Sunteți pe pagina 1din 21

Grupa nr.

2 Elevi: Enica Corina, Iordache Silvia, Lipat Alina, Sterpu Cristina Profesor: Laura Aurelia Serban

Iordache Silvia

Evaluarea locului de munca cuprinde:

   

Natura postului; Sarcinile si activitatile specifice Pozitia in structura organizatorica Aria responsabilitatilor

Pentru ca o firma sa aibe performante mai ridicate si rate de crestere mai inalte aceasta functioneaza pe baza unor principii:  ocuparea tuturor posturilor de persoane motivate si capabile sa-si indeplineasca atributiile  exprimarea clara a specificatiilor si abilitatilor necesare pt ocuparea fiecarui post  alegerea angajatilor pe criterii bine definite  evaluarea nevoilor personalului pe baza unui audit privind viitoarele nevoi ale acestuia

Procesul de selectie a unei persoane pentru fiecare post este realizat printr-o definire sistematica a cerintelor fiecarui post,a abilitatilor, a cunostintelor pe care angajatii trebuie sa le posede pentru a indeplini fiecare sarcina.

In definirea postului se parcurg urmatoarele etape: 1. se realizeaza o analiza a postului 2. se elaboreaza o descriere a postului 3. se intocmeste o fisa de specificare a postului

Analiza postului
Analiza posturilor se refera la continutul si cerintele postului si nu la analiza persoanelor care le ocupa. Analiza postului are numeroase aplicatii in gestiunea resurselor umane: -determinarea necesrului de personal -recrutarea personalului -evaluarea si formarea profesionala a personalului -gestiunea carierei -elaborarea grilei de salarii
Analiza postului ne ofera informatii cum ar fi:

Pornind de la aceasta analiza:

se indentifica: se determina:

Abilitatile, cunostintele , cerintele pentru angajatul respectiv.

Datoriile, responsabilitati le, cerintele fiecarui post in parte

Denumirea postului; Departamentul; Supravegherea necesara; Descrierea postului; Tipuri de materiale utilizate; Tipurile de echipamente utilizate; Calificarile necesare; Cerintele privind experienta, educatia; Conditii de lucru

Lipat Alina

Descrierea postului

Analiza postului este utilizata pentru a obtine o descriere a postului care sa defineasca indatoririle asociate fiecarei sarcini,si alte responsabilitati specifice fiecarui post in parte. Descrierea postului acopera cerinte: activitatile mentale si fizice conditiile de munca riscurile postului respectiv intervalul de timp aproximativ pe care ar trebui sa-l petreaca angajatul cu fiecare activitate

Fisa de specificare a postului


Descrie persoana ideala pentru ocuparea postului. Aceasta specificare detaliaza cunostintele, calitatile, abilitatile si talentele necesare pentru a avea o performanta satisfacatoare. Fisa de specificare a postului ofera un standard de comparatie a potentialilor candidati si ar trebui sa se afle la baza procesului de recrutare. Criteriile de evaluare: 1.Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului pregatirea de baza ,studii absolvite pregatirea de specialitate, si anume: calificarea economica ,tehnica medie/superioara 2.Experienta necesara executarii operatiilor specifice postului experienta in munca, in specialitatea ceruta de post perioada necesara initierii in vederea executarii operatiilor specifice postului

3.Dificultatea operatiilor specifice postului complexitatea postului gradul de autonomie in actiune efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiilor specifice postului 4.Responsabilitatea implicata de post responsabilitatea de conducere si coordonare de structuri, echipe sau proiecte responabilitatea pregatirii unor decizii pastrarea confidentialitatii documentelor elaborate 5.Sfera relatiilor gradul de solicitare din partea structurilor interne/externe gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor seriviciilor oferite de organizatie

Sterpu Cristina Sarcinile si activitatile specifice unui post Stabilirea sarcinilor si activitatilor unui post se bazeaza pe: pe: -analiza organigramei organizatiei si a documentelor aferente postului de munca analizat; analizat; -intervievarea superiorilor nemijlociti si a celor care sunt in contact cu postul respectiv de munca; munca; -intervievarea mai multor detinatori ai postului de munca; munca;
-observarea directa a activitatii detinatorului postului etc. Ca tehnici de analiza a activitatii de munca se utilizeaza: grile de observare, chestionare, utilizeaza: observare, chestionare, colectarea de incidente critice, fotografieri ale zilei de munca, studiul critice, munca,

erorilor, erorilor, explicitarea provocata etc. Redactarea datelor colectate se face intr-o maniera cat mai intrsistematica si clara, limbajul utilizat presupune inceperea fiecarei clara, propozitii cu un verb (ex. Completeaza, utilizeaza, scrie etc.). Completeaza, utilizeaza, EX. Fisa postului directorului de resurse umane dintr-o organizatie dintrexemplifica maniera de redactare a sarcinilor. sarcinilor.

Sarcinile si responsabilitatile postului de munca ~ planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane; planifica, umane; ~ organizaeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii; vacante, intreprinderii; ~ anunta locurile vacante la AJOFM, in presa, precum si in incinta intreprinderii si stabileste presa, data concursului; concursului; ~ participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de CV-urilor, corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de scrise; candidatilor, incadrare si promovare a personalului; personalului; ~ asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei; firmei; ~ urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si personalului, sanctionarea persoanelor, persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM; ~ planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor acestora, profesionale si adaptibilitatea acestora la cerintele societatii; societatii; ~ elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia; externe, acestuia; ~ tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privin salarizarea, asigurarile biroului, salarizarea, sociale, sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate; angajari, promovari, transferuri, societate;

~ controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor munca, individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a munca, servicii, medicale, pontajul, dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare; pensionare, vigoare; ~ coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor; angajatilor; ~ coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post; ~ coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si bds, precum si pe cea de protectie a muncii; militara, bds, muncii; ~ realizeaza si rapoteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe societatii, diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora etc. varsta, socio-profesionale, absenteismul, ~ coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama societate, si RI; ~ participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor; sindicatelor; ~ elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si biroului, selctie, selctie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si se asigura de umane, instruire, profesionale) respectarea acestora de catre intreg personalul biroului; biroului; ~ rezolva promt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu; nediscriminatoriu; ~ coopereza cu ceilalti angajati ai biroului si al societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia; societatii, acestia; ~ mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune oficiului de functionari, calcul; calcul; ~ executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu; serviciu; ~ pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute; obtinute; ~ vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii; muncii; ~ respecta normele de securitate, impuse de societate; securitate, societate; ~ se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financia-contabil; cefinancia-contabil;

~ respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii; lucru, societatii; ~ respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le lucru, subordine, cunoasca si sa le respecte; respecte; ~ analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective; corective; ~ efectueaza instructajul periodic in domeniul protectiei muncii si PSI; ~urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca; practicanti, munca; ~ realizeaza studii de previziune privind dinamica departamentului de resurse umane din cadrul companiei; companiei; ~ consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu angajatii, liderii sindicale etc.; ~ consolideaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale; profesionale; ~ stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor; angajatilor; ~ supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor; managerilor; ~ supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor; angajatilor; ~ participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca. munca. Fisa prezentata contine sarcini minime, alte probleme aparute in cadrul sectorului pe care minime, il conduce urmand a fi rezolvate operativ astfel incat rezulatele activitatii personalului pe care il are in subordine sa fie in concordanta cu cerintele sarcinilor de productie. productie.

Enica Corina

Pozitia in structura organizatorica


   

In funtie de structura organizatoare titularul unui post de munca detine : autoritate formala exprimata prin limitele de competente in vederea actionarii prin realizarea obiectrivelor individuale competente profesionale ( nivel de pregatire , experienta , prestigiu profesional ) responsabilitate atributii si sarcini de indeplinit In cadrul unei intreprinderi se disting 2 functii detinute de angajati : * functii de conducere * functii de executie

Angajatii sub aceeasi autoritate ierarhica , cu atributii bine stabilite formeaza compartimentele de munca . Dupa modul lor de participare sunt :


operationale: contribuie direct in realizarea obiectivelor generale si derivate ale firmei (sectii de productie, depozite) in cadrul lor se exercita autoritatea ierarhica a conducatorilor.

functionale : participa la fundamentarea strategiilor si politicilor globale ale firmei (in domeniul comercial , financiar-contabil etc); acestea sunt in structura de management a firmei .

In functie de modul de manifestare a competentelor si responsabilitatilor se disting urmatoarele relatii :
  

relatii de autoritate: include relatii ierarhice, functionale si de stat major. relatii de cooperare relatii de control relatii de reprezentare

Aria responsabilitatilor


Responsabilitatea generala indica masura in care lucratorul este responsabil pentru un anumit numar de activitati : calcule, analize , dezvoltari etc. Acestea se indica printr-un cod in functie de gradul in care fiecare tip de responsabilitate se implica in munca.

Codul 1. 2. 3. 4. 5.

Grad de responsabilitate generala Foarte limitat Limitat Intermediar Inalt Foarte inalt

  

Proiectarea continutului postului trebuie sa aiba in vedere necesitatea asigurarii unui echilibru permanent si dinamic intre obiectivele postului si sarcinile; competenlete si responsabilitatile acestuia pe de alta parte. Conform Fisei postului , responsabilitatile managerului de resurse umane sunt : raspunde material , disciplinar/penal pentru consecintele deciziilor adoptate raspunde de luarea in considerare a contractului colectiv de munca in ceea ce priveste motivarea salariatilor raspunde de elaborarea, in termenul prevazut de conducerea societatii, a statelor de plata a angajatilor firmei.

1. Completati urmatoarea fisa de lucru:


Nr. cr t. 1 2 3 4 Lucrurile enumerate reflecta: 1 Ce stiu? 2 Ce pot? 3 Ce vreau? 4 Cum sunt? Patru lucruri importante despre mine Profesii in care ma pregatesc

Timp de lucru: 10 min

2. Spune in ordinea preferintelor ocupatiile pe care le iei in considerare atunci cand te gandesti la viitor: Ocupatia:
1 .. 2 ..

..

..

..

Tinand cont de visele tale, formuleaza cateva scopuri legate de munca si cariera pentru urmatorii 5 si 10 ani. Scopuri pe 5 ani:

Scopuri pe 10 ani:

Timp de lucru: 10 min

3. In constructia carierei tale,un lucru foarte important este sa te proiectezi in viitor. Gandeste-te cum ar arata locul tau de munca ideal si descrie completand a doua coloana din tabelul de mai jos :
Atributiile pe care le vei avea: Programul: Stilul de lucru: Mediul in care vei lucra: Stilul de viata pe care il permite: Recompensarea:

Compara locul tau de munca ideal cu postul pe care il ocupi in cadrul firmei de exercitiu.

Conluzioneaza.

Timp de lucru : 10 min

Firma de exercitiu cu profil de activitate publicitate si reclama comerciala afiseaza urmatorul anunt privind selectia si recrutarea de personal calificat in domeniul promovarii imaginii firmei.
Firma noastra este mica si prietenoasa .Suntem mandrii de calitatea lucrarilor in materie de publicitate.Datorita numarului mare de activitate,suntem in cautare de o persoana energica,cunoscaoare a programelor : Corell,Adore Photoshop,bun coordinator,efficient,capabil sa lucreze sub stress si program prelungit,a carui imaginatie sa permita realizarea unor lucrari performante pe piata firmelor de exercitiu.

DIRECTOR PROMOVARE IMAGINE

necesar pentru o firma de publicitate si reclama comerciala

Pentru relatii suplimentare sunati la numarul de telefon : 0245/ fax : 0245/ . Pentru formularele de cerere de angajare va asteptam la sediul firmei : Str Viitorului . Nr 32 Data limita : 24.05.2011 Nu pierdeti ocazia !

Analizand enuntul de mai sus,completati urmatoarea fisa de lucru : Cerinte esentiale 1.persoana energica 2.persoana cunoscatoare a utilize programele:Corell,Adobe Photoshop 3.bun coordonator 4.persoana eficienta 5.Persoana capabila sa lucreze sub stres 6.Persoana capabila sa lucreze peste program 7.Imaginatie bogata Ce am eu de oferit?

Cuprins
Evaluarea locului de munca Analiza postului Descrierea postului Fisa de specificare a postului Sarcinile si activitatile specifice unui post Sarcinile si responsabilitatile postului de munca Pozitia in structura organizatorica Aria responsabilitatilor Aplicatii