Sunteți pe pagina 1din 12

TEST PRET euro PRET lei

GR8 FULL SPECTRUM


0
*GFS

NEO PI-R 288.87 1375

ASEBA 1.230

BDI-II 300

D2 357

SEC 2.808

WISC-IV 4.284

EVIQ-S 992 lei

PDSQ 580
SMALSI 520

SPC
590 2808
Sistem PSITEST Cabinet

ANALOGIE 100 476

CAS 3749

480/360 lei
DAAT (50/30 foi de
rasp.)

Probele Flanker AC şi
750
Flanker AD

238-1213 în
funcţie de raport
HDS şi tipul de
licenţă.

HPI IDEM

MVPI IDEM

MT 100 476

PMOV-RU ȋn sistemul
PSIRUTEVA și PMOV-SEL 150 714
ȋn sistemul PSISELTEVA.

PON 750

RCMV 150 714

ROV-RU ȋn sistemul
PSIRUTEVA și ROV-SEL 140 666
ȋn sistemul PSISELTEVA

TACC-SEL 100 476

TACS-RU 130 619

TRD-RU 100 476

TRSC-RU 130 619


TUD 100 476

ABCD-M 304.32 1449

AMI 141 671

ASSET 286.84 1365

BFA 206.57 983

BFQ- Big Five


221.92 1056
Questionnaire

DECAS 350

385.79
(include 2
DENVERII sau DDST II dvd de 281 1837
euro in
pretul asta)

GAMA 482.9 2299

JVIS 113 538

MAB-II 112.05 533

MLQ 124.49 593


Scalele de Personalitate
155.94 742
Eysenck

SDS 128 609

STAI 180.81 861

CPI 192.75 917

FFNPQ 210.38 1001

FPI R 293.45 1397

FPI G 231.99 1104

LSI 274.58 1307

Matrici Progresive Raven


Avansat
577
https://rtscluj.ro/content/v
iew/4/5/
Matrici Progresive Raven
702
Color
Matrici Progresive Raven
970
Standard

NPQ 295.93 1409

STAXI-2 144.28 687

SWS 198.12 943

VERDE = Gasit pe Test central


MOV = pret de pe
COPSI sau pe site-ul
https://rtscluj.ro/conten
t/view/4/5/
UTILIZARE

măsoară trăsături de personalitate (Big 5), aptitudini


cognitive și interese ocupaționale

un instrument de măsurare a trăsăturilor personalităţii


normale la adulţi şi adolescenţi.

evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a


problemelor emotionale si comportamentale ale copiilor
şi adolescenților (6-18 ani)

este un instrument de evaluare a severităţii depresiei la


adulţi şi la adolescenţi de 13 ani sau mai mari

este o măsură concisă a atenţei selective şi a


capacităţii de concentrare. Din acest punct de vedere,
testul d2 este un test care evaluează concentrarea
atenţională relaţionată cu stimularea vizuală.Surprinde
viteza de procesare, respectarea regulilor și calitatea
discriminării perceptive. Testul de atenție d2 a devenit
unul dintre cele mai frecvente instrumente de evaluare
a atenției, în special a atenției în Europa

Probele psihologice cuprinse în SEC (adresate


adulţilor, copiilor sau adolescenţilor) au fost selectate
pornind de la paradigma psihodiagnosticului şi evaluării
clinice validate ştiinţific. Unele scale incluse în SEC
măsoară constructe identice şi/sau similare; ele pot fi
utilizate ca modalităţi alternative de evaluare, atunci
când: (1) măsurătorile repetate cu aceeaşi scală pot fi
distorsionate şi (2) se doreşte confirmarea unui rezultat
din surse multiple (lucru important în domeniul clinic)

Evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste


cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 –
16:11)

măsoară nivelul de inteligență generală la adolescenți


și adulți, în variantă creion-hârtie sau ca software.

este primul chestionar de autoevaluare creat în mod


explicit pentru a evalua simptomele specifice mai
multor tulburări de pe Axa I conform DSM-IV şi
realizarea diagnosticului diferenţial în orice context
clinic sau de cercetare
este un chestionar care evaluează 10 constructe
principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile
de învăţare, 7 dintre acestea se axează pe punctele
tari ale elevului, iar 3 vizează punctele sale slabe

sistem integrat pentru evaluare psihologică în situații de


angajare, control periodic și consiliere pentru
orientare/formare psofesională.
Proba mӑsoarӑ capacitatea de transfer analogic.
CAS este o platformă de evaluare psihologică
comprehensivă a aptitudinilor cognitive, personalităţii,
intereselor şi emoţiilor.

permite evaluarea proceselor atenţiei vizuale dinamice.

Măsoară două dintre calităţile atenţiei - atenţia


concentrată (Flanker AC) şi atenţia distributivă (Flanker
AD)

Măsoară caracteristicile de personalitate la adulţi

Măsoară caracteristicile de personalitate la adulţi

MVPI oferă informaţii cu privire la interesele, motivaţiile


şi valorile unei persoane în raport cu locul de muncă,
postul sau organizaţia.

Proba mӑsoarӑ capacitatea de memorie topografică.

Proba mӑsoarӑ percepţia mişcării orizontale şi


vigilenţa.

Măsoară viteza perceptivă ca parte a vitezei mentale


(o componentă a inteligenţei generale).
Proba vizează determinarea calităţii conduitei psiho-
motorii sub aspectele coordonare mȃnӑ-picior și
vigilenţă.

Proba mӑsoarӑ rezistenţa la oboseală, timpul de


reacţie simplu si vigilenţa.
Proba măsoară capacitatea de concentrare şi
comutativitate a atenţiei.
Proba mӑsoarӑ capacitatea de concentrare și susṭinere
a atenṭiei prin abilitatea de a selecta rapid și corect
stimuli relevanṭi.
Proba mӑsoarӑ timpul de reacṭie de discriminare.
Proba mӑsoarӑ timpul de reacṭie la alegere (stimuli
complecși: sunete, culori si sӑgeṭi).
Proba măsoară capacitatea de coordonare ochi -
mână.
ABCD-M este un inventar românesc construit
psiholexical pentru măsurarea celor cinci mari factori ai
personalităţii.

AMI este un instrument psihometric destinat măsurării


motivaţiei performanţei în profesie.

ASSET este un instrument psihometric de măsurare a


stresului ocupaţional.

Chestionarul celor Cinci Factori (BFA) este o măsură


structurată, verbală, omnibus, a unor coordonate
de personalitate, care a fost construită pentru a măsura
caracteristici ale personalităţii normale. Chestionarul
constă din 175 de itemi adjectivali, grupaţi în cinci
supra-factori, fiecare cu două faţete distincte,
caracteristice pentru teoria Big Five a personalităţii
umane.

Chestionarul celor Cinci Factori (BFQ) este o măsură


structurată nonverbală, omnibus, a unor coordonate
de personalitate, care a fost construită pentru a cialis
online măsura caracteristici ale personalităţii normale.
Chestionarul constă din 156 de itemi, grupaţi în cinci
supra-factori, fiecare cu două faţete distincte,
caracteristice pentru teoria Big Five a personalităţii
umane.

DECAS măsoară personalitatea descrisă din


perspectiva celei mai cunoscute teoretizări - modelul
Big-Five.

Evaluarea de tip screening a nivelului de dezvoltare la


copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani, pe
domeniilePersonal-Social, Motor Fin-
Adaptativ, Limbaj, Motor-Grosier.

GAMA evalueaza aptitudinea intelectuala generalaprin


rezolvarea de probleme care utilizeaza exclusiv
designuri si forme abstracte.

JVIS este un instrument psihometric utilizat larg la


nivel internaţional pentru estimarea intereselor
vocaţionale.
MAB-II este destinat evaluarilor pe scala larga
a aptitudinilor intelectuale la adulti si adolescenti.

MLQ identifică şi măsoară comportamente


de leadership şi de eficienţă managerială
Probele sunt utilizate pentru evaluarea personalităţii
adulte, fiind adecvate în diferite medii precum cel
educaţional, clinic, medical, organizaţional şi de
cercetare.

SDS este un instrument de autoevaluare a intereselor


vocaţionale ale elevilor, studenţilor şi adulţilor.

STAI este un instrument destinat evaluării anxietăţii ca


stare şi ca trăsătură.
CPI poate fi utilizat în orice moment în care este
necesară o evaluare a personalităţii normale adulte sau
adolescente.
FFNPQ subscrie abordării Big Five, relevând un profil
cu cinci dimensiuni al personalităţii umane.
FPI măsoară personalitatea la adulţi, fiind construit prin
combinarea unui sistem psihologic cu unul din
nosologia psihiatrică.
IDEM
LSI este un instrument psihometric utilizat pentru
obţinerea de informaţii despre stilurile de învăţare.

Măsoară inteligenţa / abilitatea eductivă la persoanele


cu nivel crescut al abilităţii.

Măsoară inteligenţa / abilitatea eductivă între 4 şi 12


ani
Măsoară inteligenţa / abilitatea eductivă începând cu
vârsta de 7 ani.

NPQ măsoară constructe ale personalităţii umane


normale, bazându-se pe teorii clasice în personologie.

STAXI-2 este un instrument psihometric


pentru evaluarea furiei (ca stare şi ca trăsătura de
personalitate).
SWS evaluează apartenenţa la tipul A/B de
personalitate fiind dedicat psihodiagnozei stresului
ocupaţional / individual.
Cuvinte cheie
Trăsături comportamentale, Aptitudini Cognitive,
Interese Ocupaționale, Compatibilitate cu postul, Big
Five, modelul hexagonal al lui John L. Holland,
Extraversiune, Agreabilitate, Conștiinciozitate,
Stabilitate emoțională, Deschidere către noi
experiențe, Raționament deductiv, Aptitudine
numerică, Aptitudine verbală, Întreprinzător,
Investigativ, Artistic, Social, Realist, Convențional
personalitate, psihodiagnostic,
BigFive, Nevrotism, Extraversie, Deschidere, Agreabilit
ate, Conştiinciozitate
problem comportamemtale si emoţionale, profiluri de
sindroame, evaluare comportamentală, funcționare
adaptativă

simptome depresive, autoevaluare, depresie

atenție selectivă, capacitate de concentrare, stimuli


prelucrați, viteza de procesare

scale clinice, tablou clinic, psihodiagnostic evaluare


clinică

coeficient de inteligență, funcționare cognitivă,


înțelegere verbală, raționament perceptiv, viteza de
procesare, memoria de lucru
inteligență generală, aptitudini cognitive generale,
potențial cognitiv, inteligență verbală, inteligență non-
verbală

evaluare Axa I, tulburări psihiatrice, screening,


diagnostic.
motivaţia şcolară, strategii de învăţare.

sistem, integrare, evaluare psihologică, gestiune a


activităţii, selecţie, consiliere.

transfer analogic.

platforma de evaluare psihologică, aptitudini,


personalitate, emoţii, interese

atenție dinamică, procese atenționale.

atenţie concentrată, atenţie distributivă, psihologia


muncii, erori, stil de lucru

Personalitate, factori de deraiere, trăsături accentuate,


psihologia muncii.

Personalitate, psihodiagnostic, Big Five, psihologia


muncii.

Personalitate, psihodiagnostic, valori, psihologia


muncii.

memorie, memorie topografică.

percepţia mişcării, vigilenţa.

viteza perceptivă, viteza mentală, inteligenţa generală,


atenţia concentrată, stilul de lucru

dinamica psiho-motorie, coordonare mȃnӑ-picior,


vigilenţă.

rezistenţa la oboseala, timp de reacţie.

atenţie concentrată, atenţie comutativă.

atenṭie concentratӑ, atenṭie susṭinutӑ.

timp reacṭie de discriminare.


timp reacṭie la alegere, timp reacṭie stimuli complecși.
coordonare, ochi-mână.

dimensiunile Big Five, personalitate, chestionar


românesc de personalitate.

motivaţiei performanţei în profesie, motivaţia


succesului

stres organizaţional, resurse umane, sănătate


organizaţională.

forma adjectivală a Chestioarului Big Five.

chestionar de personalitate, big five.

Big-Five, personalitate, deschidere, extraversiune,


conştiinciozitate, agreabilitate (amabilitate), stabilitate
emoţională.

Denver,screening, dezvoltare, domeniul Personal-


Social, domeniulMotor Fin-Adaptativ, Limbaj, domeniul
Motor-Grosier.

aptitudine mentala generala, inteligenţă

interese vocaţionale, stiluri de muncă, profiluri


ocupaţionale, roluri de muncă.

aptitudine cognitivă generală

leadership, comportament de conducere, evaluare de


360º, leadership complet, leadership transformaţional.
personalitate, psihotism, extraversie, nevrotism.

interese vocaţionale, consiliere vocaţională, modelul


hexagonal al lui John L. Holland, Realist, Investigativ,
Artistic, Social, Întreprinzător, Convenţional.

anxietate, stare, trăsătură, clinic, S-Anxiety, T-Anxiety

personalitate normală, psihodiagnostic, copii,


adolescenţi, adulţi,

personalitate, psihodiagnostic centrat psihofiziologic,


(fratele mai mic al CPI)

IDEM
stil de învăţare, temperament, preferinţe
comportamentale, patru scale bipolare.

inteligenţă, evaluare

IDEM

IDEM

personalitate normală, nonverbal, teoria nevoilor


umane a lui Murray, Big Five

furie, personalitate, hipertensiune arteriala, afectiuni


coronariene, anger management.

stres ocupaţional, personalitate, pattern de tip A, stil de


lucru

S-ar putea să vă placă și