Sunteți pe pagina 1din 17

UTILIZAREA METODEI ELABORATE DE I.N.C.D.P.M.

BUCURETI PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC ZUGRAV DIN CADRUL
PROCESUL DE MUNC
Procesul de munc consta in executarea operatiilor de pregatire a suprafetelor ce urmeaza a fi zugravite ( desfacere tencuieli, curatare, spalare, amorsare, reparatii cu gled, polistiren, tencuieli) si zugravirea acestora, precum si operatii de vopsire.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT


MIJLOACE DE PRODUCIE: ECHIPA E!"E "EH!ICE# spaclu$ fier gled$ mistrie$ cancioc$ %idinea$ pensule$ pompa zugravit$ trafalet$ placi rigips$ cocan zidarie$ paleta pentru intins c&it rosturi$ masina de taiat gresie si faianta$ roa%a$ lopata, matura, faras, galeata$ scara, sc&ela. A"E'IA(E vopsea lava%ila$ ipsos$ var$ &uma$ aracaet$ solutie amorsa$ eurogled$ adezivi$ c&it rosturi$ pigmenti$ gresie, faianta$ vopsea pe %aza de ulei sau rasina.

SARCINA DE MUNC sosirea la program$ instruire la locul de munca$ prezentarea riscurilor la care sunt supusi la locul de munca$ informarea privind lucrarile de executat$ realizarea lucrarilor cu respectarea instructiunilor si te&nologiilor de lucru si a instructiunilor proprii )) $ asigurarea curateniei la locul de munca$ utilizarea ec&ipamentului conform instructiunilor$ respectarea prevederilor regulamentului de ordine interioara$ respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca si pe linie de situatii de urgenta$ utilizarea pentru fumat numai a zonelor desemnate$ pregatirea la terminarea programului# dezec&ipare si intretinere igienico*sanitara. MEDIUL DE MUNC (ucrul in spatii inc&ise sau in aer li%er. In parametrii meteorologici in conditiile lucrului in aer li%er. In parametrii specifici zonelor de lucru (vecinatati)$ +gomot, su% ,- d.$ Iluminat general si local natural, artificial sau mixt in parametrii normali$ Curenti de aer datorati tira/ului natural$ Climat psi&o*social influentat de relatiile de munca existente Pul%eri pneumoconiogene provenite din mediul de lucru. 0apori toxici proveniti de la vopseaua pe %aza de solvent.

LISTA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA IDENTIFICAI PENTRU ZUGRAV


A. CATEGORIA: MIJLOACE DE PRODUCIE 1. Fa !"#$ %& #$' (& a)$ : 1.1 M$' a#$ *&#$ +,"a'& 1.1.1 M$' a#$ -+) !$")a,& a,& & .$*a(&)!&,"# !&.)$ &: iscarea periculoasa prin deplasarea in incinta santierului a ve&iculelor rutiere, aflate pe directia de deplasare, cu lovirea persoanei expuse$ iscarea periculoasa a uneltelor manuale si a dispozitivelor de lucru manipulate in timpul lucrului, cu lovirea persoanei expuse. 1.1./ A+!"%& ,a)'a#$ 'a+ a+!"%&0," a#$ ")!#a$)%$ a!& a,& ($' a#$,"# -+) !$")a,& a,& & .$*a(&)!&,"# !&.)$ & 'a+ a,& -,+$%&,"#*nu 1.1.1 D&*,a'a#$ '+0 &-& !+, 2#a3$!a!$&$ 'ularea pe roti, la transportul sacilor cu roa%a, cu lovirea persoanei aflate pe directia de deplasare a acestora$ Alunecarea, rostogolirea sau rasturnarea, su% efect gravitational, de la mica distanta, a greutatilor de pana la 1 2g, cu lovirea persoanei$ Alunecarea, rostogolirea sau rasturnarea, su% efect gravitational, de la mica distanta, a greutatilor de pana la 13 2g, la descarcarea din mi/loace de transport, cu lovirea persoanei expuse$ Pra%usirea, su% efect gravitational, prin caderea unor scari, platforme, cu lovirea persoanei expuse$ Pra%usirea, surparea, su% efect gravitational, prin desprinderea unor parti din structura de rezistenta a unei constructii (zid, element prefa%ricat), cu strivirea persoanei expuse$ 1.1.4 D&*,a'a#$ '+0 &-& !+, *#"*+,'$&$ Proiectarea de particule de praf, var, &uma la curatarea peretilor. 1./ S+*#a-&!& 'a+ ")!+#+#$ *&#$ +,a"a'& Contactul cu suprafate sau contururi periculoase prin taierea, inteparea, /ulirea persoanei$ Alunecare sau impiedicare pe suprafete alunecoase, adezive, denivelate. 1.1 R& $*$&)!& '+0 *#&'$+)& 'a+ 3$% * nu 1.4 V$0#a!$$ &5 &'$3& a,& & .$*a(&)!&,"# !&.)$ & *nu /. Fa !"#$ %& #$' !&#($ : /.1 T&(*&#a!+#a #$%$ a!6 a "0$& !&,"# 'a+ '+*#a-&7&,"# Arsuri prin contact cu o%iecte sau materiale cu temperatura ridicata$ /./ T&(*&#a!+#a "0"#8!6 a "0$& !&,"# 'a+ '+*#a-&!&,"# 4egeraturi provocate la contactul cu o%iecte cu temperatura scazuta in perioadele geroase$ /.1. F,6 6#$9 -,a(& Arsuri provocate de flame de la instalatii electrice defecte$ 5lacara desc&isa produsa de un incendiu provocat de materiale com%usti%ile. 1. Fa !"#$ %& #$' &,& !#$ : Electrocutare, prin atingere directa a unor instalatii defecte sau conductori de alimentare (prize, instalatii electrice)$ Expunerea personalului prin atingere indirecta a unor stec&ere, comutatoare, prize, ca%luri, carcasele aparatorilor sau a aparaturii utilizate. 4. Fa !"#$ %& #$' .$($ :

4.1 '+0'!a)!& !"5$ &*nu 4./ '+0'!a)!& a+'!$ &: Arsuri provocate de var in stare de pul%ere sau pasta transportata, depozitata sau manipulata. 4.1 '+0'!a)!& $)-,a(a0$,& '$:'a+ &5*,";$3& Expunere la su%stan6e inflama%ile (materiale com%usti%ile, resturi de tigari incandescente). 4.4 '+0'!a)!& a) &#$2&)& < nu 4.= '+0'!a)!& #a%$"a !$3& < nu 4.> '+0'!a)!& (+!a2&)& * nu =. Fa !"#$ %& #$' 0$","2$ : =.1 C+,!+#$ 'a+ *#&*a#a!& + ($ #""#2a)$'(&: icroorganisme periculoase care se devolta in sursele de apa, care intra in contact cutanat sau prin ingestie cu persoana expusa. =./ P,a)!& *&#$ +,"a'& ?&5&(*,+: $+*&# $ "!#a3$!"a#&@ < nu =.1 A)$(a,& *&#$ +,"a'& ?&5&(*,+: a$)$@ Agresare personalului de catre animale periculoase aflate in li%ertate, care au un comportament agresiv. B MEDIUL DE MUNC 1.Fa !"#$ %& #$' -$;$ : 1.1 T&(*&#a!+#a a&#+,+$: Expuneri ale personalului la temperaturi ridicate sau scazute. 1./ U($%$!a!&a a&#+,+$: * nu 1.1 C+#&)!$ %& a&# Expunerea la curenti de aer datorat tira/ului natural . 1.4 P#&'$+)&a a&#+,+$ < nu 1.= A&#"$")$;a#&a a&#+,+$< nu 1.> S+*#a*#&'$+)& $) a%a) $(&a a*&,"# A nu 1.B Z2"("! Expunere la zgomot produs de functionarea ec&ipamentelor in santier. 1.C U,!#a'+)&!& A nu 1.D V$0#a!$$ * nu 1.1E I,+($)a!: Expunerea personalului la iluminat necorespunzator (scazut) 1.11 Ra%$a!$$: 1.11.1 &,& !#"(a2)&!$ & *nu 1.11./ $")$;a)!& A nu 1.1/ P"!&)!$a, &,& !#"'!a!$ *nu 1.11 Ca,a($!a!$ )a!+#a,& Expunere la intemperii (canicula, vant, ploi torentiale, ger, viscol, ceata, polei) in conditiile lucrului in aer li%er$ Expunere la seisme. 1.14 P+,0&#$ *)&+(" ")$"2&)& A Pul%eri pneumoconiogene provenite din mediu, datorita utilizatii materialelor pulverulente$ /. Fa !"#$ %& #$' .$($ : /.1 Ga;&9 3a*"#$9 a&#"'",$ !"5$ $ 'a+ a+'!$ $: Expunere la vapori toxici in timpul vopsirii cu vopsea pe %aza de solvent. /./ P+,0&#$ $) '+'*&)'$& $) a&#9 2a;& 'a+ 3a*"#$ $)-,a(a0$,$ 'a+ &5*,";$3$* nu 1. Fa !"#$ %& #$' 0$","2$ : * nu

4. Ca#a !&#+, '*& $a, a, (&%$+,+$: < nu C. SARCINA DE MUNC 1. C")!$)+! )& "#&'*+);a!"# a, 'a# $)$$ %& (+) a $) #a*"#! + &#$)!&,& %& '& +#$!a!& 1.1 O*&#a!$$9 #&2+,$9 *#" &%&& 2#&'$!& "olerarea pe cale iera&ica a nerespectarii de catre personal a prevederilor de securitate si sanatate in munca$ 'epartizarea persoanelor expuse pe un loc de munca necorespunzator cu pregatirea profesionala$ 7.8 A0'&)!a +)"# "*&#a!$$ Anu 1.1 M&!"%& %& (+) a )& "#&'*+);a!"a#& )upradimensionarea sarcinii de munca prin prelungirea programului de munca. /. Sa# $)a '+0:'+*#a%$(&)'$")a!a $) #a*"#! + a*a $!a!&a &5& +!a)!+,+$ /.1 S",$ $!a#& -$;$ 6: Pozi6ii de lucru preponderent ortostatica$ Efort dinamic datorat manipularii materialelor. /./ S",$ $!a#& *'$.$ 6: Admiterea la lucru a persoanei expuse intr*o stare psi&o*fizica necorespunzatoare (o%oseala, %oala, su% influenta alcolului sau a medicamentelor)$ Expunerea personalului la solicitari psi&ice (relatii interumane de munca). D. EFECUTANTUL 1. A 7$+)$ 2#&G$!&: 1.1. E5& +!a#&a %&-& !+"a'a %& "*&#a!$$ Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca$ Executarea gresita de operatii de manevrare, pozitionare, fixare$ Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare (suprafete denivelate, incarcate, materiale depozitate pe caile de acces)$ Cadere de la inaltime de pe scari, sc&ela, prin alunecare, impiedicare, dezec&ili%rare, pasire in gol$ Acceptul personalului de a lucra in conditii necorespunzatoare din punct de vedere te&nic sau functional$ !erespectarea indicatoarelor de securitate existente la locurile de munca$ 9tilizarea surselor de foc, inclusiv fumatul in zone interzise$ 1./ N&'$) #")$;a#&a %& "*&#a!$$ !esincronizarea cu coec&ipierul la manipularea materialelor de constructii. 1.1 E-& !+a#&a %& "*&#a!$$ )&*#&3a;+!& *#$) 'a# $)a %& (+) a Interventii la instalatii electrice (punere su% tensiune, sc&im%are sigurante) de persoane neautorizate$ 4eplasari, stationari in zone periculoase# pe caile de acces, la descarcarea diferitelor materiale de constructii. 1.4 C"(+)$ a#$ a $%&)!"2&)& < nu /.O($'$+)$: /.1 O($!&#&a +)"# "*&#a!$$ :misiuni in aplicarea te&nologiilor si a instructiunilor$ :misiuni in utilizarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico*sanitare$ :miterea in respectarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca /./ N&+!$,$;a#&a ($H,"a &,"# %& *#"!& !$& !eutilizarea de catre personal a ec&ipamentului de protectie.

UNITATEA: SECIA: LOCUL DE MUNC: +9<'A0 COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC E MIJLOACE DE PRODUCIE FACTORI DE RISC IDENTIFICAI 1 5AC":'I 4E 'I)C ECA!IC FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

NUMR PERSOANE EFPUSE: B DURATA EFPUNERII: , &;zi

ECIIPA DE EVALUARE: (ucrator desemnat )) edic de medicina muncii Conducator loc de munca CONSE< CLASA FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A CINA CLASA DE DE NIVEL FACTORILOR DE RISC MAFIM PROBA< GRAVI< DE RISC ?%&' #$&#&9 *a#a(&!#$@ PREVI< BILITATE TATE ZIBIL / 1 4 = > 7. iscarea periculoasa prin deplasarea in incinta 4ECE) 7 = santierului a ve&iculelor rutiere, aflate pe directia de deplasare, cu lovirea persoanei expuse 8. iscarea periculoasa a uneltelor manuale si a I" =*>1 8 1 = dispozitivelor de lucru manipulate in timpul zile lucrului, cu lovirea persoanei expuse =. 'ularea pe roti, la transportul sacilor cu roa%a, cu I" =*>1 8 1 = lovirea persoanei aflate pe directia de deplasare a zile acestora >. Alunecarea, rostogolirea sau rasturnarea, su% efect I" =*>1 8 1 = gravitational, de la mica distanta, a greutatilor de zile pana la 1 2g, cu lovirea persoanei 1. Alunecarea, rostogolirea sau rasturnarea, su% efect I" >1*7,3 = = = gravitational, de la mica distanta, a greutatilor de zile pana la 13 2g, la descarcarea din mi/loace de transport, cu lovirea persoanei expuse I" =*>1 8 1 = ?. Pra%usirea, su% efect gravitational, prin caderea zile unor scari, platforme, cu lovirea persoanei expuse -. Pra%usirea, surparea, su% efect gravitational, prin 4ECE) 7 = desprinderea unor parti din structura de rezistenta a unei constructii (zid, element prefa%ricat), cu strivirea persoanei expuse / 1 4 = >

,. Afectarea oc&ilor prin proiectarea de particule de praf, var, &uma la curatarea peretilor @. Contactul cu suprafate sau contururi periculoase prin taierea, inteparea, /ulirea persoanei 73. Alunecare sau impiedicare pe suprafete alunecoase, adezive, denivelate. 77. Arsuri prin contact cu o%iecte sau materiale cu temperatura ridicata 78. 4egeraturi provocate la contactul cu o%iecte cu temperatura scazuta in perioadele geroase 7=. Arsuri provocate de flame de la instalatii electrice defecte 7>. 5lacara desc&isa produsa de un incendiu provocat de materiale com%usti%ile 71. Electrocutare, prin atingere directa a unor instalatii defecte sau conductori de alimentare (prize, instalatii electrice) 7?. Expunerea personalului prin atingere indirecta a unor stec&ere, comutatoare, prize, ca%luri, carcasele aparatorilor sau a aparaturii utilizate 7-. Arsuri provocate de var in stare de pul%ere sau pasta transportata, depozitata sau manipulata 7,. Expunere la su%stan6e inflama%ile (materiale com%usti%ile, resturi de tigari incandescente) 7@. icroorganisme periculoase care se devolta in sursele de apa, care intra in contact cutanat sau prin ingestie cu persoana expusa 83. Agresare personalului de catre animale periculoase aflate in li%ertate, care au un comportament agresiv 87. Expuneri ale personalului la temperaturi ridicate sau scazute / 88. Expunerea la curenti de aer datorat tira/ului natural 8=. Expunere la zgomot produs de functionarea ec&ipamentelor in santier

I!0 <' III I" I" I" =*>1 zile =*>1 zile

> 8 8 8 8 8 8 8 = 8 8 4 8 8

= 1 1 8 8 8 7 7 7 > > = > 1 = > 1

> = = 8 8 8 = = = 8 8 = 8 = > 8 =

5AC":'I 4E 'I)C "E' IC

=*>1 zile I" =*>1 zile I" =*>1 zile 4ECE) 4ECE) 4ECE) =*>1 zile I" =*>1 zile I" >1*7,3 zile I" I" =*>1 zile I"

5AC":'I 4E 'I)C E(EC"'IC

5AC":'I 4E 'I)C CHI IC 5AC":'I 4E 'I)C .I:(:<IC

MEDIUL DE MUNC

5AC":'I 4E 'I)C 5I+IC

=*>1 zile 1 I" =*>1 zile I" =*>1 zile

8>. Expunerea personalului la iluminat necorespunzator (scazut) 81. Expunere la intemperii (canicula, vant, ploi torentiale, ger, viscol, ceata, polei) in conditiile lucrului in aer li%er 8?. Expunerea la seisme 8-. Pul%eri pneumoconiogene provenite din mediu, datorita utilizatii materialelor pulverulente 8,. Expunere la vapori toxici in timpul vopsirii cu vopsea pe %aza de solvent 8@. "olerarea pe cale iera&ica a nerespectarii de catre personal a prevederilor de securitate si sanatate in munca =3. 'epartizarea persoanelor expuse pe un loc de munca necorespunzator cu pregatirea profesionala =7. )upradimensionarea sarcinii de munca prin prelungirea programului de munca =8. Pozi6ii de lucru preponderent ortostatica ==. Efort dinamic datorat manipularii materialelor =>. Admiterea la lucru a persoanei expuse intr*o stare psi&o*fizica necorespunzatoare (o%oseala, %oala, su% influenta alcolului sau a medicamentelor) =1. Expunerea personalului la solicitari psi&ice (relatii interumane de munca) =?. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca =-. Executarea gresita de operatii de manevrare, pozitionare, fixare =,. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare (suprafete denivelate, incarcate, materiale depozitate pe caile de acces) / =@. Cadere de la inaltime de pe scari, sc&ela, prin alunecare, impiedicare, dezec&ili%rare, pasire in gol

I"

=*>1 zile I" =*>1 zile 4ECE) I" =*>1 zile I" =*>1 zile 4ECE) 4ECE) =*>1 zile 4ECE) I" >1*7,3 zile 4ECE) I" =*>1 zile 4ECE) I"

8 8 8 8 8 = 8 8 8 4 -

= > 7 > > 7 7 ? 7 = 8 1 7 1 > = =

8 8 = 8 8 = = = = = > = = = 8 > 1

SARCINA DE MUNCA

5AC":'I 4E 'I)C CHI IC C:!"I!9" !EC:'E)P9!+A* ":' A( )A'CI!II 4E 9!CA I! 'AP:'" C9 CE'I!"E(E )9P'A):(ICI"A* 'E 5I+ICA )I P)IHICA

EFECUTANT

ACAI9!I <'EBI"E

I"

=*>1 zile I" =*>1 zile 1 4ECE)

>3. Acceptul personalului de a lucra in conditii necorespunzatoare din punct de vedere te&nic sau functional >7. !erespectarea indicatoarelor de securitate existente la locurile de munca >8. 9tilizarea surselor de foc, inclusiv fumatul in zone interzise >=. !esincronizarea cu coec&ipierul la manipularea materialelor >>. Interventii la instalatii electrice (punere su% tensiune, sc&im%are sigurante) de persoane neautorizate >1. 4eplasari, stationari in zone periculoase# pe caile de acces, la descarcarea diferitelor materiale de constructii : I)I9!I >?. :misiuni in instructiunilor aplicarea te&nologiilor si a

4ECE) I" =*>1 zile 4ECE) =*>1 zile 4ECE) 4ECE) 4ECE) I" =*>1 zile 4ECE) 4ECE)

8 8 8 -

7 1 7 1 7 7 7 1 7 8

= = = = = = = = = >

I"

>-. :misiuni in utilizarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico*sanitare >,. :miterea in respectarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca >@. !eutilizarea de catre personal a ec&ipamentului de protectie

N$3&,+, %& #$' 2,"0a, a, ," +,+$ %& (+) 6 &'!&:


N rg =

r R
i =7 i

>,

r
i =7

>,

3 (- -) + 3 (? ?) + 7 (1 1) + = (> >) + == (= =) + 78 (8 8) + 3 (7 7) >7, = = 8,@, 3 - + 3 ? + 7 1 + = > + == = + 78 8 + 3 7 7>3

NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


LOCUL DE MUNC: ZUGRAV NIVEL GLOBAL DE RISC: /9DC

NIVELURI PARTIALE DE RISC

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49

FACTORI DE RISC

LEGEND
F1-

5
F2-

iscarea periculoasa prin deplasarea in incinta santierului a ve&iculelor rutiere, aflate pe directia de deplasare, cu lovirea persoanei expuse iscarea periculoasa a uneltelor manuale si a dispozitivelor de lucru manipulate in timpul lucrului, cu lovirea persoanei expuse 'ularea pe roti, la transportul sacilor cu roa%a, cu lovirea persoanei aflate pe directia de deplasare a acestora Alunecarea, rostogolirea sau rasturnarea, su% efect gravitational, de la mica distanta, a greutatilor de pana la 1 2g, cu lovirea persoanei Alunecarea, rostogolirea sau rasturnarea, su% efect gravitational, de la mica distanta, a greutatilor de pana la 13 2g, la descarcarea din mi/loace de transport, cu lovirea persoanei expuse Pra%usirea, su% efect gravitational, prin caderea unor scari, platforme, cu lovirea persoanei expuse Pra%usirea, surparea, su% efect gravitational, prin desprinderea unor parti din structura de rezistenta a unei constructii (zid, element prefa%ricat), cu strivirea persoanei expuse 13. Afectarea oc&ilor prin proiectarea de particule de praf, var, &uma la curatarea peretilor Contactul cu suprafate sau contururi periculoase prin taierea, inteparea, /ulirea persoanei Alunecare sau impiedicare pe suprafete alunecoase, adezive, denivelate. Arsuri prin contact cu o%iecte sau materiale cu temperatura ridicata 4egeraturi provocate la contactul cu o%iecte cu temperatura scazuta in perioadele geroase Arsuri provocate de flame de la instalatii electrice defecte 5lacara desc&isa produsa de un incendiu provocat de materiale com%usti%ile Electrocutare, prin atingere directa a unor instalatii defecte sau conductori de alimentare (prize, instalatii electrice) Expunerea personalului prin atingere indirecta a unor stec&ere, comutatoare, prize, ca%luri, carcasele aparatorilor sau a aparaturii utilizate Arsuri provocate de var in stare de pul%ere sau pasta transportata, depozitata sau manipulata Expunere la su%stan6e inflama%ile (materiale com%usti%ile, resturi de tigari incandescente) icroorganisme periculoase care se devolta in sursele de apa, care intra in contact cutanat sau prin ingestie cu persoana expusa Agresare personalului de catre animale periculoase aflate in li%ertate, care au un comportament agresiv Expuneri ale personalului la temperaturi ridicate sau scazute Expunerea la curenti de aer datorat tira/ului natural Expunere la zgomot produs de functionarea ec&ipamentelor in santier Expunerea personalului la iluminat necorespunzator (scazut) Expunere la intemperii (canicula, vant, ploi torentiale, ger, viscol, ceata, polei) in conditiile lucrului in aer li%er Expunerea la seisme Pul%eri pneumoconiogene provenite din mediu, datorita utilizatii materialelor pulverulente Expunere la vapori toxici in timpul vopsirii cu vopsea pe %aza de solvent "olerarea pe cale iera&ica a nerespectarii de catre personal a prevederilor de securitate si sanatate in munca 'epartizarea persoanelor expuse pe un loc de munca necorespunzator cu pregatirea profesionala

5
F3F4F5-

F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30-

F31F32F33F34F35F36F37F38F39F40F41F42F43F44F45F46F47F48F49-

)upradimensionarea sarcinii de munca prin prelungirea programului de munca Pozi6ii de lucru preponderent ortostatica Efort dinamic datorat manipularii materialelor Admiterea la lucru a persoanei expuse intr*o stare psi&o*fizica necorespunzatoare (o%oseala, %oala, su% influenta alcolului sau a medicamentelor) Expunerea personalului la solicitari psi&ice (relatii interumane de munca) Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca Executarea gresita de operatii de manevrare, pozitionare, fixare Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare (suprafete denivelate, incarcate, materiale depozitate pe caile de acces) Cadere de la inaltime de pe scari, sc&ela, prin alunecare, impiedicare, dezec&ili%rare, pasire in gol Acceptul personalului de a lucra in conditii necorespunzatoare din punct de vedere te&nic sau functional !erespectarea indicatoarelor de securitate existente la locurile de munca 9tilizarea surselor de foc, inclusiv fumatul in zone interzise !esincronizarea cu coec&ipierul la manipularea materialelor Interventii la instalatii electrice (punere su% tensiune, sc&im%are sigurante) de persoane neautorizate 4eplasari, stationari in zone periculoase# pe caile de acces, la descarcarea diferitelor materiale de constructii :misiuni in aplicarea te&nologiilor si a instructiunilor :misiuni in utilizarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico*sanitare :miterea in respectarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca !eutilizarea de catre personal a ec&ipamentului de protectie

FIA DE MSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNC ZUGRAV N#. #!. E 7. LOC DE MUNC: FACTOR DE RISC 1 5=@ * Cadere de la inaltime de pe sc&ele, prin alunecare, impiedicare, dezec&ili%rare, pasire in gol NIVEL DE RISC / 1 MSURI PROPUSE ?N"($)a,$;a#&a (6'+#$$@ 1 Ma'+#$ !&.)$ & 9tilizarea centurii de siguranta ori de cate ori se lucreaza la o inaltime mai mare de 8 m de la sol sau alta suprafata de referinta considerata sta%ila pana la talpile picioarelor executantului$ Acceptarea la lucru a muncitorului numai dupa perioada de pro%a 0erificarea inainte de interventie a starii centurii de siguranta si neutilizarea celor cu defecte$ Alegerea centurii in functie de conditiile concrete de la fata locului$ 9tilizarea tuturor dispozitivelor de siguranta prevazute pentru lucrul la inaltime$ M6'+#$ "#2a)$;a!"#$ &: Instruirea anga/atilor privind riscurile la care sunt supusi si consecintele nerespecarii prevederilor de securitate$ Interzicerea la lucru a muncitorilor cu stare psi&o*fizica necorespunzatoare$ 0erificarea periodica de catre conducatorul locului de munca a respectarii prevederilor de securitate de catre executant Control medical periodic M6'+#$ "#2a)$;a!"#$ &: Instruirea anga/atilor privind riscurile la care sunt supusi si consecintele nerespecarii prevederilor de securitate. 0erificarea purtarii de catre lucratori a EIP M6'+#$ "#2a)$;a!"#$ &: 0erificarea starii psi&o*fizice a muncitorilor inainte de inceperea lucrului si interzicerea la lucru a celor aflati intr*o stare necorespunzatoare$

8.

5, C Afectarea oc&ilor prin proiectarea de particule de praf, var, &uma la curatarea peretilor

>

=.

5=> * Admiterea la lucru a persoanei expuse intr*o stare psi&o*fizica necorespunzatoare (o%oseala, %oala, su% influenta alcolului sau a medicamentelor)

>

>. 5>@ C !eutilizarea de catre personal a ec&ipamentului de protectie >

Control medical periodic.

1.

5== * Efort dinamic la manipularea materialelor

Ma'+#$ !&.)$ & 4otarea cu EIP corespunzatoare activitatii desfasurate (manusi, casca, centura, oc&elari, masca de praf). M6'+#$ "#2a)$;a!"#$ &: Instruirea lucratorilor privind consecintele neutilizarii mi/loacelor de protectie din dotare$ 0erificarea periodica de catre conducatorul locului de munca a utilizarii EIP de catre executant si a respectarii masurilor de securitate impuse$ 0erificarea periodica a starii ec&ipamentelor de protectie colectiva si individuala din dotare. Ma'+#$ $2$&)$ "<'a)$!a#& Acordare materiale igienico*sanitare gratuit$ Completarea trusei de prim a/utor Acordarea de alimentatie de protectie. M6'+#$ "#2a)$;a!"#$ &: Constituirea ec&ipelor care manipuleaza mase mari dintr*un numar adecvat d epersoane, astfel incat solicitarea sa nu depaseasca posi%ilitatile individuale$ Anga/area si repartizarea la aceste lucrari numai de persoane cu conditie fizica foarte %una Instruirea lucratorilor privind modul corect de manipulare$ Control medical periodic

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALURII


N$3&,+, %& #$' 2,"0a, a, +,a! *&)!#+ ," +, %& (+) 6 ZUGRAV &'!& &2a, + /9DC9 3a,"a#& a#& J, J) a%#&a;6 J) a!&2"#$a ," +#$,"# %& (+) 6 + )$3&, %& #$' ($ 9 -$$)% '+0 ,$($!a (a5$(6 a &*!a0$,6 ?19=@. Analiza datelor din F$Ga %& &3a,+a#& eviden6iaz faptul c din totalul de >@ factori de risc identifica6i numai > depDesc, ca nivel par6ial de risc, valoarea =, EncadrFndu* se# * 7 En categoria factorilor de risc mare$ * = En categoria factorilor de risc mediu. Fa !"#$$ %& #$' a#& '& '$!+&a;6 J) %"(&)$+, $)a &*!a0$, sunt# 5=@ * Cadere de la inaltime de pe sc&ele, prin alunecare, impiedicare, dezec&ili%rare, pasire in gol C nivel de risc par6ial 1$ 5, C Afectarea oc&ilor prin proiectarea de particule de praf, var, &uma la curatarea peretilor C nivel de risc par6ial >$ 5=> * Admiterea la lucru a persoanei expuse intr*o stare psi&o*fizica necorespunzatoare (o%oseala, %oala, su% influenta alcolului sau a medicamentelor)C nivel de risc par6ial >$ 5>@ C !eutilizarea de catre personal a ec&ipamentului de protectie C nivel de risc par6ial >$ P&)!#+ %$($)+a#&a 'a+ &,$($)a#&a &,"# 4 -a !"#$ %& #$' (care se situeaz En domeniul inaccepta%il), sunt necesare (6'+#$,& 2&)&#$ *#&;&)!a!& En KF$Ga %& (6'+#$ *#"*+'&. R&*a#!$7$a -a !"#$,"# %& #$' pe sursele generatoare se prezint dup cum urmeaz# 8>,87G, factori proprii mi/loacelor de produc6ie$ 83,@@G, factori proprii mediului de munc$ 8-,38G, factori proprii sarcinii de munc$ 8-,-,G, factori proprii executantului. 4in analiza 5iDei de evaluare se constat c 4E9C/ L %$)!#& -a !"#$$ %& #$' $%&)!$-$ a7$ *"! a3&a ")'& $)7& $#&3&#'$0$,& a'+*#a &5& +!a)!+,+$ (deces sau invaliditate), astfel EncFt locul de munc poate fi Encadrat printre cele cu pericol mare de accidentare.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC
LOCUL DE MUNC: ZUGRAV NIVEL GLOBAL DE RISC: /9DC M$H,"a & %&
Fa !"#$ %& #$' *#"*#$ $ 'a# $) $$ %& (+) a /B9E/ L Fa !"#$ %& #$' *#"*#$$ &5& +!a)!+,+$ /B9BCL

M$H,"a & %& *#"%+ !$& N$3&, %& #$' 2,"0a, a, +,a!M /9C=

M&%$+, %& (+) a N$3&, %& #$' 2,"0a, a, +,a!M /94B

Sa# $)a %& (+) a N$3&, %& #$' 2,"0a, a, +,a!M 191C

Fa !"#$ %& #$' *#"*#$ $ (& %$+,+ $ %& (+) 6 /E9DD L

Fa !"#$ %& #$' *#"*#$$ ($H,"a & ,"# %& *#"%+ 7$& /49/1 L

E5& +!a)! N$3&, %& #$' 2,"0a, a, +,a!M 19/B