Sunteți pe pagina 1din 26

Proiect

Ecotehnologie si Depoluare

6.1. Introducerea diagramei flux a traseului tehnologic


Pentru o proiectare corespunzatoare se pleaca intotdeauna de la rolul functional al
produsului care trebuie sa fie intr-o armonie cu mediul si sa aibe un impact cat mai mic asupra
sa. Pentru a putea proiecta procesul ecotehnologic cu toate datele necesare esteutila cunoasterea
mai intai a traseului tehnologic corespunzator procesului ce se vrea realizat.
O schema de principiu pentru o diagrama flux a procesului tehnologic de realizare a unui
produs se prezinta in figura urmatoare. Pentru a putea calcula coeficientul de poluare, pentru a
determina gradul optim de reducere a poluarii si pentru a putea intocmi traseul ecotehnologic
trebuie cunoscute etapele si momentele in care se produce impactul de mediu. Acestea vor fi
marcate cu asterisc (*) in toate schemele folosite in continuare.
In continuare se prezinta diagrama flux in figura 6.1 .
Principalele etape in proiectarea procesului tehnologic sunt:
1.Stabilirea rolului functional al produsului

Cunoasterea rolului functional al piesei este prima etapa in proiectarea oricarui proces tehnologic
de realizare a piesei respective. Rolul functional al piesei este dat de rolul functional al fiecarei
suprafete ce delimiteaza piesa in spatiu.
2.Alegerea materialului optim pentru confectionarea produsului
Calitatea materialului folosit la realizarea piesei, impreuna cu conceptia de proiectare si
tehnologia de fabricare, determina nivelul performantelor tehnico-economice pe care piesa le
poate atinge. Alegerea unui material optim pentru piesa este o problema deosebit de complexa ce
trebuie rezolvata de proiectant.
Coeficientul de poluare la preparare

C pp

,se calculeaza cu relatia:

C pp =Qtp Q com=( Q pa +Q pl +Q ps ) Qcom [t emisii]


In care :

Qcom

este cantitatea de minereu concentrat prin preparare de minereu primar;

Q pa

este cantitatea de materiale ce polueaza atmosfera;

Materialul piesei flansa este OLC 45 STAS 2300-88.


Otelurile carbon de calitate sunt oteluri nealiate, obtinute printr-o elaborare ingrijita si cu un
grad de purificare chimica ridicat. La aceste oteluri se garanteaza atat compozitia chimica cat
si caracteristicile mecanica. Ele se folosesc in mod obisnuit tratate termic prin cementare sau
imbunatatire, in constructii mecanice supuse la solicitari mari.

4. Stabilirea fluxului tehnologic de realizare a piesei.

Laminare.
Folosirea semifabricatelor sub forma de bare laminate este indicata in cazul
productiei de unicate si serie mica.
Semifabricatele sub forma de bare laminate se pot folosi si in cadrul productiei de
serie si masa, in special pentru piese din clasa arborilor, atunci cand diferenta intre
treptele arborilor este mica.

Laminare
Suprafata Sk

Dimensiunea
suprafetei piesei

Adaos total de
prelucrare

Dimensiunea suprafetei
semifabricatului

S1

145

2.5

150

S2

77

81

Diagrama flux.
Pentru a putea proiecta traseul ecotehnologic cu toate datele necesare este utila
cunoasterea mai intai a traseului tehnologic corespunzator procesului ce se vrea
realizat. O schema de principiu pentru o diagrama flux a procesului tehnologic de
realizare a unui produs se prezinta in figura. Pentru a putea calcula coeficientul de
poluare, pentru a determina gradul optim de reducerea poluarii si pentru a putea
intocmi traseul echotehnologic trebuie cunoscute etapele si momentele in care se
produce impactul de mediu. Acestea vor fi marcate cu un asterisc(*) in toate
schemele folosite in continuare.
Analiza contractului

*Curatire semifabricat

*Control

Primirea comenzii

Controlul proiectarii

*Aprovizionare
materii prime

Materii prime
necesare

*Receptie materii
prime

*Elaborare materiale

Receptie
semifabricat

*Executie
semifabricat

Produs

*Prelucrari mecanice

*Controlul
fabricatiei
*Controlul produsului
neconform

*Rebut
nerecuperabil

Stocare

*Deseu

*Inspectii si
incercari
*Manipulare, depozitare,
ambalare si livrare
*Service
*Scoatere
*Deseu
in garantie
din uz

*Echipamente de
manipulare,
ambalare si livrare

5. Stabilirea surselor de poluare


Fenomenul de aparitie a unor factori perturbatori ai mediului si de producere a
dezechilibrelor ecologice a fost denumit poluare (de la verbul latin polluo-ere = a
murdari, a degrada).
Poluant este socotit orice factor natural sau produs de om, care provoaca
disconfort, sau are actiune toxica asupra organismelor si/sau degradeaza
componentele abiotice ale mediului, producand dezechilibre ecologice. In prezent,
poluarea este o problema internationala a omenirii, deoarece poluantii au atins
valori mari, perturbatiile sunt puternice si transfrontiere.

1. Poluarea aerului
Poluarea aerului reprezinta orice contaminare artificiala a atmosferei care dauneaza
mediului ambiant.
Atmosfera de astazi a Pamantului contine molecule diatomice de azot (nitrogen)
(N2) in proportie de aproape 4/5 (78,2%), molecule diatomice de oxigen (O2)
(20,5%), argon (Ar) (0,92%), dioxid de carbon (CO2) (0,03%), ozon sau oxigen
triatomic (O3) si alte gaze, praf, fum, alte particule in suspensie, etc.
Autoturismele constituie astazi sursa principala de poluare a aerului. Poluantii
emisi in gazele de esapament sunt: CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse, aldehide,
oxizi de plumb in cazul arderii benzinei reformate cu plumb tetraetil. Astfel
substantele rezultate din arderea unui kilogram de carburnt (benzina, sau motorina)
sunt urmatoarele:

Poluant

Emisia din benzina (g)

Emisia din motorina (g)

CO

465

21

NOx

23

27

RH nearse

16

13

SO2

0,8

7,8

aldehide

0,9

0,8

Substantele poluante rezultate prin arderea 1kg de carburant

2. Poluarea solului
Solul este un amestec de materie din plante, minerale i animale care se formeaz
ntr-un proces foarte lung, poate dura mii de ani. El este necesar pentru creterea
majoritii plantelor i esenial pentru toat producia agricol. n orice ecosistem
care cuprinde i solul (abiotic), solul are 2 funcii eseniale: depozitar i furnizor de
elemente nutritive i ap i recipient i transformator de reziduri i deeuri; deci
avnd rolul de reglator al ecosistemului i de purificator al mediului nconjurtor.
Poluarea solului este acumularea de compui chimici toxici, sruri,
patogeni (organisme care provoac boli), sau materiale radioactive care pot afecta
viaa plantelor i animalelor.
Contaminarea cu microorganisme (virusi, microbi etc.) prin aer, sau din apa, de pe
suprafata solului poate provoca imbolnaviri chiar in masa.
Poluantii pot fi:
-

pesticide
petrol, titei, gaze
metale grele (Zn, Pb, Cd, Hg)
izotropi radioactivi
caldura
factori biologici germeni patogeni

3. Poluarea apei

Efectele poluarii resurselor de apa sunt complexe si variate, in functie de natura si


concentratia substantelor impurificatoare. Rezolvarea acestor probleme ridicate de
poluarea apei se realizeaza prin tratare, prin care se asigura conditiile necesare
pentru consum.

Indicatori de
calitate avizati

Concentratie
avizata (mg/l)

Concentratie
medie
masurata
(mg/l)

Concentratie
maxima
masurata
(mg/l)

Cauzele
poluarii

CB05

15

72,8

72,8

Suspensii

25

48

48

CO-Mn

25

79

79

Reziduu fix

1200

695

695

H2S+sulfuri

0,1

1,5

1,5

Extractabile

12

12

Fenoli

0,02

0,0031

0,0031

P tot.

0,1

3,056

3,056

Azotati

35

2,26

2,26

Azotiti

0,116

0,116

Amoniu

37,49

37,49

Cianuri

0,01

0,0108

0,0108

PH

6,5-8,5

7,6

7,6

-deficiente
contructive
tratare
biologica

la

-statie
subdimensiona
la

-functionare
defectuoasa a
retelei
de
canalizare

Principalele surse de poluare a apelor din Romania

6.Stabilirea naturii substantelor poluante


1. Poluarea aerului
Substanta

Aer nepoluant

Prag de poluare (ppm)

CO

10-15

25

NO

0-0,5

0,5

NO2

0-0,1

0,1

Oxidanti

0-0,15

0,15

Hidrocarburi

0-2

SO2

0-0.12

0,2

Fluoruri

0-0,04

0,08

H2S

0-0,005

0,9

Pb

0-10

30 mg/m3

Substante poluante in atmosfera

2. Poluarea solului
Nr.crt.

Tipul
Poluantului

Concentratia
normala
[ppm]

Limita
maxim
admisa
[ppm]

Limita
de
interventie
[ppm]

Arseniu

20

50

Cadmiu

10

Crom

30

100

400

Mercur

0,1

10

Plumb

20

100

1000

Seleniu

10

Stiblu

50

300

Fluor

50

200

750

Cianuri

10

100

10

Benzen

0,01

0,5

11

Toluen

0,05

30

12

Fenoli

0,02

10

13

Fluoranten

0,1

10

100

14

Piren

0,1

10

100

15

Clorbenzen

0,05

10

16

Clorfenoli

0,01

0,5

17

Compusi
aromatici

0,05

10

18

Naftalen

0,1

50

19

Reziduuri
petroliere

100

1000

5000

Substante care polueaza solul si concentratii ale acestora

Total azot

Total fosfor

Cd si compusii

Cr si compusii

Turnatorie

Acoperiri

Forje

Laminare

Furnal

e Aglomerar

Cocserie

Poluant

Nr. Crt.

3. Poluarea apei

X
X

X
X

Co si compusii

As si compusii

Hg si compusii

Ni si compusii

Pb si compusii

10

Zn si compusii

11

Sn si compusii

12

Compusii organici halogenati

13

Fenoli

14

Hidrocarburi: aromatice,
policromatice

15

Carbon organic

16

Cloruri

17

Cianuri

18

Floruri

X
X

X
X

Poluantii relevanti pentru pentru emisia in apa

7.Calculul coeficientilor de poluare pe etape


n urma aplicrii acestui criteriu a rezultat ca piesa luat n studiu este
recomandabil s fie confecionat din oel tip OLC 45.
Mpiesa semifabricat=251,5 Kg
Mpiesa finita= 250 kg
Cantitatea de material pierduta prin prelucrari mecanice a fost de 1,5kg.
1.Aprovizionare materii prime:
Transportul se realizeaz cu vehicule de mare tonaj.Compuii chimici ai benzinei
produc poluarea aerului:

Cd=0,0001 kg/t ;
CO=9,5 kg/t ;
NH 3 =0,0005 kg/t;
Nox=1,35 kg/t.
Total =10,8506 kg/t emisii.
Cpta=10,8506 250=2712,65 kg/t emisii
2.Elaborare material
In general, pentru obtinerea unui material se porneste de la minereul corespunzator
care mai intai se supune unor operatii de preparare care, in general se fac dupa o
schema de principiu. Se pare asadar ca in afara de prima si ultima etapa de
preparare, toate celelalte etape au un impact foarte mare asupra mediului.
Nr.
Emisia sau subprodusul

U.M.

Cantitatea (max.)

Praf n aer

Kg/kg oel

0.00132

CO

Kg/kg oel

0.43

SO2

Kg/kg oel

0.00285

NOx

Kg/kg oel

0.0021

CO2

Kg/kg oel

3.1824

Gaze arse (altele)

Kg/kg oel

35.88

Zgur

Kg/kg oel

0.7098

Nmol

Kg/kg oel

0.09048

Praf depus

Kg/kg oel

0.0468

10

Alte depuneri

Kg/kg oel

0.01248

11

Refractare

Kg/kg oel

0.00624

12

Apa uzat

Kg/kg oel

0.032

13

Uleiuri

Kg/kg oel

0.001248

Kg/kg oel

40,014

Crt.

TOTAL

Cpp=Qtp*Qcom = (Qpa+Qpl+Qps)*Qcom [t emisii]


In care:
Qcom este cantitatea de minereu concentrat obtinut prin preparare de minereu
primar;
Qpa este cantitatea de materiale ce polueaza atmosfera;
Qpl este cantitatea de material ce polueaza apa;
Qps este cantitatea de materiale ce polueaza solul;
Qtp este cantitatea totala de substanta poluanta;
Qpa, Qpl si Qps se exprima in tone emisii/tona de minereu preparat.
Acest proces de elaborare al otelului polueaza prin:
produsele introduce in cuptorul electric; caldura recuperabila degajata de
cuptor;
deseurile solide ramase in urma procesului.
apele uzate din acest proces polueaza panza freatica, iar acest tip de poluare
afecteaz extrem de grav resursele de ap potabil a comunitilor care se
aprovizioneaz din aceste resurse.
gazele arse si degajarea fumului polueaza atmosfera formand smogul de tip
londonez. Acesta este ca o negura densa cu impuritati particulate de
funingine si
.

3.Execuie semifabricat
Simbo
lul

Si

Mn

OLC45

0.65
0.75

0,15
0,45

Max
0.03
0

Max
0.03
0

0.60
0.80

Pentru ap:
Cr=0,0001 kg
Cu=0,0001kg
A=0,00015 kg
S=1,1 kg
Qexa=1,100035 kg emisii
Mfabricat=250 kg
M semifabricat=251.5 kg
Msemifabricat- Mfabricat=1.5 kg(adaos pierdut dup prelucrare care polueaz)
Total=1,1000351,5=1,65 kg emisii

Pentru aer:
Praf =0,8500273 kg/t
Mn=0,001 kg
Si=0,006 kg
P=0,001 kg
Qexa=0,8580 kg emisii
Total=0,85801,5= 1,287 kg emisii
Cpcd=1,287250 = 321,75 kg emisii

4. Curire semifabricat:
Curirea, decaparea, degresarea snt etape foarte importante n proiectarea i
realizarea oricror produse deoarece nainte de oricare operaie tehnologic
pretenioasa trebuie executat curirea, decaparea i degresarea suprafeelor. Sunt
foarte multe situaii cnd curirea se face prin diferite metode: clasice manuale
(ciocniri, pcluiri); mecanizate (pick-hammer, peri de srm, sablare-alicare);
speciale (curirea chimic, alectrochimica, prin vibrare, cu plasm, cu laser,
ultrasunete, flacr i metal abraziv, termic, electrochimica, cu jet de ap, cu
flcri, etc.). Fiecare dintre aceste metode are un impact mai mare sau mai mic
supra mediului,n funcie de metodele folosite i de operaiile tehnologice
viitoare,pentru c exist o mare diferen ntre curirea suprafeelor n vederea
sudrii i curirea suprafeelor n vederea acoperirilor de protecie, sau ntre
curirea suprafetlor pieselor turnate dup dezbatere i curatirea suprafeelor
instrumentelor medicale.
n cazul piesei Flansa curirea se face cu urmtorii compui chimici:
Pentru apa:
Cl=0,000002 kg/t
CH 4 =0,3 kg/t
CO 2 =0,274 kg/t
SO 4 =0,0004 kg/t
SO=0,00001 kg/t
Total=0,574412 kg/t emisii substane poluante

Pentru aer:
NMVOC=200 g/t=0,2 kg/t
Toluen=0,44 kg/t
Dicloretan=0,66 kg/t
Total=1,3 kg/t emisii substante poluante

Pentru sol:
-compui sintetici anioni activi biodegradabili=0,00003 kg

unde: Qptc este cantitatea total de substan poluant ce apare n operaia de


curire, decapare degresare; Qpca cantitatea de substan poluant a apei ce apare
n operaia de curire, decapare degresare; Qpcs cantitatea de substan poluant a
solului ce apare n operaia de curire, decapare degresare; M u masa util a
semifabricatului sau a piesei semifabricat.

5.Prelucrri mecanice
Prelucrrile mecanice sunt operaii foarte importante la care sunt supuse
semifabricatele turnate, deformate plastic sau sudate, n urma crora se obin
dimensiunile finale i precizia geometric cerut de rolul funcional.
Aceste prelucrri se fac pentru a obine anumit precizie de form i de
poziie i o anumit rugozitate pentru fiecare suprafa ce mrginete pies n
spaiu. Principalele operaii de prelucrri mecanice prin achiere snt: strunjirea,
rabotarea, mortezarea, frezarea, gurirea, lrgirea, adancirea, alezarea, teirea,
lamarea, tarodarea, broarea, rectificarea, honuirea, lepuirea, supranetezirea, i
rodarea.
Fiecare operaie se execut pe echipamente tehnologice specifice, cu SDVuri corespunztoare i n anumite secii de lucru ( anumii parametri ai procesului,
folosind anumite substane i emulsii de rcire sau accelerare a procesului de

achiere, dezvoltandu-se anumite temperaturi). n cadrul acestor operaii apar o


serie de substane care polueaz aerul, ap sau solul ntr-o msur mai mare sau
mai mic, aceasta depinznd de condiiile n care se desfoar procesul de
achiere. De exemplu, n cazul prelucrrii prin achiere apar o serie de compui
organici volatili (COV), care pot avea efecte directe asupra sntii i asupra
mediului, prin nocivitatea intrinsec i unele proprieti fizico-chimice, sau
indirecte, prin degradarea aerului (poluarea fotochimic i efectul de ser).
Valorile maxime ce nu pot fi depite, pentru aprarea sntii populaiei i
care pun seama i pe subiectii cu risc ridicat ( copii, insuficiente respiratorii,
persoane n vrst) sunt prezentate n tabelul 6.4.
n procesul de prelucrri mecanice mai apar vapori i picturi datorit
utilizrii emulsiilor de diferite categorii. n general, termenul de vapori se refer la
picturi de lichid de mrime microscopic (sub 10m). Dac diametrul este mai
mare de 10 se considera c este cu aerosol pulverizat sau pur i simplu picturi.
Aceste picturi se formeaz lng bule care explodeaz, lng pulverizatoare, dar
mai ales lng distribuitoarele care stropesc cu emulsie.

8. Calculul coeficientului de poluare total

Cunoscand coeficientii de poluare introdusi in fiecare etapa a procesului tehnologic


de realizare a produsului se poate determina coeficientul de poluare total Cpt, cu
relatia :
Cpt=Cpe+ Cps +Cpm+Cptt+Cprrr+Cpc+ Cpax kg emisii
In care:
Cpe = coeficientul de poluare introdus la elaborarea materialului;
Cps = coeficientul de poluare introdus la elaborarea semifabricatului;
Cpm = coeficientul de poluare introdus la prelucrarile mecanice ;
Cptt = coeficientul de poluare introdus la tratamentele termice;
Cprrr=coeficientul de poluare introdus la reparare,reconditionare,reciclare
Cpc = coeficientul de poluare introdus la controlul (inspectia) produsului;.
n funcie de mrimea coeficientului de poluare trebuie luate i msurile de
prevenire sau de reducere a impactului asupra mediului, astfel:
- dac Cpt 10Gu, poluarea este foarte grav i trebuie luate msuri urgene de
prevenire i reducere a polurii;
- dac 5GnCpt<10Gu, poluarea este grav, msurile de prevenire i reducere fiind
absolut necesare;
- dac 30GnCpt<5Gu, poluarea este mare i se impun msuri de prevenire i
reducere;
- dac Cpt<30Gu, poluarea este n limitele de alert, fiind necesare planuri de
prevenire i reducere a polurii;
- dac 0,5GuCpt<3Gu, poluarea este acceptabil.
S-a notat cu Gu greutatea de material util, ce compune produsul final.

9.Calculul indicatorului de calitate al mediului


Pentru o proiectare corecta a unui proces tehnologic sau a unei activitati cu
impact asupra mediului etse necesara cunoasterea in fiecare etapa a acestuia a
indicatorului de calitate a mediului.Acest indicator de calitatea a mediului Icm se
poate calcula la nivelul fiecarui poluant i, cu relatia:
CMAi Cef

Icmi=

Cmax i CMAi

[%]

in care, Icmi este indicatorul de calitate a mediului datorat poluantului i; CMAiconcentratia maxima admisibila in poluantul i; Cefi- concentratia efectiva, la
momentul calcularii, in poluantul i; Cmax concentratia maxima in poluantul i
ce conduce la degradarea inevitabila a mediului.
Acest indicator are valori cuprinse intre 0 (cand poluare este maxima si
inevitabila) si 1 (cand mediul este curat).
AERUL
Tabel 1.Dispozitii comunitare asupra poluarii aerului
Poluant

Limita
admisa

Limita de
interventie

[mg / m 3 ]

[mg/m3]

Oxizi de sulf exprimati in SO2

300

510

Oxizi de azot NOx exprimati in NO2

500

810

Amoniac

50

81

clorului 50

81

fluorului. 55

55

Compusi anorganici
exprimati in HCl

gazosi

ai

Compusi anorgatici gazosi ai


Exprimati in HF particule ,picaturi

55

Compusi organici (exclusiv CH4)

150

Praf

300
50 100 80100

Metale grele

0,21

Totalul de Cd(cadmiu), Hg(mercur), Tl si 4


compusii lor

Totalul de As(astatiniu), Se(seleniu), Te si


compusii lor Totalul de Co(cobalt), Cr(crom),
Cu(cupru), Sn, Mn, Ni(nichel), Pb(plumb),
Sb(stibiu), Zn(zinc) si compusii lor
NMVOC(non-methane
volatile
organic 100
compounds=compusi organic volatile fara
metan)

220

Dicloretan

98

149

CO(monoxid de carbon)

100

200

CO2(dioxid de carbon)

50

110

Mn(mangan)

0,5

1,1

Pb(plumb)

0,5

1,1

Ta(tantal)

0,5

1,1

Icmso2(oxid de sulf)=

300 0,0260
1,42
510 300

IcmNO2(oxizi de azot)=

IcmAmoniac=

500 0,0683
1,61
810 500

50 0,134
1,60
81 50

IcmHCl(acid clorhidric)=

IcmHF(acid fosforic)=

IcmCH4(metan)=

IcmPraf=

50 0,0150
1,61
81 50

55 0,0151
1,83
85 55

150 0,0500
0,99
300 150

50100 1,450
1,66
80100 50100

Icm Metale grele=

4 0,0159
0,99
84

IcmNMVOC(compusi organic volatile fara metan)=

Icmdicloretan=

98 0.66
1,90
149 98

IcmCO(monoxid de carbon)=

IcmCO2(dioxid de carbon)=

IcmMn(mangan)=

IcmPb(plumb)=

100 0,491
0,99
200 100

50 4,23
0,76
110 50

0,5 0,001
0,83
1,1 0,5
%

0,5 0,0001
0,83
1,1 0,5
%

100 0,215
0,83
220 100

IcmTa(tantal)=

0,5 0,0005
0,83
1,1 0,5
%

Icmtotal=1,42+1,61+1,6+1,61+1,83+0,99+1,66+0,99+0,83+1,9+0,99+0,76+0,83+
0,83+0,9+0,83=19,58
APA
Tabel2.Valori ale concentratiei maxime admise pentru substante toxice din apele
de suprafata, conform STAS 4706-88
Substanta

Valori ale CMC, mg/dmc(3


Limita admisa

Limita de interventie

Amoniac liber(NH3)

0,1

0,5

Arsen

0,05

0,2

Benzen

0,5

0,5

NH3(amoniac)

0,1

0,5

N02(dioxid de azot)

0,1

0,3

Clor liber

240

400

Cupru

0,05

0,1

Cl2(clor)

0,10

0,25

Fenoli

0,001

0,002

Fe2O3(trioxide de fier)

0,4

0,8

SO2(monoxide de
sulf)

0,1

0,2

SO42-(sulfat)

200

400

K2Cr2O7(bicromat de
potasiu)

Plumb

0,05

0,1

Al3+(aluminiu)

0,05

0,2

Reziduu fix

100

300

IcmNH3(amoniac)=

IcmAs=

0,5 0,134
0,73
1 0,5
%

0,5 0,00015
0,99
1 0,5
%

IcmBenzen=

0,5 0,203
0,59
1 0,5
%

IcmNH4(hidroxizi de amoniu)=

IcmNO2(dioxid

de amoniu)=

IcmCl-(clor liber)=

IcmCu(cupru)=

IcmCl2(clor)=

IcmFenoli=

0,1 0,012
0,22
0,5 0,1
%

0,1 0,092
0,04
0,3 0,1
%

240 0,00113
1,19
400 200

0,05 0,0001
0,52
0,1 0,05
%

0,1 0,01
0,6
0,25 0,1
%

0,2 0,0001
0,66
0,5 0,2
%

IcmFe2O3(trioxid de fier)=

IcmSO2(dioxid de sulf)=

IcmSO42-=

0,4 0,35
0,12
0,8 0,4

0,1 0,026
0,74
0,2 0,1

200 3,312
0,98
400 200

IcmPb(plumb)=

0,1 0,0023
0,32
0,4 0,1
%

Icmtotal=0,73+0,99+0,59+0,66+0,32+0,22+0,04+1,19+0,52+0,6+0,12+0,74+0,98=7,
7
SOL
Tabel3.Substante care polueaza solul si concentratiile acestora
Tabel3.Substante care polueaza solul si concentratiile acestora
Tipul poluantului

Concentratia
normal[ppm]

Limita maxima
admisa[ppm]

Limita de
interventie[ppm]

Plumb

100

100

Fluor

200

750

Fenoli

0,1

10

Compusi sintetici
anioni activi
biodegradabili

10

1000

10000

C(carbon)

570

1500

2500

Si(siliciu)

10

230

1000

Mn(mangan)

23

250

P(fosfor)

1,3

15

50

S(sulf)

0,0517

Cl(clor)

4,5

14

30

CO(bioxid de sulf)

23

115

240

CO2(dioxid de sulf)

0,7

12

228

IcmPb(plumb)=

Icmfluor=

85 0,00001
5,66
100 85

100 0,0076
0,15
750 100

Icmfenoli=

1 0,00001
0,11
10 1

Icmcompusi=

10 0,00003
0,001
1000 10

IcmC(crabon)=

570 0,0002
0,61
1500 570

IcmSi(siliciu)=

10 0,0005
0,04
230 10

IcmMn(mangan)=

IcmP(fosfor)=

Icm

5 0,0003
0,27
23 5

1,3 0,000031
0,09
15 1,3
%

CO2(dioxid de carbon)=

IcmCl(clor)=

0,7 0,045
0,057
12 0,7
%

4,5 0,000001
0,47
14 4,5

IcmCO(monoxid

de carbon)=

23 0,00005
0,24
115 23

Icmtotal=5,66+0,15+0,11+0,01+0,61+0,04+0,27+0,09+0,057+0,47+0,24=7,70