Sunteți pe pagina 1din 3

Dotarea cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor

1 2 3 4

Nr.crt Spaţii de producţie şi auxiliare U/M Norme de dotare pe unitate de măsură

mp Stingătoare portabile Stingătoare carosabile Alte mijloace

Spumă Praf şi Spumă Ladă cu Butoi cu Post fix


mecanică CO2 CO2 mecanică Praf şi CO2 nisip apă de interv.
1 Atelier tâmplărie 1-100 2 2 1
2 Sală de fabricat mezeluri 1-100 2 2 1
3 Secţie producţie acid acetic 1-100 2 2 1
4 Magazii, depozite furaje 1-500 2 6 1 2 1
5 Hale de păsări 1-1000 2 10 1 2 1
6 Hale de porci )50-100 capete) 1 2 1 1 1
7 Saivane de oi (100 capete) 1 2 1 1 1
8 Grajd de taurine 1-500 4 6 1 1 1

9 Depozite îngrăşăminte chimice 1-200 2 4 1 2 2

Fabrică de pâine şi cuptoare cu


10 arzător cu combustibil lichid 1 arzător 1 4 1 1
Fabrică de pâine cu cuptor
11 electric 1…50 2 1
12 Atelier de tipărire 1-100 1 11
Săli de spectacole, teatre,
13 discoteci 1-100 1 1
14 Biblioteci şi depozite de cărţi 1…50 1 1 1
Ateliere de prelucrare a metalelor
15 la cald 1-200 1 4 1
16 Atelier de reparaţii utilaje 1-200 3 1 1
17 Atelier de vulcanizare 1-100 1 2 1
18 Atelier reparaţii auto 1-400 1 6 1 1
19 Atelier vopsitorie 1-200 2 4 1 1 1
20 Atelier tinichigerie 1-200 2 1

Puncte de desfacere a buteliilor


21 GPL (rastel de 20 butelii) 2 1
Staţii de benzină cu capacitatea
22 de 150-300 mc 2 2 1 1 1
Staţii de benzină cu capacitatea
23 de 150-300 mc 3 3 1 2 2
24 Blocuri de locuinţe 2 nivele 1 1
25 Ateliere electrice 1-100 1 2
26 Ateliere bobinaj 1-200 1 2 1
27 Magazine mărfuri alimentare 1-150 2 1
Magazine mărfuri textile,
28 industriale 1-100 2 1
29 Biserici şi mânăstiri 1…50 1 1
30 Depozite de cereale 1…50 1 1
Mijloace de transport călători şi
31 marfă 2

32 Policlinici şi cabinete medicale 1…50 1 1


33 Unităţi de cazare 1-100 2 1

până la
Mori de măcinat grâu, porumb, 100 de
34 secară tone 2 2 1
35 Alimentaţie publică 1-100 2 1

Note:

1. Acolo unde nu există surse de alimentare cu apă, cantităţile de stingătoare se dublează şi se dotează suplimentar cu un pichet PSI
2. Unde funcţionează utilaje care prezintă pericol de incendiu, se dotează fiecare utilaj cu un stingător P6.
3. La depăşirea suprafeţelor indicate în coloana 3, dotarea se face conform scenariului de incendiu întocmit de proiectant.