Sunteți pe pagina 1din 1

FISA POSTULUI

Numele si prenumele: ION CATALIN-VALENTIN


Denumirea postului: Proiectant inginer constructii

Atributii:
-studiaza arhitectura constructiei si concepe structura de rezistenta a acesteia, efectuand calcule
ingineresti si aplicand standarde / normative specifice;
- face calcule pentru a se asigura ca structura raspunde cerintelor de siguranta si functionare;
identifica si calculeaza sarcinile statice si dinamice (greutatea proprie a constructiei, zapada,
vantul, cutremurele, vibratiile etc.) care actioneaza asupra constructiei;
- interpreteaza calculele statice si dinamice (a se vedea mai sus) si stabileste formele si
dimensiunile elementelor ce compun structura de rezistenta;
- elaboreaza caietele de sarcini (specificatiile tehnice) in vederea realizarii structurii de
rezistenta;
- stabileste cantitatile de lucrari (materiale, manopera, utilaje) necesare realizarii structurii;
- elaboreaza in detaliu (pe etape, faze, operatiuni) planurile tehnologice pentru realizarea
structurii de rezistenta, calculeaza timpul necesar executiei si realizeaza graficele de executie si
montaj;
- organizeaza realizarea proiectului si coordoneaza corespondenta cu proiectele de arhitectura si
instalatii;
- verifica conformitatea lucrarilor realizate in santier cu documentatiile avizate;
- secteaza, in baza caietelor de sarcini, oferta de proiectare cea mai competitiva.
- conduce activitatea de proiectarea, de la selectionarea inginerului proiectant, planificarea si
coordonarea activitatilor pana la verificarea si receptia lucrarilor;
- optimizeaza solutiile tehnice de realizare a structurii de rezistenta;
- elaboreaza schemele de executie si montaj a structurii de rezistenta / elementelor componente;
- contracteaza lucrarile de proiectare, coordoneaza si verifica realizarea contractului;
- planifica si verifica activitatile de proiectare si executie;

Data: Semnatura:
22.12.2012