Sunteți pe pagina 1din 66

BATERIA STANFORD-BINET

PROCEDURI DE APLICARE A TESTELOR

Testul 1: VOCABULARUL

Acest test începe pe pagina 3 a foii de răspuns. Itemii 1-14 sunt Itemii Vocabularului
Imagine. Să fiţi siguri că Itemii Vocabularului Oral (15-46) sunt pronunţaţi distinct. Dacă
răspunsul examinatului sugerează că un cuvânt a fost înţeles greşit, puneţi la îndoială
răspunsul şi pronunţaţi itemul din nou. De exemplu, dacă examinatul dă o definiţie pentru
itemul a permite de tipul “Ei te pot trimite” (a trimite), pronunţaţi cuvântul a permite din
nou. Ghidul scorării extinse pentru acest test începe la pagina 41 în Anexa A.

Testul 2: MEMORAREA “MĂRGELELOR”

Acest test începe la pagina 6 a foii de răspuns. În partea de sus a paginii apare un
dreptunghi ce cuprinde litera pentru nivelul de intrare şi numărul sau litera exemplului
corespunzător. Itemii pretest exemplu sunt oferiţi examinaţilor cu nivelele de intrare A-G.
Itemii exemplu 1, 2 şi 3 sunt oferiţi examinaţilor cu nivelele de intrare H-K, L-N şi O-Q.
Pentru examinaţii cărora li se oferă nivelele cele mai scăzute (A-G), folosiţi imaginea
în care sunt expuse mărgelele şi care este într-un plic din Cartea de Itemi 2. Pentru itemii de
nivel superior (H-Y) utilizaţi imaginile mărgelelor, mărgelele, vergeaua şi baza. Pentru
subiecţii mai în vârstă se foloseşte o vergea mai lungă decât cea care se foloseşte pentru
subiecţii cu vârste mici. FIŢI SIGURI CĂ EXAMINAŢII NU SE JOACĂ CU
MĂRGELELE: EXISTĂ UN PERICOL CA EXAMINAŢII DE VÂRSTE FOARTE MICI
SĂ ÎNCERCE SĂ PUNĂ MĂRGELELE ÎN GURĂ.

Testul 3: CANTITATIV

Testul începe la pagina 7 a foii de răspuns. Nu există itemi exemplu pentru acest
test. Literele mari din foaia de răspuns indică răspunsurile corecte pentru itemii cu răspuns la
alegere 15, 18, 21 şi 27. Itemii 22, 30, 32 şi 33 au, fiecare în parte, mai mult de un răspuns
acceptabil. Exemple de răspunsuri corecte sunt oferite în Cartea de itemi 1.

Testul 4: MEMORAREA PROPOZIŢIILOR

Acest test începe la pagina 9 a foii de răspuns. Pentru răspunsuri incorecte, natura
erorii poate fi indicată. Si aceasta se poate face în mai multe moduri. Când numai unul sau
câteva cuvinte sunt greşite, puteţi scrie cuvântul sau cuvintele greşite deasupra celor corecte.
În alte cazuri, răspunsul greşit poate fi scris în întregime deasupra propoziţiei în cadrul foii de
răspuns.

Testul 5: ANALIZA STRUCTURII

Testul începe la pagina 11 a foii de răspuns. Itemii exemplu sunt oferiţi pentru toate
nivelele de intrare, cu excepţia Nivelelor A-C. Pentru itemii 7-42 este necesar un cronometru
2

sau un ceas cu secundar. Itemii exemplu şi Itemii 1-6 nu sunt cronometraţi. Limitele de
timp apar în foaia de răspuns, în Cartea de itemi nr. 1 şi în Figura 8 de mai jos.
Înregistraţi “P” sau “F” în foaia de răspuns pentru Itemii 1-6. Aceşti itemi solicitaă
utilizarea unui suport de lemn neted. Numai piese întregi sunt utilizate pentru Itemii 1 şi 2 şi
numai piese tăiate sunt utilizate pentru Itemii 5 şi 6. Atât piese întregi, cât şi piese tăiate sunt
utilizate pentru Itemii 3 şi 4.
Itemii 7-24 solicită examinatul să utilizeze cuburi pentru a duplica modelul
examinatorului. Examinatorul construieşte modelele pentru Itemii 7-18 în interiorul cutiei dar
în faţa examinatului. Itemii 19-24 sunt construiţi pe masă, în timp ce examinatul priveşte.
Pentru fiecare item, oferiţi examinatului numărul exact de cuburi necesare pentru structură
(desen). Celelalte cuburi trebuie înlăturate de fiecare dată şi, de asemenea, ele trebuie să fie
amestecate bine înainte de a trece la următorul item.
Itemii 25-42 cer examinatului să utilizeze cuburi pentru a copia imaginea unei
structuri formate din cuburi. Pentru fiecare item, daţi examinatului numărul exact de cuburi
necesare pentru a realiza structura. Amestecaţi bine cuburile de fiecare dată înainte de a trece
la următorul item.
Pentru itemii 7-42, scoraţi în felul următor:
P (Reuşit) – Examinatul realizează duplicatul modelului în timpul limită.
F (Eşec) - Examinatul nu reuşeşte să realizeze duplicatul în timpul limită
RF (Eşec inversat) – Examinatul completează structura corect şi în timpul limită, dar
desenul este întors la 900 sau mai mult
TF (Eşec privind timpul) – Examinatul completează structura corect, dar după ce limita
de timp a expirat

Itemii Exemplu (Pag.pt. Număr Metoda Limita de


Itemii din carte de cuburi timp
1-6 - - Utilizaţi un suport de lemn -
7-10 Exemplul 1 (p.175) 1 Construit în interiorul cutiei 30 s. fiecare
11-16 Exemplul 2 (p. 181) 2 Construit în interiorul cutiei 30 s. fiecare
17-18 Exemplul 2 (p. 181) 3 Construit în interiorul cutiei 30 s. fiecare
19-24 Exemplul 3 (p. 189) 4 Construit pe masă 45 s. fiecare
25-30 Exemplul 4 (p. 203) 3 Folosiţi imaginea din carte 30 s. fiecare
31-34 Exemplul 5 (p. 221) 4 Folosiţi imaginea din carte 45 s. fiecare
35-36 - 4 Folosiţi imaginea din carte 45 s. fiecare
37-38 - 6 Folosiţi imaginea din carte 60 s. fiecare
39-42 - 9 Folosiţi imaginea din carte 90 s. fiecare
Figura 8. Administrarea testului ANALIZA STRUCTURII

Un item aparţine doar uneia din cele 4 categorii descrise mai sus. Un exemplu de eşec
apare când examinatul aranjează 3 cuburi corect într-o structură de 4 cuburi dar întoarce al
patrulea cub cu 900 faţă de structura stimul. În acest caz examinatul eşuează în a realiza
duplicatul structurii. Se încercuieşte”RF” numai când feţele tuturor cuburilor sunt corecte
puse în structură, însă structura în întregime este întoarsă 900 sau mai mult. “TF” este
încercuit numai pentru realizările corecte în totalitate, dar după expirarea timpului limită.
Spaţiul oferit în foaia de răspuns poate fi utilizat pentru diagramarea structurilor
incorecte ale examinatului pentru Itemii 7-42. Această informaţie poate fi folositoare când
încercaţi să verificaţi eşecurile examinatului.
3

Trebuie să demonstraţi eşecul invers dacă examinatul aliniază greşit un item exemplu.
Arătaţi că desenul este corect dar rotit şi arătaţi-i cum să facă corect. Examinatorii nu trebuie
să realinieze nici un eşec inversat pentru Itemii 7-42.

Testul 6: ÎNŢELEGEREA

Începe la pagina 13 a foii de răspuns. Primii 6 itemi solicită examinatul să arate


variate părţi ale corpului dintr-o imagine a unui copil. Dacă examinatul nu arată clar, înlocuiţi
cuvântul atinge cu “Arată”.
Itemii 7-42 solicită un răspuns verbal. Itemii 7-20 sunt citiţi examinatului, în timp ce
itemii 21-42 sunt arătaţi examinatului pentru a fi citiţi. Itemii 24, 31, 32, 36, 41 şi 42 necesită
două răspunsuri corecte pentru a primi credit. Un asterisc atrage atenţia asupra acestei reguli
de scorare. Ghidul de scorare extins pentru Itemii 7-42 este în Anexa B.

Testul 7: ABSURDITĂŢI

Acest test începe la pagina 17 din foaia de răspuns. Un item exemplu este oferit numai
pentru Nivelele A şi B. Itemul exemplu şi Itemii 1-4 sunt cu răspunsuri multiple la alegere.
Alegerea corectă pentru fiecare item este desemnată cu o literă mare în foaia de răspuns.
Itemii 5-32 solicită răspunsuri verbale. Pentru aceşti itemi, înregistraţi răspunsurile
examinatului cuvânt cu cuvânt. Fiecare item este listat în foaia de răspuns. Ghidul extins de
scorare îl găsim în Anexa C.

Testul 8: MEMORAREA CIFRELOR

Testul începe la pagina 19 a foii de răspuns. Acest test are două părţi, Cifre în ordine
directă şi Cifre în ordine inversă. Scorul brut pentru acest test este calculat prin adunarea
scorurilor individuale la cele două părţi.

Testul 9: COPIEREA

Acest test începe la pagina 20 a foii de răspuns. Nu există itemi exemplu pentru
acest test.Itemii pentru Nivelele A-F solicită examinatului să realizeze duplicatul modelului
examinatorului realizat din cuburi. Ghidul de scorare pentru itemii Nivelelor A-F apare
numai în cartea de itemi. Desenele pentru itemii 1-3 sunt construiţi vertical, în timp ce Itemii
4-12 sunt realizaţi orizontal pe masă. Itemii pentru Nivelele G-N solicită examinatului să
copieze desenele din foaia de răspuns de la paginile 29-36, marcată drept “Itemii Copierii”.
Examinatul trebuie să primească un creion ascuţit şi o radieră. Fiţi sigur ca numărul itemului
să fie scris în locul corespunzător (alături de cuvintele “Numărul itemului”) în foaia de
răspuns. Ghidul de scorare pentru Itemii Nivelelor G-N sunt în Anexa D.

Testul 10. MEMORAREA OBIECTELOR

Testul începe la pagina 21 a foii de răspuns. Imaginile stimul trebuie să fie arătate
examinatului cu o frecvenţă de o imagine pe secundă. Totuşi, timpul necesar pentru
întoarcerea paginii este suficient pentru a echivala cu o secundă. Nu este necesar cronometrul.
Examinatul trebuie să identifice corect imaginile în ordinea corectă a prezentării
lor. In foaia de răspuns, răspunsurile corecte sunt cu litere bold şi sunt date în ordinea corectă
a apariţiei lor. Răspunsurile incorecte sunt scrise normal. Înregistraţi răspunsurile
4

examinatului în ordinea în care else sunt oferite, marcând numărul corespunzător în spaţiul
oferit după fiecare alegere.
De exemplu, la Itemul exemplu nr. 1, dacă examinatul arată întâi spre lingură şi apoi
spre fluture, înregistraţi “1” după lingură şi “2” după fluture. Sau dacă examinatul arată întâi
spre fluture şi apoi spre lingură, înregistraţi “1” după fluture şi “2” după lingură. Dacă
examinatul a arătat obiectele corect şi în ordine corectă, înregistraţi “P” în foaia de răspuns.
Cu “F” se înregistrează dacă examinatul a arătat corect obiectele dar în ordine greşită ori nici
ordinea şi nici alegerea nu sunt corecte.

Testul 11. MATRICILE

Testul începe la pag. 22 a foii de răspuns. Patru itemi exemplu, precum şi Itemii 1-22
sunt itemi cu raspunsuri multiple la alegere. Itemii 23-26 solicită examinatul să completeze
matricile prezentate în foaia de răspuns la pag. 37 şi 38. Pentru fiecare din aceşti 4 itemi
examinatul îşi scrie direct răspunsul în foaia de răspuns.

Testul 12. SERII DE NUMERE

Testul începe la pagina 23 din foaia de răspuns. Înregistraţi răspunsurile examinatului


în liniile corespunzătoare. Ambele părţi ale răspunsului trebuie să fie date în ordinea corectă
pentru a trece itemul. Nu există credite parţiale.
Cei mai mulţi examinaţi care pot rezolva corect itemii din acest test pot face asta în 2
minute sau chiar mai puţin. De aceea, dacă un examinat a lucrat două minute la un item fără a
oferi vreun răspuns, se sugerează ca examinatorul să oprească examinatul şi să treacă la
următorul item.

Testul 13: INDOITUL ŞI TĂIATUL HÂRTIEI

Acest test începe la pagina 25 a foii de răspuns. Toţi itemii sunt aranjaţi în format de
alegere multiplă. Alegerea corectă pentru fiecare item este capitalizată. Încercuiţi răspunsul
examinatului, precum şi literele “P” sau “F”.

Testul 14: RELAŢII VERBALE

Testul începe la pagina 26 a foii de răspuns. Un cuvânt cheie pentru fiecare item a fost
oferit pentru a ajuta examinatorii să înregistreze răspunsurile în liniile corespunzătoare.
Înregistraţi răspunsurile cuvânt cu cuvânt. Un ghid de scorare extins apare în Anexa E.

Testul 15: CONSTRUIREA ECUAŢIEI

Testul începe la pagina 28 a foii de răspuns.Înregistraţi răspunsurile examinatului


cuvânt cu cuvânt în liniile corespunzătoare. Cei mai mulţi examinaţi care pot rezolva corect
itemii acestui test pot s-o facă în două minute sau mai puţin. De aceea, dacă examinatul a
lucrat 2 minute la un item fără a produce vreun răspuns, se sugerează ca examinatorul să
oprească examinatul şi să treacă la itemul următor
Deoarece itemii acestui test au o varietate de răspunsuri corecte, examinatorii trebuie
să fie familiarizaţi cu cheile de scorare oferite în cartea de itemi şi cu anumite reguli
5

matematice. Cheia de scorare listează multe ecuaţii corecte, dar există alte aranjamente care
fac adevărate ecuaţiile şi care trebuie scorate ca reuşite.
Următoarele sunt câteva indicaţii generale ce trebuie urmate când scorăm ecuaţiile
verbale sau scrise pentru acest test:
1. Ambele părţi ale ecuaţiei pot fi inversate faţă de modelele oferite de cheia de scorare, dacă
ordinea numerelor şi a semnelor nu este deranjată. De exemplu, dacă a + b = c x d, c x d
= a + b.
2. În ecuaţiile în care lipsesc simbolurile de grupare cum ar fi parantezele, ordinea operaţiilor
aplicate este următoarea: (1) operaţiile de înmulţire şi de împărţire vor fi efectuate întâi, de
la stânga la dreapta şi (2) operaţiile de adunare şi scădere sunt făcute apoi, în ordine de la
stânga la dreapta. De exemplu, 6 + 12 : 3 = 10 (Nu 6); 20 – 5 x 2 = 10 (Nu 30)
Trei ecuaţii corecte care au fost omise din prima printare a Cărţii 4 este reprodusă aici:
Item 4: 1 + 5 - 2 = 4
5+1 - 2 = 4
Item 15: 13 - 3 = 1 + 4 + 5
6

ANEXA A

TEST DE VOCABULAR

Instrucţiuni generale pentru scorarea testului de vocabular

Acest test cuprinde două părţi: vocabularul în imagini si vocabularul oral. Itemii
de la 1 la 14 sunt itemi de vocabular în imagini şi itemii de la 15 la 46 sunt itemi de
vocabular oral.
Scopul probei de vocabular în imagini este să determine dacă vederea unui
obiect familiar provoacă recunoaşterea şi denumirea lui printr-un cuvânt potrivit.
Pentru a trece de un item, trebuie obţinut cuvântul precis care defineşte imaginea.
Când este dat un răspuns care descrie obiectul sau îi defineşte utilizarea, răspuns de
genul „O conduci” pentru maşină, vom clarifica răspunsul întrebându-l pe subiectul
examinat „Da, dar cum se numeşte?”.
În ceea ce priveşte itemii probei de vocabular oral subiectului examinat i se
cere să dea echivalentul unei definiţii de dicţionar sau un sinonim al cuvântului pentru
a trece itemul. Răspunsul subiectului examinat va fi considerat eronat atunci când
definiţia este în mod evident incorectă sau atunci când sunt precizate anumite
atribute nesemnificative ale definiţiei cerute, ca, de exemplu, „Hârtie” pentru definiţia
plicului. Instrucţiunile de scorare includ definiţii tip dicţionar, precum şi exemple de
răspunsuri ale subiecţilor examinaţi.
Răspunsurile sunt cu semnul întrebării atunci când sunt ambigue sau descriu
doar atribute parţiale ale cuvântului (subiectul urmând a fi chestionat suplimentar).
De exemplu, răspunsul „Ceva dintr-o carte” pentru definiţia cuvântului prolog este
ambiguu, pentru că răspunsul poate descrie un capitol, un titlu sau o altă parte a unei
cărţi. În acest caz subiectul va fi chestionat „Spune-mi la ce te referi?”, „Explică-mi
ce vrei să spui” sau „Spune-mi mai multe despre asta”. Dacă după ce punem o
întrebare suplimentară (ajutătoare) răspunsul obţinut este tot neclar, vom întreba din
nou. Oricum, o dată ce a fost obţinut un răspuns clar, fie el corect sau greşit, acesta
este înregistrat şi se trece la itemul următor.
Asiguraţi-vă că toţi itemii probei de vocabular oral sunt pronunţaţi cu claritate.
Dacă răspunsul subiectului examinat indică faptul că acel cuvânt a fost înţeles greşit
puneţi întrebări suplimentare şi pronunţaţi cuvântul din nou.
În cazul în care un item din proba de vocabular oral a căpătat un înţeles
regional sau curent, iar subiectul examinat răspunde în acord cu acest nou sens,
întrebaţi-l „Da, dar poţi să-mi spui şi ce altceva mai înseamnă (cuvântul)?”.
Subiectul examinat trece itemul doar dacă este obţinut un răspuns acceptabil.
7

Vocabular în imagini

1. maşina

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Maşina. Condus. Autobuz.
Tati conduce o maşină. O conduci. Ambulanţă.
Maşini de curse. Merge, goneşte. Maşină de pompieri.
Auto. Mergi, goneşti cu ea. Merge repede.
Automobil. Merge pe stradă. Face zgomot.
(Numele oricărei mărci, al Foloseşte benzina.
oricărui fabricant de maşini.) Tu-tuul.
Avem una.
E în garaj.
(Subiectul examinat simulează
condusul)

2. carte

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Carte. Citit. Poză (imagine).
Caiet (maculator). Are cuvinte. Ziar.
Carte cu poze. Are poze. Jucărie.
Carte de poveşti. Pagini. Drăguţă, frumoasă.
Carte de colorat. Poveste. Ora de culcare.
Abecedar. Ca să te uiţi la ea. Cutie.
ABC.
Deschisă.
(Numele oricărei poveşti.)
Biblia.

3. Floare

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Floare. Drăguţă, frumoasă. Copac.
(Numele oricărei flori.) Plantă. Fluture.
Buruiană. Poză.
În grădină.
O cultivi (o creşti).
O miroşi.
O culegi.
Smulge-o.
Are seminţe.
Albinele se duc acolo (şi arată
spre centrul florii).

4. ceas

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Ceas. Spune ora. A privi.
Ceas cu cuc. Tic-tac. Televizor.
Ceas deşteptător. Trezeşte. Radio.
Timpul. Numere.
Ore.
Minute.
Secunde.
7:20 sau 8:20.
8

5. iepure

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Iepure. Animal. Pisoi.
Iepuraş. Îmblănit. Hamster.
Jack iepuraşul. Mănâncă morcovi. Căţeluş.
Peter iepuraşul. Mişcă din nas. Urs.
Ţup-ţup. (Arată spre imagine cu
Pufos. degetul şi numeşte părţi ale
Are urechi lungi. corpului).
Sare.

6. foarfece

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Foarfece. Tăietor. Cuţit.
Pereche de foarfece. Taie. Ciocan.
Tai cu ea. Hârtie.
Tai, tunzi părul. Lipici.
Tai hârtie.
Ascuţit.

7. ciocan

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Ciocan. Unealtă. Lemn.
Zdrobeşte. Îl construieşti.
Loveşte. Cui.
Ceva cu care loveşti.
Ceva greu.
Ceva cu care zdrobeşti.
Poc – Poc.
Când construieşti ceva.
Loveşti cuie.

8. steag

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Steag. Băţ de steag. Băţ.
Steagul american. Se umflă în vânt. Cer.
Stele şi dungi. Pentru vânt. Îl mişti.
Stindard. Spui jurământul de credinţă. Linii.
Drapel. Roşu, alb şi albastru. Material.
Flutură-l. Stele.
Îl ţin. Zboară.
Salut.
9

9. bufniţă

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Bufniţă. Pasăre. Papagal.
Păsărică. Vultur.
O pasăre care zboară noaptea şi Pui.
face buhu-hu.
Zboară.
Buhu-hu.
Face zgomot noaptea.
Prinde şoareci.

10. bâtă

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Bâtă. Obiect din baseball. Baseball.
Bâtă de baseball. Loveşti cu ea. Jocul de baseball.
Bâta pentru minge. Loveşte mingea. Joc cu mingea.
Loveşte mingea cu bâta Jucătorul de baseball loveşte Jucător de baseball.
mingea cu ea. Pentru băieţi.
Băţ, baston.
Rachetă (de tenis).

11. lopată

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Lopată. Pentru nisip. Lingură.
Cazma. Jucărie. Greblă.
Unealtă. Mop (pămătuf de şters pe
O unealtă folosită la săpat. jos).
Săpător. Aspirator.
Iei murdăria cu ea. Ciocan.
Sapi gropi.
Iei zăpada cu ea.
O găseşti la fermă.

12. drum∗

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Drum. Pentru maşini. Alee.
Stradă. Mergi, călătoreşti pe ea. Munte.
Uliţă. Conduci maşina pe ea. Cai.
Şosea. La ţară. Fermă.
Autostradă. Copaci.
Casă.
Praf.
Pavaj.
Gard.


Dacă subiectul examinat denumeşte altceva din imagine în afară de „drum”, arătaţi-i drumul şi întrebaţi-l „Da,
dar ce este ăsta?”.
10

13. pod∗

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Pod Apă Pentru vapoare
Pod pentru trenuri Râu Gard
Pod rabatabil Drum Urcă-te
Pod peste un drum Pentru autovehicule Pentru Baraj
trenuri
Tuu-tuu
Traversează râul
Traversează-l

14. miel

Corect, acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Miel Animal A îndura
Oaie Lână Vaca
Pui de oaie Face: Beee ! Pisica
La o fermă Capra
Mănâncă iarbă Copil
Liana are unul Porc
Bunicul la ţară are unul Câine
S-a pierdut de mama lui (Arătând şi numind părţi ale
corpului)


Dacă examinatul numeşte ceva în poză, diferit de “pod”, arătaţi către pod şi întrebaţi: “Da, dar ce este
aceasta ?”
11

Vocabular oral

15. dolar : 1.Unitatea monetara de baza a multor tari , echivalentul a 100 de centi
2. Bancnota, chitanta, sau monezi valorand un dolar.

Răspuns acceptat Cu semnul întrebării Incorect, respins


Bani George Washington Verde
Moneda Pune un dolar intr-un bancomat si Un sfert
ia restul.
Bancnote Du-te la banca 10 penny
Bani verzi pe care ii dai Cheltu-ie-i Are numere pentru a spune
atunci cand cumperi ceva cat de mult
Bani pe care ii dai oamenilor Atunci cand platesti pentru ceva
100 de centi Atunci cand cumperi ceva
100 de pennii Ceva pentru a cumpara mancare
Bani gheata
Chitante in dolari
Dolar de argint
Chitanta (factura)

16. plic : 1. invelitoare de hartie folosita pentru a pastra scrisorile.


2. ceva ce se infasoara ca o invelitoare

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Ceva in care pui scrisoarea Ca o scrisoare Deschizi
Pui vederile in el Un mic colet Hartie
Primesti posta in el Ce iti aduce postasul Timbre
Hartie in care pui chestii si Pui adresa pe el Cutie postala
apoi o trimiti prin posta
Pui timbre pe el pentru a-l Are o forma rectangulara
expedia
Il pui in cutia postala
Trimite-l prin posta
Tu il deschizi
Ceva ce citesti
Pui lucruri in el si-l lingi
Tu pui lucruri in el

17. papagal: 1. oricare dintre pasarile multicolore tropicale, care poseda un cioc
scurt, curbat si incovoiat si care in unele cazuri sunt capabile sa imite sunete si
cuvinte umane.
2. o persoana care imita ceva fara a intelege ce imita – Mimica fara
sens.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


O pasare Un animal de casa Poate musca pe cineva
O pasare draguta Are aripi Ceva ce il gasesti in
magazine
O pasare care vorbeste Zboara si traieste intr-o cusca Il poti prinde
O pasare pe care o inveti sa Are pene Ceva pe care il poti hrani si
vorbeasca avea grija de el.
O pasare tropicala sau Animal care zboara si vorbeste
semitropicala
O pasare cu penajul in culori Ceva care vorbeste
diferite
Papagal Are diferite culori
Vorbeste ca oricine Ceva care zboara
Imitatie La gradina zoologica
12

18. Răget : a produce un sunet puternic ca urmare a supararii, frustrarii sau


excitarii.- 1.Sunetul produs de un animal sau un om in durere sau la manie. 2. un
sunet puternic si adanc asemantor sunetului produs de valurile care se sparg.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Zgomot puternic Te sperie Monstru
Facand un zgomot puternic Tipat Muscatura
Animal care produce un Cineva este nebun Dinte
zgomot puternic
Asemenea leului care Tu esti nebun O minge.
cheama pe cineva
Ragetul leului Masinile fac zgomot
Sunetul tunetului
(examinatorul produce un zgomot
(raget) puternic)

19. Soldat : 1. o persoana care se afla in cadrul fortelor armate. 2. un recrut


barbat sau femeie sau un ofiter..
1. a servi ca soldat
2. a se purta ca un soldat

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Munceste in cadrul armatei Jucarie Saluta
O persoana care lupta in Barbat in uniforma Impuscaturi
razboi
Un barbat care merge la Barbat care isi ucide dusmanii Baieti imbracati in verde
razboi
Un barbat care lupta – pentru Barbat care are o arma Are o palarie mare si arma
libertate
Lupta pentru tara lui Defileaza la parada Merg pe cai
Soldat Proteaja tara Cowboy
Luptator Mărşăluieşte Ei fac arme
Pazeste ceva Ca cineva imbracat
Ceva asemeni unui politist
Ucide oameni

20. fals: adj. imitatie – v. a pretinde- 1. o persoana sau un lucru care nu este
original (veritabil); o frauda. 2. o copie fara valoare care se pretinde a fi reala. 3. o
schimbare brusca intr-o anumita directie pentru a-si insela un oponent.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Artificial Un gen de minciuna Exact la fel dar fals
Prefacut Imitatie Având o cursă
Nu este real Ceva care inseala oamenii Facand figuri
Nu este adevarat Oamenii nu te cred – spui Lovindu-l
minciuni
Se pretinde altcineva Costum sau masca Spunand glume
Incerci sa imiti ceva ce nu Daca strugurii sunt falsi tu nu-i Cineva a palit
esti poti manca
Te prefaci ca faci ceva – Te prefaci ca faci ceva. Lasă-l
care nu este asa in realitate
Spui ceva si nu crezi in ce Pacaleste pe cineva.
spui
Inventezi Pacaleste-l
Nu prea faci aceasta Pacalesti pe oameni –
Ai o aparenta inselatoare
13

21. fabrică : o cladire sau uzina in care bunurile sunt produse

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Uzina O cladire Un magazin
Loc unde oamenii fac lucruri Ceva in care lucrezi Ca un mic magazin
O cladire mare cu utilaje mari Ceva cu masini mari. Unde te duci ca sa iei bunuri
unde multi oameni muncesc si
produc bunuri sau alimente
Acolo unde ei fac lucruri Locuri unde oamenii muncesc Unde sunt prajituri
Acolo unde produc Pentru fabricarea bunurilor Au lucruri de mancat
autovehicole (sau alte produse
specifice)
Fabricile de ciocolata produc Fabrica de autovehicole Ei obtin lapte de la vaci
ciocolata
Locuri unde se produc Tu cumperi lucruri Iti poti spala hainele cu el.
alimentele

22. a da voie : a permite; a da. 2. a admite. 3. a autoriza ceva.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


A lăsa Esti bine venit Alocatie
A permite Ti s-a permis sa faci ceva Ca o regula la care trebuie
sa te supui
Poti face ceva Cineva ii permite cuiva de a face Imprumuta ceva
ceva
Spune-le ca pot sa o faca Intreaba pe cineva daca poate Nu respecta legile
face ceva
Cineva te lasa sa faci ceva Atunci cand iti este interzis sa
intri intr-un restaurant pentru ca
nu esti imbracat corespunzator
Tu poti face ceva Asa cum nimeni nu poate intra
Permisiunea de a face ceva Presupanand ca mergem intr-un
loc
Este in regula Permis
Ai capacitatea de a face ceva. Ei te pot auzi

23. a păli: 1. a-si pierde incet culoarea sau volumul. A-si pierde elementul de
noutate; a-si pierde prospetimea 3. a disparea. 4. a pierde din intensitate – o
usoara schimbare a unei imagini sau a unui sunet.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Dispare Un fel de lumina colorata Fara putere
Dispare gradat Pantalonii se decoloreaza A improviza
Ceva care pleaca Hainele isi pierd culoarea in Teama
masina de spalat
Culoarea stralucitoare nu mai Culorile stralucitoare incep sa Asemeni albului care se
este stralucitoare paleasca transforma in roz
Culorile devin mai strerse Lasati un material in bataia Imaginatie
soarelui si acesta se va
decolora
Asemeni florilor care se usuca Se schimba intr-o culoare Trist
diferita
Sfarsitul cantecului la radio; Ceva care este purtat Murdar
muzica se aude din ce in ce
mai incet
Sunetul se aude mai incet Se micsoreaza
Iese din vedere
Dispare
Tu esti somnoros (ametit)
14

24. a imprumuta(a da cu imprumut) : 1. a permite uzul a ceva pentru o perioada


temporara care va fi returnat in aceasi cantitate. 2. a imprumuta bani de cele mai
multe ori cu dobanda.3. A contribui sau adauga ceva. 4. a da de la sine

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Imprumut Lasi pe cineva sa pastreze Atunci cand cheltuiesti prea
ceva ce este al tau mult
A lasa pe cineva sa imprumute Cineva are ceva ce ii este de Tu cumperei
folos altcuiva
A da ceva cuiva sa-l Cineva iti permite sa pastrezi Dai ceva de tot
foloseasca ceva
Cineva foloseste ceva si îl dă A lua cu imprumut Iei ceva
înapoi
Cineva iti da ceva sa A da
imprumuti
Ai ceva si lasi pe altcineva sa-l Ar putea da bani cu imprumut
foloseasca
Dai ceva cuiva pentru putin Imprumuta bani (sau alte
timp articole)
Dai cuiva ceva dar nu de tot
Ajuti pe cineva (dai o mana de
ajutor

25. incapabil : 1. nu este in stare; fara putere 2. incompetent 3. neeligibil

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Ii lipseste abilitatea Nu este capabil de unele Greu
lucruri
Incapabil Un este capabil de a atinge un Incredibil
scop
Nu poate face foarte mult Foarte greu de facut ceva Poate face un lucru
Nu o mai poti face Ceva este gresit cu tine Foarte bun la ceva
Incapabil de a face ceva Nu poti depinde de cineva Nu vrea sa faca ceva
Nu poti face un lucru dar altii Nu-ti poti pastra o promisiune De necrezut
pot
Iti lipseste puterea Capabil sa faca ceva

26. promovare: 1. o avansare in responsabilitate 2. un act de incurajare a


dezvoltarii unui lucru prin intermediul unor canale publicitare 3. situatia de a
avansa in grad.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Avansare Promovat Intrecere
Promovare la o alta categorie Promovat intr-un grad mai Argumente
mare
Urcare in grad Schimba slujbele Ocupat
Pus intr-o pozitie superioara Absolvit Poti face ceva singur
sau in alta slujba
Obtinerea unui post mai bun Marire salariala Oferit
Inaintat in grad Trimis in alt loc Recompensa
Mutat la o activitate mai A se acomoda Pleci de la munca
importantă si mai plina de
responsabilitati
A fgace reclama unei campanii A merge înainte Uralele multimii pentru tine
Inainte Obtii o promovare sau altceva
Premiu
15

27. Îndemn ; 1. a presa pentru o aprobare. 2. a inghionti. 3. a pleda in mod


repetat 4. a determina pe cineva sa facă ceva; sprijin verbal pe timpul acţiunii

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Persuasiune Oamenii flamanzi au o Te doare stomacul
trebuinta pentru mancare
A cere unei persoane sa faca Sentimente puternice Dai cuiva ceva
ceva ce vrei tu.
Cineva vrea ca tu sa faci ceva Ai un impuls pentru a face Te faci rau
ceva
Simti ca trebuie sa faci ceva Ai un impuls pentru a te duce Incerci sa-ti croiesti drum
undeva intr-un teatru
A continua sa tachinezi pe Fortat sa faci ceva Faci ceva
cineva
Presezi pe cineva sa faca ceva A forta O faci repede
Cineva incurajeaza pe cineva A avea chef sa faci ceva Incerci sa faci ceva dar nu
sa faca ceva poti
Char vrei sa faci ceva Faci
Vrei sa faci ceva chiar acum Faci pe cineva sa se simta
mai bine
Vrei ceva cu disperare
Nerabdator sa faci ceva
O dorinta puternica pentru ceva

28. mortal : 1. legat de moarte. 2. fiind cauza a mortii; fatal; 3 straşnic,


nemaipomenit; 5 persistent – o fiinta umana

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Mortal Nu este vrajitoare Potiune sau ceva de acest
gen
Cauzeaza moartea Vrajitoarele ii numesc pe Din alta lume
oameni muritori
Pe moarte Barbat muritor Te porti frumos
O fiinta umana Noi suntem muritori Un lucru vechi
O fiinta vie Nemuritorul nu este omenesc Un animal
Un om Normal Doctor
O persoana nu o vrajitoare Face ceva rau Puternic
O persoana normala Ceva ce exista
Copil Tu vei trai vesnic
Femeie
Barbat

29. nepreţuit: 1. Nepreţuit, foarte valoros; 2. Preţios pentru caracterul rar sau
pentru valoare în sine;

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Valorează mai mult decât banii. Ceva ca un premiu/câştig real/ Liber.
Ceva foarte valoros. adevărat. Nu este bun.
Atât de bun, că nu poate fi Care nu valorează bani. Nu este preţuit corect.
cumpărat cu bani. Nu este de vânzare. Preţul a ceva.
Valorează atât de mult încât nu Nu se pune preţ pe el. Nu valorează nimic.
are preţ. Ceva vechi, ca un vas antic. Nu constă/nu face mult.
Având mare valoare. Costă o grămadă. Plătit mai mult decât
Prea scump de cumpărat. valorează.
Nu se pune preţ pe el.
Cât de mult costă ceva.
Ieftin.
16

30. falsitate: 1. Minciună; 2. Actul de a spune o propoziţie/declaraţie/afirmaţie


neadevărată; 3. Ceva care este contrar adevărului sau faptelor.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Declaraţie care nu este Fals / imitaţie. Greşeală / confuzie.
adevărată/corectă/ sinceră Greşit / greşeală. Nu foarte deştept / abil.
Minciună. Nereal. Adevărat.
Ceva care nu este adevărat / Bluf / cacialma. Trai nu prea bun.
corect. Spune poveşti.
Ceva inventat / contrafăcut. Persoană care niciodată nu
Fără corespondent în realitate, spune adevărul.
neveridic. Unde nu merge/nu se
Minciună/falsitate/ potriveşte.
Neadevărat. Ceva fals.
Cineva nu spune adevărul. Basm.
Greşeşti / nu ai dreptate.

31. prompt : Adj. 1. La timp; 2. A face repede; 3. Imediat; 4. Fără întârziere; 5.


Reacţie rapidă.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


La timp. Gata, pregătit, dispus, rapid, Corespunzător, propriu,
Fără întârziere. prompt. corect, decent.
Neîntârziat, nu târziu. Exact, corect, precis. Eficient.
A fi rapid. Exact, precis, corect, Nu înţelege bine.
A face repede. scrupulos, punctual. Satisfăcut, convins.
Fă-o repede. Curând. Mândru, orgolios, trufaş;
A aminti cuiva. Pe subiect. splendid.
Când profesorul îţi citeşte Cineva te ajută. Abrupt, brusc.
replica ta dintr-o piesă. Ceilalţi te conving de ceva. A ridica ceva.
A reacţiona rapid. Cocoţat pe un scaun.

32. incizie : 1. Acţiunea de tăiere a unei suprafeţe cu o unealtă ascuţită. 2. O


tăietură (manevră) de natură chirurgicală făcută într-un ţesut. 3. Tăietură făcută la
suprafaţă, ca într-o frunză.

Acceptat Parţial acceptat Respins


Tăiere. Operaţie, funcţionare. Boală.
Tăiere într-o operaţie. Chirurgie. A lua o lovitură / un şut / o
Tăiere ca cea făcută de Cicatrice, urmă. împuşcătură.
doctor. Rană. Nu te-ai hotărât.
A tăia pe cineva. Deschidere largă. Nu iei o decizie.
Tăiere cu un bisturiu. A deschide pentru operaţie. Alegi ceea ce nu trebuie.
A tăia/a despica cu un cuţit A introduce ceva. Ceva înăuntru.
(deschizătură, despicătură). A te coase. Speriat.
Doctori făcând o incizie.
17

33. a stârni: v. 1. A trezi din somn ori dintr-o stare de inactivitate. 2. A incita. 3. A
deranja animalele din culcuşurile/adăposturile lor; 4. A provoca cuiva trezirea. 5.
Un semnal pentru a trece la acţiune.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Trezeşte, deranjează Activ. Grabă.
Deranjează. A duce cu maşina de colo A creşte, a educa.
Excită, provoacă. până colo. A fi suspicios.
Agitare, mişcare, stârneşte. A deveni gălăgios. Sare, tresaltă tot timpul.
Trezeşte. Trezeşte, stârneşte. Mergere, plimbare de jur
A face pe cineva să se Trezeşte, stârneşte împrejur, hoinăreală.
trezească. sentimentele cuiva. A promova.
A face pe cineva să se mişte. A îmboldi, a stimula pe cineva. A tăia frunză la câini.
A căpăta atenţia cuiva. A ajuta pe cineva. Corupt.
A face să se întâmple ceva. A supăra pe cineva.
Ieşire.
A fi zgomotos, ţipător.

34. a distrage atenţia: 1. A schimba direcţia; 2. A trage pe linie moartă, a abate


de la ţelul propus; 3. A arăta ceva, pentru a ascunde altceva.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Schimbare. A abate o persoană (sau un În afara subiectului.
Distragere, tulburare, râu). Diferit, separat.
zăpăcire. A scăpa, a reuşi să scape. Care nu seamănă cu ceva.
A provoca o schimbare de A da atenţie cuiva. Încearcă să spună ceva diferit.
direcţie. A face zgomot pentru a atrage A despărţi, a dezbina, a
A atrage atenţia cuiva, atenţia. împărţi, a repartiza.
A fi atent la altceva. A duce pe o cale greşită, a O parte, un fragment din ceva.
A îndrepta gândurile cuiva înşela, a induce în eroare. Neacceptare.
spre altceva. Direct, drept, imediat, apropiat;
A duce în altă parte. sincer.
A îndruma pe alt traseu. A face ceva.
A schimba subiectul.
Schimbare de direcţie.

35. profeţie : 1. Prezicere sau prevestire/prevedere; 2. Cuvintele inspirate ale unui


profet, văzute ca proclamarea voinţei divine; 3. Declaraţia unui profet dată oral sau
în scris.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Predicţie. Spune despre ceva. Credinţa.
Prezicere, prorocire. Vorbe de înţelepciune. Lege, autoritate, justiţie, drept.
Spus de un profet. Ceva religios. Legendă.
Ce se presupune a se Ceva din Biblie. Străvechi mod de gândire.
întâmpla. În legătură cu profeţii. Mesagerul domnului.
Spunerea viitorului. Scriptura. Sfânt, pios, evlavios.
Spus înainte de a se întâmpla. Soartă, moarte, distrugere. Face o promisiune.
Ceva ce se va adeveri oricum. Învăţătură.
A avea profit.
Bancnote.
18

36. demn de încredere : 1. Credibil, sigur; 2. Demn de încredere.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Credibil. Real. Uluitor, uimitor.
Posibil, previzibil, normal. Adevăr. Incredibil, necredibil.
Demn de încredere, de Credinţă. Fantastic.
nădejde, te poţi bizui. Bun de ceva. Mare, important.
Sincer, corect, adevărat. Opusul lui “incredibil”. Credit, crezare, incredere,
Nu uluitor/uimitor. reputaţie, renume.
Ceva ce poate face. A da crezare cuiva.
Ceva demn de încredere / de Aşa le trebuie, o merită.
nădejde. Capabil să facă ceva. Normal.
Reputabil.
A fi (capabil) de încredere.
Poţi conta pe cineva.

37. prolog : 1. Introducere la o operă literară; 2. Un discurs ţinut în faţa


spectatorilor la începutul unei piese; 3. Începutul unui eveniment sau act.

Acceptat Parţial acceptat Respins


Introducere. Explicaţie. Dialog.
Începutul a ceva. Înaintea. Discuţie între mai mulţi
La începutul cărţii. Ceva în/din carte. oameni.
Înainte de povestire. Scurt sumar al poveştii. Poveste.
Paragraf înaintea poveştii Citit – îţi spune despre el. Sfârşitul poveştii.
principale. Cuvântare. La sfârşitul cărţii.
Spune despre ce va fi vorba. A amâna ceva.
Discurs, cuvântare înainte de
ceva.
Afirmaţie înainte ca ceva să se
întâmple.

38. docil : 1. Pasibil de a fi influenţat, de a fi învăţat, de a fi educat; 2. Bun de


turnat într-o formă sau modelat; 3. Supus conducerii; 4; Maleabil.

Acceptat Parţial acceptat Respins


Calm. Drăguţ. Arogant.
Influenţabil Uşor. Încăpăţânat, dificil, persistent,
Linişte, tăcere, nemişcare, Politicos. ferm, hotărât.
tihnă, odihnă, pasivitate. Timid, fricos, şovăielnic. Întunecos, trist, disperat.
Blând, îmblânzit, cuminte, Timid. Trândav,leneş.
inofensiv, supus. Greoi, nu se mişcă repede.
Pasiv. Speriat.
Nesupărăcios, care nu e iute
la mânie.
Blând, dulce, prietenos,
amabil, tandru.
Paşnic, liniştit, tihnit.
Supus, blând, cuminte.
Se înţelege cu toată lumea.
Maleabil.
Educabil.
19

39. incandescent : 1. Care produce lumină vizibilă la încălzire; 2. Strălucitor,


luminos; 3. Cunoscut pentru calitatea exprimării.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Strălucitor, vesel, isteţ. Lumină. A lumina, a face lumină.
Strălucitor, entuziast, Lumină incandescentă. Neluminat / neluminos /
îmbujorat. Bec electric. nestrălucitor.
Luciu, strălucire, lumină. Ceva în legătură cu lumina. Nu se vede prin el.
Strălucitor, vesel, isteţ, licărire. Ca o lumânare. Neclar.
Strălucitor. Vizibil. Cu ştiinţă, cu îndemânare.
Produce lumină. Încălzeşte ceva. Opusul candescenţei.
Licăriri în întuneric. Candid, cinstit, sincer, naiv.

40. filantropie: 1. Dorinţa de a spori bunăstarea societăţii; 2. Ajutor acordat sub


formă de donaţii în bani sau obiecte; 3. Grija pentru umanitate; 4. Organizaţie
având ca scop sporirea bunăstării umanităţii.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Generozitate. Cineva care este drăguţ, Ştiinţă, cunoştinţe,
Dragoste pentru oameni. amabil. îndemânare.
A da / a dărui cu generozitate. Serviciu, amabilitate. Studiu a ceva.
Serviciu pentru oameni, în Suport / sprijin artelor. Studiul oamenilor.
serviciul oamenilor. Organizaţie ca sponsori. Studiu al vieţii umane timpurii.
A face bine celorlalţi. Ceea ce face filantropul. Un fel de psihologie.
A dărui o mulţime de bani Cineva care are o mulţime de
pentru ajutorarea oamenilor. bani.
Proiect social. Cu amabilitate.

41. şarlatan : 1. Persoană care îi induce pe alţii în eroare, pretinzând, în mod fals,
că are cunoştinţe în anumite domenii sau îndemânarea unui expert; 2. Impostor,
şarlatan, escroc.

Acceptat Parţial acceptat Respins


Fals. Persoană rea. Glumeţ.
Şarlatan, impostor, vraci. Pungaş, escroc. Hoţ.
Impostor. Cu două feţe. Romantic.
Artist al argumentelor. Acţionează cu viclenie. Cavaleresc, nobil.
Trişor. Cineva care crede ceva şi Persoană credulă.
Înşelătorie, înşelăciune, spune altceva. Imaginar sau pretins.
impostor, şarlatan. Prezentare falsă. Împotriva principiilor.
Cineva care pretinde a fi ceea Nereal. Persoană care vinde diverse
ce nu e. obiecte.
20

42. retroactiv: al cărui efect se manifestă înainte de momentul producerii.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


A pune o dată din urmă, a Înapoi. Contracarare.
reactualiza ceva. Se întoarce la tine. Foarte activ.
A se întoarce la ceva. În legătură cu trecutul. Neactiv.
Se întoarce pentru a include. Care are efect după După perioada de odihnă
Ca o lege care are efect producerea faptului / redevine activ.
înainte de a fi votată. evenimentului. Activ împotriva a ceva.
În legătură cu ceva ce s-a Acţionează după ceva. Impotriva a ceva – a merge pe
întâmplat deja. Acţionează împreună cu altă cale.
altceva.
Ceva s-a întâmplat din cauza
a ceva.
Ceva ce s-a întâmplat în trecut
va avea efect acum.
Ceva legat de problemele
guvernamentale.

43. repaus: 1. Starea de repaus, de odihnă; 2. Absenţa activităţii, relaxare; 3.


Absenţa grijilor; 4. Calmitate, seninătate, tihnire; 5. A sta întins, culcat în repaus;

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Odihnă, pauză. Nu stă drept, în picioare. A pune încă o dată.
A sta întins jos. A împiedica, a reţine. A împodobi din nou.
A lua-o uşor. A se aduna. A regândi.
Relaxare. Loc retras, unde mergi să te A lua înapoi.
Somn, dormit. relaxezi. A pune din nou într-o situaţie
A nu face nimic. similară.
Solitudine. A schimba poziţia.
Pace, linişte.

44. tentativă : 1. Incomplet dezvoltat / manifestat / realizat / crescut; 2. Nu sigur /


nesigur; 3. A vrea să faci ceva fără să reuşeşti; 4. Acţiune care, dacă nu ar fi
împiedecată de ceva, s-a

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Temporar Neliniştit Periodic
Nedefinit N-aş putea spune Final
Nu-i gata Nu se poate decide Alert
Se poate schimba Nervos A ţine partea
Poate Rămas în aer De acord
Nu-i sigur Fiţi atenţi
Nesigur Ascultaţi
Ezitant Sfios
Experimental
Preliminar
21

45. Testator: s. O persoană care-şi face testamentul înainte de moarte.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Persoană care-şi face testament Ceva cu un testament. Executorul unui testament
Moare cu un testament O voinţă Cineva care testează.
făcut exprimă voinţa înainte de O persoană care dă Îşi da teste
moarte privind bunurile sale O persoană care moare. Cineva care depune mărturii
pentru ceva
O persoană care lasă lucruri.
Cineva care este testator.

46. dificil: adj. 1. Care prezintă dificultăţi; greu (de făcut), anevoios, complicat,
greu de rezolvat; greu de lucrat sau de controlat. 2. (Despre persoane şi despre
caracterul lor) Care se împacă greu cu alţii, greu de mulţumit; exigent, mofturos,
capricios; susceptibil.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Anevoios Nu e uşor Nu înainte
Complicat Incorect Aparte de
Greu de rezolvat Nu e bun pentru tine Ceva care nu merge
Greu de lucrat Nu pare în regulă Vine înainte
Care prezintă dificultăţi Face probleme Duce în altă parte
Greu de mulţumit Grosolan Iţi face rău
Exigent
Capricios
Susceptibil
22

Anexa B.
Test de înţelegere (comprehensiune)

Reguli generale pentru scorarea testului de comprehensiune.

Regulile de scorare a testului de comprehensiune (Nivelele D-U) includ


motivele care includ răspunsuri acceptabile şi exemple de reuşită, incertitudine
şi eşec pentru fiecare item. Scorarea este fie pentru reuşită, fie pentru eşec
pentru toţi itemi de comprehensiune, nu există credit parţial. Fiecare item
precedat de un asterisc îi cere examinatorului să ofere două răspunsuri corecte
pentru a putea promova întrebarea. Toate celelalte întrebări solicită un singur
răspuns corect.

Pentru itemii cu asterisc, uneori examinatul se va opri după ce va da un singur


răspuns la un item care solicită două răspunsuri. Dacă acest lucru se întâmplă,
spune-i: „Spune-mi un alt motiv” sau „Dă-mi un alt avantaj”. Dacă examinatul
întreabă dacă mai este necesar încă un răspuns, citeşte răspunsurile acestuia
cu voce tare şi lasă să hotărască dacă mai este nevoie.

Dacă un examinat dă un răspuns corect şi un altul incorect, răspunsul nu va fi


validat. Dacă cele două motive oferite sunt în esenţă aceleaşi, răspunsul nu va
fi acceptat. De exemplu, dacă examinatul spune că automobilele sunt mai bune
decât bicicletele, fiindcă primele prind viteză mai mare şi sunt mai rapide,
răspunsul va fi respins. Ceea ce este necesar pentru promovarea unui întrebări
cu asterisc sunt două motive distincte, oferite în orice ordine.
23

Test de înţelegere

7. De ce folosesc oamenii umbrele?


Acceptă orice răspuns care indică (1) folosit pentru umbră sau (2) protecţie împotriva ploii.
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Ca să nu fie udaţi de ploaie Au nevoie de ele. Ca să nu mai plouă
Să nu fie plouaţi. Pentru ploaie. Pentru că întotdeauna plouă
Pentru a se feri de ploaie Pentru atunci când plouă. Nu o să mai plouă
Pentru a se apăra de soare. Pentru că se duc în ploaie
Pentru a asigura umbra Afară în ploaie
Pentru a menţine capul cald în
ploaie.
Pentru că merg prin apă
Este ud.
Pentru soare.
Pentru a se simţi
confortabil

8. Ce fac oamenii când le e foame?


Acceptă orice răspuns care indică (1) a mânca sau a mânca ceva specific, (2) a cere
pentru a mânca ceva, (3) a pregăti mâncare pentru a fi consumată.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Spală-te şi mănâncă Merg la un restaurant Au prea multă mâncare
Mănâncă Iau o băutură. Mama mea lucrează
Mănâncă (mâncare specifică). A o striga pe mama.
Bea lapte. Ei spun „te rog”.
Spune :Vreau ceva de Ei spun o rugăminte.
mâncare. Folosesc o lingură.
A lua de mâncare Se aşează la masă.
A găti ceva.
Mama pregăteşte mâncare.
A pregăti cina.

9. De ce au oamenii sobe?
Acceptă orice răspuns care indică (1) a găti mâncare (2) a se încălzi

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


A găti. A mânca. Le e foame.
A găti (ceva specific). Pentru a face lucruri. Pentru că este fierbinte
Pentru ca mâncarea să fie A pune lucruri pe sobă Nu o atinge.
caldă. Pentru că fac foc. Te arzi.
Pentru a lua cina. Te răneşti.
Pentru a se încălzi. Deschide-o.
În bucătărie.
24

10. Ce fac oamenii când le e sete?


Acceptă orice răspuns care indică (1) a bea ceva sau (2) a cere ceva de băut.
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
A bea ceva. Lapte A-i fi foame.
A bea. Ca ceaiul. Mănâncă.
A lua o băutură (sau altceva Întreabă pe mama. A lua o gustare.
de băut). Aduce pahare. A pune un pa-har pe ceva.
Mama aduce lapte. Mănânci floricele.

11. De ce ar trebui ca oamenii să fie atenţi când traversează strada?


Acceptă orice răspuns care indică pericolul în trafic.
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Sunt maşini şi te fereşti de ele. Maşini Este o regulă.
Maşini în stradă Pentru că sunt maşini. Pentru că merg pe jos.
Pentru că trebuie să te uiţi în Trebuie să te ţii de mâini.
Vin maşini.
ambele direcţii
Maşinile te-ar putea lovi. Se lovesc Pentru că cad în genunchi.
Ei ar putea fi răniţi Nu pot să fiu călcat. Aleargă.
Dacă nu s-ar feri, ar fi călcaţi Fii atent în stradă.
Ar fi striviţi Pentru că ai nevoie de mama.

12. De ce oamenii nu trebuie să alerge în timp ce au foarfecă în mână?


Acceptă orice răspuns care indică pericolul de a cade şi de a se răni pe ei sau pe
alţii.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru că s-ar putea înţepa. Călătoresc. Ar putea cădea şi plânge.
Pentru că ar cădea şi s-ar răni. Trebuie să fii atent. Îşi taie hainele.
S-ar putea răni. Taie. Pentru că atunci vor cădea.
Ai putea-o scăpa pe degete şi
mergi la spital.
A tăia accidental pe cineva.

13. La ce îţi folosesc urechile?


Acceptă orice răspuns care indică (1) a auzi sau (2) a asculta. Răspunsurile incerte
ca „a da din urechi” sau „ a purta cercei” sunt chestionate cu „La ce altceva în plus
foloseşte?”
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Auzi. A da din ele. Le cureţi cu bucăţele de hârtie.
Asculţi. Le foloseşti pentru a purta cercei. Te uiţi în ele.
Auzit. Zgomote Vorbeşti la telefon.
(Examinatul îşi atinge urechea). Pentru o costumaţie.
25

14. De ce trebuie oamenii să facă baie sau duş?


Acceptă orice răspuns care indică (1) a se curăţa, (2) a scăpa de mizerie, (3) a
csăpa de miros neplăcut sau (4) a te relaxa.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


A se curăţa. Trebuie să te speli. Ca să nu se murdărească din nou.
Au nevoie să fie curaţi. Se freacă şi se spală. Cu săpun.
Ca să miroasă bine. Îşi dau cu săpun. Oamenii fac baie.
Nu vor să fie murdari. Sunt murdari. În baie.
Pentru că vor să arate drăguţ. Le place. Se bagă în cadă.
Se spală pe ei înşişi. Mama face asta. Pun o bărcuţă acolo.
Se spală. Acasă.
Se relaxează

15. De ce îşi piaptănă oamenii părul?


Acceptă orice răspuns care indică (1) a arăta drăguţ, (2) a-şi ţine părul descurcat
sau (3) a scăpa de încâlcituri.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a-şi face părul sănătos. Când se trezesc dimineaţa au Nu este pieptănat.
nevoie să-şi pieptene părul.
Pentru că arată drăguţ aşa. Pentru că au nevoie să fie periat. Pentru a fi gata.
Pentru că este încurcat. Pentru că arată urât. Când merg undeva.
Pentru că îl îndreaptă. Se simt mai bine. Pentru că e murdar.
Pentru că nu vor să fie încâlcit. Cu un pieptene.

16. De unde cumpără oamenii mâncare?

Acceptă orice răspuns care indică (1) un magazin alimentar sau numele unui magazin specific
sau (2) un restaurant sau numele unui restaurant specific.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


La magazinul alimentar (sau un nume În magazin. Ca să mănânce.
specific)
De la un magazin cu alimente. La piaţă. Ca să fie sănătoşi.
La un restaurant (sau un nume specific) În centrul de cumpărături. Pentru casă.
La un fast-food (sau nune specific) Dacă nu ai mâncare trebuie
să cumperi.
Măcelărie Mergi la cumpărături.
Piaţa de peşte.
26

17. De ce doctorii şi asistentele medicale dau oamenilor medicamente?

Acceptă orice răspuns care indică (1) imunizarea împotriva unei boli, (2) controlul unei boli,
(3) vindecarea unei boli sau (4) asigurarea unei stări de sănătate generale.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a ţine bolile la distanţă. Pentru că pot avea o boală. Pentru că poţi împrăştia germeni.
Ca să nu se îmbolnăvească. Pentru a omorî orice bacterie care Pentru a fi curat.
poate cauza o boală.
Ca să nu contacteze (boală specifică). Corpurile au nevoie să fie protjate. Nu-şi permit.
Pentru a fi sănătoşi. Ar putea fi purtătorii unei boli. Suferă.
Ca , atunci când o persoană se Pentru a scăpa de infecţii. (Examinatul mimează înghiţirea
îmbolnăveşte, să nu o răspândească. de medicamente)
Pentru ca alţii să nu ia o boală pe Pentru a împiedica să transmită
care tu o ai. germenii.
Pentru a preveni bolile. Pentru binele lor.
Pentru a te face bine. Pentru a merge la şcoală.
Pentru a te simţi mai bine. Pentru că sunt bolnavi.

18. De ce citesc oamenii ziarele?

Acceptă orice răspuns care indică (1) a lua informaţie în mod general sau specific, (2)
pentru plăcere sau (3) a învăţa despre ceva.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Acoperă lucrurile pe care ştirile TV nu le Pentru că vor să afle ce este în Pentru a vedea dacă e ceva
dau. ziar. bun acolo.
Pentru că sunt o groază de povestiri Ca să audă despre ştiri. Pentru a vedea ce fac.
interesante.
Pentru a afla care sunt noutăţile. Pentru că vor să citească Pentru fotografii.
Pentru a vedea ce e la televizor. Dacă nu ai televizor, poţi să Pentru că TV-ul e stricat.
citeşti.
Pentru a învăţa lucruri. Pentru că nu vor să se uite la TV. Nu au timp să citească cărţi.
Pentru că e distractiv. Este o formă rapidă de Cineva este rănit.
comunicare.
Pentru a şti mai mult despre alţi oameni Cheamă băiatul cu ziarele.
Comici sau alt domeniu.
Pentru a găsi de lucru.
27

19. De ce există semne de circulaţie?


Se acceptă orice răspuns care indică (1) controlul sau dirijarea vehiculelor sau a
pietonilor, (2) reducerea numărului de accidente ale vehiculelor sau pietonilor, (3) pentru
atenţionarea conducătorilor auto asupra condiţiilor periculoase, sau (4) pentru a informa
şoferii asupra rutelor.
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Pentru siguranţa oamenilor Pentru maşini şi pietoni Pentru ca să nu meargă pe
Pentru a semnaliza momentul în care se Aduc la cunostintă că există trafic rosu
permite traversarea Pentru a şti direcţia Pentru că galben înseamnă
Îţi spun când să porneşti/opreşti Pentru ca maşinile să poată opri încetinire, rosu înseamnă
Pentru ca pietonii şi vehiculele să ştie sau întoarce stop, verde înseamnă
care este direcţia de mers/ruta Pentru ca maşinile să pornire
Pentru ca maşinile să nu se ciocnească observe/respecte semnele
Preveni blocajele în trafic

20. De ce este nevoie de fermieri?


Se accepta orice răspuns care indică (1) producţia vreunui tip de hrană, sau (2) creşterea
vitelor.
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Pentru creşterea animalelor pentru Hrană Pentru echiparea fermelor
hrană Cereale, lanuri, recolte Pentru ca să aibă caii fân
Creşterea cerealelor pentru hrană Animale Pentru a curăţa hambarele
Pentru creşterea cerealelor Pentru a avea animale Pentru fân
Pentru ca noi să avem ce cumpăra de la Pentru a hrăni animale Pentru a ne da animale de
băcănie Pentru a păstra animale casă
Pentru că ne furnizează lapte Pentru a îngriji animale
Cresc animale pentru hrană E nevoie de fermieri pentru vite
Pentru a creşte diverse

21. De ce există gunoieri la oraş? (De ce există la oraş persoane care ridică gunoiul?)
Se acceptă orice răspuns care indică (1) motive sanitare, (2) motive estetice, (3) motive
practice. Atunci când examinatul nu se referă la necesitatea de aranjare, strângere a
gunoiului şi se concentrează la întrebarea de ce sunt angajaţi oameni pentru a strânge
gunoiul, se continuă cu „Da, dar de ce este nevoie ca gunoiul să fie ridicat?”*
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Pentru ca oraşele să nu arate urât Motive de sănătate Pentru reciclare
Gunoiul lăsat în locuri publice Pentru a nu se strânge Pentru a obţine bani
este atât periculos pentru grămadă Pentru a oferi locuri de muncă
sănătate cât şi inestetic Pentru că nu ar şti unde să Pentru că au maşini destul de
Pentru a împiedica împrăştierea pună gunoiul încăpătoare
mirosului şi poluarea aerului Pentru a scăpa de el Pentru a depozita tot gunoiul într-un
Previne înmulţirea bolilor Pentru a nu ne îngropa în singur loc
Din motive sanitare şi nu poate fi gunoi Oraşele sunt murdare
lăsat şobolanilor *E mai bine decât să-l strângi Pentru că oamenii fac gunoi
Pentru ca oraşele să fie curate singur Pentru că nu poţi să-l arunci pe
Pentru a nu mirosi pământ
Pentru că nu poate fi ars Pentru a nu călca pe obiecte
Pentru că e mizerabil Pentru că ar putea intra în el câinii şi
Pentru că e factor poluant pisicile
Pentru că îl pot împrăştia câinii
28

22. De ce este o idee bună ca oamenii să poarte haine de culoare deschisă atunci
când merg pe timp de noapte?
Se acceptă orice răspuns care indică (1) şansă mai mică de a fi lovit de vehicule, sau
(2) culorile deschise sunt mai vizibile pe timp de noapte.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru că sunt mai vizibile-mai mici E o regulă Pentru că se poate să existe
şanse de a fi lovit de maşini Pentru ca să nu sperie pe maşini care nu au faruri şi nu pot
Pentru că se pot distinge mai bine cineva fi văzuţi
din autovehicule aflate în mers Datorită reflecţiei farurilor E mai frumos să te îmbraci în
Culorile deschise se văd mai bine maşinilor culori deschise
Pentru ca şoferii să nu-i lovească Pentru a nu fi răniţi Pentru a nu fi muşcaţi de ţânţari

23. De ce se fac la şcoală antrenamente/exerciţii pentru situaţiile în care izbucnesc


incendii?

Se acceptă orice răspuns care indică (1)pentru a învăţa ce trebuie făcut în caz de
incendiu, (2)reducerea pagubelor în caz de incendiu.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru ca elevii/copiii să fie pregătiţi în Pentru a şti unde să Îţi spune când este incendiu
caz de urgenţă meargă Dacă izbucneşte focul ,îl poţi stinge
În caz de incendiu să ştie ce să facă În caz de urgenţă Când izbucneşte focul în şcoală ai
Antrenament pentru situaţiile reale Pentru ca nimeni să nu fie un exerciţiu de stingerea incendiilor
Pentru a proteja copiii astfel încât să ars Oamenii ies afară
nu fie răniţi în incendii Nu mai faci şcoală

24. Daţi două motive pentru care unii oameni preferă să aibă maşină în loc de
bicicletă.

Se acceptă orice răspuns care indică: (1) confort ridicat, (2) consum de energie, efort mai
mic pentru a conduce, (3) mai mult spaţiu, (4) rapiditate, (5) protecţie mai mare în caz de
accident, (6) eşti protejat în caz de intemperii, (7) parcurgi distanţe mai mari, (8) statut mai
înalt, (9) mai uşor de folosit, condus pentru un bătrân sau o persoană cu handicap.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


E mai sigur Călătoreşti mai bine Ajungi în mai multe locuri
Parcurge distanţe mai mari Oamenii te văd mai bine Faci mai multe lucruri
Mai rapidă Mai comod/convenabil Cu bicicleta e mai distractiv
Mai confortabilă Cu bicicleta trebuie să Bicicleta face pană mai uşor
Poţi transporta mai multe obiecte / pedalezi Foloseşte combustibil / benzină
persoane Poate fi folosită pe orice
Nu te uzi dacă plouă vreme
Nu te bate vântul
Are aer condiţionat
Are căldură
Nu depui efort pentru a o conduce
Economiseşti timp
29

25. De ce trebuie ca medicii să aibă autorizaţie / permis / drept de practică?

Se acceptă orice răspuns care indică faptul că autorizaţia ajută la prevenirea practicii medicale
lipsită de etică sau profesionalism.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a ne asigura că ştie ce face Pentru siguranţa pacienţilor Pentru a nu răni
Pentru ca oamenii să ştie că este Pacienţii se vor simţi în siguranţă Ar fi procese
calificat Pentru că au de-a face cu o fiinţă Pentru a fi medici
Pentru a împiedica medicii necalificaţi umană Pentru a conduce maşina
să practice medicina Medicii nepregătiţi pot face mult
Pentru a controla practicarea medicinei rău
Pentru a păstra evidenţa medicilor Pentru a nu face rău oamenilor
Pentru a nu prescrie incorect
medicamente

26. De ce o persoană care nu poate rosti pe litere un cuvânt are dificultăţi în


găsirea acelui cuvânt în dicţionar?

Se acceptă orice răspuns care indică necesitatea de a spune pe litere un cuvânt pentru a folosi
dicţionarul.
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Nu ar şti ce literă vine prima Nu ştiu cum să spună cuvântul pe Unele consoane seamănă
Dicţionarul conţine cuvinte în ordine litere S-ar putea să nu ştie cum
alfabetică-nu ştie ordinea literelor, nu Nu spun pe litere - nu ştiu cuvântul (se) aude / sună
găseşte cuvântul Nu pot găsi cuvântul Cuvintele pot fi prea mici
Trebuie să ştii cum se scrie, literă cu Nu ştiu ce să caute Persoana nu poate citi
literă, pentru a-l căuta Nu pot folosi dicţionarul cum trebuie Nu ştiu să folosească
Pentru că altfel s-ar uita la o literă dicţionarul
greşită

27. De ce are un oraş de câştigat dacă are mai mult de un ziar?

Se acceptă orice răspuns care indică: (1) oferă puncte de vedere diferite, (2) competiţia creşte
calitatea, (3) ştiri mai complete, (4) semnături, articole competitive şi tarife de publicitate.
* Când un răspuns indică faptul că examinatul a înţeles cuvântul ,,ziar” ca însemnând o bucată de
hârtie tipărită, se reformulează întrebarea: ,,Care sunt beneficiile unui oraş atunci când există mai
multe companii / edituri care publică ziare?”

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Există mai multe puncte de vedere Afli mai multe despre oraş Ai ziar fie dimineaţa, fie
Competiţia creşte calitatea Poate acoperi toate întâmplările seara, cum îţi este mai
Păstrează preţurile scăzute Nu există opinii părtinitoare comod
Ştirile acoperă o arie mai largă Unul poate avea reporteri mai buni Sunt mai multe locuri de
Poţi afla mai multe despre ceea ce decât celălalt muncă
se întâmplă Pentru ca oamenii să aibă de unde Cresc vânzările de ziare
Un ziar poate conţine informaţii pe să aleagă Poţi citi despre diferite oraşe
care celălalt nu le conţine *Pentru a avea suficiente ziare Există mai mulţi oameni la
oraş decât la ţară
30

28. De ce este hârtia reciclată?

Se acceptă orice răspuns care indică (1) conservarea resurselor naturale, (2) protecţia mediului,
(3) eficientizarea producţiei de hârtie.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a salva pădurea/ copacii Pentru a scăpa de hârtia din Pentru a o curăţa
Pentru conservarea resurselor preajmă Pentru a o face mai bună
naturale Pentru a se refolosi Pentru a aduna / economisi
Pentru a economisi bani Pentru a obţine maximum din ea bani
Pentru a folosi hârtia care nu mai Pentru a nu se pierde Pentru a obţine bani
trebuie, în scopuri utile Pentru a face alte lucruri E lipsă de hârtie, aşa că o
Pentru a economisi timp reciclăm

29. Oferiţi un motiv pentru care şcoala de stat ar trebui să fie gratuită.

Se acceptă orice răspuns care indică drepturi egale pentru toţi indiferent de rasă, sex, vârstă,
naţionalitate, origine, venit.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Oamenii săraci nu-şi pot permite Toţi obţin aceeaşi educaţie Poţi fi educat gratuit în
învăţământul privat / şcoli particulare Egalitate şcoala pe care o doreşti
Dă tuturor drepturi egale pentru Pentru săraci E mai ieftin
educaţie Nu există costuri pentru Ai libertatea de a alege
Pentru ca oricine să poată fi educat, nu învăţătură Poţi întâlni alţi oameni
doar oamenii bogaţi
Pentru ca toţi copiii să poată merge la
şcoală
Pentru ca săracii să poată învăţa fără
a fi obligaţi să plătească

30. De ce la oraş, casele sunt construite mai aproape una de alta decât la ţară?

Se acceptă orice răspuns care indică: (1) cantitatea de pământ disponibil de la oraş este mai mică,
(2) cererea de locuinţe este mai mare la oraş, (3) pământul la oraş este de obicei mai scump.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru ca să locuiască mai mulţi Mai mulţi oameni la oraş Oamenii de la oraş nu au nevoie
oameni în aceeaşi zonă Din motive de spaţiu de foarte mult pământ
Mai mulţi oameni, mai puţin spaţiu Nu-şi pot permite să renunţe la Oraşul nu este aşa de mare ca
Nu există spaţiu suficient la oraş pământul de la oraş satul
Mai puţin spaţiu neconstruit la oraş Oraşul are mai multe clădiri
Pământul la oraş costă mai mult E nevoie de spaţiu pentru a
creşte vite la ţară
Aşa nu trebuie să mergi prea
mult pentru a vedea pe cineva
31

*31. Daţi două motive pentru care o persoană ar folosi telefonul mai degrabă decât
ar scrie o scrisoare.

Se acceptă oricare două răspunsuri distincte care indică (1) o formă mai rapidă de comunicare,
(2) clarificare şi un feedback imediat posibil, (3) mai puţină muncă în a suna, (4) unii oameni
sunt mai buni vorbitori decât scriitori, (5) unii oameni nu pot scrie scrisori din cauza unui
handicap sau a analfabetismului, sau (6) scrisorile se pot pierde la poştă.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Mai rapid. Mai eficient. Se pot spune mai multe la
Mai puţină muncă. Mai clar. telefon.
Se poate explica mai uşor (ceea ce Convenient. Dispui de intimitate.
vrei să spui). Se poate purta o conversaţie. Nu e nevoie să te deranjezi
Se vorbeşte cu o persoană direct. Se poate vorbi cu ei. scriind.
Scrisorile se pot pierde. Se poate asculta cu adevărat Nu e nevoie să plăteşti (pentru
Se obţine un răspuns imediat. ceea ce persoana spune. timbru).
Poate o persoană nu poate scrie. Poate fi vorba de o urgenţă. A scrie o scrisoare consumă
Persoana nu ştie să scrie încă. Mai economic. hârtie.
Bucuria de a asculta vocea unei
persoane.

*32. Daţi două avantaje pe care lămpile electrice le au în comparaţie cu lumânările.

Se acceptă oricare două răspunsuri distincte care indică (1) mai multă lumină, (2) mai
sigure, (3)mai durabile, (4) mai conveniente.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Mai luminoase. Funcţionează mai bine. Sunt mai scumpe.
Nu se termină atât de repede. Fac mai multă lumină. Sunt mai frumoase.
Nu provoacă incendii. Sunt mai mari. Se introduc în priză.
Nu necesită chibrituri. Lămpile nu se pot pune în mai
Nu pot fi stinse de vânt. multe locuri.
Durează mai mult.
Lumânările fac mai multă mizerie.

33. De ce are nevoie sistemul şcolar de un consiliu profesoral?

Se acceptă oricare răspuns care indică că acest consiliu oferă orientare şi reevaluare a deciziilor
administrative.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a decide politica şcolii. Se asigură că elevii au parte de Face bani pentru şcoală.
Ia decizii în interesul întregului sistem. o bună educaţie. Substituie profesorii bolnavi.
Stabileşte regulile şi reglementările. Menţine contactul cu dorinţele Se ocupă de note.
Se ocupă de afacerile şcolii. comunităţii. Planifică activităţile astfel încât
Discută problemele şcolii. copiii să se distreze.
Decide lucrurile importante. Instruieşte profesorii.
Evită ca o singură peroană să ia
decizii.
Sfătuieşte profesorii.
Disciplina elevilor.
32

34. De ce li se cere oamenilor să aibă carnet de conducere pentru a merge cu


maşina?

Se acceptă oricare răspuns care indică (1) astfel încât oamenii să aibă deprinderi de a conduce
adecvate şi cunoştinţe despre regulile şi siguranţa traficului, sau (2) pentru a ţine evidenţa
conducătorilor.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a se asigura că au calităţile Pentru că dacă nu li s-ar cere Pentru că este nevoie de ceva
pentru a conduce. oricine ar putea să conducă. responsabilitate pentru a
Pentru a demonstra că ştiu să Pentru ca să nu fie oricine pe conduce.
conducă. stradă. Pentru că aşa este legal.
Pentru a exista o evidenţă a fiecărui Pentru a se asigura că sunt Pentru că un poliţist are nevoie
conducător. şoferi atenţi, siguri. de identificare când te opreşte.
Pentru ca departamentul de poliţie să Pentru a şti cum să conducă. Pentru a putea încasa cecuri.
ştie cine poate conduce şi cine nu. Pentru a demonstra că avem Dacă se încalcă legea , există o
vârsta adecvată conducerii. dovadă.
Pentru a şti cui aparţine maşina.

35. De ce ar trebui ca inventatorii să-şi patenteze invenţiile?

Se acceptă oricare răspuns care indică protecţia drepturilor inventatorului de a determina ce se


întâmplă cu invenţia lor.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a avea dreptul de a fabrica Pentru a arăta cine a realizat Pentru a demonstra că sunt
produsul şi de a-l vinde. invenţia. capabili.
Pentru ca nimeni altcineva să nu Pentru a avea drepturi aupra ei. Pentru a vedea dacă este ceva
pretindă drepturi şi profituri. Pentru a câştiga banii. în neregulă cu invenţia.
Pentru ca nimeni altcineva să nu-şi Pentru ca oamenii să ştie care
asume invenţia. sunt precauţiunile invenţiei.
Pentru ca nimeni altcineva să nu Pentru a plăti taxe (impozite).
copieze invenţia.
Pentru ca nimeni să nu o fure.

*36. Care sunt două avantaje ale maşinilor mici faţă de maşinile mari?

Se acceptă oricare două răspunsuri care indică (1) mai uşor de parcat / manevrat, (2) se
economiseşte benzină, (3) preţul iniţial este de obicei mai scăzut, sau (4) de obicei mai uşor de
întreţinut şi reparaţii mai ieftine.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Mai bun kilometraj la benzină. Parcarea. Merg mai repede.
Nu costă aşa de mult pentru a o Se economisesc bani. Merg mai uşor.
repara. Este mai rapidă. Pare mai sigură.
Se economisesc bani când o cumperi. Mai uşor de spălat. Mai puţine accidente.
Ocupă mai puţin spaţiu (mai uşor de Mai uşor de condus. Mai agile.
parcat). Mai ieftine la benzină pentru că
Foloseşte mai puţină benzină. rezervoarele lor sunt mai mici.
Se potriveşte mai bine în garaj.
Mai ieftină.
33

37. De ce trebuie returnate împrumuturile?

Se acceptă oricare răspuns care indică (1) pentru a îndeplini o obligaţie legală, (2) pentru a
returna ceva care nu era un dar, sau (3) pentru a nu creşte creditul.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Dacă l-ai împrumutat trebuie să-l Sunt banii altcuiva cei pe care îi Pentru a-i imprumuta altcuiva.
returnezi. foloseşti. Nu mai ai nevoie de împrumut.
Împrumutul s-a făcut cu condiţia de a-l Trebuie să fii responsabil. Poţi să pierzi împrumutul.
da înapoi. Pentru a putea să faci un
Pentru că eşti dator. împrumut viitor.
Pentru că se măreşte creditul. Nu este drept, corect dacă nu-i
Pentru a nu-ţi distruge creditul. returnezi.
Persoana care ţi-a împrumutat banii, s- Ai spus că îi vei returna.
ar putea să aibă nevoie de ei. Cel care ti-a împrumutat va
Pentru a nu fi dat în judecată (a face pierde bani.
închisoare). Vei răni persoana care ti-a
împrumutat.

38. Care este avantajul unui cetăţean de a avea o listă a drepturilor cetăţenilor
într-o lege a drepturilor?

Se acceptă oricare răspuns care indică (1) oferă dovada şi garanţia drepturilor omului, sau
(2)oferă conştiinţa necesităţii de a păstra aceste drepturi.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Cetăţeanul ştie ce are dreptul să facă. Îşi pot folosi drepturile. Când ai dreptul de a face orice
Va fi conştient când drepturile sale Se păstrează ordinea. doreşti.
sunt violate. Poate evidenţia drepturile tale. Ştii ce este corect.
Îi protejează drepturile. Pentru a şti care sunt drepturile Pentru a nu încălca drepturile.
tale. Pentru a nu risca să fii neînţeles.
Pentru ca să nu se profite de pe Stii ce poate face cineva şi ce
urma oamenilor. nu.
Dacă drepturile sunt violate se
poate acţiona.

39. Care este avantajul cuiva care poate face un amendament constituţiei?

Se acceptă oricare răspuns care indică (1) schimbă sau elimină legile învechite, sau (2) adaugă
noi legi în funcţie de nevoi.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Dacă legea este învechită, este Pentru a o schimba. Poate lua cuvântul şi nu este
necesară schimbarea ei. Libertatea de a schimba. pedepsit pentru asta.
Pentru a menţine legile moderne. Pentru a face schimbări în mai Pot schimba oamenii.
Unele legi nu mai sunt valabile. bine. Toţi trebuie să se supună unor
Poate schimba sau înlocui o lege Pentru a o face mai bună. legi.
proastă / nedreaptă. Pentru a o menţine modernă. Poate susţine deschis ceea ce
Noi legi sunt uneori necesare. Pentru a satisface oamenii. crede.
34

40. Care este avantajul de a alege oameni în birouri politice pentru perioade
limitate de timp?

Se acceptă oricare răspuns care indică (1) oportunitatea pentru o nouă conducere şi idei noi, (2)
previne posibilitatea unei persoane de a deveni prea puternică, (3) limitează răul pe care un
responsabil de birou l-ar putea crea, sau (4) oportunitatea de a elimina un responsabil de birou
ineficient sau corupt.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Pentru a nu deveni prea puternici. Pentru că unii oameni pot să nu Pentru ca majoritatea ţării să fie
O persoană din birou, care nu face o fie de acord cu modul în care este reprezentată.
treabă bună, poate fi eliminată. condus biroul. Pentru a preveni frauda în
Oamenii noi aduc idei noi. O persoană incapabilă poate face guvern.
mai mult rău decât bine.
Oferă şansa altcuiva de a fi în
birou.
Pentru că pot fi bătrâni şi uituci.

*41. Daţi un avantaj şi un dezavantaj al faptului de a aparţine unui sindicat al


muncii.

Se acceptă oricare avantaj care indică (1) condiţii de muncă îmbunătăţite, (2) drepturi mai bune
ale angajatului, sau (3) securitatea muncii. Se acceptă oricare dezavantaj care indică (1)
supunerea, uneori fără voie, la politica sindicatului, (2) plata datoriilor, sau (3) repercusiuni
posibile ale companiei.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Avantaj Avantaj Avantaj
Mai mulţi bani şi beneficii. A avea susţinere. Întrerupe munca.
Protecţia drepturilor. A face lucrurile în favoarea ta. Angajatorul nu poate concedia
A avea un cuvânt de spus în companie. A face grevă. oamenii.
Dezavantaj Dezavantaj Dezavantaj
Trebuie să adere la sindicat. Poate avea probleme pentru că Nu poţi gândi pentru tine însuţi.
Trebuie să plăteasccă datoriile. a mers prea departe. Sindicate prea rentabile.
Poate e nevoit să facă grevă. Oferă prea multă putere Poţi cumpăra produse în ţara ta
muncitorului. – nu poţi avea produse străine.

*42. Daţi două motive pentru care există produse comerciale la televiziune.

Se acceptă oricare două răspunsuri care indică (1) plătesc pentru showurile T.V. sau postul
T.V., (2) fac publicitate evenimentelor viitoare sau sponsorilor programelor T.V., sau (3) fac
publicitate produselor.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Informează publicul. Fac bani. Posturile T.V. trebuie să le aibă.
Arată cine sponsorizează showul. Te conving. Pentru a umple spaţiile dintre
Plăteşte pentru programe. Pentru a şti ce să cumperi. showurile T:V.
Vinde produse. Îţi spun diverse lucruri. Pentru a atrage atenţia oamenilor.
Introduce noi produse. Pentru a putea să-ţi iei ceva de
Face publicitate atracţiilor viitoare. mâncat sau de băut.
Pentru a putea merge la baie.
Pentru a da actorilor o puază.
35

ANEXA C

TESTUL ABSURDITĂŢILOR

Linii directoare generale pentru scorarea


Testului Absurdităţilor

Examinatul trebuie să relateze


ce este absurd în legătură cu imaginea
sau de ce imaginea sau unele părţi ale acesteia
sunt absurde,
în scopul de a trece itemii de nivel C – P
36

5. Adult bând dintr-o sticlă pentru copii


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Adulţii nu folosesc sticla. Sticlă. Lapte.
Adultul nu bea din sticlă. Tata. Îl bea.
Omul (tata) bea din sticlă. Om cu sticlă. Copilul bea lapte.
Tata nu trebuie să bea din sticlă. Tata şi sticla pentru copii. Copilul bea toată apa.
Sticla este pentru copii. Băiatul bea din sticlă. Sticlă de mâncare.
Sticlă pentru copii. E mama.
Bea.
El bea lapte din sticlă.
Bea laptele copilului.
Bea din sticla copilului.
Bea din sticlă ca un copil.
El se joacă.
6. Roţile pătrate ale bicicletei
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Roţi pătrate. Bicicleta. Are roţi mari.
Sunt pătrate (arată roţile). Pătrat. Lucrurile din spate.
Nu există roţi pătrate. Bicicletă pătrată. Bicicleta – fratele are una.
Bicicleta nu are roţi pătrate. Roţi ciudate. Bicicleta – nu poţi merge. (Q).
Roţile pătrate nu merg. Cauciucuri caraghioase. Nu sunt destul de mare.
Roţi dreptunghiulare. Bicicleta – nu are roţi. E stricată.
Bicicleta se blochează aici. Bicicleta – nu te poţi plimba cu ea.
Roţile nu sunt rotunde. (Subiectul arată spre roţi).
Roţile trebuie să fie rotunde.
O bicicletă ciudată – nu poate
merge cu aceste roţi.
(Subiectul arată spre roţi). (Q). Nu
pot merge
7. Scriind cu furculiţa
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Fata. Mănâncă cu furculiţa.
Furculiţa. Priveşte un desen despre furculiţă.
Nu poţi scrie cu furculiţa.
Fata foloseşte furculiţa. Desenează ceva.
Se scrie cu furculiţa.
Scrie. Pictează scrisori.
Îşi scrie numele cu furculiţa.
Oamenii scriu. O să mănânce hârtia.
Furculiţa este pentru mâncare.
Pune furculiţa pe hârtie. Fata închide ochii.
Trebuie să scrii cu un stilou.
Colorează desenul cu furculiţa.
Nu are creion.
8. Pisica în colivie
Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Pisica în colivie. Pisica. Pisica se ascunde de pasăre.
Pisica în colivia păsării. Pisicuţa. Pisicuţa în colivie – va zbura afară.
Pisica în casă. Pasărea. Pasărea a pus pisica în colivie.
Pisica aici (arată). Pasărea şi pisicuţa. Cum zboară pasărea.
Pisica nu trebuie să stea aici. Pisica este prinsă în colivie. Pasărea vânează pisica.
Pisicuţa în colivie – vrea afară. Păsării nu-i este frică de pisică.
Pisica este închisă – nu pasărea. Cineva a închis pisica ca să nu
Pasărea trebuie să stea în colivie. poată vâna pasărea.
Nu e pasărea în colivie.
Pasărea e liberă.
37

9. Citind legat la ochi


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Legat la ochi – citeşte. Citeşte. Poate vedea.
Citeşte fără să vadă. Citeşte cartea. Priveşte o imagine drăguţă.
Citeşte hârtia – nu vede. Legat la ochi. Legat strâns.
Citeşte cartea – îşi ascunde ochii. Nu vede. Ochii închişi.
Citeşte cartea – nu o vede. Orbit. Nu vrea să vadă hârtia. (cartea).
Ochii acoperiţi – citeşte. Mască. Se joacă.
Nu poate citi cu ochii acoperiţi. Are ceva pe ochi. Om rănit.
Citeşte hârtia dar nu poate – nu Ochii acoperiţi. (arată).
poate vedea.

10. Mâncând supa cu cuţitul


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Mănâncă supa (cereale) cu un cuţit. Mănâncă. Fata mănâncă micul – dejun.
Foloseşte cuţitul la supă. Nu se poate mânca aşa. Fata mănâncă ceva fierbinte.
Nu se mănâncă cereale cu cuţitul. Cuţit. Mănâncă şi împrăştie.
Nu se foloseşte cuţitul în supă. Cuţit în supă. Varsă supa.
Nimeni nu bea supa cu cuţitul. Mănâncă cu cuţitul. Aruncă ceva cu cuţitul.
Mănâncă supa cu cuţitul – nu are Ceva pe cuţit – curge în supă.
lingură. Se joacă cu cuţitul.
Nu e lingură. Taie.
E nevoie de lingură pentru a mânca Se răneşte.
supa. Mănâncă cu ochii închişi.

11. Măturând cu coada măturii


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Mătură inversată. Mătură. Curăţă podeaua. (Q). Pune asta pe
Mătură cu susul în jos. A mătura. podea. (arată spre gunoi).
Mătură cu partea greşită. Mătură aşa. Amestecă gunoiul.
Nu foloseşte partea corectă. Nu mătură bine. Dansează cu mătura.
Mătură cu coada măturii. Nu se mătură aşa. Îşi perie părul.
Nu foloseşte partea din material – Mătură greşit. Va face praf.
foloseşte coada. Mătură podeaua invers.
Nu se curăţă murdăria cu coada măturii. Curăţă podeaua.
Nu se mătură aşa. (arată spre coada
măturii).
Trebuie folosită această parte. (arată).

12. Plimbând peştele în lesă (*)


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Peştele pe trotuar. Peşte Peştele – gura acestuia.
Peştele se plimbă. Cară peştele. Peşte prins.
A luat peştele la plimbare. Fata ţine peştele. Peşte în mână.
Peştele nu merge. Peşte prins cu sfoară. Peştele a fost legat.
Nu se merge cu peştele în lesă. Duce peştele acasă. Peşte cu cordon.
Peştele trebuie să fie în apă. Nu e câine. Peşte legat cu sfoară. (Q). Îl duce
Peştele în locul câinelui. Nu există apă. acasă.
Peştele legat cu sfoară. Plimbare.
Fata târăşte peştele. O parte a ierbii este albă.
(*) Dacă subiectul examinat relatează despre o porţiune irelevantă a imaginii, cum ar fi iarba albă, este chestionat
spunând: „Da, iarba este albă, dar poţi să-mi spui ce altceva este caraghios în imagine ?”.
38

13. Pieptănând un cap chel

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Un cap chel. Nu există păr – a fost periat.
Pieptănă părul – nu are.
Nu există păr. Curăţă părul.
Pieptănă părul – nu există păr.
Pieptănă. Curăţă capul.
Pieptănă capul – nu există păr.
Se pieptănă pe cap. Foloseşte pieptănul – trebuie perie.
Pieptănă părul – nu este nevoie.
Un om hazliu se pieptănă. Scarpină capul.
Chel – pieptănând un cap chel.
Pieptănă părul – dar nu de- Nu există păr. (Q). Îl caută.
Nu există păr. (Q). Nu are nevoie
adevăratelea.
de pieptănat.
Perie părul.

14. Îmbrăcând pantalonii invers

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Pune pantalonii invers. Invers. Îşi scoate pantalonii.
Pune pantalonii în mod greşit. Nu trebuie să te îmbraci aşa. Îşi pune pantalonii. (Q). Trebuie s-o
Pantalonii pe dos. Se pun pe picioare. cheme pe mama.
Pune hainele greşit. Îşi pune pantalonii. Pantalonii sunt prea lungi.
Nu se poate îmbrăca aşa. (arată). Încearcă să-şi pună pantalonii. Nu are pantaloni.
Se îmbracă.
Are cămaşă.
Îmbracă pantalonii pe cap.

15. Plimbare cu bicicleta pe apă

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Plimbare cu bicicleta pe apă. Bicicleta. Fata se plimbă departe de mal.
Se plimbă cu bicicleta pe apă. Bicicleta la plimbare. Fata se va rătăcii.
Conduce pe apă. Conduce bicicleta. E prea departe.
Bicicleta pe apă. (mare, ocean). Se plimbă cu bicicleta în mod Fata face valuri.
Bicicleta nu pluteşte pe apă. greşit. Plimbă ghidonul.
Nu te poţi plimba cu bicicleta pe Pe apă. Se plimbă încălţată.
apă – nu merge. Nu se plimbă pe stradă. Conduce bicicleta cu roţi curate.
Trebuie să se plimbe pe trotuar. Se va murdării.
Se va uda.

16. Timbru plasat greşit

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Timbru plasat greşit. Poşta. Omul din imagine.
Timbrul nu este în locul corect. Plicul. Omul priveşte undeva.
Timbrul nu este în colţ. Timbrul. Nu este persoana care trebuie pe
Timbrul se află unde trebuie să fie Timbrul greşit. ilustrată.
cuvintele. Timbrul nu este corect. Scris caraghios.
Timbrul în mijloc. Timbrul nu trebuie să fie pe plic. Scrisoare prea mare.
Timbrul trebuie să fie aici. (arată Pictura pe ilustrată – nu pe perete.
colţul dreapta - sus)
39

17. A taia in sus si in jos

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Taie in sus si in jos
Taie Taie o parte a mesei de picnic
Taie intr-un mod gresit
Taie gresit Taie un copac
Taie pe partea gresita a tablei
Nu poate taia Taie ceva
Taie gresit in final
Nu poate incepe Se va taia
Incepe intr-un mod gresit

18. Pinguinul zburator

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Pinguinul zboara Pinguin Pasarea se afla pe cer-nu zboara
Pinguinul nu poate zbura Pinguin alb sau negru cu aripi
Pinguinul zboara–presupune ca Pasare Pasarile pleaca primavara spre sud
merge sau innoata Pasarea zboara Se presupune ca nu sta intr-un loc
Pinguinul are aripi-ar trebui sa fie in Zboara spre cer cald
apa Se presupune ca nu are aripi Se presupune ca traieste iarna, nu
Pinguinul ar trebui sa stea in apa Se presupune ca este pasare vara
Acest tip de pasare nu poate zbura Zbora prin nori
Norii trec jos si nu la inaltime
Pasarea e prea mare ca sa zboare
Are picioare
Ar trebui sa traiasca la Polul Sud,
nu langa zone insorite

19. A scrie invers *

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Litere inversate Inversiuni Litere incurcate
Litere inclinate gresit Unele inversiuni Litere in sus si in jos
Literele de pe pagina intoarse Unele litere nu sunt tocmai bine Cuvintele nu sunt in ordine
Cuvinte inversate Partea aceasta este gresita Aceasta parte este inversata
Cuvinte scrise intr-un sens, altele in Totul este gresit Totul este inversat
alt sens Necitet
Aceasta pagina inversata
Jumatate dintre cuvinte sunt
inversate

* daca cel examinat incearca sa citeasca fiecare cuvant pentru a gasi ceva hazliu in
poveste, spuneti :,,Ce este gresit la intreaga imagine?”
40

20. A sari peste casa

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Fata sare peste casa Nu poate face asta Se va rani
Nu poate sari peste casa Fata in varful casei Se va cioni de acoperis
Nimeni nu poate sari asa sus Fata zboara Ea sare (Q) Mama ei se va supara
Poate ea sa sara asa sus? Fata se afla pe cer Ea nu poate face aceste linii
Fata a intrat in cer Fata si baiatul se joaca
Ea este Femeia minune Casa albastra arata hazliu
Ea a sarit
A sarit peste casa
A sarit pe acoperis
Nu pot sa cred
Casa e prea inalta

21. Umbre in directii diferite *

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Umbrele au directii diferite Umbre Umbra baiatului in fata , a fetei in
Umbre in afara privirii Umbra fetei spate
Umbra baiatului in fata, cea a fetei Umbrele sunt diferite Umbra baiatului ar trebui sa fie in
in spate Sunt un locuri diferite spate
Umbra fetei ar trebui sa fie ca cea a Soarele se afla in partea gresita Umbrele sunt diferite-a ei este bine
baiatului pentru a face umbre pusa
Umbra fetei ar trebui sa fie in fata ei Iarba e alba Umbra ei e mai mica, a lui e mai
Umbra fetei are o directie gresita mare
Unul merge intr-un sens, celalalt in
altul
Umbrele sunt diferite(Q).Fara maini.
Soarele straluceste si apar umbrele
Soarele se afla in pozitia gresita
pentru a face umbre

22. Iepurele alergand spre caine *

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Iepurele nu ar alerga spre caine Ei alearga Cainele alearga in directia gresita
Iepurele ar trebui sa fuga de caine Se vor ciocni Unii caini nu urmaresc iepuri
Iepurele ar trebui sa alerge in Iepurelui ar trebui sa-I fie teama Cainele sare ca un iepure
cealalta directie Iepurele si cainele merg in Cainele ar trebui sa fie in lesa
Iepurele alearga in directia gresita aceeasi directie Cainele e speriat
Cainele ar trebui sa fie in spatele Iepurilor nu le plac cainii Picioarele din spate ale cainelui sunt
iepurelui. Iarba e alba prea incete
Norii sunt prea jos

*daca cel examinat ia in considerare o parte nerelevanta a imaginii, cum ar fi iarba alba, poate fi
intrebat: ,,Da, iarba e alba, dar imi poti spune ce altceva este absurd sau hazliu in aceasta
imagine?’’
41

23. Fara duminici

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Lipsesc duminicile Lipseste o zi Lipseste anul
Sunt numai 6 zile in saptamana Incepe cu luni Ar putea fi 31 de zile
Lipseste duminica Sunt prea multe saptamani Lipsesc unele numere
Nu a pus 1 in spatiul de la inceput
Zilele sunt combinate
Fara numere in aceste casute (arata)
Zilele sunt numite gresit.

24. Cocosul stand pe cuib

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Cocosul pe cuib E un baiat Puiul sta acolo
Cocosul in cuibul pasarii Pasarea e gresita Puiul cloceste oua
Cocos in loc de gaina Pui pe cuib Gaina sta pe oua
Cocosul nu cloceste oua Cocosii fac asta? De ce sta jos gaina?
Puiul baiat nu sta pe oua El sta pe cuib Sta in cuibul pasarii
Gaina are o coada gresita Nu are coada asa/nu ar trebui sa Cocosii nu au aripi
Gaina seamana cu un cocos aiba coada asa Cuib facut din crengute
Seamana a pui

25. Balonasele zboara

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Balonasele zboara Balonase El face balonase
Balonasele zboara in loc sa In sus si in jos Nu ar trebui sa fie balonase
coboare Nu pot face asta Nu ar trebui sa faca balonase
Balonasele nu urca Aerul Gura e gresita
Balonasele ar trebui sa urce Nu innoata in directia corecta
Balonasele urca-nu coboara Nu prea jos in apa
Balonasele merg in directia gresita

26. Balanta inegal impartita

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Scalele sunt la fel, dar una are mai Greutatile nu ar trebui sa fie la fel Este prins in ceva
multe greutati Greutatile sunt inegale Carligul il tine
Cea din stanga ar trebui sa Numerele nu sunt egale Sunt grele
cantareasca mai mult Acestea sunt mai grele Le cantareste
Greutatile nu sunt egale, nu ar Doua sunt mai multe decat una Carligul ar trebui sa fie la mijloc
trebui cantarite Nu sunt la fel
Aceasta nu cantareste la fel ca Sunt la fel
cealalta (arata)
42

27. Vantul batand in directii diferite

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Vantul este intr-o directie, parul si Copacii Merge intr-o directie iar vantul in alta
tricoul in alta Parul ei Totul sufla prea mult
Rochia se misca intr-o directie, Parul nu sta bine Nu are haina
copacii in alta Vantul bate Fara soare
Parul se misca intr-o directie, Vantul bate in directie gresita
copacii in alta Vantul bate tare si invers
Vantul bate din doua directii Copacii se inclina in directia
gresita
Rochia se misca gresit
Rochia se misca invers
Parul se misca gresit
Parul si rochia se misca gresit
Iarba e alba

28. Valuri in directia gresita

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Barca merge invers Valurile merg in directia gresita Barca merge in directia gresita
Barca merge intr-o directie, valurile Apa vine spre barca Barca nu ar merge in valuri mari
in alta Valurile vin invers Barca merge spre uscat
Nu sunt valuri in spate Valurile arata hazliu Barca e singura
Valuri in fata, ar trebui sa fie in Barca e intoarsa gresit Are nevoie de un tovaras
spate Aceasta parte a barcii ar trebui sa Merge prea repede
Valurile vin spre barca, dar barca mearga in fata Steagul e gresit
nu le produce Barca merge invers Conduce prea repede
Valurile vin din partea gresita a Merge gresit
barcii
Valurile tasnesc inainte de a ajunge
barca la ele
Motorul e in spate dar valurile sunt
in fata
Merge invers

29. Degetul pe partea gresita a mainii

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


Degetul este pe partea gresita a Deget Bratele sunt inversate
mainii Mana ei Ea face semn cu mana
Degetul este intr-o pozitie gresita Mana e caraghioasa/ciudata Fagaduieste credinta cu mana
Are doua maini drepte Ceva e gresit la mana gresita
Ambele sunt aceeasi mana Doua tipuri diferite de maini
Mana e intoarsa invers Mainile in locul gresit
Mainile inversate
Nu-ti poti intoarce mainile asa
Mana ei e inversata
Modul in care isi tine mana
O mana sus, alta jos
Bratele sunt gresite
43

30. America de Nord si America de Sud inversate

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec


America de Nord si Sud inversate Harta e inversata U.S. lipseste
America de Sud este deasupra Harta ar trebui sa fie invers Tarile nu sunt denumite
Americii de Nord Continentele sunt in pozitie Nu sunt oceane pe harta
America de Sud ar trebui sa fie gresita Directiile sunt inversate
dedesubt America de Sud (America de Continentele ar trebui sa fie impreuna
America de Sud e Canada Nord) in pozitie gresita Toate partile ar trebui sa fie la un loc
America de Nord ar trebui sa fie U.S. in pozitie gresita
deasupra Aceasta nu ar trebui sa fie acolo
America de Nord ar trebui sa fie jos
mai sus
U.S. ar trebui sa fie dedesubt in loc
de deasupra
Aceasta ar trebui sa fie aici iar
aceasta acolo (arata)
Acele lucruri sunt schimbate
(trebuie sa arate mai bine)

31. Pivotul in locul gresit


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Pivotul este prea departe Pivotul este pus prea in spate Folosirea unor instrumente gresite
Pivotul este spre celalalt capat Incercare gresita Incearca sa ridice stanca cu bete
Pivotul este in locul gresit Nu poate ridica piatra asa Pivotul e prea mic
Acesta (arata) se afla in locul gresit Nu poate ridica acea stanca mare Pivotul se va rupe
E nevoie de mai multi oameni sa
ridice stanca
Incearca sa ridice stanca
Baiatul incearca sa ridice stanca
Ar trebui sa impinga piatra, nu sa o
ridice
Piatra e prea grea

32. Steagul fluturand pe luna


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Eşec
Nu exista vant pe luna Steagul pe luna e gresit Steag pe luna
Steagul flutura si nu exista vant pe Steagul flutura Steagul pe partea gresita
luna Steagul flutura gresit Nava nu arata bine
Nu exista aer pe luna, deci steagul Vantul flutura steagul Omul ar trebui sa pluteasca in aer
nu poate flutura Steagul nu poate flutura Prea multe stele pe steag
Nu exista oxigen, steagul nu flutura Nu exista miscare pe luna
Vant pe luna
Vantul flutura steagul pe luna
44

Apendice D
Testul de copiere

Reguli generale pentru scorarea testului de copiere

Această secţiune prezintă regulile generale de scorare pentru fiecare din cele 16 desene (nivelele G-N). În plus, sunt prezentate
modele de desen corecte şi greşite.
Fiecare desen este scorat în conformitate cu criterii multiple, care trebuie să fie definite în ansamblu pentru ca desenul să poată fi
punctat. Numerele care figurează dedesubtul modelelor de desene greşite corespund criteriilor pe care repectivele desene nu le
îndeplinesc.
Deşi dimensiunea desenului nu este un factor de scorare, proporţia este totuşi adesea luată în considerare. Nu este acceptabilă o
înclinaţie a desenelor de mai mult de 10° în raport cu marginea orizontală a paginii, iar trăsătura liniilor trebuie să nu fie în mod
marcat strâmbă sau deformată. Nu este permis ca liniile să iasă din cadrul paginii.
Acolo unde liniile se întâlnesc, nu sunt în mod uzual permise nici golurile şi nici prelungirea liniilor cu mai mult de 3 mm dincolo
de punctul de intersecţie.
În situaţia în care aveţi dubii, puteţi folosi un raportor sau un liniar pentru a verifica dacă un desen îndeplineşte criteriile de
încadrare în pagină sau restricţia cu privire la prelungirea liniilor.
Subiecţilor li va permite folosirea radierei.
45

Itemul 13. Linie verticală Itemul 13. Linie verticală

Criterii:

Corect
1. Ideal este ca linia să fie trasată drept (vertical). Totuşi,
se va acorda punctaj şi în situaţia că linia desenată
deviază de la axa verticală, dar nu cu mai mult de 10°.
2. Linia trebuie să fie cât mai dreaptă, fără deformări sau
curburi.

Greşit
46

Itemul 14. Cerc Itemul 14. Cerc

Criterii:

1. Desenul trebuie să creeze impresia de rotunjime. Nu Corect


este corectă o formă ovală, de pară sau de pătrat
rotunjit. Lungimea diametrului vertical nu trebuie să
depăşească lungimea diametrului orizontal cu mai mult
de o treime şi reciproc.
2. Cercul trebuie să fie închis.
3. Liniile nu vor trece cu mai mult de 3 mm de punctul
lor de intersecţie.
4. Linia care formează circumferinţa cercului trebuie să
fie ferm trasată, făra protuberanţe, deformări sau părţi
aplatizate care să iasă în evidenţă.
Greşit
47

Itemul 15. Forma de L 1. Itemul 15. Forma de L

Criterii:

1. Liniile verticală şi orizontală trebuie să formeze un Corect


unghi de 90°. Pentru a fi acceptabil, unghiul format nu
trebuie să devieze cu mai mult de ±10° de la unghiul
drept. Colţul trebuie să fie pătrat, nu rotunjit.
2. Liniile verticale şi orizontale trebuie să fie aproximativ
egale în lungime. Pentru a fi acceptabilă, măsura liniei
mai lungi trebuie să nu o depăşească pe cea a liniei mai
scurte cu mai mult de 6 mm.
3. Linia orizontală trebuie să fie trasată spre dreapta.
4. Liniile orizontală şi verticală trebuie să se intersecteze,
nelăsând vreun spaţiu între ele. Punctul de intersecţie
Greşit
nu va fi depăşit cu mai mult de 3 mm.
5. Liniile orizontală şi verticală trebuie să fie drepte, fără
deformări sau curbări prea mari.
6. Linia de la baza desenului trebuie să fie paralelă (±10°)
cu marginea orizontală a paginii.
48

Itemul 16. Forma de U Itemul 16. Forma de U

Criterii:

2. 1. Să aibă forma de U, nu de V, de , în formă de Corect


şosetă , ca un vas sau ca un dreptunghi
deschis .
3. Deschisă la vârf.
4. Partea inferioară trebuie să fie o curbă continuă, fără
porţiuni plate evidente.
5. Părţile laterale trebuie să fie aproximativ drepte, fără
curburi care să iasă în evidenţă. Ele nu trebuie să fie
înguste sau largi în partea superioară sau în apropierea
ei.
6. Înălţimea trebuie să fie cu puţin mai mare decât
lăţimea. Greşit

7. Părţile laterale trebuie să aibă aproximativ aceeaşi


lungime. Nu e permis ca lungimea lor să difere cu mai
mult de 6 mm.
8. Desenul nu va fi în mod vizibil înclinat în pagină. Este
permisă o deviere de cel mult 10° de la verticală.
49

Itemul 17. Forma de X Itemul 17. Forma de X


Criterii:

1. 1. Cele două linii trebuie să se încrucişeze astfel încât Corect


1
2
unghiurile de pe verticală (4 : unghiurile 1 şi 2
sunt cele de pe verticală)3 să fie în mod evident mai

mici decât cele de pe orizontală (3 şi 4).


2. Ambele linii trebuie să fie cât mai drepte.
3. Cele două linii trebuie să se intersecteze la mai puţin
de 3 mm de centrul figurii, iar părţile superioară şi
inferioară ale X-ului trebuie să fie de mărimi cât mai
apropiate.
4. Liniile trebuie să aibă lungimi cât mai apropiate, astfel
ca diferenţa să nu depăşească 6 mm. Greşit

5. Desenul nu va fi prea mult înclinat în pagină. Baza X-


ului nu va face un unghi mai mare de 10° cu marginea
orizontală a paginii.
50

Itemul 18. Pătrat Itemul 18. Pătrat

Criterii:
Corect
1. Trei din cele patru colţuri trebuie să formeze în mod
riguros unghiuri drepte (90°). Liniile nu vor depăşi cu mai
mult de 3 mm punctul de intersecţie, nu vor fi rotunjite şi
nu vor forma „urechi“.
2. Liniile se vor întâlni la colţuri, fără a lăsa spaţii între ele şi
fără ca trăsătura lor să treacă de punctul de intersecţie cu
mai mult de 3 mm.
3. Desenul trebuie să se apropie cât mai mult de aspectul unui
pătrat, iar nu de al unui dreptunghi. Diferenţa de lungime a
dimensiunilor nu trebuie să fie mai mare de 6 mm.
4. Laturile opuse ale pătratului trebuie să fie paralele, astfel Greşit
încât figura să nu devină trapezoid, cu latura superioară
mai mare decât cea inferioară sau viceversa (vezi mai jos).
sau sau

5. Liniile vor fi cât mai drepte, nici prea curbate, nici prea
strâmbe. Liniile curbate spre interior tind să formeze
unghiuri inacceptabile.
6. Desenul nu va fi excesiv de înclinat în pagină. Baza
pătratului nu va devia cu mai mult de 10° de la marginea
orizontală a paginii.
51

Itemul 19. Unghi ascuţit având forma unui V culcat Itemul 19. Unghi ascuţit

Criterii

1. aşa nu aşa .
Punctul unde se întâlnesc cele două linii trebuie să
Corect
formeze un unghi ascuţit (mai puţin de 90 grade);
2. Deschiderea unghiului trebuie să fie spre dreapta.
3. Linia de deasupra trebuie să meargă spre dreapta şi în
sus. Deci nu trebuiue să fie o linie verticală sau
orizontală.
4. Linia de jos trebuie să meargă spre dreapta şi în jos.
Deci nu trebuie să fie o linie verticală sau orizontală.
5. Ambele linii ce formează laturile trebuie să fie de Greşit
aproximativ aceeaşi lungime. Dacă nu, una dintre ele
nu trebuie să fie mai lungă decât de ¼ decât cealaltă.
6. Cele două linii trebuie să se întâlnească la vârf. Nu
sunt permise spaţii albe. Liniile pot să se suprapună dar
nu mai mult de 1/8 la vârf.
7. Liniile trebuie să fie aproximativ drepte, nu în mod
evident curbe sau şerpuite.
8. Desenul nu trebuie să fie înclinat cu mai mult de 10
grade faţă de poziţia paginii.
52

Itemul 20. Semicercul Itemul 20. Semicercul

Criterii

Corect
1. Desenul trebuie să conducă la impresia că este un semicerc. El

nu trebuie să aibă nici forma literei sau , nici a literei ,


nici .Ideal, arcul ce formează semicercul trebuie să sfârşească
la punctul de intersecţie al unui diametru vertical. Pot fi
acceptate uşoare extensii dincolo de aceste puncte, însă desenul
nu trebuie să includă mai mult de 0-65 cm (1/4") dintr-o jumătate
de cerc (oricare alt cerc).
2. Semicercul trebuie să fie deschis spre dreapta.
3. Linia ce formează semicercul trebuie să fie o curbă continuă, nu
dreaptă, şi ea nu trebuie să aibă umflături mari, linii şerpuite sau Greşit
linii exterioare.
4. Punctele terminale de sus şi de jos ale semicercului trebuie să
fie distinct unul sub altul, deşi o uşoară diferenţă de 0,32 cm sau
mai puţin este acceptată.
5. Desenul nu trebuie să fie înclinat în pagină. O linie ipotetică ce
uneşte cele 2 capete ale semicercului trebuie să formeze un
unghi de 90º (±10º) cu marginea orizontală a paginii.
53

Itemul 21. Rombul Itemul 21. Rombul

Criterii Corect
1. Desenul trebuie să aibă forma unui romb şi nu a unui pătrat,
zmeu sau a unui dreptunghi.
2. Dimensiunea verticală trebuie să fie vizibil mai mare decât
dimensiunea orizontală.
3. Unghiurile opuse interiore trebuie să fie ascuţite, bine definite şi
aproximativ egale. Colţurile nu trebuie să fie rotunde şi nu
tebuie să aibă „urechi”.
4. Liniile trebuie să se întâlnească; nu sunt permise spaţii albe.
Liniile nu trebuie să se extindă dincolo de colţuri. Nu trebuie să
existe linii exterioare.
5. Unghiurile verticale trebuie să fie aproximativ opuse unul altuia. Greşit
6. Unghiurile orizontale trebuie să fie aproximativ opuse unul
altuia.
7. Cele 4 laturi trebuie să fie aproximativegale în lungime. Nici o
linie nu trebuie să depăşească lungimea altora cu mai mult de
0,32 cm (1/8").
8. Liniile formând laturile trebuie să fie drepte într-un mod
rezonabil, fără curburi.
9. Axa verticală a rombului trebuie să formeze un unghi de 90º cu
marginea orizontală a paginii.
54

Itemul 22. Două cercuri care se intersectează Itemul 22. Două cercuri care se intersectează

Criterii
Corect
1. Ambele cercuri trebuie să fie rotunde, nu ovale sau în formă de
pară. Lungimea diametrului vertical nu poate exceda lungimea
diametrului orizontal mai mult de 1/3 sau viceversa.
2. Cercurile trebuie să fie complet închise. Partea de suprapunere
nu trebuie să fie mai mare de 0.32 cm (1/8").
3. Cele două cercuri trebuie să fie de aproximativ aceeaşi mărime.
Diametrele celor două cercuri nu trebuie să difere mai mult de
0.63 cm (1/4").
4. Cercurile trebuie să se intersecteze lateral şi nu în partea de sus
sau de jos.
5. Cercurile trebuie să fie unul lângă celălalt. Baza unui cerc nu
trebuie să fie mai mare de 0.63 cm (1/4") decât baza celuilalt.
6. Partea de intersecţie trebuie să fie mai mică decât o jumătate a Greşit
diametrelor cercurilor.
7. Intersecţia trebuie să producă un oval care să arate în mod clar
spaţiu alb. Nu trebuie să existe linii exterioare acestui oval.
8. Nu trebuie să existe alte linii înăuntrul vreunui cerc.
Suprapunerile nu trebuie să fie considerate linii exterioare.
9. Liniile formând cele două cercuri trebuie să fie curbe continue
fără umflături largi, linii şerpuite sau porţiuni drepte.
10. Bazele celor două cercuri nu trebuie să devieze mai mult de 10º
faţă de marginea orizontală a paginii.
55

Itemul 23. Cerc şi triunghi cu vârful triunghiului Itemul 23. Cerc şi triunghi
atingând partea dreaptă a cercului

Criterii
Corect
1. Cercul trebuie să fie rotund, nu oval sau în formă de pară şi nu
trebuie să aibă secţiuni drepte. Cercul trebuie să se închidă corect,
fără spaţii albe şi nu cu suprapuneri mai mari de 0.32 cm (1/8").
2. Baza triunghiului trebuie să aibă aproximativ aceeaşi lungime
cu diametrul cercului. O diferenţă de 0.63 cm (1/4") este permisă.
3. Vârful triunghiului trebuie să atingă cercul din partea dreaptă.
Nu este permis nici un spaţiu alb între cerc şi vârful triunghiului.
Vârful triunghiului poate intersecta cercul dar nu mai mult de
0.32 cm (1/8").
4. Vârful triunghiului trebuie să atingă centrul părţii drepte. O
uşoară deviaţie de 0.32 cm sau mai puţin, deasupra sau
Greşit
dedesubtul centrului este permisă.
5. Vârful triunghiului trebuie să fie punct ascuţit şi nu unul rotund.
6. Triunghiul trebuie să aibă trei unghiuri ascuţite (mai mici de 900).
Nu sunt permise unghiuri drepte.
7. Triunghiul trebuie să aibă 3 laturi cu aproximativ aceeaşi
lungime. O diferenţă de 0.63 cm între bază şi cele două laturi
este permisă.
8. Liniile formând laturile triunghiului trebuie să fie drepte, nu
curbe sau în aşa fel încât să formeze o latură suplimentară.
9. Desenul nu trebuie să fie înclinat în pagină. O deviaţie de 100
sau mai puţin faţă de marginea orizontală a paginii este permisă.
56

Itemul 24. Dreptunghi cu doua diagonale şi cate un Itemul 24. Dreptunghi cu două diagonale şi două triunghiuri
triunghi la fiecare din capetele dreptunghiului
Criterii Corect
Sunt trei părti ale desenului ce trebuie evaluate: A dreptunghiul, B diagonalele si C
triunghiurile.
A. Dreptunghiul
1. Desenul trebuie sa fie dreptunghi si nu patrat. Lungimea laturilor de sus su de jos
trebuoie sa fie o data sau cel putin o data si jumatate mai mari decat liniile din lateral.
2. Dreptunghiul trebiue sa aiba patru unghiuri drepte corect desenate. Liniile celor
4 parti trebiue sa se intalneasca.
3. Liniile de sus si de jos, ca si cele laterale, trebuie sa fie aproximativ egale in
lungime. Dreptunghiul nu trebiue sa fie vizibil mai lat la un capat decat la
celalalt. Diferentele de lungime de o optime sau mai putin sunt acceptate.
4. Liniile ce formeaza partile dreptunghiului nu trebuie sa fie vizibil curbate sau
sinuoase.
B. Diagonalele Greşit
5. Diagonalele trebuie sa se intinda de la coltul jos-stanga la coltul sus-dreapta si de
la coltul sus-stanga la coltul jos-dreapta, astfel incat sa se intersecteze in centru.
Este permisa o usoara deviatie de la centru.
6. Liniile diagonale trebuie sa fie drepte fara curburi si sinuozitati.
C. Triunghiurile
7. Varful fiecarui triunghi trebiue sa fie orientat in exterior.
8. Varful fiecarui triunghi trebuie sa fie aproximativ opus punctului de intersectie al
diagonalelor.Este permisa o usoara deviatie, dar varful nu trebuie sa fie coliniar
cu un colt al dreptunghiului.
9. Varful fiecarui triunghi trebuie sa fie situat in asa fel incat sa se formeze un
unghi ascutit. Nu se permite o deviere evidenta. Liniile trebuie sa se intalneasca
fara intreruperi. Suprapunerile de linii nu sunt permise.
10. Cele 2 triunghiuri trebuie sa fie de aproxmativ aceeasi marime.
11. Marimea triunghiurilor trebuie sa fie proportionala cu marimea dreptunghiului.
12. Fiecare latura a triunghiului trebuie sa atinga un colt al dreptunghiului si sa
formeze un unghi ascutit. Nu sunt permise unghiuri drepte. Suprapunrea liniilor
nu este permisa.
13. Laturile triunghiului nu trebuie sa fie vizibil curbate sau sinuoase. Liniile nu
trebuie sa fie in asa fel curbate incat sa formeze o alta latura de triunghi.
D. Altele
14. Baza unui desen complet trebuie sa fie paralela cu marginea de jos a paginii. O
deviatie de 10 grade este permisa
15. Nu trebuie sa existe alte linii in desen.
57

Itemul 25. S invers cu sageata < ce atinge partea Itemul 25. S invers cu sageata
dreapta a lui S invers
Criterii Corect

1. Jumatatea de sus si de jos a lui S invers trebuie sa fie egale ca


dimensiuni. O jumatate din S invers trebuie sa nu fie mai mare
decat o patrime din marimea celeilalte jumatati. De asemenea
orientarea trebuie sa fie corecta.
2. S invers nu trebuie sa fie vizibil inclinat spre stanga sau spre
dreapta. O inclinare de 10 grade sau mai putin este permisa.
3. S invers trebuie sa fie o curba continua fara portiuni ingrosate si
linii intrerupte. Portiunile de sus si de jos trebuie sa fie simetrice
ca forma.
4. Varful sagetii trebuie sa atinga S invers in partea de jos (sau in
apropiere) a jumatatii de sus. Sageata nu trebuie sa intersecteze
S invers sau sa apara spatiu intre varful ei si S invers. Atingerea
lui S invers nu este permisa prin trasarea unei linii intre varful
sagetii si S invers. Greşit
5. Linia de sus a sagetii trebuie trasata in partea drepta a lui S
invers spre sus, iar linia de jos a sagetii trebuie trasata in parteea
dreapta a lui S invers spre jos. Nu sunt permise linii orizontale.
Cele 2 linii ale sagetii trebuie sa fie aproximativ egale in
lungime.
6. Axa sagetii trebuie sa fie perpendiculara pe axa lui S invers.
7. Marimea spatiului dintre liniile sagetii trebuie sa fie aproape
egal cu lungimea (capatul de sus si cel de jos) lui S invers. Este
permisa o diferenta de 6mm.
8. Punctul de intersectie a liniilor sagetii trebuie sa fie pe curbura
lui S invers ( din partea dreapta).
9. Liniile ar trebui sa fie drepte fara curbe sa rasuciri vizibile.
10. Sageata si S invers ar trebui sa fie proportionale ca marime.
Sageata nu trebuie sa fie prea mare fata de S invers sau invers.
58

Itemul 26. Linii intersectate


Itemul 26. Orizontala cu sageti inverse la capete
intersectata de sus de o verticala si de o diagonala de
jos cu sageti in capete Corect

Criterii
1. Sagetile inverse orizontale trebuie sa fie orizontale (paralele) la marginea
paginii. Este permisa o deviatie de 10 grade.
2. Orizontala trebuie sa fie mai mare decat verticala si diagonala luate fiecare in
parte.
3. Sagetile inverse (<, >) trebuie sa fie orientate ca in desen. Diferenta nu
trebuie sa fie mai mare decat 3 mm dintre cea mai lunga si cea mai scurta din
cele 4 segmente. Liniile ce formeaza sagetile inverse trebuie sa atinga linia
orizontala si trebuie sa fie mai mare de o optime din lungimea liniei
orizontale. Fiecare linie a sagetilor inverse trebuie trasate una spre jos si alta
spre sus (la fiecare capat al orizontalei).
4. Cele patru linii care formează săgeţile inverse trebuie să fie aproximativ
egale în lungime. Linia orizontală nu trebuie utilizată ca parte a săgeţilor
inverse. Greşit
5. Segmentul vertical trebuie să fie mai mic decât orizontala şi decât diagonala
(segmentul oblic). Trebuie să fie verticală, nu oblică, formând un unghi de 90
de grade.
6. Capetele fără săgeţi ale segmentelor verticale şi oblice trebuie să se
intersecteze în mijlocul orizontalei. O deviaţie de o optime de secundă este
permisă de la mijloc, dar ambele săgeţi trebuie să întâlnească linia orizontală
în aceleaşi puncte. Segmentul vertical nu trebuie să apară sub linia
orizontală.
7. Segmentul oblic să fie spre stânga şi să formeze un unghi mai mic de 90 de
grade cu orizontala.
8. Cele patru linii ce formează săgeţile din capetele verticalei şi diagonalei
(segmentului oblic) trebuie să fie aproximativ egale ca lungime şi
proporţionale cu lungimea celorlalte linii.
9. Capetele segmentelor (vertical şi oblic) să fie săgeţile
10. Toate liniile trebuie să fie aproape drepte, fără curburi, răsuciri şi întreruperi
vizibile.
59

Itemul 27. Cerc cu două triunghiuri: un vârf Itemul 27. Cerc cu două triunghiuri
atinge partea stângă a cercului, celălalt vârf atinge
partea dreaptă a cercului
Corect
Criterii

1. Cercul să fie rotund, nu oval, fără părţi îngroşate. Lungimea diametrului


vertical nu poate depăşi lungimea diametrului orizontal mai mult de o treime
din diametru. Cercul trebuie închis. Este permisă o alunecare a unei linii
peste/pe lângă în limita 3 mm sau mai puţin. Liniile ce formează
circumferinţa cercului să nu apară cu umflături sau răsuciri vizibile.
2. Vârful unui triunghi trebuie să atingă partea stângă a cercului şi vârful
celuilalt triunghi să atingă partea dreaptă a cercului undeva la mijlocul
cercului. Este permisă o deviaţie de 3 mm sau mai mică de la acest punct.
Vârfurile triunghiurilor trebuie să fie opuse. Trebuie să nu apară spaţiu între Greşit
vârfurile celor două triunghiuri şi linia cercului. Vârful unui triunghi nu
trebuie să intersecteze cercul mai mult de 3 mm. Atingerea cercului de către
vârful triunghiului nu trebuie realizată prin trasarea unei linii de la vârf la
linia cercului.
3. Lungimea liniilor ce formează cele două baze ale triunghiurilor nu trebuie să
fie mai mare decât diametrul cercului. O diferenţă de 3 mm este permisă.
4. Cele două triunghiuri trebuie să fie de aproximativ aceeaşi formă şi mărime.
Diferenţa de 3 mm sau mai puţin în lungimea bazelor triunghiurilor este
permisă.
5. Fiecare triunghi să fie format din segmente de aproape aceeaşi lungime şi din
trei unghiuri mai mici de 90 de grade. Unghiurile drepte nu sunt permise. O
diferenţă de 3 mm în lungime este permisă între baze şi celelalte două laturi.
6. Cele două părţi ale triunghiurilor trebuie să se intersecteze, formând un colţ
în momentul atingerii cercului.
7. Liniile ce formează triunghiurile nu trebuie să fie curbe, rupte, răsucite
pentru a evita apariţia unor linii în plus.
8. Desenul final trebuie să fie orizontal în raport cu marginea de jos sau de sus a
paginii. O deviaţie de zece grade de la orizontală este permisă.
60

Itemul 28. Cubul Itemul 28. Cubul

Criterii
Corect
1. Trasarea liniilor cubului trebuie realizată astfel încât să apară
cele trei feţe ale cubului (din faţă, de deasupra şi din dreapta).
2. Faţa din prim-plan trebuie să fie mai mult pătrată decât
dreptunghiulară (deci cu patru colţuri formând unghiuri de 90 de
grade). Nu sunt acceptate colţuri rotunjite sau întreruperi la
colţuri.
3. Toate unghiurile (colţurile) celorlalte feţe trebuie să fie închise.
Nu sunt permise spaţii între linii, colţuri rotunjite sau
întreruperi.
4. Desenul trebuie să creeze impresia unui cub (tridimensional).
Linia de jos a feţei din dreapta urcă spre dreapta iar cele două
linii paralele ale feţei de deasupra sunt trasate spre dreapta.
Greşit
5. Liniile nu trebuie să fie vizibil curbate sau răsucite.
6. Baza cubului trebuie să fie paralelă cu marginea orizontală a
paginii. Este permisă o deviaţie de zece grade de la orizontală.
61

ANEXA E

TEST DE RELATII VERBALE

Ghid general pentru scorarea testului de relatii verbale

Pentru a obtine scorul la Testul de Relatii Verbale, raspunsul trebuie sa stabileasca ce este
similar pentru primele trei lucruri si nu este adevarat pentru al patrulea. Subiectul trebuie sa se centreze
pe ceea ce este similar la primele 3 lucruri si nu este adevarat pentru al patrulea.
Raspunsurile nesigure ( puse sub semnul indoielii ) sunt cele : a) vagi, b) adevarate dar nu
diferentiaza primele 3 lucruri de al 4-lea, c) care fac afirmatii corecte despre al 4-lea lucru dar esueaza
in a spune prin ce se aseamana primele 3.
De exemplu, pentru itemul «menghina, patent, cheie franceza, NU surubelnita », pentru
raspunsul « marimi diferite » se pot pune intrebari suplimentare, pentru ca este vag. Spui, de exemplu,
« Spune-mi mai multe despre ele ». La fel, pentru raspunsul « Ai nevoie de surub », pui intrebari
ajutatoare, deoarece este o afirmatie corecta despre al 4-lea lucru, dar nu indica prin ce seamana
primele 3. In acest caz, spui : « Dar spune-mi prin ce seamana primele 3 ». Aceasta intrebare poate fi
folosita de fiecare data cand subiectul face o afirmatie corecta despre al 4-lea item, dar nu spune prin
ce se aseamana primele 3.
62

1. Şal, cravata, fular, NU camasa

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


se pun ( poarta ) in jurul gatului sunt mai mici costum / haine
lucruri pe gat cap, gat, urechi ceva pe care il porti
sunt imprejurul gatului nu au maneci toate acopera ceva
se poarta peste camasa o camasa trebuie sa o imbraci toate se spala
accesorii camasa e singurul lucru care haine de iarna
acopera pieptul tin de cald
camasa e peste piept lucruri care se poarta pe
haine afara

2. Macelar, brutar, bacan, NU farmacist1

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


mancare poti cumpara pentru masa muncitori
asociat cu alimentele se vand fara reteta lucreaza la magazine
mancare pentru oameni nu vand medicamente lucreaza cu carne
vand alimente nu lucreaza la magazin de alimente oameni care vand lucruri
muncesc acolo de unde poti lua farmacistii nu vand alimente proprietari de magazine
alimente farmacistul iti da medicamente tipuri de magazine
oameni

3. Cot, genunchi, sold, NU picior

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


articulatii indoitura oase
articulate se indoaie corp
unde se unesc oasele se pot rasuci sau misca parti ale corpului
articulatii care se indoaie se leaga toate la mijlocul corpului
ajuta oasele sa se indoaie parti superioare ale corpului le utilizezi pentru a merge
parti ale corpului care se indoaie nu e parte a piciorului tau cotul este la mana
sunt deasupra gleznei

4. Coaja, crusta, pielita, NU miez

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


partea din afara a unui lucru / partea parte a fructului mancare
care acopera miezul este in mijloc mar
stratul din afara miezul e inauntru portocala
la suprafata manaci miezul parte a marului
a suprafata fructului mananci ceea ce au la fel marul si
acopera fructul portocala
poate fi decojit o arunci
o dai la o parte inainte sa mananci
fructul
fructul este inauntrul lor

1
63

5. Aur, argint, platina, NU fier

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


culori valori stralucitoare
metale pretioase / rare merita banii metale
pretioase frumoase minerale
scumpe mai grele resurse naturale
valoroase metale decorative elemente naturale
baze necombinate in natura oamenii le poarta metale obisnuite
metale neferoase le folosesti la bijuterii aniversar
nu ruginesc pentru inele se acorda ca premii pentru recorduri
fierul este facut de om

6. Menghina, patent, cheie franceza, NU surubelnita

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


tin ceva instrumente pentru presat instrumente
tin lucrurile impreuna instrumente din doua piese instrumente de metal
folosite pentru a tine marimi diferite instrumente cu manere
strang si tin nu insurubezi cu ele construiesti cu ele
strang / fixeaza au parti mobile fixeaza ceva
au falci instalator
instrumente care strang si tin lucruri se aplica cu forta

7. A fi de acord, a coincide, a accepta, NU a nu fi de acord

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


pozitive sinonime decizii
mergi inainte ( cale libera ) lucruri acceptate lucruri pe care le ai de facut
dau aprobare nu este acord compromis
consens dezacord inseamna a nu a vrea
toate sunt PRO / PENTRU accepta sau a nu fi in acord raspuns
inseamna “DA” verbe
sunt raspunsuri in favoarea a ceva
cuvinte care merg impreuna

8. Sile, Fane, Nae NU Ion

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


diminutive nume obisnuite nume
nume informale nume comune nume de baieti
nume prescurtate nume de origine nume româneşti
nume prescurtate de baieti nu pot avea prescurtari oameni
nu nume propriu-zise Ion este un nume propriu-zis prieteni
nu nume intregi baieti

9. Rândunică, cioară, porumbel, NU ESTE pescăruş.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Păsări de uscat Păsări de curte. Nu au ciocuri mari.
Păsări de pământ Stau departe de apă. Păsări.
Păsări de copac Nu intră în apă. Păsări mici.
Cuiburi în copaci. Pescăruşii trăiesc lângă apă Păsări domestice.
Nu sunt păsări de mare. (ocean, plajă). Păsări cântătoare.
Toate conţin litera „r”. Zboară.
Iarna zboară spre sud.
Păsări migratoare.
Mănâncă viermi.
64

10. Bas, tenor, bariton, NU ESTE soprană.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Voci joase. Poate fi jos. Cântăreţi.
Note şi tonuri joase. Masculin. Cântat
Sunete joase. Serie melodică. Instrumente la care se poate cânta.
Partea masculină în melodii. Loc în cor. Instrumente de percuţie.
Voci bărbăteşti. Soprana este cea mai înaltă Înălţime a sunetului.
(voce). Muzică.
Soprana este femeie. Diferite denumiri în muzică
Moduri de a face muzică.
Saxofoane.

11. Spiriduş, zână, pitic, NU ESTE vârcolac.


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Poveşti frumoase. Mici. Animale mici.
Spirite bune. Foarte mici. Nu sunt reale.
Fiinţe foarte mici, vesele şi Oameni mici. Fantezie.
pitoreşti. Lucruri mici. Superstiţie.
Drăguţi. Sărbătoarea de Crăciun.
Nu sunt înspăimâmtători. Computere.
Sărbătoarea de Halloween.

12. Smarald,mazăre, jad, NU ESTE ou de măcăleandru.


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Verde. Culori. Bijuterii.
Nuanţe verzi. Aceeaşi culoare. Lucruri valoroase.
Lucruri verzi. Se pot cumpăra. Valorează bani.
Mici. Pietre.
Nu sunt albastre. Minerale.
Nu sunt verzi, sunt albastre. Solide.
Obiecte pe care le poţi atinge.
Forme bine definite.
De aceleaşi dimensiuni.
Forme diferite.
Toate sunt mici.
Toate sunt drăguţe.

13. Privire, miros, auz, NU ESTE pipăit.


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Simţuri de distanţă. Cap / Minte. Simţuri.
Simţuri faciale. În cap / În minte. Organe de simţ.
Simţuri localizate în cap. Există o parte specială a corpului care Organe.
Organe de simţ localizate doar în cap. face asta. Simţuri voluntare / involuntare.
Simţuri care nu necesită contact fizic Nu le poţi face cu mâna. Gust.
direct.

14. Mătase, in, lână, NU ESTE nylon.


Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins
Naturale. Mai scumpe. Material.
Obţinute din lucruri vii. Haine fine. Pentru haine.
Materiale reale, nu făcute. Făcute din altceva. Fabrici.
Nu sunt artificiale. Nylonul este sintetic. De la animale.
Nu sunt sintetice. Nylonul este artificial. Uşoare.
Mai grele.
Groase.
Nu se poate vedea prin ele.
Pentru ciorapi.
Nylonul este aspru.
65

15. Crez, dogmă, credinţă, NU ESTE teorie.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Convingeri. Are legătură cu religia. Fapte.
Convingeri care nu se bazează Sunt în relaţie cu religia. Fapte dovedite.
pe fapte. Au legătură cu biserica. Fapte religioase.
Convingeri care pot fi dovedite. Într-o teorie nu e neapărat Idei.
Convingeri neştiinţifice. necesar să crezi în întregime. De necrezut.
Convingeri de necontestat. O teorie e mai mult ştiinţifică. Parte a unei teorii.
Convingeri netestabile. Teoria este un fapt. Bazate pe tradiţie.
Convingeri religioase.

16. Noroi, mocirlă, mlaştină, NU ESTE pajişte.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Conţine apă. Tip de sol. Nisipuri mişcătoare.
Ţinut mocirlos. Apă. Ceaţă.
Ţinut umed. Apă stătută. Dens.
Pământ mlăştinos. Murdar şi urât. Mişcare uşoară.
Ud şi noroios. Uşor.
Te poţi afunda în el. Cleios.
Noroi gros. Animale care trăiesc pe o pajişte.
Pământ nefolosit.
Noroios.

17. Iapă, viţică, găină, NU ESTE mânz.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Femelă. Sex. Pui de animale.
Femela unui animal. Sex specific. Femele tinere.
Nume feminine. Se referă la sexul unui animal. Pui de animal de gen
Animale de gen feminin. Nu este masculin. feminin.
Mânzul este un cal de sex masculin. În vârstă de un an.
Mânzul este mascul. Animale în vârstă.
Nu este femelă. Vaci.
Cai.

18. Scorbut, beriberi, anemie, NU ESTE pneumonie.

Răspuns acceptat Sub semnul întrebării Incorect, respins


Boli datorate deficienţelor de vitamine. Deficienţe. Boli grave.
Boli deficitare. Determinate de o lipsă. Boli.
Lipsă de vitamine. Au legătură direct cu nutriţia. Boli rare.
Rezultat al unei diete De obicei întâlnite în condiţii Boli de lungă durată.
necorespunzătoare. de viaţă reale. Boli mortale.
Lipsă a unor feluri sănătoase Nu sunt molipsitoare. Tropicale/din junglă.
de mâncare. Pneumonia nu este determinată de Animale microscopice.
hrana deficitară. Boli cu care te naşti.
Pneumonia este molipsitoare. Boli determinate de viruşi.
66
ANEXA F
TABELE DE ETALONARE
(STANDARD)

Tabelele de la paginile 146-150 arată descrierea statistică a standardizării naţionale; media şi


deviaţiile standard sunt bazate pe scorurile brute unitare. Este necesar să se ţină seama de două precauţii
specifice în interpretarea acestor statistici.
În primul rând, media şi abaterea standard pe teste specifice unor vârste specifice se bazează pe o
singură parte din totalul întregului grup testat la acea vârstă. De exemplu, doar 200 din 415 copii testaţi la
vârsta de 7 ani au luat Matricea Test. Aceştia erau copii al căror întreg nivel pe parcursul testului a fost
suficient de ridicat/înalt pentru a-i califica în etapa în care sunt date Matrici şi alte teste specifice.
În acele cazuri în care este testată doar o parte a grupului de vârstă, fracţiunea testată poate să nu fie
reprezentativă pentru întregul grup. În ilustraţia de mai sus şi în multe alte cazuri, aceştia sunt mai mult
copii capabili. În orice caz, au fost date 2 teste/testări acolo unde contrariul/reversul a fost adevărat. La
vârstele mai mari, doar celor mai puţini capabili dintre cei care au fost examinaţi (definiţi astfel pe
parcursul testului) le-au fost date/dat teste de Absurditate/(prostie?) şi de Copiere.
Această selectivitate trebuie să fie făcută atunci când se interpretează media grupului de vârstă şi
deviaţia standard. În orice caz, în tabelele standard care încep la pagina 152, pentru acele teste în care cei
testaţi nu au fost reprezentativi pentru grupul de vârstă, scorurile au fost estimate prin procedura descrisă
în Manualul Tehnic.
În al doilea rând, trebuie recunoscut faptul că coeficientul de siguranţă/siguranţa lui KR-20 (Kuder-
Richardson Formula 20) estimată în listele de la pagina 151 prezintă o mărire cu o cantitate necunoscută.
Aceasta se întâmplă datorită faptului că toţi itemii care urmează/inferiori nivelului de bază sunt adevăraţi
şi toţi itemii care sunt înaintea/superiori nivelului limită sunt neadevăraţi. Aceasta nu este adevărat
întotdeauna.
În plus, date de siguranţă/ale coeficienţilor de siguranţă sunt prezentate în Manualul Tehnic
incluzînd siguranţa test/retest după un interval de 3 luni. În plus, alte proceduri de estimare a consistenţei
interne într-un singur test sunt explorate şi se pot adăuga estimărilor lui KR-20.
Tabelele standard de la paginile 152-181 arată scorul brut al subtestului la transformările
SAS (Standard Age Score) – scorul standard de vârstă. Două puncte de clarificare trebuie înţelese.
În primul rând, pentru subteste specifice vârstelor specifice, valorile SAS sunt arătate în tabelele
standard. Ele reflectă valorile SAS estimate prin testarea a mai puţin de 100 de cazuri. În al doilea
rând, o valoare SAS nu este fixată pentru un scor brut de zero la nici un subtest, pe când cu un
scor de zero este imposibil de estimat cât de scăzute sunt abilităţile unui examinat. Dacă scorul
brut de zero este înregistrat pentru un subtest particular, acel subtest nu trebuie utilizat în
determinarea ariei SAS pentru cel examinat.