Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ....................

SRL

FISA POSTULUI

SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE

NUMELE SI PRENUME: ............................................................

DENUMIRE POST: SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE

DEPARTAMENT: PRODUCTIE CONFECTII METALICE

SUBORDONARE: se subordoneaza sefului de echipa/atelier

COLABORARE: cu personalul de executie din atelier/sectie

DESCRIEREA POSTULUI:
Sudorul manual cu flacara de gaze identifică, verifică și utilizează SDV1-urile și echipamentele, în
vederea realizării de îmbinări sudate, în funcție de procedeul de sudură ales și specificațiile tehnologiei
de sudare indicate în documentația tehnologică.
1 SDV = scule, dispozitive și verificatoare
Sarcini principale aferente ocupației
Sudorul manual cu flacara de gaze efectuează de obicei următoarele activități principale:
 
Identificarea, alegerea și pregătirea semifabricatelor pentru obținerea unei piese sudate dorite
 Identifică sculele dispozitivele și verificatoarele (SDV)
 Menține funcționalitatea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor
 Identifică echipamentele de sudură
 Interpretează desenele tehnice, identifică semifabricatele, componente necesare executării
pieselor sudate și particularitățile tehnologice de sudare înscrise în documentația tehnică;
 Identifică detaliile tehnice și tehnologice ale procedeului de sudare
 
Executarea lucrărilor de sudare
 Pregătește locul de muncă pentru efectuarea sudărilor
 Asigură materialele de bază ce urmează să fie sudate
 Asigură materialele de sudură /de adaos
 Pregătește piesele în vederea sudării
 Realizează îmbinări sudate manual în diferite poziții de sudare din diferite materiale metalice;
 Realizează îmbinări sudate din materiale metalice feroase și neferoase cu electrozi nefuzibili în
mediu de gaz protector argon;
 Realizează îmbinări sudate din materiale metalice feroase și neferoase cu electrozi fuzibili în
mediu de gaz protector argon și în mediu de gaz protector bioxid de carbon;
 Realizează îmbinări sudate în diferite poziții de sudare din diferite materiale metalice cu flacăra
de gaz;
 Realizează tăierea materialelor metalice cu flacăra de gaz și oxigen;
 
Identificarea defectele de sudare
 Identifică cerințele de calitate specifice
 Aplică procedurile tehnice de asigurare a calității
 Verifică calitatea lucrărilor executate
 Remediază defectele constatate
 
Manipularea reperelor și pieselor sudate
1
 Transportă piesele în punctele de lucru
 Depozitează piesele și subansamblele în locuri special amenajate
 
Întreținerea echipamentelor de lucru
 Verifică starea de funcționare a echipamentului de lucru
 Aplică procedurile de întreținere a echipamentului de lucru
 Informează asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru

Mediul de munca:

Mediul fizic
 activitatea se desfășoară în ateliere specializate de sudură, închise sau deschise, în care se
realizează repere sudate simple și complexe, șantiere, în care se pot efectua și lucrări la înălțime
ateliere de recondiționări, izolate și marcate, conform reglementărilor legale în vigoare
 mediul nociv de lucru, cu noxe și emanații de gaze
 este necesara utilizarea echipamentului de protecție: salopeta si bocanci cu tălpi de cauciuc,
sort si palmare din piele, ochelari si apărători cu sticla colorata pentru ochi.
Mediul socio-organizațional
 munca se desfășoară de regulă în cadrul unui orar fix cu mici excepții în funcție de urgențele
apărute (pene de curent)
 activitatea presupune interacțiuni sociale frecvente
 consecințele erorilor pot fi grave
 nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecințele erorilor

RESPONSABILITATEA POSTULUI:

 Legat de sarcinile de serviciu:


 Cunoaste aspectele sistemului calitatii corespunzatoare domeniului sau de activitate;
 Respecta procedurile privind asigurarea calitatii si asigurarea ergonomica a locului de munca;
 Raspunde de respectarea termenelor de executare a operatiunilor desfasurate;
 Realizeaza produsele conform normelor de calitate;
 Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in
fisa postului;
 Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura directa cu obiectivul
postului ocupat.
 Electogazsudorul este responsabil de:
 întreținerea și păstrarea echipamentului individual de protecție a muncii și în utilizarea acestuia
în scopul pentru care a fost acordat;
 verificarea integrității și gradului de uzură al sculelor, uneltelor și utilajelor;
 organizarea în pregătirea frontului de lucru pentru evitarea oricăror accidente
 efectuarea corectă și la timp a lucrărilor

 Legat de disciplina muncii, raspunde de:
 Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
 Pastrarea secretului de serviciu;
 Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;
 Respecta prevederile normativelor interne si procedurilor de lucru privitoare la postul sau;
 Respecta normele de sanatate si securitate in munca, normelor de prevenire si stingere a
incendiilor si de protectie a mediului inconjurator.

PROGRAM DE LUCRU
Se lucreaza 8 ore/zi, in unul sau mai multe schimburi – saptamana normala de lucru.
2
MEDIU DE ACTIVITATE

Munca se desfasoara in hale industriale, sectii si ateliere. Mediul ambiental de lucru nu ofera
confort organic datorita existentei curentilor de aer, vibratiilor, zgomotului de intensitate ridicata.

SITUATII DE RISC

Risc de accidentare prin arsuri, electrocutare, traumatisme mecanice. Este necesara utilizarea
echipamentului de protectie: salopeta si bocanci cu talpi de cauciuc, sort si palmare din piele,
ochelari si aparatori cu sticla colorata pentru ochi.

SPECIFICATIILE POSTULUI

Nivel de studii: liceu sau scoala profesionala in domeniu sau curs de calificare

Experienta: in specialitate minim 1 an, pe post – minim …… pe post asemanator

Cunostinte necesare:

 Proceduri specific domeniului de lucru;


 In domeniul sanatatii si securitatii in munca – legislatia generala si specifica privind:
sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, regulile de sanatate si
igiena specifice locului de munca.

Aptitudini si deprinderi necesare:

 Rezistenta la efort fizic in conditii de temperatura ridicata;


 Integritate anatomo – functionala a membrelor superioare si inferioare;
 Spirit de observatie, memorie vizuala;
 Stabilitate si mobilitate a atentiei;
 Rezistenta la sarcinile de lucru repetitive;
 Rigurozitate in respectarea regulilor si instructiunilor;
 Capacitate de comunicare interactiva si de lucru in echipa;
 Disponibilitate de a lucra in ture;
 Operare cu masini si echipamente;
 Ansamblare de produse si echipamente;
 Respectare a instructiunilor verbale sau/si scrise;
 Deprinderi de a lucra in grup;
 Reparare de masini, echipamente si vehicule.

Responsabilitati in domeniul sanatatii si securitatii in munca si prevenirea si stingerea incendiilor:

A) În domeniul SSM: - titularul de post este obligat:


-să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
sale în timpul procesului de muncă.
-să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
3
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
- sa nu vina la serviciu in stare de ebrietate; sa nu introduca sau sa faciliteze introducerea de produse
alcoolice si/sau stupefiante la locul de munca;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
B) În domeniul SU - titularul de post este obligat:
- să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu
defecţiuni sau cu improvizaţii;
- să nu suprasolicite reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- să nu lase nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune;
- să nu intervină în instalaţiile electric
- să nu folosească chibrituri, lumânări, brichete sau alte surse de aprindere, în spaţii cu pericol de incendiu,
respectiv în încăperi în care sunt depozitate materiale combustibile sau inflamabile
- să nu fumeze decât în locuri special amenajate;
- să retină următoarele numere de telefon:
o 112 – Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de
o ______________________________________
o ______________________________________
şi să le apeleze atunci când este cazul.

Data ……………………..

Semnatura Angajat, Semnatura Angajator,

S-ar putea să vă placă și