Sunteți pe pagina 1din 1

Data:…………………

Nume……………………
Clasa a-V-a
Test la Istorie

1. Alcătuiți enunțuri istorice cu următorii termeni: polis, democraţie. 2p.


2. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: 1p.
a. Primul mare poet al grecilor, care a cântat războiul dus de ahei pentru cucerirea cetăţii Troia (Ilion), a fost:
a) Herodot; b) Homer; c) Tucidide
b. În secolul al V-lea î.Hr., Atena cunoaşte o perioadă de maximă strălucire, devenind “şcoala întregii Helade”
şi prin geniul politic al lui: a) Solon; b) Clistene; c) Pericle
3. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 2 p.
Discursul lui Pericle :« Avem o Constituţie care nu imită legile vecinilor, ci mai degrabă noi înşine suntem
exemple pentru alţii. Se numeşte democraţie...din pricină că este condusă nu de câţiva, ci de mai mulţi, şi după
lege, toţi sunt egali în Atena”.
Pornind de la acest text , răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Transcrieţi din text afirmaţia referitoare la forma de conducere existentă în Atena.
2. Care sunt drepturile cetăţeanului în polisul grec?
4. Completați textul lacunar de mai jos cu cuvintele potrivite din listă: 1p.
,,O formă de conducere politică, în care toţi cetăţenii sunt egali în drepturi se
numeşte…………………….O……………….grecească era o cetate nouă, întemeiată la distanţă de oraşul de
origine al întemeietorilor săi. Cetatea din care proveneau aceştia se numea…………….Cetăţenii se întâlneau
în……………..pentru dezbateri.
Lista termenilor: democraţie, metropolă, colonie, agora.
5. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, bifaţi cu litera A.
Dacă afirmaţia este falsă, bifaţi cu litera F. 1p.
a. Războiul Peloponesiac s-a desfăşurat între Atena şi Sparta.
b. Sparta era un stat aristocratic și militarist.
c. Pe ţărmul Mării Negre, grecii întemeiază coloniile: Histria, Tomis şi Callatis.
d. Prin intermediul poemului homeric Odiseea ne este cunoscut războiul troian.
6. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la cerinţe: 2 p.
,,Agricultura este atât de simplă, dacă fiecare se străduieşte să o înţeleagă! Atunci când vine toamna, toţi
oamenii îşi îndreaptă ochii către cer, aşteptând ca zeii să le dea ploaia atât de necesară însămânţării
pământurilor. Apoi,când recolta este pregătită,ea trebuie culeasă cu grijă. Viţa-de-vie, de pildă: este suficient
să o urmăreşti cum creşte, să aştepţi ca strugurii să se coacă şi astfel îţi vor spune chiar ei când sunt gata de
cules. La fel trebuie procedat şi cu măslinele ori cu smochinele.”
a. Scrie pe caiet ideea principală a textului citit.
b. Transcrie din text fragmentul care arată influenţa climei asupra activităţii oamenilor.
c. Precizează o cultură agricolă menţionată de autor.
d. Numeşte alte două ocupaţii ale grecilor antici, în afara celor amintite în sursa istorică.

Se acordă 1 punct din oficiu.

Succes!

S-ar putea să vă placă și