de anual comitetul
protectie
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
15 protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii comitetul
accidentelor de munca
(numai cand este

Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor


de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
16 trimestrial comitetul
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice

17 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise trimestrial comitetul


Analiza autorizarii exercitarii meseriilor si profesiilor
18 anual comitetul
conform reglementarilor in vigoare
Analiza modului de executare a instructajului introductiv
general (IIG), a instructajului la locul de munca (ILM), a
19 instructajului periodic (IP), precum si a reinstruirii anual comitetul
angajatilor absenti pe o perioada mai mare de 30 de
zile din unitate
Completarea comitetului de securitate si sanatate in numai cand este
20 comitetul
munca cu noi membrii cazul
PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM I 2008

Nr TERMEN DE
crt ACTIVITATEA RASPUNDE
REALIZARE
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in trimestrial (sau ori de
1 angajatorul
munca cate ori este nevoie)
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
2 anual angajatorul
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
3 lunar comitetul
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
4 lunar comitetul
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
5 echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea, Ianuarie comitetul
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


6 comitetul
necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

Analiza respectarii reglementarilor legale din


7 comitetul
intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


8 comitetul
din intreprindere

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


9 accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, comitetul
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca (daca
exista)
Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra
accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesion-
10 comitetul
ale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
(daca exista)
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
11 folosirea si intretinerea echipamentului individual si comitetul
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
12 privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a comitetul
programului pentru anul urmator
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
13 salariatilor care au suferit accidente care au avut ca comitetul
efect diminuarea capacitatii de munca (numai
cand este cazul)
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
14 protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii comitetul
accidentelor de munca
(numai cand este cazul)
Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor
de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
15 comitetul
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice

16 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise comitetul


Completarea comitetului de securitate si sanatate in numai cand este
17 comitetul
munca cu noi membrii cazul

Nr TERMEN DE
crt ACTIVITATEA RASPUNDE
REALIZARE
PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM II 2008

Nr TERMEN DE
crt ACTIVITATEA RASPUNDE
REALIZARE
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in trimestrial (sau ori de
1 angajatorul
munca cate ori este nevoie)
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
2 anual angajatorul
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
3 lunar comitetul
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
4 lunar comitetul
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
5 echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea, Ianuarie comitetul
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


6 comitetul
necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

Analiza respectarii reglementarilor legale din


7 comitetul
intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


8 comitetul
din intreprindere

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


9 accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, comitetul
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca (daca
exista)
Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra
accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesion-
10 comitetul
ale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
(daca exista)
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
11 folosirea si intretinerea echipamentului individual si comitetul
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
12 privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a comitetul
programului pentru anul urmator
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
13 salariatilor care au suferit accidente care au avut ca comitetul
efect diminuarea capacitatii de munca (numai
cand este cazul)
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
14 protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii comitetul
accidentelor de munca
(numai cand este cazul)
Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor
de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
15 comitetul
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice

16 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise comitetul


Completarea comitetului de securitate si sanatate in numai cand este
17 comitetul
munca cu noi membrii cazul
PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM III 2008

Nr TERMEN DE
crt ACTIVITATEA RASPUNDE
REALIZARE
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in trimestrial (sau ori de
1 angajatorul
munca cate ori este nevoie)
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
2 anual angajatorul
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
3 lunar comitetul
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
4 lunar comitetul
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
5 echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea, Ianuarie comitetul
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


6 comitetul
necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

Analiza respectarii reglementarilor legale din


7 comitetul
intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


8 comitetul
din intreprindere

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


9 accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, comitetul
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca (daca
exista)
Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra
accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesion-
10 comitetul
ale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
(daca exista)
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
11 folosirea si intretinerea echipamentului individual si comitetul
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
12 privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a comitetul
programului pentru anul urmator
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
13 salariatilor care au suferit accidente care au avut ca comitetul
efect diminuarea capacitatii de munca (numai
cand este cazul)
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
14 protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii comitetul
accidentelor de munca
(numai cand este cazul)
Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor
de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
15 comitetul
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice

16 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise comitetul


Completarea comitetului de securitate si sanatate in numai cand este
17 comitetul
munca cu noi membrii cazul
PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM IV 2008

Nr TERMEN DE
crt ACTIVITATEA RASPUNDE
REALIZARE
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in trimestrial (sau ori de
1 angajatorul
munca cate ori este nevoie)
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
2 anual angajatorul
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
3 lunar comitetul
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
4 lunar comitetul
securitate in munca
Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare
5 comitetul
necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

Analiza respectarii reglementarilor legale din


6 comitetul
intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


7 comitetul
din intreprindere

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


8 accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, comitetul
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca (daca
exista)
Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra
accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesion-
9 comitetul
ale despre accidentele care au avut loc de la ultima
(daca
sedinta
exista)
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
10 folosirea si intretinerea echipamentului individual si trimestrial comitetul
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
11 privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a trimestrial comitetul
programului pentru anul urmator
Intocmirea materialului scis pentru informarea
Inspectoratului teritorial de munca despre starea
12 protectiei muncii in unitate (cuprinde raportul scris al Decembrie comitetul
conducatorului unitatii cu privire la situatia securitatii si
sanatatii in munca)
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
13 salariatilor care au suferit accidente care au avut ca comitetul
efect diminuarea capacitatii de munca
(numai cand este
Analiza acordarii (la propunerea medicului) a
14 materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de anual comitetul
protectie
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
15 protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii comitetul
accidentelor de munca (numai
cand este cazul)
Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor
de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
16 comitetul
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice

17 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise comitetul


Analiza autorizarii exercitarii meseriilor si profesiilor
18 comitetul
conform reglementarilor in vigoare
Analiza modului de executare a instructajului introductiv
general (IIG), a instructajului la locul de munca (ILM), a
19 instructajului periodic (IP), precum si a reinstruirii comitetul
angajatilor absenti pe o perioada mai mare de 30 de
zile din unitate
Completarea comitetului de securitate si sanatate in numai cand este
20 comitetul
munca cu noi membrii cazul
PROGRAM DE PROTECTIE A MUNCII PE ANUL 2007