Sunteți pe pagina 1din 99

PREFAŢĂ

Plasa, ca subunitatea administrativă în cadrul Scaunului Trei Scaune, apare în anul

iei
1871, când teritoriul scaunului respectiv a fost împărţit în şase plase. De-a lungul anilor s-
au produs modificări în ceea ce priveşte numărul şi componenţa plaselor. Astfel, în anul
1876, odată cu înfiinţarea Comitatului Trei Scaune, pentru o mai bună organizare a teritoriului

ân
au fost înfiinţate opt plase, iar în anul 1895, pe teritoriul scaunului respectiv, s-au organizat
doar patru plase: Sepsi, Kezdi, Orbai şi Micloşoara.
Prin Legea de unificare administrativă din anul 1925, cele 97 comune rurale ale
judeţului Trei Scaune, au fost grupate în următoarele cinci plase: Baraolt, Ozun, Sf.

m
Gheorghe, Covasna şi Tg. Secuiesc. Localităţile din plasa Buzăul Ardelean, care până în
1925, au aparţinut de judeţul Trei Scaune, după această dată, au fost incluse în componenţa

Ro
judeţului Braşov.
Fiecare plasă avea în fruntea ei un pretor. Pretorul, aflat în subordinea directă a
prefectului, reprezenta agentul puterii centrale în teritoriu, urmărind executarea hotărârilor
consiliului şi ale delegaţiei judeţene şi îndeplinind şi alte atribuţii stabilite prin legi şi
regulamente. Pretorul era şeful poliţiei de plasă. În această calitate, el se îngrijea de

ale
prevenirea delictelor şţi de menţinerea ordinei şi siguranţei publice.
În urma Dictatului de la Viena, din toamna anului 1940, cea mai mare parte a
teritoriului judeţului Trei Scaune a trecut, timp de patru ani, sub administraţia statului ungar,
păstrându-se împărţirea judeţului, în patru plase. După eliberarea teritoriului de sub ocupaţia
străină, în toamna anului 1944, s –a revenit la vechea împărţire administrativă a teritoriului
le
judeâului Trei Scaune în cinci plase, respectiv: Baraolt, Covasna, Ozun, Sf. Gheorghe şi Tg.
Secuiesc, împărţire ce se va menţine până în anul 1950, când plasele îşi vor înceta activitatea,
na

ca urmare a aplicării Legii nr. 5/1950, adoptată de Prezidiul Marii Adunări Naţionale, act
normative prin care s-au înfiinţat raioanele, ca unităţi administrative operative.
Materialul documentar este format dintr-o diversitate de acte, oferind cercetătorului
posibilitatea cunoaşterii principalelor aspecte ale vieţii economice, social – politice,
ţio

administrative, culturale şi spirituale, din localităţile fiecărei plase.


Comunele Barcani, Budila, Dobârlău, Întorsura Buzăului, Mărcuş, Sita Buzăului şi
vama Buzăului au fost incorporate până în anul 1925 la judeţul Trei Scaune, formând
Na

“Expozitura Pretorială Buzăul Ardelean”. Odată cu punerea în aplicare a Legii de Unificare


Administrativă din 1925, aceste comune au fost incorporate la judeţul Braşov şi încluse în
plasa Săcele. În anul 1928 se înfiinţează plasa “Buzăul Ardelean”, care, cu o mică întrerupere
(între 05 09 .1933 – 12 04 1934) a funcţionat până în 1950.
le

Documentele Preturii plăşii Buzăul Ardelean ( Întorsura Buzăului), anii extremi


1922 -1949, au fost preluate în anul 1977, de la Filiala Arhivelor Statului Braşov, fiind
prelucrate arhivistic de consilerii Cristian Crişan şi Cristina Bartok.
ive
Arh
©
NR.INV.230

INVENTAR

iei
ân
FONDUL NR: 188

m
Ro
ale
PRETURA PLĂŞII BUZĂUL ARDELEAN
le
Anii extremi: 1922 – 1949
na

Nr. u.a.: 1179


ţio
Na
le
ive
Arh
©

2
ARHIVELE NAŢIONALE
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COVASNA Inv. nr. 230
FONDUL NR. 188

iei
PRETURA PLĂŞII BUZĂUL ARDELEAN

ân
INVENTAR
anii extremi ( 1922-1949)

m
u.a. 1179

Ro
Nr. crt. Nr. Data şi locul Cuprinsul unităţii arhivistice Nr. file
doc. documentul
ui
1. 1922 1922 Circulare, procese verbale atestate, mandate 243

ale
penale, citaţii, corespondenţa între Subprefectura
judeţului Trei Scaune, Prefectura judeţului,
Ocolul Silvic şi Expozitura Pretorială Buzăul
Ardelean.
original, hârtie.
le
2. 1922 1922 Circulare, procese verbale, rapoarte, liste cu 201
na

bunuri ale cetăţenilor unguri din judeţul Trei


Scaune aflate în Ungaria, sentinţe, mandate
penale, citaţii, autorizaţii de port armă, reclamaţii,
ţio

corespondenţă între Subprefectura, Prefectura


judeţului Trei Scaune şi Expozitura Pretorială
Buzăul Ardelean.
original, lb. română-maghiară, hârtie
Na

3. 1922 1922 Circulare, procese verbale, atestate, mandate 17


penale, citaţii, corespondenţă între
Subprefectura, Prefectura judeţului Trei Scaune,
Ocolul Silvic şi Expozitura Pretorială Buzăul
le

Ardelean.
original, lb. română-maghiară, hârtie.
4. 1922 1922 Circulare, procese verbale, mandate penale, 246
ive

sentinţe, rapoarte, permise port armă, citaţii,


atestate, corespondenţă între Subprefectura,
Prefectura judeţului Trei Scaune şi Expozitura
Arh

Pretorială Buzăul Ardelean.


Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie.
5. 1922 1922 Circulare, procese verbale, rapoarte, hotărâri ale 319
primăriilor comunale, reclamaţii, certificate de
moralitate, permise de port armă, corespondenţă
între Subprefectura, Prefectura judeţului Trei
©

Scaune şi Expozitura Pretorială Buzăul


Ardelean.
original, lb. română-maghiară, hârtie.

3
6. 1922 1922 Circulare, procese verbale de constatare, 408
certificate de moralitate şi pauperitate, cereri,
telegrame referitoare la diferite probleme de ordin

iei
administrativ, liste cu bunuri aparţinând
locuitorilor din judeţul Trei Scaune.
original, lb. română-maghiară, hârtie.

ân
7. 1922 1922 Procese verbale de constatare a unor furturi, 90
mandate de pedepsire, telegrame, certificate de
pauperitate şi moralitate, ordine referitoare la
cetăţeni repatriaţi şi la interzicerea unor ziare.

m
original, lb. română-maghiară, hârtie.
8. 1922 1922 Acte privind aplicarea legii agrare în comuna 61

Ro
1930 Teliu.
Copie şi original, hârtie.
9. 1922 1922 Acte privind aplicarea legii agrare în comuna 86
1931 Budila.
Copie şi original, hârtie.

ale
10. 1922 1922 Hotărâri ale Comisiilor de ocol pentru 21
1933 împropietărirea şi expropierea din Sf. Gheorghe
şi Braşov, corespondenţă primită de la Regiunea
Agricolă Braşov de la diferite primării comunale.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie.
le
11. 1922 1922 Hotărâri ale Comisiilor de ocol de împropietărire 60
1934 şi expropiere Sf. Gheorghe şi Întorsura Buzăului,
na

hotărâri ale Judecătoriei Rurale Întorsura


Buzăului, procese verbale, corespondenţa primită
de Regiunea Agrară Întorsura Buzăului.
ţio

Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie.


12. 1922 1922 Hotărâri ale Comisiilor de Ocol de împropietărire 48
1934 şi expropiere Sf. Gheorghe şi Braşov, tabele cu
îndreptăţiţii la împropietărire, procese verbale,
Na

corespondenţă între Pretura plăşii Buzăul


Ardelean şi Regiunea Agricolă Întorsura
Buzăului, dispozitive de parcelare.
Copie şi original, hârtie
le

13. 1922 1922 Hotărâri ale Comisiilor de ocol de împropietărire 83


1933 şi expropiere Sf. Gheorghe şi Braşov, tabele
nominale, procese verbale, corespondenţă primită
ive

de la Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului în


anii 1930-1932
Copie şi original, hârtie
Arh

14. 1922 1922 Hotărâri ale Comisiilor de ocol pentru 20


1930 împropietărire şi expropiere Sf. Gheorghe privind
pământul expropiat din comunele Marcoş şi
Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
15. 1923 1923 Circulare, procese verbale, declaraţii, permise, 233
©

certificate de pauperitate, cereri adresate


pretorului plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie

4
16. 1923 1923 Circulare, mandate de pedepsire pentru furt, ---
procese verbale de constituire a comisiilor pentru
construcţii, certificate de pauperitate şi moralitate,

iei
permise de port armă, acte privind imobilele ce
aparţin primăriei comunale Budila.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie

ân
17. 1923 1923 Circulare, mandate de pedepsire, liste cu 276
contribuţiile locuitorilor din plasa Buzăul
Ardelean pentru jandarmerie, rapoarte privind
construirea unor drumuri comunale, permise de

m
port armă.

Ro
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
18. 1923 1923 Circulare, mandate de pedepsire pentru furt de 271
lemne, procese verbale, rapoarte primite de
primpretorul plăşii Buzăul Ardelean, ordine
referitoare la interzicerea comercializării unor

ale
reviste, liste de persoane amendate din comuna
Dobârlău, planuri de casă, permise de port armă,
certificate de pauperitate.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
19. 1923 1923 Circulare, mandate de pedepsire, procese verbale 162
le
de constatare.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
na

20. 1923 1923 Circulare, mandate penale, declaraţii, procese 160,173


verbale, certificate, corespondenţă între
Prefectura judeţului Trei Scaune şi Expozitura
ţio

Pretorială Buzăul Ardelean privind aplicarea


reformei agrare şi încasarea amenzilor şcolare.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
21. 1923 1923 Circulare, mandate penale, procese verbale, 197
Na

declaraţii, autorizaţii de port armă, autorizaţii de


construire case, hotărâri ale pretorului plăşii
Buzăul Ardelean, state de plată, liste nominale de
locuitori ai comunei Dobârlău privind anumite
le

drepturi.

22. 1923 1923 Circulare, procese verbale, mandate de pedepsire, 171,130


ive

permise port armă, hotărâri ale pretorului,


corespondenţă între Prefectura judeţului Trei
Scaune şi Expozitura Pretorială privind situaţia
Arh

generală a şcolilor din judeţ şi statutul cetăţenilor


străini.

Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie


©

23. 1923 1923 202


Circulare, procese verbale, mandate de
pedepsire, hotărâri ale Expoziturii Pretoriale

5
Buzăul Ardelean, state de plată, declarări, cereri
pentru concediu, cereri pentru eliberarea de
brevete industriale, autorizaţii de port armă,

iei
schiţe ale fabricii de cărămidă din judeţ,
certificate de moralitate, pauperitate, atestate
comunale, corespondenţa între primării şi

ân
Prefectura judeţului Braşov privind situaţia
persoanelor mobilizate şi trecerea frauduloasă a
graniţei.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie

m
Ro
24. 1923 1923 Ordine primite de la Ministerul de Interne, 170,201
mandate penale, declaraţii, procese verbale,
permise de port armă, certificate, corespondenţă
între Prefectura judeţului Trei Scaune şi

ale
Expozitura Pretorială Buzăul Ardelean privitoare
la problema locuinţelor pentru locuitorii comunei
Dobârlău, state de plată, liste cu persoane
amendate în anul 1923.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
le
25. 1923 1923 Circulare privind problema refugiaţilor şi a 294
relaţiilor autorităţilor din Transilvania cu
na

Ungaria, procese verbale, declaraţii, permise,


certificate, corespondenţa între Expozitura
Pretorială Buzăul Ardelean, primăriile comunale
ţio

din judeţ
26. 1923 1923 Acte privind administrarea păşunei comunale 24
1930 Dobârlău.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
Na

27. 1923 1923 Proces verbal de expropiere a terenului agricol ce 237,114,


1929 aparţine comunei Buzăul Ardelean. 117
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
28. 1923 1923 Hotărâri ale Comisiei de ocol pentru expropiere 33
le

1929 Sf. Gheorghe, dispoziţii între Consilieratul


Agricol Braşov şi Reuniunea Agricolă Săcele.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
ive

29. 1923 1923 Acte privind rezolvarea unor litigii agrare în 28


1933 comuna Teliu, hotărâri de împropietărire pentru
locuitorii comunei Boroşneu.
Arh

Copie şi original, hârtie


30. 1924 1924 Circulare, rapoarte, extrase jurnal de casă, 208
contracte între Comitetul Central Judeţean Şcolar
de Construcţie, Expozitura Pretorială Buzăul
Ardelean şi Comitetele şcolare locale de
construcţie.
©

Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie


31. 1924 1924 Circulare, procese verbale, interogatorii, bilete de 171,181
liberă trecere, certificate de moralitate.

6
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
32. 1924 1924 Circulare, procese verbale, atestate, certificate, 210,230
contracte de ucenicie, state de plată, permise de

iei
port armă.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
33. 1924 1924 Circulare referitoare la : deplasarea ţiganilor 210,238

ân
ursari, măsuri de reducerea tâlhăriilor, măsuri
pentru oprirea ciumei, extrase, recensământ
pentru maşini, certificate de moralitate, permise
de port armă, procese verbale.

m
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie

Ro
34. 1924 1924 Circulare, procese verbale, mandate penale, 175,169
certificate de moralitate, permise, corespondenţă
între Expozitura Pretorială Buzăul Ardelean şi
Prefectura judeţului Trei Scaune .
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie

ale
35. 1924 1924 Circulare referitoare la probleme administrative, 315
financiare, agrare; procese verbale, certificate de
moralitate, autorizaţii pentru construcţii,
corespondenţă între Expozitura Pretorială Buzăul
Ardelean şi Prefectura judeţului Trei Scaune .
le
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
36. 1924 1924 Circulare primite de la Ministerul Cultelor, 175,193
na

Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriilor, şi


Comerţului; procese verbale de constatare
contravenţii, certificate, contracte de ucenicie,
ţio

state de plată; corespondenţa Expoziturii Buzăul


Ardelean cu primăriile comunale privitoare.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
37. 1924 1924 Circulare, procese verbale, cereri pentru ---
Na

prelungirea perioadei de şedere în ţară; rapoarte,


plângeri; situaţii referitoare la sumele necesare
pentru plata pazei pădurilor; acte referitoare la:
circulaţia anumitor cărţi, recrutarea tinerilor din
le

judeţ în anul 1924, organizarea de târguri.


Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
38. 1924 1924 Circulare, procese verbale, mandate penale, 240
ive

hotărâri ale comisiei de construire, certificate de


moralitate, permise port armă, contracte de
ucenicie, acte privind: comerţul cu peşte,
Arh

transportul C.F.R., plata impozitelor, redactarea


proiectelor înaintate la nivel central.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
39. 1924 1924 Circulare, procese verbale, certificate, permise, 191
corespondenţa cu primăriile privind probleme
comerciale, sanitare, religioase.
©

Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie


40. 1924 1924 Circulare, procese verbale de constatare, 232
confirmări, hotărâri ale prefectului judeţului Trei

7
Scaune, autorizaţii, certificate de moralitate, acte
privind urmărirea unor persoane pe teritoriul
plăşii Buzăul Ardelean.

iei
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
41. 1924 1924 Circulare, procese verbale, certificate de 181
moralitate, cereri pentru acordarea unor permise,

ân
convocări, situaţii privind emigrările şi imigrările
din judeţul Trei Scaune, declaraţii, înştiinţări,
schiţe.

m
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie.
42. 1924 1924 Hotărâri ale Comisiei de ocol pentru 24

Ro
împropietărire şi expropiere a judeţului Trei
Scaune privitoare la aplicarea legii agrare.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
43. 1925 1925 Circulare, procese verbale, mandate de pedepsire, 298
interogatorii, bilete de liberă trecere, hotărâri ale

ale
Expoziturii Buzăul Ardelean pentru edificare,
construcţii, schiţe, certificate comunale, brevete
de industrie, angajamente.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
44. 1925 1925 Circulare, procese verbale, certificate de 199
le
moralitate, mandate .
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
na

45. 1925 1925 Circulare, procese verbale de constatare şi 181


predare-primire, certificate de naţionalitate, liste
cu contravenţii din plasa Buzăul Ardelean,
ţio

mandate de pedepsire, liste cu preţurile


produselor făinoase, înştiinţări.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
46. 1925 1925 Circulare, procese verbale de predare a gestiunii 150
Na

primăriilor comunale, procese verbale ale


Comisiei de edificare, tabel cu sediile închiriate
de Compania de jandarmi, corespondenţa
Expoziturii pretoriale Buzăul Ardelean cu
le

Prefectura Judeţului Trei Scaune, referitoare la


probleme de personal, adrese primite de al cercul
de Recrutare Braşov.
ive

Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie


47. 1925 1925 Circulare, procese verbale de edificare, autorizaţii 237
pentru construcţii, plângeri, declaraţii, state de
Arh

plată, certificate de naţionalitate, situaţie privind


periodicile primite de locuitorii comunei Vama
Buzăului, statistică cuprinzând propietarii de mori
din comuna Bicfalău, corespondenţă privind plata
impozitelor între prefectura Judeţului Trei Scaune
şi Expozitura pretorială Buzăul Ardelean.
©

Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie


48. 1925 1925 Circulare, procese verbale de constatare, state de 169
plată a funcţionarilor din primării, borderouri cu

8
permise de port armă, permise de pescuit,
certificate de moralitate, corespondenţă între
primăriile comunale şi Expozitura pretorială

iei
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
49. 1925 1925 Circulare, procese verbale, tabel cu persoanele ce 168

ân
au primit despăgubiri în urma unor calamităţi
naturale, certificate de moralitate, state de plată,
publicaţiuni şi înştiinţări de la nivel central,
corespondenţa Expoziturii pretoriale cu primăriile

m
comunale privind plata taxelor.

Ro
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
50. 1925 1925 Circulare, certificate de moralitate, brevete 204
industriale, procese verbale de constatare,
corespondenţă cu primăriile comunale privind
plata impozitelor şi împărţirea administrativă.

ale
Copie şi original, lb. română-maghiară, hârtie
51. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 12
Gheorghe şi Primăria comunei Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
52. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 3
le
1929 Gheorghe şi Primăria comunei Mărcuş privind
locurile de casă din comună, hotărârea Comisiei
na

de Impropietărire şi Expropiere Sf. Gheorghe


privind pădurea comunei.
Copie şi original, hârtie
ţio

53. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 7


Gheorghe şi Primăria comunei Mărcuş privind
arendarea forţată, liste cu persoanele care au avut
pământ expropiat şi cu cele care au primit
Na

pământ.
Copie şi original, hârtie
54. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 1
Gheorghe şi Primăria comunei Mărcuş privitoare
le

la terenurile expropiate.
Copie şi original, hârtie
55. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 58
ive

Gheorghe şi Primăria comunei Barcani, privind


acordarea de loturi de pământ pentru construirea
de case şi alte probleme agrare.
Arh

Copie şi original, hârtie


56. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 28
Gheorghe şi Primăria comunei Budila.
Copie şi original, hârtie
57. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 1925
Gheorghe şi Primăria comunei Budila privind
©

acordarea locurilor de casă.


Copie şi original, hârtie
58. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 8

9
Gheorghe şi Primăria comunei Budila, privind
arendarea unor terenuri.
Copie şi original, hârtie

iei
59. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 2
Gheorghe şi Primăria comunei Budila privind
restituirea unor terenuri.

ân
Copie şi original, hârtie
60. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 33
Gheorghe şi Primăria comunei Teliu, privind
împropietărirea unor persoane .

m
Copie şi original, hârtie
61. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 6

Ro
Gheorghe şi Primăria comunei Teliu privind
acordarea unor locuri de casă.
Copie şi original, hârtie
62. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. ---
Gheorghe şi Primăria comunei Teliu privitoare la

ale
arendarea unor terenuri.
Copie şi original, hârtie
63. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 2
Gheorghe şi Primăria comunei Teliu referitoare la
terenurile restituite.
le
64. 1925 1925 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 85
Gheorghe şi Primăria comunei Buzăul Ardelean
na

referitoare la aplicarea legii agrare.


Copie şi original, hârtie
65. 1925 1925 Buletine bilunare pentru primăriile comunelor 28
ţio

Budila, Marcoş, Teliu, Buzăul Ardelean, Barcani,


Dobârlău pe anul 1925.
Copie şi original, hârtie
Na

66. 1925 1925 Acte privind exploatarea păşunii comunale 53


1934 Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
67. 1925 1925 Acte privind aplicarea reformei agrare în comuna 35
1931 Barcani.
le

Copie şi original, hârtie


68. 1926 1926 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Sf. 2
ive

Gheorghe şi Primăria comunei Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
69. 1926 1926 Corespondenţă între Primăria comunei Budila şi 9
Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împropietăriţilor şi
Arh

Consilieratul Agricol al judeţului Braşov.


Copie şi original, hârtie
70. 1926 1926 Corespondenţă între Primăria comunei Întorsura 12
Buzăului şi Consilieratul Agricol al Judeţului
Braşov Copie şi original, hârtie
©

71. 1926 1926 Corespondenţă între Primăria comunei Barcani şi 9


Consilieratul Agricol al Judeţului Braşov
Copie şi original, hârtie

10
72. 1926 1926 Corespondenţă între Primăria comunei Sita 15
Buzăului şi Consilieratul Agricol al Judeţului
Braşov.

iei
Copie şi original, hârtie
73. 1926 1926 Corespondenţă între Primăria comunei Vama 5
Buzăului şi Consilieratul Agricol al Judeţului

ân
Braşov.
Copie şi original, hârtie
74. 1926 1926 Corespondenţă între Comisia de Ocol şi 14
Consilieratul Agricol al Judeţului Braşov.

m
Copie şi original, hârtie
75. 1926 1926 Corespondenţă între Primăria comunei Teliu şi 6

Ro
Consilieratul Agricol al Judeţului Braşov.
76. 1926 1926 Corespondenţă între Primăria comunei Marcoş şi 14
Consilieratul Agricol al Judeţului Braşov.
Copie şi original, hârtie
77. 1927 1927 Corespondenţă primită de primăria Budila pe anul 20

ale
1927.
Copie şi original, hârtie
78. 1927 1927 Corespondenţă între primăria comunei Barcani şi 14
notariatul aceleiaşi comune.
Copie şi original, hârtie
le
79. 1927 1927 Corespondenţa primită de primăria comunei 19
Vama Buzăului pe anul 1927.
na

80. 1927 1927 Corespondenţă primită de primăria Sita Buzăului 13


pe anul 1927.
81. 1927 1927 Corespondenţă primită de primăria comunei 10
ţio

Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
82. 1927 1927 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 8
Na

primăria comunei Budila pe anul 1927.


Copie şi original, hârtie
83. 1927 1927 Hotărâre a Comisiei de împropietărire şi 9
Expropiere a Ocolului Agricol Târgu Secuiesc
privind împropietărirea locuitorilor comunei
le

Barcani, statistică privind numărul de animale din


comuna Barcani.
ive

Copie şi original, hârtie


84. 1927 1927 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 7
primăria comunei Întrorsura Buzăului pe anul
1927.
Arh

original, hârtie
85. 1927 1927 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 4
primăria comunei Vama Buzăului .
Copie şi original, hârtie
86. 1927 1927 Înştiinţări trimise de Comisia de Ocol Întorsura 6
Buzăului comunelor din plasa Buzăul Ardelean
©

Copie şi original, hârtie


87. 1927 1927 Corespondenţă între Casa Centrală a 53
Împropietăririi şi primăria comunei Teliu.

11
Copie şi original, hârtie
88. 1927 1927 Corespondenţă între primăria comunei Marcoş şi 20
Regiunea Agricolă Săcele.

iei
original, hârtie
89. 1927 1927 Liste cu recensământul elevilor din comuna 19
Barcani pe anul 1927.

ân
Copie şi original, hârtie
90. 1927 1927 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 7
primăria comunei Sita Buzăului.
original, hârtie

m
91. 1927 1927 Extrase după registrul cu parcele ce au aparţinut 53
1935 familiilor Beldi şi Nemeş, corespondnţă privind

Ro
aplicarea reformei agrare în comuna Teliu.
Copie şi original, hârtie
92. 1928 1928 Circulare, procese verbale, corespondenţa între 2
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean şi primarii.

ale
Copie şi original, hârtie
93. 1928 1928 Circulare referitoare la acordarea diurnelor 2
medicilor veterinari din judeţ.
original, hârtie
94. 1928 1928 Circulară privind acoperirea deficitelor produse 4
le
instituţiilor de funcţionarii publici şi a fraudelor.
original, hârtie
na

95. 1928 1928 Regulamente de organizare a păşunilor comunale, 95


convocări ale Consiliului comunal, acte privind
urmărirea unor persoane, permise de pescuit,
ţio

autorizaţii, tabele cu cheltuielile comunelor din


judeţ privind supravegherea în spitale.
Copie şi original, hârtie
Na

96. 1928 1928 Acte privind cercetarea penală a brigadierului 6


silvic Ioan Tenzea din Barcani.

97. 1928 1928 Liste cu impozitele încasate la nivelul comunelor 18


din plasa Buzăul Ardelean.
le

Copie şi original, hârtie


98. 1928 1928 Acte referitoare la preţurile maximale la făina de 22
ive

grâu.
Copie şi original, hârtie
99. 1928 1928 Acte privitoare la numerotarea şi sigilarea 18
registrelor de contabilitate.
Arh

Copie şi original, hârtie


100. 1928 1928 Circulare privind interzicerea introducerii şi 21
răspândirii unor ziare şi broşuri în judeţul Braşov.
Copie şi original, hârtie
101. 1928 1928 Corespondenţă între Pretura Plăşii Buzăul 147
Ardelean şi Prefectura judeţului Braşov privind
©

regimul cetăţenilor străini, corespondenţă cu


Ministerul Comunicaţiilor privitor la numărul
mare de reclamaţii primite, procese verbale de

12
inspecţie a birourilor notariale din plasă, acte
privind plata impozitelor şi a taxelor.
Copie şi original, hârtie

iei
102. 1928 1928 Cereri pentru eliberarea unor cărţi de muncă, 262
buletine de înscriere la biroul populaţiei.
Copie şi original, hârtie

ân
103. 1928 1928 Circulare, procese verbale, statistici cu tineri 145
dispăruţi din comuna Scorţeni, interogatorii, acte
referitoare la plata taxelor, cereri pentru acordarea

m
unor brevete industriale, certificate medicale şi de
moralitate, tabel cu subvenţiile acordate şcolilor

Ro
din Teliu, Mărcuş, Sita Buzăului, Barcani,
Dobârlău, Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
104. 1928 1928 --- 21
Copie şi original, hârtie

ale
105. 1928 1928 Procese verbale de inspecţie a caselor Comunale 21
din Plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
106. 1928 1928 Hotărâri ale Comisiei de Expropiere şi 62
Împropietărire a Judeţului Trei Scaune privind
le
propietăţile din comuna Teliu.
Copie şi original, hârtie
na

107. 1928 1928; 1945; Acte privind aplicarea reformei agrare în judeţul 279
1946 Braşov în anii 1928, 1945, 1946.
Copie şi original, hârtie
ţio

108. 1928 1928 Acte privind activitatea Cercului de Mobilizare 318


1937 Braşov, corespondenţa acestei instituţii cu Pretura
Buzăul Ardelean.
Na

Copie şi original, hârtie


109. 1928 1928 Acte privitoare la activitatea Asociaţiei de 31
1929 păşunat „ PREOT I.CURCUBATA” din comuna
Budila.
Copie şi original, hârtie
le

110. 1928 1928 Acte privind activitateaAsociaţiei Române Pentru 103


1932 Propagandă a Aviaţiei în plasa Buzăul Ardelean.
ive

Copie şi original, hârtie


111. 1929 1929 Circulare, rapoarte, certificate de moralitate, 323
confirmări, autorizaţii, corespondenţă între
Prfectura Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii
Arh

Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
112. 1929 1929 Acte privind: taxele pentru păşunat, problema 229
refugiaţilor, angajarea unor vătăşei; contracte,
autorizaţii, cereri pentru eliberarea de dovezi
pentru propietarii de biciclete.
©

Copie şi original, hârtie


113. 1929 1929 Circulare privind probleme sanitare, religioase, 335
1931 agricole; procese verbale, contracte de ucenici,

13
autorizaţii, instrucţiuni pentru recensământul din
anul 1930.
Copie şi original, hârtie

iei
114. 1929 1929 Circulare, brevete de industrie, procese verbale, 279
contracte, certificate de moralitate, autorizaţii de
la Ministerul de Interne privind diferite probleme

ân
administrative.
Copie şi original, hârtie
115. 1929 1929 Hotărâri ale casei Centrale a Împropietăririi, tabel 14
cu persoanele îndreptăţite să primească un loc de

m
casă în comuna Vama Buzăului.
Copie şi original, hârtie

Ro
116. 1929 1929 Procese verbale privind recensământul 39
locuitorilor din plasa Buzăul Ardelean, condica
parţială de la pretură, regulament privind tăierea
şi transportul lemnelor din pădurile expropiate.
Copie şi original, hârtie

ale
117. 1929 1929 Acte privind gestionarea păşunii comunale 19
Dobârlău, statutele Asociaţiei de păşunat şi
pădure din comună.
Copie şi original, hârtie
118. 1929 1929 Acte privind administrarea păşunii comunale 99
le
1934 Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
na

119. 1929 1929 Acte privind administrarea păşunii comunale 18


1930 Teliu.
Copie şi original, hârtie
ţio

120. 1929 1929 Corespondenţă între primăria comunală Barcani 25


1930 şi Regiunea Agricolă Săcele.
Copie şi original, hârtie
Na

121. 1929 1929 Hotărâri ale Regiunii Agricole Săcele din anul 14
1929.
Copie şi original, hârtie
122. 1929 1929 Corespondenţă între primăria comunală Barcani 69
şi Regiunea Agricolă Săcele.
le

Copie şi original, hârtie


123. 1929 1929 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 24
ive

primăria comunală Mărcuş.


Copie şi original, hârtie
124. 1929 1929 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 29
1930 Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.
Arh

Copie şi original, hârtie


125. 1929 1929 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 7
primăria comunală Budila.
Copie şi original, hârtie
126. 1929 1929 Acte privind activitatea Asociaţiei de păşunat 28
„Preot I Curcubata” din comuna Budila.
©

Copie şi original, hârtie


127. 1929 1929 Corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi 26
primăria comunală Teliu.

14
Copie şi original, hârtie
128. 1929 1929 Acte privind administraţia păşunii comunale 11
Vama Buzăului.

iei
Copie şi original, hârtie
129. 1929 1929 Corespondenţa comunei Sita Buzăului privitoare 10
la administrarea păşunii comunale.

ân
Copie şi original, hârtie
130. 1929 1929 Acte privind exploatarea păşunii comunale Teliu. 57
1934 Copie şi original, hârtie
131. 1929 1929 Acte privind: urmărirea unor persoane, închiderea 70

m
şcolilor, eliberarea de brevete industriale,
înlocuirea primarului comunei Sita Buzăului,

Ro
suspendarea primarului comunei Budila.
Copie şi original, hârtie
132. 1929 1929 Acte privind asigurarea imobilelor în caz de 20
incendii.
Copie şi original, hârtie

ale
133. 1929 1929 Acte privind rectificarea înregistrărilor cazurilor 35
de moarte pentru locuitorii din comuna Barcani.
Copie şi original, hârtie
134. 1929 1929 Acte privind declararea unor staţiuni climaterice. 13
Copie şi original, hârtie
le
135. 1929 1929 Acte privind taxele de păşunat pe anul 1929. 41
Copie şi original, hârtie
na

136. 1929 1929 Reclamaţii, corespondenţa Preturii privind 248


oficiile poştale, situaţia muncitorilor sezonieri,
permisii.
ţio

Copie şi original, hârtie


137. 1929 1929 Procese verbale încheiate în urma şedinţelor 50
Consiliului Comunal Teliu.
Na

Copie şi original, hârtie


138. 1929 1929 Circulare, contracte de ucenicie, reclamaţii, cereri 93
pentru obţinerea brevetelor industriale, certificate
de pauperitate, acte privind urmărirea unor
persoane şi ancheta făcută în urma manifestaţiei
le

din 21 iulie 1929.


Copie şi original, hârtie
ive

139. 1929 1929 Corespondenţă între Pretura Plăşii Buzăul 11


Ardelean şi Regiunea Agricolă Braşov.
Copie şi original, hârtie
140. 1929 1929 Acte privind înfiinţarea în judeţul Braşov a unor 27
Arh

posturi radiofonice.
Copie şi original, hârtie
141. 1929 1929 Sentinţe de pedepsire a notarilor comunali 14
datorită întârzierii cu care au înaintat unele
rapoarte.
Copie şi original, hârtie
©

142. 1929 1929 Acte privind plata diurnelor pentru funcţionarii 20


Preturii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie

15
143. 1929 1929 Tabele cu alegătorii din plasa Buzăul Ardelean. 16
Copie şi original, hârtie
144. 1929 1929 Acte privind lucrările la noua lege administrativă. 134

iei
Copie şi original, hârtie
145. 1929 1929 Circulare, regulamente, instrucţiuni privind 127
alegerile electorale, autorizaţii C.F.R.., reclamaţii,

ân
acte privind: Cooperativa „Năvodul”, respectarea
repausului dumunical şi înfiinţarea unui credit
agricol.
Copie şi original, hârtie

m
146. 1929 1929 Circulare, rapoarte, statutul guarzilor comunali, 166
bilete de liberă trecere, cereri, discursul

Ro
ministrului IOANIŢESCU, acte privind şcolile de
ucenici, încasarea taxelor pentru dispensa
militară,exploatarea şi funcţionarea automatelor,
pagubele cauzate culturilor din comuna
BUDILA, organizarea Jandarmeriei Rurale.

ale
Copie şi original,hârtie.

147. 1929 1929 Statistica privind populaţia comunelor din plasa 19


BUZĂUL ARDELEAN.
Copie şi original,hârtie.
le
148. 1929 1929 Tabel cu consiliile comunale rurale din plasa 9
na

BUZĂUL ARDELEAN pe anul 1929.


Copie si original,hârtie.
ţio

149. 1929 1929 Acte privind revizuirea actelor supuşilor străini 38


care locuiesc în judeţul BRAŞOV.
Copie şi original, hârtie
Na

150. 1929 1929 Acte privind dizolvarea Consiliilor comunale 8


Vama Buzăului şi Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie
151. 1929 1929 Circulare privind eliberarea certificatelor de 33
le

identitate pentru refugiaţii sau prizonierii ruşi


rămaşi în ţară.
ive

Copie şi original, hârtie

152. 1929 1929 Circulare privind instruirea funcţionarilor publici, 61


1949 procese verbale, situaţii privind bugetul pe anul
Arh

1949, planuri pentru lucrările agricole, statistici


referitoare la suprafeţele arabile din fiecare
comună pe anul 1949.
153. 1929 1929 Corspondenţă între Regiunea Agricolă Întorsura 91
1930 Buzăului şi Consilieratul Agricol al judeţului.
Copie şi original, hârtie
©

154. 1929 1929 Acte privind exploatarea păşunii comunale 94


1933 Budila.
Copie şi original, hârtie

16
155. 1929 1929 Acte privind aplicarea legii agrare în comuna Sita 69
1931 Buzăului.
Copie şi original, hârtie

iei
156. 1929 1929 Circulare, procese verbale, instrucţiuni, 139,137
1933 certificate, acte referitoare la încasarea
impozitelor, reclamaţii ale locuitorilor din plasa

ân
Buzăul Ardelean privind aplicarea legii agrare.
Copie şi original, hârtie
157. 1930 1930 Acte privind administrarea păşunii comunale ---
1934 Întorsura Buzăului, corespondenţă între primăria

m
comunei şi Regiunile Agricole Feldioara, Săcele
şi Braşov.

Ro
Copie şi original, hârtie
158. 1930 1930 Acte privind exploatarea păşunii comunei Sita 66
1934 Buzăului.
Copie şi original, hârtie
159. 1930 1930 Acte referitoare la administrarea păşunii 79

ale
1934 comunale Vama Buzăului.
Copie şi original, hârtie
160. 1930 1930 Procese verbale, citaţii, contracte de arendare, 78
corespondenţa între Regiunea Agricolă Întorsura
Buzăului şi Consilieratul Agricol al judeţului.
le
Copie şi original, hârtie
161. 1930 1930 Procese verbale, liste cu consilierii comunali, 72
na

corespondenţă între Regiunea Agricolă Săcele şi


Primăria comunală Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie
ţio

162. 1930 1930 Circulare, procese verbale reclamaţii, certificate, 193


autorizaţii, cereri pentru obţinerea de brevete
industriale, cărţi de muncă, corespondenţă între
Na

Pretura Plăşii Buzăul Ardelean şi primăriile


comunale referitoare la probleme agrare, fiscale,
judiciare şi administrative.
Copie şi original, hârtie
163. 1930 1930 Acte privind constituirea pe comune a comitetelor 24
le

P.P.C.
Copie şi original, hârtie
ive

164. 1930 1930 Acte rferitoare la cererile de despăgubire pentru 35


terenurile expropiate în vederea construirii unei
linii ferate prin comuna Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
Arh

165. 1930 1930 Circulare, procese verbale, reclamaţii, certificate, 192


autorizaţii, cereri pentru eliberarea brevetelor, a
cărţilor de muncă, corespondenţă privind
construirea unei linii ferate şi organizarea
târgurilor comunale.
Copie şi original, hârtie
©

166. 1930 1930 Circulare, procese verbale, certificate, acte 209


privind: situaţia comunei Teliu în anul 1930 şi
reânfiinţarea bibliotecilor comunale.

17
Copie şi original, hârtie
167. 1930 1930 Circulare, procese verbale, situaţii privind starea 137
financiară, sanitară, culturală a comunelor din

iei
plasa Buzăul Ardelean, certificate, autorizaţii.
Copie şi original, hârtie
168. 1930 1930 Circulare, procese verbale, reclamaţii, cereri 295

ân
pentru eliberarea brevetelor industriale, acte
privind: alocarea unor sume pentru şcoli,
delimitarea hotarelor dintre comune, vânzarea
terenurilor care sunt rezerva de stat în comuna

m
Bicfalău, publicaţiile obscene.
Copie şi original, hârtie

Ro
169. 1930 1930 Circulare, procese verbale încheiate cu ocazia 170
constituiri consiliilor comunale, cereri şi
autorizaţii pentru petreceri.
Copie şi original, hârtie
170. 1930 1930 Circulare, procese verbale, cereri şi autorizaţii 160

ale
pentru petreceri, tabele cu cetăţeni străini aflaţi în
comunele plăşii Buzăul Ardelean, tabel cu
cetăţenii îndreptăţiţi să primească locuri de casă
în comuna Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
le
171. 1930 1930 Circulare, procese verbale de inspecţie a 83
primăriilor comunale din plasa Buzăul Ardelean.
na

Copie şi original, hârtie


172. 1930 1930 Circulare, procese verbale de inspecţie a caselor 112
comunale, cereri pentru obţinerea de cărţi de
ţio

ucenic, înştiinţări de declarare a accidentelor de


muncă, autorizaţii, evidenţa societăţilor culturale
din plasă.
Copie şi original, hârtie
Na

173. 1930 1930 Procese verbale de inspecţie, circulare, statistici 197


cu membrii Comisiei de verificare, înştiinţări,
certificate de moralitate, situaţii privind imobilele
ce aparţin statului în comuna Teliu, contracte de
le

ucenicie, autorizaţii.
Copie şi original, hârtie
ive

174. 1930 1930 Procese verbale, contracte de ucenicie, cărţi de 250


ucenicie, înştiinţări de declarare a accidentelor de
muncă, lista cu cetăţenii străini din comuna Teliu.
Copie şi original, hârtie
Arh

175. 1930 1930 Acte privind administrarea islazului comunei 99


Barcani.
Copie şi original, hârtie
176. 1930 1930 Acte referitoare la exploatarea păşunii comunale 74
Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
©

177. 1930 1930 Acte privind recensământul populaţiei din plasa 106
Buzăul Ardelean în anul 1930.
Copie şi original, hârtie

18
178. 1930 1930 Plângerile şi reclamaţiile cetăţenilor din plasa 164
Buzăul Ardelean referitoare la modul de aplicare
a reformei agrare.

iei
Copie şi original, hârtie
179. 1930 1930 Circulare, rapoarte, , înştiinţări de declarare a 189
1931 accidentelor de muncă, tabel cu comercianţii din

ân
plasa Buzăul Ardelean, procese verbale de
verificare a caselor comunale.
Copie şi original, hârtie
180. 1931 1931 Circulare, procese verbale, rapoarte privind plata 181,196

m
impozitelor, instrucţiuni, acte şi cereri necesare
obţinerii de brevete industriale, acte privind

Ro
recrutarea tinerilor din plasa Buzăul Ardelean şi
accidentele de muncă la firma IGNAT din
comuna Teliu.
Copie şi original, hârtie
181. 1931 1931 Circulare, reclamaţii, instrucţiuni privind 208,155

ale
exploatarea pădurii comunale din Mărcuş, acte şi
cereri necesare obţinerii de brevete industriale,
acte privind: încasarea impozitelor, situaţia reţelei
telefonice din comunele Sita Buzăului şi Întorsura
Buzăului, cheltuielile de întreţinerea localului
le
preturii, delimitarea hotarelor dintre comune.
Copie şi original, hârtie
na

182. 1931 1931 Hotărâri ale Comisiei de împropietărire Întorsura 65


Buzăului, procese verbale de inspecţie încheiate
datorită litigiilor dintre comune, corespondenţa
ţio

între regiunea Agricolă Săcele şi Consilieratul


Agricol al judeţului Braşov.
183. 1931 1931 Acte privind administrarea păşunii comunale 23
Teliu.
Na

Copie şi original, hârtie


184. 1931 1931 Acte privind împropietărirea unor locuitori ai 41
comunei vama Buzăului şi administrarea păşunii
comunale.
le

Copie şi original, hârtie


185. 1931 1931 Acte privind aplicarea legii agrare în comuna 32
1933 Dobârlău.
ive

Copie şi original, hârtie


186. 1931 1931 Acte privind aplicarea legii agrare în comuna 12
Mărcuş.
Arh

Copie şi original, hârtie


187. 1931 1931 Cereri pentru despăgubirea celor ce au avut 157,136
pământ expropiat; accidentele de muncă de la
firma Ignat; state de plată, acte privind înfiinţarea
Registrului Comerţului, suspendarea unor
primari, repararea liniilor telefonice, înfiinţarea
©

Postului de jandarmi din comuna Întorsura


Buzăului.
Copie şi original, hârtie

19
188. 1931 1931 Circulare, reclamaţii, contracte de ucenicie, cereri 177,154
pentru schimbarea brevetelor, dispoziţii, norme
pentru organizarea licitaţiilor publice; acte

iei
privind: suspendarea notarilor, vânzarea
tutunului, trecerea comunei Budila în
circumscripţia judecătoriei rurale Cernat;

ân
deschiderea unei filiale a Uniunii Generale a
Meseriaşilor.
Copie şi original, hârtie
189. 1931 1931 Circulare, procese verbale de constatare şi de 228

m
predare primire, procese verbale de inspecţie a
caselor comunale, certificate, autorizaţii pentru

Ro
petreceri.
Copie şi original, hârtie
190. 1931 1931 Circulare, procese verbale ale consiliilor 165
comunale, autorizaţii, certificate, tabele cu
cetăţenii străini care au domiciliul în comunele

ale
plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
191. 1931 1931 Circulare, reclamaţii privind diferite litigii 125
agricole, tabel cu impozitele restante ale
comunelor din plasa Buzăul Ardelean, cereri
le
pentru brevete industriale.
Copie şi original, hârtie
na

192. 1931 1931 Chestionar pentru notarii din plasă, acte privind 241
bugetul comunei Vama Buzăului pe anul 1931,
devastarea pădurii din comuna Barcani, încasarea
ţio

impozitelor pe luna octombrie, dizolvarea


consiliilor comunale, excedentul islazurilor
comunale, chestionar pentru notarii din plasă.
Copie şi original, hârtie
Na

193. 1931 1931 Hotărâri luate de Consiliul comunal Sita Buzăului 52


1932 în anul 1931.
Copie şi original, hârtie
194. 1931 1931 Hotărâri luate de Consiliul comunal Dobârlău în 32
le

anul 1931.
Copie şi original, hârtie
195. 1931 1931 Hotărâri luate de Consiliul comunal Întorsura 65
ive

Buzăului în anul 1931.


Copie şi original, hârtie
196. 1931 1931 Circulare, procese verbale de inspecţie a 237
Arh

comunelor, procese verbale încheiate în urma


şedinţelor consiliilor comunale, autorizaţii de
pescuit şi de petrecere.
Copie şi original, hârtie
197. 1931 1931 Procese verbale şi hotărâri ale Consiliului 87
comunal Vama Buzăului.
©

Copie şi original, hârtie


198. 1931 1931 Recensământul general al locuitorilor plăşii în 75
anul 1931.

20
Copie şi original, hârtie
199. 1931 1931 Circulare, hotărâri de dizolvare a consiliilor 272
comunale, instrucţiuni, reclamaţii, cereri, acte

iei
referitoare la bugetul comunei Budila, brevete
industiale, acte privind activitatea notarială şi a
funcţionarilor publici.

ân
Copie şi original, hârtie
200. 1932 1932 Circulare, procese verbale, reclamaţii, cereri 219
pentru brevete industriale, autorizaţii pentru
petreceri, permise, certificate de moralitate.

m
Copie şi original, hârtie
201. 1932 1932 Acte privind încasarea impozitelor pentru stat, 179,201

Ro
judeţ, pe comună, pe anul 1932.
202. 1932 1932 Procese verbale de inspecţie a comunei Sita 21
Buzăului..
Copie şi original, hârtie
203. 1932 1932 Procese verbale de inspecţie a primăriei comunale 40

ale
Teliu.
Copie şi original, hârtie
204. 1932 1932 Procese verbale de inspecţie a primăriilor 25
comunale din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
le
205. 1932 1932 Procese verbale de inspecţie a primăriei comunale 19
Întorsura Buzăului.
na

Copie şi original, hârtie


206. 1932 1932 Preocese verbale de inspecţie a primăriei comunei 14
Dobârlău.
ţio

Copie şi original, hârtie


207. 1932 1932 Acte privind stabilirea bugetului pe anul 1932 27
pentru primăriile comunale.
Na

Copie şi original, hârtie


208. 1932 1932 Acte referitoare la cheltuielile necesare 31
întreţinerii clădirii preturii plăşii Buzăul
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
le

209. 1932 1932 Hotărâri luate de Comisia interimară a comunei 106


Vama Buzăului.
ive

Copie şi original, hârtie


210. 1932 1932 Hotărâri luate de Comisia interimară a comunei 18
Mărcuş din anul 1932.
Copie şi original, hârtie
Arh

211. 1932 1932 Hotărâri ale Comisiei interimare a comunei Teliu. 39


Copie şi original, hârtie
212. 1932 1932 Circulare privind: întocmirea inventarului de 129
avere imobilă şi mobilă, concesionarea dreptului
de vânzare a energiei electrice, numirea în funcţii
publice, înregistrarea firmelor la Camera de
©

Comerţ; corespondenţă între pretura şi primăriile


comunale privind: stabilirea debitelor la nivelul
comunelor, conversiunea datoriilor agricole, foile

21
de posesiune cadastrală, administrarea fondurilor
comunale.
Copie şi original, hârtie

iei
213. 1932 1932 Corespondenţă confidenţială între Prefectura 23
judeţului Braşov şi primpretorii plaselor din
judeţ.

ân
Copie şi original, hârtie
214. 1932 1932 Circulare, procese verbale, autorizaţii, cereri 215
pentru brevete industriale, cărţi de muncă,
reclamaţii şi diferite dispoziţii.

m
Copie şi original, hârtie
215. 1932 1932 Hotărârile luate de Comisia interimară a comunei 74

Ro
Întorsura Buzăului pe anul 1932.
Copie şi original, hârtie
216. 1932 1932 Hotărâri luate de Comisia interimară a comunei 17
Dobârlău pe anul 1932.
Copie şi original, hârtie

ale
217. 1932 1932 Acte privind strângerea cotei de 14% pentru 28
şcolile comunale.
Copie şi original, hârtie
218. 1932 1932 Actele referitoare la cotele adiţionale pentru 35
drumuri.
le
Copie şi original, hârtie
219. 1932 1932 Circulare, procese verbale de constatare, de 254
na

inspecţie a primăriilor comunale, reclamaţii,


cereri şi brevete industriale, autorizaţii de
funcţionare, certificate de moralitate.
ţio

Copie şi original, hârtie


220. 1932 1932 Circulare, procese verbale, contracte, reclamaţii, 236
certificate de moralitate, corespondenţa între
Na

pretura Plăşii Buzăul Ardelean şi primării.


Copie şi original, hârtie
221. 1932 1932 Acte privind verificarea gestiunilor comunale. 84
Copie şi original, hârtie
222. 1932 1932 Acte privind concediile notarilor şi primarilor din 24
le

comunele plăşii Buzăul Ardelean.


223. 1932 1932 Acte privind situaţia comunelor din plasa Buzăul 22
ive

Ardelean.
Copie şi original, hârtie
224. 1932 1932 Acte referitoare la alegerile comunale. 19
Copie şi original, hârtie
Arh

225. 1932 1932 Mesajul regal la deschiderea sesiunii legislative 5


din anul 1932.
226. 1932 1932 Circulare, procese verbale de constatare, 252
contracte de ucenicie, certificate.
Copie şi original, hârtie
227. 1932 1932 Circulare referitoare la: propaganda economică în 180
©

ţară şi străinătate, autorizaţiile pentru comerţul


ambulant, plata chiriilor pentru localurile şcolilor,
cereri, reclamaţii, chestionare.

22
Copie şi original, hârtie
228. 1932 1932 Procese verbale, contracte de ucenicie, certificate, 204
reclamaţii, corespondenţă între Pretura Plăşii şi

iei
Prefectura judeţului Braşov; cereri, circulare
privind: retragerea biletelor de 100 de lei, plata
taxelor pentru paza pădurii, asigurarea imobilelor

ân
care sunt propietatea comunelor, închiderea
stabilimentelor comerciale la abatoarele legale.
Copie şi original, hârtie
229. 1932 1932 Acte privind împropietărirea locuitorilor din 97

m
comuna Sita Buzăului, dispozitive de parcelare,
corespondenţa între Pretura Plăşii Buzăul

Ro
Ardelean şi Regiunea Agricolă Întorsura
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
230. 1932 1932 Acte privind împropietărirea locuitorilor din 36
comuna Prejmer şi comuna Vama

ale
Buzăului,dispozitive de parcelare, corespondenţa
între Pretura plăşii Buzăul Ardelean şi Regiunea
Agricolă Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
231. 1932 1932 Acte privind aplicarea reformei agrare în comuna 130
le
Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
na

232. 1932 1932 Acte referitoare la aplicarea reformei agrare în 6


comuna Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
ţio

233. 1932 1932 Procese verbale, reclamaţii, acte privind 44


1934 urmărirea unor persoane pe teritoriul plăşii
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
Na

234. 1932 1932 Procese verbale, hotărâri ale primărieiDobârlău, 79


corespondenţa acestei primării cu Pretura Plăşii
Buzăul Ardelean şi Prefectura judeţului Braşov.
Copie şi original, hârtie
le

235. 1932 1932 Circulare, acte privind achitarea abonamentelor 148,158


pentru Buletinul Oficial, reclamaţii, proces verbal
ive

de inspecţie a primăriei comunale vama Buzăului.


Copie şi original, hârtie
236. 1932 1932 Circulare privind: transportul rutier, statutul 210
funcţionarilor, combaterea activităţilor sectelor
Arh

religioase, eliberarea autorizaţiilor pentru


comerţul ambulant.
Copie şi original, hârtie
237. 1932 1932 Corespondenţa între Serviciul Agricol Braşov şi 65
Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
©

238. 1932 1932 Corespondenţă între Primăria comunei Întorsura 24


1933 Buzăului şi regiunea Agricolă Întorsura Buzăului,
hotărâri ale Comitetului Agricol Braşov.

23
Copie şi original, hârtie
239. 1933 1933 Acte referitoare la alegerile comunale din anul 69
1933.

iei
Copie şi original, hârtie
240. 1933 1933 Circulare, procese verbale, situaţii privind plata 236
impozitelor, instrucţiuni privind timbrul aviaţiei,

ân
corespondenţa primăriilor comunale cu Pretura
Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
241. 1933 1933 Circulare, procese verbale de inspecţie şi procese 141

m
verbale ale consiliilor interimare, decizii de
suspendare a primarilor, cereri, autorizaţii,

Ro
corespondenţă între primari şi Pretura plăşii.
Copie şi original, hârtie
242. 1933 1933 Hotărârile Consiliului comunal Mărcuş pe anul 30
1933, regulament de funcţionare al consiliilor.
Copie şi original, hârtie

ale
243. 1933 1933 Hotărârile delegaţiei consiliului comunal 19
Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
244. 1933 1933 Hotărâri ale Consiliului comunal Budila pe anul 67
1933.
le
Copie şi original, hârtie
245. 1933 1933 Hotărârile delegaţiei consiliului comunal Budila 30
na

pe anul 1933.

Copie şi original, hârtie


ţio

246. 1933 1933 Hotărâri ale Consiliului comunal Sita Buzăului pe 100
anul 1933.
247. 1933 1933 Hotărârile delegaţiei Consiliului comunal Sita 76
Na

Buzăului.
Copie şi original, hârtie
248. 1933 1933 Hotărâri ale Consiliului comunal Dobârlău. 70
Copie şi original, hârtie
249. 1933 1933 Hotărârile delegaţiei Consiliului comunal 15
le

Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
ive

250. 1933 1933 Hotărâri ale Consiliului comunal Teliu. 88


Copie şi original, hârtie
251. 1933 1933 Hotărârile delegaţiei Consiliului comunal Teliu 34
Copie şi original, hârtie
Arh

252. 1933 1933 Hotărâri ale Consiliului comunal Întorsura 197


Buzăului pe anul 1933, liste cu persoane
împropietărite în comuna Prejmer, liste cu
locuitorii comunelor Vama Buzăului şi Întorsura
Buzăului care folosesc terenurile arabile
aparţinând comunei Prejmer.
©

Copie şi original, hârtie


253. 1933 1933 Hotărârile delegaţiei Consiliului comunal 60
Întorsura Buzăului pe anul 1933.

24
Copie şi original, hârtie
254. 1933 1933 Hotărârile Consiliului comunal Vama Buzăului 43
pe anul 1933.

iei
Copie şi original, hârtie
255. 1933 1933 Hotărâri ale Consiliului comunal Vama Buzăului 309
pe anul 1933.

ân
Copie şi original, hârtie
256. 1933 1933 Hotărâri ale Consiliului comunal Barcani în anul 201
1933.
Copie şi original, hârtie

m
257. 1933 1933 Hotărârile delegaţiei Consiliului comunal 95
Barcani.

Ro
Copie şi original, hârtie
258. 1933 1933 Circulare privind valorificarea timbrelor, 179
repararea drumului comunal Dobârlău,
intreprinderile din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie

ale
259. 1933 1933 Circulare privind respectarea orelor de închidere 132
a cârciumilor; stabilirea orei oficiale, plata dărilor
către stat, întreţinerea secţiei de jandarmi şi
bugetul comunelor din plasă, cereri, reclamaţii.
Copie şi original, hârtie
le
260. 1933 1933 Procese verbale ale consiliilor comunale din plasa 135
Buzăul Ardelean, acte privind plata impozitelor,
na

rapoarte, tabele nominale, autorizaţii de


funncţionare.
Copie şi original, hârtie
ţio

261. 1933 1933 Corespondenţă primită de Serviciul Agricol 29


Braşov pe anul 1933.
Copie şi original, hârtie
Na

262. 1933 1933 Corespondenţa între primăria comunei Dobârlău 28


şi Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului,
Serviciul Agricol Braşov.
Copie şi original, hârtie
263. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Dobârlău. 4
le

Copie şi original, hârtie


264. 1933 1933 Hotărârile luate de Consiliul comunal Sita 74
ive

Buzăului pe anul 1933.


Copie şi original, hârtie
265. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Teliu. 14
Copie şi original, hârtie
Arh

266. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Barcani. 18


Copie şi original, hârtie
267. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Budila în 12
anul 1933.
Copie şi original, hârtie
268. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Sita 31
©

Buzăului.
Copie şi original, hârtie
269. 1933 1933 Procese verbale de inspecţie a primăriei comunale 45

25
Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
270. 1933 1933 Procese verbale de inspecţie a primăriei comunale 12

iei
Teliu.
Copie şi original, hârtie
271. 1933 1933 Procese verbale de inspecţie a primăriei comunale 31

ân
Întorsura Buzăului pe anul 1933.
Copie şi original, hârtie

272. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Întorsura 22

m
Buzăului pe anul 1933.
Copie şi original, hârtie

Ro
273. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Vama 17
Buzăului pe anul 1933.
Copie şi original, hârtie
274. 1933 1933 Procese verbale de inspecţie a primăriei comunale 29
Vama Buzăului.

ale
Copie şi original, hârtie
275. 1933 1933 Procese verbale de inspecţie a comunei Barcani. 18
Copie şi original, hârtie
276. 1933 1933 Procese verbale de inspecţie a comunei Barcani 30
277. 1933 1933 Hotărâri luate de Consiliul comunal Mărcuş. 7
le
Copie şi original, hârtie
278. 1933 1933 Procese verbale de inspecţie a primăriei comunale 38
na

Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
279. 1933 1933 Registru de intrare ieşire (parţial) al Preturii plăşii 20
ţio

Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
280. 1933 1933 Procese verbale, hotărâri luate de Consiliul 113
Na

1934 comunal Vama Buzăului.


Copie şi original, hârtie
281. 1933 1933 Circulare, hotărâri, procese verbale incheiate la 74
1934 şedinţele Consiliului comunal Budila.
Copie şi original, hârtie
le

282. 1934 1934 Regulament pentru înfiinţarea şi perceperea 99


cotizaţiilor prevăzute de art. 31 din legea
ive

finanţelor; procese verbale şi decizii luate de


Consiliul comunal Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
283. 1934 1934 Circulare şi corespondenţă între Prefectura 63
Arh

judeţului Braşov şi primpretorul plăşii Buzăul


Ardelean, C.Stupariu în anul 1934.
Copie şi original, hârtie
284. 1934 1934 Circulare, procese verbale, hotărâri luate de 173,120
Consiliul comunal Sita Buzăului pe anul 1934.
Copie şi original, hârtie
©

285. 1934 1934 Circulare, procese verbale, convocări, hotărâri 152


luate de Consiliul comunal Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie

26
286. 1934 1934 Circulare, procese verbale, convocări, hotărâri 189,169
luate de Consiliul comunal Vama Buzăului,
corespondenţa acestuia cu Pretura Plăşii Buzăul

iei
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
287. 1934 1934 Circulare, procese verbale, convocări, hotărâri 188

ân
luate de Consiliul comunal Budila. Acte
referitoare la aplicarea reformei agrare.
Copie şi original, hârtie
288. 1934 1934 Circulare, procese verbale, convocări, hotărâri 76

m
luate de Consiliul comunal Teliu, regulament
referitor la impunerea impozitelor.

Ro
Copie şi original, hârtie
289. 1934 1934 Circulare, procese verbale, convocări, hotărâri 239
luate de Consiliul comunal Barcani.
Copie şi original, hârtie
290. 1934 1934 Acte privind înfiinţarea şi întreţinerea Oficiului 77

ale
preturii plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
291. 1934 1934 Acte referitoare la personalul Preturii Plăşii 36
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
le
292. 1934 1934 Circulare, procese verbale, hotărâri luate de 143
Consiliul comunal Sita Buzăului.
na

Copie şi original, hârtie


293. 1934 1934 Procese verbale, şi hotărâri luate de Consiliul 186
comunal Dobârlău pe anul 1934.
ţio

Copie şi original, hârtie


294. 1934 1934 Plângerea locuitorilor din comuna Întorsura 2
Buzăului, cătunul Scradoasa, privind repararea
Na

drumurilor comunale.
Copie şi original, hârtie
295. 1934 1934 Procese verbale de inspecţie a primăriilor 101
comunale din plasa Buzăul Ardelean şi hotărâri
luate de primpretorul plăşii.
le

Copie şi original, hârtie


296. 1934 1934 Circulare, rapoarte, corespondenţă între Pretura 96
ive

Plăşii Buzăul Ardelean şi primăriile comunale


referitoare la funcţionarii publici.
Copie şi original, hârtie
297. 1934 1934 Circulare, procese verbale, tabele cu comercianţii 117,172
Arh

din comunele plăşii, tabele cu comercianţii fără


brevet, schiţe, acte privitoare la activitatea
comercială şi industrială din Plasa Buzăul
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
298. 1934 1934 Circulare, statistici privind situaţia drumurilor şi a 37
©

căilor ferate din plasa Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
299. 1934 1934 Procese verbale, circulare, decizii ale Consiliului 62

27
comunal Barcani, corespondenţa cu Pretura Plăşii
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie

iei
300. 1934 1934 Procese verbale şi decizii ale Consiliului comunal 115
Mărcuş, acte privind votarea bugetului comunal.
Copie şi original, hârtie

ân
301. 1934 1934 Circulare privind constituirea comisiilor agricole 120
comunale, măsuri pentru înbunătăţirea activităţii
agricole, rapoarte, corespondenţa între Prefectura
judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul

m
Ardelean.
Copie şi original, hârtie

Ro
302. 1934 1934 Hotărâre privind dizolvarea Consiliului comunal 79
Budila, proces verbal de inspecţie a primăriei
Budila.
Copie şi original, hârtie
303. 1934 1934 Circulare, corespondenţa între Prefectura 79

ale
judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean referitoare la plata abonamentelor pe
anul 1934.
Copie şi original, hârtie
304. 1934 1934 Acte privind încasarea impozitelor la nivelul 140
le
comunelor din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
na

305. 1934 1934 Corespondenţa între Pretura Plăşii Buzăul 22


Ardelean şi primăriile comunale în anul 1934.
Copie şi original, hârtie
ţio

306. 1934 1934 Acte privind exploatarea şi întreţinerea pădurilor 28


comunale în anul 1934.
Copie şi original, hârtie
Na

307. 1934 1934 Circulare, corespondenţa între Pretura Plăşii 46


Buzăul Ardelean şi primăriile comunale
referitoare la situaţia şi drepturile invalizilor,
orfanilor şi văduvelor de război.
Copie şi original, hârtie
le

308. 1934 1934 Circulare, corespondenţa între Prefectura 15


judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul
ive

Ardelean referitoare la sectele religioase din


comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
Arh

309. 1934 1934 Corespondenţa între primăriile comunale şi 235


Pretura Plăşii Buzăul Ardelean privind sumele
depuse la administraţiile financiare, rapoarte,
chestionare privind situaţia economică şi
culturală din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
©

310. 1934 1934 Contracte de arendare, dispozitive de parcelare 86


1938 pentru terenurile ce aparţin comunei Dobârlău.

28
Copie şi original, hârtie
311. 1934 1934 Hotărârile Curţii de Apel Braşov, corespondenţă 27
între primăria comunei Vama Buzăului şi

iei
Regiunea Agricolă Braşov.
Copie şi original, hârtie
312. 1934 1934 Hotărâri ale Tribunalului Braşov, corespondenţă 47

ân
între Serviciul Agricol Braşov şi regiunea
Agricolă Întorsura Buzăului referitoare la
împropietărirea locuitorilor comunei Sita
Buzăului.

m
Copie şi original, hârtie
313. 1934 1934 Corespondenţă între Primăria comunei Barcani şi 53

Ro
Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului .
Copie şi original, hârtie
314. 1934 1934 Circulare privind distribuirea şi preţul cerealelor 142
şi al porumbului în anul 1935.

ale
315. 1934 1934 Reclamaţii, cereri, rapoarte privind diferite 34
probleme administrative, corespondenţă între
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean şi primăriile
comunale.
Copie şi original, hârtie
le
316. 1934 1934 Acte privind exploatarea păşunii Budila. 29
Copie şi original, hârtie
na

317. 1934 1934 Procese verbale de constatare, corespondenţă 253


între Serviciul Agricol Braşov şi Regiunea
Agricolă Întorsura Buzăului referitoare la
ţio

aplicarea legii agrare.


Copie şi original, hârtie
318. 1934 1934 Reclamaţii adresate Preturii Plăşii Buzăul 135
Na

Ardelean, rapoarte, corespondenţă între Pretura


Plăşii şi primăriile comunale privind rezolvarea
reclamaţiilor.
Copie şi original, hârtie
319. 1934 1934 Circulare privind organizarea licitaţiilor. 10
le

Copie şi original, hârtie


320. 1934 1934 Acte referitoare la administrarea păşunii 3
ive

1935 comunale Întorsura Buzăului.


Copie şi original, hârtie
321. 1934 1934 Acte privind exploatarea păşunii comunale Teliu. 17
Copie şi original, hârtie
Arh

322. 1934 1934 Acte privind gestionarea bugetului la nivelul 48


1935 primăriilor din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
323. 1934 1934 Circulare privind protecţia animalelor, acte 66
1935 referitoare la vaccinarea animalelor, procese
verbale de inspecţie a pieţelor comunale,
©

regulament privind exportul de carne.


Copie şi original, hârtie
324. 1934 1934 Acte privind organizarea noului an şcolar 1934- 44

29
1935.
Copie şi original, hârtie
325. 1935 1935 Circulare referitoare la chestiuni sanitare, 50

iei
rapoarte, procese verbale de inspecţie sanitară,
tabel cu bolnavii mintali din comunele plăşii
Buzăul Ardelean.

ân
Copie şi original, hârtie
326. 1935 1935 Acte referitoare la respectarea repausului 55
duminical, statistici privind acordarea de
contravenţii pentru încălcarea acestei legi în plasa

m
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie

Ro
327. 1935 1935 Procese verbale de constatare a respectării 46
dispoziţiilor legii unificării asigurărilor sociale,
înştiinţări privind declararea unor accidente de
muncă.
Copie şi original, hârtie

ale
328. 1935 1935 Acte referitoare la hornarit în anul 1935, la 45
nivelul instituţiilor administrative.
Copie şi original, hârtie
329. 1935 1935 Regulament privind condiţiile în care se fac 22
prestaţiile în muncă pentru bunul public.
le
Copie şi original, hârtie
330. 1935 1935 Circulare şi acte referitoare la angajarea 39
na

premilitarilor la firme particulare în anul 1935.


Copie şi original, hârtie
331. 1935 1935 Circulare, tabele cu persoanele omise de la ---
ţio

înscrierea în registrele de naţionalitate, acte


privind eventuale modificări pe anul 1935.
Copie şi original, hârtie
Na

332. 1935 1935 Cărţi de identitate şi acte necesare obţinerii 71


cărţilor de identitate de către locuitorii plăşii
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
333. 1935 1935 Corespondenţa între Eforia Judeţeană a Păşunilor 19
le

şi Serviciul Agricol Braşov.


Copie şi original, hârtie
ive

334. 1935 1935 Procese verbale referitoare la exploatarea păşunii 18


comunale Budila.
Copie şi original, hârtie
335. 1935 1935 Acte privind exploatarea păşunii comunale 15
Arh

Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
336. 1935 1935 Acte referitoare la administrarea păşunii 30
comunale Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
337. 1935 1935 Acte referitoare la administrarea păşunii 7
©

comunale Vama Buzăului.


Copie şi original, hârtie
338. 1935 1935 Acte referitoare la administrarea păşunii 14

30
comunale Sita Buzăului pe anul 1935.
Copie şi original, hârtie
339. 1935 1935 Acte referitoare la administrarea păşunii 15

iei
comunale Barcani.
Copie şi original, hârtie
340. 1935 1935 Cereri pentru obţinerea autorizaţiilor de petrecere. 39

ân
Copie şi original, hârtie
341. 1935 1935 Hotărârile luate de Consiliul comunal Întorsura 195
Buzăului, corespondenţa acestei primării cu
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean referitoare la

m
probleme administrative.
Copie şi original, hârtie

Ro
342. 1935 1935 Hotărâri ale Consiliului comunal Sita Buzăului. 253
Copie şi original, hârtie
343. 1935 1935 Hotărâri luate de Consiliul comunal Vama 179
Buzăului.
344. 1935 1935 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 194

ale
Barcani, contracte şi oferte de vânzare,
corespondenţă cu Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
345. 1935 1935 Procese verbale, hotărâri ale consiliului comunal 90
Teliu , corespondenţa acestui consiliu cu Pretura
le
Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
na

346. 1935 1935 Hotărâri luate de Consiliul comunal Budila, 69


corespondenţă cu Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
ţio

347. 1935 1935 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 120
Mărcuş, corespondenţă cu Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean.
Na

Copie şi original, hârtie


348. 1935 1935 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 108
Dobârlău, corespondenţa cu Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
le

349. 1935 1935 Contract de arendare, corespondenţa între 40


1936 Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului şi Serviciul
ive

Agricol Braşov privind reforma agrară în comuna


Teliu.
Copie şi original, hârtie
350. 1935 1935 Procese verbale, contracte de arendare, 18
Arh

corespondenţă între Serviciul Agricol Braşov şi


Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului,
referitoarela diferite probleme agrare în comuna
Dobârlău.
351. 1935 1935 Corespondenţă între Serviciul Agricol Braşov 5
şi Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului,
©

referitoarela diferite probleme agrare în


comuna Mărcuş.

31
352. 1935 1935 Procese verbale, tabele cu persoanele îndreptăţite 41
să fie împropietărite în comuna Întorsura
Buzăului, corespondenţă între Serviciul Agricol

iei
Braşov şi Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
353. 1935 1935 Procese verbale, decizii ale Judecătoriei Mixte 17

ân
Braşov, corespondenţă între Serviciul Agricol
Braşov şi Regiunea Agricolă Întorsura Buzăului.

354. 1935 1935 Procese verbale, corespondenţă între Serviciul 21

m
Agricol Braşov şi Regiunea Agricolă Întorsura
Buzăului, privind reforma agrară în comuna Sita

Ro
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
355. 1935 1935 Acte privind aplicarea reformei agrare în comuna 55
Barcani.
Copie şi original, hârtie

ale
356. 1935 1935 Brevete industriale, autorizaţii, certificate de 231
moralitate eliberate locuitorilor din comunele
Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
357. 1935 1935 Circulare referitoare la activitatea industrială şi 112
le
comercială din plasa Buzăul Ardelean, referitoare
la anchetele făcute de prim-pretorul plăşii Buzăul
na

Ardelean asupra condiţiilor în care se desfăşoară


activităţile sus menţionate.
Copie şi original, hârtie
ţio

358. 1935 1935 Acte privind constituirea eforiilor comunale 107


pentru păşuni şi fixarea bugetelor pentru aceste
eforii pe anul 1935.
Copie şi original, hârtie
Na

359. 1935 1935 Circulare referitoare la întreţinerea pădurilor, 49


corespondenţă între primării şi Pretura Plăşii
Buzăul Ardelean privind plata datoriilor către
Ocolul Silvic.
le

Copie şi original, hârtie


ive

360. 1935 1935 Corespondenţă între primării şi Pretura Plăşii 92


Buzăul Ardelean privind căutarea unor persoane
în comunele plăşii în anul 1935.
Copie şi original, hârtie
Arh

361. 1935 1935 Circulare şi corespondenţa privind organizarea 59


colectelor loteriei, circulaţia unor reviste sau
broşuri pe teritoriul Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
362. 1935 1935 Convocări la conferinţe pentru primarii 42
comunelor, corespondenţa cu primăriile
©

comunale privind plata abonamentelor la revista


„Viitorul”.
363. 1935 1935 Circulare, corespondenţă între Pretura Plăşii 24

32
Buzăul Ardelean şi primăriile comunale privind
încasarea impozitelor.
Copie şi original, hârtie

iei
364. 1935 1935 Circulare, acte privind drepturile invalizilor, 12
orfanilor şi văduvelor de război.
Copie şi original, hârtie

ân
365. 1935 1935 Acte privind existenţa unor secte religioase în 12
comunele plăşii Buzăul Ardelean şi activitatea
acestora.
Copie şi original, hârtie

m
366. 1935 1935 Circulare, procese verbale, ordine interne, 104
rapoarte privind rezolvarea unor probleme

Ro
administrative.

367. 1935 1935 Corespondenţă între Pretura Plăşii Buzăul 116


Ardelean şi primăriile comunale referitoare la
cetăţenii străini.

368. 1935 1935


ale
Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal
Budila şi corespondenţa cu Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
21
le
369. 1935 1935 Circulare, procese verbale, hotărâri referitoare la 42
notari şi activitatea lor.
na

Copie şi original, hârtie


370. 1935 1935 Acte referitoare la inspecţiile efectuate de 36
primpretorul Plăşii Buzăul Ardelean la primăriile
ţio

comunale.
Copie şi original, hârtie
371. 1935 1935 Circulare referitoare la construirea de poduri şi 11
Na

instrucţiuni privind măsuri împotriva inundaţiilor.


Copie şi original, hârtie
372. 1935 1935 Circulare, procese verbale, corespondenţa între 54
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean şi ărimăriile
comunale referitoare la funcţionarii publici.
le

Copie şi original, hârtie


373. 1935 1935 Acte privind acordarea de împrumuturi 49
ive

funcţionarilor publici.
Copie şi original, hârtie
374. 1935 1935 Procese verbale, hotărâri luate de Consiliul 41
comunal Dobârlău, corespondenţa cu Pretura
Arh

Plăşii Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
375. 1935 1935 Cereri de eliberare Cărţi de muncă, de ucenicie, 90
acte necesare obţinerii acestor cărţi.
Copie şi original, hârtie
376. 1935 1935 Cereri pentru autorizaţii, corespondenţa între 59
©

primării şi Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
377. 1935 1935 Decizii luate de consiliile comunale, reclamaţii 83

33
primite de Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
378. 1935 1935 Circulare privind diferite probleme 121

iei
administrative.
Copie şi original, hârtie
379. 1935 1935 Circulare referitoare la activitatea Ligii pentru 29

ân
apărare contra atacurilor aeriene şi corespondenţa
privind timbrul pentru activitate.
Copie şi original, hârtie
380. 1935 1935 Circulare, procese verbale de constatare, 89

m
reclamaţii, declaraţii, cereri pentru autorizaţii de
pescuit şi vânătoare.

Ro
Copie şi original, hârtie
381. 1935 1935 Acte privind recrutarea tinerilor din comunele 9
Plăşii Buzăul Ardelen.
Copie şi original, hârtie
382. 1935 1935 Acte privind organizarea şi desfăşurarea 44

ale
activităţilor şcolare, corespondenţa între primării
şi Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
383. 1935 1935 Circulare, procese verbale, corespondenţa 34
primăriilor comunale şi a Preturii Plăşii Buzăul
le
Ardelean cu Serviciul Agricol Braşov.
Copie şi original, hârtie
na

384. 1935 1935 Corespondenţa între primăriile comunale şi 74


Pretura Plăşii Buzăul Ardelean referitoare la
respectarea legii repausului dumunical.
ţio

Copie şi original, hârtie


385. 1935 1935 Procese verbale, tabele nominale, reclamaţii, 71
corespondenţa privind activitatea firmelor care
Na

prelucrează lemn din plasa Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
386. 1935 1935 Procese verbale, corespondenţa între Prefectura 173
Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean privind comuna Vama Buzăului.
le

Copie şi original, hârtie


387. 1935 1935 Procese verbale, corespondenţa între Prefectura 130
ive

Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul


Ardelean privind comuna Barcani.
Copie şi original, hârtie
388. 1935 1935 Acte privind deplasările primpretorului, procese 177
Arh

verbale de anchetă asupra unor reclamaţii,


corspondenţă cu primăriile comunale a Preturii
Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
389. 1936 1936 Corespondenţă între Prefectura Judeţului Braşov 228
şi Pretura Plăşii Buzăul Ardelean referitoare la
©

comuna Întorsura Buzăului.


Copie şi original, hârtie
390. 1936 1936 Procese verbale, decizii ale Consiliului comunal 112

34
Sita Buzăului, corespondenţă între Pretura Plăşii
Buzăul Ardelean şi primăria Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie

iei
391. 1936 1936 Procese verbale, corespondenţa între Prefectura 138
Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean, privind comuna Teliu (probleme

ân
agrare).
Copie şi original, hârtie
392. 1936 1936 Procese verbale, corespondenţa între Prefectura 99
Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul

m
Ardelean, privind comuna Budila.
Copie şi original, hârtie

Ro
393. 1936 1936 Procese verbale, corespondenţa între Prefectura 61
Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean, privind comuna Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
394. 1936 1936 Procese verbale, corespondenţa între Prefectura 136

ale
Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean, privind comuna Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
395. 1936 1936 Acte referitoare la întreţinerea sediului Preturii 93
plăşii.
le
Copie şi original, hârtie
396. 1936 1936 Circulare, corespondenţa între Prefectura 17
na

Judeţului Braşov şi Pretura Plăşii Buzăul


Ardelean, referitoare la funcţionarii publici.
Copie şi original, hârtie
ţio

397. 1936 1936 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 116
Întorsura Buzăului, corespondenţă cu Pretura
Na

Plăşii Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
398. 1936 1936 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 235
Sita Buzăului, corespondenţa acestui consiliu cu
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.
le

Copie şi original, hârtie


399. 1936 1936 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 140
ive

Vama Buzăului, corespondenţă cu Pretura Plăşii


Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
400. 1936 1936 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 150
Arh

Barcani, corespondenţă între primăria comunei


Barcani şi Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
401. 1936 1936 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 119
Teliu şi corespondenţa cu Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean.
©

Copie şi original, hârtie


402. 1936 1936 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 85
Budila şi corespondenţa cu Pretura Plăşii Buzăul

35
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
403. 1936 1936 Procese verbale, hotărâri ale Consiliului comunal 80

iei
Mărcuş şi corespondenţa cu Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean.
Copie şi original, hârtie

ân
404. 1936 1936 Hotărâri ale Consiliului comunal Dobârlău din 105
anul 1936.
Copie şi original, hârtie
405. 1936 1936 Corespondenţă între Prefectura Judeţului Braşov 31

m
1937 şi Pretura Plăşii Buzăul Ardelean, privind
executarea unor ordine interne.

Ro
Copie şi original, hârtie
406. 1936 1936 Corespondenţă între Eforia de Păşune Mărcuş şi 71
1938 Circumscripţia Agricolă Întorsura Buzăului, plan
de exploatare pentru păşunea comunală Mărcuş.
Copie şi original, hârtie

ale
407. 1936 1936 Corespondenţă între primăriile comunale şi 103
1947 Eforia Judeţeană a Păşunelor Braşov, Camera de
Agricultură Braşov şi Serviciul Agricol Braşov.
Copie şi original, hârtie
408. 1936 1936 Acte privind pregătirea şi obligaţiile 147
le
1945 funcţionarilor, tabel cu funcţionarii publici din
plasa Buzăul Ardelean.
na

Copie şi original, hârtie


409. 1936 1936 Acte privind păşunea comunală Budila şi 132
dispozitive de parcelare.
ţio

Copie şi original, hârtie


410. 1936 1936 Procese verbale de inspecţie a păşunelor 84
1938 comunale, planuri de exploatare a păşunii
Na

comunale Dobârlău, corespondenţa primăriei


Dobârlău cu Eforia Judeţeană Braşov.
Copie şi original, hârtie
411. 1936 1936 Corespondenţa administratorului păşunii 76
1937 comunale Întorsura Buzăului.
le

Copie şi original, hârtie


412. 1936 1936 Acte privind situaţia din comuna Budila şi 54
ive

corespondenţa între Serviciul Agricol Braşov şi


regiunea Agricolă Întorsura Buzăului privind
comuna Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie
Arh

413. 1936 1936 Acte privind organizarea şi exploatarea păşunii 103


comunale Teliu în anii 1936-1937.
414. 1936 1936 Acte privind exploatarea păşunii comunale 138
1938 Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
415. 1936 1936 Acte privind organizarea Eforiei de Păşune Vama 137
©

Buzăului, planuri de exploatare, corespondenţă


acestei eforii cu Serviciul Agricol Braşov şi
Circumscripţia Agricolă Întorsura Buzăului.

36
Copie şi original, hârtie
416. 1936 1936 Procese verbale, planuri de exploatare a unor 105
1937 păşuni, corespondenţă între primăria comunală

iei
Barcani şi Serviciul Agricol Braşov.
Copie şi original, hârtie
417. 1936 1936 Procese verbale de inspecţie a comunelor din 200,176

ân
plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
418. 1936 1936 Procese verbale, reclamaţii referitoare la anumite 82
1937 contravenţii şi infracţiuni, rapoarte,

m
corespondenţă între primării şi posturile de
jandarmi, Pretura Plăşii Buzăul Ardelean.

Ro
Copie şi original, hârtie
419. 1936 1936 Cărţi de muncă şi acte necesare obţinerii lor. 10
Copie şi original, hârtie
420. 1936 1936 Procese verbale, circulare, corespondenţa privind 153
conturile de gestiune şi bugetele primăriilor

ale
comunale din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
421. 1936 1936 Circulare, acte privind organizarea târgurilor 65
comunale, corespondenţa între primării şi
Serviciul Sanitar Veterinar Judeţean.
le
Copie şi original, hârtie
422. 1936 1936 Cereri, autorizaţii de petrecere, corespondenţa 178
na

între primăriile comunale şi Pretura Plăşii Buzăul


Ardelean privind acordarea de autorizaţii.
Copie şi original, hârtie
ţio

423. 1936 1936 Circulare privind activitatea administrativă a 185


primăriilor.
Copie şi original, hârtie
Na

424. 1936 1936 Acte privind propaganda Comisiei superioare de 85


apărare pasivă în cadrul plăşii Buzăul Ardelean,
corespondenţa între primăriile comunale şi
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean, referitoare la
circulaţia avioanelor.
le

Copie şi original, hârtie


425. 1936 1936 Circulare, procese verbale de constatare, 78
ive

reclamaţii privind pescuitul şi vânătoarea în Plasa


Buzăul Ardelean, cereri şi autorizaţii pentru
pescuit, permise de port armă, corespondenţă
între posturile de jandarmi, primării şi
Arh

Inspectoratul Judeţean Pentru Pescuit.


Copie şi original, hârtie
426. 1936 1936 Circulare de la Ministerul Apărării, acte privind ---
organizarea pregătirii preliminare în comunele
plăşii.
Copie şi original, hârtie
©

427. 1936 1936 Circulare referitoare la organizarea licitaţiilor în ---


anul 1936.
Copie şi original, hârtie

37
428. 1936 1936 Circulare, corespondenţă între Pretura Plăşii ---
Buzăul Ardelean şi primăriile comunale
referitoare la activitatea şcolară, la necesităţile

iei
materiale ale şcolilor şi la strângerea cotei de
14% în beneficiul şcolilor.
Copie şi original, hârtie

ân
429. 1936 1936 Circulare, corespondenţă între Prefectura ---
Judeţului Braşov, Pretura Plăşii Buzăul Ardelean
şi primăriile comunale referitoare la activitatea
medicului de circumscripţie şi alte probleme

m
sanitare.
Copie şi original, hârtie

Ro
430. 1936 1936 Acte privind fixarea preţului cerealelor şi ---
activitatea brutarilor din comunele plăşii,
corespondenţa cu Pretura Plăşii Buzăul Ardelean,
referitoare la transportul şi prelucrarea cerealelor.
Copie şi original, hârtie

ale
431. 1936 1936 Acte referitoare la respectarea legii repausului ---
duminical, corespondenţă între Pretura Plăşii
Buzăul Ardelean şi primăriile comunale.
Copie şi original, hârtie
432. 1936 1936 Corespondenţă între Pretura Plăşii Buzăul ---
le
Ardelean şi Casa de Asigurări Sociale, Postul de
Jandarmi Zăbrătău privind accidentele de muncă.
na

Circulare privind câteva reglementări de ordin


administrativ la nivelul comunelor.
Copie şi original, hârtie
ţio

433. 1936 1936 Circulare privind câteva reglementări de ordin ---


administrativ la nivelul comunelor.
Copie şi original, hârtie
434. 1936 1936 Cărţi de calfă, contracte de ucenici, certificate, ---
Na

declaraţii necesare eliberării cărţilor de muncă.


Copie şi original, hârtie
435. 1936 1936 Circulare, corespondenţă între primăriile ---
comunale şi circulare privind câteva reglementări
le

de ordin administrativ la nivelul comunelor.


, privind aplicarea timbrului antituberculos şi
strângerea de fonduri din vânzarea acestui timbru.
ive

Copie şi original, hârtie


436. 1936 1936 Circulare, procese verbale, corespondenţă între ---
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean şi primăriile
Arh

comunale privind respectarea orelor de muncă şi


concediilor funcţionarilor.
Copie şi original, hârtie
437. 1936 1936 Circulare, corespondenţa între primăriile ---
comunale şi Pretura Plăşii Buzăul Ardelean,
referitoare la strângerea de fonduri pentru
©

BASARABIA.
Copie şi original, hârtie
438. 1936 1936 Corespondenţă între Pretura Plăşii Buzăul ---

38
Ardelean şi primării privind împrumutul de
consolidare pe anul 1936.
Copie şi original, hârtie

iei
439. 1936 1936 Circulare corespondenţă între primăriile ---
comunale şi Pretura Plăşii Buzăul Ardelean,
referitoare la revizuirea listelor electorale.

ân
Copie şi original, hârtie
440. 1936 1936 Circulare, regulament privind hornăritul, ---
corespondenţă între Pretura Plăşii Buzăul
Ardelean şi primării, secţia de întreţinere C.F.R..

m
Copie şi original, hârtie
441. 1936 1936 Corespondenţa privind firmele din domeniile ---

Ro
comercial şi industrial aflate pe teritoriul plăşii
Buzăul Ardelen.
Copie şi original, hârtie
442. 1936 1936 Acte referitoare la înbunătăţirea turismului în ---
plasa Buzăul Ardelean, strângerea de fonduri din

ale
vânzarea timbrului pentru turism.
Copie şi original, hârtie
443. 1936 1936 Acte privind treieratul în comunele plăşii Buzăul ---
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
le
444. 1936 1936 Acte privind administrarea păşunilor comunale ---
1938 din plasă şi rezolvarea conflictului pentru hotar
na

dintre comunle Prejmer şi Băcel.


Copie şi original, hârtie
445. 1936 1936 Acte privind activitatea Asociaţiei de păşune „ ---
ţio

Preot Iordan Curcubata” din comuna Budila.


Copie şi original, hârtie
446. 1937 1937 Acte confidenţiale ale Preturii Plăşii Buzăul 114
Na

Ardelean privind: combaterea sectelor


neautorizate(3/1937), eradicarea concubinajului
(4/1937), stângerea de fonduri pentru reclădirea
Palestinei (sume donate de evrei- 3/1937),
confiscarea broşurilor care denigrează Biserica de
le

Stat – 19/1937, întrunirea organizaţiei partidului „


FRONTUL ROMÂNESC „ – 11/1937, alte
ive

întruniri politice ce au avut loc în comuna Sita


Buzăului – 13/1937, inspecţiile realizate la
cârciumile din sate pentru respectarea orelor de
închidere, prezenţa în comunele Vama Buzăului
Arh

şi Întorsura Buzăului a unui grup din „ TOTUL


PENTRU ŢARĂ”- 15/1937.
Copie şi original, hârtie

Acte confidenţiale privind adunarea ofiţerilor şi


subofiţerilor din armata austro-ungară privind
©

situaţia invalizilor de război – 1671937, cererea


consulului Italiei de informaţii privind un lucrător
român la firma „LOYD TRIESTINA”, pedepsirea

39
primarului comunei Întorsura Buzăului pentru
neexecutarea ordinelor date de Judecătorie şi
Prefectură, judecarea soldatului Barangea

iei
Dumitru de disciplină al regimentului 40
infanterie – 21/1937, plasarea de către legionari a
unei troiţe fără aprobarea autorităţilor, repatrierea

ân
lui Blendea Alexe din Teliu fost prizonier în 114
Rusia – 22/1937.
Copie şi original, hârtie
447. 1936 Corespondenţă cu Eforia judeţeană de păşune şi ---

m
1947 Camera de Agricultură Braşov, Serviciul agricol
judeţean; contracte, situaţii privind sacrificiile de

Ro
animale.
Copie şi original, hârtie
448. 1937 1937 Ordin al primăriei Buzăului privind transportul de 12
piatră de la punctul numit „Cheia Crasnei”,
situaţii privind prestaţiile în natură ale locuitorilor

ale
comunei Întorsura Buzăului şi ale tinerilor
premilitari.
Copie şi original, hârtie
449. 1937 1937 Ordin al Prefecturii judeţului Braşov privind 18
distribuirea permiselor de vânătoare achitarea
le
subvenţiei de 3% pentru amenajarea unor piste de
aterizare în comunele Mărcuş şi Dobârlău.
na

Corespondenţa privind acordarea unor ajutoare


pentru copiii picherilor judeţeni, acordarea de
subvenţii pe anul 1937/1938 şi decontări pentru
ţio

cheltuieli de transport pentru funcţionarii publici;


raport privind inexistenţa unui magazin de unelte
agricole; acte privind organizarea unei formaţiuni
de pompieri în comuna Boroşneul Mic.
Na

Copie şi original, hârtie


450. 1937 1937 Corespondenţa Preturii plăşii Buzăul Ardelean cu 108
primăriile privind întocmirea chestionarului
trimis de Centrul de Pregătire Tehnică
le

Profesională Administrativă Bucureşti.


Copie şi original, hârtie
451. 1937 1937 Chestionar întocmit de pretorul plăşii Buzăul ---
ive

Ardelean cu concursul notarilor din comunele


plăşii la cererea Centrului de Pregătire Tehnică
Administrativă Bucureşti.
Arh

Copie şi original, hârtie


452. 1937 1937 Chestionar trimis de Centrul de Pregătire Tehnică 63
Profesională Administrativă Bucureşti,.
Copie şi original, hârtie
453. 1937 1937 Corespondenţa Preturii plăşii Buzăul Ardelean 13
privind înfiinţarea unui oficiu poştal în comuna
©

Teliu; raport privind starea deplorabilă a şoselei


naţionale.
Copie şi original, hârtie

40
454. 1937 1937 Acte ale Eforiei păşunei comunale Prejmar. ---
Copie şi original, hârtie
455. 1937 1937 Plan de exploatare a izlazului comunei Teliu. 10

iei
1938 Copie şi original, hârtie
456. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Întorsura 175
1938 Buzăului.

ân
Copie şi original, hârtie
457. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Sita Buzăului. 352
1945 Copie şi original, hârtie
458. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Vama Buzăului 180

m
privind arendarea terenurilor în scopul construirii
de cale ferată de către societatea „DRAJNA”.

Ro
Copie şi original, hârtie
459. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Barcani. 176
Copie şi original, hârtie
460. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Teliu. 274
Copie şi original, hârtie

ale
461. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Budila. 169
Copie şi original, hârtie
462. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Mărcuş. 139
Copie şi original, hârtie
463. 1937 1937 Hotărârile Consiliului comunal Dobârlău. 191
le
Copie şi original, hârtie
464. 1937 1937 Corespondenţa prin care pretorul plăşii Buzăul 1
na

Ardelean, Valer Langa, se deleagă pentru


constituirea Consiliului comunal Măgura din
judeţul Braşov.
ţio

Copie şi original, hârtie


465. 1937 1937 Corespondenţa Preturii plăşii Buzăul Ardelean cu 108
primăriile comunale privind inundaţiile din
Na

comunele plăşii, reparaţiile realizate pe şoselele


naţionale, tablou cu islazurile comunale.
Copie şi original, hârtie
466. 1937 1937 Reclamaţia văduvei lui Xenofon Ardelean privind 8
trecerea pe numele ei a parcelei cu nr. top
le

989/9/2, aflată pe numele lui Gheorghe Şerban


Turcu. Verificarea contului de gestiune al Eforiei
ive

comunale de păşune Mărcuş.


Copie şi original, hârtie
467. 1937 1937 Cereri pentru eliberări de autorizaţii pentru mori, 132
maşini de treierat, pentru construirea canalelor de
Arh

uscat, construirea şi exploatarea căii ferate din


Valea Chichişului.
Copie şi original, hârtie
468. 1937 1937 Acte ale Eforiilor comunale de păşune. 196
Copie şi original, hârtie
469. 1937 1937 Deliberarea eforiilor comunale de păşuni. 224
©

1938 Copie şi original, hârtie


470. 1937 1937 Evidenţa spitalelor şi dispensarelor din plasa 4
Buzăul Ardelean.

41
Copie şi original, hârtie
471. 1937 1937 Corespondenţa privind întreţinerea sediului 54
Preturii plăşii Buzăul Ardelean.

iei
Copie şi original, hârtie
472. 1937 1937 Registru pentru evidenţierea funcţionarilor 7
publici din comunele plăşii Buzăul Ardelean.

ân
Copie şi original, hârtie
473. 1937 1937 Statistica târgurilor de vite şi bâlciurilor de 5
mărfuri care s-au ţinut pe teritoriul plăşii Buzăul
Ardelean.

m
Copie şi original, hârtie
474. 1937 1937 Evidenţa primarilor, a ajutoarelor de primari şi a 12

Ro
consilierilor comunali.
Copie şi original, hârtie
475. 1937 1937 Registru cu evidenţa imobilelor din comunele 3
plăşii.
Copie şi original, hârtie

ale
476. 1937 1937 Evidenţa infracţiunilor şi accidentelor constatate 3
în comunele plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
477. 1937 1937 Evidenţa şcolilor din comunele plăşii Buzăul 5
Ardelean.
le
Copie şi original, hârtie
478. 1937 1937 Registrul terenurilor de vânătoare din plasa 10
na

Buzăul Ardelean.
original, hârtie
479. 1937 1937 Procese verbale de inspecţie a primăriilor 174
ţio

comunale din plasa Buzăul Ardelean.


original, hârtie
480. 1937 1937 Procese verbale de inspecţie a primăriilor 167
Na

1938 comunale din plasa Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
481. 1937 1937 Corespondenţa Preturii plăşii Buzăul Ardelean 32
privind supuşii stăini, urmărirea unor persoane;
tablou cu sectele din plasă; statistică privind
le

numărul concubinajelor, naşterilor, căsătoriilor,


deceselor.
ive

original, hârtie
482. 1937 1937 Corespondenţa Preturii plăşii Buzăul Ardelean cu 71
Chestura Poliţiei privind cetăţenii străini şi
persoanele evadate.
Arh

original, hârtie
483. 1937 1937 Publicaţii ale primăriilor comunale privind 72
preţurile maximale la alimente şi articole de
primă necesitate; corespondenţa Preturii plăşii
Buzăul Ardelean privind instituirea impozitelor
suplimentare de 50% pentru administraţia
©

judeţului. Licitaţii; construirea podurilor pe


şoseaua din judeţul Braşov-Zizin-Vama
Buzăului-Întorsura Buzăului-Borăşneul Mare;

42
construierea unui km. de şosea în continuarea
şoselei judeţene Barcani-Zagon. Hotărârile
Consiliului Judeţean.

iei
original, hârtie
484. 1937 1937 Chestiuni disciplinare, neglijenţă în serviciu a 12
notarilor comunelor Întorsura Buzăului ( Valeriu

ân
Sângeorzan) şi Dobârlău (Octavian Funariu).
original, hârtie
485. 1937 1937 Refacerea foilor cadastrale la comunele din plasă. 79
Delimitări şi ratificări de hotare între comune.

m
original, hârtie
486. 1937 1937 Licitaţii privind: construirea dispensarului din 18

Ro
Buzău; aprovizionarea cu pietriş de la primăria
Teliu.
original, hârtie
487. 1937 1937 Constituirea Consiliului comunal din comuna 6
Măgura, judeţul Braşov (se deleagă dl. Valer

ale
Langa în locul d-lui Dănilă Şerban, pretorul plăşii
Bran.
original, hârtie
488. 1937 1937 Eforiile comunale de păşune. Încasări şi plăţi pe 184
1938 anul financiar 1937-1938.
le
489. 1937 1937 Idem dos. 488. 144
na

1938 original, hârtie


490. 1937 1937 Acte referitoare la întreţinerea Preturii plăşii. 69
Noua arondare a comunelor din judeţ; predarea-
ţio

preluarea oficiului pretorial al plăşii Buzăul


Ardelean. Repartizarea pe plăşi a comunelor
rurale conform cu decizia M.I. nr. 13307/1938.
Na

Copie şi original, hârtie


491. 1938 1938 Evidenţa deplasărilor executate de Pretorul Plăşii 89
Buzăul Ardelean. Rectificarea încadrării
pretorului Valer langa.
Copie şi original, hârtie
le

492. 1937 1937 Necesitatea construirii de gheţării în comunele 13


din plasă. Localităţi care dispun de gheţării (Sita
ive

Buuzăului, Teliu). Angajarea guarzilor comunali


şi câmpeni (care verifică moralitatea acestora).
Registre de procese verbale de inspecţie; sume
exagerate percepute de notari la întocmirea
Arh

actelor de propietate.
Copie şi original, hârtie
493. 1938 1938 Acte referitoare la funcţionarii Preturii (concedii, 33
pensionări).
original, hârtie
494. 1938 1938 Corespondenţă administrativă privind comuna 58
©

Sita Buzăului.
original, hârtie
495. 1938 1938 Corespondenţă referitoare la comuna Vama 40

43
Buzăului; continuarea liniei ferate industriale
Stimbu- Vama Buzăului, cumpărarea localului
primăriei de la Francisc Belai; demontarea

iei
funicularelor aeriene.
original, hârtie
496. 1938 1938 Corespondenţă referitoare la comuna Barcani; 75

ân
delicte silvice produse de locuitorii comunei;
pagube cauzate păşunii de către Fabrica de
celuloză Zărneşti care exploatează materialul
lemnos din comuna Zagon; reconstituirea

m
movilelor de hotar între Barcani şi Întorsura
Buzăului. Întocmirea planului şi al devizului

Ro
necesar la edificarea localului de şcoală din
cătunul Lădăuţi; lemn de fag vândut fabricii
I.A.R.; expropiere de pământ în favoarea
comunei Barcani; desfiinţarea hanurilor din
comună; desfiinţarea postului de pădurar

ale
comunal; impozitul firmelor care transportă lemn;
deschiderea unui drum nou pe cale de expropiere
în comuna Barcani.
Copie şi original, hârtie
497. 1938 1938 Corespondenţă referitoare la comuna Teliu, 33
le
înfiinţarea unui oficiu poştal în gara Teliu, pentru
comunele Teliu, Mărcuş, Dobârlău; regularizarea
na

râului în punctul numit Pincopa, pe hotarul


comunei Teliu.
Copie şi original, hârtie
ţio

498. 1938 1938 Corespondenţă referitoare la comuna Budila. 34


Cumpărarea unui imobil pentru reproducătorii
comunali; mutarea stoborului construit în faţa
străzii Valea Mare.
Na

Copie şi original, hârtie


499. 1938 1938 Corespondenţă referitoare la comuna Mărcuş; 6
Licenţierea din serviciu a casierului şi
secretarului comunei; soţia locuitorului Ioan
le

Marin, achitarea sumei de 2070 lei firmei „Roves


Bela” din Tg. Mureş de către comuna Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
ive

500. 1938 1938 Corespondenţă referitoare la comuna Dobârlău. 47


Desprinderea comunei Dobârlău de la Circ.
Notarială Mărcuş; licenţierea secretarului din
Arh

comuna Dobârlău; teren de păşunat expropiat de


la Composesoratul comunei Bicfalău (480 jugăre)
şi atribuit comunei Dobârlău Băcel; înfiinţarea
cercului notarial Dobârlău; stabilirea domiciliului
notarului Octavian Funariu în comuna Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
©

501. 1938 1938 Inundaţii, reparări de şosele, circulaţia pe 97


drumuri; Repararea podului de pe şoseaua
judeţeană ce trece prin comuna Budila; repararea

44
şoselei dintre Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului;
lucrări în scop de apărare contra apelor; refacerea
podului peste râul Dalghin. Construirea drumului

iei
comunal Sita Buzăului- Ciumernic. Controlul
cărăuşiei publice pe şosele; salubritatea străzilor
din comune.

ân
original, hârtie
502. 1938 1938 Xenofon Ardelean din Mărcuş, intabulare cu nr. 4
top. 989/9/1 şi 989/9/2 ( Circumscripţia agricolă
Săcele.)

m
Copie şi original, hârtie
503. 1938 1938 Supuşi stăini; echipe pentru căutarea avionului 38

Ro
Hang care a decolat din Buzău spre Braşov.
Copie şi original, hârtie
504. 1938 1938 Reducerea tarifului călătorilor de la clasa a 3-a pe 62
C.F.R., a preţului petrolului şi desfiinţarea
impozitului agricol; distrugerea semnelor

ale
electorale (ordin); supuşi străini; circulaţia
monedelor de 0,50 lei; interzicerea serbărilor
organizate de asociaţia „Sprijinitorii moţilor”;
copii ale ordinelor M.I. privind activitatea
diferitelor Asociaţii (ex. UNIUNEA
le
NAŢIONALĂ A FOŞTILOR LUPTĂTORI).
Copie şi original, hârtie
na

505. 1938 1938 Respectarea legii şi a repausului dumunical 17


(ordine M.I./.).
Copie şi original, hârtie
ţio

506. 1938 1938 Legi şi regulamente. Compunerea regulamentelor 84


comunale; înfiinţarea fierăstraielor cu forţă de
apă; autorizaţii de stabiliment; ordine M.I.- ca
nici o casă de editură sau tipografie din cuprinsul
Na

judeţului să nu răspândească broşuri cu noua


constituţie la cererea particularilor. Majorarea
taxelor de hornărit în comuna Sita Buzăului;
procurarea Îndreptarului administrativ de către
le

primării; distribuirea noii Constituţii; primirea


volumului „Legea contabilităţii publice” şi a
copiei Decretului lege nr. 5767 din 7 mai 1938
ive

pentru organizarea exploatărilor comunale.


Copie şi original, hârtie
507. 1938 1938 Respectarea orarului şi concediilor funcţionarilor; 84
Arh

lămurirea dispoziţiilor legale ce se incumbă


Preşedintelui Comisiei Interimare; deplasări ale
primarilor.
Copie şi original, hârtie
508. 1938 1938 Întocmirea listelor electorale pentru colegiile 16
agricole.
©

Copie şi original, hârtie


509. 1938 1938 Ordin M. I.- supravegherea şi controlul 20
hotelurilor, pensiunilor; lista hotelurilor,

45
pensiunilor şi a hanurilor din comunele plăşii
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie

iei
510. 1938 1938 Asigurarea imobilelor primarilor. 99
1939 Copie şi original, hârtie
511. 1938 1938 Delimitarea hotarelor în cadrul comunelor din 71

ân
plasa Buzăul Ardelean (lucrări cadastrale/.
Copie şi original, hârtie
512. 1938 1938 Hotărârile comisiilor comunale interimare şi 217
consiliilor comunale.

m
Copie şi original, hârtie
513. 1938 1938 Idem dos.512 – Sita Buzăului. 291

Ro
514. 1938 1938 Idem dos.512 – Vama Buzăului. 209
Copie şi original, hârtie
515. 1938 1938 Idem dos.512 – Barcani. 366
Copie şi original, hârtie
516. 1938 1938 Idem dos.512 – Teliu. 90

ale
Copie şi original, hârtie
517. 1938 1938 Idem dos.512 – Budila. 151
Copie şi original, hârtie
518. 1938 1938 Idem dos.512 – Mărcuş. 80
Copie şi original, hârtie
le
519. 1938 1938 Salarii ; jurământul primarilor din comunele 230
plăşii Buzăul Ardelean; pregătirea profesională a
na

funcţionarilor; declaraţii privind apartenenţa


politică a funcţionarilor; noua organizare a
serviciilor şi birourilor în cadrul Prefecturii
ţio

judeţului Braşov; procese verbale de jurământ ale


funcţionarilor din cadrul primăriilor.
Copie şi original, hârtie
Na

520. 1938 1938 Aviaţia, străjeria şi pregătirea premilitară. 199


Înlocuirea cercetăşiei cu organizaţia „ STRAJA
ŢĂRII”; munca în folos obştesc; secretarul
comunei Prejmer a construit un lac cu păstrăvi
fără autorizaţie. Braconaj la pescuit noaptea.
le

Copie şi original, hârtie


521. 1938 1938 Pompieri; inundaţii. 52
ive

Copie şi original, hârtie


522. 1938 1938 Acte confidenţiale. Situaţia politică din comuna 196
Întorsura Buzăului; abonamente la ziarele „Ţara
Noastră” şi „ Porunca Vremii”; rapoarte privind
Arh

modul cum a decurs plebiscitul din 24 februarie


1938; partide în plasa Buzăul Ardelean; supuşii
străini; raport adresat Oficiului protopresbitorial
ortodox român „ Oituz” privind starea de
degradare a cimitirului ortodox din comuna Vama
Buzăului; întocmirea proiectelor de buget a
©

Eforiilor comunale de păşune; rapoarte ale


comunelor privind existenţa troiţelor vechi de 15
ani; rapoarte ale primăriilor şi posturilor de

46
jandarmi privind diferite evenimente; secte
religioase; lista propietarilor de cazane.
Copie şi original, hârtie

iei
523. 1938 1938 Inspecţii administrative comunale; lucrări 160
edilitare în comunele Dobârlău şi Mărcuş; planuri
de lucrări pe exerciţiul 1938-1939 în comunele

ân
plăşii Buzăul Ardelean; tabele privind evidenţa
căsătoriilor mixte; treceri interconfesionale ale
intelectualilor şi funcţionarilor din comune;
procese verbale de inspecţie a comunelor;

m
programul unei inspecţii la o comună rurală.
Copie şi original, hârtie

Ro
524. 1938 1938 Circumscripţia agricolă Întorsura Buzăului – 300
lucrări agricole în plasa Buzăul Ardelean
(reforma agrară – păşuni, păduri, terenuri agric
Copie şi original, hârtie ole). Vol 1.

ale
525. 1938 1938 Idem dos.524- vol.2. 293
Copie şi original, hârtie
526. 1938 1938 Circumscripţia agricolă Întorsura Buzăului – 116
lucrările păşunilor în plasa Buzăul Ardelean
(ordine, activitate). Vol 1
le
Copie şi original, hârtie
527. 1938 1938 Idem dos 526. Vol.2. 72
na

Copie şi original, hârtie


528. 1938 1938 Îndrumări agricole săptămânale – 1938. 28
Copie şi original, hârtie
ţio

529. 1938 1938 Acte confidenţiale, acte mobilizare (controlul şi 122


evidenţa personalului M.O.N.T.).
Copie şi original, hârtie
Na

530. 1938 1938 Ordine circulare cu caracter general, instructiv şi 145


permanent primite de la autorităţile superioare
privind activitatea secţiei a II-a (21/1938);
organizarea apărării active: planuri, studii, lucrări,
colaborare cu celelalte autorităţi; demonstraţii şi
le

şcoli de apărare pasivă; conferinţă, serbări,


propagandă pentru orientarea populaţiei asupra
ive

pericolelor aeriene; evidenţa mijloacelor de


finanţare a apărării active, pasive, aeroporturi;
achitarea subvenţiilor pentru pregătirea
premilitară.
Arh

Copie şi original, hârtie


531. 1938 1938 Inspecţii administrative la comunele din plasă şi 90
eforiile comunale de păşune.
Copie şi original, hârtie
532. 1938 1938 Bugete, conturi de gestiune ale administraţiei 249
comunale şi ale eforiilor de păşune.
©

Copie şi original, hârtie


533. 1938 1938 Ordonanţe, preţuri maximale, publicaţii, evidenţe, 204
etc.

47
Copie şi original, hârtie
534. 1938 1938 Rapoarte lunare privind planuri de lucru în 345
comunele din plasa Buzăul Ardelean; tabele cu

iei
căsătoriile mixte din comunele plăşii; treceri
interconfesionale; lucrări de folos obştesc în
comunele din plasă; şedinţele pregătirii

ân
premilitare; petreceri ţinute în cursul lunii
decembrie în comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
535. 1938 1938 Hotărârile Eforiei comunale de păşune Dobârlău. 13

m
Copie şi original, hârtie
536. 1938 1938 Hotărârile Eforiei comunale de păşune Mărcuş. 16

Ro
Copie şi original, hârtie
537. 1938 1938 Hotărârile Eforiei comunale de păşune Budila. 33
Copie şi original, hârtie
538. 1938 1938 Hotărârile Eforiei comunale de păşune Barcani. 87
Copie şi original, hârtie

ale
539. 1938 1938 Hotărârile Eforiei comunale de păşune Vama 58
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
540. 1938 1938 Hotărârile Eforiei comunale de păşune Sita 66
Buzăului.
le
original, hârtie
541. 1938 1938 Hotărârile Eforiei comunale de păşune Întorsura ---
na

Buzăului.
Copie şi original, hârtie
542. 1938 1938 Comuna Vama Buzăului. Cauze de împropietărire 82
ţio

, propietăţi expropiate.
Copie şi original, hârtie
543. 1938 1938 Cauze de împropietărire în comuna Saramas- 10
Na

Barcani.
Copie şi original, hârtie
544. 1938 1938 Cauze de împropietărire în comuna Întorsura 14
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
le

545. 1938 1938 Baraoneasa Szentkereszty Sofia din Zagon, ---


propietăreasă în comuna Sita Buzăului – cauze de
ive

expropiere.
original, hârtie
546. 1938 1938 Cauze de expropiere comuna Dobârlău. 54
Copie şi original, hârtie
Arh

547. 1938 1938 Încheierea unei convenţii între Primăria Teliu şi 22


Composesoratul de păşune, pentru reglementarea
încasării taxelor pentru păşunatul oilor.
original, hârtie
548. 1938 1938 Văduva contelui Andrei Nemes intenţionează să 10
pună în vânzare cele 100 jugăre situate în hotarul
©

comunei Întorsura Buzăului.


original, hârtie
549. 1938 1938 Inspecţia păşunilor din comuna Budila; plan de 47

48
exploatare al islazului comunal Budila pe anii
1937-1939.
original, hârtie

iei
550. 1938 1938 Rapoarte ale comunelor privind votarea 225
Constituţiei; inspecţii administrative la comunele
din plasă.

ân
Copie şi original, hârtie
551. 1938 1938 Citaţii, petiţii, reclamaţii, plângeri, cereri ale 214
locuitorilor din plasa Buzăul Ardelean.

m
552. 1939 1939 Circulare, procese verbale, tabel cu cetăţenii 81
polonezi dispăruţi din centrul de cantonare

Ro
Govora-Ocnele Mari, rapoarte ale primăriilor.
original, hârtie
553. 1939 1939 Corespondenţa cu serviciul sanitar veterinar; 67
1940 târguri, întreţinerea reproducătorilor de animale
din comune.

ale
Copie şi original, hârtie
554. 1939 1939 Aprobarea contractului de închiriere pentru şcoala 115
1940 froebiliană din Întorsura Buzăului; închirierea
unui local pentru grădiniţa de copii; exploatarea
şi valorificarea parchetului pe anul 1938-1939;
le
Valeriu Sângeorzan, notarul comunei Întorsura
Buzăului este însărcinat cu întocmirea
na

monografiei comunei; tabel cu cantinele şcolare


existente în comunele plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
ţio

555. 1939 1939 Impuneri, taxe, cereri, gospodăria comunală, 129


1940 regulamentul comunal.
Copie şi original, hârtie
Na

556. 1939 1939 Anchete, reclamaţii ale locuitorilor din comuna 117
Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie
557. 1939 1939 Decizii, funcţionari -primăria Sita Buzăului. 227
Copie şi original, hârtie
le

558. 1939 1939 Decizii, salarizarea funcţionarilor, cheltuieli. 183


Copie şi original, hârtie
ive

559. 1939 1939 Munci agricole, premii, tabel cu delegaţii propuşi 73


de Federaţia „Carpaţii” în comitetele comunale de
mobilizare agricolă reprezentând cooperaţia.
Copie şi original, hârtie
Arh

560. 1939 1939 Impozite, corespondenţa cu percepţiile, 90


administraţia financiară, etc.
Copie şi original, hârtie
561. 1939 1939 Chestiuni silvice. Ordine privind exploatarea şi 26
valorificarea pădurilor.
Copie şi original, hârtie
©

562. 1939 1939 Locuri vacante în administraţia comunelor. 48


Plasarea invalizilor, orfanilor şi văduvelor de
război în locuri vacante.

49
original, hârtie
563. 1939 1939 Secte religioase, corespondenţa cu organele 45
ministerului cultelor şi artelor pentru acordarea de

iei
ajutoare bisericilor.
original, hârtie
564. 1939 1939 Evidenţa persoanelor din plasa Buzăul Ardelean 85

ân
înscrise în partidul „FRONTUL RENAŞTERII
NAŢIONALE”.
original, hârtie
565. 1939 1939 Acte confidenţiale privind starea spirituală, 181

m
1940 politico-socială a populaţiei din comuna Vama
Buzăului; evenimente deosebite; tabele cu

Ro
funcţionarii mobilizaţi din plasa Buzăul
Ardelean; organizarea gărzilor naţionale în
comunele urbane şi rurale.
original, hârtie
566. 1939 1939 Circulare şi ordine pentru realizarea 291

ale
1940 monografiilor şi cărţilor de aur; evidenţa
propietarilor de căruţe din comunele plăşii Buzăul
Ardelean; evaluarea patrimoniului comunelor din
plasă; corespondenţă cu Inspectoratul Regional
de Jandarmi Bucegi; lucrări edilitare efectuate în
le
comuna Dobârlău; înfiinţarea cotelor adiţionale
suplimentare pe anul 1939-1940.
na

original, hârtie
567. 1939 1939 Tabel cu plantaţiile efectuate în raza comunelor 196
1940 din plasa Buzăul Ardelean; chestionar privitor la
ţio

bunurile imobiliare din Transilvania şi Bucovina


aparţinând comunelor, ţinuturilor şi statului; tabel
cu fântânile aflate pe hotarul comunelor din
plasă; adresa noului pretor către funcţionarii din
Na

comune; reglementarea taxelor, impozitelor pe


anul 1939-1940; procese verbale de verificare a
casei comunale şi a Eforiei de păşune a plăşii;
procurarea revolverelor pentru guarzi; tabel cu
le

şcolile, bisericile şi cantinele şcolare din


comunele plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
ive

568. 1939 1939 Idem dos. 567. Vol.2. 111


1940 Copie şi original, hârtie
569. 1939 1939 Evidenţa ordinelor distribuite comunelor din 17
Arh

1940 plasa Buzăul Ardelean.


original, hârtie
570. 1939 1939 Situaţia conturilor de gestiune; înarmarea 139
guarzilor comunali; lucrări urgente la şoselele din
comune; garanţii depuse de casierii comunali;
îngrijirea localurilor primăriilor, situaţia
©

islazurilor comunale, procurarea de aparate radio


pentru primării; chiria posturilor de jandarmi;
acordarea de subvenţii pentru ajutorarea

50
comunelor sărace; instalaţii de conducte pe
drumurile comunale şi judeţene; cereri pentru
întocmirea planurilor de sistematizare;

iei
distribuirea lemnelor pentru foc funcţionarilor şi
instituţiilor comunale din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie

ân
571. 1939 1939 Supuşii străini din plasa Buzăul Ardelean. 150
Copie şi original, hârtie
572. 1939 1939 Taxele de urgenţă, taxa de timbru pentru 76
construirea Palatului Direcţiunii Generale a

m
Poliţiei, taxele de prelungire a orelor de
închidere.

Ro
Copie şi original, hârtie
573. 1939 1939 Liste de naţionalitate; succesiuni; stare civilă – în 188
comunele plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
574. 1939 1939 Bugetele comunelor şi eforiilor comunale de 174

ale
păşune din plasa Buzăul Ardelean pe anul
1939/40.vol.1.
Copie şi original, hârtie
575. 1939 1939 Idem dos.574 – vol.2. 188
Copie şi original, hârtie
le
576. 1939 1939 Corespondenţă cu primăriile comunale din plasă 215
în problema muzicanţilor, acordarea subvenţiilor
na

pentru fondul „FORTIFICAREA


GRANIŢELOR”, rapoarte ale primăriilor privind
menţinerea portului strămoşesc; înaintarea de
ţio

către tipografii şi propietarii de ziare a câte 2


ziare zilnic Biroului de cenzură din cadrul
Prefecturii judeţului Braşov; încorporarea noilor
recruţi din comuna Budila; interzicerea
Na

obiceiurilor barbare care se practică a doua zi de


lăsatul secului pentru postul Paştelui;
împrejmuirea propietăţii primăriei Sita Buzăului
cu gard şi edificarea grajdului comunal; rapoarte
le

ale primăriilor privind sărbătorirea zilei de


27.02.1939; ordin al prefecturii privind oficierea
de slujbe religioase cu ocazia încetării din viaţă a
ive

Patriarhului Miron Cristea.


Copie şi original, hârtie
577. 1939 1939 Corespondenţă cu Prefectura judeţului Braşov; 180
Arh

1940 selecţionarea arhivei vechi; situaţia căii ferate din


comuna Teliu folosită pentru transportul pietrei
sparte; tabel cu liniile ferate particulare şi de
interes local din judeţul Braşov; refugiaţii
polonezi; disponibilităţile de alimente şi
combustibil din comunele plăşii; dare de seamă
©

privind ajutorarea familiilor celor concentraţi şi a


celor nevoiaşi din comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie

51
578. 1939 1939 Tabel cu evidenţa locuitorilor care posedă permis 41
de port-armă; arendarea terenurilor de vânătoare;
înmulţirea urşilor în pădurea comunei Barcani;

iei
permise de port-armă pentru guarzii primăriei
comunei Întorsura Buzăului; măsuri pentru
protejarea păstrăvilor din zona plăşii Buzăul

ân
Ardelean.
original, hârtie
579. 1939 1939 Pedepse date funcţionarilor din comunele plăşii 15
pentru activitate superficială.

m
Copie şi original, hârtie
580. 1939 1939 Subvenţii pentru pregătirea premilitară; apărare 95

Ro
antiaeriană activă şi pasivă şi întreţinerea
aeroporturilor.
Copie şi original, hârtie
581. 1939 1939 Rapoarte ale comunelor din plasă privind sumele 22
încasate pentru fortificarea graniţelor de vest.

ale
Copie şi original, hârtie
582. 1939 1939 Documente privind activitatea oficiilor P.T.T. din 79
plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
583. 1939 1939 Documentele Circumscripţiei Agricole Întorsura 221
le
Buzăului; planuri de exploatare a păşunilor;
corespondenţa cu Eforia judeţeană de păşuni;
na

expropieri de terenuri; plan pentru construirea


remizei de maşini agricole în comuna Vama
Buzăului.
ţio

Copie şi original, hârtie


584. 1939 1939 Circulare privind supuşii străini, evenimente 139
petrecute în comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
Na

585. 1939 1939 Documente privind înfiinţarea de cantine şcolare 123


în comunele plăşii; cereri de autorizaţii pentru
hore ţărăneşti; colecte pentru ajutorarea copiilor
săraci; delimitarea hotarelor comunelor; rapoarte
le

ale comunelor referitoare la existenţa unor


monumente vechi, cetăţi, ziduri; plata primelor de
asigurare; ordine circulare de la Prefectura
ive

judeţului; învinuiri aduse lui M. Olbricht din


comuna Prejmer; supuşii străini.
Copie şi original, hârtie
Arh

586. 1939 1939 Documente privind achitarea cotelor, asigurarea 139


1940 imobilelor; evidenţa locuitorilor din comunele
plăşii Buzăul Ardelean care s-au înscris în
FRONTUL RENAŞTERII NAŢIONALE.
Lucrări realizate în comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
©

587. 1939 1939 Trecerea minorităţilor la religia ortodoxă şi 161


1940 greco-catolică şi incheierea căsătoriilor mixte;
cheltuieli făcute pentru jandarmi, pompieri.

52
Copie şi original, hârtie
588. 1939 1939 Dări de semă privind instrucţia prelimitară în 87
540 comunele din plasa Buzăul Ardelean.

iei
Copie şi original, hârtie
589. 1939 1939 Serbări, petreceri ţinute în cursul anului 1939 în 34
comunele plăşii.

ân
Copie şi original, hârtie
590. 1939 1939 Rapoarte ale primăriei comunei Barcani privind 77
portul naţional; dare de seamă asupra realizărilor
din anul 1939; situaţia încasărilor şi plăţilor în

m
comunele plăşii; abonamente la ziarul
„ARDEALUL”; numirea comisiei pentru

Ro
întocmirea monografiei comunei Dobârlău; sume
încasate din bilete de bal şi liste de subscripţii
pentru edificarea spitalului de copii din Braşov.
Copie şi original, hârtie
591. 1939 1939 Dl. preot Ioan Ludu este însărcinat cu întocmirea 120

ale
monografiei comunei Prejmer; decizii ale
primăriilor comunale; edificarea şcolii primare
din Lădăuţi; dare de seamă asupra înfăptuirilor
din comunele plăşii; evreii din comuna Întorsura
Buzăului; rapoarte ale primăriilor privind
le
asigurarea imobilelor; circulare emise de
Prefectura judeţului Braşov; participanţi la
na

serbarea din Alba Iulia.


Copie şi original, hârtie
592. 1939 1939 Reclamaţii ale cărciumarilor din plasa Buzăul 84
ţio

Ardelean împotriva primăriilor, dare de seamă


asupra înfăptuirilor realizate în comuna Sita
Buzăului; chiria localului pentru grădiniţa de
copii; controlul sanitar la ţiganii nomazi;
Na

contractul de închiriere pentru locuinţa medicului


veterinar din circumscripţia Întorsura Buzăului;
subvenţii pentru sistematizarea comunelor din
plasă; abonamente la Buletinul Ţinutului Bucegi;
le

proces verbal al şedinţei eforiei de păşune Sita


Buzăului.
Copie şi original, hârtie
ive

593. 1939 1939 Programe de lucrări pe anul 1939-1940; 85


delimitarea hotarelor comunelor din plasa Buzăul
Ardelean; valorificarea lemnelor confiscate de
Arh

pădurari; decizii ale primăriilor comunale;


achitarea cotelor comitetului şcolar; sume pentru
fondul naţional de aviaţie; urmărirea cetăţenului
cehoslovac Rudolf Lustig; înfiinţarea cantinelor
şcolare; ajutorarea copiilor săraci; înfiinţarea
filialei „Crucea Roşie” în comunele Întorsura
©

Buzăului şi Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
594. 1939 1939 Reclamaţia înaintată de Constantin Buzatu contra 71

53
lui Ioan Modroiu fost director al şcolii primare
din comuna Vama Buzăului; ţinerea cursurilor de
perfecţionare a membrilor Uniunii Soc. A

iei
Meseriaşilor patroni saşi; insigne .
Copie şi original, hârtie
595. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor privind: înfiinţarea 45

ân
comitetelor pentru ajutorarea copiilor; procurarea
unui aparat de stins focul de către primăria Sita
Buzăului; subvenţii pentru apărarea pasivă şi
antiaeriană din bugetele comunale; asigurarea

m
imobilelor şi mobilelor comunelor, sume de bani
primite la judeţ pentru şcoli; Parohia Prejmer

Ro
solicită autorizaţii pentru ţinerea unei petreceri
sportive.
Copie şi original, hârtie
596. 1939 1939 Înaintarea listei de preţuri prevăzute de art.3 din 40
Decretul lege pentru înfrânarea şi reprimarea

ale
speculei ilicite.
Copie şi original, hârtie
597. 1939 1939 Decizii, procese verbale de recepţie emise de 23
primăriile comunale.
Copie şi original, hârtie
le
598. 1939 1939 Salubritate (primăria oraşului reşedinţă de judeţ ---
1940 Sf. Gheorghe).
na

599. 1939 1939 Tabel cu recensământul animalelor, 6


harnaşamentelor, vehiculelor cu tracţiune animală
şi bicicletelor.
ţio

Copie şi original, hârtie


600. 1939 1939 Tabel cu recensământul animalelor, 3
1940 harnaşamentelor, vehiculelor cu tracţiune animală
şi bicicletelor. Dobolii de Sus
Na

Copie şi original, hârtie


601. 1939 1939 Şcoala primară evanghelică C.A.Codlea, Şcoala 13
primară mixtă romano catolică Zărneşti.
Copie şi original, hârtie
le

602. 1939 1939 Declaraţii ale refugiaţilor din comunele plăşii 7


1941 Copie şi original, hârtie
ive

603. 1939 1939 Rapoarte, decizii, procese verbale ale primăriilor 60


1948 din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
604. 1939 1939 Circulare emise de Prefectura judeţului Braşov; 91
Arh

deplasîri efectuate de Victor Pop, pretorul plăşii


Buzăul Ardelean; ţinerea horelor ţărăneşti în
sărbătorile Sf. Paşti; încasarea amenzilor de la
locuitorii care au lipsit de la instrucţia
pompierilor; supuşii străini; Impozite şi taxe
comunale pe anul financiar 1939-1940;
©

împărţirea comunei Prejmer pe sectoare şi


numirea juraţilor comunali, a paznicilor de câmp;
activitatea desfăşurată de pretorul plăşii, Sergiu

54
Leu în decursul anului 1939.
Copie şi original, hârtie
605. 1939 1939 Circulare ale Prefecturii judeţului Braşov; 111

iei
stârpirea gândacului de mai în comuna Întorsura
Buzăului; autorizarea horelor ţărăneţti; rapoarte
ale primăriilor comunale din plasă; decizii ale

ân
primăriilor; deplasări executate de pretorul
executate de pretorul plăşii; plantarea de puieţi de
brad şi de salcâm, achitarea cotelor cuvenite
Comitetelor şcolar judeţean.

m
Copie şi original, hârtie
606. 1939 1939 Colectarea fierului vechi; licenţierea 112

Ro
funcţionarilor comunali numiţi ilegal; autorizaţii
pentru ţinerea horelor ţărăneşti; cedarea a două
cutii de cărămidă pentru Biserica ortodoxă
română din Prejmer; procurarea pompelor de
incediu; decizii ale primarilor.

ale
Copie şi original, hârtie
607. 1939 1939 Decizii ale primarilor din plasa Buzăul Ardelean; 121
plângerea şcolii primare de stat Prejmer-Lunca
împotriva primăriei Prejmer; deplasări executate
de pretorul plăşii în cursul lunii mai; lucrări în
le
comuna Dobârlău; edificarea şcolilor la biserica
din comuna Brădet; subvenţii pentru controlul
na

învăţământului primar; achitarea sumei de 300 de


lei, costul unui volum al Bibliotecii
Enciclopedice Administrative; serbarea zilei de 8
ţio

iunie.
Copie şi original, hârtie
608. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor din plasa Buzăul 76
Ardelean; edificarea şcolii primare din satul
Na

Ciumernic; decizii ale primăriilor comunale;


deplasări executate de pretorul plăşii;
Copie şi original, hârtie
609. 1939 1939 Autorizaţii pentru ţinerea petrecerilor; echipa de 55
le

fotbal „Şoimii”din Prejmer solicită aprobare de la


Prefectură pentru ţinerea unei petreceri în pădurea
de lăngă Prejmer; asigurarea bisericilor şi şcolilor
ive

contra incendiilor, contract de asigurare a


bisericilor şi şcolilor contra incendiilor, contract
de asigurare a bisericii din Vama Buzăului.
Arh

Copie şi original, hârtie


610. 1939 1939 Circulare, raportul primăriei Barcani cu privire la 117
edificarea şcolii primare de stat din Lădăuţi;
autorizaţii pentru ţinerea horelor ţărăneşti; decizii
ale primăriilor comunale; asigurări împotriva
incendiilor; arendarea terenurilor de vânătoare;
©

plata primelor de asigurare; planuri de lucrări pe


anul 1939-1940.
Copie şi original, hârtie

55
611. 1939 1939 Decizii ale primariilor comunale; autorizaţii 125
pentru serbări câmpeneşti; înlocuirea pretorului
pe perioada cât este concentrat cu pretorul plăşii

iei
Codlea; colecte pentru ridicarea mănăstirii „
Maica Domnului” la Bicaz; edificarea şcolii din
Lădăuţi; sumele colectate pe seama mănăstirii

ân
„Întregirii Neamului”din comuna Bucium, jud.
Făgărş; arendarea unui teren pentru înfiinţarea
unei crescătorii de păstrăvi; înscrierea locuitorilor
în registrul de naţionalitate.

m
Copie şi original, hârtie
612. 1939 1939 Decizii ale primăriilor comunale din plasa Buzăul 108

Ro
Ardelean; proces verbal al Prefecturii judeţului
Braşov de la conferinţa administrativă; arenzi
restante pentru cârciumile din comuna Întorsura
Buzăului; circulare; tabel nominal cu persoanele
care au dreptul la portul medaliei centenarului

ale
regelui Carol I.
Copie şi original, hârtie
613. 1939 1939 Circulare trimise de Prefectura judeţului Braşov; 108
decizii ale primăriilor comunale; autorizaţii de
hore ţărăneşti; memoriu al pretorului plăşii
le
privind propuneri pentru bunul mers al
administraţiei; lucrări efectuate în comună.
na

Copie şi original, hârtie


614. 1939 1939 Circulare sosite de la Prefectură, rapoarte ale 78
primăriilor comunale din plasa Buzăul Ardelean.
ţio

Copie şi original, hârtie


615. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 132
abonamentele pentru ziare; funcţionarea şcolilor;
strângerea recoltelor; achitarea cotelor şcolare.
Na

Copie şi original, hârtie


616. 1939 1939 Cercetarea reclamaţiei lui Constantin Buzatu 20
împotriva lui Ioan Modroiu din comuna Vama
Buzăului.
le

Copie şi original, hârtie


617. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 169
înaintarea tabelelor cu cei îndreptăţiţi a primi
ive

medalia „Centenarul regelui Carol I”;


abonamente la ziare; lucrări mai însemnate
executate de comunele din plasă; achitarea
Arh

primelor de asigurare; buletin de evenimente;


memoriu asupra activităţii desfăşurate de pretorul
plăşii Buzăul Ardelean pe luna septembrie 1939.
Copie şi original, hârtie
618. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 96
constituirea comisiilor comunale pentru
©

alimentarea comunelor cu apă; autorizări de hore


ţărăneşti; familiile celor concentraţi care au
nevoie de ajutor.

56
Copie şi original, hârtie
619. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 110
autorizări de hore ţărăneşti; serbări cu caracter

iei
cultural şi premilitar.
Copie şi original, hârtie
620. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 67

ân
căsătoriile mixte, treceri interconfesionale,
achitarea subvenţiilor pentru apărarea pasivă
antiaeriană şi pentru aeroporturi.
Copie şi original, hârtie

m
621. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 79
problema arenzilor restante ale cârciumarilor,

Ro
funcţionarea cantinelor şcolare, realizări efectuate
în cadrul planului pe cinci ani în comunele plăşii
Buzăul Ardelean, lucrări executate în planul de
lucru pe anul 1939-1940, supuşii străini.
Copie şi original, hârtie

ale
622. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: plata 108
1940 primelor de asigurare, autorizarea horelor
ţărăneşti, situaţia suprafeţelor arate, maşini şi
material de incendiu de provenienţă poloneză
intrate în ţară odată cu refugiaţii, subvenţii pentru
le
construirea unei biserici ortodoxe în comuna
Seini, judeţul Satu Mare.
na

Copie şi original, hârtie


623. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 118
abonamente la reviste, cantinele şcolare, modul
ţio

de utilizare al sumelor acordate comitetelor


şcolare din comunele plăşii Buzăul Ardelean,
deplasări executate de către pretorul plăşii,
organizarea Gărzii Naţionale.
Na

Copie şi original, hârtie


624. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 49
achitarea subvenţiilor din bugetul ţinutului pentru
construcţii şi reparaţii la şcoli; cote cuvenite
le

comitetelor şcolare.
Copie şi original, hârtie
625. 1939 1939 Ordine ale Prefecturii judeţului Braşov referitoare 65
ive

la combaterea speculei ilicite, liste cu preţurile


produselor de primă necesitate.
Copie şi original, hârtie
Arh

626. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: şcolile 99


confesionale întreţinute de biserici, autorizaţii
pentru horele ţărăneşti, tabel cu deplasările
pretorului.
Copie şi original, hârtie
627. 1939 1939 Ordine ale Preturii plăşii Buzăul Ardelean 86
©

privind: autorizarea horelor ţărăneşti, decizii ale


primăriilor comunale, ordine circulare; lucrări
executate în anul 1939.

57
Copie şi original, hârtie
628. 1939 1939 Acte ale biroului M.O.N.T. cu tabele nominale de 78
clasare şi repartiţia animalelor, harnaşamentul

iei
vehiculelor cu tracţiune animală şi bicicletelor
rechiziţionabile.
Copie şi original, hârtie

ân
629. 1939 1939 Rapoarte ale primăriilor comunale privind sume 43
ordonanţate pe seama pompierilor militari.
Copie şi original, hârtie
630. 1939 1939 Inundaţii, reparări de şosele, circulaţia pe 13

m
drumuri.
Copie şi original, hârtie

Ro
631. 1940 1940 Subvenţii pentru casa de ajutor a funcţionarilor, 99
gratificaţii acordate funcţionarilor comunali,
statistica cu funcţionarii destituiţi.
Copie şi original, hârtie
632. 1940 1940 Chestiuni sanitare. Imobile ocupate de aşezăminte 60

ale
spitaliceşti; Rapoarte ale primăriilor comunale
privind: înfiinţarea comitetelor de salubritate în
comunele din plasă; broşura „Sfaturi poporului
cum să scapi de greaua boală molipsitoare Tifos”.
Copie şi original, hârtie
le
633. 1940 1940 Foi de caracterizare ale notarilor din comunele 8
plăşii Buzăul Ardelean.
na

Copie şi original, hârtie


634. 1940 1940 Rapoarte privind vânzarea broşurilor „Constituţia 69
Regelui Carol al II-lea”.
ţio

Copie şi original, hârtie


635. 1940 1940 Concedii funcţionari. 66
Copie şi original, hârtie
Na

636. 1940 1940 Ordine ale preturii plăşii Buzăul Ardelean cu 4


privire la întocmirea listelor electorale pentru
comunele din plasă.
Copie şi original, hârtie
637. 1940 1940 Chestiuni industriale, comerciale, maşini de 95
le

treierat, etc. Constituirea de cooperative săteşti,


înzestrarea meseriaşilor români cu unelte, fond
ive

pentru aprovizionarea cu porunb.


Copie şi original, hârtie
638. 1940 1940 Ordonanţe, preţuri maximale, publicaţii. Vol.I. 135
Copie şi original, hârtie
Arh

639. 1940 1940 Idem dos.638. vol.II 150


Copie şi original, hârtie
640. 1940 1940 Munca în folos obştesc, planuri de lucru; dări de 107
seamă asupra activităţii desfăşurate în plasa
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
©

641. 1940 1940 Dare de seamă a activităţii desfăşurate în plasa 17


Buzăul Ardelean în intervalul 1 aprilie 1939- - 25
martie 1940.

58
Copie şi original, hârtie
642. 1940 1940 Declaraţii şi fişe cu date personale ale românilor ---
refugiaţi şi expulzaţi din partea de nord a

iei
Ardealului cedat statului Ungar.
Copie şi original, hârtie
643. 1940 1940 Idem dos. 642. vol II. 65

ân
Copie şi original, hârtie
644. 1940 1940 Tabele nominale cu ajutoare acordate familiilor 95
concentraţilor.
Copie şi original, hârtie

m
645. 1940 1940 Cercetări şi aplicări de sancţiuni angajaţilor 56
primăriilor.

Ro
Copie şi original, hârtie
646. 1940 1940 Îndrumări de partea Serviciului Sanitar Judeţean 20
Braşov; chestiuni edilitare cu privire la
delimitarea terenului dispensarului din Întorsura
Buzăului.

ale
original, hârtie
647. 1940 1940 Ordine cu primăriile comunale privind controlul 108
preţurilor şi producţiei.
Copie şi original, hârtie
648. 1940 1940 Actele biroului M.O.N.T. privind meseriaşii 120
le
1941 propuşi pentru mobilizarea pe loc, repartiţia
nominală a achiziţiilor din comunele plăşii
na

Buzăul Ardelean; tabele cu colectarea zdrenţelor


din comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
ţio

649. 1940 1940 Actele biroului M.O.N.T. privind rechiziţionarea 115


1941 de produse pentru armată, tabele nominale cu
persoanele care nu fac parte din armată; ordine de
Na

mobilizare trimise meseriaşilor; rapoarte ale


primăriilor privind preţurile maximale.
Copie şi original, hârtie
650. 1940 1940 Chestiuni agricole. Rapoarte ale primăriilor 59
1949 comunale privind achitarea abonamentelor la
le

revista „ Ogorul românesc”; ancheta agricolă pe


anul 1940; tabloul statistic cu datele necesare
ive

pentru organizarea muncilor agricole în


primăvara anului 1940; proces verbal prin care
Ocolul Agricol „ Întorsura Buzăului” înapoiază
un separator de lapte marca „ Skoda”.
Arh

Copie şi original, hârtie


651. 1940 1940 Rapoarte şi decizii ale primăriilor, reclamaţii. 172
Copie şi original, hârtie
652. 1940 1940 Reclamaţii, cereri, cercetări, decizii, dispoziţii, 167
scutiri şi radieri de taxe pentru invalizii de război,
deschideri de credite.
©

Copie şi original, hârtie


653. 1940 1940 Acordări de gratificaţii pentru funcţionari, decizii 50
ale primăriilor comunale, deschideri de credite.

59
Copie şi original, hârtie
654. 1940 1940 Deplasări şi inspecţii executate de pretori de 74
plasă; dări de seamă asupra activităţii

iei
administrative executate de pretorul plăşii Buzăul
Ardelean; subscrieri la fondul de ajutorare a
refugiaţilor din Basarabia.

ân
Copie şi original, hârtie
655. 1940 1940 Stocarea materiilor prime pentru armată. 11
Copie şi original, hârtie
656. 1940 1940 Colecte pentru înzestrarea armatei. 46

m
Copie şi original, hârtie
657. 1940 1940 Ajutorarea familiilor celor concentraţi – tabele de 140

Ro
distribuire a porumbului familiilor respective.
Copie şi original, hârtie
658. 1940 1940 Circulare sosite de la Prefectura judeţului Braşov, 17
chestiuni sanitare.
Copie şi original, hârtie

ale
659. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor privind reclamaţii şi 82
anchete ale locuitorilor din comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
660. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 66
tabelele cu membrii Gărzii Naţionale din 1918-
le
1919; tabele cu repartiţia nominală a rechiziţiilor
din comunele plăşii Buzăul Ardelean.
na

Copie şi original, hârtie


661. 1940 1940 Ajutorarea refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina; 229
tabele cu refugiaţii basarabeni aflaţi pe teritoriul
ţio

judeţului Braşov; identificarea locuitorilor de


origine bulgară.
Copie şi original, hârtie
Na

662. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 90


românii expulzaţi şi refugiaţi în anul 1940 şi
declaraţiile refugiate.
Copie şi original, hârtie
663. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 157
le

românii refugiaţi şi expulzaţi în anul 1940.


Copie şi original, hârtie
ive

664. 1940 1940 Lucrări agricole şi reforma agrară – 1940. 98


Camera Agricolă a judeţului Braşov şi Ocolul
Agricol Buzău.
Copie şi original, hârtie
Arh

665. 1940 1940 Idem dos. 664, vol. II 110


Copie şi original, hârtie
666. 1940 1940 Anchete agricole. 131
Copie şi original, hârtie
667. 1940 1940 Inventarierea bunurilor comunale, cadastrul 67
comunelor, delimitări de hotare.
©

Copie şi original, hârtie


668. 1940 1940 Evenimente petrecute pe raza comunelor 14
Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului, Barcani;

60
dărâmarea acoperişului fabricii de cherestea
BATA din Zăbrătău; inundaţii în comuna
Barcani; recapitulaţia bunurilor mobile şi imobile

iei
ale comunelor din plasa Buzăul Ardelean.
original, hârtie
669. 1940 1940 Reclamaţii diverse ale locuitorilor din plasa 17

ân
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
670. 1940 1940 Acte ale biroului M.O.N.T., munci agricole, 121
rechiziţionări, diverse ordine şi circulare.

m
Copie şi original, hârtie
671. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale din plasa 134

Ro
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
672. 1940 1940 Autorizări de hore ţărăneşti. 18
Copie şi original, hârtie
673. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: 158

ale
inspecţiile administrative la comunele din plasă,
ajutoare date familiilor celor concentraţi,
deplasări executate de pretorul plăşii Buzăul
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
le
674. 1940 1940 Ordine şi rapoarte ale preturii plăşii Buzăul 76
Ardelean privind chestiuni gospodăreşti sanitare,
na

reclamaţii ale locuitorilor.


Copie şi original, hârtie
675. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale din plasa 139
ţio

1941 Buzăul Ardelean privind ajutorarea familiilor


celor concentraţi, chiria localurilor ocupate de
Postul de Jandarmi; tablel cu deplasările
Na

pretorului.
Copie şi original, hârtie
676. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale din plasă 104
privind ajutorarea familiilor locuitorilor
mobilizaţi.
le

Copie şi original, hârtie


677. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale din plasă 147
ive

1941 privind situaţia sumelor distribuite familiilor


celor concentraţi; sume încasate din bugetele
comunelor.
Copie şi original, hârtie
Arh

678. 1940 1940 Tabele cu situaţia refugiaţilor din teritoriile 137


1941 cedate; ordine date de pretorul plăşii Buzăul
Ardelean către posturile de jandarmi; serbări cu
scop cultural, străjeresc, premilitar; autorizări de
hore ţărăneşti; buletine de evenimente întocmite
de posturile de jandarmi.
©

Copie şi original, hârtie


679. 1940 1940 Rapoarte şi ordine ale preturii plăşii Buzăul 160
Ardelean; buletine de evenimente întocmite de

61
posturile de jandarmi din plasă.
Copie şi original, hârtie
680. 1940 1940 Chestiuni M.O.N.T, comunicări şi cercetări de 76

iei
1941 dispăruţi.
Copie şi original, hârtie
681. 1940 1940 Chestiuni M.O.N.T – inspectarea şi clasarea 30

ân
rechiziţiilor.
Copie şi original, hârtie
682. 1940 1940 Idem dos. 681. 31
Copie şi original, hârtie

m
683. 1940 1940 Acte privind situaţia funcţionarilor din comunele 96
plăşii tabele cu funcţionari publici.

Ro
Copie şi original, hârtie
684. 1940 1940 Lucrări agricole în comunele din plasa Buzăul 173
Ardelean; declaraţiile refugiaţilor Olaru
Alexandru din Zagon şi Ungureanu Constantin
din Malnaş.

685. 1940 1940


ale
Lucrările agricole în comunele din plasă;
constituirea comitetelor de ocrotirea comitetelor
de ocrotire ale comunelor rurale pentru ajutorarea
familiilor şi indivizilor lipsiţi de mijloace de trai.
157
le
Copie şi original, hârtie
686. 1940 1940 Chestiuni M.O.N.T. – rechiziţionarea braţelor de 12
na

muncă.
Copie şi original, hârtie
687. 1940 1940 Acte ale biroului M.O.N.T.; tabele cu lucrările 98
ţio

efectuate în comunele din plasă; ordine de


mobilizare la lucru.
Copie şi original, hârtie
Na

688. 1940 1940 Situaţii cu disponibilitaţile de alimente şi 106


combustibil din plasa Buzăul Ardelean; trecerea
armatei şi emiterea bonurilor de rechiziţii.
Copie şi original, hârtie
689. 1940 1940 Ordine privind apărarea pasivă, chestiuni ---
le

M.O.N.T.; tabele cu comenzile de materiale


pentru formaţiunile de apărare pasivă din
ive

comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
690. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 106
personalul administrativ al primăriilor din plasa
Arh

Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
691. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind situaţia 159
căsătoriilor mixte şi a schimbărilor de confesiune.
Copie şi original, hârtie
692. 1940 1940 Situaţii despre disponibilităţile de combustibil şi 106
©

alimente vol.I.
Copie şi original, hârtie
693. 1940 1940 Idem dos. 692. 118

62
Copie şi original, hârtie
694. 1940 1940 Lucrări edilitare realizate în comunele din plasa 142
Buzăul Ardelean.

iei
Copie şi original, hârtie
695. 1940 1940 Instrucţia tinerilor premilitari, sume ordonanţate 132
pentru jandarmi şi pompieri.

ân
Copie şi original, hârtie
696. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 124
organizarea de serbări, baluri, cu scop de
binefacere.

m
Copie şi original, hârtie
697. 1940 1940 Procese verbale ale primăriilor comunale privind 112

Ro
încheierea exerciţiului financiar 1939-1940.
Copie şi original, hârtie
698. 1940 1940 Acitarea subvenţiilor pentru apărarea pasivă şi 86
antiaeriană.
Copie şi original, hârtie

ale
699. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 95
colectarea de fier vechi.
Copie şi original, hârtie
700. 1940 1940 Evidenţa ordinelor cu caracter permanent; ordine 113
de partea Prefecturii judeţului Braşov privind
le
disponibilităţile de alimente şi combustibil;
strângerea metalelor neferoase vechi; ordonanţări
na

pentru pompieri şi jandarmi.


Copie şi original, hârtie
701. 1940 1940 Situaţii privind încasările efectuate în contul 151
ţio

bugetelor comunale.
Copie şi original, hârtie
702. 1940 1940 Rapoarte ale primăriilor comunale referitoare la 70
Na

1941 vitele tăiate; situaţia încasărilor realizate în cursul


anului 1940; transportul lemnelor de foc pentru
aprovizionarea armatei; recompensarea
pădurarului comunei Budila pentru furturile
descoperite; acordarea autorizaţiilor de călătorie
le

personalului din instituţiile militarizate; ordine


trimise de Ministerul de Interne referitoare la
ive

sancţiunile stabilite pentru propietarii care îşi


părăsesc propietăţile; rapoarte de inspecţie a
comunelor; interzicerea vânzării de băuturi
spirtoase soldaţilor ce fac parte din corpul
Arh

grănicerilor.
Copie şi original, hârtie
703. 1941 1941 Tabele cu situaţia parohiilor din plasa Buzăul 21
Ardelean şi situaţia lor materială.
Copie şi original, hârtie
704. 1941 1941 Situaţia debitelor din comunele plăşii; decizii ale 78
©

primăriilor comunale privind vânzările de lemne.


Copie şi original, hârtie
705. 1941 1941 Decizii ale Prefecturii judeţului Braşov privind 27

63
numirea noilor primari şi ajutori de primar din
plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie

iei
706. 1941 1941 Ordine şi corespondenţă cu Prefectura judeţului 56
Braşov privind invalizii de război, funcţionarii
publici; deschideri de credite suplimentare în

ân
bugetul comunelor; rapoarte ale primăriilor
comunale privind blocarea cerealelor la
producători, menţinerea ordinii în comune, plata
abonamentelor şi costurilor telefonice ale

m
posturilor de jandarmi.
Copie şi original, hârtie

Ro
707. 1941 1941 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 15
intreprinderile existente în comune (mori de apă,
fabrici de cherestea).
Copie şi original, hârtie
708. 1941 1941 Rapoarte ale primăriilor comunale privind: date 133

ale
în scop de binefacere, stârpirea câinilor
vagabonzi; instrucţiuni privitoare la achitarea
bonurilor de rechiziţie, deschideri de credite
suplimentare; modificarea bugetului
administraţiei comunale; licitaţii pentru vânzarea
le
lemnelor.
Copie şi original, hârtie
na

709. 1941 1941 Cereri ale oficiului parohiei romano-catolice din 7


Budila care solicită sume de bani de la buget
pentru susţinerea şcolii confesionale; cereri ale
ţio

oficiului parohial ortodox din Întorsura Buzăului.


Copie şi original, hârtie
710. 1941 1941 Ordine şi circulare emise de Prefectura judeţului 134
Braşov; rapoarte ale primăriilor comunale privind
Na

deschideri de credite suplimentare, situaţia


numerică a românilor expulzaţi din Ungaria
precum şi a cetăţenilor unguri plecaţi din ţară:
curăţirea hornurilor căminelor culturale;
le

asigurarea imobilelor. Proces verbal referitor la


modificarea bugetului general al comunei
Dobârlău pe anul financiar 1940-1941.
ive

Copie şi original, hârtie


711. 1941 1941 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 215
modificarea bugetului general al administraţiei
Arh

comunale pe exerciţiul 1940-1941, preluarea


averilor bisericeşti, stadiul în care se găsesc
exploatarea lemnelor de foc, situaţia biroului
populaţiei Întorsura Buzăului, aprovizionarea
populaţiei cu alimente, situaţia băii publice din
Întorsura Buzăului, acordarea de ajutoare
©

funcţionarilor publici, modificarea bugetului


comunelor Teliu şi Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie

64
712. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 156
privind schimburi de terenuri, întocmirea hârtiilor
comunei Vama Buzăului, liste nominale cu

iei
locuitorii din plasă care au transportat cartofi
pentru schimb de porumb, plata subvenţiilor
pentru aeroporturi.

ân
Copie şi original, hârtie
713. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 214
privind situaţia cantinelor şcolare, originea etnică
a propietarilor fabricii de spirt Sigismund Mikes

m
din Budila; reclamaţii ale locuitorilor din plasă.
Copie şi original, hârtie

Ro
714. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale şi 98
ordine sosite de la Prefectura judeţului Braşov.
Copie şi original, hârtie
715. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 106
privind propietăţile parohiilor, stârpirea ciorilor,

ale
votarea bugetului pe anul financiar 1941-1942.
Copie şi original, hârtie
716. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 111
privind organizarea trecerii frontierii în vederea
muncilor agricole, situaţia lucrărilor executate în
le
comuna Budila; tabele cu locuitorii comunelor
din plasă care au primit talpă, confecţionarea
na

căruţelor standard.
Copie şi original, hârtie
717. 1941 1941 Stricăciuni cauzate de inundaţii în comunele Sita 18
ţio

Buzăului, Dobârlău şi Mărcuş.


Copie şi original, hârtie
718. 1941 1941 Ordine ale preturii plăşii Buzăul Ardelean în 5
legătură cu construcţia bisericii ortodoxe din
Na

localitatea Budila.
Copie şi original, hârtie
719. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor privind 112
funcţionarea cantinelor şcolare din comunele
le

plăşii; tabele cu locuitorii care au donat sume de


bani societăţii Crucea Roşie; rezilierea
contractului de arendare a terenului de vânătoare
ive

din comuna Vama Buzăului; sume de bani pentru


hrana miliţienilor şi premilitarilor de la posturile
de pândă; regulament de funcţionare a Consiliului
Arh

de pretură; situaţia vitelor din comunele plăşii.


Copie şi original, hârtie
720. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor privind 80
participarea medicilor de circumscripţie la
lucrările consiliilor de pretură, întrebuinţarea
premilitarilor la lucrările de folos obştesc, pagube
©

produse de inundaţii în data de 19 iunie.


Copie şi original, hârtie
721. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 152

65
privind funcţionarea cantinelor şcolare,
executarea lucrărilor de interes general, preţuri
maximale la articolele de necesitate, înlocuirea

iei
personalului mobilizat cu premilitarii, asigurarea
imibilelor, propietatea comunei.
Copie şi original, hârtie

ân
722. 1941 1941 Tabel cuprinzând mobilierul şi obiectele de 117
inventar care se află în birourile preturii;terenurile
de vânătoare din plasă expropiate de evrei;
rapoarte, decizii şi ordonanţe ale primăriilor

m
comunale privind deschideri de credite
extraordinare pentru completarea hranei la

Ro
posturile de pândă, inspectarea administraţiei şi
gestiunii primăriei Budila.
Copie şi original, hârtie
723. 1941 1941 Chestionare referitoare la realizările făcute în 122
comunele plăşii în anul 1940-1941; rapoarte şi

ale
decizii ale primăriilor comunale privind datoriile
restante ale comunelor faţă de stat, suprafaţa cu
care a fost împropietărită comuna Vama
Buzăului; instrucţiuni pentru oficiile de
aprovizionare şi control; stabilirea preţurilor
le
maximale la articolele de primă necesitate;
deschiderea creditelor suplimentare şi
na

extraordinare, tabele nomunale cu propietarii de


boi de tracţiune şi căruţe.
Copie şi original, hârtie
ţio

724. 1941 1941 Acte referitoare la: trupa germană pentru sport- 78
RUNDESELREIBEN. Organizaţia fostului grup
etnic german.
Copie şi original, hârtie
Na

725. 1941 1941 Evidenţa localităţilor din Transilvania cu etnici 13


germani; procese verbale privind şedinţa ţinută de
reprezentanţa comunităţii evanghelice din
Vulcani; încetarea activităţii asociaţiilor femeilor
le

evanghelice din Făgăraş conform convenţiei


conducătorului asociaţiei Andreas Schimdt cu
episcopul Vilhelm Steedel; decret lege pentru
ive

abrogarea legii nr. 830/ 21 nov.1940 pentru


constituirea Grupului Etnic German.
Copie şi original, hârtie
Arh

726. 1941 1941 Tabele nominale cu cetăţenii sovietici înscrişi 35


1945 pentru repatriere; refugiaţii aflaţi pe teritoriul
plăşii; evidenţa meseriaşilor cartiruiţi în
comunele Budila şi Purcăreni.
Copie şi original, hârtie
727. 1941 1941 Drumuri şi ape (avansuri pentru decontare) ---
©

registru.
Copie şi original, hârtie
728. 1941 1941 C.A.S.B.I. – tabel cu distrugerile şi pierderile ---

66
1945 cauzate de război- Primăria municipiului Ploieşti.
Tabel cu bunurile deteriorate şi ridicate de către
germani şi sovietici.

iei
Copie şi original, hârtie
729. 1941 1941 Primăria Municipiului Ploieşti – Tabel cu ---
1945 distrugerile şi pierderile produse de război;

ân
ridicări de către armata germană.
Copie şi original, hârtie
730. 1941 1941 Idem dos.729
1945 Copie şi original, hârtie

m
731. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 135
privind necesarul de lemne de foc, deschideri de

Ro
credite suplimentare; reclamaţiile locuitorilor din
comuna Întorsura Buzăului cu privire la licitaţi
pentru terenurile de păşunat din punctul numit
SARNAL; decizii ale Prefecturii judeţului
Braşov.

ale
Copie şi original, hârtie
732. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 151
privind cizmarii patroni din comunele plăşii;
sumele necesare pentru apărarea bisericilor;
lucrări executate în comunele plăşii; sume
le
achitate unităţilor militare. Ordine sosite de la
Prefectura judeţului Braşov, inspecţii efectuate în
na

comunele plăşii de către pretorul plăşii Buzăul


Ardelean; situaţia terenurilor de vânătoare a
drumurilor, islazurilor, suprafaţa, numărul
ţio

populaţiei şi funcţionarilor de stat din comuna


Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
733. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 67
Na

privind încasările realizate în contul bugetului


precum şi plăţile efectuate pe anul 1941/1942.
Copie şi original, hârtie
734. 1941 1941 Tabele cu locuitorii din comunele plăşii care au 42
le

propietăţi agricole la o distanţă de 5 km. de


frontiera ungară, precum şi cei care au pământ
rămas în teritoriul cedat Ungariei.
ive

Copie şi original, hârtie


735. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale 56
privind aprobarea regulamentelor comunale de
Arh

înfiinţare a prestaţiei în muncă a funcţionarilor


publici; valorificarea cotei de lemne; ordinul
Prefecturii judeţului Braşov privind împărţirea
circumscripţiilor de hornărit.
Copie şi original, hârtie
736. 1941 1941 Procese verbale ale şedinţelor consiliilor 112
©

primăriilor comunale din plasă; ordine din partea


Ministerului Afacerilor Interne referitoare la
interzicerea întrunirilor de orice fel; tabel cu

67
locuitorii care au cumpărat terenuri din
propietatea fraţilor Weitz din comuna Întorsura
Buzăului; evidenţe ale locuitorilor care au

iei
terenuri agricole în teritoriul cedat Ungariei;
ordonanţe ale Prefecturii judeţului Braşov;
evidenţa imobilelor propietatea comunei Budila.

ân
Copie şi original, hârtie
737. 1941 1941 Reclamaţia locuitorilor din comuna Dobârlău 120
pentru comportamentul imoral al primarului;
situaţiile conturilor de gestiune ale primăriilor

m
comunale; procese verbale de inspecţie;
repartizarea stânilor comunale, decizii ale

Ro
primăriilor, localuri de şcoli şi dispensare
neterminate.
Copie şi original, hârtie
738. 1941 1941 Dosar privind reforma agrară; producţia vegetală; 186
ancheta agricolă.

ale
Copie şi original, hârtie
739. 1941 1941 Decizii ale primăriilor comunale privind fixarea 109
preturilor maximale; cereri ale locuitorilor din
comunele plăşii pentru material lemnos,
modificarea proiectului de buget al comunei
le
Întorsura Buzăului; angajări de personal la
primării; realizarea unui regulament de prestaţie
na

în natură în comunele Sita Buzăului.


Copie şi original, hârtie
740. 1941 1941 Acte privind lucrările de mobilizare pentru lucru; 216
ţio

personalul agricol propus pentru a fi scutit de


concentrare pe anul 1941/1942 din raza Ocolului
Agricol Întorsura Buzăului; programul cursurilor
cu agenţii agricoli; conferinţe privitoare la
Na

organizarea comunei din punct de vedere agricol,


situaţia terenurilor agricole din comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
741. 1941 1941 Acte justificative privind cheltuielile de transport; 82
le

procese verbale privind însămânţările efectuate


după planul de cultură întocmit de Ocolul Agricol
Întorsura Buzăului precum şi alte lucrările
ive

agricole.
Copie şi original, hârtie
742. 1941 1941 Ordine de rechiziţie cu plată. 96
Arh

Copie şi original, hârtie


743. 1941 1941 Actele biroului M.O.N.T. ( rechiziţii). 133
Copie şi original, hârtie
744. 1941 1941 Actele biroul M.O.N.T. – ordine circulare, 45
rapoarte ale primăriilor, organizarea pazei de zi şi
de noapte cu ajutorul jandarmilor.
©

Copie şi original, hârtie


745. 1941 1941 Actele biroului M.O.N.T.- înscrierea bunurilor 107
rechiziţionate, ordine circulare.

68
Copie şi original, hârtie
746. 1941 1941 Actele biroului M.O.N.T. – ordine circulare, 96
scutiri de concentrare a primarilor şi notarilor.

iei
Copie şi original, hârtie
747. 1941 1941 Actele biroului M.O.N.T. – ordine circulare, 81
sume rămase necheltuite din fondul A.P.

ân
Copie şi original, hârtie
748. 1941 1941 Actele biroului M.O.N.T.- rechiziţii predate 98
diferitelor unităţi; ordine circulare.
Copie şi original, hârtie

m
749. 1941 1941 Actele biroului M.O.N.T.- rapoarte şi adrese ale 104
primăriilor comunale privind numărul săniilor de

Ro
transport, echipele de apărare pasivă; procese
verbale privind distribuirea ajutoarelor pentru
familiile celor concentraţi, situaţia încasărilor şi
plăţilor la nivelul comunelor; recensământul
animalelor.

ale
Copie şi original, hârtie
750. 1941 1941 Situaţia însămânţărilor pe raza Ocolului Agricol 42
Buzău pe anul 1941.
Copie şi original, hârtie
751. 1941 1941 Decizii ale primăriei comunale Barcani. Vol. I 83
le
1942 Copie şi original, hârtie
752. 1941 1941 Idem dos.751, vol. II. 141
na

1942 Copie şi original, hârtie


753. 1941 1953 Planuri de lucru şi munci în folosul obştesc în 185
comunele din plasa Buzăul Ardelean; situaţia
ţio

alimentării cu apă potabilă.


Copie şi original, hârtie
754. 1941 1941 Decretul Lege pentru mobilizarea agricolă nr.624 5
Na

din 10 martie 1941 şi Decretul Lege privitor la


modificarea art. 151 din legea privitoare la
organizarea şi încurajarea culturii.
Copie şi original, hârtie
755. 1941 1941 Rapoarte ale primăriiilor comunale din plasa 75
le

Buzăul Ardelean privind arendări de terenuri;


tabele cu situaţia secretarilor comunali şi a
ive

propietarilor de terenuri cultivate; procese verbale


ale inspecţiilor la nivelul comunelor.
Copie şi original, hârtie
756. 1941 1941 Procese verbale privind preluarea bunurilor 24
Arh

evreului Tiberiu Bentzel, aflate în comuna Sita


Buzăului.
Copie şi original, hârtie
757. 1941 1941 Comuna Dobârlău. Tabel privind necesarul de 34
seminţe, unelte agricole şi altoi, votarea bugetului
pentru administrarea păşunii pe anul 1941/1942;
©

planul de exploatare al păşunii comunale.


Copie şi original, hârtie
758. 1941 1941 Situaţia arăturilor şi însămânţărilor de primăvară 170

69
în comunele plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
759. 1941 1941 Rapoarte ale primăriilor comunale din plasa 142

iei
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
760. 1941 1941 Rapoarte ale primăriilor comunale din plasa 99

ân
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
761. 1941 1941 Dosar cuprinzând raportul şi anexele în cauză de 84
anchetă contra lui Victor Şerban secretar la

m
primăria comunei Vama Buzăului.
Copie şi original, hârtie

Ro
762. 1941 1941 Dosar privind întreţinerea drumurilor; tabele de 70
orientare la toate încrucişările şi bifurcaţiile de
drumuri judeţene şi comunale; înstalaţii aflate pe
zonele, platformele sau apostamentele şi în
traversarea drumurilor judeţene şi comunale,

ale
pagube provocate de inundaţiile din 19 iunie
1941.
Copie şi original, hârtie
763. 1941 1941 Recensământul general al României, plasa Buzăul 52
Ardelean.
le
Copie şi original, hârtie
764. 1941 1941 Instalări de primari în comunele plăşii Buzăul 58
na

Ardelean.
Copie şi original, hârtie
765. 1941 1941 Ajutorarea familiilor de concentraţi. ---
ţio

Copie şi original, hârtie


766. 1941 1941 Acte confidenţiale, rapoarte informative ale 201
preturii privind trecerea frontierei, mişcarea
Na

legionară, procese verbale ale primăriilor


comunale din plasă.
Copie şi original, hârtie
767. 1941 1941 Ordine şi siguranţă; concentrări ; instrucţiuni 198
asupra procedurilor de urmat faţă de militarii
le

germani, aflaţi în România; tabele nominale cu


copiii orfani rămaşi în cursul războiului de
ive

reântregire din comunele aparţinătoare plăşii


Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
768. 1941 1941 Autorizaţii de călătorie pe C.F.R. pentru locuitorii 62
Arh

comunelor din plasa Buzăul Ardelean.


Copie şi original, hârtie
769. 1941 1941 Contract de arendare a lui Avram Nicolae; 23
încasări efectuate pe anul 1940/1941 în comuna
Barcani; schiţa genealogică privind originea
etnică a lui Mikes Sigismund, propietarul fabricii
©

de spirt din Budila; proces verbal rezultat în urma


conferinţei ţinute cu exploatatori de lemne de foc
şi reprezentanţii cărăuşilor din această plasă.

70
Copie şi original, hârtie
770. 1941 1941 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 100
producţia de cereale, stabilirea cotelor de lunare

iei
de zahăr.
Copie şi original, hârtie
771. 1941 1941 Procese verbale ale primăriilor comunale privind 135

ân
comerţul şi circulaţia cerealelor.
Copie şi original, hârtie
772. 1941 1941 Ordine privind combaterea speculei ilicite la 115
comercianţii angrosişti; situaţii bilunare privind

m
aprovizionarea şi fixarea de preţuri maximale.
Copie şi original, hârtie

Ro
773. 1941 1941 Idem dos. 772. 96

774. 1941 1941 Acte privind aprovizionarea (transportul 216


lemnelor, cartofilor), cereri de autorizaţii pentru
transportarea porumbului din Ialomiţa.

ale
Copie şi original, hârtie
775. 1941 1941 Procese verbale şi rapoarte ale primăriilor 152
comunale .
Copie şi original, hârtie
776. 1941 1941 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale din 142
le
plasa Buzăul Ardelean.
777. 1941 1941 Idem dos.776. 103
na

Copie şi original, hârtie


778. 1941 1941 Procese verbale şi decizii ale primăriilor 110
comunale.
ţio

Copie şi original, hârtie


779. 1941 1941 Situaţii cu vitele vândute de către ţăranii din 72
comunele plăşii.
Na

Copie şi original, hârtie


780. 1941 1941 Inspecţii administrative la comunele din plasă; 78
procese verbale şi constatări.
Copie şi original, hârtie
781. 1941 1941 Situaţii şi rapoarte ale Preturii plăşii Buzăul 86
le

Ardelean privind bunurile evreieşti expropiate în


baza Decretului lege nr. 3347/1940.
ive

Copie şi original, hârtie


782. 1941 1941 Corespondenţă privind activitatea pretorului; 231
rapoarte ale preturii plăşii către Prefectura
judeţului Braşov.
Arh

Copie şi original, hârtie


783. 1942 1942 Actele juridice ale comunei Barcani. 162
Copie şi original, hârtie
784. 1942 1942 Chestiuni agricole privind : situaţia terenurilor şi 68
a însămânţărilor, inventarierea bunurilor aflate la
Ocolul Agricol Întorsura Buzăului, planuri de
©

cultură pe anul 1941/1942.


Copie şi original, hârtie
785. 1942 1942 Actele juridice ale comunei Întorsura Buzăului. 52

71
Copie şi original, hârtie
786. 1942 1942 Actele juridice ale comunei Teliu. Buget-salarii, 39
deschideri de credite, decizii, constituiri de

iei
comisii pentru licitaţii.
Copie şi original, hârtie
787. 1942 1942 Decizii ale primăriilor comunale, încadrări, 103

ân
modificări de buget, ajutorarea familiilor
concentraţi, prestaţii în natură, numiri în funcţii.
Copie şi original, hârtie
788. 1942 1942 Agentul agricol Ion Floroiu din comuna Întorsura 7

m
Buzăului acuzat că a părăsit teritoriul comunei
fără aprobare.

Ro
Copie şi original, hârtie
789. 1942 1942 Ancheta agricolă pentru comunele din plasa 341
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
790. 1942 1942 Chestiuni agricole (însămânţări de toamnă şi 169

ale
primăvară, situaţia islazurilor comunale.
Copie şi original, hârtie
791. 1942 1942 Ordine sosite din partea prefecturii judeţului 105
Braşov referitoare la chestiuni agricole, lucrări de
ameliorare a terenurilor.
le
Copie şi original, hârtie
792. 1942 1942 Ancheta economică în comunele plăşii- formulare 108
na

completate.
Copie şi original, hârtie
793. 1942 1942 Idem dos.792. 105
ţio

Copie şi original, hârtie


794. 1942 1942 Decizii ale primăriilor comunale; ordine circulare 141
ale Prefecturii judeţului Braşov; dări de seamă
Na

informative ale Preturii plăşii Buzăul Ardelean;


procese verbale ale primăriilor comunale; situaţii
privind prestaţiile în muncă.
Copie şi original, hârtie
795. 1942 1942 Procese verbale ale şedinţelor sfaturilor 67
le

comunale; declaraţii ale locuitorilor din Budila


asupra modului în care se folosesc imobilele şi
ive

terenurile cetăţenilor germani: Roza Zoldi, Pap


Ecaterina, Jakab Grunta Ştefan, toţi plecaţi în
Ungaria; tabele cu bunuri mobile şi imobile
părăsite de cetăţeni de etnie maghiară.
Arh

Copie şi original, hârtie


796. 1942 1942 Procese verbale ale primăriilor comunale privind: 143
modificarea bugetului fondului de păşune,
inspecţii administrative lunare; regulament de
prestaţie în natură, pentru refacerea drumurilor
comunale; decizii ale Prefecturii judeţului
©

Braşov; planuri de lucru pentru refacerea şi


pietruirea drumurilor comunale; situaţii cu
prestaţiile în natură executate în comunele plăşii

72
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
797. 1942 1942 Procese verbale privind inspecţiile administrative; 129

iei
planuri de lucru pentru refacerea şi pietruirea
drumurilor comunale; situaţia rezultatelor
obţinute prin prestaţie.

ân
Copie şi original, hârtie
798. 1942 1942 Procese verbale ale inspecţiilor administrative 161
comunale.
Copie şi original, hârtie

m
799. 1942 1942 Situaţii privind arăturile şi însămânţările de 106
primăvară/toamnă de la Ocolul Agricol Întorsura

Ro
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
800. 1942 1942 Întreţinerea şi aprovizionarea dispensarelor 43
sanitare locale.
Copie şi original, hârtie

ale
801. 1942 1942 Circulare sosite din partea Prefecturii judeţului 46
Braşov privind: şedinţele culturale, buna
funcţionare a administraţiei şcolare; şcoala de
conducători de automobile de pe lângă Liceul
Industrial de băieţi –Braşov.
le
Copie şi original, hârtie
802. 1942 1942 Situaţii privind colectarea şi distribuirea de 138
na

cereale.
Copie şi original, hârtie
803. 1942 1942 Idem dos.802. 125
ţio

Copie şi original, hârtie


804. 1942 1942 Chestiuni silvice privind exploatările forestiere 111
din pădurile comunale; referat privind chestiunea
Na

arendării şi lichidării bunurilor forestiere;


ordonanţa Primăriei Municipiului Braşov privind
preţul maximal al lemnelor de foc.
Copie şi original, hârtie
805. 1942 1942 Citaţii penale de la Ocolul Silvic Zărneşti; cerere 31
le

privind ajutorul acordat împuternicitului Comisiei


de Control Aliate; instrucţiuni privind
ive

înregistrarea operaţiunilor comitetelor judeţene şi


locale; stat recapitulativ cu zilele lucrate de
muncitorii care au construit adăpostul de apărare
pasivă în judeţul Braşov.
Arh

Copie şi original, hârtie


806. 1942 1942 Acte justificative pentru lucrările de construire a 35
1948 podului peste râul Ghimbăşel situat pe şoseaua
Râşnov-Predeal.
Copie şi original, hârtie
807. 1942 1942 Contracte de închiriere pentru plasarea Ocolului 6
©

Agricol Bod într-o casă de locuit din comuna


Sânpetru, propietatea Prefecturii judeţului
Braşov.

73
Copie şi original, hârtie
808. 1942 1942 Decizii ale primăriei comunale Dobârlău, 89
acordări de credite.

iei
Copie şi original, hârtie
809. 1942 1942 Decizii ale primăriei comunale Mărcuş privind 81
indemnizaţiile de transport, ajutoare băneşti,

ân
prestaţia în natură.
Copie şi original, hârtie
810. 1942 1942 Decizii şi ordonanţe ale primăriei comunale Sita 92
Buzăului.

m
Copie şi original, hârtie
811. 1942 1942 Tabele nominale privind distribuirea seminţelor ---

Ro
locuitorilor din comunele situate în raza Ocolului
Agricol Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
812. 1942 1942 Actele biroului M.O.N.T. 164
Copie şi original, hârtie

ale
813. 1942 1942 Actele biroului M.O.N.T ---
Copie şi original, hârtie
814. 1942 1942 Cereri ale locuitorilor din plasa Buzăul Ardelean 158
pentru autorizaţii C.F.R.
Copie şi original, hârtie
le
815. 1942 1942 Idem dos.815, vol.II 149
Copie şi original, hârtie
na

816. 1942 1942 Idem dos. 814. 105


Copie şi original, hârtie
817. 1942 1942 Anchete agricole în comunele din raza Ocolului 195
ţio

Agricol Întorsura Buzăului.


Copie şi original, hârtie
818. 1942 1942 Tabele cu locuitorii români care au teren 52
Na

cultivabil în teritoriul cedat şi urmează a fi


despăgubiţi prin arendare provizorie.
Copie şi original, hârtie
819. 1942 1942 Situaţia aprovizionării din plasa Buzăul Ardelean. 121
Vol.I
le

Copie şi original, hârtie


820. 1942 1942 Idem dos.819. vol.II. 153
ive

Copie şi original, hârtie


821. 1942 1942 Idem dos.819. vol.II. 145
Copie şi original, hârtie
822. 1942 1942 Chestiuni privind funcţionarii primăriilor. Vol I. 155
Arh

Copie şi original, hârtie


823. 1942 1942 Idem dos. 822 vol.II 84
Copie şi original, hârtie
824. 1942 1942 Dări de seamă privind activitatea lunară în 134
comunele plăşii; rapoarte ale primăriilor privind
diferite lucrări şi programe de lucru. Vol.I.
©

Copie şi original, hârtie


825. 1942 1942 Idem dos.824. vol. II. 70
Copie şi original, hârtie

74
826. 1942 1942 Instrucţiuni privind aplicarea Decretului lege nr. 11
576/1942, privind modificarea unor dispoziţii din
legea administrativă şi a tabelului de impozite şi

iei
taxe comunale.
Copie şi original, hârtie
827. 1942 1942 Corespondenţă cu primăriile comunale privind 45

ân
starea civilă a locuitorilor din plasa Buzăul
Ardelean.
Copie şi original, hârtie
828. 1942 1942 Idem dos.828. vol. II. 188

m
Copie şi original, hârtie
829. 1942 1942 Autorizaţii de călătorie pe C.F.R. vol.I 124

Ro
Copie şi original, hârtie
830. 1942 1942 Idem dos.830 vol.II 135
Copie şi original, hârtie
831. 1942 1942 Idem dos.830 vol.III 182
Copie şi original, hârtie

ale
832. 1942 1942 Idem dos.830 vol. IV 211
Copie şi original, hârtie
833. 1942 1942 Idem dos. 830 vol.V 197
Copie şi original, hârtie
834. 1942 1942 Corespondenţa Preturii plăşii Buzăul Ardelean cu 270
le
Ocolul Agricol Întorsura Buzăului privind
planurile de cultură.
na

Copie şi original, hârtie


835. 1942 1942 Circulare primite de pretură, primării comunale 26
referitoare la conferinţele administrative.
ţio

Copie şi original, hârtie


836. 1942 1942 Acte referitoare la refaceri şi înbunătăţiri de 44
drumuri.
Na

Copie şi original, hârtie


837. 1942 1942 Cereri pentru autorizaţii C.F.R. ---
Copie şi original, hârtie
838. 1942 1942 Circulare ministeriale. 16
Copie şi original, hârtie
le

839. 1942 1942 Chestiuni administrative (distribuiri de broşuri, 35


cărţi şi calendare).
ive

Copie şi original, hârtie


840. 1942 1942 Tabele cu evidenţa morţilor, răniţilor, văduvelor 31
şi orfanilor de război.
Copie şi original, hârtie
Arh

841. 1942 1942 Procese verbale ale Consiliului de primărie Sita 3


Buzăului.
Copie şi original, hârtie
842. 1942 1942 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 63
organizarea de serbări, ajutoare pentru refugiaţi,
selecţionare arhivă primării.corespondenţa cu
©

primăriile
Copie şi original, hârtie
843. 1942 1942 Corespondenţa cu primăriile comunale privind 10

75
completarea registrului de naţionalitate şi
cadastru.
Copie şi original, hârtie

iei
844. 1942 1942 Averea imobilă a judeţului Braşov, din hotarul 46
comunei Barcani, Telechia; plângeri ale
locuitorilor din plasa Buzăul Ardelean.

ân
Copie şi original, hârtie
845. 1942 1942 Instrucţiuni privind: reglementarea muncilor 11
agricole pe noua frontieră a Ungariei.
Copie şi original, hârtie

m
846. 1942 1942 Ordine privind ţinerea târgurilor săptămânale. 9
Copie şi original, hârtie

Ro
847. 1942 1942 Ordine privind completarea datelor statistice în 20
registrul statistic.
Copie şi original, hârtie
848. 1942 1942 Solicitări ale locuitorilor din plasa Buzăul 124
Ardelean pentru organizarea de spectacole,

ale
petreceri, hore.
Copie şi original, hârtie
849. 1942 1942 Situaţia treieratului în plasa Buzăul Ardelean - 54
batoze de secerat, recolte, colecte, însămânţări.
Copie şi original, hârtie
le
850. 1942 1942 Tabele cu locuitorii ce folosesc terenuri rămase 255
dincolo de linia de demarcaţie; cereri ale
na

locuitorilor refugiaţi în legătură cu terenurile


situate în teritoriul cedat.
Copie şi original, hârtie
ţio

851. 1942 1942 Autorizaţie de călătorie C.F.R. 170


Copie şi original, hârtie
852. 1942 1942 Idem dos. 851 172
Na

Copie şi original, hârtie


853. 1942 1942 Idem dos. 851 192
Copie şi original, hârtie
854. 1942 1942 Idem dos. 851 169
le

Copie şi original, hârtie


855. 1942 1942 Idem dos. 851 260
ive

Copie şi original, hârtie


856. 1942 1942 Plan de activitate al judeţului Braşov; ordin al 68
M.A.I. pentru simplificarea registrelor şi
dosarelor; ordine sosite din partea Prefecturii;
Arh

rapoarte ale primăriilor comunale privind


transportul de lemne.
Copie şi original, hârtie
857. 1942 1942 Plan de situaţie al locului pe care urmează a se 22
construi Palatul Administrativ din comuna
Întorsura Buzăului; tabel cu locuitorii din comuna
©

Barcani propuşi pentru decorare cu „Meritul


Agricol”; înfiinţarea atelierelor comunale, proces
verbal privind construirea şcolii de stat; situaţia

76
refugiaţilor stabiliţi în comunele plăşii Întorsura
Buzăului.
Copie şi original, hârtie

iei
858. 1942 1942 Procese verbale întocmite cu ocazia conferinţelor 173
administrative comunale; corespondenţă cu
Prefectura judeţului Braşov; tabel cu membrii

ân
sfaturilor comunale; procese verbale de inspecţii
administrative la primăriile comunale. Vol. I
Copie şi original, hârtie
859. 1942 1942 Idem dos. 858 vol. II 236

m
Copie şi original, hârtie
860. 1942 1942 Deservirea comunelor cu factori poştali; 19

Ro
introducerea autorizaţiilor de călătorie C.F.R.;
construirea liniei de cale ferată pe valea Pâraielor,
Bisca Mică şi Giurgiu (Braşov) de către
societatea „FORESTA ITALO-ROMÂNĂ”.
Copie şi original, hârtie

ale
861. 1942 1942 Chestiuni sanitar-veterinare; aprovizionarea cu 302
carne.
Copie şi original, hârtie
862. 1942 1942 Procese verbale de inspecţie a primăriilor 126
comunale.
le
Copie şi original, hârtie
863. 1942 1942 Corespondenţa primăriilor comunale cu Ocolul 163
na

Agricol Întorsura Buzăului în legătură cu


probleme de personal, cheltuieli şi agenţi agricoli.
Copie şi original, hârtie
ţio

864. 1942 1942 Corespondenţa primăriilor comunale cu Ocolul 130


Agricol Întorsura Buzăului, circulare,
corespondenţă.
Na

Copie şi original, hârtie


865. 1942 1942 Sfatul comunei Barcani (procese verbale ale 44
şedinţelor).
Copie şi original, hârtie
866. 1942 1942 Memoriul lunar şi borderourile Preturii plăşii 59
le

Buzăul Ardelean. Inspecţii administrative la


primăriile comunale.
ive

Copie şi original, hârtie


867. 1942 1942 Procese verbale de inspecţie ale comunei Vama 134
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
Arh

868. 1942 1942 Pomicultura (acţiuni pomicole din anul curent). 70


Copie şi original, hârtie
869. 1942 1942 Chestiuni zootehnice privind crescătorii de păsări 17
şi ovine, reproducători comunali.
Copie şi original, hârtie
870. 1942 1942 Folosirea terenurilor expropiate de evrei; 15
©

administrarea şi exploatarea păşunilor.


Copie şi original, hârtie
871. 1942 1942 Tabele cu propietarii din teritoriile cedate 87

77
Ungariei care au pământ şi în România. Românii
refugiaţi din teritoriul cedat Ungariei.
Copie şi original, hârtie

iei
872. 1942 1942 Reclamaţii şi plângeri ale locuitorilor din plasa 145
Buzăul Ardelen privind păşunatul, mobilizarea
locuitorilor refugiaţi şi expulzaţi.

ân
Copie şi original, hârtie
873. 1942 1942 Conferinţe lunare de plasă. 32
Copie şi original, hârtie
874. 1942 1942 Recensământul populaţiei, măsuri pentru 37

m
refugiaţii din Ardeal.
Copie şi original, hârtie

Ro
875. 1942 1942 Autorizaţii de călătorie pe C.F.R. 53
Copie şi original, hârtie
876. 1942 1942 Împrumutul reîntregirii (acţiuni de propagandă 30
pentru subscrierile ţărăneşti), situaţia
vărsămintelor la” Împrumutul reântregirii”

ale
efectuate în comunele plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
877. 1942 1942 Comercianţii industriaşi (tabele, situaţii, rapoarte 98
ale preturii plăşii).
Copie şi original, hârtie
le
878. 1942 1942 Procese verbale de inspecţie încheiate de pretorul 241
plăşii Buzăul Ardelean.
na

Copie şi original, hârtie


879. 1942 1942 Ancheta agricolă a mijloacelor de producţie. 70
Copie şi original, hârtie Copie şi original, hârtie
ţio

880. 1943 1943 Funcţionarea şcolii primare din Zărneşti; ---


1944 instalarea unui post telefonic la postul de
jandarmi din Hăghig; sulimentarea unor credite
Na

bugetare.
Copie şi original, hârtie
881. 1943 1943 Măsuri de conservare a bunurilor rămase de la 32
1945 unguri, svabi şi germani care au plecat din ţară.
Copie şi original, hârtie
le

882. 1943 1943 Circulare, procese verbale, acte privind 328


mobilizarea locuitorilor pentru terminarea
ive

lucrărilor agricole, administrarea păşunilor;


statistici privind însămânţările din anul 1946 cu
sfecla de zahăr; corespondenţa între Camera
Agricolă Braşov şi ocoalele agricole din plasă;
Arh

certificate comunale.
Copie şi original, hârtie
883. 1943 1943 Acte de mobilizare la lucrări agricole; certificate 211
1945 comunale de propietate, certificate de propietate.
Copie şi original, hârtie
884. 1943 1943 Acte de mobilizare la lucrările agricole; 205
©

1945 certificate comunale de propietate.


Copie şi original, hârtie
885. 1943 1943 Tabele nominale cu cei mobilizaţi în agricultură; 40

78
ordine referitoare la înfiinţarea asociaţiilor
comunale.
Copie şi original, hârtie

iei
886. 1943 1943 Dări de seamă trimestriale ale primăriilor 59
comunale.
Copie şi original, hârtie

ân
887. 1943 1943 Cereri şi reclamaţii ale locuitorilor din plasa 89
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
888. 1943 1943 Dosare cu actele adresate ca rezultat la raportul 21

m
primăriei comunei Întorsura Buzăului către
Prefectura judeţului Braşov referitor la treieratul

Ro
cerealelor.
Copie şi original, hârtie
889. 1943 1943 Actele biroului M.O.N.T. 167
Copie şi original, hârtie
890. 1943 1943 Actele biroului M.O.N.T. 28

ale
Copie şi original, hârtie
891. 1943 1943 Actele biroului M.O.N.T. 96
Copie şi original, hârtie
892. 1943 1943 Chestiuni zootehnice. ---
Copie şi original, hârtie
le
893. 1943 1943 Tabel şi grafic referitor la propietarii pământului 183
din plasa Buzăul Ardelean; chestiuni silvice;
na

decizii ale primăriilor comunale.


Copie şi original, hârtie
894. 1943 1943 Ancheta agricolă în comuna Întorsura Buzăului; 170
ţio

planuri de cultură; ameliorarea terenurilor


degradate.
Copie şi original, hârtie
Na

895. 1943 1943 Suprafeţe cultivate în perioada 1942-1943. 11


Copie şi original, hârtie
896. 1943 1943 Autorizaţii pentru tăierea animalelor. 214
Copie şi original, hârtie
897. 1943 1943 Învăţământ şi culte. 165
le

Copie şi original, hârtie


898. 1943 1943 Asistenţe sociale. Vol.II 124
ive

899. 1943 1943 Idem dos. 898, vol.II. 165


Copie şi original, hârtie
900. 1943 1943 Idem dos.898, vol. III. ---
Copie şi original, hârtie
Arh

901. 1943 1943 Cetăţeni străini. 130


Copie şi original, hârtie
902. 1943 1943 Control financiar (situaţia încasărilor şi plăţilor ---
din bugetul eforiei de păşune).
Copie şi original, hârtie
©

903. 1943 1943 Organe administrative – pregătire profesională. 30


Copie şi original, hârtie
904. 1943 1943 Procese verbale ale sfaturilor comunale din plasa 194

79
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
905. 1943 1943 Finanţe comunale; bugete comunale. 200

iei
Copie şi original, hârtie
906. 1943 1943 Idem dos.905. 241
Copie şi original, hârtie

ân
907. 1943 1943 Colectări, aprovizionari, situaţii transporturi. 172
Copie şi original, hârtie
908. 1943 1943 Idem dos. 907, vol. II. 133
Copie şi original, hârtie

m
909. 1943 1943 Idem dos. 907, vol. III 135
Copie şi original, hârtie

Ro
910. 1943 1943 Idem dos. 907, vol. IV. 153
Copie şi original, hârtie
911. 1943 1943 Idem dos. 907, vol. V. 237
Copie şi original, hârtie
912. 1943 1943 Idem dos. 907, vol. VI 191

ale
Copie şi original, hârtie
913. 1943 1943 Organe administrative. Personal. ---
Copie şi original, hârtie
914. 1943 1943 Idem dos.913, vol.II 308
Copie şi original, hârtie
le
915. 1943 1943 Procese verbale ale şedinţelor sfaturilor 14
comunale.
na

Copie şi original, hârtie


916. 1943 1943 Finanţe comunale – bunuri comunale. 210
Copie şi original, hârtie
ţio

917. 1943 1943 Controlul actelor juridice ale comunei Întorsura 78


Buzăului.
Copie şi original, hârtie
Na

918. 1943 1943 Controlul actelor juridice ale comunei Mărcuş. 42


Copie şi original, hârtie
919. 1943 1943 Controlul actelor juridice ale comunei Vama 73
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
le

920. 1943 1943 Organe administrative – Consiliul de colaborare 159


al preturii (procesele verbale de la şedinţele
ive

administrative).
Copie şi original, hârtie
921. 1943 1943 Idem dos.920. 154
Copie şi original, hârtie
Arh

922. 1943 1943 Situaţia prestanţei în natură în comunele din 154


plasă.
Copie şi original, hârtie
923. 1943 1943 Inspecţii şi control la comunele din plasa Buzăul 174
Ardelean.
©

Copie şi original, hârtie


924. 1943 1943 Procese verbale de inspecţie ale comunei Sita 41
Buzăului.

80
Copie şi original, hârtie
925. 1943 1943 Procese verbale de inspecţie comuna Mărcuş. 41

iei
Copie şi original, hârtie
926. 1943 1943 Proces verbale de inspecţie comuna Sita 25
Buzăului.

ân
Copie şi original, hârtie
927. 1943 1943 Procesele verbale de inspecţie comunaDobârlău. 40
928. 1943 1943 Procese verbale de inspecţie din comuna comuna 30
Teliu.

m
Copie şi original, hârtie
929. 1943 1943 Procese verbale de inspecţie comuna Vama 35

Ro
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
930. 1943 1943 Procese verbale de inspecţie comuna Barcani. 52
Copie şi original, hârtie
931. 1943 1943 Statistică demografică în comunele din plasa 78

ale
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
932. 1943 1943 Ancheta economică în comuna Întorsura 192
Buzăului; raportarea evenimentelor importante
din comunele plăşii; situaţia bibliotecilor
le
comunale; rapoarte ale primăriilor comunale
privind terenurile istorice scoase de la expropiere;
na

autorizaţii de hore ţărăneşti; tabel cu cantităţile de


lână colectate şi declarate.
Copie şi original, hârtie
ţio

933. 1943 1943 Confecţionarea tabelelor cu inscripţiile străinilor; 155


tabel cu intreprinderile şi numărul caselor
privilegiate din comunele plăşii; cereri pentru
Na

autorizaţii de hore; situaţii privind modul cum s-a


executat prestaţia în muncă pentru refacerea
drumurilor, islazurilor; memoriu privitor la noul
acord pentru micul trafic de frontieră; situaţii cu
numărul refugiaţilor stabiliţi în comunele plăşii
le

Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
ive

934. 1943 1943 Eliberarea certificatelor de origine etnică; situaţia 168


ucenicilor din comunele plăşii, dări de seamă
asupra activităţilor naţional-culturale desfăşurate
în plasa Buzăul Ardelean.
Arh

Copie şi original, hârtie


935. 1943 1943 Tabele nominale cu membrii comitetelor de 10
patronaj.
Copie şi original, hârtie
936. 1943 1943 Planul de activitate şi execuţie pe timp de 5 ani al 20
primăriei Întorsura Buzăului.
©

Copie şi original, hârtie


937. 1943 1943 Plan de activitate al comunei Dobârlău. 11
Copie şi original, hârtie

81
938. 1943 1943 Plan de activitate şi execuţie pe 5 ani (1943/44 – ---
1947/1948).
Copie şi original, hârtie

iei
939. 1943 1943 Planul de cultură al comunelor din plasa 14
Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie

ân
940. 1943 1943 Situaţia uneltelor agricole din comunele plăşii 8
Întorsura Buzăului.
original, hârtie
941. 1943 1943 Statul obştilor agricole din plasa Buzăul 189

m
Ardelean.
Copie şi original, hârtie

Ro
942. 1943 1943 Situaţia culturilor pe islazurile comunale pe anul 119
1942-1943; păşunatul comunal.

943. 1943 1943 Corespondenţa Ocolului Agricol Întorsura 210


Buzăului cu primăriile comunale din plasa Buzăul

ale
Ardelean privind chestiuni agricole.
Copie şi original, hârtie
944. 1943 1943 Inventarul Eforiei din Sânpetru; propietatea 85
1947 prefecturii judeţului Braşov; planurile crescătoriei
de porci de la Şcoala de agricultură din Sânpetru.
le
Copie şi original, hârtie
945. 1943 1943 Planul de activitate al comunei Barcani pe 5 ani. 13
na

1948 Copie şi original, hârtie


946. 1943 1943 Şcoala primară de stat „Bobocea” din comuna 14
1944 Sita Buzăului – acte justificative, lista obiectelor
ţio

de inventar.
Copie şi original, hârtie
947. 1944 1944 Stat de plată pentru personalul de întreţinere; 20
Na

corespondenţa cu Serviciul Tehnic şi Ocolul nr.


1.
Copie şi original, hârtie
948. 1944 1944 Contul de gestiune pe anul financiar 1943/1944, 22
pentru comuna Feldioara.
le

original, hârtie
949. 1944 1944 Borderoul listelor cu situaţia şcolară a elevilor la 1
ive

1945 sfârşitul anului 1944/1945.


original, hârtie
950. 1944 1944 Şcoala primară Sita Buzăului; inventarul 6
bunurilor mobile şi imobile.
Arh

original, hârtie
951. 1944 1944 Actele şedinţelor lunare ale consiliului de 5
colaborare ce funcţionează pe lângă pretura plăşii
Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
952. 1944 1944 Rapoarte şi procese verbale ale primăriilor 18
©

comunale.
Copie şi original, hârtie
953. 1944 1944 Înştiinţarea trimisă soţiei şi copiilor privind ---

82
moartea căpitanului Alex Kusmin.
original, hârtie
954. 1944 1944 Extrase din matricola botezaţilor pentru comunele 3

iei
Băcel şi Malancrav.
original, hârtie
955. 1944 1944 Bugetul general de venituri şi cheltuieli pe ---

ân
exerciţiul anului 1944-1945.
original, hârtie
956. 1944 1944 Raport confidenţial al pretorului plăşii Buzăul 8
Ardelean privind capturarea lui Jhon Mansfield

m
din aviaţia de bombardament, nota informativă
privind un scandal public; Regimentul 89

Ro
infanterie Braşov solicită aprobarea arendării
lotului zootehnic al comunei Valea Mare.
original, hârtie
957. 1944 1944 Situaţia realizărilor administrativă din plasa 4
Întorsura Buzăului din perioada 1918-1940.

ale
original, hârtie
958. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale din 232
plasa Buzăul Ardelean; ordine primite din partea
Prefecturii judeţului Braşov.
Copie şi original, hârtie
le
959. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale din 251
plasa Buzăul Ardelean; ordine sosite din partea
na

prefecturii judeţului Braşov.


Copie şi original, hârtie
960. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale; ---
ţio

situaţii privind capacitatea de cazare în comunele


din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
Na

961. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale; 115


ordine sosite din partea Prefecturii judeţului
Braşov.
Copie şi original, hârtie
962. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale din 305
le

plasa Buzăul Ardelean; situaţii despre pagubele


cauzate de trupele germane în retragere; situaţii
ive

I.O.V.R.; tabel cu morile existente în comună.


Copie şi original, hârtie
963. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale; 248
situaţia încasărilor şi plăţilor efectuate de
Arh

comitetele locale de patronaj din plasă; girarea


preturii Întorsura Buzăului de către Ştefan
Cristian; scoaterea hărţilor cu Basarabia şi
Bucovina.
Copie şi original, hârtie
964. 1944 1944 33
©

Rapoarte informative ale pretorului plăşii


Întorsura Buzăului privind starea de spirit a
populaţiei din comunele plăşii.

83
Copie şi original, hârtie
965. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale; 404
ordine sosite din partea prefecturii judeţului

iei
Braşov; tabel cu membrii sfaturilor comunale;
situaţia evacuaţilor din Moldova şi Bucovina.
Copie şi original, hârtie

ân
966. 1944 1944 Rapoarte şi decizii ale primăriilor comunale; 380
situaţia sectelor religioase din comune; ordine
sosite din partea prefecturii; note informative
privind starea de spirit şi evenimentele din

m
comunele plăşii; programe culturale în comunele
din plasă.

Ro
Copie şi original, hârtie
967. 1944 1944 Situaţia muncilor agricole executate în comunele 124
din plasă.
Copie şi original, hârtie
968. 1944 1944 Procese verbale de inspecţii agricole la comunele 195

ale
din plasă.
Copie şi original, hârtie
969. 1944 1944 Borderouri cu plata salariilor agenţilor comunali 175
şi paznicilor publici; procese- verbale de inspecţie
privind lucrările agricole în comunele din plasă.
le
Copie şi original, hârtie
970. 1944 1944 Ordinele superioare se vor executa în termen de 14
na

funcţionari.
Copie şi original, hârtie
971. 1944 1944 Certificatele I.O.V.R. vor fi semnate de toţi 9
ţio

membrii comitetului.
Copie şi original, hârtie
972. 1944 1944 Drepturile transitorii I.O.V.R. se vor achita de 3
Na

unde a fost mobilizat sau dispărut.


Copie şi original, hârtie
973. 1944 1944 Corespondenţa privind controlul calităţii făinii la 9
brutăriile din comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
le

974. 1944 1944 Jurământul funcţionarilor. 32


Copie şi original, hârtie
ive

975. 1944 1944 Situaţia stocurilor de porumb depozitat în 31


comunele din plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
976. 1944 1944 Asigurarea imobilelor primăriilor. 7
Arh

Copie şi original, hârtie


977. 1944 1944 Burse de familii. 10
Copie şi original, hârtie
978. 1944 1944 Licitaţie publică pentru vânzarea de animale. 10
Copie şi original, hârtie
979. 1944 1944 Publicaţii privind licitaţii publice. 7
©

Copie şi original, hârtie


980. 1944 1944 Funcţionari publici. 14
Copie şi original, hârtie

84
981. 1944 1944 Procurarea legilor uzuale de către primăriile 5
comunale.
Copie şi original, hârtie

iei
982. 1944 1944 Ordonanţa primăriei comunei Vama Buzăului 41
privind fixarea preturilor cărăuşilor pentru
transportarea lemnelor de foc; regulament de

ân
hornărit; distribuţia zahărului la populaţie.
Copie şi original, hârtie
983. 1944 1944 Reclamaţia lui Tescoveanu Traian contra firmei 7
Lovenbach referitoare la salariul încasat.

m
original, hârtie
984. 1944 1944 Demisia lui Găitan Alexe, ajutor de primar în 5

Ro
comuna Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
985. 1944 1944 Recomandarea „Noului cod administrativ”; 4
lucrarea referentului Constantin Botez.
original, hârtie

ale
986. 1944 1944 Distribuirea lucrării intitulată „Norme privind 3
programarea, angajarea, proiectarea şi executarea
lucrărilor în administraţiile locale.
Copie şi original, hârtie
987. 1944 1944 Ordine circulare privind distribuirea săpunului la 12
le
locuitorii din judeţ; situaţia financiară de încasări
şi plăţi.
na

original, hârtie
988. 1944 1944 Ordine şi instrucţiuni privind îndrumarea 9
refugiaţilor ardeleni la prefecturile judeţene de pe
ţio

teritoriul unde au trecut frontiera.


original, hârtie
989. 1944 1944 Ordine privind întocmirea conturilor de gestiune 11
Na

ale comunelor.
original, hârtie
990. 1944 1944 Bularca Ioan din Întorsura Buzăului reclamă pe 4
Nicolae Florian din Sita Ciumernic pentru
deţinerea abuzivă a 6 oi.
le

original, hârtie
991. 1944 1944 Mercurialul oraşului Braşov – 10.05-16.05.1944. 3
ive

original, hârtie
992. 1944 1944 Muncitori recalificaţi necesari pentru exploatarea 3
lemnului din Sita Buzăului.
original, hârtie
Arh

993. 1944 1944 Ordine privind raportarea pagubelor produse de ---


bombardamente.
original, hârtie
994. 1944 1944 Mutarea Camerei de Agricultură din Braşov la 2
Codlea.
original, hârtie
©

995. 1944 1944 Tabăra de muncă Bota solicită 10-15 ha de fâneţe 8


pentru 14 vite.
original, hârtie

85
996. 1944 1944 Situaţia animalelor, grajdurilor, păşunilor din 29
comunele plăşii Întorsura Buzăului.
original, hârtie

iei
997. 1944 1944 Primăria comunei Dobărlău cere autorizaţii 36
pentru tăierea unui porc şi a unui viţel; cotele
şcolare şi subvenţii pentru echilibrarea bugetelor

ân
comunale deficitare; inspecţia administrativă a
prefectului la 18.05.1944.
original, hârtie
998. 1944 1944 Înfiinţarea impozitului statistic conform 28

m
decretului lege nr. 237/1944; furaje pentru vite;
subvenţii pentru salvare.

Ro
original, hârtie
999. 1944 1944 Acte privind un furt de oi din livada satului 44
Boroşneul Mic, difuzori la radio , trimiteri de
căruţe la uzinele I.A.R. pentru lucru, repartizarea
unui vagon de făină brutariilor din comunele

ale
Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie
1000. 1944 1944 Proces verbal de constatare a unui sabotaj la 42
Cooperativa Forestieră Buzaele; ordin privind
specula; colecte pentru răniţi; ordine referitoare la
le
bolile epidemice, străini; reclamaţie împotriva
măcelăriei „Progresul” din Mărcuş.
na

original, hârtie
1001. 1944 1944 Circulare privind utilizarea broşurii „Introducerea 81
cărţii de muncă”, intensificarea activităţii secţiilor
ţio

„Munca şi lumina” în satele judeţului; chestionare


cu privire la lucrările edilitare, sanitare,
demografice.
original, hârtie
Na

1002. 1944 1944 Circulare primite privind: foile de transport, 25


şcolile industriale; reclamaţia lucrătorilor
împotriva firmei Mihail Fof.
original, hârtie
le

1003. 1944 1944 Corespondenţă cu primăriile comunale privind 29


modificarea legea exploatării păşunilor;
restabilirea comunicaţiei telefonice în plasa
ive

Buzăul Ardelean; decizii ale primăriei Vama


Buzăului; acordarea indemnizaţiei de activitate şi
merite excepţionale.
Arh

original, hârtie
1004. 1944 1944 Prelungirea contractului de închiriere a şcolii 38
primare Barcani; instrucţiuni privind fişele de
pensie; fixarea preţului maximal de lemne de foc
pentru I.O.V.R.; ordine privind curăţirea
gospodăriilor; mutaţii de notari în comunele
©

plăşii.
Copie şi original, hârtie
1005. 1944 1944 Asigurarea lemnelor de foc pentru autorităţi; 40

86
proces verbal privind predarea birourilor şi
agendelor de la Prefectura judeţului; mutarea
notarilor ca urmare a reorganizării administraţiei

iei
din judeţ; măsuri luate împotriva jafurilor comise
de armata rusă.
Copie şi original, hârtie

ân
1006. 1944 1944 Aprovizionarea cu cereale a populaţiei; 62
comunicatul Min. Finanţelor privitor la
preschimbarea rublelor ruseşti: colectarea
laptelui şi a brânzeturilor; fabricanţii de mezeluri

m
din plasă; refacerea podului „Munteni”; înaintarea
tabelelor de recensământ.

Ro
Copie şi original, hârtie
1007. 1944 1944 Situaţia populaţiei pe naţionalităţi din plasă; 78
ordine privind aprovizionarea unităţilor sovietice;
proces verbal de preluare a notariatului comunei
Mărcuş; înlocuirea membrilor sfaturilor comunale

ale
de origine etnică germană şi ungară.
Copie şi original, hârtie
1008. 1944 1944 Asigurarea lemnelor de foc pentru încălzirea 71
Percepţiilor de Agenţie; modificarea bugetului
primăriei Vama Buzăului; comanda pentru
le
emblema localului Preturii; aprovizionarea
armatei şi populaţiei civile; situaţia cantinelor.
na

original, hârtie
1009. 1944 1944 Acte de muobilizare pentrun lucru pe anul 232
1945/46.
ţio

Copie şi original, hârtie


1010. 1944 1944 Lucrări agricole; bugetul comunei Barcani; plan 97
de exploatare a islazului comunal.
Copie şi original, hârtie
Na

1011. 1944 1944 Acte privind păşunea comunală Sita Buzăului şi 45


planul de exploatare al islazului comunal.
Copie şi original, hârtie
1012. 1944 1944 Situaţia evacuaţilor în plasa Întorsura Buzăului. 103
le

Copie şi original, hârtie


1013. 1944 1944 Lucrări de evacuare în comunele plăşii Întorsura 93
ive

Buzăului; tabel nominal al populaţiei refugiate


din Braşov după bombardamentul din 16 aprilie
1944.
Copie şi original, hârtie
Arh

1014. 1944 1944 Situaţii numerice ale evacuaţilor stabiliţi în 45


comunele plăşii.
Copie şi original, hârtie
1015. 1944 1944 Situaţia evacuaţilor; posibilităţi de cazare a 114
evacuaţilor din comuna Barcani.
Copie şi original, hârtie
©

1016. 1944 1944 Tabel cu posibilităţile de cazare a evacuaţilor din ---


Dobîrlău.
Copie şi original, hârtie

87
1017. 1944 1944 Idem dos. 1016 – Întorsura Buzăului. 6
original, hârtie
1018. 1944 1944 Idem dos. 1016 – Mărcuş. ---

iei
original, hârtie
1019. 1944 1944 Idem dos. 1016 – Sita Buzăului. 7
original, hârtie

ân
1020. 1944 1944 Idem dos. 1016 – Teliu 13
Copie şi original, hârtie
1021. 1944 1944 Situaţia evacuaţilor din comuna Vama Buzăului. 9
original, hârtie

m
1022. 1944 1944 Situaţia evacuaţilor în plasa Întorsura Buzăului. 61
Copie şi original, hârtie

Ro
1023. 1944 1944 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 13
prestaţia în muncă.
original, hârtie
1024. 1944 1944 Situaţia lucrărilor executate din planul de 119
activitate; dări de seamă trimestriale ale

ale
pretorului plăşii Buzăul Ardelean şi primăriile
comunale.
Copie şi original, hârtie
1025. 1944 1944 Situaţia încasărilor şi plăţilor bugetare. 137
original, hârtie
le
1026. 1944 1944 Situaţia averii pasive a comunelor din plasa 65
Întorsura Buzăului; inventarul averii mobile a
na

comunelor din plasă.


original, hârtie
1027. 1944 1944 Mercurialele Municipiului Braşov. 41
ţio

Copie şi original, hârtie


1028. 1944 1944 Planul lucrărilor ce se vor executa prin prestaţie 19
în cursul anului 1944-1945.
Na

Copie şi original, hârtie


1029. 1944 1944 Rapoarte ale primăriilor comunale privind 67
colectarea fierului vechi.
Copie şi original, hârtie
1030. 1944 1944 Situaţia încasărilor din comunele plăşii Întorsura 28
le

Buzăului; corespondenţă privind restaurantul


Comitetului judeţean de patronaj.
ive

Copie şi original, hârtie


1031. 1944 1944 Procese verbale privind inspectarea atelierelor din 17
comunele plăşii; situaţia ucenicilor din plasa
Întorsura Buzăului.
Arh

Copie şi original, hârtie


1032. 1944 1944 Rapoarte ale primăriei comunale privind munca 37
de folos obştesc.
Copie şi original, hârtie
1033. 1944 1944 Rapoarte ale primăriilor comunale privind ---
colectarea părului de porc.
©

Copie şi original, hârtie


1034. 1944 1944 Situaţia animalelor sacrificate. 82
Copie şi original, hârtie

88
1035. 1944 1944 Planul de execuţie a activităţilor comunelor Teliu, 13
Mărcuş, Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie

iei
1036. 1944 1944 Situaţii privind executarea bugetului 56
administraţiei comunale şi islazului ( comunele
Mărcuş, Întorsura Buzăului, Barcani).

ân
Copie şi original, hârtie
1037. 1944 1944 Operaţiuni de verificare a tabelelor de 27
recensământ-contingentul 1951.
Copie şi original, hârtie

m
1038. 1944 1944 Procese verbale ale inspecţiilor administrative în 213
comunele Barcani, Vama Buzăului, Întorsura

Ro
Buzăului, Sita Buzăului, Mărcuş.
Copie şi original, hârtie
1039. 1944 1944 Procese verbale de inspecţie ale comunelor 55
Mărcuş, Dobârlău, Teliu, Vama Buzăului.
Copie şi original, hârtie

ale
1040. 1944 1944 Modificarea bugetului comunei Întorsura 148
Buzăului; raţionalizarea şi simplificarea lucrărilor
de birou; tabloul organizaţiilor cercurilor
culturale din pretură; bunuri mobile sau imobile
ale fostelor secte religioase; inspecţia sfaturilor
le
comunale; cursuri administrative cu funcţionarii
comunali.
na

Copie şi original, hârtie


1041. 1944 1944 Planul de aprovizionare al populaţiei din 3
comunele plăşii.
ţio

Copie şi original, hârtie


1042. 1944 1944 Şcoala elementară Sita Buzăului- situaţia ---
învăţătorilor; programul cultural al
Na

conferenţiarilor; date pentru darea de seamă


anuală.
Copie şi original, hârtie
1043. 1944 1944 Proces verbal dresat în şedinţa Sfatului comunal 13
Vama Buzăului.
le

Copie şi original, hârtie


1044. 1944 1944 Situaţia suprafeţelor totale stabile pe comunele 94
ive

din plasă; chestiuni agricole privind însămânţările


de primăvară, treieratul.
Copie şi original, hârtie
1045. 1944 1944 Plan de exploatare al iszlazului comunal din 72
Arh

comuna Mărcuş; plan de cultură al comunei


Dobârlău pe propietăţi în jugăre; votarea
bugetului păşunii comunale pe anul 1944/1945;
planuri de cultură comunale.
Copie şi original, hârtie
1046. 1944 1944 Procese verbale ale şedinţelor sfaturilor comunale 183
©

din Barcani, Mărcuş, Vama Buzăului, Teliu,


Întorsura Buzăului, Dobârlău, Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie

89
1047. 1944 1944 Procese verbale ale conferinţelor administrative 115
ţinute în comunele din plasă; acte ale consiliilor
de colaborare la Pretură.

iei
Copie şi original, hârtie
1048. 1944 1944 Pagube cauzate de trupele germane în comunele 13
1945 plăşii Buzăul Ardelean.

ân
original, hârtie
1049. 1945 1945 Statistica cu animale intrate şi ieşite din comuna 3
Bran.
original, hârtie

m
1050. 1945 1945 Situaţia numerică de justificare a animalelor 16
cumpărate sau colectate de firmele mandatate

Ro
pentru îndeplinirea condiţiilor din Convenţia de
Armistiţiu.
Copie şi original, hârtie
1051. 1945 1945 Acte ale biroului M.O.N.T.- pagube cauzate de 186
armata germană, circulare sosite de la Prefectură,

ale
rapoarte ale preturii plăşii Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
1052. 1945 1945 Instrucţiuni şi norme privind întocmirea lucrărilor 16
de mobilizaze pentru anul 1944-1945.
Copie şi original, hârtie
le
1053. 1945 1945 Acte de mobilizare la lucru în agricultură pe anul 183
1946/1947.
na

original, hârtie
1054. 1945 1945 Acte în legătură cu licitaţia parchetului 51
1943/1944 – primăria comunei Sita Buzăului.
ţio

Copie şi original, hârtie


1055. 1945 1945 Listele îndereptăţiţilor la Reforma Agrară în 5
comuna Teliu.
Na

Copie şi original, hârtie


1056. 1945 1945 Acte privind societatea „A.R.L.U.S.”. 35
Copie şi original, hârtie
1057. 1945 1945 Situaţii şi tabele privind lucrările agricole; situaţia 73
populaţiei, a animalelor şi a morilor ţărăneşti,
le

Copie şi original, hârtie


1058. 1945 1945 Corespondenţa preturii cu Camera de Agricultură 123
ive

şi Ocolul Agricol Întorsura Buzăului; dări de


seamă asupra activităţii de îndrumare culturală.
Copie şi original, hârtie
1059. 1945 1945 Procese verbale ale comitetelor săteşti; decizii ale 293
Arh

primăriilor comunale, ordine şi circulare sosite de


la Prefectură.
Copie şi original, hârtie
1060. 1945 1945 Adrese, circulare şi rapoarte din partea 135
Prefecturii, rapoarte ale preturii plăşii Buzăul
Ardelean.
©

original, hârtie
1061. 1945 1945 Dări de seamă ale primăriilor comunale; chestiuni 205
privind reforma agrară.

90
Copie şi original, hârtie
1062. 1945 1945 Situaţia însămânţărilor, treieratului; tabele cu 172
agricultorii din comunele plăşii, corespondenţă cu

iei
Camera de Agricultură.
Copie şi original, hârtie
1063. 1945 1945 Numărul ordinelor de mobilizare - comuna 8

ân
1946 Rotbav, judeţul Braşov.
Copie şi original, hârtie
1064. 1945 1945 Autorizaţii de transport pentru cartofi şi cereale. 119
Copie şi original, hârtie

m
1065. 1946 1945 Acte referitoare la executarea convenţiei de 33
Armistiţiu.

Ro
Copie şi original, hârtie
1066. 1946 1946 Tabele cu locuitorii propuşi pentru mobilizare pe 18
anul 1946/1947.
Copie şi original, hârtie
1067. 1946 1946 Fişele funcţionarilor şi angajaţilor de la primăriile 119

ale
comunale din plasă; decizii ale primăriilor
comunale; procese verbale de inspecţie.
Copie şi original, hârtie
1068. 1946 1946 Situaţia schimbărilor şi inventarul averii mobile a 44
comunelor din plasă; borderoul situaţiilor
le
administrării bunurilor imobile ale comunelor din
plasă.
na

Copie şi original, hârtie


1069. 1946 1946 Situaţiile de încasări şi plăţi ale comunelor din 224
plasa Întorsura Buzăului.
ţio

Copie şi original, hârtie


1070. 1946 1946 Contul de gestiune pe anul 1945/1946, primăria 17
Vama Buzăului.
Na

Copie şi original, hârtie


1071. 1946 1946 Bugetul general pe anul 1946/1947, primăria Sita 67
Buzăului.
Copie şi original, hârtie
1072. 1946 1946 Idem dos. 1071 – Barcani. 52
le

Copie şi original, hârtie


1073. 1946 1946 Procese verbale privind inspecţiile administrative 120
ive

în comunele din plasă.


Copie şi original, hârtie
1074. 1946 1946 Rapoarte de activitate ale preturii plăşi Întorsura 126
Buzăului pe anul 1946.
Arh

Copie şi original, hârtie


1075. 1946 1946 Statistica mişcării populaţiei. 16
Copie şi original, hârtie
1076. 1946 1946 Circulare referitoare la diferite chestiuni 253,199
1948 administrative, financiare, agrare, etc. Tabele cu
propietarii de oi din plasa Buzăul Ardelean;
©

tabele cu animalele rechiziţionate; reclamaţii,


denunţuri.
Copie şi original, hârtie

91
1077. 1946 1946 Corespondenţa preturii şi tabele referitoare la 187
1948 repartiţia lemnelor, zahărului în comunele plăşii;
situaţia centralizată a morilor din plasă;

iei
corespondenţa cu Oficiul judeţean Economic al
judeţului Braşov privind colectarea cotelor
potrivit Convenţiei de Armistiţiu.

ân
Copie şi original, hârtie
1078. 1947 1947 Corespondenţa între Pretura plăşii Buzăul 271,268
Ardelean şi primării privind aprovizionarea cu
produse de necesitate; statistici cu situaţia

m
prestaţiilor în natură şi a vitelor de muncă; decizii
ale primăriilor privind modificarea bugetului;

Ro
rapoarte privind starea generală a comunelor în
anul 1947, instrucţiuni privind stabilirea
bugetelor comunale; procese verbale ale sfaturilor
comunale şi ale Consiliului consultativ de
coordonare.

ale
Copie şi original, hârtie
1079. 1947 1947 Procese verbale ale sfaturilor comunale; 178,236
corespondenţa privind numirile primarilor,
impozitele, transportul produselor alimentare,
borderouri cu lemne livrate unităţilor sovietice,
le
reclamaţii, statistici referitoare la prestaţiile în
muncă.
na

Copie şi original, hârtie


1080. 1947 1947 Rapoarte de activitate lunare pe anul 1947 ---
realizate de prim pretorul plăşii Buzăul Ardelean,
ţio

situaţii ale încasărilor primăriilor comunale.


Copie şi original, hârtie
1081. 1947 1947 Circulare, procese verbale, raport de activitate pe 256
luna septembrie 1946, acte privind exploatarea
Na

păşunilor, stadiul însămânţărilor.


Copie şi original, hârtie
1082. 1947 1947 Circulare, procese verbale ale comisiilor 223
interimare comunale, situaţii ale încasărilor
le

realizate de primării; acte privind constituirea


comitetelor agricole gospodăreşti; licitaţii.
Copie şi original, hârtie
ive

1083. 1947 1947 Situaţii privind executarea planurilor de buget 161


comunal în plasa Buzăul Ardelean.
Copie şi original, hârtie
Arh

1084. 1947 1947 Procese verbale de inspecţie a comunelor din 156


plasa Buzăul Ardelean pe anul 1946-1947.
Copie şi original, hârtie
1085. 1947 1947 Hotărârile inginerului agronom şef al Ocolului 257
Agricol Întorsura Buzăului, acte privind
constituirea comitetelor agricole gospodăreşti şi
©

bugetul păşunilor; situaţii referitoare la stadiul


lucrărilor agricole.
Copie şi original, hârtie

92
1086. 1947 1947 Acte privind activitatea societăţii A.R.L.U.S pe 32
anul 1947.
Copie şi original, hârtie

iei
1087. 1947 1947 Circulare, procese verbale; acte privind 150
înbunătăţirea stadiului lucrărilor agricole,
revizuirea listelor electorale, transportul şi

ân
cantitatea de lemn pentru unităţile sovietice,
asigurarea imobilelor şi măsuri pentru evitarea
sabotajelor.
Copie şi original, hârtie

m
1088. 1948 1948 Circulare, procese verbale; recensământul 271
imobilelor părăsite; situaţii privind încasările şi

Ro
plăţile primăriilor pe anul 1947; acte privind
combaterea tifosului, situaţia coloniştilor,
repararea drumurilor.
Copie şi original, hârtie
1089. 1947 1947 Circulare, procese verbale încheiate de comisiile 231

ale
interimare comunale, decizii de numire;
declaraţii; acte privind aprovizionarea, colectarea
de alimente pentru unităţile sovietice, propietari
de oi, actualizarea listelor electorale,
corespondenţa între pretură şi primării.
le
Copie şi original, hârtie
1090. 1948 1948 Circulare, procese verbale ale comisiilor 260
na

interimare, avize de construcţii; reclamaţii;


decizii privind aplicarea unor amenzi; acte
referitoare la lucrările agricole, aprovizionare,
ţio

drepturile funcţionarilor publici.


Copie şi original, hârtie
1091. 1948 1948 Circulare, procese verbale; decizii privind 187
aplicarea amenzilor, acte referitoare la colectarea
Na

de ajutoare pentru săraci; recrutare pe anul 1948,


inventarierea bunurilor confiscate, aprovizionarea
cu lemne.
Copie şi original, hârtie
le

1092. 1948 1948 Inspecţii administrative în comunele Leţ şi 3


Ţufalău.
Copie şi original, hârtie
ive

1093. 1948 1948 Procese verbale, operaţiuni de centralizare a 117


tabelelor de recensământ ale recrutării.
Copie şi original, hârtie
Arh

1094. 1948 1948 Procese verbale de recepţie pentru construirea 138


apeductului Corzbav-Feldioara; borderouri.
Copie şi original, hârtie
1095. 1948 1948 Procese verbale de inspecţie a comunelor din 188
plasa Buzăul Ardelean pe anul 1948.
Copie şi original, hârtie
©

1096. 1948 1948 Circulare; procese verbale; acte privind 233


organizarea comisiilor de colectare, strângerea de
fonduri pentru Ateneul Popular din Braşov,

93
inundaţiile din anul 1948; corespondenţa cu
primăriile şi posturile de jandarmi.
Copie şi original, hârtie

iei
1097. 1948 1948 Circulare, procese verbale de combatere şi 297
contravenţii; rapoarte¸lucrările comisiilor de
colectare; corespondenţa între Pretura plăşii

ân
Buzăul Ardelean şi primării referitoare la
inundaţii şi păgubiţi, lucrări agricole,
aprovizionare, drepturile funcţionarilor.
Copie şi original, hârtie

m
1098. 1948 1948 Circulare, procese verbale ale comisiilor ---
interimare ale comunelor; decizii privind anumite

Ro
contravenţii; acte privind demontarea reţelei
telefonice aflate pe graniţa stabilită prin Dictatul
de la Viena; corespondenţă cu primăriile
comunale referitoare la stabilirea bugetului,
măsuri pentru despăgubirea locuitorilor afectaţi

ale
de inundaţii şi grindină, lucrări agricole; tabele cu
funcţionarii publici din plasa Buzăul Ardelean;
recensământul general al caselor şi familiilor din
plasă.
Copie şi original, hârtie
le
1099. 1948 1948 Planurile de activitate ale primăriilor comunale 185
din plasa Întorsura Buzăului pe anul 1949.
na

Copie şi original, hârtie


1100. 1948 1948 Situaţia însămânţărilor şi arăturilor de toamnă pe 55
1949 anul 1948 şi planuri de cultură pe anul 1949.
ţio

1101. 1948 1948 Rapoarte informative referitoare la lucrările 7


agricole realizate pe anul 1948.
Copie şi original, hârtie
1102. 1948 1948 Acte juridice ale comunei Întorsura Buzăului din 119
Na

anul 1948; bugetul comunei; corespondenţa


preturii cu Prefectura judeţului Braşov; procese
verbale ale Comisiei Interimare judeţene.
Copie şi original, hârtie
le

1103. 1948 1948 Corespondenţa între Primăria comunei Mărcuş şi 54


Pretura plăşii Buzăul Ardelean; decizii ale
consiliilor comunale; acte privind modificarea
ive

bugetului.
Copie şi original, hârtie
1104. 1948 1948 Corespondenţa Preturii plăşii cu primăriile 22
Arh

comunele; procese verbale ale comisiilor


interimare şi decizii ale consiliului comunal
Vama Buzăului.
Copie şi original, hârtie
1105. 1948 1948 Procese verbale ale comisiilor interimare 76
comunale; decizii ale primarului comunei
©

Barcani; corespondenţa Preturii plăşii cu


primăriile comunale.
Copie şi original, hârtie

94
1106. 1948 1948 Procese verbale ale comisiilor interimare; decizii 91
ale primăriei Dobârlău; corespondenţa cu
Prefectura judeţului Braşov.

iei
Copie şi original, hârtie
1107. 1948 1948 Procese verbale ale Comisiei interimare Sita 81
Buzăului şi acte privind modificarea bugetului.

ân
Copie şi original, hârtie
1108. 1948 1948 Corespondenţă între Ocolul Agricol Întorsura 7
Buzăului şi Camera Agricolă Braşov.
Copie şi original, hârtie

m
1109. 1948 1948 Inventare cu bunurile aparţinând Preturii plăşii 20
Întorsura Buzăului.

Ro
Copie şi original, hârtie
1110. 1948 1948 Corespondenţă între Ocolul Agricol Întorsura 140
Buzăului şi Camera Agricolă Braşov, instrucţiuni
şi procese verbale.
Copie şi original, hârtie

ale
1111. 1948 1948 Corespondenţă între Camera Agricolă Braşov şi 139
primării; instrucţiuni privind campaniile agricole.
Copie şi original, hârtie
1112. 1948 1948 Corespondenţa Primăriei Mărcuş cu Direcţia 37
Agricolă Braşov privind mobilizarea agricolă şi
le
maşinile agricole.
Copie şi original, hârtie
na

1113. 1948 1948 Anchete agricole. 46


Copie şi original, hârtie
1114. 1949 1949 Acte privind încasările şi veniturile primăriilor 202
ţio

comunale din plasa Întorsura Buzăului, bugetul


comunelor pe anul 1949, fişe justificative.
Copie şi original, hârtie
Na

1115. 1949 1949 Circulare, procese verbale, tabele cu ucenicii din 254,296
comunele plăşii, instrucţiuni, corespondenţă între
pretura plăşii Buzăul Ardelean şi primării,
posturile de jandarmi şi Judecătoria Întorsura
Buzăului, liste electorale.
le

Copie şi original, hârtie


1116. 1949 1949 Planuri cu încasările primăriilor comunale pe luna 17
ive

aprilie 1949.
Copie şi original, hârtie
1117. 1949 1949 Procese verbale de inspecţie a primăriilor 57
comunale.
Arh

Copie şi original, hârtie


1118. 1949 1949 Planuri de încasări şi plăţi pe luna mai 1949. 186
Copie şi original, hârtie
1119. 1949 1949 Statistici privind cărăuşii din comunele plăşii şi a 41
transporturilor realizate.
Copie şi original, hârtie
©

1120. 1949 1949 Planuri de colectare a laptelui din gospodăriile 75


comunelor din plasa Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie

95
1121. 1949 1949 Corespondenţă între pretura plăşii şi Sfatul 137
Popular Judeţean referitoare la probleme agrare;
procese verbale şi decizii de aplicare a unor

iei
amenzi.
Copie şi original, hârtie
1122. 1949 1949 Corespondenţa preturii plăşii cu Comisia 14

ân
Judeţeană Agrară; acte privind campania agricolă
din 1949.
Copie şi original, hârtie
1123. 1949 1949 Acte privind organizarea echipelor de intervenţie 11

m
împotriva incendiilor; tabele cu participanţii la
aceste activităţi.

Ro
Copie şi original, hârtie
1124. 1949 1949 Inventare cuprinzând patrimoniul public al 16
primăriilor comunale din plasa Întorsura
Buzăului.
Copie şi original, hârtie

ale
1125. 1949 1949 Planuri de încasări şi plăţi pe luna iunie 1949 ale 31
primăriilor comunale.

Copie şi original, hârtie


le
BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ALE
na

COMUNELOR DIN PLASA BUZĂUL


ARDELEAN, ÎN PERIOADA 1928-1947. (DOS.
1126-1148).
ţio

1126. 1928 1928 Bugetul de venituri şi cheltuieli al administraţiei 20


generale a judeţului Braşov pe anul 1928.
Copie şi original, hârtie
1127. 1929 1929 Idem dos. 1126, anul 1929. 21
Na

Copie şi original, hârtie


1128. 1937 1937 Idem dos. 1126, anul 1937. 42
1938 Copie şi original, hârtie
1129. 1944 1944 Idem dos. 1126, anul 1943/1944. 52
le

Copie şi original, hârtie


1130. 1954 1954 Bugetul şi planul de exploatare al păşunii ---
ive

comunale şi asociaţiei de păşunat din comuna


Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
1131. 1945 1945 Idem dos. 1130 – comuna Mărcuş. 26
Arh

1946 Copie şi original, hârtie


1132. 1946 1946 Idem dos. 1131. ---
1947 Copie şi original, hârtie
1133. 1942 1942 Buget general de venituri şi cheltuieli pe anul 85
1943 1942/1943 al comunelor Barcani, Lădăuţi şi
Sărămaş.
©

Copie şi original, hârtie


1134. 1943 1943 Idem dos. 1133. 68
1944 Copie şi original, hârtie

96
1135. 1941 1941 Buget general de venituri şi cheltuieli pe anul 90
1941/1942 pentru comuna Budila.
Copie şi original, hârtie

iei
1136. 1944 1944 Idem dos. 1135 – Dobârlău. ---
Copie şi original, hârtie
1137. 1945 1945 Idem dos. 1136. 70

ân
1946 Copie şi original, hârtie
1138. 1941 1941 Bugetul general de venituri şi cheltuieli pe anul 90
1941/1942 al comunei Mărcuş.
Copie şi original, hârtie

m
1139. 1945 1945 Idem dos. 1138. 70
1946 Copie şi original, hârtie

Ro
1140. 1947 1947 Idem dos. 1138. 68
Copie şi original, hârtie
1141. 1946 1946 Bugetul general al comunei Sita Buzăului. 23
Copie şi original, hârtie
1142. 1945 1945 Idem dos.1141. 68

ale
Copie şi original, hârtie
1143. 1942 1942 Idem dos.1142 – comuna Teliu. 85
Copie şi original, hârtie
1144. 1943 1943 Idem dos. 1143. 68
Copie şi original, hârtie
le
1145. 1945 1945 Idem dos.1143. 69
Copie şi original, hârtie
na

1146. 1943 1943 Bugetul general de venituri şi cheltuieli pe anul 68


1943/1944.
Copie şi original, hârtie
ţio

1147. 1944 1944 Idem dos.1146. 68


Copie şi original, hârtie
1148. 1945 1945 Idem dos.1146. 68
Na

1946 Copie şi original, hârtie


1149. 1922 1922 Registru de intrare – ieşire. 18
Copie şi original, hârtie
1150. 1929 1929 Registru de intrare – ieşire ---
1932 Copie şi original, hârtie
le

1151. 1934 1934 Registru de intrare – ieşire 57


Copie şi original, hârtie
ive

1152. 1922 1922 Registru de intrare – ieşire 247


1923 Copie şi original, hârtie
1153. 1929 1929 Registru de intrare – ieşire 100
Copie şi original, hârtie
Arh

1154. 1939 1939 Registru de intrare – ieşire 141


1940 Copie şi original, hârtie
1155. 1940 1940 Registru de intrare – ieşire ale biroului M.O.N.T. ---
Copie şi original, hârtie
1156. 1922 1922 Dosare depistate ulterior: 1922-1948 13
©

Autorizaţii de ucenicie, brevete de comerţ.


original, hârtie

97
1157. 1922 1922 Certificate medicale şi instrucţiuni privind 32
întocmirea datelor statistice.

iei
1158. 1922 1922 Proces verbal pentru edificarea casei lui Mihail 11
Partin din Bicfalău; planul casei.
Copie şi original, hârtie

ân
1159. 1923 1923 Tabel cu sumele restante ale locuitorilor din 4
comuna Dobârlău.
Copie şi original, hârtie
1160. 1923 1923 Procese verbale de inspecţie ale cenzorului şcolar 30

m
Pompiliu Dan la şcolile primare din comunele
Bod, Ghimbav, Codlea.

Ro
Copie şi original, hârtie
1161. 1923 1923 Tabele cu terenurile arendate pentru vânătoare. 12
Copie şi original, hârtie
1162. 1924 1924 Mandate de pedepsire. 9
Copie şi original, hârtie

ale
1163. 1925 1925 Tabel cu locuitorii care au primit pământul 38
1933 expropiat al bisericii evanghelice din Feldioara;
tabel cu locuitorii cărora li s-au atribuit locuri de
casă în vatra satului.
Copie şi original, hârtie
le
1164. 1926 1926 Tabel cu locuitorii cărora li s-au atribuit locuri de 44
1928 casă din moşia expropiată de la Ioan Thos.
na

Copie şi original, hârtie


1165. 1926 1926 Tabel cu recensământul elevilor din clasa anului 54
1930 1927/1931 din comunele Barcani, Sita Buzăului,
ţio

Întorsura Buzăului.
Copie şi original, hârtie
1166. 1928 1928 Evidenţa privind schimbarea calfelor. ---
Na

1933 Copie şi original, hârtie


1167. 1930 1930 Comisiunea de Ocol pentru expropiere şi 95
1934 împropietărire în comuna Întorsura Buzăului,
comuna Sita Buzăului.
Copie şi original, hârtie
le

1168. 1930 1930 Regulament privind inventarierea patrimoniului 15


statului.
ive

Copie şi original, hârtie


1169. 1930 1930 Acte ale Serviciului administrativ al preturii – 12
situaţia cheltuielilor efectuate.
Copie şi original, hârtie
Arh

1170. 1931 1931 Bugetul păşunii comunale Vulcan; proces verbal 3


de inspecţie a păşunii.
original, hârtie
1171. 1931 1931 Comisiunea de Ocol pentru expropiere Braşov, 36
1936 Composesoratul Budila.
Copie şi original, hârtie
©

1172. 1934 1934 Tabel cu recensământul animalelor, 6


1935 harnaşamentelor şi bicicletelor.
Copie şi original, hârtie

98
1173. 1934 1934 Evidenţa autorizaţiilor de industrie. 20
1935 Copie şi original, hârtie
1174. 1934 1934 Evidenţa concediilor funcţionarilor. 8

iei
original, hârtie
1175. 1934 1934 Borderou de corespondenţă. 102
Copie şi original, hârtie

ân
1176. 1935 1935 Extras din registrul stării civile pentru născuţi. 1
Copie şi original, hârtie
1177. 1936 1936 Registru de intrare-ieşire pe anul 1936. 50
Copie şi original, hârtie

m
1178. 1938 Hotărârile Comisiei Interimare a Consiliului 114
comunal Dobârlău

Ro
1179. 1938 Hotărârile Comisiei Interimare a Consiliului 93
comunal şi primarului din Prejmer

ale
Prezentul inventar format din 98 (nouăzecişiopt) file, conţine un nr. de 1179
(unamieosutăşaptezecişinouă) unităţi arhivistice.

Întocmit de:
Consilier, BARTOK CRISTINA,
le
Consilier, CRIŞAN CRISTIAN, la 11 noiembrie 2001
na

Tehnoredactat de:
Pădure Iliana, ref. sup.
ţio
Na
le
ive
Arh
©

99