Sunteți pe pagina 1din 5

CURS 6 Inventarul Multifazic de Personalitate Minnesota M.M.P.I. Prima ediie a testului apare n 1951, autorii fiind Stark R.

. Hathaway i . !harnley "#$inley, de la %ni&ersitatea "innesota. %ltima ediie a fost reali'at( n 199) de o e#hip( format( din . *ut#her, +. ,ahlstrom, . +raham i -. .elle/en i poart( numele de ""P0 1 2. ""P0 fiind un test dstinat e&alu(rii #lini#e, pro3lema #are apare le/at de a#esta pri&ete relaia dintre modifi#area #on#epiilor pri&ind psihopatolo/ia i #on#epia desprer e&aluarea psiholo/i#( de4a lun/ul a #elor peste 5) de ani de e5isten( i utili'are a testului. 6arianta din 1951 a testului aparine #a i #on#epie unei /eneraii tre#ute de teste #lini#e i a fost supus( unor repetate ree&alu(ri, &arianta ""P0 2 7aflat( n u' #urent n momentul de fa(8 fiind diferit( fa( de prima &ariant( #a mod de #on#epere a dia/nosti#ului. 6alidarea prin #riteriul e5tern 7#are n momentul #onstru#iei testului a #onstituit o mare reali'are8, n pre'ent #onstituie o surs( de dis#uii pri&ind &aliditatea dia/nosti#( a s#alelor separate, #ate/oriile nosolo/i#e psihiatri#e modifi#9ndu4se destul de mult n a#est inter&al de timp. 0nterpretarea se fa#e separat pe #ele 2 se5e, e5ist9nd seturi de norme difereniate. 69rsta minim( de apli#are este 1: ani. S#alale de &alidare ale profilului ;n &arianta 1951 1. S#ala <=> S#orul 3rut indi#( um(rul de itemi la #are su3ie#tul a r(spuns ?u tiu. !9nd s#orul este foarte ridi#at, re'ultatele ntre/ului test nu sunt &alide. S#orurile nalte indi#( o su3e&aluare n ansam3lul profilului. Psihasteni#ii i melan#oli#ii o3in n /eneral re'ultate relati& ridi#ate. 2. "in#iun( 1 <@> 7@ie8 -re 15 itemi #are au fost reinui n 3a'a #riteriului #( su3ie#tul ar putea admite un #omportament nefa&ora3il i sunt notai n manier( in&ersat(, pun#t9ndu4se respin/erea. S4a #onstatat #( unele tipuri de #omportamente nefa&ora3ile sunt admise de peste 95A dintre su3ie#ii normali. %n s#or nalt indi#( tendina su3ie#tului spre a se pre'enta 7#ontient( sau #&asi#ontient(8 ntr4o lumin( fa&ora3il(, #eea #e #ondu#e spre o su3apre#iere a notelor patolo/i#e. S#ala nu in&alidea'( posi3ilitatea de a interpreta profilul, #i indi#( o su3estimare a s#alelor psihopatolo/i#e 7s#orurile la a#estea fiind n realitate mai nalte8. @a su3ie#ii normali s4a #onstatat o #orelaie ntre ri/iditate i o not( @ ridi#at(. Semnifi#aia unei note ridi#ateB 4 n isterie ridi#area notei re'ult( dintr4o atitudine in#ontient( 4 la unii paranoi#i i n psihopatii nota ridi#at( tradu#e o dorin( #ontient( a su3ie#tului de a se pre'enta ntr4o lumin( fa&ora3il(. 0deea este de#i a#eea de a interpreta #orelati& s#orurile la @. C. S#ala <D> -re un total de 2E itemi, #are ntrunes# de re/ul( a#ordul maForit(ii su3ie#ilor. ?ota 3rut( medie se situea'( ntre E i 1). R(spunsurile la itemi fiind de tip #on&enional, e5ist( i tendin( a su3ie#ilor ne#on&enionali de a pre'enta s#oruri 3rute ridi#ate, de o3i#ei ntre 1) i 2).

%n s#or 3rut peste 2) indi#( fie faptul #( su3ie#tul nu a neles pro3a, fie faptul #( su3ie#tul pre'int( o anomalie mental( serioas(. ;n a#east( ultim( situaie 7n #a'ul unui su3ie#t #u 0G normal8 nota ridi#at( D indi#( /radul de anormalitate a su3ie#tului. E. S#ala <$> - fost #onstruit( pentru a se putea #oriFa o e&entual( influenp( a atitudinii su3ie#tului, dar poate e&idenia i unele simptome patolo/i#e. Hste str9ns le/at( de @ i D ns( e5plorea'( un alt tip de &aria3ile #e pot #ondu#e la distorsiune. Su3ie#ii #u s#or ridi#at tind s( adopte o atitudine defensi&( fa( de o3i#eiurile lor psiholo/i#e i de a#eea tind s( pre'inte un profil <normali'at>. Su3ie#ii #u s#or s#('ut au o tendin( #ontrar(, spre auto#riti#( i admiterea unor simptome anormale, #hiar da#( importana real( a a#estora este nesemnifi#ati&(. ?ota la $ are i o semnifi#aie n sine, s#orul ridi#at fiind un pro/nosti# 3un pentru un 3olna& mental prin a#eea #( indi#( #apa#itatea a#estuia de a4i re'ol&a propriile pro3leme. ,iferena D 1 $ !al#ulul a#estei diferene permite in&esti/area e5istenai unui tru#aF deli3erat al r(spunsurilor. ;n mod normal diferena este #uprins( ntre I11 i 412, media fiind de 49. +ou/h #onsider( #( o diferen( #uprins( ntre IE 4 IJ ridi#( o uoar( ndoial(, una #uprins( ntre IJ 4 I11 este suspe#t( iar una superioar( sau e/al( &u I12 este n mod si/ur le/at( de o falsifi#are n sens patolo/i#. -tun#i #9nd diferena D 1 $ indi#( o falsifi#are a r(spunsurilor profilele au o form( atipi#(, fie n form( de dini de fierestr(u, fie flotante 7note . superioare lui J)8. ;n &arianta ""P0 2

S#alele #lini#e ""P0 1. 0pohondrie 1 Hs 7Hypo#ondriasys8 S#orurile nalte indi#( tendina su3ie#tului de a se pl9n/e n mod e5#esi& de 3oli fi'i#e f(r( ni#i o 3a'( or/ani#(. 0pohondri#ii identifi#ai prin a#east( s#al( au n spate un lun/ istori# de e5a/erare a #omentariilor asupra simptomelor fi'i#e, nu au n#redere n medi#i, #riti#( tratamentele #are li se apli#(, um3l( de la un medi# la altul.S#ala diferenia'( 3ine pe #ei #u sindrom hipo#ondria# de #ei #arepre'ent( o 3oal( fi'i#( real( 7#are nu o3in note ridi#ate8. ,e o3i#ei un s#or nl la Hs antrenea'( i o oare#are ridi#are #on#omitent( a s#orului la depresie, elementul esenial a so#ierii Hs 1 , fiind ns( Hs. 2. ,epresie 1 , 7,epression8 - fost &alidat( pe un /rup de melan#oli#i i este foarte sensi3il( 7s#orurile #res# imediat #e n simptomatolo/ie apare o not( depresi&( sau an5ioas(8. Hste la fel de sensi3il( la efe#tele terapiei, #o3or9nd rapid atun#i #9nd 3olna&ul se ameliorea'( #lini#. S#orurile #res# de asemenea ntr4un num(r mare de st(ri ne&roti#e sau psihoti#e. S#ala dete#tea'( de asemnea su3ie#ii deprimai dar #pa3ili s(4i as#und( simptomele depresi&e, a&9nd idei a##ti&e de sinu#idere. C. 0sterie 1 Hy 7Histery8 S#ala a fost &alidat( pe un /rup de isteri#i #on&ersi&i i #upriunde dou( #ate/orii de #oninuturiB 4 o s#al( de personalitate histeroid( 7histrioni#(8, #ara#teri'9nd su3ie#ii #u atitudini so#iale nai&e, #are #er numai pentru ei afe#iune i aFutorul anturaFului, #are pre'int( rea#ii infantile #9nd preteniile nu le sunt satisf(#uteK 4 o s#al( #entrat( pe simptome de #on&ersie. 2

;n populaia normal(, #ele 2 tipuri de pro3leme nu sunt inter#orelate. @a ni&elul /rupului #lini# datele indi#( faptul #( manifest(rile de #on&ersie se de'&olt( de preferin( pe un temperament histeroid. -utorii insist( pe lipsa de maturitate a isteri#ului #are fa#e #a psihoterapia s( #ondu#( doar spre atenu(ri temporare, e5ist9nd posi3ilitatea reapariiei simptomelor. E. ,e&iaie psihopat( 1 Pd 7Psy#hopati# de&iation8 - fost &alidat( pe un /rup de su3ie#i dia/nosti#ai #u personalitate psihopat(, #ara#teri'at( prinB 4 a3sena r(spunsurilor emoionale profunde, 4 neputina de a profita de e5perien( 4 a3sena respe#tului pentru normele so#iale. -stfel de su3ie#i sunt de e5emplu a#ei delin#&eni #are #omit deli#te de tipul min#iunii, furturilor, al#oolismului, to5i#omaniei sau deli#te se5uale. -#etia se #ara#teri'ea'( n #omportamentul lor antiso#ial prinB 4 re#idi&ism 7in#apa#itatea de a profita de e5periena anterioar(8 4 lipsa unei moti&aii a a#ti&it(ii deli#tuale 4 ne/liFarea pre#auiilor #are s( e&ite des#operirea. S#ala poate fi ridi#at( #hiar da#( su3ie#tul nu a #omis ni#i un deli#t sau nu are #omportamente antiso#iale la ni&el manifest. S#ala nu indi#( de#i doar faptul #( su3ie#tul a pre'entat #onduite psihopate, #i i #( el este sus#epti3il a le pre'enta. L not( ridi#at( poate fi ns( interpretat( i #a o m(rturie a unui #ara#ter nar#isi#. ,in pun#t de &edere terapeuti#, un su3ie#t #u o not( ridi#at( la a#east( s#al( are un pro/nosti# prost. Paternul Pd 1 Pa ridi#ate este de asemenea ne/ati&, indi#9nd un #ara#ter a/resi&, ostil i hipersen'iti&. -so#iaia "a 1 Pd ridi#ate #ara#teri'ea'( de o3i#ei delin#&ena. 5. "as#ulinitate M Deminitate 1 "f 7"as#ulinity M Demininity8 S#ala a fost &alidat( pe un /rup de homose5uali. -#etia sunt /rupai de autori n E #ate/orii, lotul de &alidare a s#alei fiind #onstituit din su3ie#i din ultima #ate/orieB 4 homose5uali prin autopuniie maso#hist( 4 homose5uali impulsi&i 4 homose5uali psihopai 7#u tendona spre prostituie homose5ual(, #onsider9nd f(r( importan( ataamentul afe#ti& al partenerului 4 homose5uali <ade&(rai>, #u personalitate feminin( #onstituional(. H5periena #lini#( indi#( faptul #( nota /eneral( la inteli/en( a su3ie#tului este n #orelaie #u nota la a#east( s#al(, #eea #e indi#( faptul #( o not( ridi#at( nu este neap(rat se#ondat( de homose5ualitate. Pe de alt( parte, un su3ie#t poate fi homose5ual i f(r( a a&ea o not( ridi#at(. S#ala are ns( o relati&( &aloare dia/nosti#( pentru aspe#tele patolo/i#e. :. Paranoia 1 Pa 7Paranoia8 - fost &alidat( pe un /rup de 3olna&i paranoi#i i este o s#al( #ara#terial(, dete#t9nd tendinele paranoide i la su3ie#i #are nu au pre'entat ni#iodat( manifest(ri patolo/i#e. ,ei are o 3un( &alidare de #riteriu, unii paranoi#i o3in note foarte Foase 7C) 1 C5 note standard8. %n s#or de a#est ni&el aso#iat #u o not( nalt( la s#ala @ indi#( #u pro3a3ilitate apropiat( de #ertitudine tendine paranoide. 0temii #are #ompun s#ala in de C tipuri psihopatolo/i#eB 4 #ei #u sensi3ilitate ridi#at(, uor de r(nit 7#u <epiderm( sensi3il(>8 4 #ei #u moraliate e5#esi&( i #are i afirm( raionalismul 4 #ei #u iei de perse#uie, de nen#redere. Lri#e su3ie#t #u un s#or la Pa superior lui J) 7note standard8 este suspe#t patolo/i# iar o not( peste N) adu#e #ertitudine n a#est sens. J. Psihastenie 1 Pt 7Psy#hastenia8 S#ala a fost &alidat( pe un /rup de su3ie#i #e pre'entau ne&ro'( o3sesional(. Hste o s#al( simptomati#(, itemii referindu4se la simptome fo3i#e i o3sesionale. C

L not( ridi#at( poate fi n /eneral #onsiderat( #a un indi#e de an5ietate. !ea mai mare parte a ne&ro'elor /ra&e au o not( Pt ridi#at(. N. S#hi'ofrenie 1 S# 7S#hi'ofrenia8 S#ala a fost &alidat( pe un /rup etero/en de s#hi'ofreni, #uprin'9nd dia/nosti#e deB demen( pre#o#e, s#hi'ofrenie pseudo4ne&roti#(, he3efreno4#atatonie i s#hi'ofrenie paranoid(. -utorii testului admit faptul #( s#ala poate depista #ir#a :)A dintre s#hi'ofrenii. %nele s#hi'ofrenii paranoide apropiate de paranoia au un S# s#('ut, du3lat de Pa ridi#at(. ;n a#eeai idee, putem nt9lni su3ie#i s#hi'oi'i #u S# mediu sau s#('ut. H5ist( de asemenea numeroase #a'uri n #are s#orul poate fi ridi#at f(r( a fi &or3a de o s#hi'ofrenie, de e5emplu n ne&ro'ele /ra&e sau la su3ie#i foarte intro&eri. ,e asemenea, adoles#enii au n mod o3inuit s#oruri #uprinse ntre :) i J) 7note standard8. @a s#hi'ofrenii dia/nosti#ai e5ist( o relaie #ur3iliniar( ntre /ra&itatea st(rii patolo/i#e i s#orul la test, n sensul #( nota tinde s( #o3oare la s#hi'ofrenii &e#hi, re'isteni la insulino4terapie. !u #9t s#orul la s#ala S# este mai ridi#at, #u at9t pro/nosti#ul este mai 3un. S# #orelea'( destul de str9ns #u Pt. ,a#( am3ele s#oruri sunt ridi#ate iar s#orul la Pt este mult mai ridi#at de#9t #el la S#, atun#i dia/nosti#ul #el mai pro3a3il este de ne&ro'(. -utorii indi#( pre#auie n interpretarea notelor ridi#ate la a#east( s#al(. 9. Hipomanie 1 "a 7Hypomania8 S#ala a fost &alidat( pe un /rup de hipomania#i i este #onstituit( din 2 su3s#ale 7#are pre'int( 2 tipuri de #oninuturi ale itemilor8B 4 e5pansi&itate 4 irita3ilitate :)A dintre su3ie#ii #u dia/nosti# de hipomanie au un s#or peste J) 7note standard8 iar alii un s#or #uprins ntre :) i J). -so#iaia "a 1 Pd ridi#ate este destul de tipi#( la adoles#eni i delin#&eni. 1). 0ntro&ersie so#ial( ?u este o s#al( #lini#( propriu'is(, ea put9nd fi apli#at( i su3ie#ilor normali. - fost #onstruit( prin dis#riminarea ntre un lot de studeni #are se an/aFea'( n puine a#ti&it(i e5tra#urri#ulare i un lot #u #ara#teristi#i opuse. S#orurile ridi#ate indi#( tendina de e&itare a #onta#telor so#iale. Suplimentar 11. -n5ietate 1 -i Hs I , I Hy -i O I 7, I Pt8 1 7Hs I Hy8 C ;n #al#ul se utili'ea'( notele .. ?i&elul an5iet(ii este #u at9t mai ridi#at #u #9t re'ultatul dep(ete o not( . final( de 5). 12. Raportul de interiori'are 1 0r Hs I , I Pt 0r O Hy I Pd I "a Raportul se #al#lea'( folosind note .. Su3ie#ii #u tendina spre a4i interiori'a difi#ult(ile 7de#i #u tendina de a pre'enta simptome psihosomati#e sau su3ie#ti&e8 &or a&ea note superioare lui 1. Su3ie#ii #are i e5teriori'ea'( #onfli#tele i tre# la a#iune au note mai mi#i de 1. S#ale #are apar n ""P0 2

Date privind obinerea scorurilor la scalele abreviate MMPI (pe baza r spunsurilor subiecilor la CPI! 0mportant pentru modul n #are a#este s#oruri a3re&iate pot fi apre#iate este faptul #( n !P0 o mareparte dintre itemi au fost prelui dire#t din ""P0 sau sunt similari itemilor a#estuia din urm(. Proporia de itemi #omuni &aria'( ntre 22 i :)A, media fiind ECA. -utori #a Rod/ers i "e/ar/ee au identifi#at #orelaii foarte ridi#ate ntre s#orurile ""P0 o3inute pe 3a'a r(spunsurilor !P0 i s#alele ""P0 #omplete, mai pre#is ntre ). 59 i ).9), media find ).N1, #eea #e a permis n #ontinuare reali'area unor e#uaii de re/resie #are permit estimarea s#orurilor 3rute la s#alale ""P0 pornind de la s#alele #orespun'(toare dar a3re&iate #onstituite din itemii !P0. Pentru a o3ine s#orurile 3rute la s#alele a3re&iate ""P0 Rod/ers propune o e#uaie simpl( de tip P O -Q I *. P este s#orul 3rut la s#ala a3re&iat( ""P0, Q este s#orul 3rut al s#alei a3re&iate #onstruite din itemii !P0 iar - i * sunt #onstante #al#ulate pentru fie#are s#al(, #are sunt date. -#este s#oruri 3rute 7P8 sunt supuse #ore#iilor o3inuite #are se apli#( s#orurilor 3rute o3inute din administrarea propriu'is( a ""P0, aFun/9ndu4se la profil i utili'area etaloanelor. L astfel de utili'are a itemilor !P0 apare #a un spriFin n situaii de ur/en( pentru utili'atorul !P0, pentru a#ele #a'uri de su3ie#i #are pre'int( profile #e ridi#( ipote'e sau suspi#iuni de natur( psihopatolo/i#(. -#este ipote'e sau suspi#iuni pot fi &erifi#ate raid prin #al#ularea s#orurilor la s#alele #lini#e. .ehni#a este indi#at( pentru a#ei e&aluatori #are nu pot sau nu &or s( administre'e am3ele in&entare 7am3ele fiind foarte lun/i8. "e/ar/ee arat( #( dintre s#alele !P0 doar unele pot fi estimate pornind de la ""P0B ,o, !s, Sy, R3, Re, .o, -#, -i 7permi9nd #omparaii la ni&elul unor /rupuri de indi&i'i8. Pentru interpret(ri indi&iduale este posi3il( estimarea s#orurilor la numai 2 s#aleB R3 i .o.

S-ar putea să vă placă și