Sunteți pe pagina 1din 9

Psihologia Muncii

Recrutarea

Recrutarea personalului reprezinta procesul de
cautare, de localizare, de identificare si de atragere a candidatilor
potentiali, din care urmeaza sa fie alesi candidati capabili care, in
cele din urma, prezinta caracteristicile profesionale necesare sau
care corespund cel mai bine cerintelor posturilor vacante actuale
si viitoare.
In domeniul resurselor umane, pentru a avea succes si mai ales
pentru a supravietui, organizatiile in general si firmele in special
trebuie sa solutioneze urmatoarele aspecte:
- identificarea calificarilor sau a aptitudinilor si alegerea
candidatilor care corespund cel mai bine cerintelor posturilor nou
create sau vacante;
- identificarea si atragerea candidatilor competitivi folosind cele
mai adecvate metode, surse sau medii de recrutare;
- respectarea legislatiei in domeniul referitor la oportunitati egale
de angajare si corectarea practicilor discriminatorii existente sau a
unor dezechilibre.
olutionarea favorabila a acestor probleme inseamna succesul
intregului proces de asigurare cu personal, proces foarte
important in economia unei firme avand in vedere efectele unor
posibile greseli sau erori de angajare.
!stfel, inainte de a se lua decizia de angajare a unor noi solicitanti
este necesar sa se verifice realitatea nevoii de recrutare si sa se
ia in considerare si posibilitatile de realizare a altor alternative.
"ai exact, daca un post exista nu inseamna si ca este necesar sa
existe; daca postul a ramas vacant, exista posibilitatea de a-l
desfiinta. e poate decide transferul sarcinilor unui alt post sau se
poate pastra postul vacant cand se schimba unele circumstante.
#rin urmare, recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea
necesitatii de a angaja personal, la unele schimbari in situatia
angajarii cu personal, precum si actiunile intreprinse de localizare
si identificare a potentialilor candidati si pentru atragerea celor
competitivi, capabili sa indeplineasca cat mai eficient cerintele
posturilor.
$in aceasta perspectiva, nevoile de recrutare pot fi strategice,
deoarece raspund unor nevoi pe termen lung, pot raspunde unor
urgente temporare sau unor cerinte conjuncturale sau pot fi
legate de miscarile interne de personal %promovare, transferuri,
dezvoltari&.
'ecrutarea personalului poate avea caracter permanent si
sistematic sau se poate realiza numai atunci cand apare o
anumita necesitate. $aca recrutarea resurselor umane se
desfasoara continuu si sistematic, organizatia are avantajul
mentinerii unui contact permanent cu piata muncii.$e asemenea,
recrutarea resurselor umane poate fi spontana sau provocata,
cand organizatia doreste sa ocupe un anumit post.
'ecrutarea resurselor umane este procesul managerial de
mentinere si dezvoltare a celor mai adecvate surse interne si
externe necesare asigurarii cu personal competitiv in vederea
realizarii obiectivelor organizatiei. !stfel, recrutarea poate fi un
proces activ mai ales cand organizatia isi propune mentinerea si
pastrarea legaturilor ori contactelor cu sursele externe de
recrutare.
(biectivul activitatii de recrutare consta in identificarea unui
numar suficient de mare de candidati, astfel incat cei care
indeplinesc conditiile sa poata fi selectati. !stfel, cele mai
eficiente metode sau procedee de selectie a personalului sunt
limitate de eficienta procesului de recrutare a acestuia.
'ecrutarea resurselor umane are in vedere, de asemenea,
analiza posturilor si proiectarea muncii, datorita faptului ca
rezultatele de baza ale acestor activitati sunt esentiale in procesul
de recrutare a personalului. !cest lucru presupune ca persoana
care recruteaza sau angajeaza trebuie sa detina informatiile
necesare referitoare la caracteristicile postului, cat si la calitatile
viitorului detinator al acestuia.
)unoasterea din timp a necesarului de personal sau anticiparea
acestuia, ca urmare a procesului de planificare a resurselor
umane, permite desfasurarea in bune conditii si cu mai multe
sanse de succes a procesului de recrutare a personalului.
#rocesul recrutarii resurselor umane este legat indisolubil de
multe activitati de personal, cum ar fi evaluarea performantelor,
recompensele angajatilor, pregatirea sau dezvoltarea personalului
si relatiile cu angajatii. !stfel, candidatii cu pregatire
corespunzatoare au in general performante mai bune, iar
existenta in cadrul organizatiei a unor preocupari permanente pe
linia performantei implica identificarea si atragerea unor candidati
cat mai competitivi.
In esenta, procesul de asigurare cu personal este un proces de
triere, trecerea printr-o serie de filtre in urma caruia solicitantii
sunt selectati in urma unor activitati specifice domeniului
resurselor umane care sunt desfasurate succesiv.
Etapele recrutarii:
1. Planificarea personalului. tabiliti mai intai daca aveti nevoie cu
adevarat de acel post sau de un titular pentru un post vacant si
daca sarcinile aferente acestuia nu pot fi realocate altor posturi.
2. Descrierea postului. uccesul recrutarii este dificil de obtinut
daca posturile sunt vag definite. Indiferent daca postul este mai
vechi sau este nou-creat, precizati clar ce ofera si ce anume cere
titularului sau. 'evedeti specificarea postului vacant, incluzand
detalii precise despre calitatile, experienta si calificarile necesare,
data de incepere a activitatii si caracteristici ale locului de munca.
3. Bugetul recrutarii. electia personalului este una dintre cele mai
costisitoare activitati de resurse umane. $e aceea, bugetul
trebuie pregatit cu grija.
4. Cine efectueaza recrutarea? In firmele mari, responsabilitatea
pentru derularea etapelor recrutarii si selectiei revine
departamentului de resurse umane, care este puntea de
comunicare cu candidatii din exterior. In toate situatiile, decizia
finala a angajarii apartine conducerii firmei.In firmele mici,
recrutarea este condusa in mod frecvent de o singura persoana
%managerul&, ajutat de o alta persoana specializata in problemele
de secretariat.
. Can! incepe recrutarea? *xista un moment optim in care
trebuie declansata recrutarea. !cesta depinde in primul rand de
tipul si numarul de angajati cautati.
". #ursele !e recrutare. trategia de recrutare incepe prin definirea
nivelului la care se va desfasura aceasta: local, regional sau
national. !tat cat permit resursele firmei, nivelul ales trebuie sa fie
cel mai inalt posibil
$. Dosarul !e can!i!atura. $osarul de candidatura aduna toate
informatiile relevante despre candidati.
%. &nter'iul preli(inar )!e recrutare*. Interviul de recrutare poate
adauga informatii utile celor deja acumulate prin intermediul
formularului de candidatura si are mai degraba un caracter
exploratoriu.
+. ,estele !e selectie. )and sunt bine elaborate si interpretate de
profesionisti si au legatura directa cu cerintele postului, testele
ofera bune indicii despre potentialul candidatilor.
1-. &nter'iul !e selectie. !legerea celui mai potrivit candidat nu se
poate face fara o discutie serioasa cu acesta. Interviul de
angajare este o parte importanta a procesului de selectie de
personal.
11. ,rierea can!i!atilor. +rierea este o forma de selectie prin care
se identifica si se elimina candidatii necorespunzatori. copul
este de a indeparta din procesul de recrutare pe acei candidati
care in mod evident nu corespund cerintelor posturilor vacante.
12. Decizia !e selectie. electia finala il vizeaza de obicei pe acel
candidat care intruneste toate cerintele esentiale ale postului si
care are cat mai multe dintre trasaturile de personalitate ce
alcatuiesc portretul unui candidat ideal.
13. E'aluarea selectiei. *valuarea activitatii de recrutare si selectie
masoara gradul de indeplinire a obiectivelor propuse de la bun
inceput %ocuparea posturilor vacante cu angajati performanti si
stabili&.
Descriere: *ste o companie mica cu un numar maxim de ,-
angajati,compania se ocupa de amenajarea si intretinerea
spatiilor verzi private%interioare si exterioare&.
DE#CR&ERE. P/#,010&:)autam un instalator pentru sistemele
de irigatii%in special&,care sa aiba si cunostinte in amenajare si
intretinerea spatiului verde.
CER&2,E:)andidati pentru acest post trebuie sa aiba o
experienta de minim .ani in intalatii de irigatii,permis cat /
,disponibilitatea de lucru in echipa si flexibilitate in program%ore
suplimentare&.
/3ER,.: #rogramul de lucru este de 0 ore pe zi ,orele
suplimentare din cursul saptamanii se platesc cu ,1-2si cele de
sambata cu .332.e ofera un salariu net de ,-33de lei,bonuri de
masa,masina acasa pentru cei din /ucuresti si -2din valoarea
lucrari efectuate.
+oti candidati care corespund cerintelor de mai sus sunt
asteptati sa isi trimita ).4-ul la adresa de mail
,.56-789!:((.)(" incepand cu data de .3---.3,6,ei vor fi
supusi la o proba de lucru platita timp de o saptamana.
1%.-.2-14
401,04E#C.