Sunteți pe pagina 1din 7

3.3.

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA


Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in Fisa de instruire individuala , cu indicarea materialului predat , a duratei instruirii . Complatarea fisei de instruire se va face cu un pix cu pasta sau cu stilou , imediat dupa verificarea instruirii , in toate rubricile , fara corecturi sau omisiuni . Dupa efectuarea instruirii , in fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si verificat instructajul . Fisele de instruire care nu contin semnaturile in original , duplicatele , copiile dupa fise sau fisele care au mentiunea indescifrabil sant lipsite de validitate. Pentru persoanele aflate in societatii si/sau unitate cu permisiunea angajatorului , angajatorul stabileste , prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare , reguli privind instruirea si insotirea acestora in societatii si /sau unitate. Pentru lucratorii socitatiilor si/sau unitatii din exterior , care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii in societatii si/sau unitatea unui alt angajator , angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice societatilor si/sau unitatii respective , riscurile pentru securitatea si sanatatea in munca , precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul societatilor si/sau unitatii , in general. Instruirea prevazuta in aliniatele precedente se consemneaza in Fisa de instruire colectiva , conform modelului prezentat in anexa nr. ! din "# $!%/!&&'. Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare , din care un exemplar se va pastra de catre angajator / lucrator desemnat /serviciul intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau , in cazul vizitatorilor , de catre conducatorul grupului . Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la securitate in munca vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator , fara a se intocmi fisa de instructaj . Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca este structurata astfel (

datele personale ale lucratorului instruirea la angajare ) instruirea introductiv*generala , instruirea la locul de munca , admis in lucru + instruire periodica instruire periodica suplimentara rezultatele testelor accidente de munca sau imbolnaviri profesionale suferite sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca controlul medical periodic testarea psi,ologica periodica reglementari legislative ) obligatiile angajatorilor si obligatiile lucratorilor prevazute in -egea . //!&&'+ Fisa de instrure individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de $ copii ale fiselor de aptitudini , completate de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare.

0123-3 4I PR30123-3 555555555555555555555555.. Data si locul nasterii5555..5..5555555555555555555555. Calificarea55555555..55555..Functia555555555555555. -ocul de munca5555555.55555555555555555555555 6utorizatii )I4CIR, s.a+555555555...55555555555555555 7raseul si durata de deplasare la/de la serviciu555555555555555...... 5555555555555555555555555555555555555

INSTRUIREA LA ANGAJARE Instruirea introductiv generala a fost efectuata la data de 555555555555555555555555... timp de5555ore, de catre555555555555555555555555.. avand functia de555555555555555555555555555555 Continutul instruirii 5555555555555555555555555555555555555 5555555555555555555555555555555555555..
Semnatura celui instruit Semnatura celui care a efectuat instruirea Semnatura celui care a verificat insusirea cunostintelor

Instruirea la locul de munca a fost efectuata la data de 5555555555555555555..555555 timp de 55..ore , de catre 5555555555555555555555555. avand functia de 55555555555555555555555555555... Continutul instruirii 5555555555555555555555555555555555555 5555555555555555555555555555555555555
Semnatura celui instruit Semnatura celui care a efectuat instruirea Semnatura celui care a verificat insusirea cunostintelor

6dmis la lucru 0umele si prenumele5555555555555555555555555555 Functia ) 4ef sectie , atelier , santier etc .+5555555555555555555

Data si semnatura55555555555555555555555555555.

INSTRUIREA PERIODICA
instruiriiData Durata ) , + 8cupatia 4emnatura celui instruitcare a 2aterialul predat care a verificat instruirea instruit

instruiriiData Durata ) , + 8cupatia

INSTRUIREA PERIODICA SUPLIMENTARA

4emnatura celui instruitcare a care a verificat instruirea

2aterialul predat instruit

CONTROLUL MEDICAL PERIODIC

8bservatii de specialitate

4emnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei

8bservatii de specialitate

4emnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei

8bservatii de specialitate

4emnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei

8bservatii de specialitate

4emnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei

8bservatii de specialitate

4emnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei

8bservatii de specialitate

4emnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei