Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 10: note de curs Inventarul Multifazic de Personalitate Minnesota MMPI si MMPI - 2

Prima ediie a testului apare n 1951, autorii fiind Stark R. Hathaway i . !harnley "#$inley, de la %ni&ersitatea "innesota. %ltima ediie a fost reali'at( n 199) de o e#hip( format( din . *ut#her, +. ,ahlstrom, . +raham i -. .elle/en i poart( numele de ""P0 1 2. ""P0 fiind un test dstinat e&alu(rii #lini#e, pro3lema #are apare le/at de a#esta pri&ete relaia dintre modifi#area #on#epiilor pri&ind psihopatolo/ia i #on#epia despre e&aluarea psiholo/i#( de4a lun/ul a #elor peste 5) de ani de e5isten( i utili'are a testului. 6arianta din 1951 a testului aparine #a i #on#epie unei /eneraii tre#ute de teste #lini#e i a fost supus( unor repetate ree&alu(ri, &arianta ""P0 2 7aflat( n u' #urent n momentul de fa(8 fiind diferit( fa( de prima &ariant( #a mod de #on#epere a dia/nosti#ului. 6alidarea prin #riteriul e5tern 7#are n momentul #onstru#iei testului a #onstituit o mare reali'are8, n pre'ent #onstituie o surs( de dis#uii pri&ind &aliditatea dia/nosti#( a s#alelor separate, #ate/oriile nosolo/i#e psihiatri#e modifi#9ndu4se destul de mult n a#est inter&al de timp. 0nterpretarea se fa#e separat pe #ele 2 se5e, e5ist9nd seturi de norme difereniate. 69rsta minim( de apli#are este 1: ani.

Scale de validare a profilului


n varianta 19 1 1! Scala "#$ S#orul 3rut indi#( um(rul de itemi la #are su3ie#tul a r(spuns ;u tiu. !9nd s#orul este foarte ridi#at, re'ultatele ntre/ului test nu sunt &alide. S#orurile nalte indi#( o su3e&aluare n ansam3lul profilului. Psihasteni#ii i melan#oli#ii o3in n /eneral re'ultate relati& ridi#ate. 2! Minciun% "&$ '&ie( -re 15 itemi #are au fost reinui n 3a'a #riteriului #( su3ie#tul ar putea admite un #omportament nefa&ora3il i sunt notai n manier( in&ersat(, pun#t9ndu4se respin/erea. S4a #onstatat #( unele tipuri de #omportamente nefa&ora3ile sunt admise de peste 95< dintre su3ie#ii normali. %n s#or nalt indi#( tendina su3ie#tului spre a se pre'enta 7#ontient( sau #&asi#ontient(8 ntr4o lumin( fa&ora3il(, #eea #e #ondu#e spre o su3apre#iere a notelor patolo/i#e. S#ala nu in&alidea'( posi3ilitatea de a interpreta profilul, #i indi#( o su3estimare a s#alelor psihopatolo/i#e 7s#orurile la a#estea fiind n realitate mai nalte8. =a su3ie#ii normali s4a #onstatat o #orelaie ntre ri/iditate i o not( = ridi#at(. Semnifi#aia unei note ridi#ate> 4 n isterie ridi#area notei re'ult( dintr4o atitudine in#ontient( 4 la unii paranoi#i i n psihopatii nota ridi#at( tradu#e o dorin( #ontient( a su3ie#tului de a se pre'enta ntr4o lumin( fa&ora3il(. 0deea este de#i a#eea de a interpreta #orelati& s#orurile la =. )! Scala "*$ -re un total de 2? itemi, #are ntrunes# de re/ul( a#ordul ma@orit(ii su3ie#ilor. ;ota 3rut( medie se situea'( ntre ? i 1). R(spunsurile la itemi fiind de tip #on&enional, e5ist( si tendin( a su3ie#ilor ne#on&enionali de a pre'enta s#oruri 3rute ridi#ate, de o3i#ei ntre 1) i 2). %n s#or 3rut peste 2) indi#( fie faptul #( su3ie#tul nu a neles pro3a, fie faptul #( su3ie#tul pre'int( o anomalie mental( serioas(. An a#east( ultim( situaie 7n #a'ul unui su3ie#t #u 0B normal8 nota ridi#at( C indi#( /radul de anormalitate a su3ie#tului.

+! Scala ",$ - fost #onstruit( pentru a se putea #ori@a o e&entual( influen( a atitudinii su3ie#tului, dar poate e&idenia i unele simptome patolo/i#e. Dste str9ns le/at( de = i C ns( e5plorea'( un alt tip de &aria3ile #e pot #ondu#e la distorsiune. Su3ie#ii #u s#or ridi#at tind s( adopte o atitudine defensi&( fa( de o3i#eiurile lor psiholo/i#e i de a#eea tind s( pre'inte un profil Enormali'atF. Su3ie#ii #u s#or s#('ut au o tendin( #ontrar(, spre auto#riti#( i admiterea unor simptome anormale, #hiar da#( importana real( a a#estora este nesemnifi#ati&(. ;ota la $ are i o semnifi#aie n sine, s#orul ridi#at fiind un pro/nosti# 3un pentru un 3olna& mental prin a#eea #( indi#( #apa#itatea a#estuia de a4i re'ol&a propriile pro3leme. ,iferena C 1 $ 7indi#ele de disimulare8 !al#ulul a#estei diferene permite in&esti/area e5istenai unui tru#a@ deli3erat al r(spunsurilor. An mod normal diferena este #uprins( ntre G11 i 412, media fiind de 49. +ou/h #onsider( #( o diferen( #uprins( ntre G? 4 GH ridi#( o uoar( ndoial(, una #uprins( ntre GH 4 G11 este suspe#t( iar una superioar( sau e/al( #u G12 este n mod si/ur le/at( de o falsifi#are n sens patolo/i#. -tun#i #9nd diferena C 1 $ indi#( o falsifi#are a r(spunsurilor profilele au o form( atipi#(, fie n form( de dini de fierestr(u, fie flotante 7note . superioare lui H)8. n varianta MMPI 2- fata de s#alele enumerate, apar suplimentar urmatoarele s#ale de &alidare S#ala *a#kside C sau *7C8 !ontine itemi din #ea de4a doua @umatate a #hestionarului si #ontrolea'a tendinta de distorsionare a raspunsurilor pe par#ursul a&ansarii in #hestionar. ,a#a s#orul su/erea'a in&aliditate iar s#ala C su/erea'a &aliditate, &a fi ne#esara pre#autie in interpretarea s#alelor suplimentare si de #ontinut ale #hestionarului. ,a#a si *7C8 so C su/erea'a in&aliditate, profilul nu poate fi interpretat. S#ala .R0; 7true response in#onsisten#y8 !ontine 2I pere#hi de itemi #u #ontinuturi opuse. %n s#or inalt su/erea'a tendinta su3ie#tului de a raspunde #u ,a iar un s#or s#a'ut tendinta de a raspunde #u ;u S#ala 6R0; 7&aria3le response in#onsisten#y8 %n s#or inalt la s#ala 6R0; 7 peste J) note .8 indi#a tendinta su3ie#tului de a raspunde in#onsistent. %n s#or inalt la C aso#iat #u un s#or inalt la 6R0; su/erea'a o maniera de raspuns la intamplare, o stare de #onfu'ie sau ina3ilitati le/ate de #itire. %n s#or inalt la C impreuna #u un s#or mi# la 6R0; su/erea'a e5a/erarea raspunsurilor sau o stare psihoti#a. S#ala S 7superlati&e self assessment s#ale8 - fost #onstruita pentru a tria in maniera de s#reenin/ pilotii de a&ion si are in #omponenta 5 su3s#ale> 1. !redinta in 3unatatea umana, 2. Serenitate, I. Satisfa#tia de &iata, ?. Ra3dare K ne/area furiei si irita3ilitatii si 5. ;e/area &i#iilor morale. S#ala C7P8 1 0nfreLuen#y 1 psy#hopatholo/y s#ale S#ala are 2H de itemi #are sunt a##eptati #u fre#&enta foarte redusa atat de su3ie#tii normali #at si de #ei patolo/i#i si se utili'ea'a impreuna #u s#ala C. S#ala permite asadar diferentierea intre su3ie#tii normali si #ei patolo/i#i.

Scalele clinice MMPI


1. 0pohondrie 1 Hs 7Hypo#ondriasys8 2. ,epresie 1 , 7,epression8 I. 0sterie 1 Hy 7Histery8 ?. ,e&iaie psihopat( 1 Pd 7Psy#hopati# de&iation8

5. "as#ulinitate K Ceminitate 1 "f 7"as#ulinity K Cemininity8 :. Paranoia 1 Pa 7Paranoia8 H. Psihastenie 1 Pt 7Psy#hastenia8 J. S#hi'ofrenie 1 S# 7S#hi'ofrenia8 9. Hipomanie 1 "a 7Hypomania8 1). 0ntro&ersie so#ial( ;u este o s#al( #lini#( propriu'is(, ea put9nd fi apli#at( i su3ie#ilor normali. - fost #onstruit( prin dis#riminarea ntre un lot de studeni #are se an/a@ea'( n puine a#ti&it(i e5tra#urri#ulare i un lot #u #ara#teristi#i opuse. S#orurile ridi#ate indi#( tendina de e&itare a #onta#telor so#iale. Suplimentar, pot fi #al#ulate s#orurile pentru> 11. -n5ietate 1 -i 12. Raportul de interiori'are 1 0r In MMPI - 2, suplimentar fata de s#alele #lini#e de 3a'a, apar o serie numeroasa de s#ale aditionale sau su3s#ale ale s#alelor de 3a'a, #are pot fi /rupate in I #ate/orii> a! Su.scale dezvoltate de /arris si &in0oes 1. ,epresie su3ie#ti&a 1 ,1 2. Retardare psihomotorie 1 ,2 I. ,isfun#tionalitati fi'i#e 1 ,I ?. =entoare mentala 1 ,? 5. Ruminare 7*roodin/8 1 ,5 :. ;e/area an5ietatii so#iale 4 Hy1 H. ;e&oia de afe#tiune 1 Hy2 J. M3oseala 1 indispo'itie 1 HyI 9. -#u'e somati#e 1 Hy? 1). 0nhi3area a/resi&itatii 1 Hy5 11. ;eintele/eri familiale 1 Pd1 12. Pro3leme #u autoritatea 1 Pd2 1I. 0mpertur3a3ilitate so#iala 1 PdI 1?. -lienare so#iala 1 Pd? 15. -lienare de sine 1 Pd5 1:. 0dei de perse#utie 1 Pa1 1H. Hipersen'iti&itate 7Poi/nan#y8 1 Pa2 1J. ;ai&itate 1 PaI 19. -lienare so#iala 1 S#1 2). -lienare emotionala 1 S#2 21. Sla3i#iunea mana/ementului de sine7autore/lare 1 D/o "astery8, !o/niti& 1 S#I 22. Sla3i#iunea mana/ementului de sine, !onati& 1 S#? 2I. Sla3i#iunea mana/ementului de sine, 0nhi3itie defe#tuoasa 1 S#5 2?. D5periente sen'oriale 3i'are 1 S#: 25. -moralitate 1 "a1 2:. -##elerare psihomotorie 1 "a2 2H. 0mpertur3a3ilitate 1 "aI 2J. 0nflatie Dului 1 "a? 29. .imiditate 1 Si1 I). D&itare so#iala 1 Si2 I1. -lienare 1 Sine si #eilalti 1 SiI .! Scale de continut 1. -n5ietate 1 -;N 2. .emeri 1 CRS I. M3sesi&itate 4 M*S

?. depresie 1 ,DP 5. Preo#upari 7in/ri@orari8 le/ate de sanatate 1 HD:. +andire 3i'ara 1 *0O H. Curie 4 -;+ J. !inism 1 !P; 9. Pra#ti#i antiso#iale 1 -SP 1). Prsonalitate de tip - 1 .P11. Stima de sine s#a'uta 1 =SD 12. ,is#onfort so#ial 1 SM, 1I. Pro3leme familiale 1 C-" 1?. 0nterferenta #u mun#a 1 QR$ 15. 0ndi#ator 7atitudine8 ne/ati& pentru tratament 1 .R. c! Scale suplimentare 1. -n5ietate 1 2. Reprimare 1 R I. .aria Dului 1 Ds ?. S#ala de al#oolism re&i'uita a lui "a#-ndrew 1 "-!4R 5. S#ala de potential adi#ti& 1 -PS :. S#ala de admitere a dependentei 7-di#tion -dmission S#ale8 1 --S H. Mstilitate supra#ontrolata 1 MH J. ,ominanta 1 ,o 9. Responsa3ilitate so#iala 1 Re 1). 0nadaptare in mediul uni&ersitar 7!olle/e "alad@ustment8 4 "t 11. Rol mas#ulin 4 +" si Rol feminin 1 +C 7 +ender8 12. S#ala de stres posttraumati# a lui $eane 1 P$ 1I. s#ala de stres posttraumati# a lui S#hlen/er 1 PS 1?. S#ala de stres marital.