Sunteți pe pagina 1din 11

PROGRAMUL ANUAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE ANUL 2014

Nr
crt
1
2
3
4

ACTIVITATEA
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in
munca
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea,
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

TERMEN DE
REALIZARE

RASPUNDE

trimestrial (sau ori de


cate ori este nevoie)

angajatorul

anual

angajatorul

lunar

comitetul

lunar

comitetul

Ianuarie

comitetul

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

trimestrial

comitetul

Analiza respectarii reglementarilor legale din


intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

trimestrial

comitetul

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


din intreprindere

trimestrial

comitetul

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca

trimestrial
(daca exista)

comitetul

trimestrial
(daca exista)

comitetul

trimestrial

comitetul

trimestrial

comitetul

Decembrie

comitetul

10

11

12

13

14

Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra


accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual si
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual de
lucru
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a
programului pentru anul urmator
Intocmirea materialului scis pentru informarea
Inspectoratului teritorial de munca despre starea
protectiei muncii in unitate (cuprinde raportul scris al
conducatorului unitatii cu privire la situatia securitatii si
sanatatii in munca)
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
salariatilor care au suferit accidente care au avut ca
efect diminuarea capacitatii de munca
Analiza acordarii (la propunerea medicului) a
materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de
protectie

trimestrial
(numai cand este cazul)

anual

comitetul

comitetul

Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de


15 protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii
accidentelor de munca
Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor
de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
16
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice
17 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise
Analiza autorizarii exercitarii meseriilor si profesiilor
18
conform reglementarilor in vigoare
Analiza modului de executare a instructajului introductiv
general (IIG), a instructajului la locul de munca (ILM), a
19 instructajului periodic (IP), precum si a reinstruirii
angajatilor absenti pe o perioada mai mare de 30 de
zile din unitate
Completarea comitetului de securitate si sanatate in
20
munca cu noi membrii

trimestrial
(numai cand este cazul)

comitetul

trimestrial

comitetul

trimestrial

comitetul

anual

comitetul

anual

comitetul

numai cand este


cazul

comitetul

PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM I 2008


Nr
crt
1
2
3
4

ACTIVITATEA
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in
munca
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea,
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

TERMEN DE
REALIZARE

RASPUNDE

trimestrial (sau ori de


cate ori este nevoie)

angajatorul

anual

angajatorul

lunar

comitetul

lunar

comitetul

Ianuarie

comitetul

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

comitetul

Analiza respectarii reglementarilor legale din


intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

comitetul

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


din intreprindere

comitetul

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca

10

11

12

13

14

Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra


accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual si
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a
programului pentru anul urmator
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
salariatilor care au suferit accidente care au avut ca
efect diminuarea capacitatii de munca
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii
accidentelor de munca

(daca exista)

(daca exista)

comitetul

comitetul

comitetul

(numai cand este cazul)

(numai cand este cazul)

Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor


de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
15
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice
16 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise
Completarea comitetului de securitate si sanatate in
17
munca cu noi membrii

comitetul

comitetul

comitetul

comitetul

comitetul
numai cand este
cazul

comitetul

Nr
crt

ACTIVITATEA

TERMEN DE
REALIZARE

RASPUNDE

PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM II 2008


Nr
crt
1
2
3
4

ACTIVITATEA
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in
munca
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea,
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

TERMEN DE
REALIZARE

RASPUNDE

trimestrial (sau ori de


cate ori este nevoie)

angajatorul

anual

angajatorul

lunar

comitetul

lunar

comitetul

Ianuarie

comitetul

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

comitetul

Analiza respectarii reglementarilor legale din


intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

comitetul

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


din intreprindere

comitetul

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca

10

11

12

13

14

Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra


accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual si
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a
programului pentru anul urmator
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
salariatilor care au suferit accidente care au avut ca
efect diminuarea capacitatii de munca
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii
accidentelor de munca

(daca exista)

(daca exista)

comitetul

comitetul

comitetul

(numai cand este cazul)

(numai cand este cazul)

Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor


de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
15
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice
16 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise
Completarea comitetului de securitate si sanatate in
17
munca cu noi membrii

comitetul

comitetul

comitetul

comitetul

comitetul
numai cand este
cazul

comitetul

PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM III 2008


Nr
crt
1
2
3
4

ACTIVITATEA
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in
munca
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
securitate in munca
Discutatea mijloacelor financiare necesare achizitionarii
echipamentului de protectie a muncii si a
echipamentului de lucru, precum si pentru instruirea,
testarea, formarea si perfectionarea personalului cu
atributiuni in domeniul protectiei muncii

TERMEN DE
REALIZARE

RASPUNDE

trimestrial (sau ori de


cate ori este nevoie)

angajatorul

anual

angajatorul

lunar

comitetul

lunar

comitetul

Ianuarie

comitetul

Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare


necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

comitetul

Analiza respectarii reglementarilor legale din


intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

comitetul

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


din intreprindere

comitetul

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca

10

11

12

13

14

Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra


accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual si
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a
programului pentru anul urmator
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
salariatilor care au suferit accidente care au avut ca
efect diminuarea capacitatii de munca
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii
accidentelor de munca

(daca exista)

(daca exista)

comitetul

comitetul

comitetul

(numai cand este cazul)

(numai cand este cazul)

Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor


de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
15
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice
16 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise
Completarea comitetului de securitate si sanatate in
17
munca cu noi membrii

comitetul

comitetul

comitetul

comitetul

comitetul
numai cand este
cazul

comitetul

PROGRAMUL TRIMESTRIAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE TRIM IV 2008


Nr
crt
1
2
3
4
5

ACTIVITATEA
Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in
munca
Prezentarea raportului scris cu privire la situatia
securitatii si sanatatii in munca
Examinarea atributiunilor specifice de catre membrii
Comitetului de securitate si sanatate in munca
Formarea angajatilor pe probleme de sanatate si
securitate in munca
Dezbaterea stadiului acordarii mijloacelor financiare
necesare activitatii se securitate si sanatate in munca

TERMEN DE
REALIZARE

RASPUNDE

trimestrial (sau ori de


cate ori este nevoie)

angajatorul

anual

angajatorul

lunar

comitetul

lunar

comitetul
comitetul

Analiza respectarii reglementarilor legale din


intreprindere privind securitatea si sanatatea in munca

comitetul

Analiza factorilor de risc de la toate locurile de munca


din intreprindere

comitetul

Analiza propunerilor salariatilor privind prevenirea


accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,
precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca

10

11

12

13

14

15

Analiza cercetarilor proprii a comitetului asupra


accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale despre accidentele care au avut loc de la ultima
sedinta
Analiza controalelor executate saptamanal de catre
Comitetul de securitate si sanatate in munca, despre
folosirea si intretinerea echipamentului individual si
colectiv de protectie a muncii, precum si despre
folosirea si intretinerea echipamentului indivi
Dezbaterea raportului scris al conducatorului unitatii, cu
privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, a
programului pentru anul urmator
Intocmirea materialului scis pentru informarea
Inspectoratului teritorial de munca despre starea
protectiei muncii in unitate (cuprinde raportul scris al
conducatorului unitatii cu privire la situatia securitatii si
sanatatii in munca)
Verificarea reintegrarea sau mentinerea in munca a
salariatilor care au suferit accidente care au avut ca
efect diminuarea capacitatii de munca
Analiza acordarii (la propunerea medicului) a
materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de
protectie
Analiza masurilor stabilite de catre inspectorii de
protectie amuncii cu ocazia controalelor si a cercetarii
accidentelor de munca

(daca exista)

(daca exista)

comitetul

comitetul

trimestrial

comitetul

trimestrial

comitetul

Decembrie

comitetul

trimestrial
(numai cand este cazul)

anual

(numai cand este cazul)

comitetul

comitetul

comitetul

Analiza functionarii corecte a sistemelor si dispozitivelor


de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
16
si a insalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in procesele tehnologice

comitetul

17 Analiza incadrarii nivelului noxelor in limitele admise

comitetul

Analiza autorizarii exercitarii meseriilor si profesiilor


conform reglementarilor in vigoare
Analiza modului de executare a instructajului introductiv
general (IIG), a instructajului la locul de munca (ILM), a
19 instructajului periodic (IP), precum si a reinstruirii
angajatilor absenti pe o perioada mai mare de 30 de
zile din unitate
Completarea comitetului de securitate si sanatate in
20
munca cu noi membrii
18

comitetul

comitetul

numai cand este


cazul

comitetul

PROGRAM DE PROTECTIE A MUNCII PE ANUL 2007

S-ar putea să vă placă și