Sunteți pe pagina 1din 19

Cap. 1.

PREAMBUL

În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier precum


şi a corelării legislaţiei din românia cu legislaţia Comunităţii europene, respectiv directiva
89/391/CEE, în legislaţia română a fost introdusă noţiunea de manager de proiect, respectiv
Coordonator de Securitate şi Sănătate, pentru şantierele temporare şi/sau mobile.

Prin manager de proiect - se înţelege orice persoana fizica sau juridica, autorizata in
condiţiile legii si desemnata de către beneficiar, însărcinata cu organizarea, planificarea,
programarea si controlul realizării lucrărilor pe şantier, fiind responsabila de realizarea
proiectului in condiţiile de calitate, costuri si termene stabilite;

Prin coordonator in materie de securitate si sănătate se înţelege orice persoana


fizica sau juridica desemnata de către beneficiarul lucrării si/sau de către managerul de
proiect pe durata realizării lucrării, având atribuţiile prevăzute de H.G. nr. 300/2006

Prin proiectantul lucrării – se înţelege orice persoana fizica sau juridica competenta
care, la comanda beneficiarului, elaborează documentaţia de proiectare;

Prin antreprenor (constructor, contractant, ofertant) – se înţelege orice persoana


fizica sau juridica competenta care executa lucrări de construcţii-montaj, in baza unui
proiect, la comanda beneficiarului;

Prin şef de şantier – se înţelege persoana fizica desemnata de către antreprenor sa


conducă realizarea lucrărilor pe şantier si sa urmărească realizarea acestora conform
proiectului;

Prin subantreprenor (subcontractant) – se înţelege orice persoana fizica sau juridica


care îşi asuma contractual fata de antreprenor sarcina de a executa lucrări de construcţii-
montaj de specialitate, prevăzute in proiectul lucrării;

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE


Pagina 1 din 19
Cap. 2. CERINŢE LEGALE

In vederea asigurării si menţinerii securităţii si sănătăţii lucratorilor din şantier precum


şi a unei mai bune coordonări în materie de securitate şi sănătate, angajatorii au
următoarele obligaţii, respective:

a. să respecte obligaţiile generale ale angajatorilor in conformitate cu


prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE

b. sa îndeplinească si sa urmărească respectarea planului de securitate si


sănătate de către toţi lucratorii din şantier;

c. sa ia masurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, in conformitate


cu cerintele minime stabilite in anexa nr. 4

d. sa tina seama de indicaţiile coordonatorilor in materie de securitate si


sănătate sau ale şefului de şantier si sa le îndeplinească pe toata perioada
execuţiei lucrărilor

e. sa informeze lucratorii independenţi cu privire la masurile de securitate si


sănătate care trebuie aplicate pe şantier si sa pună la dispoziţie acestora
instrucţiuni adecvate;

f. sa redacteze planurile proprii de securitate si sănătate si sa le transmită


coordonatorilor in materie de securitate si sănătate.

Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie sa cuprindă:

a. documentaţia de intervenţii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;


b. prevederi si informaţii utile pentru efectuarea intervenţiilor ulterioare în condiţii
de securitate si sănătate.

Înainte de orice intervenţie ulterioară, planificată sau nu, Beneficiarul va comunica


Coordonatorului de securitate şi sănătate datele tehnice ale intervenţiei, pentru stabilirea de
către acesta a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă aplicabile pentru intervenţie şi
pentru desfăşurarea în condiţii de securitate a lucrărilor.

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE


Pagina 2 din 19
Dosarul de intervenţii ulterioare se întocmeşte încă din faza de proiectare a lucrării de către
coordonatorul in materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau
de către proiectant, după caz.

Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie sa fie transmis coordonatorului in materie de


securitate si sănătate pe durata realizării lucrării, pe baza de proces-verbal care se
ataşează la dosar.

După recepţia finala a lucrării dosarul de intervenţii ulterioare trebuie transmis beneficiarului
pe baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar.

In cazul unei intervenţii ulterioare, beneficiarul trebuie sa pună la dispoziţie coordonatorului


in materie de securitate si sănătate desemnat pe durata intervenţiilor ulterioare un exemplar
al dosarului de intervenţii ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sănătate desemnat pe perioada intervenţiilor


ulterioare trebuie sa completeze dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventuale
modificări cerute de noile lucrări.

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE


Pagina 3 din 19
DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE
Pagina 4 din 19
Cap. 3. DATE GENERALE PARTICIPANŢI PROIECTARE – EXECUŢIE

1) INFORMAŢII GENERALE
INFORMAŢII GENERALE LUCRARE OBSERVAŢII
LOCAŢIE LUCRARE
BENEFICIAR LUCRARE
DATA ÎNCEPERII PROIECTĂRII
DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR
DURATA ESTIMATIVĂ A LUCRĂRILOR

2) PROIECTANŢI – UNITĂŢI DE PROIECTARE

Nr. PERSOANA DE OBSERVAŢI


PROIECTANT ADRESA TELEFON/FAX
crt. CONTACT I
1.

2.

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 5 din 19


3) ANTREPRENORI / SUBANTREPRENORI
DENUMIRE PERSOANA DATA
Nr. EFECTIV DURATA
ANTREPRENOR ADRESA, TELEFON DE ÎNCEPERE
crt. LUCRĂTORI EXECUŢIEI
SUBANTREPRENOR CONTACT LUCRARE

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 6 din 19


DENUMIRE PERSOANA DATA
Nr. EFECTIV DURATA
ANTREPRENOR ADRESA, TELEFON DE ÎNCEPERE
crt. LUCRĂTORI EXECUŢIEI
SUBANTREPRENOR CONTACT LUCRARE

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 7 din 19


4) DOCUMENTE DE INTERVENŢII ULTERIOARE

SEMNĂTURA
Nr. PROIECTANT,
DOCUMENTAŢIA PREVEDERI COORDONATOR –
crt. EXECUTANT
APROBAT

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 8 din 19


SEMNĂTURA
Nr. PROIECTANT,
DOCUMENTAŢIA PREVEDERI COORDONATOR –
crt. EXECUTANT
APROBAT

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 9 din 19


SEMNĂTURA
Nr. PROIECTANT,
DOCUMENTAŢIA PREVEDERI COORDONATOR –
crt. EXECUTANT
APROBAT

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 10 din 19


5) RAPORT PRIVIND INTERVENŢIILE ULTERIOARE

DATA INTERVENŢIEI UNITATEA EMITENTĂ PERSOANA DE CONTACT

INTERVENŢIA
(descriere intervenţie şi măsuri de securitate şi
sănătate necesare pentru efectuarea intervenţiei
conform documentaţiei tehnice elaborate de
proiectantul lucrării)

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
EXECUTANT COORDONATOR

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 11 din 19


DATA INTERVENŢIEI UNITATEA EMITENTĂ PERSOANA DE CONTACT

INTERVENŢIA
(descriere intervenţie şi măsuri de securitate şi
sănătate necesare pentru efectuarea intervenţiei
conform documentaţiei tehnice elaborate de
proiectantul lucrării)

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 12 din 19
EXECUTANT COORDONATOR

DATA INTERVENŢIEI UNITATEA EMITENTĂ PERSOANA DE CONTACT

INTERVENŢIA
(descriere intervenţie şi măsuri de securitate şi
sănătate necesare pentru efectuarea intervenţiei
conform documentaţiei tehnice elaborate de
proiectantul lucrării)

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 13 din 19


LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
EXECUTANT COORDONATOR

DATA INTERVENŢIEI UNITATEA EMITENTĂ PERSOANA DE CONTACT

INTERVENŢIA
(descriere intervenţie şi măsuri de securitate şi
sănătate necesare pentru efectuarea intervenţiei
conform documentaţiei tehnice elaborate de
proiectantul lucrării)

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 14 din 19


LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
EXECUTANT COORDONATOR

DATA INTERVENŢIEI UNITATEA EMITENTĂ PERSOANA DE CONTACT

INTERVENŢIA
(descriere intervenţie şi măsuri de securitate şi
sănătate necesare pentru efectuarea intervenţiei
conform documentaţiei tehnice elaborate de
DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 15 din 19
proiectantul lucrării)

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
EXECUTANT COORDONATOR

DATA INTERVENŢIEI UNITATEA EMITENTĂ PERSOANA DE CONTACT

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 16 din 19


INTERVENŢIA
(descriere intervenţie şi măsuri de securitate şi
sănătate necesare pentru efectuarea intervenţiei
conform documentaţiei tehnice elaborate de
proiectantul lucrării)

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
EXECUTANT COORDONATOR

DATA INTERVENŢIEI UNITATEA EMITENTĂ PERSOANA DE CONTACT

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 17 din 19


INTERVENŢIA
(descriere intervenţie şi măsuri de securitate şi
sănătate necesare pentru efectuarea intervenţiei
conform documentaţiei tehnice elaborate de
proiectantul lucrării)

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ
EXECUTANT COORDONATOR

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE Pagina 18 din 19


6) PROCES VERBAL PREDARE – PRIMIRE

Nr. _______ / _________________

PREZENTUL DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE,

a lucrării

_____________________________________________________________________

______

_____________________________________________________________________

______

a fost predat la data de _______________________

de către _________________________________________________________,

Coordonator de securitate şi sănătate în faza de proiectare, către

_________________________________________________________________,

Coordonator de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării.

Am predat, Am primit,

___________________________ ___________________________
_______________________ _______________________

Data,

_________________________

DOSAR DE INTERVENŢII ULTERIOARE


Pagina 19 din 19

S-ar putea să vă placă și