Sunteți pe pagina 1din 10

SC MARIBO SERV SRL APROBAT,

ADMINISTRATOR,

INSTRUCIUNI PROPRII DE
SECURITATEA I SNTATEA N MUNC
IP-GATER
OBIECTUL INSTRUCIUNI PROPRII:
LUCRARI LA GATER
CADRUL LEGAL: LEGEA 319/200, !G 1"2#/200 MODI$ICATA SI COMPLETATA
CU !G 9##/2010%
IDENTI$ICAREA RISCURILOR N ACTIVITATE: CON$ORM EVALUARE DE
RISCURI
INSTRUCIUNI PROPRII RE$ERITOARE LA LUCRARILE LA GATER%
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru procesul
tehnologic de prelucrarea lemnului in cherestea si de prelucrare a cherestelei , are ca scop :
- asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor ;
- prevenirea riscurilor profesionale ;
- informarea si instruirea lucratorilor gateristi si a personalului auxilar ;
- asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
munca .
ACT !"#$AT%&
care stau la 'aza ela'orarii proiectului
Nr.
Crt.
Nr. si denumirea actului normativ Articolul din actul
normativ
( )egea nr. *(+ ,(-../.0../ privind
securitatea si sanatatea in munca
Art. /,1,(.,(( si (* 2lit e3
0 45 nr. -+* , (0..-.0../ 6 cerintele minime
de scuritate si sanatate in munca
referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate
de zgomot.
Art 7 6 *(
* 45 +1(, 0/..1.0../ privind cerintele
minime pentru semnalizarea de Art / 6 ((
securitate si sanatate la locul de
munca
- 45 nr.(.-7,.+..7.0../ 6 privind cerintele
minime de scuritate si sanatate
pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul
de munca
Art 8 6(7 si anexele (,0 si *
8 45 nr.(.+(,(/..7.0../ priivnd cerintele
minime de securitate si sanatate
pentru locuri de munca
Art. (-+
/ 45 nr. ((-/ , *...7.0..1 privind cerintele
minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor
de munca
Art (- ((
1 #"% 6 #egulamentul de organizare si
functionare al 9irectiei :ilvice
Craiova nr. 17/.,(7..+.0..1
Cap. %% art --8
7 #"; 6#egulamentul de organizare si
functionare al 9irectiei :ilvice
Craiova
Art. (- alin 8( si 8/
PREVEDERI GENERALE
<rocesul de munca este un ansam'lu de masuri tehnice organizatorice si de
securitatea muncii care se desfasoara in 'aza unui proces tehnologic si are ca scop
realizarea activitatii de productie in conditii de securitate a lucratorilor , respectiv procesul
de munca pentru operatia de prelucrare a lemnului in cherestea prezinta urmatoarele
elemente de munca :
Componentele procesului de munca
<rocesul de munca este un sistem complex compus din - elemente care
interactioneaza intre ele intr-o 'una interdependenta si cu asigurarea deplina a securitatii in
munca a lucratorilor:
- executant: omul care este implicat nemijlocit in indeplinirea unei sarcini de
munca ;
0
- sarcina de munca: totalitatea actiunilor care se efectueaza de catre lucrator prin
intermediul mijloacelor de productie, in anumite conditii de mediu, pentru
realizarea scopului urmarit in procesul de munca;
Operatia Prelucrat lemnul in c!erestea
<regatirea muncitorilor pentru lucru , verificarea si intretinerea zilnica a utilajului ,
masurarea lemnului existent , manipularea lemnului in depozitul din incinta atelierului
cu'area lui, fixarea lemnului pe ghidajul utilajului , reglarea distantei de taiere , pornirea
si oprirea utilajelor , fixarea lemnului pe linia de rulare , de'itarea lui in cherestea,
respectarea dimensiunilor minime si maxime ale lemnului , intretinerea utilajului in
timpul functionarii , remedierea eventualeleor defectiunii ivite in timpul functionarii ,
evacuarea deseurilor si rumegusului din jurul utilajului , ascutirea si ceaprazirea panzelor,
montarea panzelor , masurarea, cu'area , manipularea si stivuirea cherestelei rezultate ,
curatirea locului de munca.
Operatia Prelucrat c!eresteaua
<regatirea muncitorilor pentru lucru, verificarea si intretinerea zilnica a utilajelor ,
reglarea utilajelor pentru dimensiunea dorita a cherestelei, reglarea dispozitivelor pentru
sectionat pe diferite lungimi, pornirea si oprirea utilajelor, fixarea reperelor pe masa de
lucru , reglarea cutitelor divizoare, respectarea dimensiunilor minime ale reperelor,
manipularea cherestelei in hala de prelucrare , cu'area si stivuirea cherestelei tivite
rezultate in hala sau in depozitul din exteriorul halei de lucru , remedierea eventualelor
defectiuni ivite in timpul functionarii circularului, evacurarea deseurilor si rumegusului ,
curatirea locului de munca .
"i#loacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca 2instalatii, utilaje, masini, aparate,
dispozitive, unelte, etc3 si a o'iectelor muncii 2materii prime, materiale3 care se utilizeaza in
procesul de munca;
*
- ;erastrau
- Circular ;
- :ine de rulare ;
- $asina de ascutit si ceprazit;
- <anze;
- Cleste ceprazit ;
- Truse de chei diverse ; fixe si inelare , cleste , patent , ciocane , tapine
- Clupa forestiera ;
- Topoare ;
- )opeti ;
- $aturi ;
- Carucioare sau roa'e de transport ,
- $aterii prime ;
- Car'uranti si lu'rifianti : motorina , ulei motor, etc
"ediul de munca: ansam'lul conditiilor fizice, chimice, 'iologice si
psihologice, in care executantii isi realizeaza sarcina de munca.
Conditii de munca : in hale seminchise cu curenti de aer , mediu de munca cu
particule fine 2 praf , pul'ere, rumegus3 , deseuri din lemn , aschii si 'ucati din lemn , ,
lucru cu su'stant chimice 2 car'uranti , lu'rifianti 3 , lucru cu vi'ratii si zgomot in limite
admise, manipulari repetate a lemnului si a cherestelei , prin masurare , cu'are , strivuire ,
purtare directa , incarcare in mijloace de transport.
La locul de munca vor $i a$isate pre%entele instructiuni te!nice ale
ec!ipamentelor de munca& in completarea celorlalte semnali%ari pe linie de sanatate in
munca.
'copul si domeniul de aplicare a pre%entelor instructiuni proprii ''"
'copul prezentelor instructiunii proprii este ca prin respectarea masurilor de
prevenire cuprinse sa se asigure desfasurarea tuturor operatiilor de fa'ricare a produselor :
cherestele , dulapi , panouri , paleti si altele , in conditii de securitate si sanatate , astfel
incat sa poata fi evitata producere de evenimente : accidente de munca , 'oli profesionale ,
avarii sau incendii .
Domeniul de aplicare : <rezentele instructiuni proprii ::$ , au caracter specific
locului de munca si se aplica tuturor lucratorilor care sunt angajati , calificati si instruiti
sa execute operatiile si sa foloseasca mijloacele de productie mentionate.
-
O(li)atii si raspunderi ale lucratorilor
:a cunoasca si sa-si insuseasca prezentele instructiunii proprii de sanatate si
securitate in munca specifice activitatii ce o desfasoara in cadrul procesului de munca.
:a cunoasca datele tehnice a mijloacelor de munca.
:a cunoasca sarcinile ce le revin conform fisei postului.
ste o'ligat sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca - de indata 6
dupa producere, orice eveniment si incalcare a prezentelor instructiunuilor proprii de
securitate si sanatate in munca care reprezinta pericole de accidentare sau im'olnavire
profesionala.
:a utilizeze corect 2conform instructajului3 si o'ligatoriu echipamentul individual de
protectie.
:a copeereze cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
ricuri pentru securitate si sanatate in munca .
:a nu modifice tehologia de lucru fara apro'are si sa nu modifice caracteristicile
constructive ale echipamentelor tehnologice .
:a nu se prezinte la lucru in stare de e'rietate sau su' influenta 'auturilor alcoolice
sa nu consume la locul de munca produse alcoolice sau de natura narcotica .
:a nu fumeze dacat in spatii special amenajate .
O(li)atii ale conducatorului locului de munca
Conducatorul locului de munca tre'uie sa-si desfasoare activitatea, conform fisei
postului intocmita in 'aza deciziei angajatorului.
:a instruiasca dpdv al securitatii si sanatatii in munca lucratorii din su'ordine.
:a supravegheze si sa controleze desfasurarea procesului de munca in conditii de
securitate si sanatate.
:a supravegheze utilizarea echipamentului individual de protectie de catre lucratorii
din su'ordine si sa ia masuri in cazul neutilizarii lui.
:a ia masuri de oprire imediata a activitatii in cazul producerii unui eveniment, de
acordare a primului ajutor si sa anunte superiorii de producerea evenimentului.
:a dea informatii cu ocazia controalelor si a evaluarii factorilor de risc.
:a nu primeasca la lucru muncitorii aflati su' influenta 'auturilor alcoolice sau a
drogurilor ;
:a informeze lucratorii asupra riscurilor specifice existente la locul de munca, sa se
ocupe pentru reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatti si
sanatatii in munca, in 'aza unei tematici intocmita de catre angajator.
RI'C*RILE PEN+R* 'EC*RI+A+E 'I 'ANA+A+E
IN "*NCA & "A'*RILE 'I AC+IVi+A+ILE DE PREVENIRE 'I
PRO+EC+IE
8
Partea I , RI'C*RI 'PECI-ICE LOC*L*I DE "*NCA PEN+R*
'EC*RI+A+E 'I 'ANA+A+E
RI'C*RI

"I.LOACE DE "*NCA
Risc mecanic
)ovirea lucratorilor de catre lemn intimpul manevrarii
)ovirea lucratorilor de catre piesele prelucrate
:urprinderea lucratorilor prin neutilizarea aparatorilor de protectie si lipsa
dispoztivelor de protectie
:urprinderea lucratorilor de piesele taiate
:trivirea mem'relor inferioare si superioare in timpul stivuirii .
<roiectare de corpuri sau particule
9egajarea de pul'eri
$anipularea de o'iecte taioase, intepatoare , a'razive
Risc electric
Atingere directa a ca'lurilor neprotejate
Atingere indirecta a legaturilor electrice
"EDI*L DE "*NCA
Risc $i%ic
Temperatura scazuta iarna si ridicata vara
Curenti de aer
=gomot
&i'ratii
<ul'eri praf
'ARCINA DE "*NCA
"peratii, procedee gresite
liminarea unor operatii
$etode de munca gresite
:olicitare psihica, operatii repetitive
$anipularea de materiale grele la limita sarcinilor admise
E/EC*+AN+
Actiuni gresite pozitionari
;ixari necorespunzatoare
!esincronizari, intarzieri
<ornirea echipamentelor tehnice fara a fi verificate
:tationari in zone
/
<rezenta la lucru in stare de o'oseala , e'rietate su' influenta drogurilor,
etc.
"A'*RI 'I AC+IVI+A+I PEN+R* EVI+AREA &
'A* DI"IN*AREA RI'C*RILOR PEN+R* 'EC*RI+A+E 'I 'ANA+A+E
%nainte de inceperea lucrului se va verifica:
- daca caile de acces sunt degajate
- daca panza taietoare este ascutita si 'ine impartita
- strangerea panzei
- existenta legaturii la centura de impamantare
- stocul existent de material lemnos pe specii
- se va verifica starea tehnica a masinii in mod deose'it intinderea panzei si
starea tehnica a danturii acesteia.
<anza taietoare va fi fara fisuri in corpul ei
ste interzisa pornirea utilajului prin rotirea fortata a volantelor masinii cu mana.
Traversarea salariatilor precum si stationarea acestora in zona utilajului in timpul
functionarii acestuia, sunt interzise.
Toate partile in miscare ale utilajului vor fi protejate cu aparatori de protectie.
:e va interzice curatarea rumegusului, rezultat in urma de'itarii, in timpul
functionarii utilajului.
%ntretinerea, reglarea si curatirea utilajului se va face numai dupa deconectarea de la
reteaua electrica.
#eparatiile se vor executa numai de personal calificat.
:e interzice 'locarea utilajului cu material de'itat.
<ersonalul ajutator se va apropia de utilaj pentru degajarea pieselor de'itate
numai in conditii de siguranta.
ste interzisa intepenirea sau 'locarea comenzilor.
!u se va parasi comanda utilajului fara ca acesta sa fie oprit.
ste o'ligatoriu curatirea utilajului la sfarsitul programului de lucru.
Toate partile in miscare ale utilajelor , care se gasesc deasupra paroselii , vor fi
protejate cu aparatori mecanice rezistente, din ta'la sau din rame cu plasa de sarma de
grosime corespunzatoare ;
<ornirea echipamentelor tehnice se va face numai dupa darea semnalelor de
avertizare acustice sau optice . <entru comunicarea dintre operator si eventualii lucratori
din hala se vor folosi semnalizarile prevazute in 45 nr. +1( , 0../ , anexele nr. 1,7 si + .
:coaterea marginilor sau a aschiilor ramase intre panza si lemn se va face cu o
vergea din metal, special confectionata ;
1
chipamentul indivudual de protectie si de lucru , este oligatoriu a fi purtat pe toata
perioada de munca, fiind utilzat conform normelor in vigoare ;
$uncitori vor respecta normele de Aparare %mpotriva %ncendiilor, conmform
instructiunilor proprii ela'orate in acest sens ;

Instructiuni de prevenire si securitate la instalatiile electrice& prevederi
)enerale
a3 fecturarea oricarei lucrari su' tensiune de catre personal necalificat si neautorizat
este interzisa cu desavarsire ;
'3 )ucrarile la instalatiile de forta sau de iluminat se vor executa numai de
electricieni calificati si autorizati pentru instalatiile respective ;
c3 ste interzis a se executa si utiliza instalatii electrice de lumina sau de forta
improvizate ;
d3 %nstalatiile electrice de tip provizoriu pentru durtata limitata vor respecta
conditiile de executie ca si cele de tip definitiv ;
e3 %nterventiile la instalatiile electrice se fac , numai cu scoaterea de su' tensiune
a acestora ;
f3 #emedierea deficientelor la instalatiile sau utilajele electrice se efectueaza de
minimum doi eletricieni ;
g3 "rice instalatie eletrica aflata in functiune , va fi verificata periodic ;
h3 !u se admite inlocuirea sigurantelor electrice standard, cu fire de lita
dimensionate necorespunzator ;
EC0PI"AN+*L INDIVID*AL DE PRO+EC+IE
'I ACOPRDAREA PRI"N*L*I A.*+OR IN CA1 DE
ACCIDEN+E
EC0IPA"EN+*L INDIVID*AL DE PRO+EC+IE 2EIP3
Acordarea %< este o'ligatorie pentru angajator :
%< se acorda in mod gratuit , si vizeaza protectia partilor copului uman la expunerea
urmatoarilor factori de risc :
- "rgane de masini in miscare ;
- <roiectare de corpuri sau particule ;
- $anipulare de o'iecte taioase , intepatoare, a'rasive ;
- $anipularea de material grele la lmita sarcinilor maxme admise ;
- 9egajarea de pul'eri ;
- )ucru in spatii neincalzite cu temperature su' (. grade C sau in exterior , cu
temperature su' " grade C ;
- =gomot peste limita admisa

A'IG*RAREA 'ANA+A+II IN "*NCA
7
"asuri si actiuni privind asi)urarea starii de sanatate a salariatilor
a3 Controlul medical anual al salariatilor prin medicicul de medicina muncii ;
'3 &accinarea antigripala a salariatilor in sezonul rece ;
c3 Acordarea echipamentului de lucru si cel de protectie , adecvat , pentru evitarea
producerii de leziuni ale corpului , sau im'olnavirea datorata conditilor de clima 2
ploaie , ninsoare , vant , curenti de are , particule de praf, etc3
d3 <rezenta trusei medicale de prim ajutor sa fie o'ligatoriu amplasata la locul de
munca, la loc vizi'il si la indemana tuturor lucratorilor ;
e3 Trusa medicala de prim ajutor sa ai'a tot timpul necesarul strict de medicamente,
solutii pentru dezinfectare, fese, pansamente, atele , dispozitiv de efectuare a
respiratiei artificiale , foarfece , garouri ,etc3 ;
f3 $uncitorii sa fie instruiti privind acordarea primului ajutor , conform
instructiunilor ;
IN'+R*IREA "*NCI+ORILOR DIN P*NC+ DE VEDERE
AL 'EC*RI+A+II 'I 'ANA+A+II IN "*NCA
%nstruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpul
programului de lucru ;
%nstruirea muncitorilor se consemmenaza in fisa individuala de instruire.
)anga fisa de instruire este o'ligatoriu sa existe o copie a fisei de aptitudini , completata de
medicul de medicina muncii
Angajatorul are o'ligatia sa asigure 'aza materiala corespunzatoare unei instruiri
adecvate .
DI'PO1I+II -INALE 'I +RAN1I+ORII
<rezentele instructiuni proprii ::$ devin o'ligatorii dupa apro'area acestora de catre
conducatorul unitatii si sunt aplica'ile la locurile de munca specificate : Atelierul de
prelucrae lemn si produc efecte juridice pentru toti lucratorii locului de munca si al
conducatorului acestuia.
Conducatorii locurilor de munca prevazute au o'ligatia sa informeze lucratorii despre
prevederile prezentelor instructiunii, si efectele pe care le-ar produce necunoasterea
acestora ;
)ucratorii si conducatorul locului de munca au o'ligatia sa anunte in scris conducatorul
societatii 2angajatorul3 despre orice caz de nerespectare a prezentelor instructiunii proprii ;
+
!ecunoasterea prevederilor prezentelor %nstructiunii proprii>, nu exonereaza de
raspunderea diciplinara , materiala sau penala, dupa caz , a celor care sunt oligati sa le
cuoasca si sale aplice ;
!erespectarea prezentelor %nstructiuni proprii> se santioneaza conform prevedrilor )egii
nr. *(+,0../ . art *1, *7 si *+ si ale Codului $uncii 6 in vigoare -.
:alariati au o'ligatia sa respecte prevederile din fisa postului 2sarcina de munca3 si sa nu
paraseasca in mod nejustificat locul de munca, sau sa lase echipamentele tehologice
nesupravegheate.
:#&%C%? @T#!,
%ng. !icolae Alecu
mai 0.((
!otA: <rezentele instrucBiuni proprii se emit conform )egii *(+,0../, art. (0, lit. e3 Ci 45 (-08,0../, modificata si
completata cu 45 +88,0.(., art. (8, pct. 2*3 modificat, se vor revizui periodic Ci vor fi modificate ori de cDte ori este
necesar, ca urmare a schim'Arilor de naturA legislativA, tehnicA Ci a
structurii de personal sau alte motive, survenite la nivel naBional sau al societABii.
(.

S-ar putea să vă placă și