Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. VORTEX S.R.L.

AVIZ de EXPLOATARE a PARCHETULUI din PUNCT de


VEDERE al SECURITATII si SANATATII in MUNCA
Încheiat astăzi _____/_____/2021 , S.C. VORTEX S.R.L., reprezentata de
DIRLAU ADRIAN in calitate de administrator, constituie comisia de verificare pe teren, a
efectuării lucrărilor de pregătire a parchetului APV 5700060 PLOPU VERMESTI OS
DARMANESTI up VIII u.a. 36A , pentru exploatare si Autorizarea interna din punct de
vederea al Sanatatii si Securitatii in Munca :

Nr. Numele Funcţia


crt. şi Prenumele
1. DIRLAU ADRIAN Administrator
2. DIRLAU CIPRIAN Lucrator Desemnat SSM
3. BALAJ GHEORGHE Operator la Colectatul si Manipulatul
Lemnului (TAF-ist)
În urma verificării pe teren, a parchetului APV 5700060 PLOPU VERMESTI OS
DARMANESTI, s-au luat toate măsurile de pregătire pentru exploatare d.p.d.v. al
securităţii şi sănătăţii în muncă, conform legislaţiei S.S.M. în vigoare şi a instrucţiunilor
proprii elaborate de angajator, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor
de muncă, respectiv:
1. Parchetul s-a împărţit în ______3 _______secţiuni şi în _____ 5 _____ postaţe.
2. Au fost identificaţi, însemnaţi şi extraşi un nr. de ______1+2 _______ arbori
periculoşi (iescari, arbori putregăioşi, aninaţi, dezrădăcinaţi etc.).
3.S-au stabilit şi s-au delimitat locurile periculoase sau dificile de exploatat, marcarea
lor, precizarea metodelor şi a tehnicilor de lucru.
4.S-au stabilit potecile pentru circulaţia lucrătorilor, cât şi a drumurilor de scos
apropiat lemnul cu utilajele specifice.
5. S-au amplasat un nr. de ______3_______ tăbliţe avertizoare, conf. prevederilor
legale.
6. S-a stabilit şi amplasat platforma primara în suprafaţă de __ 500 __ m2.
7.S-a stabilit şi amenajat locul de campare al lucrătorilor pe platforma primara.
8.S-au asigurat echipamente de muncă pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.1
9.S-au acordat gratuit materiale igienico-sanitare şi E.I.P. adecvat funcţiilor
exercitate.
Comisia a constatat că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de legislaţie
pe linie de S.S.M şi emite avizul de exploatare.

Numele si Prenumele Semnătura


DIRLAU ADRIAN
DIRLAU CIPRIAN
BALAJ GHEORGHE

S-ar putea să vă placă și