Sunteți pe pagina 1din 10

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU MESERIA DE HIDROSABLOR

LOCUL DE MUNCA EVALUAT Evaluarea riscurilor s-a efectuat pentru locul de munca : hidrosablor. PROCESUL DE MUNCA Hidrosablorul efectueaza activitati specifice in baza obligatiilor de serviciu, conform cerintelor din fisa postului. Executa asezarea - pozitionarea pieselor in dispozitive sau individual, piese ce trebuiesc hidrosablate conform fisei tehnologice, executa hidrosablarea propriu-zisa si scoaterea pieselor din incinta de hidrosablare. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACELE DE PRODUCTIE A. Masini si utilaje: - instalatie de hidrosablat . B. Scule, accesorii, dispozitive specifice: - diverse dispozitive de prindere si pozitionare; - diverse dispozitive de lucru; - chei fixe; - ciocan; - carucior transport; - diverse alte unelte si scule de mana. SARCINA DE MUNCA Activitatea hidrosablorului este precizata intr-un document numit isa postului! care stabileste: cerintele de pregatire profesionala ale anga"atului, sistemul relational in care isi desfasoara activitatea, lista atributiilor, sarcinilor si a lucrarilor de executat, impreuna cu frecventa acestor actiuni, limitele de competenta si responsabilitate.

#ucrarile de executat sunt dispuse de catre conducatorul locului de munca. Activitatile pe care le indeplineste sunt reglementate de urmatoarele prevederi legale: #egea $%& ' ())*, +nstructiuni proprii, alte acte normative din domeniul securitatiii muncii si ,.-. MEDIUL DE MUNCA Executantul isi desfasoara activitatea in interiorul atelierului. +n interiorul atelierului temperatura aerului este in limitele prevazute de legislatia actuala. .ot exista curenti de aer in cadrul atelierului precum si particule si gaze toxice - in concentratie mica - provenite de la procesul de prelucrare in timpul hidrosablarii. Exista zgomot de fond ridicat / sub limita maxima admisa de expunere 0 specific activitatii de hidrosablare. 4.2.2. Factorii de ri c ide!ti"icati

MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de ri c #eca!ic: #ovire de catre mi"loacele de transport auto, 1 , la deplasarea de acasa la serviciu si invers si in deplasarile pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu; #ovire de catre materialele si piesele depozitate necorespunzator; #ovire de catre semifabricate in cazul manipularii si caderii acestora in timpul transportului si depozitarii; +mproscarea accidentala in timpul procesului de hidrosablare; 2prirea accidentala a instalatiei de alimentare cu aer a mastii protectoare; .roiectare de particule metalice / bile 0 in timpul efectuarii activitatii; #ovire de utila"ele de la locul de munca ; #ovire de materialele si piesele manipulate necorespunzator in timpul efectuarii operatiilor de alimentare a masinilor unelte; 3aiere, intepare la utilizarea uneltelor de lucru ; Factori de ri c e$ectric% Electrocutare prin atingere indirecta : - defectarea instalatiilor electrice ale masinilor unelte;

Factori de ri c c&i#ic% +nfectare sau iritare superficiala a pielii prin atingerea in timpul lucrului a materialelor si substantelor specifice activitatii; MEDIUL DE MUNCA Factori de ri c "i'ic% Arsuri sau intoxicari datorate inceputurilor de incendiu accidentale si aerului cu exces de 12( din incintele inchise ; 3emperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros; .ardoseli alunecoase sau care prezinta nereguralitati; +nexistenta unui spatiu suficient pentru realizarea activitatii; 3emperatura aerului scazuta in anotimpul rece ; 1urenti de aer; Arsuri datorate atingerii involuntare a suprafetelor si pieselor proaspat prelucrate;

SARCINA DE MUNCA Co!ti!(t !ecore )(!'ator% Absenta sau starea necorespunzatoare a bancurilor, dispozitivelor de lucru, etc. ;

S()ra o$icitare "i'ica% Efort fizic frecvent si prelungit ;

E*ECUTANT Acti(!i +re ite% 1adere la acelasi nivel prin dezechilibrare, impiedicare, alunecare; Actionarea involuntara a comenzilor masinilor unelte in timpul efectuarii operatiilor de incarcare, reglare si scoatere piese; 4anipularea gresita a maselor la mai multe niveluri; 4anipularea gresita a materialelor, pieselor si subansamblelor in timpul procesului de productie; 5eutilizarea echipamentului individual de protectie; olosirea la masca de protectie a gemurilor degradate, opacizate in timpul procesului

de hidrosablare; .rezentarea la serviciu intr-o stare fizico-psihica necorespunzatoare;

EVALUAREA LOCULUI DE MUNCA


%.#ovire de catre mi"loacele de transport auto, 1 , la deplasarea de acasa la serviciu si invers si in deplasarile pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu; (. #ovire de catre materialele si piesele depozitate necorespunzator; $. #ovire de catre semifabricate in cazul manipularii si caderii acestora in timpul transportului si depozitarii acestora; :. #ovire de utila"ele de la locul de munca ; =. +mproscarea accidentala in timpul procesului de hidrosablare; *. 3aiere, intepare la utilizarea uneltelor de lucru ; 9. .rinderea de catre organe de masini in miscare; >. 2prirea accidentala a instalatiei de alimentare cu aer a mastii de protectie &. .roiectare de particule metalice / bile 0 in timpul efectuarii activitatii; A1328+ 7E 8+,1 E#E138+1 A1328+ 7E 8+,1 1H+4+1 %). Electrocutare prin atingere indirecta : defectarea instalatiilor electrice ale masinilor unelte; %%. +nfectare sau iritare superficiala a pielii prin atingerea in timpul lucrului a materialelor si substantelor specifice activitatii;

7E1E, 7E1E, +5;. <8.+++ +34 $-:= zile +5;. <8.+++ +34 $-:= zile +34 :=-%>) +34 $-:= zile +34 $-:= zile 7E1E,

9 9 :
$

( ( (
:

: : $
$

4+6#2A1E 7E .827-13+E

A1328+ 7E 8+,1 4E1A5+1

:
$ $ $ $

(
: : : :

$
$ $ $ $

5egli"abile

%(. Arsuri sau intoxicari datorate inceputurilor de incendiu accidentale si aerului cu exces de 12( din incintele inchise ; %$. 3emperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros; %:..ardoseli alunecoase sau care prezinta nereguralitati; 4E7+-# 7E 4-51A A1328+ 7E 8+,1 +?+1 %=. +nexistenta unui spatiu suficient pentru realizarea activitatii; %*.3emperatura aerului scazuta in anotimpul rece ; %9.1urenti de aer; %>. Arsuri datorate atingerii involuntare a suprafetelor si pieselor proaspat prelucrate; ,A81+5A 7E 4-51A E@E1-3A53 1253+5-3 5E128E,.-5?A328 ,-.8A,2#+1+3A8E +?+1A %&. Absenta sau starea necorespunzatoare a bancurilor pentru piese si'sau scule, dispozitivelor de lucru, etc. ; ().Efort fizic frecvent si prelungit, monotonia muncii; (%.1adere la acelas nivel prin dezechilibrare, impiedicare, alunecare; A13+-5+ <8E,+3E ((. Actionarea involuntara a comenzilor dispozitivelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare, reglare si scoatere piese; ($. 4anipularea maselor la mai multe niveluri; (:. 4anipularea materialelor, pieselor si subansamblelor in timpul procesului de productie; (=. 5eutilizarea echipamentului individual de protectir

+34 $-:= zile 5egli"abile +5;. <8.+++ +34 $-:= zile +34 $-:= zile +34 $-:= zile +34 $-:= zile +34 $-:= zile +34 $-:= zile +34 $-:= zile +5;. <8.+++ +5;. <8.+++ 7E1E, +5;. <8.+++

( % : ( (
$

% % ( % %
:

% % $ % %
$

(
$

%
:

%
$

( $

% :

% $

: : 9 :

( ( ( (

$ $ : $

(*. olosirea la masca de protectie a gemurilor degradate, opacizate in timpul procesului de sablare; (9. .rezentarea la serviciu intr-o stare fizico-psihica necorespunzatoare;

+34 $-:= zile +34 $-:= zile

$ $

: :

$ $

Ni,e$($ de ri c +$o-a$ a$ $oc($(i de #(!ca e te%

Nrg =

r R
i =% (9 i

(9

r
i =%

$( : : ) + %9/$ $0 + 9/% %0 ()> = = (,&9 $ : + %9 $ + 9 % 9)

FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA HIDROSABLOR


Nr. crt / 0. FACTOR DE RISC 0 #ovire de catre mi"loacele de transport auto, 1 , la deplasarea de acasa la serviciu si invers si in deplasarile pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu; Ni,e$ de ri c 2 : MASURI PROPUSE NOMINALI.AREA MASURII 1 MASURI OR2ANI.ATORICE +nstruirea periodica a lucratorilor cu privire la circulatia pe drumurile publice si in incinta societatii.

2.

#ovire de catre materialele si piesele depozitate necorespunzator;

1.

4anipularea materialelor, pieselor si subansamblelor in timpul procesului de productie;

1 MASURI TEHNICE 7epozitarea materialelor pe rafturi, bancuri si stative trebuie facuta astfel incat sa nu fie posibila caderea lor. ,tivuirea numai a materialelor cu aceeasi forma geometrica. 1aile de acces din "urul masinilor A unelte precum si cele principale trebuiesc pastrate in permanenta libere. MASURI OR2ANI.ATORICE Examinare periodica a starii de sanatate a lucratorilor. 1ontrol periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de securitate la manipularea si depozitarea materialelor. MASURI TEHNICE #ocurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si depozitare, precum si caile de acces la aceste locuri vor fi pavate sau podite, amena"ate pentru scurgerea apelor si iluminate in cazul lucrului pe timp de noapte . Efectuarea operatiilor de incarcare A descarcare a materialelor si pieselor de dimensiuni mari se va face numai cu dispozitive specializate si numai sub supravegherea directa a conducatorului locului de munca. MASURI OR2ANI.ATORICE Examinare periodica a starii de sanatate a lucratorilor. 1ontrol periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de securitate la manipularea si depozitarea materialelor.

INTERPRETAREA RE.ULTATELOR EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA HIDROSABLOR 5ivelul de risc global calculat pentru locul de munca B H+782 ,AC#28B este egal cu 2.34, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu !i,e$ de ri c #edi( )re #ic. 8ezultatul este sustinut de BFi a de e,a$(are!, din care se observa ca din totalul de (9 factori de risc identificati, numai $ depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea $, acestia incadrandu-se in categoria nivel de risc #edi(. .entru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc care se situeaza in domeniul inacceptabil, sunt necesare masurile generic prezentate in BFi a de #a (ri )ro)( e! pentru locul de munca H+782,AC#28. 7in analiza Fi ei de e,a$(are se constata ca $9D dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului /DECES sau INVALIDITATE0 ceea ce indica existenta unor conditii reduse de accidentare si imbolnavire profesionala. .otrivit obligatiilor ce revin in materie de asigurare a sanatatii si securitatii lucratorilor, se impune luarea de urgenta a acelor masuri care sa aduca locul de munca si mediul de munca in conditiile de acceptabilitate din punctul de vedere al nivelului de risc. ara a intra in amanunte, ne permitem sa sugeram ca principale masuri trebuie luate pe linia controlului personalului in timpul procesului de munca si pe linia imbunatatirii locului si mediului de munca din punctul de vedere al calitatilor de securitate.