Sunteți pe pagina 1din 9

Instituţia organizatoare : ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ:

Strada Principală, Comuna Crușeț, Județul Gorj;


Telefon/ Fax: 0253/ 283184;
Email: scoalacruset@yahoo.com;

Profesori inițiatori ai proiectului:


Prof. Godeanu Maria Irina (Școala Gimnazială Crușeț);
Prof. Pogonici Carmen (Colegiul Vicente Aleixandre, Las Rozas, Madrid);

Echipa de implementare a proiectului/profesori coordonatori;


Prof. Godeanu Maria Irina (Școala Gimnazială Crușeț);
Prof. Pogonici Carmen (Colegiul Vicente Aleixandre, Las Rozas, Madrid);
Prof. Mocanu Mirela (Instituto Comprensivi RIPI, Frosinone, Italia):
Prof. Ancuța Corina Borzași (Family Resource Centre, Dublin, Marea Britanie)
Prof. Alexandrescu Grigore (ISJ Gorj – Inspector Școlar pentru Educație Permanentă)
Prof. Popa Eleonora (Școala Gimnazială Crușeț – Profesor coordonator activități educative)
Prof. învăţământ primar Pană Ana (Școala Gimnazială Crușeț)

Parteneri/colaboratori :
COLEGIUL VICENTE ALEIXANDRE, LAS ROZAS, MADRID, reprezentat prin Director, Maria
Rosa Valls Ballesteros;
INSTITUTO COMPRENSIVI RIPI, FROSINONE, ITALIA, reprezentat prin Director, Vicenziana
Irene Sabetta;
FAMILY RESOURCE CENTRE, DUBLIN, MAREA BRITANIE , reprezentat prin Director,Fintan
Brunkard;
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, reprezentat prin Inspector Școlar General, prof.
Ion Ișfan;
MUZEUL OLTENIEI, reprezentat prin Director, Florin Ridiche;
PRIMĂRIA COMUNEI CRUȘEȚ, reprezentată prin Primar, ing. Viorel Drăgușin;
TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT
TANÍTÁSI NYELVU TAGINTÉZMÉNYE, UNGARIA, prof. Nóra Auerbach;
Școala Gimnazială Nr.1 Sălătrucel, Vâlcea, prof. Utulete Anca- Elena;
Liceul Preda Buzescu, Berbești, Vâlcea, prof. Iliescu Daniela, prof. Stănilă Ana Maria;
Școala Gimnazială Bughea de Jos, Argeș, prof. Chirilă Ioana Laura;
Școala Gimnazială Vulpeni, Olt, prof. Țîrcomnicu Daniela Simona;
Școala Gimnazială Elena Cuza, Piatra Neamț, Neamț, prof. Hasna Nicoleta Lămâița, prof. Doina
Bărleanu;
Școala Gimnazială Nr. 1, Gherla, Cluj, prof. Ciciovan Nicoleta, prof. Sabo Ionela Mirela, prof. Măluțan
Nicoleta, prof. Pop Liliana Diana;
Școala Gimnazială Grigore Moisil Ploiești, Prahova, prof. Stan Cristina;
Liceul Teoretic George Călinescu Constanța, prof. Manole Andreea;
Școala Gimnazială Tompa Laszlo Odorheiu Secuiesc, Harghita, prof. Peterfi Antonia Imola,prof. Imre
Ildiko;
Școala Gimnazială Țaga, Loc. Țaga, Cluj, prof. Iloaie Maria;
Școala Gimnazială Iablanița, Caraș Severin, prof. Tănasie Mihaela Maria;
Școala Gimnazială Lucian Blaga Ocna Mureș, Alba, prof. Ilea Ioana Ofelia;
Școala Gimnazială Candiano Popescu Ploiești, Prahova, prof. Costache Mihaela;
Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinești Dolj, prof. Tomoiu Alina Nicoleta , prof. Tomoiu
Liviu;
Școala Gimnazială Nr. 88 București, prof. Gheorghițoiu Ștefania;
Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Bacău, Bacău, prof. Cazacu Diana;
Școala Gimnazială Găiceana, Bacău, prof. Mihalache Anemarie;
Școala Gimnazială Romanu Brăila, prof. Ioan Georgiana;
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Dumitru Ciumăgeanu Timișoara, Timiș, prof. Damian
Ernestina Gabriela;
Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Văii, Bacău, prof. Mărcuț Ana Maria Loredana;
Școala Gimnazială Nalbant Tulcea, prof. Irimia Georgiana Daniela;
Școala Gimnazială Slobozia Moara, Dâmbovița, prof. Badea Gheorghița, prof. Bărgăoanu Maria
Constantina, prof. Petre Maria;
Şcoala Gimnazială „Salcia Tudor”, Judeţul Brăila , prof. Bărbieru Daniela;
Școala Gimnazială Lipovăț, Vaslui, prof. Rusu Oana;
Școala Gimnazială Drăguțești, Gorj, prof. Oproiu Elena Elisa;
Școala Gimnazială Bazna, Sibiu, prof. Oana Tănăsescu;
Scoala Gimnaziala Benko Ferenc Maramures, prof. Bude Kinga-Nora;
Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Constanța, prof. Maftei Emanuela;
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Com. Nicolae Bălcescu, Bacău, prof. Andrei Mihaela Iuliana.
ARGUMENT

Proiectul de față își propune realizarea unui parteneriat activ între școlile participante, care să
cuprindă un ansamblu de factori educativi și culturali, cu scopul exprimării identității lingvistice și
culturale proprii în context național și internațional. Astfel, se are în vedere promovarea și valorificarea
limbii, a culturii și civilizației românești în context european, dar și formarea și consolidarea
sentimentelor de dragoste și patriotism, de empatie față de valorile și tradițiile strămoșești. În plus,
proiectul are ca finalitate și formarea unei atitudini responsabile față de importanța naturii în viața
oamenilor.
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în
contextul actual al integrării europene, să valorificăm și să consolidăm cunoștințele istorice ale elevilor
cu privire la trecutul nostru , dar și să trezim în ei sentimentul de respect și responsabilitate pentru
valorile moștenite, pentru mediul natural în care trăiesc și se dezvoltă.
Considerăm că acest proiect reprezintă o bună modalitate de a favoriza, pe de o parte, contactul
cu limba, cultura și civilizația românească a elevilor din școlile participante, a dezvoltării identității
proprii în contextul valorilor europene, iar pe de altă parte, stabilirea unor relații de prietenie și
colaborare între elevii din grupul țintă al proiectului, ce vizează copii din țară și copii din comunitățile
de români din străinătate, precum și dezvoltarea unor schimburi culturale.
Activitățile propuse vor fi interdisciplinare și trasdisciplinare, aparținând ariilor curriculare
Limbă și Comunicare. Om și societate. Științe. Ne propunem ca aceste activăți să conducă la educarea
copiilor în spiritul înțelegerii rolului activităților extrașcolare, cu scopul formării unei atitudini pozitive
față de învățare.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scop:
 Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional prin
valorificarea resurselor de civilizație și mediu înconjurător.

Obiective generale:
 Dezvoltarea capacității de comunicare;
 Cultivarea creativității;
 Stabilirea și întărirea relațiilor de prietenie și de colaborare între copiii din grupul țintă al
proiectului educativ;
 Dezvoltarea și consolidarea schimburilor culturale;

Obiective specifice ale activităților propuse:


 Promovarea frumuseții folclorului românesc;
 Consolidarea sentimentelor de dragoste și respect pentru tradițiile și obiceiurile strămoșești;
 Identificarea și utilizarea surselor de informare pe baza cărora pot dobândi cunoștințe despre
trecutul poporului român;
 Prezentarea unor puncte de vedere personale față de fapte și personalități istorice din trecut;
 Identificarea legăturilor existente între mediul înconjurător și viața oamenilor;
 Formarea unei atitudini pozitive față de mediu, prin cultivarea dragostei de natură;

Grupul ţintă/beneficiari
Beneficiari direcţi: Elevii Școlii Gimnaziale Crușeț și ai școlilor participante la proiect;
Elevii participanți la cursul ”Limbă, cultură și civilizație românească” din
școlile partenere din Spania, Italia și Marea Britanie, curs inițiat și derulat de
către Ministerul Educației Naționale prin Institutul Limbii Române din
București și ambasadele României din Madrid, Roma, Dublin;
Beneficiari indirecţi: Părinţi, comunitate, cadre didactice;

Resurse (umane, materiale, financiare, de timp)


Umane: - elevi din învăţământul primar și gimnazial;
- cadre didactice, inspectori şcolari, specialişti;
- părinţi;
- reprezentanţi ai comunităţii locale, mass-media, etc;
Materiale: - costume populare, CD muzică populară, instrumente de cântat;
- calculator/ laptop, imprimantă, videoproiector, hârtie xerox, panouri de expoziție;
Financiare: - fonduri proprii;
- contribuții extrabugetare (sponsorizări, donații);
Timp: anul școlar 2018-2019

Activități propuse:
 Noiembrie / Decembrie 2018:
1. Prezentarea proiectului: Moștenirea urmașilor.
2. Întâlnire virtuală între școlile partenere, pentru prezentarea și cunoașterea elevilor între ei,
schimb de adrese poștale, de e-mail sau de numere de telefon.

 Ianuarie 2019: Organizarea ediției locale și selecția lucrărilor ce merg în etapa următoare.
Organizarea concursului ”Moștenirea urmașilor” pe trei secțiuni:

1. Obiceiuri și tradiții românești . Promovarea frumuseții obiceiurilor și datinilor românești.


Creații plastice/ lucrări de artizanat/ creații literare proprii.
2. Dulce Românie, țara mea de glorii! Prezentarea unor puncte de vedere personale față de fapte
și personalități istorice din trecut. Creații literare proprii (referate).
3. România pitorească. Promovarea și ocrotirea florei și faunei din România. Lucrări plastice/
prezentări PPT/ creații literare.

 Martie 2019: Organizarea ediției internaționale.


 Obiceiuri și tradiții românești . Promovarea frumuseții obiceiurilor și datinilor românești.
Creații plastice/ lucrări de artizanat/ creații literare proprii.
 Dulce Românie, țara mea de glorii! Prezentarea unor puncte de vedere personale față de fapte
și personalități istorice din trecut. Creații literare proprii (referate).
 România pitorească. Promovarea și ocrotirea florei și faunei din România. Lucrări plastice/
prezentări PPT/ creații literare.

 Iunie 2019:
Atelier de lucru: Pregătirea articolelor pentru revista Școlii Gimnaziale Crușeț. Diseminarea
activităților.

Evaluare:
Se va face la sfârşitul activităţii de către părţile implicate în parteneriat, astfel:

 Evaluare internă
Prezentarea proiectului tuturor părţilor partenere proiectului educaţional;
Participarea părinţilor la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;
Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect;
Desfăşurarea unor concursuri prin care se pot evalua cunoştinţele dobândite în urma activităţilor
desfăşurate;
Implicarea şcolarilor în activităţi benevole, în interes comunitar.

 Evaluare externă a proiectului


Realizarea de expoziţii şi fotografii;
Prezentarea părerilor elevilor, profesorilor la radio Oltenia Craiova la emisiunea „De vorbă fără
catalog”,

Sustenabilitatea proiectului
Se urmăreşte dezvoltarea proiectului prin popularizarea activităţilor desfăşurate şi atragerea altor
instituţii şcolare din alte judeţe și din țări unde există comunități de români; se dorește atragerea de
fonduri din sponsorizări a unor societăţi comerciale, din resurse extrabugetare, sponsorizări, donaţii.
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE,PARTICIPARE,DESFĂȘURARE ȘI EVALUARE
Proiect Internațional
“MOȘTENIREA URMAȘILOR”, Ediția a II a
Organizator: Școala Gimnazială Crușeț
Perioada de desfășurare a proiectului: decembrie 2018 – iunie 2019
Activități:
 27 Martie 2019: Organizarea ediției internaționale.
 Obiceiuri și tradiții românești . Promovarea frumuseții obiceiurilor și datinilor românești. Creații
plastice/ lucrări de artizanat/ creații literare proprii.
 Dulce Românie, țara mea de glorii! Prezentarea unor puncte de vedere personale față de fapte și
personalități istorice din trecut. Creații literare proprii.
 România pitorească. Promovarea și ocrotirea florei și faunei din România. Lucrări plastice/
prezentări PPT.
Școala Gimnazială Crușeț
Colegiul Vicente Aleixandre, Las Rozas, Madrid
Condiții de participare
1. Înscrierea participanţilor se va face pe baza unei FIŞE DE ÎNSCRIERE, aflată în anexă, în
perioada 18-26 martie 2019
2. Trimiterea lucrărilor literare/referate/ppt-uri se va face odată cu cea a fişei de înscriere pe e-
mail godeanuirina@yahoo.com,, până la data de 26 martie 2019, în funcție de secțiunea aleasă.
1. Redactarea lucrărilor literare:
 se va face pe format A4, la un 1,5 rânduri, Times New Roman 12, în word
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia și profesorul coordonator (Times
New Roman 12);
 bibliografia dacă există se va consemna la sfârşitul lucrării;
 fiecare lucrare va avea un singur autor;
 fiecare autor își asumă corectitudinea utilizării materialului bibliografic;
 fiecare autor răspunde de originalitatea şi autenticitatea lucrării şi de corectitudinea
tehnoredactării;
2. Redactarea ppt-urilor:
 Ppt-urile trebuie să aibă între 10 și 15 slide-uri. Pe primul slide se menționează numele
școlii, adresa școlii, numele elevilor (poate participa un singur elev sau un grup de până
la trei elevi)
3. Redactarea creațiilor plastice se va realiza cu tehnica la alegere, în format A4, iar pe față vor
fi etichetate cu următoarele informații: numele școlii, adresa școlii, nume și prenume elev(un
singur elev ), nume și prenume profesor coordonator. Lucrările plastice și fișa de înscriere vor fi
trimise prin poștă pe adresa școlii: Strada Principală, nr. 215, Localitatea Crușeț, Județul
Gorj
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 elevi sau echipaje/grupuri și trebuie să trimită plic
autoadresat și timbrat pentru expedierea diplomelor de participare și a premilor pe adresa școlii:
Strada Principală, nr. 215, Localitatea Crușeț, Județul Gorj. Diplomele și adeverințele vor fi
expediate până la finalul anului școlar 2018-2019.
ATENŢIE! Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele care nu întrunesc
condiţiile prezentate mai sus.
Lucrările trimise după data menţionată, nu vor mai fi înregistrate pentru a participa la activitate.
Lucrările literare/referate/ppt-uri nu se vor trimite listate ci doar în format electronic.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
Jurizarea va fi realizată de către cadre didactice de specialitate pe data de 27 martie 2019.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune şi premii speciale, pe categorii de vârste pentru
fiecare secţiune a concursului, 25% din totalul de lucrări vor fi premiate.
Fiecare cadru didactic poate participa cu doar 3 lucrări în concurs, indiferent de secţiune.
Nerespectarea regulamentului va duce la eliminare lucrărilor din concurs.
Toţi profesorii îndrumători trebuie să trimită pe adresa şcolii un plic autoadresat şi
timbrat pentru expedierea diplomelor.

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT INTERNAȚIONAL
“MOȘTENIREA URMAȘILOR”
EDIȚIA a II a,
MARTIE 2019

NUMELE……………………………………………………………………………………….
PRENUMELE………………………………………………………………………………….
FUNCȚIA DIDACTICĂ………………………………………………………………………..
INSTITUȚIA DE PROVENIENȚĂ……………………………………………………………
ADRESA (unde vor fi expediate adeverințele și diplomele): STR……………………………………….…,
NR…..,BL………SC………..AP…………..LOCALITATEA……………………………....,
JUDEȚUL……………, CODUL POȘTAL…………………………., TELEFON…………..,
e-mail………………………………..

Nr. Nume și prenume elev CLASA Denumirea activității Titlul materialului


crt.
1.

2.

3.

4.

Mod de participare:
 Direct;
- cu prezentarea lucrării: _____________
- fără prezentarea lucrării:__________
 Indirect.
- cu expedierea lucrării: _______
- cu publicarea lucrării: ________
Notă: Completaţi cu X în dreptul variantei care se potrivește opţiunii sau opțiunilor dumneavoastră.
Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (subliniaţi): flip-chart, laptop, videoproiector, boxe.

Data:

VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE!

S-ar putea să vă placă și