Sunteți pe pagina 1din 2

Nr__________Data___________

Caietul chestionarului CP5F


Nume/prenume_________________________________CNP_________________________________
Data exam.____________Funcia__________________Beneficiar________________________
Studii_______________________Mediu de provenien________________________________
1 = mi se potrivete foarte puin; 3 = mi se potrivete cam pe jumtate 5 = mi se potrivete foarte mult.
= mi se potrivete puin; ! = mi se potrivete mult;

1.___ mi pace ! trec neo"!ervat#$.
%.___ &eu'e!c ! dep'e!c (reutie vieii.
).___ Fac cu pcere far!e* c+iar dac ee ,i deran-ea. pe unii.
/.___ mi in promi!iunie.
0.___ n coectivitate prefer ocurie retra!e.
1.___ mi pace !2i nec-e!c pe cei care nu2mi !unt !impatici.
3.___ Prefer ca ceiai ! decid ,n ocu meu.
4.___ ncerc !2i ,nve!ee!c pe ceiai cu (umee mee.
5.___ mi pte!c a timp facturie #de teefon* eectricitate etc$.
16.___ M ,nee( "ine cu cei din -uru meu.
11.___ Spun adevru* indiferent ce mi !e va ,nt7mpa dup
aceea.
1%.___ mi ,ndepine!c !arcinie* c+iar dac nu2mi pace ce am
de fcut.
1).___ n !ocietate pot ! m !imt a ar(u meu* c+iar dac nu2
i cuno!c pe ceiai.
1/.___ 8ucre. mai "ine de unu !in(ur#de una !in(ur$ dec7t
!u" conducerea cuiva.
10.___ M nec-e!c din cau.a unor ,nt7mpri nepcute* c+iar
dac 'tiu c ee !unt puin importante.
11.___ Nu in cont de dorinee ceorai dac ee ,mi !unt
piedici ,n activitate.
13.___ M !imt i"er#$ ! +otr!c !in(ur#$ ce am de fcut.
14.___ mi pun ucrurie a ocu or.
15.___ M comport a'a ,nc7t ! nu atra( atenia a!upra mea.
%6.___ Dac e nece!ar* rm7n pe!te pro(ram p7n ,mi termin
trea"a.
%1.___ M !upun dorineor ceorai.
%%.___ ncerc ! afu nevoie ceor care ,mi !unt apropiai.
%).___ Sunt convin!#$ c pot ! duc a "un !f7r'it ceea ce mi2
am propu!.
%/.___ 9!cut cu r"dare pro"emee ceor din -ur* c+iar dac
!unt ocupat#$.
%0.___ n pre.ena unor per!oane !trine !unt tcut#$.
%1.___ M !upr u'or.
%3.___ mi ne(i-e. ,ndatoririe dac 'tiu c nu voi fi
!ancionat#$ din acea!t cau..
%4.___ n !ocietate m !imt !tin(+er#$.
%5.___ Duc a "un !f7r'it activitie pe care e2am ,nceput.
)6.___ mi pace ! fiu ,ncon-urat#$ de mui oameni.
)1.___ :in cont de emoiie ceor din -ur.
)%.___ Promit ceva* c+iar puin important* doar dac !unt
convin!#$ c pot ! m in de cuv7nt.
)).___ Nu m intere!ea. ce !imt cei care pierd* atunci c7nd
eu c7'ti(.
)/.___ mi pace munca or(ani.at.
)0.___ &e!pect e(ie.
)1.___ Con!ider c viaa e!te pin de ucruri intere!ante.
)3.___ M !trduie!c ! (!e!c re.ovri pentru pro"emee
ceor care2mi cer a-utoru.
)4.___ 9"andone. !arcinie pe care e am de ,ndepinit*
atunci c7nd (!e!c ceva mai intere!ant de fcut.
)5.___ C7nd cineva ,mi pre.int prerea !a* ,#o$ a! !
termine* c+iar dac nu !unt de acord cu e#ea$.
/6.___ ;vit ! conduc activiti efectuate ,n coectiv.
/1.___ mi pace ordinea.
/%.___ i a-ut pe cei din (rupu meu care nu !e de!curc
!in(uri.
/).___ Cred c orice pro"em poate fi re.ovat.
//.___ C7nd cineva ,ncearc ! poarte o di!cuie cu mine*
(!e!c o !cu. 'i m retra(.
/0.___ M !imt pre(tit#$ ! ,nfrunt (reutie vieii.
/1.___ M !upun ordineor fr ! caut ro!tu or.
/3.___ mi panific cu atenie aciunie.
/4.___ C7nd !unt de fa mai mute per!oane* !unt ,n centru
ateniei.
/5.___ M port frumo! 'i cu cei care m enervea..
06.___ C7nd prietenii mei !e ceart* ,ncerc !2i ,mpac.
01.___ M revot c7nd mi !e arat c am (re'it.
0%.___ M ,n(ri-ore. 'i pentru motive care nu !unt (rave.
0).___ ncerc ! ,nee( comportamentee ceorai* ,nainte
de a2i -udeca.
0/.___ 9-un( a ,nt7niri dup ora fixat.
00.___ M !trduie!c ! ia! perfect ceea ce fac.
01.___ ;u +otr!c ce e!te mai "ine pentru mine.
03.___ i contra.ic pe ceiai* c+iar dac a!tfe ,i !upr.
04.___ Cer prerea atora ,nainte de a aciona.
05.___ Con!ider c merit !2mi fac timp ! a!cut prerie
ceor din -uru meu.
16.___ Provoc di!cuii* ,n !ocietate.
11.___ M a! infuenat#$ de cei pe care ,i con!ider mai
pricepui dec7t mine.
1%.___ Decid !in(ur#$* fr a-utoru atora.
1).___ mi revin (reu dup un e'ec.
1/.___ Pot !2mi manife!t entu.ia!mu* c+iar dac !unt de
fa per!oane pe care nu e cuno!c.
10.___ Sunt mereu neini'tit#$ din cau.a pro"emeor pe
care e am de re.ovat.
11.___ ncerc ! e ridic morau prietenior care au neca.uri.
13.___ M enerve. repede.
14.___ Sunt !i(ur#$ c 'i ,n viaa mea* <dup poaie* apare
!oaree=.
15.___ C7nd tre"uie ! pove!te!c ceva* foo!e!c puine cuvinte.
36.___ Sta"ie!c ce ! fac aii.
31.___ Mi2e (reu ! re!pect termenee.
3%.___ Dac cineva m !upr* pove!te!c de!pre defectee
ui* de c7te ori am oca.ia.
3).___ Pro"emee de pe!te .i m ,mpiedic ! am un !omn
ini'tit.
3/.___ Sunt de prere c* de'i exi!t mute (reuti* viaa ofer
'i mute "ucurii.
30.___ M !imt !t7n-enit#$ c7nd !e vor"e'te de!pre mine* ,n
!ocietate* ,n pre.ena mea.
31.___ >or"e!c cu (ura pin.
33.___ ncac re(uie de circuaie.
34. mi pace ! fac cuno'tin cu oamenii pe care i2am ,nt7nit
de mai mute ori pe !trad !au ,n ma(a.ine.
35.___ >or"e!c poitico! c+iar 'i cu per!oanee care !e
comport necivii.at.
46.___ n mi-oacee de tran!port ,n comun cede. ocu meu
per!oaneor ,n v7r!t.
41.___ n !ituaii neprev.ute ,mi pierd controu.
4%.___ ?ntru ,n vor" u'or cu necuno!cui.
4).___ C7nd urmre!c un !cop important pentru mine* ,mi
ne(i-e. o"i(aiie.
4/.___ ncep mai mute ucruri dec7t pot face.
40.___ M cert cu cei care nu !unt de acord cu mine.
41.___ mi pace ! caut !ouii a pro"eme dificie.
43.___ Dac e!te nece!ar* pentru a termina a timp o !arcin
comun* fac 'i trea"a atora.
44. ___C7nd !unt de fa mai mute per!oane* ,mi (!e!c cu
(reu cuvintee.
45.___ Simt nevoia ca cineva !2mi !pun dac acione. corect
!au (re'it.
56.___ Cred c am caiti de conductor.
51.___ M !trduie!c ! fac "ine c+iar 'i ucrurie care nu2mi
pac.
5%.___ nainte de a face ceva* m (7nde!c dac nu ,i voi
deran-a pe ceiai.
5).___ C7nd !unt emoionat* ,mi e!te (reu !2mi adun
(7ndurie.
5/.___ ntr2o conver!aie nu ,ntrerup per!oana care ,mi
vor"e'te.
50.___ P7n( cu u'urin.
51.___ mi pace mai mut ! a!cut dec7t ! vor"e!c.
53.___ 9tunci c7nd ,mi fac un pan de ucru* nu m a"at de a e.
54.___ Sunt foarte !ever#$ c7nd aprecie. caitatea ucrrior
mee.
55.___ Pentru mine* !arcinie dificie !unt provocri crora
,ncerc ! e r!pund.
166.___ ntr2o pro"em* accept ideie ceorai numai dac eu
nu am informaii pentru a2mi forma !in(ur#$ o prere.
161.___ 9m r"dare cu cei care ,nee( mai (reu.
16%.___ M adapte. cu u'urin re(uior.
16).___ 9tunci c7nd afu c un prieten #o prieten$ o"ine
!ucce!e* ,mi pace ! e pove!te!c de!pre acea!ta ceor care ,
#o$ cuno!c.
16/.___ C+iar dac !unt convin! c prerea mea e!te cea mai
"un* renun a ea dac cei #cee$ din -uru meu au at prere.
160.___ mi foo!e!c inten! timpu de ucru.
161.___ n viaa mea* mereu apare ceva care m
nemuume'te.
163.___ M !imt mai "ine ,ntr2un cerc re!tr7n! de per!oane
dec7t ,ntr2un coectiv mare.
164.___ Dac tre"uie ! fac ce au +otr7t aii* ,mi !ta"ie!c
!in(ur#$ panu de ucru.
165.___ Sunt foarte !uprat#$ dac nu2mi termin trea"a a
termenu fixat.
116.___ Con!ider c e!te foarte important ! !e re!pecte
re(uie !ta"iite a ocu de munc.
111.___ i vor"e!c de ru pe cei #cee$ care nu !unt de fa.
11%.___ &!p7nde!c ve!eie ,n -uru meu.
11).___ C7nd vreau ! fac ceva* reu'e!c ! uit de pro"emee
pe care e am.
11/.___ mi recuno!c vina c7nd (re'e!c.
110.___ Fac (ume pe !eama (re'eior ceor pre.eni.
111.___ Caut partea "un ,n ,nt7mprie nepcute.
113.___ 9ccept prerea cuiva numai dac aduce ar(umente
care mi !e par corecte.
114.___ Sunt !uperficia#$ ,n munc* dac ceea ce am de
fcut mi !e pare neintere!ant.
115.___ Con!ider c e!te o pierdere de timp !2i panifici
aciunie.
1%6.___ Dac vd c o per!oan e!te ,n dificutate* o a-ut*
c+iar dac nu o cuno!c.
1%1.___ mi petrec mut timp medit7nd a!upra pro"emeor
vieii.
1%%.___ C7nd fac cuno'tin cu cineva* (!e!c imediat
!u"iecte de conver!aie.
1%).___ Sunt o per!oan cu iniiativ.
1%/.___ Dac o munc mi !e pare foarte difici* o a"andone..
1%0.___ 9m preri diferite de cee ae per!oaneor din -uru
meu.
1%1.___ 9runc +7rtii #am"aa-e* "iete$ pe !trad.
1%3.___ C7nd vreau ! reai.e. ceva* nu m intere!ea.
!entimentee ceor care m ,mpiedic ,n aciune.
1%4.___ Mi2e (reu ! ,nviore. o per!oan picti!it.
1%5.___ M "ucur din pin de orice !ucce! a meu.
1)6.___ mi pace ! mi !e !pun ce am de fcut.
1 = mi se potrivete foarte puin; = mi se potrivete puin; 3 = mi se potrivete cam pe jumtate
! = mi se potrivete mult; 5 = mi se potrivete foarte mult.
De"ira#ilitate social $D%&' ______ ()traversiune $(&' ______ *ma#ilitate $*&' ______ Contiincio"itate $C&' ______
%ta#ilitate emoional $%&' _____ *utonomie $D&' ______
%emntura______________________________