Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Facultatea de tiine Socio- Umane


Specializarea Psihologie

Psihologia Muncii
Proiect de analiz a muncii pentru postul de muncitor revizii
P!"P!# $n cadrul %irmei de distribuie de gaz& '()* 'nergie !om+nia
Pro%esor ,oordonator- Student-
Lect( Univ( .r( /drian Brate 0ri% 1oana 0eodora
/nul 11& grupa 2
3452
Despre companie:
'()* 'nergie !om+nia a %ost creat prin %uziunea companiilor de gaze naturale 6i energie
electric '()* 7az !om+nia 6i '()* #oldova Furnizare& iar lansarea sa marcheaz apariia
serviciilor integrate $n domeniul %urnizrii de energie $n !om+nia
Bene%iciari-
,lieni casnici
,lieni noncasnici
Analiza muncii:
/naliza muncii este un proces de colectare sistematic de date care descriu sarcinile
a%erente unui post de munc( 'a presupune i identi%icarea cuno tin elor& deprinderilor&
aptitudinilor care atribuie unei persoane calitatea de a $ndeplini sarcinile impuse de acesta(
Postul studiat este muncitor revizii P!"P!#(
Pentru analizarea postului de munc am realizat-
1nterviu cu muncitorul care ocup acest post $n legtur cu activitile pe care le
des%6oar& programul de lucru& condiiile de munc etc(
7ril de observaie pe baza %i6ei de post de8a e9istente(
I. Definirea postului de munc:
a: .e%inirea o%icial- muncitor revizii P!"P!#
b: Sarcini de baz- mentenan(
c: ,adru organizaional- Firma '()* 'nergie !om+nia& .epartamentul Servicii
0ehnice& !egiunea Sud(
II. Condiii materiale ale muncii: %olose6te aparatul de detectat scprile de gaze
#inisnoper(
III. Descrierea muncii:
- #uncitorul veri%ic dac e9ist scpri de gaze& %ace revizii& instalaii( 'l consider
c aceste operaii sunt %oarte importante deoarece dac nu sunt $ndeplinite cu
seriozitate& e9ist riscuri de scurgeri de gaze de unde pot rezulta incendii& e9plozii etc(
- .urata 6i %recvena- muncitorul nu $ndepline6te zilnic acelea6i sarcini( ) sptm+n
poate s %ie trimis s %ac revizii& $n alt sptm+n poate s %ie trimis la veri%icri 6i
instalri( .urata operaiilor depinde de di%icultatea lor(
-#uncitorul spune c e9ist solicitare %izic pentru acest post de munc& deoarece
trebuie s mearg mult pe 8os(
- #unca pe care o $ndepline6te poate s %ie static;atunci c+nd completeaz %i6ele de
veri%icri 6i revizii: sau dinamic;atunci c+nd lucreaz pe teren:(
- ,on%orm muncitorului e9ist solicitare psihic atunci c+nd are de completat %i6e&
pentru c este necesar s stea concentrat( Fi6ele sunt standard 6i consider c <este
u6or s gre6e6ti dac nu e6ti atent<(
- #unca variat sau monoton- poate %i at+t variat c+t 6i monoton& depinde de
sarcinile din acea zi(
- #unca creativ sau de rutin- pentru sarcinile pe care le des%6oar& muncitorul
consider c nu este nevoie de creativitate& sarcinile au devenit o rutin pentru el&
%iind pe acest post de 2 ani& iar in cadrul %irmei de 5=(
- #unca individual sau in grup- e9ist at+t sarcini care trebuie $ndeplinite individual&
c+t 6i sarcini ce trebuie $ndeplinite $n echip(
- !spundere- e9ist rspundere pentru aparatele cu care lucreaz 6i mai ales
rspundere pentru sigurana oamenilor(
IV. Mediul fizic: lucreaz $n toate condiiile- v+nt& ploaie& ninsoare& cldur etc(
- Schimburi se pot %ace de comun acord cu colegul de echip(
V. Mediul psihosocial: #uncitorul spune c nu e9ist con%licte nici cu colegii& nici
cu superiorii deoarece < nu e9ist loc de a6a ceva<( Spune c trebuie s se $neleag 6i
s coopereze pentru a putea des%6ura activitile cu seriozitate(
VI. Promovri: muncitorul spune c nu mai e9ist 6anse de promovare(
VII. Profesii nrudite: instalator instalaii gaze& operator distribuie(
VIII. Cerine profesionale: studii medii& autorizare grad 111 /*!'(
I!. Cerine psihice:
- /ptitudini necesare- $nelegerea limba8ului scris 6i oral& e9primarea scris 6i oral&
raionament deductiv 6i inductiv& orientare $n spaiu& vitez perceptiv& precizia
reglrii motorii& coordonarea membrelor& stabilitate bra- m+n& de9teritate manual&
atenie selectiv& atenie distributiv(
- >nsu6iri de personalitate- metodic& precis& raional& cooperant& amabil& responsabil&
atent(
!. Alte informaii:
- Programul de veri%icri 6i revizii este %le9ibil(
- Programul de reglare 6i msurare este %i9(
- >n condiii de urgen are responsabilitatea s e%ectueze neutralizri& evacuri(
"I#A P$%&'('I
I. Identificarea )i definirea postului de munc.
5( .enumirea o%icial a postului- #uncitor revizii P!"P!#
3( .ivizia- Servicii 0ehnice
2( .epartamentul-Servicii 0ehnice !egiunea Sud
?( )biectivul speci%ic al muncii- #entenan
II. Integrarea in structura organizaional:
5( Poziia postului $n cadrul structurii organizaionale
a: Postul imediat superior- ,oordonator Senior .istrict(
b: Postul imediat in%erior- -
3( !elaii de colaborare" conlucrare- cu ceilali muncitori revizii
III. Condiii materiale ale muncii:
/parate- aparat de detectat scprile de gaze #inisnoper(
IV. Pregtirea necesar ocuprii postului :
5( .e baz- studii medii tehnice" generale
3( .e specialitate- autorizare grad 111 /*!'
2( /biliti suplimentare reclamate pentru acoperirea cerinelor muncii- cuno6tine
cerute de legislaie *0P''" 344@
V. *+periena ,natura-- durat.:
>n meserie- minim 5 an(
VI. Acomodarea cu cerinele postului: persoana este pe acest post de 2 ani & iar $n %irm
lucreaz de 5= ani(
VII. Competenele postului:
- e%ectueaz operaiile periodice de revizie tehnic a P!"P!#
- particip la activitatea de intervenie $n cadrul echipelor mi9te& $n consemn la domiciliu
sau ca personal tehnic cel mai apropiat de zona unde se e%ectueaz intervenia
VIII. /esponsa0iliti:
5( >n raport cu persoane-
- s le comunice consumatorilor care este procedura de lucru
- dac este contactat pentru rezolvarea unei probleme $na%ara programului de munc& s se
prezinte la timp acolo unde ii este solicitat a8utorul(
- S in%ormeze consumatorul dac la e%ectuare operaiilor de mentenan este necesar
oprirea trecerii gazului(
3( >n raport cu instrumente 6i ma6ini-
- s utilizeze corect ma6inile& aparatura& uneltele& substanele periculoase& echipamentele de
transport 6i alte mi8loace de producie(
2( >n raport cu produsele muncii-
- s utilizeze corect produsele(
?( >n raport cu securitatea muncii-
- s utilizeze corect echipamentul de protecie acordat con%orm speci%icului activitii
des%6urate 6i numai $n timpul programului de munc(
=( Privind operaiile de revizie tehnic a P!"P!#-
- veri%ic etan6eitatea robinetului de bran6ament
- re%ace etan6eitatea $nlocuind garniturile 6i piesele de legtur din P#!"P!
- veri%ic 6i regleaz presiunea regulatorului
- veri%ic 6i cur sistemul de %iltrare a regulatorului
- veri%ic %uncionarea contorului
A( >n raport cu metode" programe-
- s respecte prevederile din reglementrile aplicabile activitilor des%6urate
- s $6i $nsu6easc 6i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii 6i sntii
$n munc 6i msurile de aplicare a acestora(
B( Privind relaiile cu alii" comunicarea-
- s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc 6i inspectorii sanitari
- s coopereze at+t timp c$t este necesar& cu anga8atorul pentru a permite a permite
acestuia s se asigure c mediul de munc 6i condiiile de munc sunt sigure 6i %r
riscuri(
- s coopereze cu anga8atorul 6i"sau .epartamentul SS#"SU"P# at+t timp c+t este nevoie
pentru a %ace posibil realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii
de munc 6i inspectorii sanitari& pentru protecia sntii 6i securitii lucrtorilor(
- s aduc la cuno6tina 6e%ului direct sau anga8atorului accidentele su%erite de propria
persoan sau alt lucrtor $n timpul procesului de munc(
- s comunice imediat 6e%ului direct orice situaie de munc despre care are motive
$ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea lucrtorilor& precum 6i orice
de%icien a sistemelor de protecie sau orice deteriorare a echipamentelor de munc(
I!. Condiiile postului
5( Program;%i9& %le9ibil& mi9t:- program %le9ibil pentru veri%icri 6i revizii 6i program
%i9 pentru reglri 6i msurri(
3( #unca;individual" $n echip:- at+t munc individual& c+t 6i $n echip(
2( .eplasri;natura 6i cantitatea:- au e9istat deplasri $n 8udeul Sibiu& timp de 3
luni(
!. %alarizare: $n con%ormitate cu prevederile legale ale organizaiei(
!I. Posi0iliti de promovare: nu e9ist(
!II. Meniuni speciale: .isponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinele
postului(

Modelul 1%A$
1no2ledge,Cuno)tine.
5( .e baz- studii medii tehnice" generale
3( .e specialitate- autorizare grad 111 /*!'
2( /biliti suplimentare reclamate pentru
acoperirea cerinelor muncii- cuno6tine cerute
de legislaie *0P''" 344@
%3ills,Deprinderi.
5( S utilizeze corect ma6inile& aparatura&
uneltele& substanele periculoase&
echipamentele de transport 6i alte mi8loace de
producie(
3( S utilizeze corect echipamentul de protecie
acordat con%orm speci%icului activitii
des%6urate 6i numai $n timpul programului de
munc(
A0ilit4,Aptitudini.
>nelegerea limba8ului scris 6i oral& e9primarea
scris 6i oral& raionament deductiv 6i
inductiv& orientare $n spaiu& vitez perceptiv&
precizia reglrii motorii& coordonarea
membrelor& stabilitate bra- m+n& de9teritate
manual& atenie selectiv& atenie distributiv(
$ther personal characteristics,Alte
pariculariti individuale.
>nsu6iri de personalitate- metodic& precis&
raional& cooperant& amabil& responsabil& atent(
5hid de interviu
5( ,u ce utila8e"materiale" aparate lucraiC
3( ,onsiderai c operaia pe care o e%ectuai este importantC
2( >mi putei spune apro9imativ durata 6i %recvena operaieiC
?( Pentru postul dumneavoastr considerai c e9ist solicitare %izicC .ar psihicC
=( #unca pe care o des%6urai este una variat"monoton& creativ" de rutinC
A( #uncii individual sau $n echipC
B( ,e %el de rspunderi aveiC
@( >n ce %el de mediu lucraiC
D( /vei posibilitatea de a %ace schimburiC
54( ,um sunt relaiile cu colegii& superioriiC
55( '9ist 6anse de promovareC
53( /u e9istat deplasriC .ac da& unde 6i pe ce duratC
Bibliografie
Fleishman& '( /( ;5DD=:( Fleishman 8ob analEsis surveE 5 F Scale de evaluare a aptitudinilor
cognitive& %izice& senzoriale i psihomotorii F ,aiet de testareG
Fleishman& '( /( ;3443:( Fleishman 8ob analEsis surveE 3 F Scale de evaluare a aptitudinilor
sociale interpersonale F ,aiet de testareG
P+ni6oar& 1( )vidiu& P+ni6oar& 7( ;3454:( #anagementul resurselor umane( 7hid practic(
1a6i- Polirom S(/(