Sunteți pe pagina 1din 14

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU POSTUL DE LUCRU : INGRIJITOR ANIMALE

Procesul de munc Procesul de crestere a porcilor este un proces continuu organizat pe cicluri de crestere, in conditii optime de microclimat. Activitatea postului de ingrijitor presupune furajarea faziala pe grupe de greutate, cu retete stabilite in functie de cerintele fiziologice si de productie,igienizarea halelor prin eliminarea dejectiilor. Elemen!ele com"onen!e le s#s!emulu# de munc$ e% lu ! &M#'lo ce de "roduc!#e - autovehicule care aprovizioneaza furajele fermei ; - silozuri depozitare furaje cu banda transportoare - sistem alimentare automatizat pentru hranirea porcilor - sistem de climatizare automat - sistem evacuare dejectii vacuumatic cu camine colectare - dezinfector auto amplasat la poarta unitatii; - filtru sanitar pentru personalul ce are acces in halele de crestere; - bande transportoare furaje ; - ventilatoare ; - fose septice - rezervoare apa (&S rc#n de munc -primirea sarcinilor de lucru pentru ziua de munca care constau in furajarea,adaparea porcilor -executa operatiunilor de igienizarea incintei prin indepartarea dejectiilor rezultate - executia operatiunilor de depozitare a furajelor,anuntand administratorul asupra necesarului de hrana - executarea tratarii mixturii de dejectii in scopul utilizarii ca fertilizant natural pe terenurile agricole;depozitarea si gestionarea substantelor specifice, manifestand grij deosebit in mnuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor individuale de protectie ; - anun area de !ndat administratorului orice neregula constatat cu privire la starea instalatiilor pe care le exploateaza - respectarea normele de securitatea si sanatate la locul de munca si de aparare impotriva incendiilor

- respectarea prevederilor "egulamentului de #rdine interioara si a $isei postului c&Med#ul de munc$ %ucratorul isi desfasoara activitatea in incinta interioara si exterioara imobilui & - iluminat natural si artificial - agenti biologici &virusi,microbi,ciuperci,mucegaiuri,spirocheti,etc - praf,pulberi in suspensie - substante chimice - zgomot ; - agenti chimici ; - umiditate ; - curenti de aer ; - temperaturi extreme ; - calamitati ; FACTORI DE RISC IDENTIFICATI A&F c!or# de r#sc "ro"r## m#'lo celor de "roduc!#e &F c!or# de r#sc mec n#c : -miscari functionale-organe de masini in miscare ; -suprafete sau contururi periculoase &intepari,taieri ; -lovire,strivire de ctre mijloacele de transport auto care intra pe platforma la descarcarea furajelor -proiectare particule (&F c!or# de r#sc !erm#c: -contactul cu suprafete fierbinti,flacari ca posibil incendiu. c&F c!or# de r#sc elec!r#c : -electrocutare prin atingere directa ,indirecta sau de pas B&F c!or# de r#sc "ro"r## med#ulu# de munc &F c!or# de r#sc )#*#c : -zgomot ; -nivel iluminare scazut ; -temperaturi extreme ale aerului' ridicata vara sau scazuta iarna( -curenti de aer -umiditate -calamitati naturale (&F c!or# de r#sc (#olo+#c -microbi-bacterii-virusuri-spirocheti,ciuperci-mucegaiuri -aer viciat'agenti biologici,praf in suspensie in aer( c&F c!or# de r#sc c-#m#c -agenti chimici 'substante chimice pentru igienizare(

-)C&F c!or# de r#sc "ro"r## s rc#n## de munc &Su"r sol#c#! re )#*#c : -efort ortostatic; -efort dinamic'manipulare manuala maselor(; -pozitii de lucru fortate,vicioase ; (&Su"r sol#c#! re "s#-#c -ritm de munca mare ; -agresiune fizica din partea porcilor; -operatii repetitive de ciclu mediu c&Con!#nu! necores"un* !or l s rc#n## de munc -operatii,reguli ,procedee gresite la operatiunile de alimentare a porcilor; -succesiune gresita a operatiilor executate in exploatarea instalatiilor; D&F c!or# de r#sc "ro"r## e.ecu! n!ulu# &Ac!#un# +res#!e : -deplasari,stationari in zone periculoase ; -caderi de la acelasi nivel prin alunecare,dezechilibrare,impiedicare ; -caderi de la inaltime prin alunecare,dezechilibrare,pasire in gol ; -continuarea activitatii in cazul aparitiei unor situatii neprevazute,generatoare de riscuri; -comportare necorespunzatoare in caz de incendiu; -prezentarea la lucru in conditii psihofiziologice necorespunzatoare; (&Om#s#un#: -omiterea unor operatiuni care ii sigura securitatea si sanatatea; -nerespectarea regulilor igienico-sanitare; -neutilizarea mijloacelor individuale de protectie; -neefectuarea controlului medical periodic;

*valuator,

LEGENDA FACTORILOR DE RISC PARTIALI


+,-"+.+/#" $0.1iscari functionale&organe de masini in miscare $2.3uprafete,contururi periculoase $).3urprindere de catre mijloace auto in timpul aprovizionarii cu furaje $4.Proiectare particule $5.*lectrocutare prin contact direct, indirect si de pas $6. 7ontact accidental cu suprafe e foarte calde sau flacari de la un posibil incendiu $8. 9gomot $:.,ivel scazut de iluminat $;.7urenti de aer $0<. /emperatura aerului ridicata vara $00.=miditate $02. 7alamit i naturale > seism,alunecari de teren $0).?acterii-virusi-microbi-ciuperci $04. Aer viciat'microorganisme in suspensie in aer,virusuri, spirocheti( $05.+ntoxicatii,alergii $06.*fort ortostatic $08.*fort dinamic la manipularea manuala a maselor $0:.Pozitii de lucru viciate,fortate $0;."itm mare de munca $2<.Agresiune fizica din partea porcilor $20.@eplasari,stationari in zone periculoase $22.7aderea de la acelasi nivel prin alunecare,dezechilibrare, impiedicare $2).7aderea de la inaltime prin alunecare,dezechilibrare,cadere in gol $24.#peratii,reguli,procedee gresite la operatiunile de alimentare a porcilor $25.3uccesiune gresita a operatiilor executate in exploatarea instalatiilor; $26.7omportare necorespunzatoare in caz de incendiu $28.Prezentara la lucru in conditii psihofiziologice necorespunzatoare $2:.#miterea opera iilor care-i asigur securitatea la locul de munc $2;. ,eutilizarea echipamentului individual de protec ie ia celorlalte mijloace de protec ie din dotare $)<.,eefectuarea controlului medical de protectie $)0.,erespectarea regulilor igienico-sanitare *AA%=A/#",

FI/A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC0 S&C&VASIMAR MUNTENIA S&R&L LOCUL DE MUNC0POSTUL DE LUCRU ,)erm "orc#ne5#n+r#'#!or 7#1P#,*,/ A 3+3/*1=%=+ @* 1=,7B 7 MIJLOACE DE PRODUCTIE $A7/#"+ @* "+37 +@*,/+$+7AC+ 8 $A7/#"+ @* "+37 1*7A,+7 NUM0R PERSOANE E1PUSE: 23 sc-#m( de 4EC6IPA DE EVALUARE: ...................&evaluator .....................administrator. .....................&medic medicina muncii 7#,3*7%A3A 7%A3A FORMA CONCRET0 DE MANIFESTARE A 7+,CA @* @* FACTORILOR DE RISC 1AD+1B P"#?A -"AA+ P"*A+9+?+%+-/A/* ?+%B /A/* 2 9 : ; 0.1iscari functionale& organe de masini in +,A.-$".++ 5 ) miscare&zdrobire,smulgere brate 2.3uprafete,contururi periculoase& +,A.-".+ 6 ) intepatoare,taietoare ).surprindere de catre mijloace auto in timpul +/1 45-0:< ) 4 aprovizionarii cu furaje zile 4.Proiectare particule,praf din masa furajelor +/1 45-0:< ) 6 zile 5.*lectrocutare prin contact direct, indirect si de pas @*7*3 8 0

FI/A DE EVALUARE A OCULUI DE MUNC0

,+-A*% @* "+37 < : ; ) : ) 2 ) )

MEDIUL DE MUNC0

$A7/#"+ @* "+37 *%*7/"+7 $A7/#"+ @* "+37 /*"1+7 $A7/#"+ @* "+37 $+9+7

6. 7ontact accidental cu suprafe e foarte calde sau flacari de la un posibil incendiu 8. 9gomot :.,ivel necorespunzator de iluminare

+,A gr. +++ +/1 45-0:< zile +/1 45-0:< zile

4 ) )

0 4 4

;.7urenti de aer 0<. /emperatura aerului ridicata vara 00.=miditate 02. 7alamit i naturale > seism

,esemnificativ +/1 )-45 zile +/1 )-45 zile @*7*3

0 2 2 8

4 4 4 0

0 2 2 )

$A7/#"+ @* "+37 ?+#%#-+7 $A7/#"+ @* "+37 7E+1+7 &

0).?acterii-virusi-microbi-ciuperci-mucegaiurispirocheti 04. Aer viciat'microorganisme in suspensie in aer, virusuri,spirocheti( 05.+ntoxicatii,alergii

@*7*3 +/1 45-0:< zile +/1 45-0:< zile

8 8 )

4 ) )

< ; )

SARCINA DE MUNCA

3=P"A3#%+7+/A"* $+9+7F

06.*fort ortostatic 08.*fort dinamaic la manipularea manuala a maselor 0:.Pozitii de lucru viciate,fortate

+/1 450:<zile +/1 450:<zile +/1 )-45 zile +/1 45-0:< zile +,A -".+ @*7*3 @*7*3 @*7*3 @*7*3 in @*7*3 @*7*3 +/1 45-0:< zile +/1 45-0:< +/1 45-0:< zile +/1 45-0:< zile

) ) 2 ) 6 8 8 8 8 8 8 ) ) ) )

) 5 4 5 ) 0 ) 0 0 0 0 ) 2 5 )

) : 2 : ; ) ; ) ) ) ) ) 2 : )

3=P"A3#%+7+/A "* P3+E+7A E1ECUTANT A7C+=,+ -"*G+/*

0;."itm mare de munca 2<.Agresiune fizica din partea porcilor 20.@eplasari,stationari in zone periculoase 22.7aderea de la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare,impiedicare 2).7aderea de la inaltime prin alunecare,dezechilibrare,cadere in gol 24.#peratii,reguli,procedee gresite la operatiunile de alimentare a porcilor 25.3uccesiune gresita a exploatarea instalatiilor; operatiilor executate

26.7omportare necorespunzatoare in caz de incendiu 28.Prezentara la lucru in conditii psihofiziologice necorespunzatoare 2:. #miterea opera iilor care-i asigur securitatea la locul de munc 2;. ,eutilizarea echipamentului individual de protec ie ia celorlalte mijloace de protec ie din dotare )<.,eefectuarea controlului medical de protectie

#1+3+=,+

)0.,erespectarea regulilor igienico-sanitare

@*7*3

,+A*% @* "+37 -%#?A%

N r+

0'6D6(H4'5x5(H6'4x4(H05')x)(H5'2x2( ):8 I ------------------------------------------------------ I -------- I 9=<> 0D6H4x5H 6x4H05x)H5x2 0<5

*AA%=A/#",

FISA DE MASURI PROPUSE Postul de lucru&ingrijitor

Nr& cr! 7 8&

LOC DE MUNC?5 FACTOR DE RISC 8

NIVEL DE RISC 2 :

M0SURI PROPUSE @Nom#n l#* re m$sur##A 9

TERMEN E1ECUTIE

CINE TASPUNDE

F0.1iscari functionale& organe de masini in miscare& zdrobire,smulgere brate

Msuri organizatorice: - instruirea lucrtorilor asupra riscurilor la care se expun si a nerespectrii restric iilor de securitate. -respectarea de ctre lucrator a procedurilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate - interzicerea introducerii mainilor in spatiul cu elemente in miscare Msuri organizatorice: - instruirea lucrtorilor asupra riscurilor la care se expun si a nerespectrii restric iilor de securitate. -respectarea de ctre lucrator a procedurilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate de securitate -interzicerea introducerii mainilor in spatiul cu elemente in miscare

/rim.

Adm.

2.

F2.3uprafete,contururi periculoase

/rim Perm.

Adm. %ucrator %ucrator

Perm.

).

$4.Proiectare particule,praf din masa furajelor

Msuri organizatorice: - instruirea lucrtorilor asupra riscurilor la care se expun si a nerespectrii restric iilor de securitate. -respectarea de ctre lucrator a procedurilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate de securitate

/rim. Perm.

Ad. %ucrator

-purtarea echipamentului individual de protectie&manusi de protectie,masca contra prafului si ochelari de protectie 4. $.0).?acterii-virusi-microbiciuperci-mucegaiuri-spirocheti 6 Msuri organizatorice: - instruirea lucrtorilor asupra riscurilor la care se expun si a nerespectrii restric iilor de securitate. -dezinfectia spatiilor de lucru -efectuarea controlului medical de protectie si a testelor specifice agentilor biologici;vaccinare -purtarea echipamentului individual de protectie&manusi de protectie,masca -acordarea materialelor igienico sanitare -respectarea masurilor igienico-sanitare Msuri organizatorice: - instruirea lucrtorilor asupra riscurilor la care se expun si a nerespectrii restric iilor de securitate. -ventilarea permanenta a spatiilor de lucru -dezinfectia spatiilor de lucru -efectuarea controlului medical de protectie si a testelor specifice agentilor biologici;vaccinare -purtarea mastilor de protectie -acordarea materialelor igienico sanitare Masuri organizatorice: - instruirea lucratorilor asupra riscurilor la care se expun si asupra respectarii instructiunilor proprii de ssm la manipularea manuala a maselor furajere - respectarea pauzelor de lucru pentru refacerea capacitatii de munca

Perm.

%ucrator

/rim. /rim. Anual Perm. Perm. Perm. /rim. Perm trim. Anual Perm. Perm. /rim. Perm.

Adm. Adm. Adm. %ucrator Adm. %ucrator Adm. %ucrator Adm. Adm. %ucrator Adm. Adm. %ucrator

5.

F8:. Aer viciat 'microorganisme in suspensie in aer,virusuri, spirocheti(

6.

$08.*fort dinamic la manipularea manuala a maselor

6.

F8>. "itm mare de lucru

8.

F27&Agresiune fizica din partea porcilor

Masuri organizatorice: - instruirea lucratorilor asupra riscurilor la care se expun si asupra respectarii instructiunilor proprii de ssm - respectarea pauzelor de lucru pentru refacerea capacitatii de munca Masuri organizatorice: - instruirea lucratorilor asupra riscurilor la care se expun si asupra respectarii instructiunilor proprii de ssm -interzicerea intrarii in tarcul cu porci - verificarea respectarii operatiunilor de securitate Masuri organizatorice: - instruirea lucratorilor asupra riscurilor la care se expun si asupra respectarii instructiunilor proprii de ssm -interzicerea intrarii in tarcul cu porci - respectarea de ctre lucrator a obliga iilor Ji rspunderilor privind exercitarea atribu iunilor de servici !nct s nu-Ji pun !n pericol propria via , -pastrare suprafetelor de deplasare curate,uscate ,fara obstacole Msuri organizatorice: - instruirea lucratorilor asupra riscurilor la care se expun si asupra respectarii instructiunilor proprii de ssm ; - respectarea de ctre lucrator a obliga iilor Ji rspunderilor privind exercitarea atribu iunilor de servici !nct

/rim. Perm. /rim. Perm. Prin sondaj

Adm. %ucrator

Adm. %ucrator. Adm.

:.

F22 .7aderea de la acelasi nivel prin alunecare,dezechilibrare, impiedicare

/rim.

Adm.

Perm. Perm.

%ucrator %ucrator %ucrator Adm.

Perm. /rim.

;.

F2>.,eutilizarea echipamentului individual de protec ie Ji a celorlalte mijloace de protec ie din dotare

Perm.

%ucrator

0<.

$)0.,erespectarea igienico sanitare

masurilor

s nu-Ji pun !n pericol propria via , - dotarea cu echipament individual de protectie si purtarea acestuia de catre executant'ocheleri,masca,manusi cauciuc( Masuri organizatorice: - instruirea lucratorilor asupra riscurilor la care se expun si asupra respectarii instructiunilor proprii de ssm -acordarea materialelor igienico sanitare - efectuare deratizarii,dezinfectiei locurilor de munca

7f. ,ormativ /rim. Perm. /rim.

Adm.

Adm. Adm. Adm.

*valuator,

INTERPRETAREA REBULTATELOR EVALUARII INGRIJITOR ,ivelul de risc global calculat pentru locul de munc KingrijitorL este egal cu ),6;, valoare ce !l !ncadreaz !n categoria locurilor de munc cu nivel de risc mediu spre mare, el nedepMJind limita maximM acceptabilM '),5(. "ezultatul este sus inut de K$iJa de evaluareL, din care se observ c din totalul de )0 factori de risc identifica i numai 0< depJesc, ca nivel par ial de risc, valoarea )& !ncadrndu-se & !n categoria factorilor de risc mare si doi in categoria de risc mediu. $actorul de risc ce se situeaz !n domeniul inacceptabil este& F2.3uprafete,contururi periculoase - n#%el de r#sc " r!# l ; F89. 1icroorganisme in suspensie in aer'bacterii,virusuri,spirocheti>n#%el de r#sc " r!# l ; F8>.Agresiune fizica din partea porcilor- n#%el de r#sc " r!# l ; F8C. "itm mare de lucru>n#%el de r#sc " r!# l : F28 .7aderea de la acelasi nivel prin alunecare,dezechilibrare, impiedicare ,n#%el de r#sc " r!# l ; F2C.,eutilizarea echipamentului indivi-dual de protec ie Ji a celorlalte mijloace de protec ie din dotare>n#%el de r#sc " r!# l : Pentru diminuarea sau eliminarea celor factorului de risc 'care se situeaz !n domeniul inacceptabil(, sunt necesare msurile generic prezentate !n KF#D de m$sur# "ro"useE& Nn ceea ce priveJte reparti ia factorilor de risc pe sursele generatoare, situa ia se prezint dup cum urmeaz& 08,24 O, factori proprii mijloacelor de produc ie; )0,<2 O factori proprii mediului de munc; 08,24 O, factori proprii sarcinii de munc; )4,5< O, factori proprii executantului. @in analiza $iJei de evaluare se constat c 4:,); O dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului 'deces sau invaliditate.

*AA%=A/#",