Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI: DIRECTOR TEHNIC

Domnul(a):...
I Pozitia postului in structura organizatorica
1. Compartimentul
a. Denumirea compartimentului: Directia Tehnica
b. Ce posturi cuprinde: inginer, electricieni, electronisti, tehnicieni.
c. Cui ii este subordonat: Directorului Tehnic
2. Postul
a. Cui ii este subordonat: Directorului General
II Specificatia postului
1. Aptitudini
a. Competenta, profesionalism;
b. Rezistenta fizica, pshica si mentala;
c. Inteligenta practica ( sesizarea disfunctiilor din societate);
d. Disciplina, punctualitate, constiinciozitate;
e. Spirit de initiativa, inovatie si creativitate;
f. Politete, tact, discretie, sinceritate, confidentialitate,moralitate, fidelitate,
onorabilitate si onestitate;
g. Bun cunoscator al domeniului de activitate al firmei;
h. Bun organizator si manager de proiecte.
2. Virsta: sa corespunda cerintelor de la pct. II .1.
3. Sexul: indiferent.
III Conditii de ocupare a postului
1. Studii necesare: Studii superioare tehnice.
2. Vechime: 3-5 ani in functii de conducere in domeniul tehnic.
3. Limbi straine: engleza, franceza, germana.
4. Alte conditii: previziune avansata in managementul proiectelor adecvate.
IV Relatii de serviciu ale postului
1. In cadrul firmei colaboreaza cu: directorul general, directorul economic, directorul
comercial, seful AQ, asistentul manager, proiectantii de sisteme, executantii de
instalatii si sisteme etc.
2. In afara firmei: cu institute de tehnologia informatiei si telecomunicatiilor, cu alte firme
furnizoare de servicii de telecomunicatii, reprezentante firme straine de consultanta,
persoane fizice si juridice beneficiare etc.
V Rolul postului
Coordoneaza activitatea tehnica, de proiectare servicii TI&C, instalatii de sisteme de
curenti slabi, tehnologii, creaza suportul tehnic de ofertare etc
VI Obiectivele postului
Cresterea nivelului tehnic si tehnologic al serviciilor prestate.
VII Sarcinile postului
1 Indeplineste reponsabilitatile directorului general in limitele competentelor acordate.
2 Conduce si coordoneaza intreaga activitate de proiectare si executie din domeniile de activitate
al S.C. ARVO Telecom SRL;
3 Analizeaza datele si documentatiile legate de executia lucrarilor contractate;
4 Asigura conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor incredintate societatii;
5 Asigura asistenta tehnica pe perioada de executie in cadrul punctelor de lucru;
Data: mai 2001
1

6
7

Propune subcontractantii pentru colaborare;


Participa la intocmirea cererilor de oferta, la analiza ofertelor si asigura suportul tehnic necesar
in toate fazele de contractare;
8 Analizeaza si vizeaza intern contractele si anexele tehnice ale acestora pentru lucrarile
contractate;
9 Analizeaza si isi insuseste cerintele documentatiei tehnice de proiectare si, dupa caz , poate
propune imbunatatirea sau schimbarea solutiilor tehnice de proiectare in functie de cerintele
reale din teren sau tehnologiile pe care le aplica;
10 Asigura elaborarea documentatiei tehnologice de executie (Planurile calitatii si procedurile
operationale) aplicabile in domeniul de activitate, inclusiv a tehnologiilor de inspectie, masurare
si control;
11 Analizeaza solutiile tehnice stabilite in cadrul dispozitiilor date la punctele de lucru si asigura in
final intocmirea documentatiei modificate;
12 Participa la receptia lucrarilor finalizate;
13 Asigura indeplinirea cerintelor Sistemului de Management al Calitatii in activitatea tehnica din
punct de vedere al managementului calitatii,analiza contractului, controlul documentelor si al
datelor ,controlul proceselor , actiuni corective, audit intern , inregistrari de calitate etc;
14 Rezolva neconformitatile din domeniul sau de activitate ,prin actiuni corective care sa duca la
eliminarea eliminarea cauzei si prevenirea neconformitatilor;
15 Organizeaza efectuarea instruirii tehnice a personalului firmei trimestrial sau ori de cate ori e
nevoie;
16 Asigura calitatea activitatilor desfasurate de compartimentele si personalul din subordine;
17 Analizeaza sanctiunile personalului executant propuse de seful compartimentului si dupa caz le
anuleaza sau le inainteaza directorului general.
VIII Deplasari curente
1. In raza localitatii firmei: beneficiarii, furnizorii de servicii si echipamente tehnice,
reprezentantele firmelor straine etc.
2. In afara localitatii firmei: beneficiarii, furnizorii de servicii si echipamente tehnice,
reprezentantele firmelor straine etc.
IX Ce documente semneaza
Proiecte, oferte, contracte, necesarul de echipamente etc.

Director General
Doctor ing. Adrian VOINU

Data: mai 2001


2