Sunteți pe pagina 1din 13

PLANUL DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT

Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, astfel cum este el definit prin Legea nr.
319/2006 (situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a
produce un accident în orice moment), poate fi constatată de către orice angajat din întreprindere
şi/sau unitate, angajat al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau
unitatea a încheiat contract, precum şi de către inspectorii de muncă.
La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele
măsuri de securitate:
   a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii – sunt desemnaţi angajaţiii care trebuie să
oprească echipamentele de muncă şi s-a asigurat instruirea acestora;
   b) evacuarea personalului din zona periculoasă - conform:
 planului de evacuare a angajaţilor;
 s-a afişat planul de evacuare la loc vizibil;
 s-au instruit angajaţii în vederea aplicării planului de evacuare.
   c) anunţarea serviciilor specializate - a fost organizată astfel:
 s-au desemnat angajaţii care trebuie să contacteze serviciile specializate, astfel:
Pentru personalul care conduce autoturisme in interes de serviciu se numeşte Dl. Ciupitu
Costel;
Pentru personalul din punctul de lucru Mihailesti se numeşte Dl. Aflorii Octavian;
 s-au asigurat mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.
   d) anunţarea conducătorilor ierarhici – s-a stabilit modul operativ de anunţare la nivel ierarhic
superior astfel:
1. Director General – Dl. Constantinescu Alexandru
 e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent:
 s-au desemnat angajaţii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi
iminent, s-a asigurat instruirea şi dotarea lor cu mijloacele tehnice necesare intervenţiei;
 s-au stabilit serviciile specializate care pot interveni.
Măsurile de securitate s-au stabilit ţinând seama de natura activităţilor, numărul de angajaţi,
organizarea teritorială a activităţii şi de prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în
procesul muncii.
MODUL DE ACŢIUNE
ÎN CAZUL ACORDĂRII PRIMULUI AJUTOR

Primul ajutor are ca scop aducerea accidentatului într-o stare care să facă posibilă
transportarea fără risc la spital; se foloseşte intervalul de timp care se scurge până la transportarea
acestuia până la unitatea sanitară cea mai apropiată pentru acordarea primului ajutor.

 Măsuri generale de prim ajutor:


 Prevenirea şocului ;
 Pansarea plăgilor ;
 Oprirea hemoragiei ;
 Imobilizarea fracturilor ;
 Transportul de urgenţă la unitatea sanitară.

 Măsuri ce se iau la acordarea primului ajutor:


 Culcarea victimei cu capul într-o parte, mai jos decat nivelul corpului, pentru a se iriga sistemul
nervos central ;
 Protejarea contra frigului ;
 Degrevarea căilor respiratorii ;
 Scoaterea jartierelor, cravatei, cordoanelor ;
 Efectuarea respiraţiei artificiale prin metoda “gură la gură” ;
 Masajul cardiac - în cazul opririi bătăilor inimii ;
La ridicarea şi transportul accidentatului trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a nu se
amplifica trauma produsă şi a se evita manevrele bruşte şi poziţia incomodă sau periculoasă, care ar
putea produce înrăutăţirea stării sale.

MODUL DE ACŢIUNE
ÎN CAZ DE INCENDIU ÎN AUTOVEHICUL SAU ACCIDENT

A. În caz de incendiu
 Opreşte autovehiculul ;
 Cere celor aflaţi în autovehicul să coboare, fără să producă panică;
 Întrerupe imediat curentul electric (contact, baterie);
 Procedeaza de urgenţă la localizarea şi stingerea incendiului, folosind stingătorul din dotare;
 Anunţă – prin orice mijloace – incidentul;
 Întocmeşte o notă explicativă în care arată împrejurările producerii incendiului şi modul în care
s-a acţionat;
 Cere înlocuirea stingătorului.

B. În caz de accident (eveniment rutier) cu victime:


 Opreşte imediat autovehiculul ;
 Nu părăsi locul accidentului şi nu schimba poziţia autovehiculului ;
 Păstrează urmele sau orice alte indicii cu privire la accident (inclusiv luarea adreselor/numerelor
de telefon a 2-3 martori, dacă este posibil) ;
 Anunţă cel mai apropiat organ de poliţie, salvarea şi conducerea, indicând natura accidentului (de
persoane, tamponare, etc.), locul producerii, numărul de circulaţie al autovehiculului - telefon de
urgenta – 112;
 Acordă primul ajutor persoanelor rănite ;
 Asigură transportarea accidentaţilor la prima unitate medicală, cu orice autovehicul ajuns la faţa
locului; în caz că nu sunt alte mijloace de transport disponibile, răniţii vor fi transportaţi cu
autovehiculul angajat în accident, dacă acesta este în bună stare de funcţionare, după care şoferul se
întoarce la locul accidentului ;
 Completează formularul tipizat cu datele referitoare la accident pentu poliţie, inclusiv schiţa (în
acest sens, reţine cu cât mai multă exactitate topografia locului, indicatoarele şi marcajele, modul
cum s-a petrecut accidentul), formular care va fi semnat de toţi cei implicaţi în accident;
 Completează formularul pentru asigurător şi transmite-l acestuia ;
 Înmânează conducătorului societăţii dovada pentru repararea autovehiculului – dacă este cazul –
şi procesul verbal de constatare ;
 Anunţă imediat conducătorul societăţii dacă, în urma accidentului, pierdeţi temporar capacitatea
de muncă.

C. În caz de accident fără persoane accidentate


 Dacă în urma evenimentului au rezultat numai pagube materiale, conducătorii auto se deplasează
până la cel mai apropiat agent de circulaţie, pentru a obţine actul de constatare şi dovada de reparaţie
pentru autovehiculele avariate ;
 Dacă autovehiculele blochează circulaţia, ele vor fi deplasate în afara carosabilului cât mai
repede posibil şi se marchează pe sol cele patru margini ale vehiculelor, relevante, dacă e cazul,
urmele frânelor, resturi, noroi, etc. sau se fac fotografii ;
 În cazul în care celălalt şofer refuză să facă declaraţia sau să semneze constatarea, se face apel la
poliţie sau jandarmi.
SEMNALE DE ÎNŞTIINŢARE ÎN CAZ DE ALARMĂ

Alarmă 15 sunete (impulsuri) modulate cu Prevenirea populaţiei despre apariţia pericolului


aeriană durata şi intervale de 4 secunde imediat de lovire a obiectivului (localităţii)
5 sunete (impulsuri) a 16 secunde Apariţia indiciilor sau descoperirea contaminării
Alarmă
fiecare cu pauze de 10 secunde între radioactive, chimice sau biologice
chimică
ele
3 sunete (impulsuri) a 32 secunde Prevenirea populaţiei asupra pericolului produs
Calamitate
fiecare cu pauze de 15 secunde între de dezastre naturale
naturală
ele
Încetarea Sunet continuu, de aceeaşi Înştiinţarea populaţiei despre trecerea pericolului
alarmei intensitate cu durata de 2 minute

MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE


LA RECEPŢIONAREA SEMNALELOR DE ALARMARE DE PROTECŢIE
CIVILĂ

1. ALARMA AERIANĂ
Angajaţii sunt obligaţi:
- să execute măsurile prevăzute la acest semnal, însuşite cu ocazia instruirii de protecţie civilă;
- se întrerupe lucrul sau alte activităţi;
- să acţioneze cu calm şi să nu producă panică;
- să întrerupă iluminatul exterior şi interior (pe timp de noapte), cu excepţia iluminatului
camuflat;
- să ocupe, cât se poate de repede locul în adăpost;
- conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să
deconecteze mijlocul de transport de la reţeaua electrică de contact şi să se grăbească spre cel
mai apropiat adăpost;
- să asculte şi să execute măsurile stabilite de organele de protecţie civilă.

2. ALARMA CHIMICĂ
Auzind semnalul fiecare angajat este obligat:
- să îmbrace imediat mijloacele improvizate (banderolă vată-tifon) şi dispozitivele de protecţie a
pielii (încălţăminte, mănuşi);
- să ia rezerve de apă, alimente, medicamente, obiecte de prima necesitate, documentele de
identitate şi să coboare în adăpost;
- dacă se adăpostească în camera de lucru, să termine rapid acţiunea de ermetizare (etanşeizare)
a uşilor şi ferestrelor încăperii cu ţesături, bandă adezivă, leucoplast, scotch
- după ce pericolul de contaminare a trecut, regulile de comportare ulterioară vă vor fi
comunicate de organele de protecţie civilă.

Fără aprobarea organelor de protecţie civilă nu dezbrăcaţi echipamentele individuale de


protecţie şi nu părăsiţi adăpostul sau încăperile etanşe!

3. CALAMITATE NATURALĂ
- deschideţi aparatele de radio şi televizoarele şi ascultaţi regulile şi măsurile transmise de
organele de protecţie civilă;
- semnalaţi organelor de protecţie civilă urmări ale calamităţii sau catastrofei (dacă le observaţi);
- nu produceţi panică, nu răspândiţi zvonuri.

4. ÎNCETAREA ALARMEI
După comunicarea acestui semnal angajaţii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul
pentru înlăturarea urmărilor alarmei.

Toată populaţia trebuie să fie pregătită pentru eventualitatea repetării alarmei şi să


urmărească cu atenţie comunicările şi semnalele organelor de protecţie civilă!

REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA DEZASTRE

 Învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;


 Păstraţi-vă calmul;
 Deschideţi difuzoarele, aparatele radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile generale emise
pe aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile în drept;
 Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale evenimente importante,
cum ar fi incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri etc;
 Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi cu dvs.
rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeţi în noua localitate;

Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi la îndemână sunt:


 Apa (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre);
 Hrana (în pachete conservate sau sigilate);
 Medicamente necesare dvs. şi în special trusa de prim ajutor;
 Cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil;
 Luaţi cu dvs. şi păstraţi documentele de identitate.

După producerea dezastrului acţionaţi astfel:


 respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările organelor de protecţie
civilă;
 intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
 nu intraţi cu torţe, lumănâri sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate;
 nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte;
 dacă simţiţi miros de gaze deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de
gaze, părăsiţi locul de muncă imediat şi anunţaţi (dacă este posibil) întreprinderea de
distribuţie a gazelor;
 dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeţi sursa principală de curent electric,
ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi în final conectaţi-le la priză
ATENŢIE! NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ !
 dacă sunteţi sfătuiţi să evacuaţi clădirea, să faceţi promt acest lucru;
 verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi.
 nu consumaţi alimente care au luat contact cu apa de inundaţie.
 urmăriţi instrucţiunile organelor de protecţie civilă în legătură cu folosirea apei şi
alimentelor;
 dacă este necesar cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost;
 staţi departe de zonele de calamitate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;
 nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar când o faceţi, conduceţi cu atenţie;
 scrieţi şi telegrafiaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă,
altfel, autorităţile locale pot pierde timp căutându-vă;
 nu întrerupeţi liniile telefonice dacă ele sunt necesare pentru apeluri speciale;
 nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE


ÎN CAZUL CUTREMURELOR DE PĂMÂNT

 păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică;


 rămăneţi în locul unde vă aflaţi, în clădiri sau în exteriorul acestora;
 dacă cutremurul v-a surprins în interior, stingeţi focul, întrerupeţi curentul electric şi gazele,
deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de ferestre sau balcoane; adăpostiţi-vă sub o bancă, masă
solidă, lângă un perete de rezistenţă sau tocul unei uşi;
 nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri, alte surse de foc deschis dacă simţiţi
miros de gaze sau de produse petroliere;
 dacă seismul v-a surprins în exterior, îndepărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte în
echilibru precar, la o distanţă care să vă asigure spaţiul de siguranţă în cazul prăbuşirii
acestora;
 când sunteţi în maşină scoateţi maşina în afara carosabilului, opriţi imediat şi rămâneţi în
maşină;
 când maşina este staţionată lângă clădiri, este bine, să părăsiţi maşina imediat şi să vă
îndepărtaţi de aceasta;
 la părăsirea locului de muncă fiecare angajat trebuie să-şi ia actele de identitate, un mijloc de
iluminat independent de surse de alimentare, un aparat de radio cu alimentare de la baterii sau
cu acumulatori şi obiecte personale strict necesare;
 ocoliţi locurile periculoase;
 nu atingeţi conductorii electrici sau alte instalaţii electrice, de gaze, termoficare avariate;
 acordaţi ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i până la sosirea echipelor de
salvare;
 evitaţi, pe cât posibil, circulaţia în vederea efectuării deplasărilor în interes de serviciu;
 nu staţionaţi pe lângă locurile periclitate sau în preajma punctelor de lucru;
 combateţi zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea;
 participaţi (dacă vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărămăturilor, sprijinirea
construcţiilor, salvarea oamenilor.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA INUNDAŢII

Reţineţi! Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire.

Dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră;


- blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care
plutesc sau de aluviuni;
- încuiaţi uşile clădirii/spaţiului, asiguraţi şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile
electrice;

Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel:


- mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a clădirii, deconectaţi aparatele şi
împreună cu întregul personal părăsiţi clădirea şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte
stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite
de nivelul cotelor maxime ale apelor;

În cazul în care organele de protecţie civilă ordonă evacuarea, respectaţi următoarele reguli:
 respectaţi ordinea de evacuare stabilită;
 înainte de părăsirea clădirii întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică
şi închideţi ferestrele;
 la părăsirea clădirii, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un
mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă;
 după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi
supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

La reîntoarcerea la locul de muncă respectaţi următoarele:


 nu intraţi în clădire în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
 nu atingeţi firele electrice;
 nu consumaţi apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
 consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele
sanitare
 nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor
de specialitate şi verificarea acestora;
 acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
 executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea
clădirii/spaţiului şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE


ÎN CAZ DE INCENDIU

 dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o
pătura umedă;
 deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a
flăcărilor;
 prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;
 strigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i;
 dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi, culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;
 asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau ceva care
îi acoperă etanş;
 în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc.;
 dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos;
 lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;
 instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie;
 ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;
 bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pămînt sau prin scufundare în butoaie
cu apă;
 aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE


LA ÎNZĂPEZIRI

 informaţi-vă permanent asupra condiţiilor atmosferice, folosind radioul şi televizorul;


 pregătiţi rezerva de alimente, apă şi combustibil şi asiguraţi-vă mijloace diferite pentru încălzit
şi preparat hrană;
 pregătiţi mijloace de iluminat independente de reţeaua electrică;
 păstraţi la îndemână uneltele pentru degajarea zăpezii;
 evitaţi orice fel de călătorie dacă nu este absolut necesară;
 dacă totuşi este necesar să plecaţi luaţi-vă îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănuşi;
 călătoriţi numai ziua şi folosiţi şoselele principale;
 nu fiţi cutezători şi temerari; opriţi, întoarceţi-vă sau cereţi ajutorul;
 dacă plecaţi cu maşina, asiguraţi-o cu lanţuri pentru zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu de
remorcare, benzină de rezervă şi asiguraţi-vă că ştie cineva unde plecaţi;
 dacă mijlocul de transport se strică, nu intraţi în panică şi păstraţi-vă calmul, daţi semnale de
alarmă, aprindeţi luminile şi asteptaţi ajutorul;
 nu părăsiţi mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vă puteţi rătăci;
 evitaţi suprasolicitarea.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE


ÎN CAZUL ACCIDENTULUI NUCLEAR SAU CHIMIC

 comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate;


 închideţi apa, gazele;
 scoateţi aparatele electrice din priză;
 luaţi actele de identitate şi echipamentele individuale de protecţie şi ocupaţi locul de
adăpostire;
 închideti uşile şi ferestrele şi puneţi în funcţiune aparatul de radio sau televizorul;
 pregătiţi echipamentele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat;
 limitaţi la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o faceţi îmbrăcaţi
mijloacele de protecţie;
 nu consumaţi alimente, apă decât din surse protejate şi avizate;
 fiţi pregătit în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;
 părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor da
protecţie civilă
 evitaţi contactul cu obiectele din jur;
 nu intraţi în încăperi de lucru cu îmbrăcămintea contaminată
 executaţi decontaminarea personală a îmbrăcămintei şi încălţămintei;
 dacă nu aţi fost afectaţi de accident ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului
ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă, executarea decontaminării.

SFATURI PRACTICE IN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC

Generalităţi
În economie se utilizează curent unele substanţe chimice necesare producţiei de bunuri
materiale, substanţe, care din punct de vedere farmaceutic au puternice proprietăţi toxice
Dar nu numai în industrie se folosesc substanţe toxice. Ele se găsesc în cantităţi mari şi în
agricultură, de exemplu, pesticidele şi insecticidele.
În cazul unor avarii la instalaţii în care se găsesc substanţe, sau în cazul deteriorării
rezervoarelor sau a recipienţilor, aceste substanţe sunt deversate în mediu. Datorită faptului că
majoritatea sunt gaze sau lichide foarte volatile, vaporii acestora vor fi purtaţi de vânt pe distanţe
mari, formând un nor toxic pentru oameni şi animale.
Printre măsurile de protecţie pe care le puteţi lua se numără:
 protecţia căilor respiratorii, a ochilor şi în unele cazuri a pielii, împotriva efectelor vătămătoare
ale norului toxic;
 adăpostirea în încăperi izolate faţă de mediul înconjurător;
 evacuarea din zona de acţiune a norului toxic.

În Continuare, Vă Prezentăm Unele Mijloace De Protecţie Individuală Special


Fabricate În Acest Scop, Dar Şi Unele Pe Care Le Puteţi Confecţiona Singuri:
În spaţiile de adăpostire trebuie să existe:
 echipament gros;
 aparat de radio cu baterii;
 lanternă;
 apă potabilă şi alimente

Ieşirea din zona de acţiune a norului toxic se face perpendicular pe direcţia vântului

La ieşire, deplasaţi-vă pe înălţimile cele mai apropiate.


Evitaţi văile, terenurile joase, cursurile de apă

Nu reveniţi la locul de munca până nu vi se indică acest lucru de către


organele de protecţie civilă.

Reuşita salvării din zona periclitată este condiţionată de rapiditatea cu


care acţionaţi
şi de respectarea măsurilor de protecţie!

După reîntoarcerea la locul de muncă, sau după trecerea pericolului, executaţi următoarele:

Aerisiţi clădirea prin deschiderea uşilor şi ferestrelor minim 60 minute

Folosiţi apa potabilă din fântâni sau alte surse descoperite doar după o
fierbere prealabilă de cel puţin 30 minute şi dacă a fost avizată de organele
sanitar-veterinare.

A) MIJLOACE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ SPECIALE:


Masca Contra Gazelor Md.58
Compunere
 cagula cu vizori şi blocul supapelor;
 tubul de legătură
 cutia filtrantă

Asigură protecţia feţei, a ochilor şi a căilor respiratorii împotriva


acţiunii vătămătoare ale substanţelor toxice de luptă şi a prafului
radioactiv, iar prin folosirea cutiilor filtrante speciale şi protecţia
împotriva acţiunii vătămătoare ale substanţelor toxice industriale.

Masca Contra Gazelor Md.74


Compunere
 masca propriu-zisă
 cartuşul filtrant

Asigură protecţia feţei, a ochilor şi a căilor respiratorii împotriva


acţiunii vătămătoare ale substanţelor toxice de luptă şi a prafului
radioactiv, iar prin folosirea cartuşelor filtrante speciale şi protecţia
împotriva acţiunii vătămătoare ale substanţelor toxice industriale.

Complet De Protecţie Nr.2


Compunere
 Bluza cu glugă
 Pantaloni cu galoşi
 mănuşi de protecţie

Asigură protecţia pielii şi a echipamentului împotriva contaminării.

Complet De Protecţie Improvizat


Compunere
 Gluga din polietilenă
 Pelerina din folie de polietilenă
 mănuşi de protecţie din polietilenă

Asigură protecţia pielii şi a echipamentului împotriva contaminării.

B) MIJLOACE DE PROTECŢIE A CĂILOR RESPIRATORII IMPROVIZATE


Masca Confecţionată Din Pânză
Gluga este confecţionată din pânză groasă, cu vizor din folie
de polietilenă şi filtrul confecţionat din 2-4 bucăţi de tifon
sau 2 straturi de pânză mai groasă, între care se introduce un
strat de 2-3 cm de vată şi se coase în cruce
Filtrul se va îmbiba cu:
a. pentru clor sau bioxid de sulf: - 50 gr tiosulfat de
sodiu la 100 ml apă
b. pentru acid cianhidric: - 10 gr sulfat de cupru la 100
gr de apă
c. pentru amoniac: - 50 gr acid tartric la 100 ml apă

Mască Confecţionată Din Prosop


Înainte de folosire, vata se poate umezi cu una din soluţiile
menţionate mai sus

Mască Confecţionată Din Tifon


Înainte de folosire, vata se poate umezi cu una din soluţiile
menţionate mai sus

Batista poate fi şi ea un mijloc de protecţie, mai ales, dacă


este umezită cu una din soluţiile menţionate.
Totuşi, toate aceste mijloace improvizate asigură protecţia
căilor respiratorii doar pentru câteva minute.

Filtru Din Sticlă De Plastic Umplută Cu Cărbune


Se practică un orificiu în fundul sticlei prin care va intra
aerul, iar sticla se umple cu straturi succesive de cărbune(3)
(mangal mărunţit), despărţite de rondele de hârtie de filtru(1)
şi pânză(2).

C) MIJLOACE DE PROTECŢIE A OCHILOR IMPROVIZATE


Ochelari de vedere
Căptuşiţi cu vată

Ochelari de soare
Căptuşiţi cu vată

Ochelari de ski

Ochelari de sudor

S-ar putea să vă placă și