Sunteți pe pagina 1din 5

Nume: Vihtii

Data Sex: F M Nivel de educ4e (ani de p a l & )

Etnie: rodnh maghiari rromh altele

Acest chestionar e v a l u d emotiile, stllrile, ghdurile gi comportammtele dumneavoastr& Pentru fiecare


Jntrebare, marcati Da dacH acessta descrie felul in care vH simtiti, ghditi sau vH comportati. D a d descrierea
w w w c o g
nu vi se potrive$te marcati Nu in coloana corespuazHtoare. V1 n i g h si rPspundfl In k n & htrebnre.

DP NU & ULTIMELE DOUA SAPTAMANI...


fl 1. ...v-a0 simtit trist(&)sau deprimat(H)?
2. ...v-ati s i M t trist(&)sau deprimat(&)in cea mai mare parte a zilei, aproape in fiecare zi?
rn rn 3. ...v-ati bucurat mai putin de aproape toate lucrurile care inainte, in mod normal, v&ficeau placere?
4. ...v-ati pierdut interesul pentru aproape toate activitstile de care, in mod normal, erati interesat(&)?
rn 5. ...ati avut o porn de &care mult rnai s c h t d decat de obicei, aproape in fiecare zi?
fl 6. ...ati avut o porn de &care mult mai cmcutd d d t de obicei, aproape in fiecare zi?
fl 7. ...ati dormit cu cel p u b una sau douil ore maipufin d&t de obicei, aproape in fiecare zi?
8. ...ati dormit cu cel putin una sau douii ore mai mult M t de obicei, aproape in fiecare zi?
fl 9. ...v-ati simtit foarte agitat(&),&-asthpHr
ii ~i vi s-a pHrut dificil sH stati lini$tit(&),intr-un loc, aproape in fiecare zi?
10. ...v-ati simtit ohsit(&)aproape in fiecare zi?
11. ...v-ati simtit vinovat(&)in mod &vent pentru lucnuile pe care le-ati Wcut?
rn rn 12. ...v-ati invinoviifit sau a$ avut ghduri negative despre dumneav- aproape in fiecare zi?
rn rn 13. ...v-ati simfit ca unfo ratat(&),aproape in fiecare zi?
rn 14. ...ati avut probleme de concentrare, aproape in fiecare zi?
rn 15. ...luarea unei decizii vi s-a p h t m i grea d d t de obicei, aproape in fiecare zi?
16. ...v-afi gfindit in mod frecvent la ideea de a muri fgrg sH faceti dumneavoastrH ceva, cum ar fi sH muriti in timpul somnului?
fl 17. ...v-a$ dorit sH fi murit?
rn 18. ...v-ati gEndit cii v-ar fi m i bine si3 fi murit?
19. ...ati avut ghduri de sinucidere, chiar dacH nu ati face cu a d e v h t acest lucru?
rn 20. ...v-afi gbdit in mod serios sH vH luati viap?
rn 2 1. ...v-ati ghdit la un mod anume fn care sH v&luati viafa?

rn 22. Afi trait vreodatci un eveniment traumatic cum ar fi: rHzboi, viol, atac fizic, abuz sexual sau orice alt eveniment traumatic extrem
de suphiltor?
rn 23. Ali fost vmcJattci martor la un eveniment traumatic cum ar fi un viol, atac fizic, accident soldat cu deces sau orice alt eveniment
extrem de supHrHtor?
h ULTIMELE DOUA SAPTAMANI...
24. ...v-au venit frecvent in mink gbduri refentoare la un eveniment traumatic?
25. ...v-ati s u p h t 'in mod frecvent pentrucB v-ati @dit la un eveniment traumatic?
26. ...ati fost fiecvent deranjat(H) de prezenfa unor amintiri sau vise legate de un eveniment traumatic?
27. ...amintirile despre un eveniment traumatic v-au produs o suferinp putemicil?
fl 28. ...ati ihcercat sH bloc@ gbdurile sau sentimentele legate de un evenimedt traumatic?
29. ...ati incercat SS evitati activiatile, locurile sau oamenii care v&aminteau de un eveniment traumatic?
30. ...ati avut amintiri WhbacR-uri) in care sH a v 6 senzatia c%rett%iti un eveniment traumatic?
3 1. ...lucnuile care v&amintesc de un eveniment traumatic v-au &ut sH tremmti, sH transpirati sau v-au accelerat ritmul cardiac?
32. ...v-ali simfit distant(&)sau ,,rupt(&)" de ceilalti oameni din cawti cZI ati Mit un eveniment traumatic?
33. ...v-afi simtit ,,amoait(H)" emotional din c a d cii ati Mit un eveniment traumatic?
[7 34. ...afi renunfat la planurile dumneavoastril de viitor din c a d c&ati Mit un eveniment traumatic?
[7 35. ...ati fost excesiv de prudent(&)din c a d cZI ati Mit un eveniment traumatic?
36. ...ati fost mai irascibil(H) sau v-ati speriat mai uSor din c a d c&ati Mit un eveniment traumatic?

Copyright O 2002 by Mark Z i e r m a n .


Toate drephuile rezervate. Nicio park a acestei publicatii nu pate fi reprodus8 sau transmid sub nicio formH (electronic sau mecanic, i n c l d d fotocopierea sau once
alt sistem de copim), f3ri pennisiunea prcalabilH a h e i SC COGNITROM SRL. Material pentru editia in limb rodn8: Copyright Q 2010 SC Cognitrom SRL.
Da Nu fN ULTIMELE DOUA S&"I'&~I ...
rn 37. ...s-a b t b p l a t adesea d mhcati compulsiv (sil mhcati foarte repede, o cantitatefoarte mare de alimente, intr-un timp foarte scurt)?
38. ...ati avut adesea senzaoa cH nu av* control asupra cantitatii de alimente pe care le consumati b timpul unui episod de mhcat
compulsiv?
39. ...afi avut episoade de mhcat compulsiv in care ati mlncat atit de mult in&t v-a$ simtit inconfortabil de plin(il)?
rn rn 40. ...ati avut episoade de mhcat compulsiv in care ati mlncat o cantitate mare de alimente, chiar daci nu v i era foame?
rn 41. ...s-a inthplat sil mhcati compulsiv de unuYuna sin&%) deoarece vil era jenil de clt de mult mlncati?
42. ...s-a b t h p l a t d mhcati compulsiv gi apoi d vil fie sili de dumneavoasM?
43. ..v-ati s u p h t foarte tare pe dumneavoastril pentru cH ati mhcat compulsiv?
rn 44. ...ati recurs la diete foarte stricte sau la exercitii fizice excesive pentru a nu lua in greutate ca urmare a mincatului compulsiv?
rn 45. ...afi luat laxative, diuretice sau v-ati provocat voma pentru a nu lua in greutate ca m a r e a mhcatului compulsiv?
rn 46. ...greutatea sau forma corpului dumneavostril au fost unele dintre cele mai importante lucruri care au influentat felul in care ghditi
despre dumneavoasM?

& ULTIMELE DOUX SAPTAMANI...


47. ...v-ati ingrijorat in mod obsesiv Itllegiltwti cu mizeria, microbii sau produsele chimice?
48. ...v-ati ingrijorat in mod obsesiv cil s-ar putea b t h p l a ceva d u , pentru cil ati uitat d faceti ceva important - cum ar fi d incuiati uga,
sil oprifi gazul, s i scoatefi aparatele electrice din prid?

rn 49. ...au fost lucruri pe care v-ati simtit constrhs(il) d le facefi in mod repetat (pentru cel putin o jumiltate de 01%pe zi),
opri atunci c h d v-afi propus acest lucru?
a vil putea

50. ...au fost lucruri pe care v-ati s i M t constri3ns(il) d le faceti in mod repetat, in ciuda faptului c i acestea vil impiedicau sti finaliz*
alte lucruri pe care le aveafi de ficut?
5 1. ...ati spillat sau ati curHpt in mod obsesiv gi excesiv lucrurile din jurul dumneavoastril?
52. ...ati verificat anumite lucruri sau ati repetat diferite a@uni la nesfiqit, in mod obsesiv gi excesiv?
53. ...ati numilrat lucruri in mod obsesiv gi excesiv?

& ULTIMELE DOUA ~ h ' T h h I . . .


...v-afi speriat foarte tare dim c a d cil inirna vil biltea repede?
...v-ati speriat foarte tare dm c a d d respirafi cu dificultate?
...v-ati speriat foarte tare din c a d cti v-ati simtit slabit(&)sau pe punctul de a legina?
...ati avut stilri de teami intend sau de disconfort putemic (atacuri de panic&),care au a p h t pe neagteptate, f&il nici un motiv?
...ati avut stan de teamil intensil sau de disconfort putemic, in timpul cilrora v-ati ghdit cil ceva groaznic se p a t e inthpla, cil ati
putea muri, c i ati putea ^mebuni sau cil afi putea pierde controlul?
...afi avut stilri de t e a d intend sau de disconfort putemic, in timpul &ra avut trei sau mai multe din urmiltoarele simptome:
bitai accelerate ale inimii, transpirqie, tremur, dificultati de respiratie, greap, ameteli sau senzatia de le~in?
...v-ati ingrijorat foarte mult in legiltud cu a avea atacuri de panid neageptate?
...ati avut atacuri de panicil din cauza cilrora ati evitat anumite situatii sau v-a$ modificat comportamentul sau activitiltile zilnice?

IN ULTIMELE DOUA S A P T W I ...


62. ...s-au inamplat lucruri desprecare $tiaticH sunt adevhte, dar despre care ceilalti v-au spus cil sunt doar in imaginatia dumneavoastril?
63. ...s-a intlmplat d fib convins I3 ceilalti se uitil la durnneavoastril, vorbesc despre dumneavoastril sau vii spioneazil?
64. ...v-a$ gindit I3 sunteti in pericol deoarece cineva plhuiqte sil v i faci d u ?
*65. ...afi considerat cil aveti puteri speciale, pe care alti oameni nu le au?
66. ...v-ati ghdit c i o fom extenoar&vil controleaz8 corpul sau mintea?
67. ...ati auzit voci pe care ceilalti nu le aud sau ati v h t lucruri pe care ceilalti nu le vild?

Copyright 8 2002 by Mark Zimmerman.


Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicatii nu pate fi reprod& sau transmid sub nicio forms (electronic sau mecanic, incluhd fotocopierea sau once
alt sistem de wpiere), fgrg permisiunea prealabilil a firmei SC COGNITROM SRL. Material pentiu editia in limba romini: Copyright O 2010 SC Cognitrom SRL.
fN ULTIMELE SASE LUNI...
68. ...ati evitat in mod regulat anumite situapi deoarece v-a fost teama cH acestea vH vor provoca un atac de panicH?
69. ...v-au ficut sH vH simtiti speriat(H), nelinigtit(H) sau agitat(H) cH veti avea un atac de panid vreuna din'urmiltoarele situatii?
a. a vH indeptirta foarte mult de c a d
rn b. a vH afla in locuri aglomerate
rn rn c. a sta la coada
rn d. a vH afla pe un pod sau intr-un tunel
e. a cHlHtori cu autobuzul, trenul sau avionul
f. a conduce sau a cal~toricu wins
g. a fi singur(H) acasa
rn h. a vH afla in spatii deschise (cum ar fi un parc)
rn 70. ...ati devenit foarte nelinigtit(H) aproape de fiecare data cind v-ati aflat intr-una din situatiile de mai sus?
rn 71. ...ati evitat weuna din situatiile de mai sus din caua cH v-au &cut sB vH simtiti nelinivtit(H) sau speriat(H)?

IN ULTIMELE SASE LUNI...


rn rn 72. ...v-a$ ingrijorat foarte mult d vH veti face de *s in fap celorlalti?
73. ...v-ali ingrijorat foarte mult cH s-ar putea sH faceti ceva care i-ar determina pe ceilalti sH vH considere prost/proastH sau ridicol(H)?
74. ...v-ati simtit foarte agitat(H) in situatiile fn care era posibil ca oamenii sB fie atenti la dumneavoastrii?
75. ...v-ati simtit extrem de agitat(H) in situatii sociale?
76. ...ati evitat cu regularitate anumite situatii deoarece v-a fost teama cH ati putea face sau spune ceva prin care sB vH faceti de ris?
77. ...v-a0 ingrijorat foarte mult cH veti face sau spune ceva prin care sH vH faceti de riis in oricare din urmHtoarele situatii?
a. a vorbi in public
b. a minca in fap altor oameni
c. a folosi toalete publice
d. a scrie in fap altor persoane
e. a spune ceva prostesc cind vH d a t i intr-un grup de oameni
f. a pune o intxebare cind vH aflati intr-un grup de oameni
g. a participa la intilniri de afaceri
h. a participa la petreceri sau alte intilniri
rn 78. ...ati devenit brusc foarte nelinigtit(H) aproape de fiecare data cind v-ati aflat intr-una din situatiile de rnai sus?
rn 79. ...ati evitat weuna din situatiile de mai sus din caud d v-au ficut sB vH s i e t i nelinigtit(8) sau speriat(g)?

IN ULTIMELE SASE LUNI...


80. ...ati considerat cH ati consumat prea mult alcool?
8 1. ...cineva din familia dumneavoastrii a considerat sau a sustinut cH ati consumat prea mult alcool sau cH aveti o problem%cu alcoolul?
82. ...prietenii, un medic sau orice a l a persoan5 a considerat sau a sustinut cH ati consumat prea mult alcool?

83. ...v-afi gindit sH renunwti sau sH reduceti cantitatea de alcool pe care o consurnati?
84. ...v-ati gindit cH aveti o problemH cu alcoolul?
85. ...consumul de alcool v-a cauzat probleme in cibnicie, la locul de muncH, cu prietenii sau in familie, in indeplinirea sarcinilor casnice
sau in alt domeniu important a1 vietii dumneavoastrii?

Copyright 8 2002 by Mark Zimmerman.


Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicatii nu poate fi reprodud sau transmisti sub nicio fonnii (electronic sau mecanic, i n c l h d fotocopierea sau orice
alt sistem de copiere), th3 permisiunea prealabilH a firmei SC COGNITROM SRL. Material pentru editia in limba rom9ni: Copyright O 2010 SC Cognitrom SRL.
hi ULTIMELE SASE LUNI...
86. ...ati considerat cil ati luat prea multe medicamente?
87. ...cineva din familia dumneavoastd a considerat sau a susbut cH afi luat prea multe medicamente sau c i aveti o problem6 cu acestea?
88. ...p rietenii, un medic, sau oricine altcineva a wnsiderat sau a sustinut cH ati luat prea multe medicamente?
89. ...v-ati gindit sH renunpti sau sH reduceti wnsumul de medicamkte?
rn rn 90. ...v-ati gindit cH aveti o problemil cu medicamentele?
rn 91. ...din c a m consumului de medicamente ati avut probleme in clisnicie, la locul de munca, cu prietenii sau in familie, in indeplinirea
sarcinilor casnice sau in orice alt segment important al viefii dumneavoastril?

h ULTIMELE SASE LUNI...


92. ...a$ fost o persoanH agitata in majoritatea zilelor?
rn 93. ...v-afi hgrijorat foarte mult cil s-ar putea intiimpla ceva rHu cu dumneavoastriisau cuiva apropiat ?
94. ...v-ati hgrijorat in IegHtW cu lucruri despre care ceilalfi v-au spus cil nu merita sH vH faceti griji?
95. ...v-afi ingrijorat sau ati fost nelinigtit(H) in IegHturh cu mai multe lucruri din viaw dumneavoastril, in majoritatea zilelor?
rn 96. ...v-afi simtit adesea nelini$tit(H) sau la lirnita din cam grijilor pe care vi le-ati ficut?
97. ...afi adormit adesea cu greu din c a w c&v-a$ ingrijorat pentru tot felul de lucruri?
rn 98. ...ati simfit adesea tensiune muscularil din c a m nelinigtii sau a stresului?
rn 99. ...ati avut adesea probleme de concentrare din c a d cH erati preocupat@)de grijile dumneavoastrii?
100. ...s-a intimplat sH fiti adesea cert&et/certiWa~sau irascibil(H) din c a w cil erati ingrijorat(2) sau stresat(H)?
101. ...v-a fost greu sii vH controlati grijile sau sH nu vH rnai ingrijorati deloc, in majoritatea zilelor?

h ULTIMELE SASE LUNI...


rn ,102. ...afi avut multe probleme cu stomacul sau cu intestinele, cum ar fi great& vomH, gaze in exces, balonare sau diaree?
rn 103. ...ati avut dureri in mai multe p w diferite ale corpului?
104. VH imbolnHviti mai des decat majoritatea oamenilor?
105. Ati avut o sHnatate fizicH precarH aproape tout6 viata?
106. De obicei, medicii nu reugesc sH identifice o c a d fizicil pentru simptomele dumneavoastrii?

PN ULTIMELE SASE LUNI...


rn 107. ...v-ati fgcut adesea griji cil s-ar putea si4 suferifi de o boala fizicil gravH?
108. ...v-a fost greu sH nu vH mai ingrijorati cH suferifi de o boalH fizica gravH?
109. ...v-a fost greu sH. . nu vH ingrijorati in ciuda faptului cH medicul v-a spus cH nu suferiti de nicio boala gravH?
110. ...v-ati ingrijorat atit de mult cH suferiti de o boalH fizicH gravH, i n c l acest lucru a interferat cu activitatile dumneavoastril zilnice
sau v-a cauzat probleme?
111. ...afi fost la doctor in mod &vent deoarece erati ingrijorat(H) cH suferiti de o boala fizia gravH?

Copyright 02002 by Mark Zimmerman.


Toate drepturile rezcrvate. Nicio park a acestei ublicafii nu p t e fi rep- sau transmiP sub nicio forma (electronic sau mecanic, inclwhd fotocopima sau once
alt sistem dc copierc), Wi pennisiuncapreala~i18a firmei SC COGNlTROM SRL. Material penhu editia in limba romHnH: Copyright O 2010 SC Cognibom SRL.
I
PDSQ
Mark Zimmerman, M.D.
Publicat de:
1
Tabel conversie scor

Total
total
scor brut -
PDSQ

W W W c o a n 1 1 1 0 m 1 0

ID ' Data:

Gen: q Masculin OFerninin Vlrsta: Nivel de educajie (ani de ~ c o a l 5 )

R a s m t n i e : Ororniinil rnaghiaril mom5 alta

Se recornand&
investigap
ulterioare,
h t e ~ u
suplimentaf
(bifafi dac&
scorul subscalei
Scor Punct de Z punctul de Itemi criticib(fncercuig itemii la
.. Subscala PDSQ subscalZi secfiune secfiune) care s-a dspuna cu Dk)
Tulburare depresivi majori - '9 - 16 17 18 19 20 21

Tulburare d e sues posttraumatic

Bulimie/Alimenta$e compulsiva

Tulburare obsesiv-compulsivi

I Tulburare de p a n i d

I Tulburki psihotice

I Agorafobie

Fobie social;

Abuz/dependenp de alcoo~

Abuz/dependenp de medicamente

Tulburare de anxietate generalizata

Tulburare de somatizare

Ipohondrie

PDSQ Scorul total brut

* Bineinteles, in practica clinici, uimiterea spre evaluki mai comprehensive n-ar trebui s$ se bazeze niciodaG pe rezultatele unui singur
test, ci se vor lua in considerare toate informaple clinice disponibile despre ace1 caz. Ar uebui sl fie o evaluare suplimentarl penuu
fiecare dinue itemii critici incercuio.
' Valoarea predictivfi negativl (procentul non-cazurilor reale netrimise pentru evaluare suplimentari,pe baza acestui punct de secgiune)
' '
= 92. vpn=98. ' vpn=100. vpn=98. vpn=97. \ ~ n = 9 2'vpn=98. . ' '
vpn=97. vpn=96. vpn=99. " vpn=98. " vpn=97. " vpn=99.

Copyright 6 2002 by Mark Zimmerman.


Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa sau transmi& sub nicio forma (electronic sau mecanic, includnd fotocopierea sau orice
alt sistem de copiere), fir2 pennisiunea prealabilg a firmei SC COGNITROM SRL. Material pentru editia in limba romina: Copyright O 2010 SC Cognitrom SRL.

S-ar putea să vă placă și