Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala ……………

DESFASURAREA ACTIVITATII

LUNI 5 IUNIE 2017

,,DIFERIŢI ŞI TOTUŞI LA FEL”

MOTTO
,,Suntem şi noi fiinţe ca şi voi, poate uneori cu un suflet mai bun şi vrem să arătăm
tuturor că şi noi putem să muncim, să învăţăm, să ne jucăm, să ne respectăm şi nu în ultimul
rând să ne iubim aproapele aflat în suferinţă. Pentru că aşa ne-a poruncit Mântuitorul nostru să
ne iubim unii pe alţii, aşa, precum şi El ne-a iubit pe noi lăsând deoparte slăbiciunile pe care
unii dintre noi le avem. ”
ARGUMENT

În diversitatea etniilor de pe pământ constă frumuseţea omenirii, fiecare dintre acestea


contribuind la patrimoniul cultural mondial cu specificul său. Istoria, tradiţiile, cultura fiecărei
etnii reprezintă un capitol important al universalităţii.
Despre rromi s-a vorbit şi s-a scris la început mai mult anecdotic, speculându-se în
principal aspectele „pitoreşti” ale vieţii lor. Dreptul la recunoaştere şi apreciere se afirmă în
prezent tot mai pregnant, elitei rromilor revenindu-i misiunea de a prezenta opiniei publice
adevărata faţă a acestei etnii.
In viziunea Uniunii Europene şi a statelor membre, obiectivul general al anului este
lupta împotriva sărăciei şi discriminării sociale ce ar trebui să aibă un impact crucial în
sensibilizarea comunităţii. Problema discriminării elevilor pe criterii etnice, religioase,
culturale si lingvistice ce reprezintă încă o provocare pentru şcoală, generând în rândul acestora
tulburări de comportament şi rezultate şcolare slabe, chiar abandon şcolar.
Pentru a diminua discriminarea, vom implica deopotrivă elevii români şi cei aparţinând
minorităţilor în activităţi extracurriculare: artistice, caritabile, sportive, ecologice. Urmărim
demonstrarea faptului că elevii pot lucra împreună, în echipă, pot evolua fiind stimulaţi în
competiţie, prin mediatizare în scoala si in comunitate, petrecându-şi timpul liber în mod plăcut
şi util, indiferent de etnie.
Proiectul are un impuls în eradicarea dezavantajelor în domeniul educaţiei, formării şi
reprezinta o completare eficientă în domeniul incluziunii si protecţiei sociale.
Scoala ne determină să implicăm copiii şi părinţii acestora în activităţi de acest fel
pentru a limita tulburările de comportament, absenteismul, chiar abandonul şcolar şi obţinerea
unor rezultate şcolare mai bune.

OBIECTIVE URMARITE

-să implicam, un număr cât mai mare de elevi români, romi, parinţii acestora şi majoritatea
elevilor şcolii noastre în activităţi artistice, caritabile, sportive, ecologice;

-să limitam abandonul şcolar, absenteismul, să ajutam persoanele care trăiesc în sărăcie să
devină mai încrezătoare în forţele proprii, oferindu-le acces la responsabilitate şi participare
comună în cadrul activităţilor proiectului nostru;

-să facilitam accesul la cultură şi la oportunităţi de petrecere a timpului liber;

-să eliminam discriminarea, promovarea strategiilor integrate de incluziunea activă;

-să identificam şi să se prevenim cauzele care conduc la un nivel redus al participării şcolare şi
la fenomene de abandon şcolar;

-să stimulam relaţiile interpersonale de cunoaştere, înţelegere şi toleranţa între elevii care
aparţin diferitelor etnii şi religii din scoala noastra;

-să încurajam exprimarea identităţii proprii în contextul conştientizării apartenenţei la spaţiul


comun european prin punerea în valoare a traditiilor locale, a mestesugurilor, a celor mai
reprezentative cântece şi jocuri populare, dansuri specifice etniei romilor, prezentarea
costumului popular şi a portului specific etniei romilor etc.
TIPUL ACTIVITATII

-activitati practice;
-ateliere de creatie
-cantece si dansuri populare specifice etniei romilor
-cantece si dansuri populare specifice romanilor din zona noastra
-prezentarea costumului popular şi a portului specific etniei romilor
-prezentarea costumului popular şi a portului specific zonei in care locuim

Resurse

-resurse umane: invatatoarea si elevii clasei pregatitoare/clasa a II-a şi părinţi ai acestora;


-resurse temporale: 05.06.2017
-resurse materiale:
a-informaţionale: reviste, ilustraţii, diplome, CD-uri cu muzica specifica
b)materiale pentru confecţionarea lucrărilor plastice, artistice
c)audio- video: video-proiector, aparat foto, calculator, echipament audio.

Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare

Vor fi utilizate, pe tot parcursul desfăşurării activitatii, metode şi tehnici de lucru diverse:
studiul de caz, problematizarea, dialogul, discuţii libere si sincere, observarea directă, exerciţiul
etc. Acestea vor avea drept cadru de aplicare forme diferite de organizare: activităţi frontale,
activităţi de grup, activităţi individuale, exerciţiul, activitatea dirijată etc.

RESPONSABILI

Invatatoarea de la clasa pregatitoare/ clasa a II-a

EVALUAREA ACTIVITATII

-analiza produselor activităţii;


-popularizarea proiectului prin informările din scoala, pliante, panouri
-panou cu rezultatele activităţilor, pliante, fotografii;
-premii (diplome);

Inv…………………