Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU


INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
PROF. THEODORA ȘOTCAN Nr. …… Din ……/……./………..

INSPECTOR EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI MENTORAT,


PROF. CAMELIA-ELENA RÂNCU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Director,

Pozinarea Daniela

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI DRĂGAN” BACĂU BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,C. STURDZA” BACĂU

Director adjunct, Director,

Prof. Florentina MĂNĂILĂ Prof. Gabriela MURARU

,,CĂLĂTORIE PRIN LUMEA ARTIȘTILOR”


PROIECT DE EDUCAȚIE CULTURAL-ARTISTICĂ
REALIZAT ÎN PARTENERIAT DE:

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău
Gradinita ,,MAGIC ENGLISH”

2013-2014
Titlul proiectului: „Călătorie prin lumea artiștilor”
A. Tip: Județean
B. Domeniu: educație cultural-artistică

Perioada: 5 noiembrie 2013 – 30 iunie 2014

Instituția coordonatoare: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RAZA DE


SOARE”, STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ,,MIHAI DRĂGAN” BACĂU, telefon:
0234/545990, e-mail: grădinitanr35.bacau@yahoo.com

Parteneri:
,,MAGIC ENGLISH”

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău

Consiliul Local Bacău

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Coordonatori:
 Prof. înv. preșcolar Palade Andreea – Grădinița cu program Prelungit „Raza de Soare”,
structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău
 Prof. înv . preșcolar Țarălungă Jana – Grădinița cu program Prelungit „Raza de Soare”,
structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău
 Echipa de implementare a proiectului:
 Prof. înv. preșcolar Palade Andreea – Grădinița cu program Prelungit „Raza de Soare”,
structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău
 Prof. înv . preșcolar Țarălungă Jana – Grădinița cu program Prelungit „Raza
de Soare”, structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău
 Prof. înv. preșcolar Gîfei Margareta – Grădinița cu program Prelungit „Raza de Soare”,
structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău
 Educatoare Butucaru Georgeta – Grădinița cu program Prelungit „Raza de Soare”,
structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău
 Bibliotecar Iulia Leteanu – Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău
 Scriitor Eugen Șendrea – Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău
 Prof. înv. preșcolar Palade Livia-Petronela –

2013-2014
Grup țintă:
 Beneficiari direcți: preșcolarii grupei mari, B, Ursuleților
 Beneficiari indirecți: părinți, cadre didactice

Scop, obiective:
Dezvoltarea exprimării orale, a creativității și expresivității copiilor prin interpretarea
mesajului operelor literare și istorice și transpunerea acestora în lucrări specifice artelor plastice și
activităților practice.

Stimularea interesul copiilor pentru receptarea textelor literare și istorice și înțelegerea


caracteristicilor expresive și estetice ale acestora.
Stimularea capacităților de a reda expresiv fragmente din texte, de a susține conversații și
de a crea, cu ajutorul lor, structuri verbale simple.
Stimularea capacităților de a compune lucrări originale prin îmbinarea tehnicilor de
limbaj plastic.
Realizarea unor corespondențe între diferitele elemente de limbaj plastic și forme, obiecte
din mediul înconjurător (natură, artă și viață socială).
Inițierea și participarea copiilor la activități de tip out-door.
Cultivarea relațiilor de prietenie între copii

Argument:

Întrebările copiilor, interesul și curiozitatea față de operele literare și istorice ale marilor
scriitori ne-au condus spre inițierea proiectului „Călătorie în lumea artiștilor”, proiect prin care
vom valorifica aptitudinile copiilor în reproducerea unor fragmente din aceste opere literare și
istorice. Concretizarea aptitudinilor de exprimare a mesajelor și impresiilor din operele literare și
istorice va fi finalizată prin lucrări artistico-plastice și practice.

Resurse:
Umane: 50 preșcolari de grupă mare
24 preșcolari de grupă mijlocie
15 preșcolari de grupă mică
1 bibliotecar
1 scriitor
1 fotograf
1 pictor
părinții copiilor
Materiale: consumabile – coli A4, coli carton, markere, blocuri de desen, acuarele
2013-2014
protocol – apă minerală/plată, răcoritoare, produse patiserie, cafea, pahare, farfurii
alte cheltuieli – transport, tehnoredactare, multiplicare

Finanțare: din fonduri proprii

Activități:

Activitatea nr. 1
Titlul activității: Ziua națională a României
Data/perioada de desfășurare: 29 noiembrie 2013
Locul desfășurării: sediul Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” Bacău
Participanți: preșcolari, profesori, bibliotecari, părinți, mass-media
Descrierea activității:„Semnificația zilei de 1 Decembrie”, prezintă prof. Eugen Șendrea;
înscrierea copiilor la Secția de copii a Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” Bacău și program
artistic prezentat de grupa „Ursuleților” cu ocazia Zilei Naționale
Responsabili: prof. Andreea Palade, prof. Jana Țarălungă, bibliotecar Iulia Leteanu
Beneficiari: copiii, părinți, mass media băcăuană
Modalități de evaluare: observarea comportamentului copiilor în timpul activității; orală-
utilizarea în vocabularul activ a unor cuvinte și expresii legate de importanța acestui eveniment
național.
Activitatea nr. 2
Titlul activității: ,,Șezătoare”
Data/perioada de desfășurare: 5-6 decembrie 2013
Locul desfășurării: Clubul Pensionarilor
Participanți:preșcolarii din grupul țintă
Descrierea activității: Activitatea constă în prezentarea unui program artistic cu tradiții
specifice românești. Desfășurarea unei activități practice.
Responsabili: coordonatorii de proiect și echipa de implementare
Beneficiari: preșcolari
Modalități de evaluare: observarea comportamentului copiilor în timpul activității,
emoții și sentimente trăite de ei în timpul activității.

Activitatea nr. 3

Titlul activității: „Micii actori în lumea lui Creangă”


Data/perioada de desfășurare: 28 februarie 2014
Locul desfășurării: sediul Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” Bacău
Participanți: preșcolari cu vîrste cuprinse între 3-6 ani
Descrierea activității: Copiii vor interpreta fragmente din opera marelui povestitor
Responsabili: coordonatorii de proiect și echipa de implementare
Beneficiari: preșcolarii grupului țintă, părinții, cadrele didactice implicate
Modalități de evaluare: Orală – dezvoltarea capacității de exprimare artistică.
2013-2014
Activitatea nr. 4

Titlul activității:„ Scenete din vietăților ”


Data/perioada de desfășurare:10/ 20 mai 2014
Locul desfășurării: Clubul grădiniței ,,Raza de soare”
Participanți: preșcolarii din grupul țintă
Descrierea activității: desfășurarea unei activități comnune între parteneri.
Responsabili: coordonatorii de proiect și echipa de implementare
Beneficiari: preșcolarii grupului țintă, părinții, cadrele didactice implicate
Modalități de evaluare: Orală – dezvoltarea capacității de exprimare artistică.

Activitatea nr. 5

Titlul activității: activitate de tip out-door ,, Comorile din grădina fermecată”


Data/perioada de desfășurare: iunie- 2014
Locul desfășurării: Grădina Botanică Prăjești
Participanți: preșcolarii din grupul țintă
Descrierea activității: desfășurarea unei activități comnune între parteneri
Responsabili: coordonatorii de proiect și echipa de implementare
Beneficiari: preșcolarii grupului țintă, părinții, cadrele didactice implicate
Modalități de evaluare: practică- aplicativă

Evaluare:
- realizarea, în spațiile școlii, cu ocazia diferitor evenimente, a unor expoziții cu lucrări de desen
și pictură;
- participare, cu lucrări ale copiilor, la diferite concursuri;
- realizarea unor panouri de prezentare a activităților din proiect și plasarea lor pe holurile
unităților de învățământ;
- realizarea unui album de fotografii, cu aspecte din activitățile proiectului.

Mediatizare:
* informarea părinților în cadrul activităților comune (lectorate, ședințe cu părinții);
* informarea conducerii unității școlare și a consiliului profesoral;
* publicarea de note informative în revista grădiniței;
* mass-media locală și județeană.

2013-2014
Diseminare :

Informarea cadrelor didactice din comisia metodică a educatoarelor din grădiniței ,,Raza de
Soare”, Magic English
Datele de contact ale coordonatorului de proiect
Profesor înv. Preș. Palade Andreea
e-mail: andreea_marcelina2005@yahoo.com
tel : 0744957659

Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan”, Structură


Grădinița cu Program Prelungit ,, Raza de soare”

2013-2014

S-ar putea să vă placă și