Sunteți pe pagina 1din 7

Chestionarul de Personalitate California

(C.P.I.)

DATE GENERALE

In 1948 psihologul american Harisson G. Gough publica primele scale ale Chestionarului de personalitate California,
prescurtat C.P.I. Prima editie cu 15 scale apare in 1951, iar in 1957 este publicata editia cu 18 scale cuprinzand 468 de
itemi plus 12 ca reper, deci un total de 480 de intrebari. Ulterior, in 1987, s-a realizat o reformulare a chestionarului
cu 20 de scale si un total de 462 de itemi.
Asa cum sublinia si Mihaela Minulescu in cartea sa “ Psihodiagnoza moderna. Chestioarele de personalitate“ in
crearea acestui chestionar autorul a pornit de la dorinta de a realiza “un instrument care sa-l ajute pe
psihodiagnostician sa intelega persoana, caz viu”. Gough isi centreaza teoria pe acele “concepte populare”, acei
termeni pe care oamenii ii utilizeaza cand isi descriu moduri de comportament, caracteristici obisnuite, zilnice,
persoana fiind surprinsa in propria dinamica. In cosntructia scalelor nu se pleaca de la o teorie formala, observandu-
se abordarea unui psihodiagnostcian clinician. Sunt utilizate cateva concepte care descriu caracteristici obisnuite,
cotidiene ale oamenilor, in interrelationarea dintre acestia ce se pot regasi in toate culturile si societatile. Ficare din
cele 18 respectiv 20 de scale are rolul de a reda in mod fidel un aspect al comportamentului interpersonal.
In privinta interpretarii chestionarului autorul mentioneaza in mod expres ca aceasta trebuie realizata de
profesionisti calificati in utilizarea CPI deoarece este importanta operationalizarea cu termeni ca sociabilitate,
responsabilitate sau toleranta care pentru indivizi diferiti pot avea conotatii diferite.
Un alt aspect important este faptul ca in constiurea chestionarului Gough vizeaza nu doar o descriere a personalitatii
ci o predictie a comportamentelor celor testati, plecand de la ideea ca de exemplu o persoana care este in mod
constant ordonata, punctuala si curata ne poate duce cu gandul la un anumit nivel de functionare denumit
“constinciozitate”, iar acest lucru ne permite sa concluzionam ca persoana in mod obisnuit va urmari realizarea
planurilor, avand un stil atent de a evalua datele, etc.

PREZENTAREA TESTULUI

C.P.I.-ul cuprinde 480 întrebări la care se răspunde prin ADEVĂRAT sau FALS, testul aplicandu-se fara limita de
timp (in mod normal timpul necesar pentru a raspunde fiind de 45-60 minute). Acest chestionar a fost studiat şi
utilizat în condiţii diferite: individual sau colectiv, lecturat sau cu voce tare sau înceată, sub controlul unui psiholog
sau singur; putand fi început într-o zi şi terminat în alta.
Testul se adresează îndeosebi adolescenţilor şi adulţilor şi presupune o anumită maturitate şi nivel intelectual
pentru a răspunde în mod valid. Un nivel de lectură care corespunde şcolii primare şi o vârstă de 15-16 ani sunt limite
inferioare pentru o utilizare posibilă. Practic, este preferabil de a avea subiecţi de la 18 ani în sus şi de la nivel minim
gimnazial în. Gough subliniaza ca testul este destinat persoanelor normale, fara tulburari psihiatrice.
C.P.I.-ul cuprinde 18 scale. Itemii pentru fiecare scala sunt notaţi cu 0 sau 1, notele brute fiind transformate în
note standard, cu media 50, iar tipul de deviere este 10.
Scopul fiecărei scale este de a prevede ce va face un individ într-un context determinat sau de a identifica
indivizii care sunt descrişi într-o situaţie de acest fel.

INTERPRETAREA TESTULUI

Cele 18 scale sunt grupate în 4 domenii:


I. eficacitate interpersonală, siguranta de sine, stima de sine si adecvarea interpersonala (primele 6 scale);
II. socializarea, maturitatea, responsabilitatea şi structurarea interpersonală a valorilor (următoarele 6 scale);
III. nivelul motivational, focalizarea pe valorile intelectuale, eficacitate academică (următoarele 3 scale);
IV. modelarea stilului personal (ultimele 3 scale).
1. DOMINANŢA – Do – destinată identificării persoanelor dominante, care au încredere în ele însele, sunt pline de
iniţiativă, capabile de a influenţa pe alţii. Evalueaza persoane care au calitati de conducator, persistenti, cu initiativa
sociala.
Persoanele cu note ridicate pe această scală sunt descrişi ca fiind:
 bărbaţii: ambiţioşi, dominanţi, viguroşi, optimişti, prevăzători, descurcăreţi, responsabili, siguri de sine,
stabili, austeri;
 femeile: agresive, autoritate, vanitoase, îndrăsneţe, exigente, dominante, viguroase, rapide, puternice,
vorbăreţe.
Persoanele cu note mici pe această scală sunt descrise ca fiind:
 bărbaţii: apatici, indiferenţi, limitaţi, pesimişti, nehotărâţi, rigizi, nepăsători, influenţabili, docili;
 femeile: circumspecte, tandre, inhibate, impăciuitoare, calme, rezervate, timide, docile, confidenţiale, fără
pretenţii.

2. CAPACITATE DE STATUT – AMBIŢIE – Cs – serveşte ca indice al capacităţii individuale pentru statut (un statut
prezent sau dobândit). Scala încearcă să măsoare calităţile şi atributele personale care fundamentează şi conduc la
statut.
În general, un individ cu scor înalt pe această scală este: ambiţios, activ, eficient, perspicace, ingenios,
multilateral. El este ascendent, carierist, eficient în comunicare. Îşi urmăreşte scopul personal şi are un câmp larg de
interese. Diferenţiat în funcţie de sex, aceste persoane pot fi:
 bărbaţii: discreţi, iertători, imaginativi, independenţi, maturi, adaptabili, plăcuţi, progresişti, rezonabili;
 femeile: prompte în reacţii, lucide, viguroase, individualiste, ingenioase, inteligente, logice, multilaterale.
Scor mic: apatic, timid, convenţional, estompat (stupid, greoi, monoton). Moale, modest, lent, gândire
stereotipă, limitat în concepţii şi interese: greoi, stângaci, penibil în situaţii sociale cu care nu este familiarizat.
 bărbaţii: aspri, închişi (sumbri), lacomi, mărginiţi, cicălitori, nemulţumiţi, anxioşi, tensionaţi, irascibili;
 femeile: acţionează fără să gândească, blânde, molatece, sfioase, simple, supuse, timide, slabe.

3. SOCIABILITATEA – Sy – identificarea persoanelor care se detaşează uşor, sociabile cu temperament participativ.


Scor înalt: uşor detaşabil, întreprinzător şi ingenios, competitiv şi în primele rânduri, original şi fluent în
gândire.
 bărbaţii: deştepţi, încrezători, au interese largi, logici, maturi, deschişi, competenţi, siguri pe sine, sociabili;
 femeile: agresive, încrezătoare, dominante, energice, inteligente, au interese largi, deschise, sociabile,
vorbăreţe.
Scor mic: greoi, convenţional, liniştit, umil şi neangajat, atitudine pozitivă, detaşată; sugestibil şi total
influenţabil de reacţiile şi opiniile altora.
 bărbaţii: neîndemânatici, aspri, reci, reclamagii, confuzi, insensibili, cu interese limitate, superficiali;
 femeile: precaute, inhibate, blânde, modeste, liniştite, rezervate, sfioase, timide, discrete, retrase.
4. PREZENŢĂ SOCIALĂ – Sp – apreciază factori cum sunt:: echilibrul, spontaneitatea, încrederea în sine, în interesele
sociale şi personale.
Scor înalt: inteligent, iscusit, imaginativ, rapid, neformalist, spontan şi guraliv; activ şi viguros; natură
expresivă şi emotivă.
 bărbaţii: aventuroşi, cu interese largi, relaxaţi, siguri de sine, spirite ascuţite, neconvenţionali, neinhibaţi,
multilaterali, spirituali;
 femeile: aventuroase, îndrăzneţe, răutăcioase, deschise, spontane, schimbătoare, ingenioase, spirituale.
Scor mic: precaut, moderat, răbdător, simplu şi modest; oscilant şi nesigur în decizie; necreativ în gândire.
 bărbaţii: apreciativi, precauţi, cooperanţi, cu interese limitate, blânzi, manieraţi, răbdători, prefăcuţi,
serioşi, sfioşi;
 femeile: precaute, convenţionale, fricoase, gentile, rezervate, sensibile, supuse, timide, retrase.

5. ACCEPTAREA DE SINE – Sa – evaluează factori cum sunt: sensul valorii personale, acceptarea de sine şi capacitatea
de gândire şi acţiune independentă.
Scor înalt: inteligent, sincer, spiritual, pretenţios, activ, centrat pe sine, insistent şi cu influenţă verbală cu
încredere în sine şi siguranţă.
 bărbaţii: îndrăzneţi, întreprinzători, orgolioşi, imaginativi, adaptabili, deschişi, rafinaţi, încrezători;
 femeile: aventuriere, argumentative, îngâmfate, revendicative, dominante, deschise, sarcastice, vorbăreţe,
spirituale.
Scor mic: ordonat, conservator, de nădejde, convenţional, comod şi liniştit, culpabil, trăind sentimente de
vinovăţie şi autoblamare; pasiv în acţiune şi limitat în interese.
 bărbaţii: aspri, banali, interesaţi, indiferenţi, supuşi, tensionaţi, neinteligenţi, retractili, negativişti;
 femeile: precaute, convenţionale, gentile, molatece, modeste, răbdătoare, împăciuitoare, timide,
încrezătoare, modeste.

6. SENTIMENTE DE BUNĂSTARE PERSONALĂ – Wb. Această scală empirică este destinată identificării protocoalelor
subiecţilor care doreau să se pună în lumină nefavorabilă, exagerând dificultăţile personale. Protocoalele prezentând
note inferioare lui 29, vor trebui examinate cu prudenţă.
Scor înalt: energic, întreprinzător, alert, ambiţios şi multilateral; productiv, activ; acordă valoare muncii şi
depune efort pentru plăcerea lui proprie:
 bărbaţii: conservatori, demni de încredere, dependenţi, binevoitori, inhibaţi, logici, mulţumiţi, echilibraţi,
sinceri;
 femeile: calme, capabile, lucide, cinstite, neformale, mature, amabile, echilibrate, raţionale, înţelepte.
Scor mic: fără ambiţie, comod, stângaci, precaut, apatic şi convenţional; defensiv, caută scuze, limitat în
gândire şi acţiune.
 bărbaţii: anxioşi, lăudăroşi, aiuriţi, uituci, grăbiţi, superficiali, neastâmpăraţi, neascultători, impulsivi;
 femeile: stângace, defensive, nesentimentale, îndărătnice, sarcastice, lipsite de tact, neconvenţionale,
instabile.

7. RESPONSABILITATEA – Re – identifică persoanele conştiincioase, responsabile şi stabile în dispoziţie şi


temperament.
Scor înalt: anticipant, responsabil, meticulos, progresist, capabil, demn şi inteligent; conştiincios, demn de
încredere; ingenios şi eficient, sensibil la problemele etice şi morale.
 bărbaţii: capabili, conştiincioşi, demni de încredere, cumpătaţi, loiali, responsabili, serioşi, stabili;
 femeile: conştiincioase, cooperante, discrete, predictive, intuitive, metodice, cumpătate, loiale, cu tact,
cumpătate.
Scor mic: imatur, irascibil, indolent, dificil, schimbător; nu se poate avea încredere în el; influenţat de
tendinţele personale; jignitor şi dogmatic; necontrolat şi impulsiv în temperament.
 bărbaţii: nepăsători, turbulenţi, uituci, iresponsabili, leneşi, uşuratici, indiferenţi, risipitori, neastâmpăraţi;
 femeile: arogante, stângace, aspre, neglijente, nesentimentale, leneşe, necuviincioase, rebele, obositoare,
sarcastice.

8. SOCIALIZAREA – So. Este una din scările C.P.I.-ului studiată cel mai mult. Dezvoltată empiric pentru identificarea
indivizilor asociali cu dispoziţii spre delicvenţă, ea s-a arătat validă faţă de numeroase criterii ca: reuşita academică,
creativitate etc.
Scala clasează subiecţii după un conţinut de socializare, descoperind la o extremitate predispoziţii criminale şi
asociale, iar la cealaltă extremitate, înclinaţii de respecare a altora şi a regulilor. Conţinutul acestei scări relevă 3
componente:
a. mediul familial şi acomodarea şcolară;
b. optimismul şi încrederea în alţii;
c. observarea convenţiilor sociale.
Scor înalt: serios, sincer, muncitor, modest, conştient şi responsabil, altruist.
 bărbaţii: adaptabili, eficienţi, oneşti, inhibaţi, blânzi, organizaţi, cumpătaţi, sinceri, temeinici;
 femeile: precaute, lucide, conservatoare, organizate, metodice, rezonabile, loiale, autocontrolate, modeste,
înţelepte.
Scor mic: defensiv, revendicativ, încăpăţânat, refractar, dificil, rebel, de neîncredere; viclean, ipocrit; exces în
a se da în spectacol şi ostentativ în comportament.
 bărbaţii: vicleni, defensivi, încăpăţânaţi, iresponsabili, neascultători, certăreţi, ignoranţi, sarcastici,
neconvenţionali, sinceri;
 femeile: defensive, neglijente, nestatornice, nechibzuite, impulsive, sincere, materialiste, uşuratice,
indiferente, neinhibate.

9. AUTOCONTROL – Sc – evaluează gradul şi adecvarea autocontrolului şi cenzurarea impulsivităţii şi centrării pe sine.


Scor înalt: calm, răbdător, practic, altruist, meditativ şi precaut; strict şi meticulos în munca proprie şi în ceea
ce aşteaptă de la alţii; onest şi conştiincios.
 bărbaţii: amabili, demni de încredere, nesentimentali, logici, sârguincioşi, cumpătaţi, loiali, autocontrolaţi,
critici;
 femeile: calme, conservatoare, gentile, moderate, modeste, răbdătoare, împăciuitoare, liniştite, rezervate,
autocontrolate.
Scor mic: impulsiv, violent, excitabil, iritabil, centrat pe sine şi neinhibat; agresiv, îşi impune autoritatea; cu
accent pe plăcerea şi câştigul propriu.
 bărbaţii: încrezuţi, cusurgii, nesocotiţi, încăpăţânaţi, impulsivi, iritabili, nerealişti, individualişti;
 femeile: aventuriere, agresive, arogante, emotive, impulsive, rebele, obositoare, sarcastice, neinhibate.

10. TOLERANŢĂ – To – pentru identificarea persoanelor cu convingeri şi atitudini sociale de îngăduinţă şi acceptare.
Scor înalt: întreprinzător, neformalist, rapid, tolerant, clarvăzător şi ingenios; capabil pe plan intelectuale şi cu
fluenţă verbală; interese variate şi multiple.
 bărbaţii: iertători, generoşi, binevoitori, independenţi, neformali, cumpătaţi, tandri, circumspecţi, altruişti;
 femeile: calme, eficiente, intuitive, lente, logice, mature, responsabile, autocontrolate, cu tact,
încrezătoare.
Scor mic: suspicios, dificil, infatuant şi distant; pasiv şi cu discernământ; suspicios ca atitudine generală,
neîncrezător şi bănuitor.
 bărbaţii: afectaţi, reci, orgolioşi, sâcâitori, insensibili, superficiali, plângăreţi, cusurgii, egocentrici;
 femeile: arogante, autocrate, aspre, defensive, bănuitoare, nesentimentale, infantile, supărăcioase,
obositoare, sarcastice.

11. IMPRESIE BUNĂ – Gi. Această scală are două funcţii: identifică protocoalele subiecţilor care încearca să se
prezinte sub o lumină favorabilă şi evaluează factorul de “dezirabilitate socială”. Protocoalele care prezintă o notă
brută de 32 sau mai multe puncte pentru această scală, trebuiesc eliminate, iar cele cuprinse între 29-32 vor trebui
examinate cu prudenţă.
Scor înalt: cooperant, întreprinzător, cheltuitor, sociabil, cald, îşi oferă sprijinul; preocupat să facă impresie
bună, harnic şi persistent.
 bărbaţii: adaptabili, schimbători, amabili, binevoitor, rezolutivi, tandri, cu tact, altruişti, calzi.
 femeile: calme, conservatoare, molatece, moderate, modeste, răbdătoare, împăciuitoare, înţelegătoare,
neliniştite.
Scor mic: inhibat, precaut, viclean, prudent, distant şi antipatic, sunt reci şi distanţi în relaţiile cu alţii; centrat
pe sine şi prea puţin receptiv la nevoile şi dorinţele altora.
 bărbaţii: reclamagii, nemulţumiţi, cusurgii, nesocotiţi, încăpăţânaţi, indiferenţi, sâcâitori, pesimişti,
nemiloşi;
 femeile: schimbătoare, cinice, directe, supărăcioase, pesimiste, sarcastice, încăpăţânate, spirituale.

12. COMUNALITATE – Cm – indică gradul în care reacţiile şi răspunsurile unui individ corespund modelului comun
stabilit. Este ce-a de-a treia scală de control a chestionarului. Ea permite detectarea protocoalelor completate la
întâmplare, fără grijă. Protocoalele cu note brute egale sau inferioare notei 18, pentru această scală, trebuie
eliminate sau examinate cu mare prudenţă.
Scor înalt: demn de încredere, temperat, plin de tact, sincer, răbdător, harnic şi realist; onest şi conştiincios;
bun simţ şi discernământ.
 bărbaţii: prudenţi, conştiincioşi, reflexivi, eficienţi, precişi, organizaţi, practici, responsabili, temeinici,
cumpătaţi;
 femeile: lucide, energice, vesele, practice, raţionale, rigide, aspre, dure, realiste.
Scor mic: intolerant, schimbător, complicat, fantezist, dezordonat, nervos, frământat şi confuz; prefăcut şi
mincinos; neatent şi neglijent; cu probleme şi conflicte interioare.
 bărbaţii: atrăgători, neglijenţi, curajoşi, îndrăzneţi, aiuriţi, uituci, lenţi, uşuratici, nesăbuiţi, risipitori;
 femeile: apreciative, artistice, stângace, feminine, uituce, iertătoare, indiferente, iresponsabile,
neconvenţionale, nedemne de încredere.

13. REALIZARE PRIN CONFORMISM – Ac – destinată evaluării realizării academice la nivel gimnazial.
Scor înalt: capabil, cooperant, eficient, organizat, responsabil, ferm şi sincer; persistent şi muncitor; apreciază
activitatea şi realizarea intelectuală.
 bărbaţii: ambiţioşi, capabili, conştiincioşi, amabili, inteligenţi, logici, maturi, cumpătaţi, plini de resurse;
 femeile: conservatoare, eficiente, idealiste, întreprinzătoare, amabile, metodice, logice, loiale, rezervate.
Scor mic: vulgar, încăpăţânat, distant, dificil, primejdios, înfumurat; se dezorganizează uşor sub stress-ul
presiunilor şi conformismului; pesimist în privinţa viitorului profesional.
 bărbaţii: apatici, bănuitori, insensibili, iresponsabili, uşuratici, nesăbuiţi, superficiali, incapabili.
 femeile: aventuriere, uşuratice, leneşe, nepăsătoare, iresponsabile, rebele, sarcastice, neconvenţionale,
neinhibate.

14. REALIZARE PRIN INDEPENDENŢĂ – Ai – are originea în studiile de realizare academică la nivel universitar
(colegiu). Această scală corelează cu reuşita academică şi cu atitudinile faţă de matematici, performanţele inginerilor
şi tehnicienilor, creativitatea scriitorilor şi arhitecţilor.
Scor înalt: matur, eficace, puternic, dominant, pretenţios şi precaut; independent şi sigur de sine; cu abilitate
intelectuală şi discernământ.
 bărbaţii: predictivi, independenţi, neformali, inteligenţi, leneşi, simpatici, raţionali, sarcastici, irascibili,
multilaterali.
 femeile: calme, capabile, lucide, discrete, inteligente, logice, mature, originale, raţionale, meditative.
Scor mic: inhibat, anxios, prudent, nemulţumit, mărginit şi suspicios; umil şi supus faţă de autoritar; îi lipseşte
introspecţia şi inteligenţa de sine.
 bărbaţii: afectaţi, îngâmfaţi, prudenţi, reci, orgolioşi, fricoşi, frivoli, curtenitori, plini de sine, rigizi;
 femeile: stângace, emotive, nechibzuite, imature, infantile, obositoare, simple, nerealiste, instabile.

15. EFICIENŢĂ INTELECTUALĂ – Ie – indică gradul de eficienţă personală şi intelectuală la care a ajuns individul.
Scor înalt: eficient, gândire clară, capabil, inteligent, progresist, ordonat, meticulos şi ingenios; mereu alertat
şi bine informat; acordă importanţă mare problemelor intelectuale şi de cunoaştere.
 bărbaţii: capabili, îndrăzneţi, eficienţi, predictivi, independenţi, inteligenţi, cumpătaţi, autocontrolaţi,
rafinaţi;
 femeile: capabile, lucide, eficiente, neformale, inteligente, negrăbite, logice, raţionale, relaxante.
Scor mic: prudent, confuz, comod, defensiv, superficial şi fără ambiţie; are o gândire convenţionale şi
stereotipă; îi lipseşte direcţionarea şi disciplina de sine.
 bărbaţii: stângaci, reci, uituci, insensibili, interesaţi, stranii, obositori, susceptibili, incapabili, influenţabili;
 femeile: nehotărâre, stângace, interesate, nervoase, pesimist, simple, încete, încăpăţânate, tensionate,
retrase.

16. ÎNCLINAŢIE PSIHOLOGICĂ – Py – este o scală comparabilă cu scala “psiholog” a lui Strong, dar nu corespunde
decât următoarelor caracteristici: căldura umană, răbdare, maturitate etc. Este evaluat gradul în care individul se
implică şi este sensibil la necesităţile interne la cauze şi la experienţele semenilor.
Scor înalt: atent, spontan, rapid, receptiv, vorbăreţ, ingenios şi schimbător; fluenţă verbală şi ascendenţă
socială; nesupus regulilor, restricţiilor şi constrângerilor.
 bărbaţii: distanţi, evazivi, predictivi, independenţi, individualişti, perseverenţi, preocupaţi, rezervaţi,
neprietenoşi, circumspecţi;
 femeile: capabile, reci, independente, ingenioase, nepripite, logice, neastâmpărate, sigure, isteţe.
Scor mic: apatic, paşnic, serios, prudent şi modest; cu un tempo liniştit şi precaut; conformist şi convenţional.
 bărbaţii: activi, voioşi, energici, cu umor, blânzi, adaptabili, deschişi, sociabili, vorbăreţi;
 femeile: convenţionale, generoase, oneste, blânde, încordate, modeste, calde, neliniştite.

17. FLEXIBILITATE – Fx – indică gradul de flexibilitate şi de adaptabilitate a gândirii şi comportamentului unei


persoane.
Scor înalt: introspectiv, neformal, aventuros, încrezător în sine, cu simţul umorului, nesupus, idealist, îngust şi
idealist; sarcastic şi cinic; concentrare înaltă pe amuzamentul şi plăcere personală.
 bărbaţii: nepăsători, nestatornici, independenţi, leneşi, optimişti, uşuratici, isteţi, ageri la minte, risipitori,
spontani;
 femeile: neglijente, deştepte, îndrăzneţe, imaginative, individualiste, ingenioase, neastâmpărate, originale,
sociabile.
Scor mic: precaut, prudent, neliniştit, harnic, cenzurat, politicos, metodic şi rigid; formal şi pendant în
gândire; plin de respect faţă de autoritate, obiceiuri şi tradiţie.
 bărbaţii: hotărâţi, eficienţi, nesentimentali, organizaţi, metodici, practici, severi, încăpăţânaţi, nepăsători,
temeinici.
 femeile: precaute, conştiincioase, conservatoare, defensive, prefăcute, rigide, lente, simple, sincere, se
autodepăşesc.

18. FEMINITATE – Fe – itemii acestei scări au fost aleşi în funcţie de două interese:
- diferenţierea bărbaţi / femei ;
- diferenţierea între bărbaţii heterosexuali / homosexuali.
Scala are trei obiective:
- diferenţierea bărbaţi / femei;
- distingerea persoanelor normale, din punct de vedere al comportamentului sexual, de cele deviante;
- defineşte un conţinut care poate fi determinat ca feminin, la o extremitate şi, masculin, la cealaltă.
Aprecierea masculinităţii sau feminităţii intereselor se face în funcţie de scorul obţinut; scorurile înalte indică
interese mai mult feminine, iar scorurile joase mai mult masculine.
Scor înalt: apreciativ, calm, de sprijin, blând, temperat, perseverent şi sincer; respectă şi acceptă oamenii; se
comportă într-un mod cinstit şi simpatic.
 bărbaţii: recunoscători, plângăreţi, feminini, ceremonioşi, blajini, nervoşi, împăciuitori, sensibili, slabi,
neliniştiţi;
 femeile: conştiincioase, discrete, generoase, gentile, serviabile, mature, autocontrolate, simpatice, cu tact,
calde.
Scor mic: expeditiv, încăpăţânat, ambiţios, masculin, activ, robust şi frământat; măsluitor şi oportunist în
relaţii cu semenii săi; deschis şi direct în gândire şi acţiune; nerăbdător la întârziere, indecizii şi reflexie.
 bărbaţii: aventuroşi, agresivi, au o gândire clară, îndrăzneţi, impulsivi, masculini, deschişi, uşuratici,
puternici;
 femeile: vulgare, nesatisfăcute, leneşe, masculine, uşuratice, obositoare, robuste, egocentrice, irascibile,
dure.
Se pare că bărbaţii mai “masculini” au cele mai bune aptitudini motrice.
In ceea ce priveste interpretarea scalelor, importanta in realizarea profilului de personalitate este intercorelarea
acestora. Gough recomanda studierea diferentelor de scoruri in mod corelat, nu izolat pe fiecare scala.
In interpretarea anumitor scale sunt luate in calcul variabile precum varsta sau sexul.
C.P.I.-ul cuprinde 3 scări de control ce permit aprecierea validităţii răspunsurilor date. Pentru interpretarea
profilului, metoda preconizată este următoarea:
1. Evaluarea validităţii globale a protocolului cu ajutorul scărilor de control: Wb, Gi şi Cm.
2. Evaluarea profilului faţă de medie: un profil deasupra mediei indică o persoană eficientă atât din punct
de vedere social, cât şi din punct de vedere intelectual;
3. Compararea celor 4 domenii;
4. Căutarea scărilor din profil cu cele mai mari sau cele mai mici scoruri şi căutarea descrierilor care sunt
asociate acestora;
5. Evidenţierea originalităţii profilului; căutarea a ceea ce este în fapt, specific (de ex. combinările rare de
note ridicate şi note joase) şi interpretarea lor;
6. Considerarea variabilităţii interne a profilului pentru a nuanţa interpretările;
7. Interpretarea câtorva “pattern”-uri de note alese în funcţie de studiile teoretice şi empirice efectuate;
8. Utilizarea ecuaţiilor de regresie dezvoltate faţă de criterii specifice ca: delicvenţa, succesul academic,
conform obiectivelor de analizat.
Un prim pas in realizarea interpretarii il reprezinta cunoasterea in profunzime a constructelor de la care pleaca
fiecare scala. Utilizarea repetata este cea care asigura calitatea interpretarii. Este importanta corelarea cu anamneza
paciantului si analiza unor circumstante specifice precum rasa sau nivelul educational.
Vor fi analizate situatii precum indecizia, raspunsurile duble, tendinta generala a persoanei testate de a accepta sau
de a respinge itemii, dorinta de a falsifica in sensul inrautatirii situatiei personale sau de a se pune intr-o situatie
favorabila (cazul persoanelor alcoolice) si marcarea la intamplare a unor raspunsuri.
Scorurile peste medie indica in general o adaptare pozitiva iar scorurile negative arata zone in care apar probleme.
Se va acorda atentie in special scorurilor extreme.
In analiza datelor se pot face comparatii intre persoane, comparatii cu o norma sau o analiza propriuzisa a
personalitatii.
Pe baza analizei unor scale se poate realiza evaluarea conditiei eului- acceptarea de sine corelata cu nivelul energiei
vitale si cu nivelul de integrare al calitatilor relative la genul feminin sau masculin.

UTILIZAREA CHESTIONARULUI
Scalele se adreseaza in principal caracteristicilor personalitatii care sunt importante pentru convietuirea sociala si
relationarea interpersonala.
Testul si-a dovedit utilitatea in problemtica unor grupuri speciale (delicventi, persoane cu tendinte antisociale), insa
cea mai larga utilizare este indicata in problematica din scoli, colegii, industrie si afaceri, sau in institutii medicale, si
birouri de consiliere. El poate fi administrat in consilierea comportamentala si clinica pentru adolescenti sau persoane
nevrotice, in consilierea de familie, in cazul unor conflicte interpersonale intre soti sau a disputelor dintre parinti si
copii, in predictia comportamentului delicvent, a eficientei scolare sau a succesului profesional.

BIBLIOGRAFIE

Minulescu Mihaela, 2004, Psihodiagnoza moderna. Chestionare de personalitate , Editura Fundatiei Romania
de maine, pag 50-95