Sunteți pe pagina 1din 4

Scala de Evaluare a simptomelor

SCL 90
INSTRUNCŢIUNI: Aveţi în faţă o listă de acuze şi probleme pe care oamenii le au câteodată.
Citiţi-le cu atenţie!
După aceasta încercuiţi cu creionul numărul din dreapta care corespunde sau descrie cel
mai bine cât de mult
Simptomul sau plângerea respectiva v-a supărat în ultimul timp, inclusiv în ziua de azi.

Cât de mult aţi fost deranjat (supărat) de:


Nr Item delo puţi medi Tar extre
c n u e m
01 Dureri de cap 0 1 2 3 4
02 Nervozitate 0 1 2 3 4
03 Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vă 0 1 2 3 4
părăsesc mintea
04 Senzaţia de leşin sau ameţeală 0 1 2 3 4
05 Pierderea interesului sau a plăcerii sexuale 0 1 2 3 4
06 Sentimentul că alţii sunt primejdioşi pentru dvs 0 1 2 3 4
07 Ideea că cineva vă controlează gândurile 0 1 2 3 4
08 Sentimentul că alţii sunt de vină pentru 0 1 2 3 4
majoritatea cazurilor dvs
09 Dificultăţi în a vă amintii fapte (lucruri) 0 1 2 3 4
10 Supărări legate de murdărie sau de nepăsarea 0 1 2 3 4
(altora)
11 Sentiment de plictiseală sau iritabilitate 0 1 2 3 4
12 Dureri în piept sau în dreptul inimii 0 1 2 3 4
13 Senzaţia de frică în spaţii deschise sau pe străzi 0 1 2 3 4
14 Senzaţia de lipsă de energie (mişcare lentă, 0 1 2 3 4
greoaie)
15 Idei de a termina cu viaţa 0 1 2 3 4
16 Voci pe care alţii nu le aud 0 1 2 3 4
17 Tremurături 0 1 2 3 4
18 Neîncredere în majoritatea oamenilor 0 1 2 3 4
19 Poftă de mâncare scăzută 0 1 2 3 4
20 Faptul că ţipaţi cu uşurinţă pentru orice 0 1 2 3 4
21 Timiditate faţă de persoane de sex opus 0 1 2 3 4
22 Sentimentul că aţi fost închis su prins într-o cursă 0 1 2 3 4
23 Spaima bruscă fără motiv 0 1 2 3 4
24 Explozie de temperament necontrolat 0 1 2 3 4
25 Frica de a ieşii singur afară din casă 0 1 2 3 4
26 Faptul că vă învinovăţiţi singur 0 1 2 3 4
27 Dureri de spate 0 1 2 3 4
28 Imposibilitatea de a face ceva 0 1 2 3 4
29 Sentimentul de singurătate 0 1 2 3 4
30 Sentimentul de tristeţe 0 1 2 3 4
31 Supărare mare faţă de ce s-a întîmplat 0 1 2 3 4
32 Lipsă de interes 0 1 2 3 4

1
33 Senzaţia de spaimă 0 1 2 3 4
34 Faptul că sentimentele dvs au fost uşor rănite 0 1 2 3 4
Nr Item delo Puţi medi tar extre
c n u e m
35 Faptul că alţi oameni cunosc gândurile dvs 0 1 2 3 4
intime
36 Sentimentul că alţii nu vă înţeleg şi vă sînt 0 1 2 3 4
antipatici
37 Sentimentul că oamenii sunt neprietenoşi cu 0 1 2 3 4
dvs şi vă poartă antipatie.
38 Necesitatea de a face lucrurile foarte încet 0 1 2 3 4
pentru a vă asigura corectitudinea execuţiei.
39 Tropot sau bătaie rapidă a inimii 0 1 2 3 4
40 Greţuri sau vărsături 0 1 2 3 4
41 Sentiment de inferioritate faţă de ceilalţi 0 1 2 3 4
42 Dureri musculare 0 1 2 3 4
43 Sentimentul că sunteţi supravegheat şi că alţii 0 1 2 3 4
vorbesc despre Dvs
44 Greutate la adormire 0 1 2 3 4
45 Nevoia de a verifica şi a reverifica ce aţi făcut 0 1 2 3 4
46 Dificultatea de a lua o hotărâre 0 1 2 3 4
47 Frica de a călătorii cu autobuzul, trenul sau 0 1 2 3 4
tranvaiul
48 Greutate în a respira 0 1 2 3 4
49 Valuri de cădură sau frig 0 1 2 3 4
50 Nevoia de a ocolii anumite locuri, obiecte sau 0 1 2 3 4
activităţi pentru că va provoacă frică.
51 Senzaţia că mintea vă funcţionează în gol 0 1 2 3 4
52 Amorţeli şi furnicături în diverse părţi ale 0 1 2 3 4
corpului
53 Senzaţia de nod în gât 0 1 2 3 4
54 Lipsa de speranţă în viitor 0 1 2 3 4
55 Tulburări ale capacităţii de a vă concentra 0 1 2 3 4
56 Senzaţia de slăbiciune în diverse părţi ale 0 1 2 3 4
corpului
57 Senzaţie de încordare sau agitaţie 0 1 2 3 4
58 Greutate în mâini şi picioare 0 1 2 3 4
59 Idei de sinucidere 0 1 2 3 4
60 Apetit exagerat 0 1 2 3 4
61 Inconfort cînd alţii vă privesc sau discută despre 0 1 2 3 4
Dvs
62 Idei care nu sunt ale Dvs 0 1 2 3 4
63 Nevoia de a bate, înjura sau rănii pe cineva 0 1 2 3 4
64 Faptul că vă treziţi devreme dimineaţa 0 1 2 3 4
65 Nevoia de a repeta acţiuni ca: atinsul, spălatul, 0 1 2 3 4
număratul.
66 Somn întrerupt sau tulburat 0 1 2 3 4
67 Nevoia de a sparge sau sfărîma obiecte 0 1 2 3 4
68 Idei sau convingeri pe care alţii nu le 0 1 2 3 4
împărtăşesc
69 Sentimentul că sunteţi foarte conştincios cu alţii 0 1 2 3 4
70 Inconfort în mulţime (cinema, magazin) 0 1 2 3 4

2
71 Sentimentul că orice necesită efort 0 1 2 3 4
72 Perioade de teroare sau panică 0 1 2 3 4
73 Inconfort de mânca sau a bea în public 0 1 2 3 4
74 Nevoia de a argumenta, de a vă justifica 0 1 2 3 4
frecvent
75 Nervozitate când sunteţi singur, părăsit 0 1 2 3 4
76 Alţii nu vă dau credit pentru a obţine ceea ce 0 1 2 3 4
doriţi
Nr Item delo puţi Medi tar extre
c n u e m
77 Sentimentul de singurătate chiar dacă sunteţi 0 1 2 3 4
între oameni
78 Neastîmpăr atât de mare încât nu puteţi sta 0 1 2 3 4
liniştit
79 Sentimentul de inutilitate (ca sunteţi nefolositor) 0 1 2 3 4
80 Sentimentul că lucrurile familiale vă sunt străine 0 1 2 3 4
şi ireale
81 Faptul că strigaţi şi aruncaţi lucruri 0 1 2 3 4
82 Frica de a leşina în public 0 1 2 3 4
83 Frica de a nu fi păcălit 0 1 2 3 4
84 Idei în legătură cu probleme sexuale ce vă 0 1 2 3 4
deranjează
85 Ideea că aţi putea fi pedepsit pentru păcatele 0 1 2 3 4
Dvs
86 Nevoia de a fi împins pentru a termina ceva 0 1 2 3 4
87 Ideea că ceva grav vă afectează sănătatea 0 1 2 3 4
88 Faptul că niciodată nu v-aţi simţit apropiat faţă 0 1 2 3 4
de o altă persoană
89 Idei de vinovăţie 0 1 2 3 4
90 Ceva e rău cu mintea Dvs 0 1 2 3 4

3
Somatiz Obsesiv- Senzitivi Depresi Anxietat Ostilitat Fobio- Ideatie Psihoticis
are compuls tate e e e anxios paranoid m
iv a
Ite Sc Ite Sc Ite Sc Ite Sc Ite Sc Ite Sc Ite Sc Ite Sco Ite Sco
m or m or m or m or m or m or m or m r m r
1 3 6 5 2 11 13 8 7
4 9 21 14 17 24 25 18 16
12 10 34 15 23 63 47 43 35
27 28 36 20 33 67 50 68 62
40 38 37 22 39 74 70 76 77
42 45 41 26 57 81 75 83 84
48 46 61 28 72 82 85
49 51 69 30 78 87
52 55 73 31 80 88
53 65 32 86 90
56 54
58 71
79
Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot
al al al al al al al al al
12 10 9 13 10 6 7 6 10