Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST INGINER - EF

2. Denumirea postului:
Inginer- Sef
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
directorului
5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHI
6. Subordoneaza:
sefii de profil si operatorii
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale:
Cu compartimentele functionale
9. Pregatirea si experienta:
Facultatea tehnica
Studii: Facultatea de Inginerie Chimica
Domenii profesionale: Chimie
Calitati pentru exercitarea postului: Autorizatie ISC
10. Autoritate si libertate organizatorica:.
2. Propune conducerii participarea la actiuni de specializare, reciclare, simpozioame, expozitii sau alte activitati organizate pe
linia calitatii.
3. Nu este supus nici unei presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care ar putea influenta rezultatele activitatii sale.
10. Responsabilitati si sarcini:

1. Asigura mentinerea conditiilor avute in vedere la autorizarea laboratorului.


2. Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric
3. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii
prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor.
4. Asigurarea printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea
incercarilor si de interpretarea rezultatelor.
5. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului.
6. Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii, de implementare, de functionare si de
perfectionare permanenta a acestuia.
7. Decide, in caz de dubii, colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de incercari
interlaboratoare in vederea confirmarii corectitudinii rezultatelor obtinute de laboratorul propriu.
8. Propune masuri pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare.
9. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I.S.C. cu prilejul inspectiilor.
10. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile.
11. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine.
12. Analizeaza impreuna cu responsabilii de profil eventualele abateri constatate si stabileste modul
de solutionare.
13. Sesizeaza orice operatie, activitate la care constata abateri fata de exigentele tehnice si de
calitate specifice.
14. Intocmeste programul de testare si instruire a personalului din subordine.
15. Intocmeste planul de control calitate, verificari si incercari ( partea a II-a ) si urmareste realizarea
lui.
1. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator.
2. Raspunde de mentinerea conditiilor de mediu, spatii, fluxuri avute in vedere la autorizare.
3. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor.
4. Corectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpretarilor tehnice efectuate, precum si comunicarea
rezultatelor acestora factorilor interesati.
5. Raspunde de folosirea mijloacelor de masura conform procedurilor tehnice, standarde, normative,
specificatii.
6. Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI in laborator.
7. Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor activitatii desfasurate si securitatea
informatiilor fata de incercarile efectuate.
8. Semneaza raportul final al incercarilor.
9. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor.
10. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul.
11. Verifica rapoartele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora
si respectarii prevederilor normelor tehnice.
12. Semnaturi:

13. Data semnarii: