Sunteți pe pagina 1din 7

TENDINŢE PSIHONEUROTICE

- Chestionarul Woodworth - Mathews-

Material: Am utilizat un chestionar pentru diagnosticarea tendinţelor psihoneurotice, tradus şi adaptat după Heuyer, Courthial
Dublineau şi Néron1 (autorii îl denumesc chestionar “caracterologic”). Iniţiatorul este însă, psihologul Woodworth, iar Mathews (d. Ra.)
a revăzut şi completat chestionarul. ÎN forma tradusă, adaptată şi experimentată de mine, chestionarul este aplicat, astăzi în diverse
unităţi de cercetare şi de aplicaţii psihologice: Spitalul nr. 9 din Bucureşti, Serviciul de Psihologie al Combinatului Clinic Făgăraş, etc.
Deşi în 1934 au apărut în laboratoarele de psihologie multe alte instrumente de lucru pentru cercetarea aspectelor caracterologice ale
persoanei (MMPI ş.a.), totuşi, chestionarul Woodwoeth-Mathews (W.- M.) nu poate fi considerat depăşit, întrucât el a fost construit prin
analiza şi trierea acelor simptome care caracterizează psihonevrozele respective, simptome care au rămas valabile pentru neuropsihiatria
generală.
Cei patru autori definesc caracterul: o sumă de tendinţe afective, care dirijează reacţiile individului în condiţiile mediului
extern. Criteriul caracterului este pentru ei, aşadar, social, înţelegând prin “moral” totalitatea sentimentelor care dirijează conduita
indivizilor.
Ca material, totul depinde de maniera de aplicare a chestionarului. ÎN principiu, este nevoie de un chestionar pentru fiecare
individ. ÎN paginile următoare redau în întregime chestionarul, aşa cum am obişnuit să-l utilizez întotdeauna.
Chestionarul cuprinde 76 de întrebări, clasate în 8 categorii, după tendinţele afective pe care le desemnează şi după denumirile
clinice cărora le corespund aceste tendinţe:
I. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică emotivitatea simplă:
întrebările 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 34, 40.
II. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele la obsesii şi psihastenie: 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42.
III. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele schizoide: 27, 35, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
IV. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele paranoice: 1, 35, 43, 44, 45, 47, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
V. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţe depresive şi ipohondrice: 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 54, 56.
VI. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţe impulsive şi epileptice: 9, 10, 31, 37, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
VII. ÎNtrebări şi răspunsuri care arată tendinţe către instabilitate: 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36.
VIII. ÎNtrebări şi răspunsuri care indică tendinţele antisociale (perversiuni): 20, 71, 72, 73, 74, 75, 76.
ÎNtrebările 1, 9, 10, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 40, 43, 44, 46, 53, 54, 56 şi 65 sunt ambivalente, adică aparţin mai multor
rubrici(categorii):

I - 28 V - 26 0 - 120 - normal

II - 24 VI - 36 120 - 250 - limită

III - 30 VII - 52 250 - 364 - pregnant

IV - 20 VIII +52

COTARE

La acest chestionar nu se poate vorbi de o “cotă“ propriu-zisă ca la celelalte teste obişnuite. Aici avem un rezultat care urmează
să fie intrepretat. Putem vorbi, deci, de o cotare calitativă. “Caracterul” este o rezultantă a unor tendinţe variate şi complexe, care se
actualizează şi se manifestă după împrejurări şi după determinante diferite şi de intensităţi diferite; de aceea, o expresie riguros
matematică a caracterului nu este uşor posibilă. Sau poate fi posibilă “dacă se iau în considerare toate circumstanţele favorabile şi toate
mobilurile care pot provoca manifestările unei însuşiri de carcter” (Heuyer ş.a.). Cotarea este deci, o interpretare calitativă a rezultatelor.
Această intrepretare, dacă este bine efectuată, prezintă educatorului date suficient de valabile pentru trăsăturile de caracter avute în
vedere.
ÎNtrepretarea se relaţionează cu scopul urmărit prn diagnosticarea “caracterului” şi a tendinţelor psihoneurotice (unii psihologi socotesc
că acest chestionar explorează “personalitatea”; pentru alţii “caracter” inseamnă înseamnă “personalitate”, iar “caracterologi” înseam,nă
de fapt “personologie”); scopuri şcolare, orientare profesională. Cunoaşterea personalităţii, profil psihologic, asistenţă social-
psihologică,etc. Contranindicaţiile pentru o profesie sau alta, sau pentru un fel de învaţământ sau altul, se bazează tocmai pe
intrepretarea calitativă a rezultatelor.
La chestionarul “W.- M.”, intrepretarea se face asupra cifrelor generale de la “Total” sau de la “Rez.”, sau ultimul rezultat din
foaia dictando.
Dacă cifra obţinută depăşeşte o treime din totalul de 360 sau 364, adică trece de cifra 120, atunci înseamnă că tendinţele
indicate în rubrica (sau categoria) respecitvă (I, II, III, IV, ....) sunt evidente. Dacă însă cifra este maimică de 120, atunci ea va arăta că
tendinţa respectivă există, dar manifestările ei sun slabe, nu au însemnătate.
Când majoritatea cifrelor pentru fiecare rubrică sunt mai mari de 120, atunci aceasta poate dovedi că acel subiect/şcolar este
“încărcat”cu variate tendinţe psihoneurotice şi că are neapărate nevoie de asistenţă psihologică sau neuropsihiatrică adecvată.

1
Heuyer, M. G., Courthial, Dublineau et Néron: Tests de caractere en neuropsychiatrie
infantile (\n: Annales medico-psychologiques, thome II, nr. 3, 1934, p.166 sq.)
Chestionarul Woodworth – Mathews 1/7
Chestionarul “W.- M. “ prilejuieşte, aşadar, intervenţiapsihologului sau a educatorului cu pregătire de psihoteraput. Pedagogia “curativă‘
şi aistenţa psihologică se desfăşoară pe linia acelor tendinţe sau manifestări care sunt accentuate.

INTERPRETARE

I. Ems. - emotivitate simplă - bruscă schimbare maladivă şi nemotivată a dispoziţei; accentuată excitare afectivă, deseori fără motiv.
Vibrare anormală la soilcltările afective, chiar la cele minime.

II. Obs şi psih - obsesiuni şi psihastenie

a) Psihastenia - lipsă de energie. Psihastenia este privită ca o psihoză care derivă din constituţia emotivă; se caracterizează
absenţa energiei psihice în stările de psihopatie şi nervozitate (nehotărâre, depresie, pesimism, îndoială), legată de reprezentări de teamă
şi de constrângere, cu sentimente de nesiguranţă proprie. Psihastenia este o psihoză care corespunde unui teren hiperemotiv.

b) Obsesiune - reprezentare şi stare de constrângere. Tulburare ideo-afectivă care apare în tmpul stărilor de psihastenie. La
obsesie este vorba de o reprezentare parazitară care se impune spiritului.

III. T, sch. - tendinţe schizoide . Predispoziţie pentru schizofrenie (“schizein” , gr. - a despărţi, a diviza; “phren”, gr.- spirit). Simptome
care anunţăpierderea, pulverizarea sau despicarea personalităţii spirituale: disocierea intrapsihică. Exemplu: descompunerea structurilor
mintale anterior închegate; schimbarea rapidă a direcţiei gândirii , lipsă de unitate în tendinţe şi voinţă, autism (restrânferea în sine,
refugiul într-o existenţă cu totul subiectivă), vătămare gravă a activităţii afective şi voluntare, memorie şi îinţelegere intacte.
IV. T, par. - tendinţe paranoice- predispoziţie pentru paranoia (para - lângă, nus - raţiune). Paranoia este socotită drept un complex
psihomorbid, o psihoză funcţională cronică, o formă de dezechilibru psihic
şi care, de regulă, este nevindecabil. Se caracterizează prin idei himerice şi de persecuţie, primare, sistematizate şi de neînlăturat (iluzii
de observaţii, himere în ceea ce priveşte gelozia: gelozie fără rost - idei de urmărire, etc. Uneori este legată de halucinaţii.
` V. T. Dep şi hip. - tendinţe depresive şi ipochondrice.
a) tendinţe depresive - încordare psihică, dispoziţie tristă, deprimare. Melancolia este o stare depresivă accentuată. Din punct
de vedere endogen, depresiunea este o apariţie patilogică, ale cărei cauze rezidă în constituţia individuală. Din punct de vedere exogen,
depresiunea poate fi o reacţie la anumite trăiri şi afecte (tristeţe, griji, amărăciuni, etc.), reacţie care paralizează energia psihică şi voinţa.
b) tendinţe ipochondrice stare melancolică bolnăvicioasă, în care o himeră este predominantă. Bolnavul îşi imaginează, se
autosugestionează că are tulburări (în realitate neînsemnate), şi se crede serios bolnav. Din această cauză trăieşte stări de adâncă
depresiune. Tendinţa ipochondrică este un simptom al maladiei numite “dementia praecox”; este un simptom al psihopatiei, al
melancoliei, al nervozităţii, etc. Ipochondria este, deci, o formă de obsesie orientată către preocupări în legătură cu sănătatea.
VI. T. Imp şi ep. - tendinţe impulsive şi epileptice .
a) tendinţe impulsive - acţiuni instinctive, pulsionale, în care predomină afectul. Acţiuni voulntare care nu sunt inhibate de
raţiune. Este vorba aici de un antrenament morbid irezistibil, lipsit de controlul inhibitor.
B) tendinţe epileptice - tendinţe către migrenă, hslucinaţii, deliruri, impulsiuni instinctive către acţiuni brutale şi criminale,
dipsomanie (impuls către băutură).
VII. T către i - tendinţe către instabilitate - ten dinţa de a nu fi statornic.
VIII. T a so - tendinţe antisociale - nu este de acord cu ordinea socială; nu respectă regulile sociale.

Semnalez că aceste descrieri sunt clinice. Cu chestionarul “W - M” nu se depistează maladii, ci tendinţe către acestea. Discuţia
rezultatelor de la “W - M” nu se duce pe plan patologic, ci pe planul normalului. Toţi cei care obţin scoruri mari (peste 200 şi mai ales,
in jurul cifrei de 300) nu sunt bolnavi, ci au un anumit dezechilibru afectiv care nu a depăşit graniţa normalului, n-a trecut în domeniul
patologicului. Dar, neglijate, tendinţele se pot adânci (datorită unor motive variate: mediu familial nociv, tratament şcolar neadecvat,
etc. ), pot evolua către graniţa amintită şi pot trece în domeniul patologicului. De aici, grija conducerii şcolii, a psihologului şcolar şi a
medicului, de a proceda la un depistaj precoce al eventualelor tulburări afective.

INSTRUCŢIUNI

În acest caiet se găsesc 76 de întrebări simple, uşoare. Întrebările n-au nici o legătură cu ce îvăţaţi voi la şcoală, ci se referă la
ce simţiţi şi gîndiţi voi. După fiecare întrebare veţi vedea, în dreapta o linie punctată, iar la capătul acestei linii, sînt tipărite cuvintele:
DA, NU. Să vedem un exemplu pe tablă. ( experimentatorul scrie pe tablă):

Cînd stai la masă ai obiceiul să vorbeşti? ................................... DA NU.

La fel de simple sînt şi întrebările din caietul vostru. ( pauză)

Cînd am să vă dau eu comanda de începere, veţi deschide caietul şi veţi începe să citiţi, pe rînd, fiecare întrebare, începînd cu numărul 1
(pauză).

Chestionarul Woodworth – Mathews 2/7


Dacă ai înţeles despre ce este vorba, despre ce anume eşti întrebat, te gîndeşti bine la firea ta, la felul tău de a fi în legătură cu acea
întrebare. Şi dacă crezi că răspunsul e DA, atunci,la întrebarea respectivă, vei sublinia cuvîntul DA. Dacă vei crede că răspunsul e NU,
subliniezi pe NU. (Pauză)

Să ne întoarcem la exemplul de pe tablă. Aceia dintre voi care, în timpul mesei, au obiceiul să vorbească (cu părinţii, cu fraţii
etc.) vor sublinia pe DA; dacă nu prea vorbeşti la masă, atunci subliniezi pe NU. Aşa procedaţi la fiecare întrebare. Dacă după ce ai citit
întrebarea crezi că trebuie să ceri lămuriri, ridici mîna, eu vin la tine şi stăm de vorbă în şoaptă.

Bineînţeles că la fiecare întrebare trebuie să răspunzi cinstit, drept, adevărat. Veţi spune despre voi numai şi numai adevărul. Ceea ce
facem noi acum nu este un extemporal sau o teză, nu există răspunsuri corecte şi răspunsuri incorecte. ÎNcercăm doar să vă cunoaştem
mai bine, pentru a vă ajuta în treburile voastre şcolare.

Fiecare va lucra doar pentru el; nu este nevoie să te sfătuieşti cu vecinul. Eu sunt aici ca să vă lămuresc ori de cîte ori este nevoie. De
asemenea, nu lăsaţi colegul de bancă sau alt coleg să se uite în caietul tău pentru că acestea sunt chestiuni personale pe care le vom
discuta cu numai separat cu fiecare în parte.

Timp aveţi destul. Eu aştept pînă terminaţi. Cine a terminat îmi aduce caieţelul la catedră şi părăseşte sala..

Aveţi întrebări?

Dacă experimentatorul crede că tema, în ansamblul ei a fost înţeleasă bine de toată lumea, dă comanda de începere:

“ Atenţie! Scoateţi caietele din pupitru. ÎNtoarceţi pagina şi îndoiţi caietul ca să aveţi o singură pagină în faţa ochilor. ÎNcepeţi cu
întrebarea numărul 1 şi mergeţi pînă la sfîrşitul caietului.”.

Chestionarul Woodworth – Mathews 3/7


Numele..................................... Fişa..................
Vârsta...............
Profesia.............

(1)1. Ţi-e frică de întuneric? ............................................Da


Nu (1.8) 20. Cand te doare ceva te plângi mai mult ca celelalte
persoane?..........................................................................Da
(2)2. Ţi-e frică de furtună? ..............................................Da Nu
Nu
(1) 21. ÎţI face rău cînd vezi sînge?....................................Da
(2) 3. Ţi-e frică de apă? ..............................................Da Nu
Nu
(5) 22. Ai des dureri (de orice fel)?...................................Da
(2) 4. Ţi-e frică să treci printr-un tunel? ......................... Da Nu Nu

(2) 5. Ţi-e frică să treci un pod peste apă? ......................Da (5) 23. Simţi deseori că n-ai mai putea respira?................ Da
Nu Nu

(2) 6. N-ai dorinţa de a sări atunci cînd te afli pe pod?........Da (5) 24. De obicei te simţi bine, puternic, sănătos?..............Da
Nu Nu

(1) 7 Te consideri fricos? .................................................Da (2.5) 25. Când te scoli dimineaţa te simţi obosit?.................Da
Nu Nu

(1.6) 8. Te sperii în mijlocul nopţii? ................................. Da (2.5) 26. Te simţi aproape întotdeauna obosit?...................Da
Nu Nu

(1.6) 9. Auzi noaptea zgomote care îţi pricinuiesc (3.5) 27. Te plictiseşti în cea mai mare parte a timpului?....Da
frică? ........................................................................................ Nu
Da Nu
(5) 28. Ai deseori dureri de cap?........................................Da
(1) 10. Eşti totdeauna pornit pe ceartă?.............................Da Nu
Nu
(5) 29. Sunt mâncăruri care îţi fac rău?...............................Da
(1)11. Visezi câteodată persoane care sunt moarte?...........Da Nu
Nu
(5) 30. Sunt mâncăruri care te scârbesc atât încât nu le poţi
(1) 12. Îţi rozi câteodată unghiile aşa de tare încât să te mânca?...............................................................................Da
doară?..... ................................................................................... Nu
.....Da Nu
(5.6) 31. De obicei dormi bine?..........................................Da
(1) 13. ÎI se întâmplă să te bâlbâi din cauza emoţiei?..........Da Nu
Nu
(2) 32. Ştii totdeauna bine ceea ce vrei să faci?...................Da
(7) 14. Poţi să stai multă vreme fără să spui vreun Nu
cuvânt?.......................................................................Da Nu
(2) 33. ÎţI este greu să te hotărăşti atunci când vrei să faci
(7) 15. Ai avut de a mişca gâtul, capul, umerii?.................Da ceva?.................................................................................Da
Nu Nu

(7) 16. Îţî place să-ţi schimbi des ocupaţia, activitatea? ......Da (1) 34. Ai superstiţii?..........................................................Da
Nu Nu

(7) 17. Ţi se face des observaţia că eşti distrat?...................Da (3.4.7) 35. Ai vrut vreodată până acum să fugi de acasă?....Da
Nu Nu

(7)18. Îţi place să stai multă vreme în acelaşi loc?..............Da (2.7) 36. Ai simţit vreodată impulsul să fugi de acasă?........Da
Nu Nu

(1.5) 19. Plângi uneori din pricina piedicilor care ţi se (6) 37. Ai fugit până acum de acasă?..................................Da
pun?............ ....................................................................Da Nu
Nu

Chestionarul Woodworth – Mathews 4/7


(2) 38. Îţi e frică uneori să traversezi o piaţă sau o stradă (4) 57. Crezi că familia te iubeşte aşa cum îi iubeşti şi tu pe
largă?.................................................................................Da ceilalţi din
Nu familie?........................................................................Da Nu

(2) 39. Îţi e frică să stai singur într-o cameră?.....................Da (4) 58. Te gândeşti uneori că nimeni nu te iubeşte?............Da
Nu Nu

(1. 2) 40. Îţi-e frică de foc?.................................................Da (4) 59. ÎţI este greu să te obişnuieşti cu locul tău de
Nu muncă?... ...................................................................................
.......Da Nu
(2) 41. Ai avut vreodată dorinţa să dai foc?........................Da
Nu (4) 60. Îţi este greu să trăieşti în linişte acasă la tine?..........Da
Nu
(2) 42. Obişnuieşti să te uiţi sub pat înainte de a te culca?...Da
Nu (4) 61. Familia se poartă bine cu tine, corect, fără
nedreptăţi?.......................................................................Da
(3.4) 43. Îţi place să stai de vorbă cu prietenii tăi?.............Da Nu
Nu
(4) 62. Şefii tăi se poartă bine cu tine?..............................Da
(3.4) 44. Îţi place mai mult să stai singur decât cu ceilalţi?..Da Nu
Nu
(4) 63. Te supără uneori gândul că cineva vrea să te
(4) 45. Te chemă ceilalţi prieteni să staţi de vorbă?.............Da urmărească?......................................................................Da
Nu Nu
(4) 64. Crezi uneori că cineva vrea să-ţi facă vreun rău?.....Da
(3.5) 46. Te mânii des?......................................................Da Nu
Nu (6.4) 65. Te superi când cineva se împotriveşte voinţei
tale?..................................................................................Da
(4) 47. De obicei îţi place să comanzi la locul de muncă?...Da Nu
Nu (6) 66. Ţi se întâmplă să spargi lucruri atunci când te
înfurii?..............................................................................Da
(3) 48. În general eşti fericit, mulţumit?.............................Da Nu
Nu
(6) 67. Te înfurii uneori pentru pricini care nu au
(3) 49. Ai uneori credinţa că tu nu eşti la fel cu ceilalţi?......Da însemnătate?......................................................................Da
Nu Nu

(3) 50. Uneori te gândeşti că nimeni nu te înţelege?............Da (6) 68. Ai leşinat vreodată?................................................Da
Nu Nu

(3) 51. Îţi închipui adesea că tu ai o altă viaţă pe lângă cea de (6) 69. Leşini deseori?........................................................Da
toate zilele?......................................................................Da Nu
Nu
(6) 70. Simţi uneori că vederea ţi se tulbură?......................Da
(3) 52. Îţi închipui că ai fost un copil adoptat şi îţi este greu să Nu
scapi de acest gând?..........................................................Da
Nu (8) 71. Ţi-ar plăcea o meserie în care ar trebui să ucizi
animale?.............................................................................Da
(2) 53. Ai gânduri de care nu poţi să scapi?........................Da Nu
Nu
(8) 71. Ai dorit vreodată până acum să faci rău cuiva?.......Da
(3.5) 54. Eşti adesea întărâtat, plictisit şi supărat de gândul că Nu
lucrurile din jurul tău nu există în relitate?.........................Da
Nu (8) 73. ÎI necăjeşti pe ceilalţi în glumă până când îi faci să
plângă?..............................................................................Da
(4) 55. Te împrieteneşti repede?.........................................Da Nu
Nu
(8) 74. Simţi câteodată plăcerea să faci rău unei persoane?.Da
(4.5) 56. Ai crezut uneori că ai săvârşit fapte vinovate?......Da Nu
Nu
(8) 75. Simţi uneori o anumită plăcere să faci rău unui
animal? .....................................................................................
....Da Nu

Chestionarul Woodworth – Mathews 5/7


(8) 76. Ai avut până acum dorinţa să furi?..........................Da
Nu

Chestionarul Woodworth – Mathews 6/7


RUBRICI NUMĂRUL COEFICIENT TOTAL PENTRU
CHESTIUNII FIECARE RUBRICĂ
I 28
II 24
III 30
IV 20
V 26
VI 36
VII 52
VIII 52

CHESTIONARUL “W. - M.”

N. .............................

Numele ....................................... Prenumele......................................

Sexul ......................... Varsta ...................

__________________________________________________________

(1.4) 1. . ............ (1.8) 20. ........... (2) 39. ............ (4) 58. ...........
(1) 2. ............ (1) 21. ........... (1.2) 40. ............ (4) 59. ...........
(2) 3. ............ (5) 22. ........... (2) 41. ........... (4) 60. ..........
(2) 4. ............ (5) 23. ........... (2) 42. ........... (4) 61. ..........
(2) 5. ............ (5) 24. ........... (3.4) 43. ........... (4) 62. ..........
(2) 6. ............ (2.5) 25. ........... (3.4) 44. ........... (4) 63. ..........
(2) 7. ............ (2.5) 26. ........... (4) 45. ........... (4) 64. ..........
(1) 8. ............ (3.5) 27. .......... (3.5) 46. ........... (6.4) 65. ..........
(1.6) 9. ............ (5) 28. .......... (4) 47. ........... (6) 66. ...........
(1.6)10. ........... (5) 29. .......... (3) 48. ........... (6) 67. ...........
(1) 11. ........... (5) 30. .......... (3) 49. ........... (6) 68. ...........
(1) 12. .......... (5.6) 31. .......... (3) 50. ........... (6) 69. ...........
(1) 13. ........... (2) 32. ........... (3) 51. ........... (6) 70. ...........
(7) 14............. (2) 33. ........... (3) 52. ........... (8) 71. ...........
(7) 15. ........... (1) 34. ........... (3.4) 53. ........... (8) 72. ...........
(7) 16. ........... (3.4.7)35. ......... (3.5) 54. ........... (8) 73. ...........
(7) 17. ........... (2.7) 36. .......... (4) 55. ........... (8) 74. ...........
(7) 18. ........... (6) 37. ......... (4.5) 56. ........... (8) 75. ...........
(1.5)19. ........... (2) 38. ......... (4) 57. ........... (8) 76. ...........

Chestionarul Woodworth – Mathews 7/7