Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PE ANUL 2020

Nr.

Locuri de MĂSURI
Nr. muncă/ Acţiuni de Termen Persoana
Riscuri evaluate Igienico -
Crt post de Tehnice Organizatorice Alte măsuri realizare realizare responsabilă
sanitare
lucru
1. Office Electrocutare prin atingere -Verificarea Instruirea privind Verificarea Deconectarea Permanent Conducă torul
directă sau indirectă cu echipamentelor și consecințele și dotarea aparaturii electrice locului de muncă
suprafețe aflate sub tensiune instalațiilor de instrucțiunilor de truselor de la sfâ rșitul
datorită defectelor de izolație și că tre persoane securitate prim- programului
protecție autorizate; ajutor;
-identificarea
instalațiilor
defecte;
-verificarea legă rii
la pă mâ nt a
instalațiilor
electrice
Protecția vederii -Înainte de Instruirea periodică a Control -Verificarea și Permanent Conducă torul
- stră luciri supă ră toare sau începerea lucră torilor cu privire la medical înlocuirea pieselor locului de muncă
reflexii de la obiectele din jur activită ții se va prevederile H.G. periodic de mobilier defecte;
sau de la ecranul monitorului verifica dacă 1028/2006 privind -Înlocuirea
care ar putea afecta  vederea aparatura utilizată utilizarea echipamentelor
operatorului; și mobilierul echipamentelor cu ecran defecte sau
- ilumină ri excesive a unor asigură confort în de vizualizare. necorespunză toare.
monitoare amplasate greşit faţă timpul lucrului
de sursa de lumină ;

Cădere la același nivel prin -îndepă rtarea -Achiziționarea de - Acoperirea și Permanent Conducă torul
alunecare, împiedicare obstacolelor de pe materiale de cură țenie; asigurarea locului de muncă
că ile de acces; -Achiziționarea de piese cablurilor pe
-îndepă rtarea de mobilier sigure; pardoseală și pereți;
umezelii excesive -Compartimenarea și - Eliberarea și
de pe pardoseli eficientizarea spațiului menținerea liberă a
de lucru că ilor de circulație

Tăiere, înțepare ca urmare a Achiziționarea de -Suplimentarea Permanent Conducă torul


utiliză rii accesoriilor de birou accesorii de birou atenției la folosirea locului de muncă
conforme acestor obiecte
Stres cauzat de importanța Respectarea -Instruirea lucră torilor; -menținerea unui Permanent Conducă torul
1/6
Locuri de MĂSURI
Nr. Acţiuni de Termen Persoana
muncă/ Riscuri evaluate Igienico -
Crt Tehnice Organizatorice Alte măsuri realizare realizare responsabilă
post de sanitare
lucru muncii depuse, sarcini programului de -Amenajarea de spații de climat bazat pe locului de muncă
repetitive lucru și a pauzelor relaxare; respect reciproc,
regulamentare dialog;
-evitarea apariției și
escaladă rii
conflictelor la locul
de muncă
Nerespectarea prevederilor Deplasă rile la și de Instruirea lucră torilor Permanent Conducă torul
codului rutier la serviciu că tre locului de muncă
domiciliu se va
face respectâ nd
normele rutiere în
vigoare
2. Cleaning Electrocutare prin atingere -Verificarea Instruirea privind Verificarea Deconectarea Permanent Conducă torul
directă sau indirectă cu echipamentelor și consecințele și dotarea aparaturii electrice locului de muncă
suprafețe aflate sub tensiune instalațiilor de instrucțiunilor de truselor de la sfâ rșitul
datorită defectelor de izolație și că tre persoane securitate prim- programului
protecție autorizate; ajutor;
-identificarea
instalațiilor
defecte;
-verificarea legă rii
la pă mâ nt a
instalațiilor
electrice
Cădere la același nivel prin -îndepă rtarea -Achiziționarea de - Acoperirea și Permanent Conducă torul
alunecare, împiedicare obstacolelor de pe materiale de cură țenie; asigurarea locului de muncă
că ile de acces; -Achiziționarea de piese cablurilor pe
-îndepă rtarea de mobilier sigure; pardoseală și pereți;
umezelii excesive -Compartimenarea și - Eliberarea și
de pe pardoseli eficientizarea spațiului menținerea liberă a
de lucru că ilor de circulație

Tăiere, înțepare, diverse -Achiziționarea de -Suplimentarea Permanent Conducă torul


vătămări ca urmare a utiliză rii materiale sanitare non- atenției la folosirea locului de muncă
materialelor de cură țenie toxice; materialelor
-Achiziționarea de
mijloace de
protecție(halate, mă nuși
etc.)
Stres cauzat de importanța Respectarea -Instruirea lucră torilor; -menținerea unui Permanent Conducă torul
muncii depuse, sarcini programului de -Amenajarea de spații de climat bazat pe locului de muncă
2/6
Locuri de MĂSURI
Nr. Acţiuni de Termen Persoana
muncă/ Riscuri evaluate Igienico -
Crt Tehnice Organizatorice Alte măsuri realizare realizare responsabilă
post de sanitare
lucru repetitive lucru și a pauzelor relaxare; respect reciproc,
regulamentare -dimensionarea dialog;
volumului de muncă în -evitarea apariției și
raport cu numă rul de escaladă rii
angajați conflictelor la locul
de muncă
Nerespectarea prevederilor Deplasă rile la și de Instruirea lucră torilor Permanent Conducă torul
codului rutier la serviciu că tre locului de muncă
domiciliu se va
face respectâ nd
normele rutiere în
vigoare
3. Security Electrocutare prin atingere -Verificarea Instruirea privind Verificarea Deconectarea Permanent Conducă torul
directă sau indirectă cu echipamentelor și consecințele și dotarea aparaturii electrice locului de muncă
suprafețe aflate sub tensiune instalațiilor de instrucțiunilor de truselor de la sfâ rșitul
datorită defectelor de izolație și că tre persoane securitate prim- programului
protecție autorizate; ajutor;
-identificarea
instalațiilor
defecte;
-verificarea legă rii
la pă mâ nt a
instalațiilor
electrice
Afecțiuni dorso-lombare Verificarea stă rii -Instruirea lucră torilor; Evitarea Permanent Conducă torul
lizelor folosite -Achiziționarea de supraîncă rcă rii locului de muncă
pentru transportul lize/roți sau alte lizelor;
apei materiale necesare
ușură rii procesului de
muncă
Protecția vederii -Înainte de Instruirea periodică a Control -Verificarea și Permanent Conducă torul
- stră luciri supă ră toare sau începerea lucră torilor cu privire la medical înlocuirea pieselor locului de muncă
reflexii de la obiectele din jur activită ții se va prevederile H.G. periodic de mobilier defecte;
sau de la ecranul monitorului verifica dacă 1028/2006 privind -Înlocuirea
care ar putea afecta  vederea aparatura utilizată utilizarea echipamentelor
operatorului; și mobilierul echipamentelor cu ecran defecte sau
- ilumină ri excesive a unor asigură confort în de vizualizare. necorespunză toare.
monitoare amplasate greşit faţă timpul lucrului
de sursa de lumină ;

Cădere la același nivel prin -îndepă rtarea -Achiziționarea de - Acoperirea și Permanent Conducă torul
alunecare, împiedicare obstacolelor de pe materiale de cură țenie; asigurarea locului de muncă
că ile de acces; -Achiziționarea de piese cablurilor pe
-îndepă rtarea de mobilier sigure; pardoseală și pereți;
3/6
Locuri de MĂSURI
Nr. Acţiuni de Termen Persoana
muncă/ Riscuri evaluate Igienico -
Crt Tehnice Organizatorice Alte măsuri realizare realizare responsabilă
post de sanitare
lucru umezelii excesive -Compartimenarea și - Eliberarea și
de pe pardoseli eficientizarea spațiului menținerea liberă a
de lucru că ilor de circulație
Tăiere, înțepare ca urmare a Achiziționarea de -Suplimentarea Permanent Conducă torul
utiliză rii accesoriilor de birou accesorii de birou atenției la folosirea locului de muncă
conforme acestor obiecte
Stres cauzat de importanța Respectarea -Instruirea lucră torilor; -menținerea unui Permanent Conducă torul
muncii depuse, sarcini programului de -Amenajarea de spații de climat bazat pe locului de muncă
repetitive lucru și a pauzelor relaxare; respect reciproc,
regulamentare dialog;
-evitarea apariției și
escaladă rii
conflictelor la locul
de muncă
Nerespectarea prevederilor Deplasă rile la și de Instruirea lucră torilor Permanent Conducă torul
codului rutier la serviciu că tre locului de muncă
domiciliu se va
face respectâ nd
normele rutiere în
vigoare

4. Warehouse Electrocutare prin atingere -Verificarea Instruirea privind Verificarea Deconectarea Permanent Conducă torul
directă sau indirectă cu echipamentelor și consecințele și dotarea aparaturii electrice locului de muncă
suprafețe aflate sub tensiune instalațiilor de instrucțiunilor de truselor de la sfâ rșitul
datorită defectelor de izolație și că tre persoane securitate prim- programului
protecție autorizate; ajutor;
-identificarea
instalațiilor
defecte;
-verificarea legă rii
la pă mâ nt a
instalațiilor
electrice
Afecțiuni dorso-lombare Verificarea stă rii -Instruirea lucră torilor; Evitarea Permanent Conducă torul
lizelor folosite -Achiziționarea de supraîncă rcă rii locului de muncă
pentru transportul lize/roți sau alte lizelor;
apei materiale necesare
ușură rii procesului de
muncă

4/6
Locuri de MĂSURI
Nr. Acţiuni de Termen Persoana
muncă/ Riscuri evaluate Igienico -
Crt Tehnice Organizatorice Alte măsuri realizare realizare responsabilă
post de sanitare
lucru Protecția vederii -Înainte de Instruirea periodică a Control -Verificarea și Permanent Conducă torul
- stră luciri supă ră toare sau începerea lucră torilor cu privire la medical înlocuirea pieselor locului de muncă
reflexii de la obiectele din jur activită ții se va prevederile H.G. periodic de mobilier defecte;
sau de la ecranul monitorului verifica dacă 1028/2006 privind -Înlocuirea
care ar putea afecta  vederea aparatura utilizată utilizarea echipamentelor
operatorului; și mobilierul echipamentelor cu ecran defecte sau
- ilumină ri excesive a unor asigură confort în de vizualizare. necorespunză toare.
monitoare amplasate greşit faţă timpul lucrului
de sursa de lumină ;

Cădere la același nivel prin -îndepă rtarea -Achiziționarea de - Acoperirea și Permanent Conducă torul
alunecare, împiedicare; obstacolelor de pe materiale de cură țenie; asigurarea locului de muncă
Cădere de la înă lțime. că ile de acces; -Achiziționarea de piese cablurilor pe
-îndepă rtarea de mobilier sigure; pardoseală și pereți;
umezelii excesive -Compartimenarea și - Eliberarea și
de pe pardoseli; eficientizarea spațiului menținerea liberă a
-utilizarea unor de lucru; că ilor de circulație
scă ri stabile și -Achiziționarea de scă ri
conforme corespunză toare

Tăiere, înțepare ca urmare a Achiziționarea de -Suplimentarea Permanent Conducă torul


utiliză rii accesoriilor de birou accesorii de birou atenției la folosirea locului de muncă
conforme acestor obiecte
Stres cauzat de importanța Respectarea -Instruirea lucră torilor; -menținerea unui Permanent Conducă torul
muncii depuse, sarcini programului de -Amenajarea de spații de climat bazat pe locului de muncă
repetitive lucru și a pauzelor relaxare; respect reciproc,
regulamentare dialog;
-evitarea apariției și
escaladă rii
conflictelor la locul
de muncă
Nerespectarea prevederilor Deplasă rile la și de Instruirea lucră torilor Permanent Conducă torul
codului rutier la serviciu că tre locului de muncă
domiciliu se va
face respectâ nd
normele rutiere în
vigoare

Întocmit,
5/6
Locuri de MĂSURI
Nr. Acţiuni de Termen Persoana
muncă/ Riscuri evaluate Igienico -
Crt Tehnice Organizatorice Alte măsuri realizare realizare responsabilă
post de sanitare
lucru
Lucrător desemnat cu SSM,

6/6