Sunteți pe pagina 1din 23
ERGONOMIA ERGONOMIA ERGONOMIA MUNCII MUNCII MUNCII partea partea partea II II II SARCINI de MUNC

ERGONOMIAERGONOMIAERGONOMIA MUNCIIMUNCIIMUNCII parteaparteapartea IIIIII

SARCINI de MUNCĂ corespunzătoare

• • – – – – • ing. Adrian BUJOR © 3.2008
ing. Adrian BUJOR © 3.2008

REDUCEREA

erorilor

accidentelor

afectiunilor, bolilor profesionale

stresului

accidentelor afectiunilor, bolilor profesionale stresului Cre ş terea PRODUCTIVITATII Not ă : Acest material nu

Creşterea PRODUCTIVITATII

Notă: Acest material nu este şi nici nu poate fi considerat un substitut al reglementarilor legale sau al standardelor. El reflecta experienta şi bunele practici cunoscute de autor, fiind elaborat pentru cursurile de securitate şi sănătate în muncă.

11

de securitate ş i s ă n ă tate în munc ă . 11 Maduva spinarii
Maduva spinarii si nervii spinali – – Nervii spinali ai maduvei spin ă rii sunt

Maduva spinarii si nervii spinali

Nervii spinali ai maduvei spinării sunt protejati de orificiul vertebral

Inervează corpul prin nervi motori sau senzitivi ce trec prin orificiile intervetebrale

de orificiul vertebral Inerveaz ă corpul prin nervi moto ri sau senzitivi ce trec prin orificiile
de orificiul vertebral Inerveaz ă corpul prin nervi moto ri sau senzitivi ce trec prin orificiile

22

DORSALGII Zone dureroase DOURERI CU ORIGINE CERVICALĂ DURERI DURERI LOMBARE SCIATICE NEVRALGII CERVICO-
DORSALGII Zone dureroase DOURERI CU ORIGINE CERVICALĂ DURERI DURERI LOMBARE SCIATICE NEVRALGII CERVICO-

DORSALGII

Zone dureroase

DOURERI CU ORIGINE CERVICALĂ
DOURERI CU
ORIGINE
CERVICALĂ

DURERI

DURERI

LOMBARE

SCIATICE

Zone dureroase DOURERI CU ORIGINE CERVICALĂ DURERI DURERI LOMBARE SCIATICE NEVRALGII CERVICO- BRACHIALE 33

NEVRALGII

CERVICO-

BRACHIALE

33

Muschi, tendoane Tendon Muschi 4
Muschi, tendoane Tendon Muschi 4

Muschi, tendoane

Tendon Muschi
Tendon
Muschi
4
4
Muschii
Muschii

Artere

Vene
Vene

Fibra musculara

Fascicol muscular

Aponevroze

Artere Vene Fibra musculara Fascicol muscular Aponevroze • unitate motorie = celule musculare + celule nervoase

unitate motorie = celule musculare + celule nervoase

mişcări fine - efectuate de unităţi motorii formate din 5-10 celule

mişcări grosiere - efectuate de unităţi motorii formate din peste 1000 celule

55

Muschiul, functionare • unit ăţ i motorii cu contrac ţ ie rapid ă – execut

Muschiul, functionare

Muschiul, functionare • unit ăţ i motorii cu contrac ţ ie rapid ă – execut ă

• unităţi motorii cu contracţie rapidă

– execută mişcări de intensitate scăzută

– intră primele în acţiune şi rămân contractate până la finalizarea mişcării

• solicitări musculare STATICE

obosire, afecţiuni

• unităţi motorii cu contracţie lentă

– execută mişcări de intensitate ridicată

• solicitări musculare DINAMICE

6

Solicit ă ri dinamice - statice solicitare DINAMIC Ă - circula ţ ia sanguin ă

Solicitări dinamice - statice

Solicit ă ri dinamice - statice solicitare DINAMIC Ă - circula ţ ia sanguin ă normal

solicitare DINAMICĂ

- circulaţia sanguină normală

- aport adecvat de O 2

- proces aerob

- consum glicogen, glucoză, acizi graşi

- rezultă CO 2 + H 2 O + energie

solicitare STATICĂ

- circulaţia sanguină îngreunată, stopată

- aport inadecvat de O 2

- proces anaerob

- consum glicogen, glicoizi

- rezultă acid lactic + energie

- creierul recepţionează semnale de oboseală, disconfort, durere

77

Solicit ă ri dinamice - statice 8

Solicitări dinamice - statice

Solicit ă ri dinamice - statice 8
Solicit ă ri dinamice - statice 8
Solicit ă ri dinamice - statice 8

8

Solicitari multiple SUPRASOLICITARE STATIC Ă FREC Ă RI ÎMB Ă TRÂNIRE TULBUR Ă RI CIRCULATORII

Solicitari multiple

SUPRASOLICITARE

STATICĂ

FRECĂRI

ÎMBĂTRÂNIRE

SUPRASOLICITARE STATIC Ă FREC Ă RI ÎMB Ă TRÂNIRE TULBUR Ă RI CIRCULATORII MICROLEZIUNI INFLAMAŢIE

TULBURĂRI

CIRCULATORII

MICROLEZIUNI

INFLAMAŢIE TENDINITĂ
INFLAMAŢIE
TENDINITĂ
STATIC Ă FREC Ă RI ÎMB Ă TRÂNIRE TULBUR Ă RI CIRCULATORII MICROLEZIUNI INFLAMAŢIE TENDINITĂ 9
STATIC Ă FREC Ă RI ÎMB Ă TRÂNIRE TULBUR Ă RI CIRCULATORII MICROLEZIUNI INFLAMAŢIE TENDINITĂ 9

9

Nervii, vasele de sange Nervul BRAHIAL Bursita Nervul AXIAL Nervul MEDIAN Artera Vena Nerv Clavicula

Nervii, vasele de sange

Nervul BRAHIAL Bursita
Nervul BRAHIAL
Bursita

Nervul AXIAL

Nervii, vasele de sange Nervul BRAHIAL Bursita Nervul AXIAL Nervul MEDIAN Artera Vena Nerv Clavicula Ligament

Nervul MEDIAN

Artera Vena Nerv Clavicula Ligament
Artera
Vena
Nerv
Clavicula
Ligament
vasele de sange Nervul BRAHIAL Bursita Nervul AXIAL Nervul MEDIAN Artera Vena Nerv Clavicula Ligament Nervul

Nervul ULNAR

10

Ridicari Ridicari
Ridicari Ridicari

Domenii problematice

Ridicari Ridicari Domenii problematice Miscari Miscari repetitive repetitive Pozitii Pozitii vicioase vicioase Tastare
Miscari Miscari repetitive repetitive
Miscari Miscari repetitive repetitive
Pozitii Pozitii vicioase vicioase
Pozitii Pozitii vicioase vicioase
Tastare Tastare intensiva intensiva
Tastare Tastare intensiva intensiva
Prindere, Prindere, stangere stangere in in forta forta
Prindere, Prindere, stangere stangere in in
forta forta
Vibratii mana brat Vibratii mana brat
Vibratii mana brat
Vibratii mana brat
 

11

•

Ridicări grele

Se impune efort fizic mare pentru realizarea sarcinii

• Efort necesar pentru controlul şi comanda echipamentelor şi uneltelor

• Efort de prindere

• Greutate mare a sarcinii

• Durata mare a sarcinii

i comanda echipamentelor ş i uneltelor • Efort de prindere • Greutate mare a sarcinii •
i comanda echipamentelor ş i uneltelor • Efort de prindere • Greutate mare a sarcinii •
echipamentelor ş i uneltelor • Efort de prindere • Greutate mare a sarcinii • Durata mare
echipamentelor ş i uneltelor • Efort de prindere • Greutate mare a sarcinii • Durata mare
 

12

•

Ridicări grele prin aplecare

Ridicări grele, la distanţă faţă de corp, în special ridicări repetate pe o perioadă lungă de timp

 

Sunt solicitate

– braţele,

 

– spatele, care trebuie sa lucreze ca o parghie deşi nu este construit adecvat pentru aceasta

13
13
13

13

Ridicări grele

• –

Factori favorizanţi

Amenajarea locului de muncă

– Aglomerarea pardoselei

– Comoditatea manipulantului

– Accesul dificil aproapre de sarcină

– Forma sarcinii, posibilităţi de prindere

– Instruire, deprinderi necorespunzătoare

aproapre de sarcin ă – Forma sarcinii, posibilit ăţ i de prindere – Instruire, deprinderi necorespunz
 
14
14
14

14

Ridic ă ri grele • Activitate cu risc mare de manipulare manual ă – greutatea

Ridicări grele

• Activitate cu risc mare de manipulare manuală

– greutatea mare poate să producă afecţiuni

• Activitate ce poate prezenta risc de manipulare manuală

• Activitate ce poate prezenta risc de manipulare manual ă – sunt necesare inform ţ ii

– sunt necesare informţii suplimentare privind

ă – sunt necesare inform ţ ii suplimentare privind • durata sarcinii, • modul de transport

• durata sarcinii,

• modul de transport al sarcinii,

• distaţa de transport,etc.

15

al sarcinii, • dista ţ a de transport,etc. 15 Limite maxime admise pentru manipularea manuala a
Limite maxime admise pentru manipularea manuala a maselor
Limite maxime admise pentru manipularea manuala a maselor
Tip de Frecventa Barbati Femei manipulare operatiilor vârsta (ani) vârsta (ani) 16-19 19-45 > 45
Tip de
Frecventa
Barbati
Femei
manipulare
operatiilor
vârsta (ani)
vârsta (ani)
16-19
19-45
> 45
16-19
19-45
> 45
Ridicare
rar
35
55
50 13
15 13
frecvent
25
30
25 9
10 9
foarte frecvent
20
25
20 8
9
8
Purtare
rar
30
50
40 13
15 13
frecvent
20
30
25 9
10 9
foarte frecvent
15
20
15 8
10 8
Tragere
rar
15
10
frecvent
10
7
Împingere
rar
16
11
frecvent
11
7,5
• NOTA:

• sub 5% din durata schimbului;

- rar:

• 6 – 10% din durata schimbului;

- frecvent: între

• peste 10% din durata schimbului.

- foarte frecvent:

16

Riscograf
Riscograf

Distanţa faţă de zona lombară

Greutatea sarcinii

Cel mult lungimea antebraţilui (30 cm)

Cel mult ¾ din lungimea antebraţului (45

cm)

25

sarcinii Cel mult lungimea antebra ţ ilui (30 cm) Cel mult ¾ din lungimea antebra ţ
sarcinii Cel mult lungimea antebra ţ ilui (30 cm) Cel mult ¾ din lungimea antebra ţ

15

sarcinii Cel mult lungimea antebra ţ ilui (30 cm) Cel mult ¾ din lungimea antebra ţ

7

sarcinii Cel mult lungimea antebra ţ ilui (30 cm) Cel mult ¾ din lungimea antebra ţ

5

sarcinii Cel mult lungimea antebra ţ ilui (30 cm) Cel mult ¾ din lungimea antebra ţ

3

sarcinii Cel mult lungimea antebra ţ ilui (30 cm) Cel mult ¾ din lungimea antebra ţ

17

Răsucirea taliei

R ă sucirea taliei 18 • R ă sucirea taliei în timp ce ridic ă m

18

R ă sucirea taliei 18 • R ă sucirea taliei în timp ce ridic ă m
•

Răsucirea taliei în timp ce ridicăm sau susţinem greutăţi

•

Extensii, aplecari

Întinderea şi ridicarea peste nivelul capului, peste o masă sau peste un obstacol înalt

• Extensii, aplecari Întinderea ş i ridicarea peste nivelu l capului, peste o mas ă sau
• Extensii, aplecari Întinderea ş i ridicarea peste nivelu l capului, peste o mas ă sau
• Extensii, aplecari Întinderea ş i ridicarea peste nivelu l capului, peste o mas ă sau

19

•

Stivuirea si depozitarea

Obiectele grele se depozitează jos iar cele uşoare în vârful stivei

se depoziteaz ă jos iar cele u ş oare în vârful stivei 20 • Obiectele mari

20

• Obiectele mari nu se depozitează pe rafturile superioare

• Marcaţi greutatea pe ambalaje

• Păstraţi căile de acces libere

• Folosiţi mijloace mecanice ajutătoare

Extensii, aplecari

Extensii, aplecari

Extensii, aplecari
Extensii, aplecari
Extensii, aplecari
Extensii, aplecari
 

21

Extensii, aplecari

Extensii, aplecari

Extensii, aplecari
Extensii, aplecari
Extensii, aplecari
Extensii, aplecari
 

22

•

Prindere dificilă, presiune de contact

Ridicarea sau transportul obiectelor dificil de prins sau forme dificile, cu folosirea de poziţii stânjenitoare, dificile de lucru

obiectelor dificil de prins sau forme dificile, cu folosirea de pozi ţ ii stânjenitoare, dificile de
obiectelor dificil de prins sau forme dificile, cu folosirea de pozi ţ ii stânjenitoare, dificile de
obiectelor dificil de prins sau forme dificile, cu folosirea de pozi ţ ii stânjenitoare, dificile de

23

•

Tensionare

Presarea peste o suprafaţă dură sau ascuţită

– corpului

– nervilor,

– tendoanelor,

– vaselor de sînge

• Poziţii extreme ale membrelor

• Prinderea prea strînsă cu mâna

• Munca în poziţii (îngenunchiere, poziţie culcat, aplecat înainte)

– stânjenitoare ,

– inconfortabile ,

– încordate,

– extreme

pozi ţ ie culcat, aplecat înainte) – stânjenitoare , – inconfortabile , – încordate, – extreme
pozi ţ ie culcat, aplecat înainte) – stânjenitoare , – inconfortabile , – încordate, – extreme

24

Tensionare

Tensionare 25
Tensionare 25
Tensionare 25
Tensionare 25

25

Posturi dificile 26

Posturi dificile

Posturi dificile 26
Posturi dificile 26
Posturi dificile 26
Posturi dificile 26
Posturi dificile 26
Posturi dificile 26

26

Posturi dificile 27 • Şezând • Intins • R ă sucit • Aplecat • În
Posturi dificile 27 • Şezând • Intins • R ă sucit • Aplecat • În

Posturi dificile

Posturi dificile 27 • Şezând • Intins • R ă sucit • Aplecat • În genunchi
Posturi dificile 27 • Şezând • Intins • R ă sucit • Aplecat • În genunchi
Posturi dificile 27 • Şezând • Intins • R ă sucit • Aplecat • În genunchi

27

Posturi dificile 27 • Şezând • Intins • R ă sucit • Aplecat • În genunchi
• Şezând • Intins
• Şezând
• Intins

• Răsucit

• Aplecat

• În genunchi

• Statul pe vine

Munca stând jos - în picioare

• Aplecat • În genunchi • Statul pe vine Munca stând jos - în picioare •

• Munca peste cap

• Poziţii fixe

28

Munca stând jos - în picioare • Stat jos pentru o durată lungă de timp

Munca stând jos - în picioare

• Stat jos pentru o durată lungă de timp într-o singură poziţie
Stat jos pentru o durată lungă de timp
într-o singură poziţie
Munca stând jos - în picioare • Stat jos pentru o durată lungă de timp într-o
Munca stând jos - în picioare • Stat jos pentru o durată lungă de timp într-o

29

Munca stând jos - în picioare 30

Munca stând jos - în picioare

Munca stând jos - în picioare 30

30

Munca stând jos - în picioare 31
Munca stând jos - în picioare 31

Munca stând jos - în picioare

Munca stând jos - în picioare 31
Munca stând jos - în picioare 31

31

Munca stând jos - în picioare

Munca stând jos - în picioare adecvat pu ţ in adecvat 32
adecvat
adecvat
Munca stând jos - în picioare adecvat pu ţ in adecvat 32

puţin adecvat

32

Munca stând jos - în picioare 33

Munca stând jos - în picioare

Munca stând jos - în picioare 33
Munca stând jos - în picioare 33

33

Evaluare, stand jos, în picioare, mergând Poziţia de lucru Într-o perioada importantă a schimbului Din
Evaluare, stand jos, în picioare, mergând
Poziţia de lucru
Într-o perioada importantă
a schimbului
Din când în când în timpul
schimbului
Într-o perioadă importantă
a schimbului
Stat în
picioare,
-aplecat fără libertate de
mişcare
-aplecat fără libertate de
mişcare
mergând
-poziţie verticala, cu
posibilitatea efectuării de
mişcare
-contorsionat, fără libertate
de emişcare
-contorsionat, fără libertate
de emişcare
-aplecat şi contorsionat în
acelaşi timp
-aplecat şi contorsionat în
acelaşi timp
-libertatea de mişcare este
foate limitată,
-libertatea de mişcare este
foate limitată,
-posibilitate de a trece în
poziţia stat jos
-baza este instabilă sau
limitată
-baza este instabilă sau
limitată
34
Evaluare, stand jos, în picioare, mergând • Roşu = inadecvat • Toţi sau majoritatea sunt
Evaluare, stand jos, în picioare, mergând
Roşu = inadecvat
• Toţi sau majoritatea sunt expuşi riscului apariţiei unor
afecţiuni musculo-scheletale
• Se vor lua măsuri imediate dacă nu există anumite motive
pentru a amâna adoptarea acestora
••
GalbenGalben == evaluaevaluaţţii maimai îînn detaliudetaliu
•• UnUn numnumăărr îînsemnatnsemnat dede persoanepersoane suntsunt expuseexpuse risculuiriscului
apariapariţţieiiei unorunor afecafecţţiuniiuni musculomusculo--scheletalescheletale
•• AnalizeAnalize şşii evaluevaluăăriri atenteatente
Verde = acceptabil
• Pentru majoritatea nici un risc
• Oarecare precauţie pentru anumite grupuri
35
Prinderi, stangeri dificile, presiune de contact
36
37
37
37

37

Tras - impins 38

Tras - impins

Tras - impins 38
Tras - impins 38

38

Munca monotonă, repetitivă

Repetarea sistematică a unor mişcări tensionează

musculatura şi

ă a unor mi ş c ă ri tensioneaz ă musculatura ş i • – –
• –

– tendoanele

• Factori favorizanţi:

– Cât de des se repetă mişcarea

– Viteza mişcării

– Numărul muşchilor implicaţi

– Forţa necesară

– Poziţiile de muncă

– Timpul de odihnă

– Vibraţii

– Forma sculelor, obiectelor

– Microclimatul

ă – Pozi ţ iile de munc ă – Timpul de odihn ă – Vibra ţ

39

Exemple • La muncă –
Exemple
• La muncă
Exemple • La muncă – 40 ridic ă ri, aplec ă ri, manipul ă ri –

40

ridicări, aplecări, manipulări

– înşurubare, manipulare foarfeci, patent, ciocan, chei

– împingeri, tractări

– dactilografiat

• Acasă

– tricotat, cusut, cântat la instrumente

• Sporturi

– tenis, golf, baseball, bowling

NU este muncă repetitivă folosirea în exces a creierului!

• Pot afecta –
• Pot afecta

Muncile monotone, repetitive

Membrele inferioare şi superioare, cotul

– Încheieturi, mâini, degete

– Umerii şi gâtul

– Pieptul, abdomenul

– Zona lombară, spatele

• Urmările pot fi

– Foarte costisitoare, afectând stilul de viaţă

– Permanente, netratabile

• Produc afecţiuni cum ar fi:

– Tendinite, tendosinovite

– Sindromul carpal tunel

– Probleme circulatorii

41
41
Simptome comune ale afec ţ iunilor • De regul ă afec ţ iunile apar dup

Simptome comune ale afecţiunilor

Simptome comune ale afec ţ iunilor • De regul ă afec ţ iunile apar dup ă
Simptome comune ale afec ţ iunilor • De regul ă afec ţ iunile apar dup ă

• De regulă afecţiunile apar după un timp (luni, ani)

• Amorţeli

• Furnicături, înţepături, dureri

• Dificultăţi în a mânca, conduce, scrie

• Pălirea pielii sau răcirea ei

• Dificultăţi în mişcarea degetelor, umerilor, coatelor, încheieturilor

42

Afecţiuni
Afecţiuni

Tulburări şi

afecţiuni

fizice

Munci monotone şi repetitive

ă ri ş i afec ţ iuni f i z i c e Munci monotone ş
ă ri ş i afec ţ iuni f i z i c e Munci monotone ş
ă ri ş i afec ţ iuni f i z i c e Munci monotone ş

Tulburări şi afecţiuni psihice

43

Evaluare munci monotone şi repetitive Ciclu de lucru De mai multe ori pe minut, în
Evaluare munci monotone şi repetitive
Ciclu de lucru
De mai multe ori pe minut,
în decursul a cel puţin
jumătate din schimbul de
lucru
DeDe maimai multemulte oriori pepe minut,minut, îînn
decursdecurs dede celcel pupuţţinin oo ororăă DeDe
maimai multemulte oriori pepe ororăă,, îînn
decursuldecursul aa celcel pupuţţinin jumjumăătatetate
dindin schimbschimb
DeDe ccââtevateva oriori
pepe ororăă
Poziţii şi
Fixe, incomode
mişcări de
PosibilitPosibilităţăţii limitatelimitate dede aa
variavaria
PosibilitPosibilităţăţii
bunebune dede aa variavaria
lucru
Spaţiul de
Complet controlat
ParParţţialial controlatcontrolat
AutoAuto--controlatcontrolat
manevră
Conţinutul
O singură sarcină de lucru
MaiMai multemulte sarcinisarcini dede lucrulucru
ConConţţinutinut larglarg
muncii
Instruire /
Instruire de scurtă durată
InstruireInstruire
Cerinţe de
constantconstantăă
competenţă
44
• •

Prevenirea afecţiunilor muncilor repetitive

Este importantă detectarea precoce şi îngrijirea

Semnalaţi imediat problemele responsabilului cu protecţia muncii, sefilor ierarhici, conducerii

• Sugeraţi schimbări, îmbunătăţiţi confortul, rotirea sarcinii

• Urmaţi procedurile de securitate, folositi EIP

• Consultaţi medicul de medicina muncii

• Descreşteţi intensitatea muncii, restrângeţi mişcările, reduceţi repetările, răsucirile, schimbaţi pozitiile de lucru

• Ajustaţi scaunul, suprafaţa de lucru, comenzile

• Tratament medical

• Exerciţii

• Schimbarea uneltelor, a tehnicilor de lucru, rotirea sarcinilor, locului de muncă, automatizare

45
45