Sunteți pe pagina 1din 21

Grupa nr.

2
Elevi: Enica Corina, Iordache Silvia, Lipat
Alina, Sterpu Cristina
Profesor: Laura Aurelia Serban

Iordache Silvia

Evaluarea locului de munca


cuprinde:

Natura postului;
Sarcinile si activitatile specifice
Pozitia in structura organizatorica
Aria responsabilitatilor

Pentru ca o firma sa aibe performante mai


ridicate si rate de crestere mai inalte aceasta
functioneaza pe baza unor principii:
ocuparea tuturor posturilor de persoane
motivate si capabile sa-si indeplineasca
atributiile
exprimarea clara a specificatiilor si
abilitatilor necesare pt ocuparea fiecarui post
alegerea angajatilor pe criterii bine definite
evaluarea nevoilor personalului pe baza unui
audit privind viitoarele nevoi ale acestuia

Procesul de selectie
a unei persoane
pentru fiecare post
este realizat printr-o
definire sistematica
a cerintelor fiecarui
post,a abilitatilor, a
cunostintelor pe
care angajatii
trebuie sa le posede
pentru a indeplini
fiecare sarcina.

In definirea postului se parcurg


urmatoarele etape:
1.
se realizeaza o analiza a
postului
2.
se elaboreaza o descriere a
postului
3.
se intocmeste o fisa de
specificare a postului

Analiza postului
Analiza posturilor se refera
la continutul si cerintele
postului si nu la analiza
persoanelor care le ocupa.
Analiza postului are
numeroase aplicatii in
gestiunea resurselor
umane:
-determinarea necesrului de
personal
-recrutarea personalului
-evaluarea si formarea
profesionala a personalului
-gestiunea carierei
-elaborarea grilei de salarii

Pornind de la aceasta
analiza:se determina:

se
indentifica:

Abilitatile,
cunostintel
e, cerintele
pentru
angajatul
respectiv.

Datoriile,
responsabilitat
ile, cerintele
fiecarui post
in parte

Analiza postului ne
ofera informatii cum ar
Denumirea postului; Departamentul; Supravegherea
fi:
necesara; Descrierea postului; Tipuri de materiale
utilizate; Tipurile de echipamente utilizate;
Calificarile necesare; Cerintele privind experienta,
educatia; Conditii de lucru

Lipat Alina

Descrierea postului

Analiza postului este utilizata pentru a obtine o


descriere a postului care sa defineasca
indatoririle asociate fiecarei sarcini,si alte
responsabilitati specifice fiecarui post in parte.
Descrierea postului acopera cerinte:
activitatile mentale si fizice
conditiile de munca
riscurile postului respectiv
intervalul de timp aproximativ pe care ar trebui
sa-l petreaca angajatul cu fiecare activitate

Fisa de specificare a postului


Descrie persoana ideala pentru ocuparea postului.
Aceasta specificare detaliaza cunostintele,
calitatile, abilitatile si talentele necesare pentru a
avea o performanta satisfacatoare.
Fisa de specificare a postului ofera un standard
de comparatie a potentialilor candidati si ar trebui
sa se afle la baza procesului de recrutare.
Criteriile de evaluare:
1.Pregatirea profesionala impusa ocupantului
postului
pregatirea de baza ,studii absolvite
pregatirea de specialitate, si anume: calificarea
economica ,tehnica medie/superioara
2.Experienta necesara executarii operatiilor specifice
postului
experienta in munca, in specialitatea ceruta de post
perioada necesara initierii in vederea executarii
operatiilor specifice postului

3.Dificultatea operatiilor specifice postului


complexitatea postului
gradul de autonomie in actiune
efortul intelectual caracteristic efectuarii
operatiilor specifice postului
4.Responsabilitatea implicata de post
responsabilitatea de conducere si coordonare de
structuri, echipe sau proiecte
responabilitatea pregatirii unor decizii
pastrarea confidentialitatii documentelor
elaborate
5.Sfera relatiilor
gradul de solicitare din partea structurilor
interne/externe
gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau
subiectilor seriviciilor oferite de organizatie

Sterpu Cristina
Sarcinile si activitatile specifice unui post
Stabilirea sarcinilor si activitatilor unui post se bazeaza pe:
-analiza organigramei organizatiei si a documentelor aferente postului
de munca analizat;
-intervievarea superiorilor nemijlociti si a celor care sunt in contact cu
postul respectiv de munca;
-intervievarea mai multor detinatori ai postului de munca;
-observarea directa a activitatii detinatorului postului etc.
Ca tehnici de analiza a activitatii de munca se utilizeaza: grile de observare, chestionare,
colectarea de incidente critice, fotografieri ale zilei de munca, studiul

erorilor, explicitarea provocata etc.


Redactarea datelor colectate se face intr-o maniera cat mai
sistematica si clara, limbajul utilizat presupune inceperea fiecarei
propozitii cu un verb (ex. Completeaza, utilizeaza, scrie etc.).
EX. Fisa postului directorului de resurse umane dintr-o organizatie
exemplifica maniera de redactare a
sarcinilor.

Sarcinile si responsabilitatile postului de munca


~ planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane;
~ organizaeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru
posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii;
~ anunta locurile vacante la AJOFM, in presa, precum si in incinta intreprinderii si stabileste
data concursului;
~ participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de
corecta desfasurare a
concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de
incadrare si promovare a personalului;
~ asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei;
~ urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si
sanctionarea persoanelor,
conform normelor legale si prevederilor CCM;
~ planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in
organizatie,
urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor
profesionale si adaptibilitatea acestora la cerintele societatii;
~ elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si
raspunde de organizarea
cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia;
~ tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privin salarizarea, asigurarile
sociale, fluctuatia de
personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate;

~ controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor
individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a
dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare;
~ coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale
angajatilor;
~ coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post;
~ coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si bds, precum si pe cea de protectie a muncii;
~ realizeaza si rapoteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe
diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora etc.
~ coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama
si RI;
~ participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu
reprezentantii sindicatelor;
~ elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si
selctie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si se asigura de
respectarea acestora de catre intreg personalul biroului;
~ rezolva promt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu;
~ coopereza cu ceilalti angajati ai biroului si al societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia;
~ mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune oficiului de
calcul;
~ executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu;
~ pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute;
~ vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii;
~ respecta normele de securitate, impuse de societate;
~ se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financia-contabil;

~ respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii;


~ respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si
de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le
cunoasca si sa le respecte;
~ analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste
implementarea actiunilor corective;
~ efectueaza instructajul periodic in domeniul protectiei muncii si PSI;
~urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca;
~ realizeaza studii de previziune privind dinamica departamentului de resurse umane din
cadrul companiei;
~ consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu
liderii sindicale etc.;
~ consolideaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale;
~ stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor;
~ supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor
controalelor managerilor;
~ supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor;
~ participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca.

Fisa prezentata contine sarcini minime, alte probleme aparute in cadrul sectorului pe
care
il conduce urmand a fi rezolvate operativ astfel incat rezulatele activitatii personalului pe
care il are in subordine sa fie in concordanta cu cerintele sarcinilor de productie.

Enica Corina

Pozitia in structura
organizatorica

In funtie de structura organizatoare titularul unui post de munca


detine :

autoritate formala exprimata prin limitele de competente in


vederea actionarii prin realizarea obiectrivelor individuale

competente profesionale ( nivel de pregatire , experienta ,


prestigiu profesional )

responsabilitate

atributii si sarcini de indeplinit


In cadrul unei intreprinderi se disting 2 functii detinute de
angajati :
Angajatii
sub
aceeasi autoritate ierarhica , cu
* functii de
conducere
atributii
bine
stabilite formeaza compartimentele de
* functii de
executie

munca .
Dupa modul lor de participare sunt :

operationale: contribuie direct


in realizarea obiectivelor
generale si derivate ale firmei
(sectii de productie, depozite)
in cadrul lor se exercita
autoritatea ierarhica a
conducatorilor.

functionale : participa la
fundamentarea strategiilor si
politicilor globale ale firmei (in
domeniul comercial , financiarcontabil etc);
acestea sunt in structura de
management a firmei .

In functie de modul de manifestare


a competentelor si
responsabilitatilor se disting
urmatoarele relatii :

relatii de autoritate: include relatii


ierarhice, functionale si de stat major.
relatii de cooperare
relatii de control
relatii de reprezentare

Aria responsabilitatilor

Responsabilitatea generala indica


masura in care lucratorul este
responsabil pentru un anumit numar
de activitati : calcule, analize ,
dezvoltari etc.
Acestea se indica printr-un cod in
functie de gradul in care fiecare tip de

Codul

Grad de responsabilitate
generala

1.

Foarte limitat

2.

Limitat

3.

Intermediar

4.

Inalt

5.

Foarte inalt

responsabilitate se implica in munca.

Proiectarea continutului postului trebuie sa aiba in


vedere necesitatea asigurarii unui echilibru
permanent si dinamic intre obiectivele postului si
sarcinile; competenlete si responsabilitatile
acestuia pe de alta parte.
Conform Fisei postului , responsabilitatile
managerului de resurse umane sunt :
raspunde material , disciplinar/penal pentru
consecintele deciziilor adoptate
raspunde de luarea in considerare a contractului
colectiv de munca in ceea ce priveste motivarea
salariatilor
raspunde de elaborarea, in termenul prevazut de
conducerea societatii, a statelor de plata a
angajatilor firmei.

1. Completati urmatoarea fisa de lucru:


Nr.
crt
.

Patru lucruri importante


despre mine

Profesii in care ma
pregatesc

1
2
3
4
Lucrurile enumerate reflecta:
1 Ce stiu?
2 Ce pot?
3 Ce vreau?
4 Cum sunt?

Timp de lucru: 10 min

2. Spune in ordinea preferintelor


ocupatiile pe care le iei in considerare
atunci cand te gandesti la viitor:
Ocupatia:
1
..

2
..
3
..

4
..

5
..

Tinand cont de visele tale, formuleaza cateva scopuri legate de munca si cariera
pentru urmatorii 5 si 10 ani.
Scopuri pe
5 ani:

Scopuri pe
10 ani:

Timp de lucru: 10 min

3. In constructia carierei tale,un lucru foarte


important este sa te proiectezi in viitor.
Gandeste-te cum ar arata locul tau de munca ideal
si descrie completand a doua coloana din tabelul de
mai jos :
Atributiile pe care le vei
avea:
Programul:
Stilul de lucru:
Mediul in care vei lucra:
Stilul de viata pe care il
permite:
Recompensarea:

Compara locul tau de munca ideal cu postul pe care il ocupi in cadrul firmei de exercitiu.
Conluzioneaza.

Timp de lucru : 10 min

Firma de exercitiu cu profil de activitate publicitate si reclama


comerciala afiseaza urmatorul anunt privind selectia si recrutarea de
personal calificat in domeniul promovarii imaginii firmei.

DIRECTOR
PROMOVARE
IMAGINE

Firma noastra este mica si prietenoasa .Suntem


mandrii de calitatea lucrarilor in materie de
publicitate.Datorita numarului mare de
activitate,suntem in cautare de o persoana
energica,cunoscaoare a programelor : Corell,Adore
Photoshop,bun coordinator,efficient,capabil sa
lucreze sub stress si program prelungit,a carui
imaginatie sa permita realizarea unor lucrari
performante pe piata firmelor de exercitiu.

necesar pentru o
firma de publicitate
si reclama
comerciala

Pentru relatii suplimentare sunati la numarul de


telefon :
0245/ fax : 0245/.
Pentru formularele de cerere de angajare va
asteptam la sediul firmei :
Str Viitorului . Nr 32
Data limita : 24.05.2011
Nu pierdeti ocazia !

Analizand enuntul de mai sus,completati urmatoarea fisa de lucru :


Cerinte esentiale
1.persoana energica
2.persoana cunoscatoare a utilize
programele:Corell,Adobe Photoshop
3.bun coordonator
4.persoana eficienta
5.Persoana capabila sa lucreze sub
stres
6.Persoana capabila sa lucreze
peste program
7.Imaginatie bogata

Ce am eu de oferit?

Cuprins
Evaluarea locului de munca
Analiza postului
Descrierea postului
Fisa de specificare a postului
Sarcinile si activitatile specifice unui post
Sarcinile si responsabilitatile postului de
munca
Pozitia in structura organizatorica
Aria responsabilitatilor
Aplicatii