Sunteți pe pagina 1din 5

YALE – BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE -LISTA OBSESIILOR

Nume____________________________________________ Data____________
P = prezent , T= trecut
P T OBSESII AGRESIVE P T OBSESII SEXUALE
Teamă ca şi-ar putea face rău singur Gânduri, imagini, impulsuri sexuale
perverse sau interzise,
Teama ca ar putea să le facă rău celorlalţi Conţinut implicând copiii sau incestul
Imagini violente sau terifiante Conţinut implicând homosexualitatea
Teama că ar putea rosti obscenităţi sau insulte Comportament sexual (agresiv) faţă de
ceilalţi
Teama că ar putea face un alt lucru stânjenitor Altele (descrieţi)
Teama că ar putea ceda unor impulsuri OBSESII PRIVIND ACUMULAREA SAU
nedorite ECONOMISIREA
Teama că ar putea fura lucruri A nu se include hobby-urile, banii, sau
obiectele cu valoare sentimentală
Teama ca ar putea face rău altora din OBSESII RELIGIOASE /SCRUPULE
neatenţie
Teama de a nu provoca un incendiu, Preocupare privind blasfemia sau
inundaţie... sacrilegiul
Alte (descrie) Preocupare excesivă privind moralitatea
P T OBSESII DE CONTAMINARE P T OBSESII LEGATE DE NEVOIA DE
SIMETRIE ŞI EXACTITATE
Preocupare sau dezgust pentru Acompaniate de gândire magică
urină,fecale,salivă
Preocupare privind murdăria sau microbii Neacompaniate de gândire magică
Preocupare excesivă privind contaminarea din P T OBSESII DEVERSE
mediul ambiant (de ex. cu azbest, radiaţii, (GÂNDIRE MAGICĂ)
deşeuri toxice)
Preocupare (îngrijorare) excesivă faţă de Nevoia de a şti sau de a reţine
substanţele menajere (de ex. detergenţi,
solvenţi)
Preocupare (îngrijorare) excesivă privind Frica de a spune anumite lucruri
animalele/insectele
Deranjat excesiv de substanţele lipicioase sau Frica de a nu spune ceea ce trebuie
reziduuri
Îngrijorat că se va îmbolnăvi din cauza Frica de a pierde lucrurile
contaminării
Îngrijorat că îi va îmbolnăvi pe ceilalţi prin Imagini intruzive (non violente)
răspândirea contaminării
Nu e preocupat de consecinţele contaminării ci Sunete, cuvinte, muzică, intruzive şi
doar de senzaţia pe care o va avea fără sens
P T OBSESII SOMATICE Deranjat de anumite sunete sau zgomote
Preocuparea faţă de boală Numere norocoase sau nenorocoase
Preocupare excesivă privind părţi ale corpului Culori cu semnificaţie specială
sau aspectul fizic (de ex., dismorfofobia)
Altele (descrieţi) Frici superstiţioase

OBSESII (descrieţi, grupaţi în ordinea severităţii (1=cea mai severă, 2..., 3....4)
1 _____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________
Y-BOCS - LISTA COMPULSIILOR


dacă obiectele nu sunt aranjate într-o anumită ordine, mama va avea un accident
P T COMPULSII DE SPĂLARE/CURĂŢARE P T COMPULSII LEGATE DE ORDONARE SAU
ARANJARE
Spălare pe mâini excesivă sau ritualizată Descrieţi1

Duşuri, băi, spălat pe dinţi, îmbrăcare, P T COMPULSII DE COLECŢIONARE, ECONOMISIRE


excesive sau ritualizate
Curăţarea excesivă a lucrurilor cum ar fi A nu se include hobby-urile, banii, sau
hainele personale sau obiectele importante obiectele cu valoare sentimentală.
( colectează din gunoi, colectează lucruri
inutile, ziare vechi)
Alte măsuri pentru prevenirea sau P T COMPULSII DIVERSE
înlăturarea contactului cu contaminanţi
Altele (descrieţi) Ritualuri mentale altele decât verificarea sau
numărarea
P T COMPULSII DE VERIFICARE Întocmirea excesivă de liste
Verificarea încuietorilor,aragazului, Nevoia de a povesti, de a se confesa
aparatelor,
Verificarea faptului că a nu a făcut/nu va Nevoia de a atinge, lovi, freca
face rău altora
Verificarea faptului că a nu a şi-a făcut/nu Ritualuri implicând fixarea cu privirea sau
îşi va face rău singur clipitul
Verificarea faptului că a nu s-a întâmplat/ Măsuri (altele decât verificarea) de evitare a
nu se va întâmpla nimic rău survenirii unui eveniment neplăcut pentru sine
Verificarea faptului că nu a săvârşit greşeli Măsuri (altele decât verificarea) de evitare a
survenirii unui eveniment neplăcut altora
Verificări legate de obsesiile somatice Măsuri (altele decât verificarea) de evitare a
survenirii unor consecinţe terifiante
Altele (descrieţi) Comportamente alimentare ritualizate

P T RITUALURI REPETITIVE Comportamente superstiţioase 2


Recitire, ştergere sau rescriere Trichotillomanie
Nevoia de a repeta activităţile de rutină (de Alte comportamente auto-mutilante
ex., intratul/ieşitul pe uşă,
ridicatul/aşezatul pe scaun)
Altele (descrieţi) Alte (descrieţi)

P T COMPULSII DE NUMĂRARE RITUALURI IMPLICÂND ŞI ALTE PERSOANE


(prezente pe scala copiilor)
Număratul obiectelor, , cuvintelor, etc. Nevoia de a implica alte persoane (de obicei o
Descrieţi: rudă) în ritual 3

COMPULSIILE (descrieţi, grupaţi în ordinea severităţii (1=cea mai severă, 2..., 3....4)
1 _____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________

YALE-BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE- COTARE

Hr. ITEM Gradul de severitate


1 Timpul petrecut cu 0 h/zi 0.1 h/zi 1-3 h/zi 3-8 h/zi > 8 h/zi
obsesiile 0 1 2 3 4

1
de ex., alinierea într-un anumit fel sau aranjarea după un anumit model a obiectelor personale)
2
precum „sărirea” peste o anumită porţiune de paviment, atingerea unui obiect sau a persoanei proprii
de un anumit număr de ori ca metodă de a evita întâmplarea unui lucru rău
3
de ex. cerându-i să răspundă în mod repetat la aceeaşi întrebare, să efectueze anumite ritualuri la
servirea mesei, ritualuri ce implică anumite ustensile
2
2 Interferenţa Absentă Mică Clară Substanţială Incapacitantă
produsă de obsesii 0 1 2 3 4
3 Suferinţa produsă Absentă Puţină Moderată dar Severă Incapacitantă
de obsesii 0 1 sub control 2 3 Constantă 4
4 Rezistenţa opusă Întotdeauna Intensă Moderată Adesea Cedează
obsesiilor 0 1 2 cedează 3 complet 4
5 Controlul asupra Complet Intens Moderat Mic Absent
obsesiilor 0 1 2 3 4
6 Timpul petrecut cu 0 h/zi 0.2 h/zi 1-3 h/zi 3-8 h/zi > 8 h/zi
compulsiile 0 1 2 3 4
7 Interferenţa4 Absentă Mică Clară Substanţială Incapacitantă
produsă de 0 1 2 3 4
compulsii
8 Suferinţa5 produsă Absentă Puţină Moderată dar Severă Incapacitantă
de compulsii 0 1 sub control 2 3 Constantă 4
9 Rezistenţa opusă Întotdeauna Intensă Moderată Adesea Cedează
compulsiilor 0 1 2 cedează 3 complet 4
10 Controlul asupra Complet Intens Moderat Mic Absent
compulsiilor 0 1 2 3 4

SUBSCOR OBSESII itemii 1-5 ......................


SUBSCOR COMPULSII itemii 6-10 .......................
SCOR Y-BOC itemii 1-10 .......................
NOTĂ: scorurile trebuie să reflecte efectul însumat al tuturor simptomelor obsesive
şi compulsive.
Rezistenţa la obsesii sau la compulsii se cuantifică astfel:

4 3 2 1 0

0-10% 10-25% 25-75% 75-90% 90-100%


din timp din timp din timp din timp din timp

Wayne K, Goodman, M.D. University of Florida, College of Medicine, Gainesville,


Florida, USA, 1989

YALE – BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE - INTERPRETARE

Scorul global:
0 – 7 subclinic
8 – 15 TOC uşoară
16 – 23 TOC medie
24 – 31 TOC gravă
32 – 40 TOC extremă

YALE – BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE -LISTA OBSESIILOR


P T OBSESII AGRESIVE P T OBSESII SEXUALE
Teamă ca şi-ar putea face rău singur Gânduri, imagini, impulsuri sexuale
perverse sau interzise,
4
se referă la interferenţa cu buna funcţionare a individului la serviciu, acasă, în planul relaţiilor sociale,
în desfăşurarea activităţilor de destindere, hobby-uri
5
se referă la anxietatea care apare în momentul reţinerii de la actul compusiv
3
Teama ca ar putea să le facă rău celorlalţi Conţinut implicând copiii sau incestul
Imagini violente sau terifiante Conţinut implicând homosexualitatea
Teama că ar putea rosti obscenităţi sau insulte Comportament sexual (agresiv) faţă de
ceilalţi
Teama că ar putea face un alt lucru stânjenitor Altele (descrieţi)
Teama că ar putea ceda unor impulsuri OBSESII PRIVIND ACUMULAREA SAU
nedorite ECONOMISIREA
Teama că ar putea fura lucruri A nu se include hobby-urile, banii, sau
obiectele cu valoare sentimentală
Teama ca ar putea face rău altora din OBSESII RELIGIOASE /SCRUPULE
neatenţie
Teama de a nu provoca un incendiu, Preocupare privind blasfemia sau
inundaţie... sacrilegiul
Alte (descrieţi) Preocupare excesivă privind moralitatea

P T OBSESII DE CONTAMINARE P T OBSESII LEGATE DE NEVOIA DE


SIMETRIE ŞI EXACTITATE
Preocupare sau dezgust pentru Acompaniate de gândire magică
urină,fecale,salivă
Preocupare privind murdăria sau microbii Neacompaniate de gândire magică
Preocupare excesivă privind contaminarea din P T OBSESII DEVERSE
mediul ambiant (de ex. cu azbest, radiaţii, (GÂNDIRE MAGICĂ)
deşeuri toxice)
Preocupare (îngrijorare) excesivă faţă de Nevoia de a şti sau de a reţine
substanţele menajere (de ex. detergenţi,
solvenţi)
Preocupare (îngrijorare) excesivă privind Frica de a spune anumite lucruri
animalele/insectele
Deranjat excesiv de substanţele lipicioase sau Frica de a nu spune ceea ce trebuie
reziduuri
Îngrijorat că se va îmbolnăvi din cauza Frica de a pierde lucrurile
contaminării
Îngrijorat că îi va îmbolnăvi pe ceilalţi prin Imagini intruzive (non violente)
răspândirea contaminării
Nu e preocupat de consecinţele contaminării ci Sunete, cuvinte, muzică, intruzive şi
doar de senzaţia pe care o va avea fără sens
P T OBSESII SOMATICE Deranjat de anumite sunete sau zgomote
Preocuparea faţă de boală Numere norocoase sau nenorocoase
Preocupare excesivă privind părţi ale corpului Culori cu semnificaţie specială
sau
aspectul fizic (de ex., dismorfofobia)
Altele (descrieţi) Frici superstiţioase

Y-BOCS - LISTA COMPULSIILOR

P T COMPULSII DE SPĂLARE/CURĂŢARE P T COMPULSII LEGATE DE ORDONARE SAU


ARANJARE
Spălare pe mâini excesivă sau ritualizată Descrieţi6

6
de ex., alinierea într-un anumit fel sau aranjarea după un anumit model a obiectelor personale)
4
Duşuri, băi, spălat pe dinţi, îmbrăcare, P T COMPULSII DE COLECŢIONARE, ECONOMISIRE
excesive sau ritualizate
Curăţarea excesivă a lucrurilor cum ar fi A nu se include hobby-urile, banii, sau
hainele personale sau obiectele importante obiectele cu valoare sentimentală.
( colectează din gunoi, colectează lucruri
inutile, ziare vechi)
Alte măsuri pentru prevenirea sau P T COMPULSII DIVERSE
înlăturarea contactului cu contaminanţi
Altele (descrieţi) Ritualuri mentale altele decât verificarea sau
numărarea
P T COMPULSII DE VERIFICARE Întocmirea excesivă de liste
Verificarea încuietorilor, aragazului, Nevoia de a povesti, de a se confesa
aparatelor,
Verificarea faptului că a nu a făcut/nu va Nevoia de a atinge, lovi, freca
face rău altora
Verificarea faptului că a nu a şi-a făcut/nu Ritualuri implicând fixarea cu privirea sau
îşi va face rău singur clipitul
Verificarea faptului că a nu s-a întâmplat/ Măsuri (altele decât verificarea) de evitare a
nu se va întâmpla nimic rău survenirii unui eveniment neplăcut pentru sine
Verificarea faptului că nu a săvârşit greşeli Măsuri (altele decât verificarea) de evitare a
survenirii unui eveniment neplăcut altora
Verificări legate de obsesiile somatice Măsuri (altele decât verificarea) de evitare a
survenirii unor consecinţe terifiante
Altele (descrieţi) Comportamente alimentare ritualizate
P T RITUALURI REPETITIVE Comportamente superstiţioase 7
Recitire, ştergere sau rescriere Tricotilomanie

Nevoia de a repeta activităţile de rutină (de Alte comportamente auto-mutilante


ex., intratul/ieşitul pe uşă,
ridicatul/aşezatul pe scaun)
Altele (descrieţi) Alte (descrieţi)
P T COMPULSII DE NUMĂRARE RITUALURI IMPLICÂND ŞI ALTE PERSOANE
(prezente pe scala copiilor)
Număratul obiectelor, , cuvintelor, etc. Nevoia de a implica alte persoane (de obicei o
Descrieţi: rudă) în ritual 8
P= prezent , T= trecut

7
precum „sărirea” peste o anumită porţiune de paviment, atingerea unui obiect sau a persoanei proprii
de un anumit număr de ori ca metodă de a evita întâmplarea unui lucru rău
8
de ex. cerându-i să răspundă în mod repetat la aceeaşi întrebare, să efectueze anumite ritualuri la
servirea mesei, ritualuri ce implică anumite ustensile
5