Sunteți pe pagina 1din 20

DIRECTOR GENERAL Pregatirea si experienta NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie EXPERIENTA:

IN SPECIALITATE: minim 5 ani PE POST: minim 3 ani Cuno tin e generale: - Cunostinte privind procesul de vanzare - Cunostinte privind tehnici de negociere - Cunostinte de management - Microsoft Office - Cunoasterea in profunzime a pietei locale - Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc - Cunostinte minime de contabilitate primara - Cunoasterea legislatiei in domeniu Aptitudini i deprinderi necesare: - Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Aptitudini de calcul - Aptitudinea de a lucra cu documente - Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor - Abilitati de negociere - Acordare si transmitere de informatii Cerin e pentru exercitarea postului: - Inteligenta de nivel superior - Spirit organizatoric - Echilibru emotional - Capacitate de a evalua si a lua decizii - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres - Usurinta, claritate si coerenta in exprimare - Punctualitate Caracteristici de personalitate: gandire strategica, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta verbala. Atribu ii, sarcini 1. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie - Stabileste anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni - Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal - Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor - Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2. Aproba bugetul si rectificarile acestuia

- Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final - Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. Identifica oportunitati de afaceri - Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare - Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social - Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei - Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei - Asigura o buna imagine a firmei pe piata - Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate - Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei 5. Asigura managementul firmei - Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei - Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor - Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare, service, resurse umane) - Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate - Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine - Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite - Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea managementului firmei - Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine - Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine - Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale - Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine - Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine - Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei - Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor - Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice - Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza - Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei Autoritatea postului - Decide asupra noilor directii de dezvoltare - Stabileste planurile de vanzari si profit - Aproba bugetele si corectiile necesare - Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca - Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei - Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei

- Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici - Aproba procedurile de interes general ale firmei - Semneaza referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei - Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei - Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de firma - Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine - Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor - Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine Responsabilit i Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii - Folosirea eficienta a resurselor firmei - Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si organismele guvernamentale - Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii - Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci, furnizori si clienti - Calitatea climatului organizational - Calitatea managementului firmei - Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale, raspunde de: - Coordonarea eficienta a personalului din subordine - Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare - Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

ASISTENT MANAGER

Pregatirea si experienta Studii: -absolvent al unei forme de invatamand superioare; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie); -corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -sincer, dispus la colaborare Cunotine: cunostinte bune operare PC MSOffice , WORD, EXCEL, navigare internet - limba engleza scris/vorbit - capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca - capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini in acelasi timp - capacitate de a respecta termene limita - atentie catre detalii - placere si abilitate de a invata lucruri noi - responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate Responsabilitati si sarcini - indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat - preluarea si directionarea apelurilor telefonice - primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din societate - asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice - preluarea, inregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, indosariere si arhivarea corespondentei si a mesajelor primite din partea partenerilor, clientilor si a celorlalti angajati - redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice - asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail - actualizarea bazei de date documente - rezervari hotel parteneri externi, etc. - elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management - asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei

DIRECTOR MARKETING

Pregatirea si experienta Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si de vanzari; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: - receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) Responsabilitati si sarcini organizeaza sedinte, conferinte; organizeaza evenimente, targuri, expozitii ce au ca scop promovarea imaginii si produselor firmei; are cunostinte de contabilitate (Stocuri); participa la ntalnirile de afaceri ; traduce din si n limbi straine ; trebuie sa cunoasca, sa interpreteze si sa puna in aplicare strategia de marketing si planul de afaceri al companiei; este implicat active in schimbarea si dezvoltarea companiei, fara insa sa ia insa decizii de unul singur; supravegheaza personalul administrativ, curieri, soferi, personalul de serviciu; identifica potentialii clienti; ntretine relatiile cu clientii din portofoliu; ntocmeste oferte de marfuri; acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti; preia apelurile telefonice, intocmeste fisa de client si o urmareste; ntocmeste documentele contabile in vederea montajelor echipamentelor; mentine relatia cu furnizorii ( cerere de comanda, verificarea marfii si a platilor; participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei; in limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor; administreaza si gestioneaza documentele ; raporteaza activitatea din cadrul departamentului Directorului General optimizeaza forta de munca.

AGENT MARKETING-VNZRI

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei. Pregatirea si experienta Studii superioare de specialitate; experienta de minim 2 ani intr-un post similar din vanzari; cunostinte avansate de limba engleza; cunostinte operare PC (Windows, Microsoft Word si Excel, Internet); permis de conducere categoria B. Autoritate si libertate organizatorica -participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vanzari; -asista directorul de marketing la intalniri si negocieri; -urmareste derularea si finalizarea contractelor. Responsabilitati raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor; -raspunde de urmarirea incasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de vanzare; -este responsabil de intocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor; -raspunde pentru modul in care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale). Activitati, sarcini -administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si straini; -prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei; -urmarirea realizarii planului de vanzari lunar, trimestrial, anual; -participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora; -stabileste si participa la intalnirile cu clientii si/sau cu furnizorii; -intocmeste documentatia premergatoare intalnirilor; -redacteaza rapoartele si procesele-verbale dupa intalniri; -intocmeste documentele comerciale; -inregistreaza la zi miscarile de stocuri in fisele de magazie si le preda departamentului contabilitate.

DIRECTOR RESURSE UMANE Pregatirea si experienta De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica

De specialitate : specializare in psihologia muncii si organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie, Masterat in Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii si Organizationala Cursuri speciale: de legislatia muncii Experienta necesara Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare si care are cel putin 3 ani vechime in domeniu. Acomodarea cu cerintele postului: 1. Pentru o persoana debutanta in profesie 6 luni 2. Pentru o persoana experimentata, acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni Competentele locului de munca - cunoaste si respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii - cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca - cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara - poseda experienta si capacitate profesionalza corespunzatoare postului - cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului - trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza - cunoaste un editor de text pe calculator - trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access) - trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point - trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview) - cunoaste legislatia de personal in vigoare - poseda cunostinte si deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica - poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce si de a motiva oamenii - poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii de luare de decizii, initiativa Responsabilitati si sarcini - Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane - Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii - Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului - Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului - Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei - Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM - Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii - Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia

- Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate - Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare - Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor - Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post - Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii - Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. - Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI - Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor - Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului - Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu - Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia - Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul - Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu - Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute - Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii - Respecta normele de securitate, impuse de societate - Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil - Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii - Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte - Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective - Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI - Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca - Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei - Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. - Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale - Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor - Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor

- Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor - Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca

RESPONSABIL RESURSE UMANE Pregatirea si experienta Educatie si pregatire profesionala: 1. studii superioare;

2. instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii; 3. cunostinte de operare pe calculator; 4. cunoasterea unei limbi straine. Atributii, sarcini si responsabilitati - organizarea activitatii persoanelor din cadrul departamentului resurse umane si distributia responsabilitatilor intre acestea; - evidenta prezentei la lucru a personalului de la sediul societatii si intocmiea formelor necesare pentru salarizare; - urmarirea intocmirii corecte a pontajelor de catre cei desemnati sa le execute si existenta ca anexe la conturi a proceselor verbale de receptie, tabele cu sporurile acordate salariatilor; - calculul salariilor si editarea lor pentru toata societatea pana la nivelul de salariu brut; - centralizarea pe calculator in centralizatorul conturilor a datelor din conturile de salarii si din statele de plata de la departamentul financiar, a datelor necesare intocmirii raportului statistic lunar si anual si ale altor raportari statistice solicitate; - evidenta lunara a fondului de salarii realizat si a numarului de salariati pe societate, categorii de personal, obiective, puncte de lucru; - intocmirea situatiei cu numarul de personal care lucreaza in conditii speciale de munca si defalcarea fondului de salarii in fond salarii in conditii speciale de munca si fond salarii in conditii normale de munca; - evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale, invoirilor, nemotivatelor, primelor de vacanta; - evidenta tuturor salariatilor din societate, a angajarilor, a desfacerilor de contracte individuale de munca conform prevederilor legale in vigoare, a pensionarilor; - actualizari ale statelor de functiuni si tabelelor cu muncitorii in baza structurii organizatorice aprobate; - transmiterea la biroul financiar a modificarilor ce apar la salarizare (incadrari, desfaceri de contracte individuale de munca, negocieri de salarii etc.); - intocmirea de grile de salarizare in conformitate cu reglementarile in vigoare si studierea consecintelor aplicarii lor; - intocmirea adeverintelor pentru dosarele de pensie cu contributia de asigurari sociale, vizarea lor la Directia Colectari Contributii, verificarea dosarelor de pensie si depunerea lor la Casa de Pensii; - studierea legislatiei muncii in vigoare; - participarea la discutii in legatura cu negocierea unor articole din contractul colectiv de munca si a regulamentului intern, aplicarea corecta a codului muncii si a legislatiei in vigoare; - documentarea si difuzarea la birouri, compartimente interesate de materiale in legatura cu organizarea productiei si a muncii; - intocmirea fisei postului pentru toate functiile si meseriile din societate; - anchete, atunci cand se constata abateri disciplinare; - intocmirea pe calculator si editare de adeverinte, actualizari norme, diverse formulare, tabele, adrese necesare in cadrul biroului si firmei; - indrumarea si urmarirea activitatilor de normare, salarizare, angajare, intrerupere de contract individual de munca.

CONTABIL Pregatirea si experienta Studii studii economice Autoritate si libertate organizatorica

Are acces la date financiare ale firmei Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma Responsabilitati si sarcini Sarcini 1.Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: -Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni; -Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont; -Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa; -Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor; -Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni; -Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR). 2.Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: -Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei; -Intocmeste balante de verificare pentru clienti; -Intocmeste liste de avansuri din trezorerie. Responsabilitati Legat de activitatile specifice, raspunde de: - operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans; - operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia; - verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei; - incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli. Legat de disciplina muncii, raspunde de: - imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; - pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; - utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei; - respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma.

BUCTAR Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prepararea (meniurilor) ntr-o manier eficient i profesionist. Pregatirea comenzilor

studii medii; diplom de calificare n domeniu ; vechimea n specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scris de la cel puin unul dintre locurile de munc anterioare; cunotine medii de limba englez; rigurozitate n ceea ce privete regulile de igien n alimentaia public; imaginaie culinar, ordonat i disciplinat; capabilitatea s pregteasc produse alimentare reci i calde n conformitate cu meniul restaurantului; atitudine orientat ctre client politee, abiliti bune de comunicare, persoan energic i amabil; rezisten mare la stres; atitudine pozitiv i conciliant n relaiile cu clienii i colegii; disponibilitate de a lucra n ture. Autoritatea postului: utilizeaz materialele i aparatura puse la dispoziie de firm. Atribuiile i sarcinile: - pregtete mncrurile din reetarul unitii n conformitate cu standardele n vigoare; - monteaz preparatele pe obiectele adecvate pentru servire i realizeaz elementele estetice ale preparatelor; - particip cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat i la realizarea comenzilor de aprovizionare; - preia comenzile de la clieni i asigur servirea acestora; - debaraseaz i asigur curenia buctriei; - asigur implementarea i meninerea standardelor de pstrare i depozitare a produselor, semipreparatelor i preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare n vigoare. Responsabiliti ale postului: rspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate i respectarea termenelor de execuie a acestora; pstrarea n bune condiii a ustensilelor i aparaturii; respectarea normelor de igien i securitate a muncii; utilizarea resurselor existente, exclusiv n interesul firmei.

EF DE SAL Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura oferirea de servicii eficiente si profesioniste in cadrul unitatii. Pregatirea si experienta Studii de calificare in domeniu;

Experienta de minim 1an in functia de sef de sala; Cunoasterea pietei de produse alimentare si a particularitatilor acesteia. Autoritate si libertate organizatorica Este autorizat sa coordoneze si sa raspunda pentru activitatea ospatarilor, barmanilor, picolilor si ingrijitorilor. Responsabilitati si sarcini - Supravegherea salii de mese din punctul de vedere al aspectului, facilitatilor, curateniei si igienei; - Supravegherea si coordonarea activitatii ospatarilor, barmanilor si picolilor; - Mentinerea unor relatii bune de munca intre colegii din toate departamentele unitatii; - Programarea si organizarea evenimentelor festive; - Solutionarea eficienta a tuturor solicitarilor si/sau reclamatiilor clientilor. - Planificarea si organizarea activitatii restaurantului astfel incat sa fie posibile atragerea de noi clienti fideli si pastrarea celor existenti. - Raspunde pentru calitatea serviciilor oferite in restaurant. - Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine. - Raspunde de solutionarea prompta a solicitarilor si/sau reclamatiilor clientilor.

OSPTAR Pregatirea si experienta diploma de calificare in domeniu; experienta de minim 1 an ca ospatar; cunostinte medii de limba engleza; aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine;

atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii; disponibilitate pentru compromisul constructiv. a clientilor cu

Autoritatea postului Este autorizat sa asigure servirea impecabila produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia. Responsabilitati si sarcini

preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista; acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor; cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare, tacamuri si bauturi; servirea exemplara a clientilor; indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii; asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor; raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite.

PICOL Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura servirea ireprosabila a clientilor cu produsele comandate de catre acestia. Pregatirea si experienta

diploma de calificare in domeniu; experienta de minim 1 an in gastronomie; cunostinte medii de limba engleza.

Autoritate si libertate organizatorica Este autorizat sa serveasca in mod agreabil si competent produsele comandate de catre clienti. Responsabilitati si sarcini -aranjarea si supravegherea meselor din punctul de vedere al aspectului, facilitatilor, curateniei si igienei; -debarasarea meselor si pregatirea acestora pentru clientii urmatori; -acordarea atentiei cuvenite clientilor si asigurarea unor servicii impecabile pentru acestia; -foarte buna cunoastere a meniului si oferirea de referinte cu privire la felurile de mancare, tacamuri si bauturi; -raportarea catre superiorul ierarhic a tuturor solicitarilor si/sau reclamatiilor clientilor. -indeplinirea sarcinilor curente incredintate de catre superiorul direct, in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. -servirea exemplara a clientilor -asigurarea conditiilor optime de curatenie in sala de mese

DIRECTOR RESTAURANT Pregtirea i experien a Studii: de baz: liceul cu bacalaureat de specialitate: calificare profesional, formare managerial sau studii superioare de turism i alimentaie APTITUDINI I DEPRINDERI NECESARE:

Cerine medicale: sntate bun, aspect general agreabil, conformaie plcut, rezisten la efort, stres, oboseal; Caracteristici intelectuale: capacitate de nelegere, memorie, metod, capacitate de analiz, imaginaie, intuiie, ordine; Caracteristici psihice: atenie distributiv, voin, ambiie, calm, concentrare, curaj, consecven, uurin n exprimare; Caracteristici morale: corectitudine, discreie, solicitudine, punctualitate; Trsturi de personalitate: adaptabilitate, contiinciozitate, responsabilitate, dinamism, deschidere la nou, simul umorului, jovialitate, putere de convingere; Cerine profesionale: cultur general, cultur profesional, operare pe calculator, 2 limbi strine de circulaie internaional; Cerine speciale: cazier judiciar. Atribuii, sarcini i responsabilit i Studiaz piaa, selecioneaz furnizorii i dirijeaz gestiunea depozitelor; Asigur aprovizionarea unitii cu un sortiment variat de produse i materii prime de calitate; Stabilete mpreun cu buctarul ef planul meniu pentru ziua urmtoare; Coordoneaz direct activitatea de producie culinar, servicii banchete ; Efectueaz analize i elaboreaz rapoarte asupra activitilor din subordine; Ia msuri pentru respectarea legislaiei comerciale, sanitare, de protecie a muncii i PSI; Selecteaz i angajeaz personalul; Urmrete perfecionarea continu a personalului. Responsabilit i n raport cu aparatura i materialele utilizate: computere echipament de birou.

BUCTAR-EF Pregtirea i experien a Cerintele postului: studii medii; vechimea n specialitate: min. 3 ani cu recomandare scrisa de la min. unul dintre locurile de munca anterioare;

Cerinte specifice: scoala de bucatari, cursuri de specializare, cunosterea proceselor tehnologice de preparare a alimentelor, cunoasterea sortimentelor de alimente,cunoasterea noilor tendinte n gastronomie, cunostinte de gastronomie internationala, imaginatie, creativitate, afinitate pentru arta culinara, simtul ordinii si curateniei, responsabilitate, autoritate, spirit de organizare, experienta n postul de bucatar-sef; Alte cerinte specifice: limbi straine: franceza (mediu); abilitati de comunicare persoana deschisa, capabila de munca n conditii de stres; absolvent al scolii de bucatari profesionisti; persoana capabila sa pregateasca produse alimentare reci si calde n conformitate cu meniul restaurantului, persoana cu imaginatie culinara, ordonata si disciplinata; rigurozitate n ceea ce priveste regulile de igiena n alimentatia publica; atitudine orientata catre client, abilitati bune de comunicare, persoana energica si amabila; disponibilitate de a lucra n ture. Atribu ii, sarcini, responsabilit i participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare; preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora; debaraseaza si asigura curatenia bucatariei; asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare n vigoare; planific i organizeaz munca n buctrie; organizeaz activitile de producie culinar; propune reete i urmrete realizarea lor; supravegheaz i controleaz toat lucrrile din buctrie; controleaz i rspunde de calitatea materiilor prime i a produseor finite controleaz i asigur starea de igien corespunztoare locului de munc, a personalului i a preparatelor; ntocmete comenzile de aprovizionare.

AJUTOR DE BUCTAR Pregtire i experien

Studii: generale; Experiena : nu este relevanta; Cunotine i deprinderi: Cunoaterea proceselor tehnologice de preparare a alimentelor; Cunoaterea sortimentelor de alimente; Rigurozitate n ceea ce privete regulile de igien n alimentaia public; Caracteristici de personalitate: persoan dinamic, abil, sociabil, comunicativ, amabil i energic; Aptitudini: Imaginaie; Creativitate; Afinitate pentru arta culinar; Simul ordinii i cureniei; Responsabilitate; Spirit de organizare. Atitudini: sinceritate, colaborare, amabilitate, bun spirit de organizare; Condi ii de munc: 1. Program: de luni pn vineri ntre orele 08.00 16.00 2. Natura muncii: independent i ca parte component a unei echipe 3. Deplasri: nu e cazul 4. Poziia de lucru: n picioare. 5. Posibilitatea de accidente: medie, n condiiile respectrii normelor de securitate n munc 6. Condiii deosebite: nu exist. 7. Instrumente/echipamentele folositoare: lad frigorific, aragaz, grill, cuptor cu microunde, crepier, rotisor, friteuz, cntare, vase de msurat cantitile, cuite, linguri pentru gtit, spumiere, oale, etc. Autoritatea postului Utilizeaz materialele i aparatur puse la dispoziie de firm. Atribu ii, sarcini, responsabilit i Sarcini 1. Asigur implementarea i meninerea standardelor de pstrare i depozitare a produselor, semipreparatelor i preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare n vigoare. 2. Particip la determinarea necesarului de materii prime de comandat i la realizarea comenzilor de aprovizionare; 3. Preia comenzile de la clieni i asigur servirea acestora; 4. Debaraseaz i asigur curenia buctriei; 5. Particip activ la ntreinerea ustensilelor de buctarie i a echipamentului din dotare; 6. ine cont de perisabilitate, termenul de garanie, de modul n care urmeaz s fie folosite ingredientele; 7. Face prelucrrile preliminare gtitului - sorteaz, cur, spal, divizeaz i mai apoi gtete - fierbe, frige, coace, prjete;

8. ndeplinete i alte sarcini curente atribuite de ctre superiorul direct, n concordan cu necesitile imediate ale unitii. Responsabiliti 1. Rspunde de pstrarea n bune condiii a ustensilelor i aparaturii; 2. Rspunde de respectarea normelor de igien i securitate a muncii; 3. Rspunde de utilizarea resurselor existente, exclusiv n interesul firmei; 4. Respect cu strictee igiena personal (halat, bonet, ncalminte) ct i igiena buctriei; 5. Utilizarea resurselor existente, exclusiv n interesul firmei; 6. Respect Regulamentul Intern al societii; 7. Zilnic recolteaz probe din meniu pe care le pstreaz n frigider; 8. n funcie de activitatea curent a unitii, salariatul va ndeplini orice alte sarcini dispuse de ctre conducere n legtur cu deservirea corespunztoare a clienilor unitrii, n funcie de competenele sale profesionale.