Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONARUL SCHMIESCHECK

- Manual -

Chestionarul îşi propune evidenţierea aspectelor care conduc spre diagnoza unor structuri de
personalitate accentuate, fiind un instrument subsumat tipologiei personalităţii clinice /
accentuate dezoltată de Leonhard.
Este construit în 1970 şi studiul de traducere şi experimentare îi aparţine lui Nestor (1975)
Chestionarul cuprinde 10 scale, fiecare cu un număr de 12 , 8 sau 4 itemi (vezi TABELUL 1),
corespunzând celor 10 tipuri de trăsături accentuate:

1.- Demonstrativitatea - manifestată prin:

- teatralism;
- autocompătimire;
- dorinţă de a fi în centrul atenţiei

► Tulburare corespunzătoare: isteria.

2.- Hiperexactitatea - manifestată prin:

- conştiiciozitate exagerată;
- seriozitate exagerată.

► Tulburare corespunzătoare: psihastenia.

3.- Hiperperseverenţa - manifestată prin:

- ambiţie extremă;
- susceptibilitate.

► Tulburare corespunzătoare: psihopatie paranoidă.

4.- Nestăpânirea - manifestată prin:


- irascibilitate;
- indispoziţie;
- uneori devieri ( alcool, sex, toxicomanie).

► Tulburare corespunzătoare: psihopatie epileptoidă.

5.- Hipertimia - manifestată prin:

- bunădispoziţie exacerbată;
- logvacitate.

► Tulburare corespunzătoare: psihopatie hipomaniacă.

6.- Distimie - manifestată prin:

- posomorâre permanentă;
- seriozitate exagerată.

► Tulburare corespunzătoare: psihopatie subdepresivă.

7.- Ciclotimie - manifestată prin:

- labilitate afectivă;
- treceri bruşte de la veselie la tristeţe cu tăcere.

► Tulburare corespunzătoare: tulburare ciclotimică.

8.- Exaltare - manifestată prin:

- pendulare între euforie şi depresie

► Tulburare corespunzătoare: ciclotimie

9.- Anxietate

10.- Emotivitate - manifestată prin:

- perturbarea trăirilor afective.

► Tulburare corespunzătoare: psihopatie reactivă labilă.


COTAREA PROBEI

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns semnificativ (DA) la fiecare scală în parte
astfel:

1.- DEMONSTRABILITATE: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 51, 63, 66, 73, 85, 88.
2.- HIPEREXACTITATE: 4, 14, 17, 26, 36, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83.
3.- HIPERPERSEVERENŢÃ: 2, 12, 15, 24, 34, 37, 46, 56, 59, 68, 78, 81.
4.- NESTÃPÂNIRE: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86.
5.- HIPERTIMIA: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77.
6.- DISTIMIA: 9, 21, 31, 43, 53, 65, 75, 87.
7.- CICLOTIMIA: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84.
8.- EXALTAREA: 10, 32, 54, 76.
9.- ANXIETATEA: 5, 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82.
10.- EMOTIVITATEA: 3, 13, 25, 35, 47, 57, 69, 79.

CALCULUL FIECAREI SCALE:

Punctajul total al fiecărei scale se calculează după formula:

TOTAL = R (răspunsuri semnificative) x Coeficientul X ( vezi tabelul de


mai jos)

SCALA NUMÃR RÃSPUNSURI COEFICIENT X


Demonstrativitate 12 2
Hiperexactitate 12 2
Hiperperseverenţă 12 2
Nestăpânire 8 3
Hipertimie 8 3
Distimie 8 3
Ciclotimie 8 3
Exaltare 4 6
Anxietate 8 3
Emotivitate 8 3

TABELUL 1
INTERPRETARE:

Total ‹ 12 → tendinţă spre accentuarea respectivelor trăsături în comportament.


Total › 18 → tendinţe severe prezente în comportament.

Chestionarul îşi propune evidenţierea aspectelor care conduc spre diagnoza unor structuri de
personalitate accentuate, fiind un instrument subsumat tipologiei personalităţii clinice /
accentuate dezvoltată de Leonhard
Este construit în 1970 şi studiul de traducere şi experimentare pentru varianta românească îi
aparţine lui Nestor 1975 .
Există 10 scale, fiecare cu un număr de 12 ifemi, 8, sau 4 itemi, corespunzând celor 10
tipuri de trăsături accentuate: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverenţă,
nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate.
Subiectul răspunde prin Da sau Nu, majoritatea itemilor având cheia în Nu. Există un
coeficient de ponderare a răspunsurilor. Nu există o normare propriu-zisă a testului, dar prin
ponderare cota maximă, cu semnificaţia de "accentuare" semnificativă a respectivului aspect
este aceeaşi, 24. În ordine descendentă, interpretarea indică severitatea tendinţei pentru
valoarea 18, iar valoarea 12 reprezintă, conform autorului limita de la care putem diagnostica
o tendinţa spre accentuare în comportament.