Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

………………………………………………………
Test de verificare anuală
a cunoştinţelor privind securitatea şi sănătatea în muncă
(conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobate prin
HG nr.1425/2006 actualizata, art.80-81,)
Nume şi prenume:.....................................................................................................................
Funcţia:.....................................................................................................................................
Citiţi cu atenţie întrebările din test şi marcaţi cu semnul “ X ” pătrăţelul care indică răspunsul corect
Nr. Conţinutul întrebării Răspuns Punctaj
crt.
1. Ce rol are legea 319/2006 actualizata, a sanatatii si securitatii in munca?
a
a) stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia
sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare,
b
informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a c
reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea
b) stabileste ce activitati desfasoara la locul de munca lucratorul:
c) stabileste sarcinile prevăzute în fişa postului. .
2. Ce reprezinta accidentul de munca?
a) vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc a
in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care b
provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate c
ori decesa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa; .
b) afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de
agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organis-mului, in procesul de muncaa
utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie pentru realizarea sarcinii de
munca; .
c) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului accidente
suferite de propria persoana. .
3. Ce este echipamentul individual de protectie?
a) orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca; a
b) orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja b
impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol secu-ritatea si c
sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a
indeplini acest obiectiv;
c) echipamentul individual de protectie este format din salopeta, incaltaminte si manusi de
protectie..
4. Precizati ce categorii de instruire efectueaza conducatorul locului de munca.
a) instruire la locul de munca, instruirea periodica si instruirea suplimentara. a
b)nici un fel de instructaj, acestea fiind efectuate de catre lucratorul desemnat . b
c) la reluarea activităţii după accident de muncă. . c

5. Care este numarul maxinm de lucratori ce pot participa simultan la instruire


SSM? a
a) 20; b
b) 10; . c
c) nu exista limita.
6. Care sunt masurile ce se iau in cz de pericol grav si imminent?
a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii, evacuarea personalului din zona a
periculoasa, anuntarea serviciilor specializate, anuntarea conducatorilor ierarhici, b
eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent; . c
b) intrerupe lucrul si paraseste incinta.;
c) anunta serviciul de paza.
7. Când şi de către cine se face verificarea stării de sănătate a lucrătorilor? a
a) la angajare de către medicul de medicina muncii; . b
b) ori de câte ori este necesar de către medicul de familie;
c
c) periodic şi ori de câte ori este necesar de către medicul de medicina muncii. .

8. In ce consta primul ajutor in caz de lesin? a


a) se aplica imediat comprese reci la cap;
b
b) se culca accidentatul cu capul mai jos decat trupul si cu picioarele ridicate; .
c) se culca accidentatul cu capul mai sus decat trupul.
c

TOTAL
Rezultat - admis /calificativ………………………
- respins
Data Semnatura
R18

GRILĂ DE VERIFICARE ANUALĂ


A CUNOŞTINŢELOR PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Nr. Răspuns Cadrul legal


crt. corect
1. a Legea 319/2006 actualizata, art.1 al. (2)
2. a Legea 319/2006 actualizata, art.5 lit.g)
3. b Legea 319/2006, art.5. lit.j)
4. a, c N.Met. (HG 1425/06 actualizata), art. 91 – (1), art 96-(1), art.98,
5. a N.Met. (HG 1425/06 actualizata), art. 86, art 91 al.(1)
6. a N. Met ( HG 1425/06 actualizata, art 102
7. a şi c Legea 319/06, art.25, al.(2)
8. b Instrucţiuni de prim ajutor

Punctaj: 8 puncte (1 punct pentru fiecare întrebare cu raspunsul(rile) corect(e))


Calificativ:
 Insuficient = până la 2 puncte
 Suficient = până la 4 puncte
 Bine = până la 6 puncte
 Foarte bine = peste 6 puncte

Abrevieri:
Legea nr.319/2006 –privind securitatea şi sănătatea în muncă;
Legea 53/2003 – codul muncii, actualizat cu Legea 40/2011
N.Met – Norme Metodologice de aplicarea a legii nr.319/2006, aprobate prin HG nr.1425/2006
actualizata cu HG nr. 955/2010.