Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa __________

Diriginte:___________________

1
COLECTIVUL DE ELEVI

Nr. Numele şi prenumele Data şi Prenumele Ocupaţie, Adresa și nr de telefon


crt. locul părinţilor loc de muncă
naşterii
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2
Nr. Numele şi prenumele Data şi Prenumele Ocupaţie, Adresa și nr de telefon
crt. locul părinţilor loc de muncă
naşterii

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3
CONSILIUL CLASEI (Art.38. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare
şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi,
pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective 1)

Telefon Obs.
A PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE ȘI INSTRUIRE
Disciplina Nume și prenume
1 Lb. și lit. română
2 Limba engleză
3 Limba franceză
4 Matematică
5 Geografie
6 Istorie
7 Biologie
8 Religie
9 Ed. Muzicală
10 Ed. Fizică
11 Desen
12 Informatică
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
B REPREZENTANT
COMITET PĂRINȚI
C LIDER ELEVI:
D DIRIGINTE

1
Cf. Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
4
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR

Cursuri
SEMESTRUL l
Vacanță

Cursuri

Vacanță intersemestrială

Cursuri
SEMESTRUL ll
Vacanță

Cursuri

ORAR

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI


8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

5
COMITETUL DE PĂRINȚI
 Președinte: _______________________

 Membru:_________________________

 Membru:__________________________

GRAFICUL ȘEDINȚELOR CU PĂRINȚII

Data Tema Prezența Observații


SEMESTRUL I
SEMESTRUL II

6
CALENDARUL EVENIMENTELOR ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE (serbări, vernisaje, expoziții,
excursii, drumeții, vizite, proiecte, spectacole, etc.)

EVENIMENTUL DATA ORGANIZATORI PARTICIPANȚI

ELEVI PARTICIPANŢI LA CONCURSURI ŞCOLARE


Numele şi prenume elevului Tipul Faza Premiul
concursului Locală Judeţeană Naţională

7
OBSERVAȚII PRIVIND DISCIPLINA
Media Număr de elevi Număr de elevi Număr de elevi
An generală a sancţionaţi eliminaţi exmatriculaţi Număr de absenţe
şcolar clasei la disciplinar
purtare Pentru Alte Pentru Alte Pentru Alte Motivate Nemotivate Total
............ absenţe motive absenţe motive absenţe motive
Sem. I

Sem. II

Sfârşit
de an
şcolar

SITUAŢIA PRIVIND REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ALE ELEVILOR

An Număr Număr Număr de Număr de elevi promovaţi pe medii Corigenţi / Situaţii Repetenţi
şcolar de elevi de elevi elevi pe discipline de neîncheiate
înscrişi rămaşi la promovaţi învăţământ
............ la sfârşit de 5-599 6-699 7-799 8-899 9-10 1 2 3 Mai
început an şcolar multe
de an obiecte
şcolar
Sem. I

Sem. II

Sfârşit
de an
şcolar

ANEXE
1. ATRIBUȚIILE DIRIGINTELUI
2. PROCESE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CU PĂRINȚII
3. SITUAȚIA MANUALELOR ȘCOLARE
4. FIȘE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR

S-ar putea să vă placă și