Sunteți pe pagina 1din 26

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA

SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

INTOCMIT DE S.C. PROT NET CONSULT S.R.L.


15.04.2014

PLANUL GENERAL DE
SECURITATE SI SANATATE

Denumirea lucrarii:
Constructia Complexului Comercial Kaufland SLATINA

2014
PLANUL GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Denumirea lucrarii:
Constructia Complexului Comercial Kaufland Slatina
Tipul lucrarii:
Constructie civila
Beneficiar: SC KAUFLAND ROMANIA SCS
Adresa: Bucuresti, Str.Barbu Vacarescu , Nr.120-144, Sector 2.

Antrepenor general:S.C. CONARG AG SRL


Adresa: Str. Soseaua Nordului, Nr. 42-46, Bucuresti

Managerul de proiect: Dipl.Ing. RADU CONSTANTIN LUNGU


Managerul de santier: Dipl.Ing. MARIUS ION
Coordonatorul SSM: Dipl.Ing. IOAN TARCEA
Diriginte santier: Dipl.Ing. MIHAI COSTEA
Arhitect : SC STUDIO AXIA SRL Cluj Napoca
Durata lucrarilor:
Data inceperii lucrarilor: 14.04.2014
Termen de executie a lucrarilor: 5 luni
Data finalizarii lucrarilor: 15.09.2013
Numarul lucratorilor pe santier:
Maxim 80

CUPRINS

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE
1.1.Documente de referinta
1.2.Obiectivul planului de securitate, sanatate in munca
1.3.Prezentarea proiectului
1.4.Graficul de executie a lucrarilor
1.5.Prezentarea antreprenorului general
2. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI
2.1.Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere
2.1.1.Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere
2.1.2.Cerinte minime generale pentru posturile de munca din santiere
2.2.Reguli de securitate pe santier
2.3.Reguli referitoare la caile de circulatie auto
2.4.Procedura de evacuare in caz de incendiu
3.IDENTIFICAREA RISCURILOR SI MASURI SPECIFICE DE
SECURITATE IN MUNCA
3.1. Lucrari de sapaturi si excavatii
3.2. Epuismente
3.3. Turnare beton
3.4. Lucrari de sudura
3.5. Lucrari de instalatii electrice
3.6. Lucrari de zidarie
3.7. Manipularea manuala a maselor
3.8. Lucrul la inaltime
3.9. Constientizarea spatiilor inchise
3.10.Echipament manual (scule de mana)
3.11. Praf
3.12. Zgomot
3.13. Vibratii
3.14. Acces si iesire
3.15. Curatenia
3.16. Incendii
3.17. Ingrijirea si igiena
3.18. Semnalizarea de securitate
3.19. Analiza factorilor de risc
4. MASURI DE COORDONARE
4.1 Caile si zonele de circulatie orizontala sau verticala
4.2 Conditiile de manipulare a materialelor, utilizarea si interferarea echipamentelor
de ridicat de pe santier si din vecinatate
4.3 Zonele si conditiile de depozitare, evacuarea deseurilor, molozului, in special a
celor ce prezinta riscuri speciale
4.4 Protectiile colective si masurile de prevenire
4.5 Procedura de raportare a incidentelor periculoase

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

4.6 Prevenirea riscurilor de boli profesionale


4.7 Masuri de interactiune luate pe santier
5. INTERFERENTA ACTIVITATILOR
5.1 Precautii de vecinatate
5.2 Precautii acustice
5.3 Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul
santierului si in vecinatatea acestuia
6. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI
AJUTOR,EVACUAREA PERSOANELOR SI MASURI DE ORGANIZARE
6.1 Organizarea salvarii
6.2 Indicatii practice privind acordarea primului-ajutor
7. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPENORUL
GENERAL, SUBANTREPENORI SI LUCRATORI INDEPENDENTI
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Documente de referinta

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

La intocmirea prezentului plan de securitate si sanatate s-a tinut cont de


urmatoarele documente de referinta:
Cerinte legale
Tabelul de mai jos cuprinde o lista informativa a sistemului legislativ roman, legea
securitatii si sanatatii in munca, hotararile de guvern specifice activitatilor SSM,
precum si ordine care reglementeaza activitatea specifica.
Intrucat Romania a transpus in legislatia nationala cea mai mare parte a directivelor
Europene, ar trebui sa fie suficienta referinta la legea romana. In acelasi timp
Directivele Europene trebuie considerate ca documente cu caracter de obligativitate
si trebuie considerate ca total aplicabile in cadrul proiectului (in special in situatila in
care lipsesc, partial sau total, din legislatia nationala).
Intregul set de legi la care se face referire in prezentul document se gaseste pe site-ul
protectiamuncii.ro pentru consultare. Cu toate acestea fiecare furnizor are obligatia
contractuala (si legala) de a detine pe santier setul de legi privitoare la lucrarile
executate.
Nr.
crt.

Act
romn

normativ

L 319/2006
1. 1M.O.
646/26.07.2006
H.G. 300/2006
2. M.O. nr.
252/21.03.2006
H.G. 493/2006
M.O. nr.
3.
380/03.05.2006
H.G. 971/2006
4. M.O. nr.
683/09.08.2006
H.G. 1028/2006
M.O. nr.
5. 710/18.08.2006
6. H.G. 1048/2006
M.O. nr.
722/23.08.2006

Subiect

Directiva
europeana
transpusa

Legea securitatii si sanatatii in


munca
89/391/CEE
Privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru92/57/CEE
santiere temporare sau mobile
Privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare
2003/10/CE
la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de zgomot
Privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau92/58/CEE
sanatate la locul de munca
Privind cerintele minime de
securitate si sanatate in munca
referitoare
la
utilizarea90/270/CEE
echipamentelor cu ecran de
vizualizare
Privind cerintele minime de89/656/CEE
securitate
si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a

Data
intrarii
vigoare

in

01.10.2006
01.01.2006

01.09.2006

01.10.2006

01.10.2006
01.10.2006

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

H.G. 1049/2006
M.O. nr.
7. 727/25.08.2006
H.G. 1050/2006
M.O. nr.
8.
737/29.08.2006

9.

10.

H.G. 1051/2006
M.O. nr.
713/21.08.2006

H.G. 1058/2006
M.O. nr.
737/29.08.2006

echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca
Privind cerintele minime pentru
asigurarea securitatii si sanatatii
lucratorilor
din
industria92/104/CEE
extractiva de suprafata sau
subteran
Privind cerintele minime pentru
asigurarea securitatii si sanatatii
92/91/CEE
lucratorilor
din
industria
extractiva si de foraj
Privind cerinte minime de
securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor
90/269/CEE
care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare
Privind cerintele minime pentru
imbunatatirea
securitatii
si
protectia sanatatii lucratorilor
1999/92/CE
care pot fi expusi unui potential
risc
datorat
atmosferelor
explozive
Privind cerintele minime la locul
de munca
89/654/CEE

H.G. 1091/2006
11. M.O. nr.
739/30.08.2006
H.G. 1092/2006
Privind protectia lucratorilor
M.O.nr.762/07.09.20 impotriva riscurilor legate de
12.
2000/54/CE
06
expunerea la agenti biologici in
munca
H.G. 1093/2006
Privind stabilirea cerintelor
M.O. nr.
minime de securitate si sanatate
757/06.09.2006
pentru protectia lucratorilor
13.
2004/37/CE
impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni in munca
H.G. 1135/2006
Privind cerintele minime de
14. M.O. nr.
securitate si sanatate in munca la93/103/CEE
772/12.09.2006
bordul navelor de pescuit
15. H.G. 1136/2006
Privind cerintele minime de2004/40/CE
M.O. nr.
securitate si sanatate referitoare
769/11.09.2006
la expunerea lucratorilor la

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006
01.10.2006

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

H.G. 1875/2005
M.O. nr.
16. 64/24.01.2006
H.G.1176/2005
M.O. nr.
17.
81/30.01.2006
O.U.G. 96/2003
18. M.O. nr.
750/27.10.2003
H.G. 1218/2006
M.O. nr.
845/13.10.2006
19.

H.G. 1007/2006
M.O. nr.
20.
696/15.08.2006
H.G. 1146/2006
M.O. nr.
21. 815/03.10.2006

riscurile generate de cmpuri


electromagnetice
Privind protectia sanatatii si83/477/CEE
securitatea lucratorilor fata decu modificari
riscurile datorate expunerii la91/382/CEE 01.09.2006
azbest
98/24/CE
2003/18/CE
Privind cerinte minime de
sanatate si securitate referitoare
2002/44/CE 01.09.2006
la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de vibratii
Privind protectia maternitatii la
locurile de munca
92/85/CEE
01.02.2004
Privind cerinte minime de
securitate si sanatate pentru
asigurarea protectiei lucratorilor98/24/CE,
impotriva riscurilor legate de2006/15/CE
expunerea la agenti chimici in
munca
Privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare
92/29/CE
la asistenta medicala la bordul
navelor
Privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre89/655/CE
lucratori a echipamentelor de
munca
Normele metodologice pentru
aplicarea legii securitatii si
sanatatii nr. 319/2006
Formularul de inregistrare a
accidentelor de munca

H.G. 1425/2006
22. M.O.
nr.882/30.10.2006
Ordin 3/ 2007 al
23. M.MS.S.F.
M.O. 70/ 30.01.2007
Ordin 754/ 2006
Constituirea
comisiilor
de
al M.MS.S.F.
abilitare a serviciilor externe de
24. M.O. 887/ 31.
prevenire si protectie
10.2006
25. Ordin 706/ 2006 al Cerinte minime de securitate si
M.MS.S.F.
sanatate referitoare la expunerea

06.09.2006

01.09.2006

01.10.2006

01.11.2006
01.01.2007

01.11.2007
10.11.2006

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

M.O. 915/
10.11.2006

lucratorilor la riscurile generate


de radiatiile optice artificiale

HG 355/ 2007
Examenul medical al angajare
M.O.322/
1
17.05.2007
Ordin 753/ 2006 al Privind protectia tinerilor in
M.MS.S.F.
munca
27.
M.O.925/
15.11.2006
26. ]

17.05.2007

15.11.2006

1.2. Obiectivul planului de securitate si sanatate in munca.


Planul de securitate si sanatate in munca este un document care defineste
ansamblul masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala ce decurg din desfasurarea si interferenta activitatilor in santier.
Prin intermediul acestui plan se urmareste conducerea si coordonarea
activitatilor desfasurate in santier din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in
munca.
Planul de securitate si sanatate in munca are ca scop stabilirea modului concret
prin care toate persoanele juridice sau fizice implicate in realizarea proiectului
(antreprenor general, subantreprenori, lucratori independenti etc.) vor gestiona,
coordona si controla desfasurarea lucrarilor in asa fel incat sa se asigure sanatatea si
integritatea tuturor categoriilor de personal angrenate si a celorlalte persoane ce pot
fi afectate.
Principalele obiective ale planului de securitate si sanatate in munca sunt:
a) prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza ranirea sau prejudicierea sanatatii
oricaror persoane precum si pagube materiale de orice fel;
b) evidentierea tuturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea
corporala a persoanelor precum si mediul inconjurator;
c) informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si
masurile care trebuie luate astfel incat activitatea pe santier sa se desfasoare in
conditii de maxima siguranta;
d) asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti cei care lucreaza,
prin mentinerea unei stari de ordine capabila sa minimizeze la maxim toate
pericolele potentiale;
Planul este in conformitate cu legislatia in vigoare, in principal Legea
Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, Hotararea de Guvern nr.1425/2006 si
Hotararea de Guvern nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile precum si Legea 307/2006 si Ordinul
163/2007 privind apararea impotriva incendiilor.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Securitatea si sanatatea pe un santier


ii priveste pe toti actorii din sectorul
de la faza de planificare pna la faza
lucrarii,precum
si
pe
durata
intretinerii si mentinerii acesteia!

de constructii
constructiilor,
de executie a
transformarii,

1.3.Prezentarea proiectului
SC KAUFLAND ROMANIA SCS anunta inceperea lucrarilor de constructie
a magazinului KAUFLAND din faza primara.
Contractul a fost atribuit prin licitatie, constructorului SC CONARG AG SRL
BUCURESTI care va executa si coordona lucrarile proprii cat si cele ale
subantreprenorilor.
Termenul de finalizare al lucrarilor este 31.09.2014, cu notificare a unor
eventuale prelungiri.

1.4.Graficul de executie a lucrarilor


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A .LUCRARI PREGATITOARE
Preluare amplsament
Terasamente pt OS
Amplasare containere
Bransamente pentru OS.
A1.. TERASAMENTE HALA , REZERVOR si PLATF.
EXTERIOARE
Sapatura generala hala si andocare la cota de fundare
Sapatura fundatii
Sapatura bazin retentie
Sapatura rezervor de incendiu
Saptura plat.ext. la cota de fundare. (drumuri, parcari)
B. EXECUTIE STRUCT. DE REZISTENTA.
Realizare fundatii izolate,inclusiv umplutura de balast
Umplutura de balast la cota paharelor
Montare stalpi prefabricati
Montare grinzi prefabricate
Montare socluri
Realizare fundatii continue pentru pereti interiori
Instalatii sub cota 0,00
Umplutura de balast sub cota pardoselii
Incalzire in pardoseala
Turnare pardoseala din beton hala
Realizare fundatii andocare inclusiv umplura de balast
Turnare pardoseala andocare.
B1. EXECUTIE ANVELOPA SI INCHIDERI EXTERIOARE.
Montare panouri din beton prefabricati.

zile
1 zile
3 zile
3 zile
5 zile

data
07 Apr '14- 07 Apr '14
07 Apr '14- 09 Apr '14
09 Apr '14 -11 Apr '14
07 Apr '14- 11 Apr '14

10 zile
9 zile
4 zile
3 zile
15 zile

07 Apr '14 -18 Apr '14


10 Apr '14- 21 Apr '14
14 Apr '14 -17 Apr '14
18 Apr '14- 21 Apr '14
22 Apr '14 -12 May '14

16 zile
13 zile
13 zile
11 zile
11 zile
5 zile
12 zile
12 zile
7 zile
6 zile
13 zile
6 zile

14 Apr '14- 02 May '14


19 Apr '14 -06 May '14
22 Apr '14- 08 May '14
28 Apr '14 -12 May '14
01 May '14- 15 May '14
16 May '14- 21 May '14
16 May '14 -30 May '14
16 May '14- 30 May '14
27 May '14- 04 Jun '14
02 Jun '14 -09 Jun '14
21 May '14 -06 Jun '14
21 Jun '14 -27 Jun '14

11 zile

06 May '14 -19 May '14

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Montare tabla acoperis


Montare structuri metalice sustinere utilaje.
Executie straturi termo-hidro acoperis
Montare casete metalice
Montare termoizolatie, Z-uri fatade
Montare tabla sinus la fatade
Confectii metalice sustinere cadre usi exterioare.
Monatare usi si ferestre exterioare..
Realizare atice si inchidere etansa acoperis.
Placari laterale andocare
B2. CONFECTII METALICE EXTERIOARE.
Realizare fundatii copertina principala
Montare structura metalica copertina principala si secundara
Structura metalica andocare
Acoperis copertina si andocare.
Scara metalica acces acoperis.
B3.. CONSTRUCTIE LA ROSU.
Canale in pardoseala.
Pereti despartirtori din beton
Plansee intermediare.
C. ARHITECTURA.
G1.HALA.
Zugravit structura de rezistenta
TRASEE INSTALATII
Gresie in pat vibrant
Aparataj final, corpuri de iluminat
G2. SAPTIU ADMINISTRATIV/PERSONAL
TRASEE INSTALATII
Compartimentari din gips -carton
Montare tocuri usi interioare
Structura metalica tavane casetate
Pardoseli gresie si placari faianta
Zugraveli pereti din gips carton
Finalizare lucrari.zugraveli finale, monataj usi ,placi tavan
casetat.
Obiecte sanitare
Aparataj final, corpuri de iluminat
G3, ALEEA MALL/CONCESIONARI/WC CLIENTI
Zidarie + tencuieli
TRASEE INSTALATII
Compartimnetare din gips
Sorturi suspendate.
Montare tocuri usi interioare
Structura metalica tavane casetate
Pardoseli gresie si placari faianta
Zugraveli pereti din gips carton
Finalizare lucrari.zugraveli finale, monataj usi ,placi tavan
caseta

15 zile
10 zile
15 zile
15 zile
10 zile
10 zile
5 zile
5 zile
10 zile
5 zile

13 May '14 -30 May '14


02 Jun '14 -13 Jun '14
19 May '14- 06 Jun '14
20 May '14 -09 Jun '14
03 Jun '14 -16 Jun '14
06 Jun '14 -19 Jun '14
20 Jun '14 -25 Jun '14
26 Jun '14 -02 Jul '14
20 Jun '14 -02 Jul '14
16 Jul '14- 21 Jul '14

5 zile
3 zile
10 zile
5 zile
3 zile

05 May '14- 09 May '14


23 May '14 -27 May '14
09 Jun '14- 20 Jun '14
21 Jun '14- 26 Jun '14
20 Jun '14- 23 Jun '14

5 zile
10 zile
10 zile

22 May '14 -28 May '14


05 Jun '14 -18 Jun '14
11 Jun '14 -23 Jun '14

10 zile
20 zile
10 zile
20 zile

10 Jun '14- 21 Jun '14


10 Jun '14- 04 Jul '14
07 Jul '14- 18 Jul '14
19 Jul '14 -14 Aug '14

20 zile
20 zile
10 zile
10 zile
10 zile
10 zile
9 zile

07 Jul '14- 31 Jul '14


14 Jul '14- 07 Aug '14
29 Jul '14- 11 Aug '14
31 Jul '14 -13 Aug '14
04 Aug '14- 15 Aug '14
07 Aug '14- 19 Aug '14
12 Aug '14- 21 Aug '14

5 zile
6 zile

16 Aug '14- 21 Aug '14


18 Aug '14 -25 Aug '14

10 zile
20 zile
10 zile
5 zile
5 zile
10 zile
10 zile
12 zile
14. zile

19 Jun '14- 01 Jul '14


02 Jul '14- 28 Jul '14
09 Jul '14 -21 Jul '14
22 Jul '14 -28 Jul '14
22 Jul '14- 28 Jul '14
24 Jul '14- 06 Aug '14
29 Jul '14 -11 Aug '14
01 Aug '14 -16 Aug '14
06 Aug '14 -20 Aug '14

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.

Obiecte sanitare
Aparataj final, corpuri de iluminat
G4. ZONA FRICHE,BRUTARIE
Trasee instalatii
Compartimentari din gips carton
Sorturi din gips -carton
Strucutra tavan casetat
Placari gresie ,faianta
Montare usi interioare
Finisaje finale.
Aparataj final, corpuri de iluminat
G5, DEPOZIT/ZONA PERSONAL/CAMERE FRIGO.
Zidarie + tencuieli
Trasee instalatii
Compartimentari si pereti din gips -carton
Compartimentari structura metalica.
Realizare camere frig
Montaj tamplarie interioara
Structura tavane casetate
Pardoseli gresie si placari faianta
Finisaje finale, zugraveli, placi tavane, protectii.
Obiecte sanitare
Aparataj final, corpuri de iluminat
G6.ANDOCARE.
Structuri metalice pe zona andocare.
Montaj porti rulante
Montaj rampe de descarcare
Protectii metalice.
Platforma exterioara,protectii.
Finalizare lucrari.
G7, SPATII TEHNICE.
Zugraveli pereti interiori
Montaj tamplarie exterioara
Pardoseli din rasini epoxidice
REALIZARE INSTALTII SI ECHIPAMENTE>
Finisale finale.
D. AMENAJARI EXTERIOARE,
D.1. Instalatii exterioare.
Bazin de retentie.
Umplutura in jurul bazinului de retentie
Canalizare menajera,inclusiv separatoare.
Canalizare pluviala inclusiv guri de scurgere
Iluminat exterior
Traseu romtelecom
Alimentare cu apa.
D,2 REZERVOR INCENDIU
Structura de rezistenta

6 zile
5 zile

12 Aug '14 -18 Aug '14


19 Aug '14 -25 Aug '14

10 zile
5 zile
3 zile
5 zile
5 zile
3 zile
5 zile
5 zile

02 Jul '14- 15 Jul '14


16 Jul '14- 21 Jul '14
22 Jul '14 -24 Jul '14
25 Jul '14- 31 Jul '14
31 Jul '14 -06 Aug '14
07 Aug '14 -11 Aug '14
12 Aug '14- 16 Aug '14
15 Aug '14- 20 Aug '14

6 zile
15 zile
5 zile
10 zile
15 zile
10 zile
10 zile
10 zile
15 zile
5 zile
5 zile

23 Jun '14- 30 Jun '14


01 Jul '14 -19 Jul '14
21 Jul '14- 25 Jul '14
21 Jul '14 -01 Aug '14
28 Jul '14 -15 Aug '14
28 Jul '14- 08 Aug '14
04 Aug '14- 15 Aug '14
28 Jul '14 -08 Aug '14
04 Aug '14 -21 Aug '14
11 Aug '14 -15 Aug '14
19 Aug '14 -25 Aug '14

5 zile
5 zile
5 zile
3 zile
3 zile
5 zile

09 Jul '14- 15 Jul '14


16 Jul '14- 21 Jul '14
22 Jul '14- 28 Jul '14
29 Jul '14- 31 Jul '14
01 Aug '14- 05 Aug '14
06 Aug '14 -12 Aug '14

5 zile
3 zile
5 zile
28 zile
5 zile

24 Jun '14- 30 Jun '14


01 Jul '14 -03 Jul '14
07 Jul '14- 11 Jul '14
14 Jul '14- 18 Aug '14
19 Aug '14-25 Aug '14

20 zile
5 zile
20 zile
25 zile
10 zile
5 zile
10 zile

18 Apr '14- 14 May '14


15 May '14- 20 May '14
01 May '14- 20 May '14
01 May '14- 25 May '14
16 May '14- 28 May '14
22 May '14- 28 May '14
19 May '14- 30 May '14

20 zile

22 Apr '14 -17 May '14

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Umplutura de balast in jurul rezervorului

5 zile

19 May '14 -23 May '14

Arhitectura rezervor scari acces, capace, finisaje.

10 zile

26 May '14- 06 Jun '14

Retea hidranti exteriori

15 zile

19 May '14- 06 Jun '14

REALIZARE INSTALATII INTERIOARE SI EXTERIOARE.

30 zile

16 Jun '14 -23 Jul '14

Finalizare rezervor.

1 zile

23 Jul '14- 23 Jul '14

Ziduri de sprijin

10 zile

19 Apr '14- 01 May '14

Terasamente infrastrucura rutiera

20 zile

13 May '14- 06 Jun '14

Montaj borduri , pavele, rigole,

20 zile

09 Jun '14 -03 Jul '14

Montaj reclame , totemuri

10 zile

04 Jul '14 -17 Jul '14

Asternere straturi de asfalt.

10 zile

18 Jul '14 -30 Jul '14

Realizare spatii verzi .

9 zile

31 Jul '14- 12 Aug '14

Finalizare lucrari, marcaje, protectii, semne circulatie.

10 zile

13 Aug '14- 25 Aug '14

Finalizare lucrari magazin si andocare

, 1 zile

25 Aug '14- 25 Aug '14

Finalizare lucrari exterioare.

1 zile

25 Aug '14- 25 Aug '14

D.3. Sistematizare verticala.

E. FINALIZARI LUCRARI.

1.5 Prezentarea antrepenorului general


SC CONARG AG SRL infiintata in luna Ianuarie a anului
2007; are ca obiect de activitate executie lucrari de
constructii civile si industriale precum si instalatiile aferente acestora, lucru
demonstrat de multitudinea de proiecte receptionate si de proiectele pe care le are in
executie in momentul de fata. Printre lucrarile care au demonstrat profesionalismul si
seriozitatea de care a dat dovada SC CONARG AG SRL se numara constructii ca:
Complexul Comercial Ikea Bucuresti, Complexul Comercial Auchan , Complexul
Comercial Cora, Complexul Comercial Praktiker care au fost executate la un
standard de calitate superior si in timp mai scurt decat cel prevazut in contract.
CONARG AG SRL este condusa de directorul general Ion Stan. avand echipe
de lucru si un management de proiect performant cu o dotare tehnica
corespunzatoare. SC CONARG AG SRL desfasoara activitate in mai multe santiere
in tara cu un efectiv de 80 lucratori.

2.MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI


2.1.Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca
din santiere
2.1.1.Cerinte minime generale pentru posturile de munca din santiere
2.1.1.1. Stabilitate si soliditate

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare


oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat si sigur.
Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu
este permis dect daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel
inct lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.
2.1.1.2. Instalatii de distributie a energiei
Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel inct sa nu prezinte
pericol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra
riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta.
La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de
protectie trebuie sa se tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile
de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale
instalatiei.
2.1.1.3. Caile si iesirile de urgenta
Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in
modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate.
In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in
conditii de securitate maxima pentru lucratori.
Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina
in functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor,
precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.
Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile
din legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.
Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de
rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare.
Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de
urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie
blocate cu obiecte.
Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu
iluminare de siguranta, de intensitate suficienta in caz de pana de curent.
2.1.1.4. Detectarea si stingerea incendiilor
In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia
incaperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale
substantelor sau ale materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane
care pot fi prezente, este necesar sa fie prevazute un numar suficient de dispozitive
corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar
suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.
Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de
alarma trebuie intretinute si verificate in mod periodic.La intervale periodice trebuie
sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile


si usor de manipulat.Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din
legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.
Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in
locuri corespunzatoare.
2.1.1.5. Ventilatie
Tinndu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse
lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate
suficienta.
Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinuta in stare de
functionare si nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta
sanatatea.
Atunci cnd este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de control
trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.
2.1.1.6. Expunerea la riscuri particulare
Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei
influente exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
Atunci cnd lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este
susceptibila sa contina o substanta toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient
de oxigen sau sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie
luate masuri corespunzatoare pentru a preveni orice pericol.
Intr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera
cu risc ridicat.Lucratorul trebuie cel putin sa fie supravegheat in permanenta din
exterior si
trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor,
efectiv si imediat.
2.1.1.7. Temperatura
In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata
organismului uman, tinndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile
fizice la care sunt supusi lucratorii.
2.1.1.8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de
circulatie de pe santier
Posturile de lucru, incaperile si caile de circulatie trebuie sa dispuna, in masura
in care este posibil, de suficienta lumina naturala. Atunci cnd lumina zilei nu este
suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de munca trebuie sa fie
prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.Atunci cnd este
necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.
Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa
influenteze perceptia semnalelor ori a panourilor de semnalizare.
Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de
circulatie trebuie amplasate astfel inct sa nu prezinte risc de accidentare pentru
lucratori.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie in care lucratorii sunt expusi


la riscuri in cazul intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie
prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta.
2.1.1.9. Usi si porti
Usile culisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa
impiedice iesirea de pe sine si caderea lor.
Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de
siguranta care sa impiedice caderea lor.
Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate
corespunzator.
In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa
existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie
sa fie mentinute libere in permanenta.
Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de
accidentare pentru lucratori.
Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accesibile
si usor de identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pana de
energie, si trebuie sa poata fi deschise manual.
2.1.1.10. Cai de circulatie - zone periculoase
Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheiurile si rampele de
incarcare, trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel
inct sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia
lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici
unui risc.
Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele
unde au loc operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in
functie de numarul potential de utilizatori si de tipul de activitate.
Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de
securitate suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru
ceilalti utilizatori ai locului.
Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si
intretinute.
Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel inct sa existe
o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.
Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu
dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele
respective.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa
patrunda in zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
2.1.1.11. Cheiuri si rampe de incarcare

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie corespunzatoare dimensiunilor


incarcaturilor ce se transporta.
Cheiurile de incarcare trebuie sa aiba cel putin o iesire.
Rampele de incarcare trebuie sa fie sigure, astfel inct lucratorii sa nu poata
cadea.
2.1.1.12. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru
Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si
materialul necesar, astfel inct lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de miscare
pentru activitatile lor.
2.1.1.13. Primul ajutor
Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in
orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest
scop.
Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a
lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de
dimensiunile santierului sau de tipurile de activitati. Incaperile destinate primului
ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primului
ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.
Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia
nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.
Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de
munca o cer.Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor
accesibile.
Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si
numarul de telefon ale serviciului de urgenta:112.
2.1.1.14. Instalatii sanitare
Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca
acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de
decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie
usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.
Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita
fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si
vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.
In anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a
murdariei, imbracamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia
si efectele personale.
Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare
separata a acestora.
Daca nu sunt necesare vestiare, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc
unde sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub cheie.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Atunci cnd tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru,
lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare in numar
suficient.
Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati si femei, sau o
utilizare separata a acestora. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare,
astfel inct sa permita fiecarui lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat si in
conditii de igiena corespunzatoare.
Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda. Atunci cnd dusurile
nu sunt necesare,trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu apa
curenta calda, daca este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea
posturilor de lucru si a vestiarelor.
Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o
utilizare separata a acestora atunci cnd acest lucru este necesar din motive de
decenta.
Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste
incaperi trebuie sa comunice intre ele.
In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a
salilor de dusuri lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar
suficient de WC-uri si de chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului
inconjurator, de regula ecologice.
Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau
utilizarea separata a acestora.
2.1.1. 15. Incaperi pentru odihna si/sau cazare
Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor
accesibile, atunci cnd securitatea ori sanatatea lor o impun, in special datorita
tipului activitatii, numarului mare de lucratori sau distantei fata de santier.
Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si
prevazute cu un numar de mese si de scaune corespunzator numarului de lucratori.
Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie
personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.
Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale
trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si
cu o sala de destindere.Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si
scaune, tinndu-se seama de numarul de lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina
seama de prezenta lucratorilor de ambele sexe.
In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri
corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de
fumul de tutun.
2.1.1.16. Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se
odihni in pozitie culcata, in conditii corespunzatoare.
2.1.1. 17. Lucratori cu dizabilitati

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinndu-se seama, daca este cazul,
de lucratorii cu dizabilitati.
Aceasta dispozitie se aplica in special usilor, cailor de comunicatie, scarilor,
dusurilor, chiuvetelor, WC-urilor si posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de
catre lucratorii cu dizabilitati.
2.1.1.18. Dispozitii diverse
Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel inct sa fie
vizibile si identificabile in mod clar.
Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta
bautura corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, att in incaperile pe
care le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru.
Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod
corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in
conditii corespunzatoare.
2.1.2.Cerinte minime generale pentru posturile de munca din santiere
A)Posturi de lucru din santiere, in interiorul incaperilor
2.1.2.1. Stabilitate si soliditate
Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de
utilizare.
2.1.2.2. Usi de siguranta
Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie
incuiate, astfel inct sa poata fi deschise usor si imediat de catre orice persoana care
are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.
Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.
2.1.2.3. Ventilatie
Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica,
acestea trebuie sa functioneze astfel inct lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer.
Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea
lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.
2.1.2.4. Temperatura
Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu
permanent, incaperile sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa
corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.
Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii
solare excesive, in functie de natura activitatii si destinatia incaperii.
2.1.2.5. Iluminatul natural si artificial
Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispuna de lumina naturala
suficienta si sa fie echipate cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial
adecvat, pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorilor.
2.1.2.6. Pardoselile, peretii si plafoanele incaperilor

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de


planuri inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie
realizate astfel inct sa poata fi curatate si retencuite pentru a se obtine conditii de
igiena corespunzatoare.
Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla,
din incaperi ori din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa
fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa
fie separati de posturile de lucru si de caile de circulatie astfel inct lucratorii sa nu
poata intra in contact cu peretii si sa nu poata fi raniti prin spargerea acestora.
2.1.2.7. Ferestre si luminatoare
Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi
deschise, inchise, reglate si fixate in siguranta de catre lucratori.
Atunci cnd acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel inct sa nu prezinte un
pericol pentru lucratori.
Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu
sisteme de curatare sau trebuie sa dispuna de dispozitive care sa permita curatarea
acestora fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilalti
lucratori prezenti.
2.1.2.8. Usi si porti
Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile
usilor si portilor sunt determinate in functie de natura si destinatia incaperilor.
Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inaltimea vederii.
Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu
panouri transparente.
Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate
impotriva spargerii atunci cnd acestea nu sunt construite dintr-un material securizat
si lucratorii pot fi raniti in cazul in care acestea se sparg.
2.1.2.9. Caile de circulatie
Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care
utilizarea incaperilor si echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru
asigurarea protectiei lucratorilor.
2.1.2.10. Masuri specifice pentru scari si trotuare rulante
Scarile si trotuarele rulante trebuie sa functioneze in conditii de siguranta si
trebuie sa fie dotate cu dispozitivele de securitate necesare.Acestea trebuie sa fie
prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accesibile si usor de identificat
2.1.2.11. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor
Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita
lucratorilor sa isi desfasoare activitatea fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau
confortul lor.

2.2.Reguli de securitate pe santier

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

Nici un lucrator nu va avea acces in santier, la locul de munca, fara a avea


instructajul de securitate si sanatate efectuat, insusit si consemnat in fisa de instruire
individuala privind securitatea si sanatatea in munca.
Cand un lucrator este numit de la un loc de munca la altul, i se va face
instructajul la noul loc de munca chiar daca este din aceiasi unitate.
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii sl sanatatii in munca cuprinde 3
faze:
a) instruirea introductiv- generala (8 ore );
b) instruirea la locul de munca, efectuata de catre conducatorul locului de munca
(sef de santier, sef de lucrare, sef de echipa) cu durata de minim 8 ore, cu verificarea
sefului ierarhic superior, celui care a afectuat instructajul, dupa care lucratorul este
admis la locul de munca.Scopul instruirii la locul de munca este prezentarea
riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca.
c) instruirea periodica se face lunar tuturor lucratorilor de catre conducatorul
locului de munca si are ca scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Toti lucratorii care incep activitatea trebuie sa adere la regulile de securitate.
Acest lucru este necesar pentru asigurarea sigurantei lor si al celorlalti la locul de
munca.
Urmatoarele puncte subliniaza cerintele de securitate pe acest santier, iar
nerespectarea lor se va solda cu scoaterea angajatului din santier.
1.Pe santier lucratorii trebuie sa poarte in permanenta EIP (echipament individual
de protectie) casti de protectie, salopeta, incaltaminte de siguranta (bocanci/cizme cu
bombeu metalic).
2.Pentru a lucra pe acest santier, trebuie sa aveti efectuata si consemnata in fisa
individuala instruirea de SSM.
3.Persoanele implicate in sarcini care solicita autorizatii ISCIR, trebuie sa fie
instruite si sa detina certificatele oficiale.
4.Conform formularului prescris, trebuie purtate si alte EIP (echipament de
protectie a ochilor, urechilor, etc.).
5.Nu utilizati echipament defect daca exista neclaritati privind functionalitatea
acestuia, raportati problema sefului direct.
6.Familiarizati-va cu aspectele de securitate legate de functia si activitatea dvs. si
de zona de lucru.
7.Este interzisa interferenta cu echipamentul de securitate, bariere si echipamentul
de stingere a incendiilor sau de acordare al primului ajutor.
8.Fiti atenti la pericolele asociate cu electricitatea.Toate lucrarile electrice trebuie
efectuate de catre electricieni calificati.
9.Nu utilizati instalatiile, sculele sau echipamentul in mod necorespunzator.
10. Raportati toate incidentele si accidentele periculoase, superiorilor de pe
santier.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

11.Toate schelele trebuie ridicate in conformitate cu instructiunile producatorului


si cu personal calificat.
12.Toate lucrarile efectuate in santierul Kaufland vor respecta standardele si
reglementarile stabilite.
13.Puneti la dispozitie spatii de lucru, instalatii si echipamente adecvate.
14.Antrepenorii,subantrepenorii trebuie sa prezinte fiecare Planul propriu de
securitate si sanatate.
15.Pe santier trebuie sa existe facilitati pentru spalare, toalete, vestiare ASIGURATI-VA CA LUCRATORII SUNT CURATI.
16.Lucratorii care se angajeaza in actiuni brutale sau care pericliteaza, in mod
intentionat, viata altor lucratori vor fi supusi la actiuni disciplinare.
17.Persoanele gasite sub influenta bauturilor alcoolice sau a medicamentelor fara
prescriptie vor fi imediat evacuate de pe santier si vor fi supuse unor actiuni
disciplinare.
18.Trebuie sa existe facilitali de acordare a primului ajutor.
19.S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS, prin reprezentatii ei pe santier, isi rezerva
dreptul de a stopa lucrarile daca considera ca activitatea reprezinta o amenintare
pentru sanatatea si securitatea persoanelor de pe santier si/sau tertelor parti.
20. Sub incidenta legislatiei de securitate si sanatate in munca aveti
responsabilitatea de a avea grija de siguranta si protectia personala si a celorlalti
care pot fi afectati de actiunile sau de neglijenta dumneavoastra in serviciu.
21. Tot personalul care intra in santier trebuie sa participe la instructajul de
securitatea muncii .
22. Accesul in santier se va face numai pe la cabina de paza de la poarta.
23. Toate persoanele vor fi solicitate sa se inregistreze la cabina de paza la
intrarea si la iesirea din santier.
24. Trebuie urmate semnele si indicatoarele de siguranta.
25. Vizitatorii trebuie inregistrati la cabina de paza si nu au voie sa intre in
santier dect insotiti.
26. Alcoolul si drogurile sunt interzise in totalitate pe santier. Nici o
persoana care a consumat alcool sau droguri si care poate sa aiba inca urme
in circulatia sanguina nu va fi admisa pe santier. Seful de santier SC
CONARG AG SRL domnul Alexandru Stefan poate sa verifice acest
lucru facnd teste prin sondaj. Orice persoana care nu trece testul sau care
refuza sa fie testata va fi data afara din santier.
27. Mncarea trebuie consumata numai in cabinele destinate pentru masa.
28. Oricine foloseste in mod nejustificat echipamentele de stingere a
incendiilor (stingatoarele de incendiu) va fi dat afara de pe santier si este posibil
sa fie luate masurile legale impotriva sa.
29. Echipamentul Individual de Protectie a muncii corespunzator trebuie purtat
tot timpul. Oricine este gasit nepurtand Echipamentul Personal de Protecie a
Muncii corespunzator ii va fi interzis accesul pe santier.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

30. Este interzisa folosirea radiourilor cu tranzistori sau casetofoanelor/


walkman-urilor, etc in cadrul santierului.
31. Trebuie folosite tot timpul numai caile de acces pietonal indicate.
32. Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse dect de o
persoana calificata, instruita si care este in posesia unui certificat de competenta
curent .
Doar schela completa trebuie folosita. Pe schela completa se va afisa eticheta
specifica care permite accesul si lucrul pe schela respectiva.
33. Toate scarile de acces trebuie legate de esafodaj. Toate platformele
schelelor trebuie sa fie dotate cu balustrada, bara intermediara si scndura
de bord. Toate elementele platformei trebuie asigurate impotriva miscarilor
accidentale si nu trebuie sa aiba goluri. Schelele trebuie montate doar de catre
persoane competente si trebuie sa intruneasca standardele cerute.
34. Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, caramizi sau alte
improvizatii.
35. Pentru prevenirea caderilor in gol orice zona in care exista riscul de
cadere trebuie sa fie protejata cu balustrazi / bariere corespunzatoare.
36. Lucrul la peste 1,8 m se considera lucru la inaltime si este obligatoriu
purtarea hamurilor de siguranta fixate/asigurate corespunzator pentru a
impiedica caderea.
37. Cnd se foloseste o platforma mobila de acces, toate persoanele de pe
platforma de acces trebuie sa poarte hamuri fixate de platforma, de elemente
fixe rigide.
38. Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit prin Decizie
interna nu va face conectari sau deconectari, altele dect cele de la prizele
electrice sau triplu stecher, sau sa modifice alimentarea electrica temporara.
Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire, etc. nu sunt permise.
39. Fumatul pe santier este permis numai in zonele special amenajate.
40. Permisele de lucru sunt necesare pentru lucrarile cu foc deschis, lucrari
electrice, in spaii inchise. Permisele trebuie obtinute de la biroul SC
CONARG AG SA si ele trebuie autorizate de Seful de santier.
41. Fotografiatul si filmatul pe santier sunt permise numai cu aprobarea
prealabila a SC KAUFLAND ROMANIA SCS.
2.2.1.Reguli referitoare la cai de circulatie auto
1. Accesul in santier este permis numai vehiculelor a caror viza de Inspectie
Tehnica Periodica se incadreaza in termenul de valabilitate; pentru verificare
conducatorii vor prezenta la intrarea in santier personalului de paza Certificatul
de inmatriculare.
2. Viteza maxima de deplasare este de 5 km/h in santier.
3. Accesul persoanelor minore in santier este strict interzis (chiar si la bordul
autovehiculelor).
4. Este obligatorie utilizarea luminilor de avertizare (girofaruri) sau cele de avarie

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

pentru a-i atentiona pe ceilalti lucratori despre miscarile vehiculului.


5.Deplasarea se va face direct la punctul de
livrare.
6. Intoarcerea vehiculului se va efectua sub indrumarea unei persoane calificate
daca vehicolul nu este dotata cu avertizor sonor la mersul inapoi ,,back alarm,, .
7. Parcarea vehiculelor va avea in vedere urmatoarele:
nu vor fi blocate caile de intrare / iesire.
nu vor fi blocate pichetele de incendiu si hidrantii.
8. La parasirea autovehiculului conducatorul va utiliza echipamentul minim de
protectie (casca de protectie, incaltaminte de protectie, vesta reflectorizanta).
9. Dirijarea macaralelor sau altor echipamente de ridicat va fi efectuata de
persoane desemnate special in cadrul santierului (legatori de sarcina instruiti,
autorizati si desemnati prin Decizie interna).
10. Conducatorii vehiculelor nu vor lucra pe nici un utilaj mecanic fara a avea
pregatirea si atestarea necesara.
11. La parasirea vehiculului conducatorul auto se va asigura ca acesta este
blocat si nu se deplaseaza.
12. Accesul in santier al autoturismelor care nu deservesc in mod direct
contractorii este interzis.

2.2.2.Procedura de evacuare in caz de incendiu


Daca descoperiti un incendiu dati alarma prin a striga "Foc, Evacuati
Cladirea, Santierul !" sau prin declansarea alarmei sonore (unde aceasta exista).
Daca auziti pe cineva strigand "Foc, Evacuati Santierul ! " sau alarma
sonora:
1.Plecati imediat folosind cea mai apropiata iesire.
2.Nu va opriti din drum cu nici un scop (de ex. pentru a lua haine, scule, etc.)
3.Adunati-va la punctul de intalnire prestabilit pentru numaratoare.
4.Anuntati biroul central sa alerteze coordonatorul cazurilor de urgenta, care sa
puna planul de urgenta in aplicare si sa contacteze pompierii (DACA ESTE
NECESAR).
5.Daca sunteti instruit in utilizarea stingatoarelor de incendiu si/sau aveti
cunostinte de baza in tehnica de stingere a incendiilor, prezentati-va la
coordonatorul situatiilor de urgenta pentru a-l asista in operatiunea de stingere a
incendiului.
6.Urmati instructiunile din planul in caz de urgenta specific amplasamentului dvs.
si orice alte instructiuni date in situatia de urgenta de catre coordonatorul desemnat.
7.Toti angajatii trebuie sa ajunga la punctul de intrunire, pentru a primi
instructiuni in eventualitatea incendiilor sau a unor accidente majore ce necesita
evacuarea santierului.
NOTA:
a) Nu intrati in santier pana nu s-a dat semnalul ca pericolul a trecut.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


SLATINA

PROIECT
COORDONARE SSM

2014
Exemplar 1

b) Nu parasiti locatia pana cand nu s-a efectuat numaratoarea si obtineti


permisiunea de a pleca. Ganditi-va ca puteti fi dvs. cel prins inauntru.

COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND ROMANIA


PROIECT
SLATINA
COORDONARE SSM
2014
c) Fiti constient care sunt caile de iesire/evacuare de la locul de munca. Nu uitati ca
ele se pot schimba de la o zi la alta.3. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA


Riscuri majore.
Antreprenorul general SC CONARG AG SRL va respecta urmatorele masuri specifice
in urma indentificari riscurilor pe timpul lucrarii:

Pagina 25 din 26

S-ar putea să vă placă și