Sunteți pe pagina 1din 13

Chestionar S

• Chestionarul este anonim si confidential si, în nici un caz, la el nu vor avea acces colegii Dvs.
• Rezultatele finale se vor referi numai la punctajul de acceptliri/alegeri sau de respingeri obtin\};t
de fiecare membru, farli a se specifica de clitre cine (sursa acceptlirilor sau respingerilor).:
• în consecintli, va rugam a ne comunica cu sinceritate si obiectivitate
'. opiniile Dvs.
I-;Jl :

Pentru fiecare întrebare în parte, va rugam sa numiti cel putin 2 persoane, plasând pe locui
1 numele celui/celei care vi se pare cel mai potrivit/important ca rlispuns la întrebarea"v
respectivli, pe locul al II-lea urmlitorul ca importantli etc. Pentru fiecare numire în parte, vli', J
2. Instrumente standardizate utilizate
ruglim sli specificati de ce ati facut acea alegere (argumentati-vli alegerea facutll). ~
\,-
în evaluarea psihologica în firme/institutii
A. Pe plan profesional, cu care dintre colegii Dvs. credeti ca puteti comunica cel mai usor, este
deschis, puteti
. realiza un schimb de informatii profesionale
- utile si profitabile .....
?', ' '::'1/' ,1 1
l(
De ce? (motivatia raspunsului in termeni de
2.1. Chestionar "Atitudine fata de schimbare"
I Locul Grila de scorare si interpretare
Se aduna valorile (de la 1 la 7) pentru itemii (întreblirile) de la fiecare scala în parte. Suma se
împarte la 10.

B. Pe plan profesional, cu care dintre colegii Dvs. nu puteti comunica usor, nu este deschis, Factorul "PERSONAL" Itemii 4, 5, 6, 9, 15, 18, 21, 25, 28, 31
nu puteti realiza un schimb de informatii profesionale utile si profitabile?
caUtatil defecte) Accent, în primul rând, pe valorile umane - îmbunatatirea sistemului de motivare a anga-
De ce? (motivatia raspunsului in termeni de jatilor si a comunicarii, optimizarea relatiilor dintre sefi si subordonati si a celor dintre angajati,
Locul Numele si prenumele
cresterea gradului de implicare personala, Încercând sa realizeze schimbarea prin interventia
asupra sistemului social, a conditiilor de lucru, a gradului de satisfactie a personalului.
Scoruri mici = dimensiune puternic dezvol- Scoruri mari = dimensiune slab dezvoltata _
tata - angajatii considera ca nu sunt urgente angajatii considera ca trebuie actionat În acest
C. Gândindu-vllla membrii colectivului în care lucrati, care ar fi primele doua persoane cu care in acest sens, ca initiativele in acest sens nu sunt sens, îsi doresc masuri în aceasta directie, consi-
ati prefera sll mergeti la sefi/conducere pentru a solicita sau a vll aplira anumite drepturi? o necesitate sau o prioritate pentru strategia derând aceste initiative benefice, necesare sau
frrmei/institutiei; respingerea acestor initiative. urgente; acceptarea initiativelor În acest sens.
De ce? (motivatia raspunsului in termeni de Factorul "RANDAMENT" Itemii 7, 10, 12, 13, 16, 19,22,23,26,29
Locul Numele si prenumele
II caUtatil defecte)
Accent, în primul rând, pe valorile legate de productivitate/randament - îmbunatatirea
performantei colective, strategii mai bune de contractare, aprovizionare mai buna, cresterea
productivitatii, organizarea mai eficienta a activitatii, îmbunatatirea calitatii produselor/serviciilor,
Încercând sa realizeze schimbarea prin activarea valorilor legate de randament, organizare,
D. Care ar fi primele doua persoane cu care nu ati prefera sli mergeti la sefi/conducere pentru eficienta, privilegiind sistemul economic.
a solicita sau a vli aplira anumite drepturi? Etalon:
caUtatil defecte) DimensiuneI 1,8 solicitata
Dimensiune
destul
solicitata
Dimensiune
dezvoltatlil
solicitata
intotdeauna
extrem
Dimensiune
-deseori
solicitata
Dimensiune
de de
tata/foarte
slab
destul I slab
voltatliluneori
dezvoltata/
Dimensiune
dezvoltata/
dezvol- Factorul 6 "RANDAMENT"
Locul Numele si prenumele
1 - 1,8
1-1,7
De ce? (motivatia
voltatlildeloc
extrem dedez-
solicitata
puternic
•• ••• I
raspunsului În termeni de 6,1
5,7 7,00
6,8 I1,9
-I -7
6,9
6,7 puternic
I puternic
2,3
foarte
puternic
2,4 putin
dez-2,4 - 4,5
2,5 4,4
4,1
4,2Factorul
- -I5,6 "PERSONAL"
----JIoo- •••

Dacll aveti de facut alte comentarii, precizliri _


270 EVALUAREA PSIHOLOGICA A PERSONALULUI METODOLOGIE DE EVALUARE PSIHOLOGICA 271

I Factorul "CONSERVAIDRISM" Itemii 2,3,8, 11, 14, 17,20,24,27,30 Chestionar AS II

Scoruri mici - opinii conservatoare in favoa- Scoruri mari - opinii revolutionare in favoarea
rea pastrarii situatiei existente, starea actuala schimbarii situatiei existente, respingerea starii Va rugam sa apreciati masura in care sunteti de acord
fiindconsiderata satisfkatoare; fllra schimbari actuale ca nesatisfacatoare; schimbari radicale.
sau in dezacord cu urmatoarele afirmatii. Referinc'" INTOIDEAUNA
majore. va la firma/institutia in care lucrati, raspunde ti de acord

fiecare intrebare marcând cu un "X" opinia Dvs. FO\RTE DES


Atitudine
32,5
5,4-6,7
4,3 -2,9 II Mai
extrem
- -4,2I
5,3I conservatoare
Atitudine
schimbare
pastrare
extrema
Atitudine
pentru
Atitudine
"revolutionara"
pentru
6,8schimbari
Mai
degraba
-7
schimbari mari mici
schimbari
degraba
radicale
••• UNEORI de acord

sau re e.
AcestaI nuI este
scalele din un fiecarei
stânga test SI nu eXista raspunSUri bu
afirmatii.
Singurul raspuns corect este cel ales de Dvs. !
NICIODATA RAR

de acord1-'2
.. ~ ••••
3
_/

4 5
1"'/
FO\RTE de ~.cord DESEO: ac~or~/
6 7
Criterii de validare:
I 0-----0-----0-----0-----0-----0-----0 I
1. Cred ca ma adaptez destul de usor la ·schimbari O..... O..... O..... O..... 0 ..... O ..... O
în ultima aplicatie, pe un lot de 120 de subiecti (populatia generala) s-au obtinut un coeficien~ majore.
general (pe intreg chestionarul) Alpha Crombach = 0,916 si urmatorii coeficienti pe factori: 2. Orice schimbare este bine venita. O 0 0 0 O 0 O
personal = 0,781 ; randament = 0,703; conservatorism = 0,713. Coeficientul Alpha Crombach
3. Nu cred ca in aceasta firmll/institutie este necesara O 0 O 0 0 O 0
pe cele doua parti ale chestionarului (metoda split-half) a fost de 0,810, respectiv 0,875.
o schimbare de amploare.
4. îmbunatatirea conditiilor de lucru este un pas spre O..... 0 ..... O..... O..... 0 ..... 0 ..... O
realizarea unei schimbari reale.
5. Este necesara schimbarea prin stabilirea unui nou O..... O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
sistem de salarizare.
6. Cresterea calificarii oamenilor poate fi o cale pentru O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
realizarea schimbarii.
7. Realizarea unei mai strânse colaborari intre com- O..... 0 ..... O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
partimente/sectii este o prioritate a unei strategii de
schimbare.
8. Schimbarea ar insemna a face mai bine ceea ce am O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... O..... 0 ..... 0
facut pâna acum.
9. Schimbarea poate fi promovata prin stimularea anga- O..... 0 ..... O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
jatilor care realizeaza o activitate de calitate.
10. Ar fi necesara o schimbare prin stabilirea unei mai O..... O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
bune strategii de marketing, de vânzare a produselor/
serviciilor noastre .
.'1
11. Singura schimbare ce m-ar interesa ar fi cea legata O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... O..... 0
de salarii.
\~ 12. Schimbarea trebuie sa inceapa cu stabilirea clara a O O O 0 O O O
noi obiective.
,.
, 13. Cred ca este nevoie de mai multa consecventii in O O 0 0 O 0 0
respectarea planurilor si contractelor.
t
. , 14. Cred ca suntem o firma/institutie suficient de puter-
nica pentru a face fata oricarei situatii.
O..... 0 ..... 0 ..... O..... 0 ..... O..... 0

15. Sefii implicati direct in productie sa fie mai apro- O..... O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
piati de cei cu care colaboreaza.
16. Schimbarea în firma trebuie sa se refere la plani- O..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
ficarea si organizarea precisa a muncii fiecarui
angajat.
17. Este riscant sa experimentam schimbari atât timp 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0 ..... 0
cât lucrurile merg destul de bine.
272 EVALUAREA PSIHOLOGICA A PERSONALULUI METODOLOGIE DE EVALUARE PSIHOLOGICA 273

18. O schimbare benefica ar putea fi schimbarea stilului O 0 0 0 0 0 0


de conducere al sefilor.
2.2. Chestionar "Climat organizational"
O 0 0 0 0 0 O
19. O mai buna calitate a aprovizionarii cu materii
prime trebuie sa fie o prioritate a unei strategii de
Chestionar ca IV
schimbare. Factorii chestionarului:
20. Schimbarea se poate realiza printr-o munca de cali-
O.....O.....O.....0 .....0 .....0 .....0 " 1. Sarcîna: modul de definire a sarcinilor si obiectivelor, atât la nivelul întregii organizatii, cât si
tate a fiecarui angajat . .il pentni fiecare angajat în parte (obiective dare).
21. Schimbarea înseamna în primul rând îmbunatatirea O 0 0 0 0 0 0 II. Structura: modul de organizare a muncii, cu· referire la eficienta, flexibilitatea si adapta-
relatiilor dintre toti angajatii. bilitatea posturilor si functiilor (organizare eficienta).
O 0 O O O O O III. Relatiile: calitatea relatiilor dintre angajati, cu referire la comunicare si colaborare pe linie
22. O cale spre schimbare este cea a stabilirii dare a
sarcinilor fiecarui angajat. profesionala; climat nonconflictual (relatii pozitive).
23. Schimbarea este absolut necesara si trebuie sa înceapa O O 0 0 0 0 0 IV. Motivatia: climatul motivational existent în firma, asigurat prin: retributie, promovare,
competenta, dezvoltare etc. (motivatie stimulativa).
cu redefinirea strategiei generale a firmei/institutiei.
0 0 0 0 0 0 0· V. Suportul: resursele si conditiile de munca pe care le asigura organizatia în vederea realizarii
24. în firma/institutia noastra, schimbarea nu se poate unei activitati performante (sprijin performant).
realiza decât în bine.
VI. Conducerea: stilul de conducere eficient, sprijinind performanta individuala si colectiva,
25. Stimularea muncitorilor care vin cu idei noi sau O.....O.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 asigurând conditii pentru eficienta (conducere eficienta).
care încearca sa schimbe ceva în bine - o modalitate VII. Schimbarea: atitudinea generala fata de schimbare a organizatiei reflectata în stilul flexibil,'
de a realiza o schimbare reala. adaptabilitate, initiativa, creativitate (atitudine pentru schimbare).
26. Schimbarea ar însemna, în primul rând, promo- O 0 0 0 O 0 0 VIII. Performanta: performanta realizata de catre organizatie, evaluata în functie de atingerea
varea unei mai bune strategii economice pentru a obiectivelor, reducerea costurilor, imaginea pozitiva (performanta generala).
câstiga contracte cât mai avantajoase. 1 Scorare:
27. Daca conducerea firmei/institutiei propune un plan O.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 Pentru fiecare factor în parte, punctajul total rezulta prin adunarea punctelor obtinute pentru
de schimbare, ne vom mobiliza pentru a-l pune în fiecare dintre cele cinci afirmatii si împartirea la 5.
practica. 1. Sarcina : 1, 9, 17, 25, 33
28. Realizarea unor cursuri/seminarii cu toti salariatii O.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 II. Structura : 2, 10, 18, 26, 34
firmei/institutiei pentru schimbarea mentalitatii ar III. Relatiile : 3, 11, 19, 27, 35
fi deosebit de utila. IV. Motivatia : 4, 12, 20, 28, 36
29. Achizitionarea unor utilaje/echipamente care sa asi- O.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 V. Suportul : 5, 13, 21, 29, 37
gure un înalt nivel calitativ al produselor/serviciilor VI. Conducerea : 6, 14, 22, 30, 38
este prioritara. VII. Schimbarea : 7, 15, 23, 31, 39
VIII. Performanta : 8, 16, 24, 32, 40
30. Schimbarea presupune si încurajarea si sprijinul O.....0 .....0 .....O.....0 .....0 .....0 Criterii de validare:
acordate noilor angajati.
31. Sunt bine venite schimbarile care duc la îmbuna- Aplicat pe un lot de 566 de subiecti (populatia generala), s-au obtinut urmatorii coeficienti de
O 0 O O O 0 O consistenta interna Alpha Crombach (pe factori): 1 = 0,710; II = 0,812; III = 0,789; IV = 0,770;
tatirea conditiilor de lucru.
V = 0,813; VI = 0,842; VII = 0,777; VIII = 0,773. Coeficientul Alpha Crombach pe întreg
32. în general nu-mi plac schimbarile radicale. O 0 0 0 0 0 0 chestionarul a fost de 0,964, iar pe cele doua parti ale chestionarului (metoda split-half) a fost de
0,929, respectiv 0,941.
Etalon general:
Intensitatea cu care se manifesta factorul

D 3,8
3,540
30
2060
780
3,9
3,66,2
4,4
4,6
4,2
6,4
5,5
5,2
4,9
4,0
3,8
3,2
6,8
5,0
4,6
5,8
5,6
4,4
4,8
3,2
2,6
3,4
10 5,8
6,0
6,2
5,4
I II Foarte
70
6,6
5,4
3,6
100
90
SO
Mediu
Intens Foarte O slab I
intens
Slab
Firma I ISarcina
Sex:
Structura
Conducerea
Schimbarea
Motivatia
OM OF
Atitudineagenerala
Performanta
Relatiile
Suportul
Studii:
O
O gimnaziale Factorul
i
Institutia Vechime În firma/
institutie O liceale/postliceale '.
universitare/postuniversitare
Specificul activitatii: O productie O servicii O comert
275
274 EVALUAREA PSIHOLOGICA A PERSONALULUI METODOLOGIE DE EVALUARE PSIHOLOGICA

Chestionar ca IV 21. În aceasta firma se lucreaza dupa planuri sau o..,..0.....0 .....0 .....0 .....0 .....0.
lNTOIDEAUNA
planificari realiste.
Apreciati, folosind o scala de la 1 la 7, masura în de acord 22. Performanta, eficienta activitatii fiecarui angajat o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0
sunt permanent verificate de catre sef.
afirmatii ce se refera la firma în care lucrati si la de acord II
23. Avem libertatea de a ne schimba modul în care ne o 0 0 0 0 0 0
care sunteti de acord sau în dezacord cu urmatoarele FOARTE:? ducem la îndeplinire sarcinile.
A " ••• UNEORI de acord 24. Angajatii sunt constienti de importanta costurilor O 0 0 0 0 0 0
si cauta sa foloseasca cât mai bine resursele.
lec rei a lrmatll. NICIODATA RAR ' 25. Prioritatile acestei firme sunt bine întelese de O 0 0 0 0 0 0
fi f' un "X
..
personalul/oamenii
marcand
a . cu oplma
care lucreaza
Dvs. pe în
scalele dm dreptulde acord de
ea. Raspundeti
Acesta nu este un test si nu exista raspunsuri bune
FOARTE~
r=""2' 3 4 5 6
"",f"'"
ac~ de acord DESEORI ~ 1Pf!" 7
catre toti angajatii.
26. În permanenta se cauta noi modalitati de a îmbu- o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0.....0
sau rele. I 0-----0-----0-----0-----0-----0.,---0 I natati modul de lucru.
27. Cooperam în mod eficient pentru îndeplinirea o .....0.....0 .....0 .....0 .....0.....0
1. Cunosc si înteleg obiectivele firmei în care lucrez. o0 0 0 0 0 0 sarcinilor de serviciu.
2. Munca este bine organizata in aceasta firma. O 0 0 0 0 0 0 28. Încurajarea si recompensa sunt oferite pentru toate o 0 0 0 0 0 0
3. Sefii sunt întotdeauna receptivi la ideile noi. O 0 0 0 0 0 0 sarcinile si posturile în aceasta firma.
4. Sunt încurajat sa ma specializez, sa-mi dezvolt O 0 0 0 0 0 0 29. Departamentele, diferitele servicii ale firmei coo- O 0 0 0 0 0 0
competentele, potentialul personal. pereaza pentru a obtine o buna performanta în
5. Seful meu a~e multe idei utile atât pentru munca o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 activitate.
mea, cât si pentru activitatea întregii echipe. 30. Echipa de conducere da dovada de un mod de a o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0.....0
6. Seful meu direct ma încurajeaza si ma sprijina o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 conduce eficient, care inspira încredere.
efectiv în munca pe care o realizez. 31..Firma are capacitatea de a suporta schimbari o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0.....0
7. Firma este constanta în aplicarea procedurilor de o.....0.....0 .....0.....0 .....0.....0 majore.
lucru si a strategiilor si se adapteaza bine la 32. Munca pe care o desfasor, este întotdeauna nece- o 0 0 0 0 0 0
realitatea socioeconomica actuala.
sara si eficienta.
8. Ne atingem obiectivele stabilite în mod constant. o 0 0 0 0 0 0 33. În propria mea arie de activitate, obiectivele sunt O 0 0 0 0 0 0
9. Scopurile si obiectivele firmei sunt stabilite în O 0 0 0 0 0 0 clar formulate si rolul fiecarei persoane în munca
mod precis, exact. este bine precizat.
10. Posturile si functiile care dau putere decizionala o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0 34. Modul de ierarhizare si pozitionare a posturilor o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 .....0
ocupantului sunt organizate flexibil. si functiilor în organigrama este bine ales.
11. Pot discuta cu usurinta cu colegii problemele o.....0 .....0 .....0 .....0.....0.....0 35. Conflictele sunt rezolvate prin adoptarea unor o 0 0 O 0 0 0
legate de activitatea profesionala. solutii eficiente, bine întelese si acceptate.
12. Salariul pe care il primesc este pe masura muncii o 0 0 0 0 0 0 36. Performanta muncii fiecarui angajat este verifi- O 0 0 0 0 0 0
pe care o depun. cata la standarde acceptate de toti angajatii.
13. Detin toate informatiile si resursele de care am O 0 0 0 0 0 0 37. Departamentele, diferitele servicii/sectii ale fir- o .....0.....0 .....0 .....0 .....0.....0
nevoie pentru a realiza o activitate de calitate. ,.
mei coopereaza ori de câte ori este nevoie.
14. Modul de conducere adoptat de seful direct este o.....0.....0 .....0 .....0 .....0 .....0 38. Modul de conducere a firmei ne favorizeaza atin- o 0 0 0 0 0 0
util si eficient.
gerea performantei în munca.
15. Verificam constant felul în care ne realizam munca O 0 0 0 0 0 0
si introducem noi îmbunatatiri.
o 0 0 0 0 0 0 39. Creativitatea si initiativa sunt încurajate.
40, Angajatii se straduiesc sa munceasca eficient. O 0 0 0 0 0 0
16. Reusim sa obtinem rezultate bune pentru ca anga- O 0 0 O 0 0 0
jatii sunt motivati/stimulati pentru aceasta.
17. Ma simt motivat/stimulat în munca pe care o o.....0 .....0 .....0 .....0 .....0.....0 Vârsta Sexul D M D F Ocupatia: Studii: D gimnaziale
realizez.
Sectia/departamentul D Iiceale/postliceale
18. Modul în care sarcinile sunt împartite este flexibil o.....0.....0 .....0 .....0 .....0.....0 D universitarel
si clar/precis.
19. Relatiile cu ceilalti membri ai colectivului sunt
bune. o 0 0 0 0 0 0
20. În aceasta firma exista posibilitati de promovare O 0 0 0 0 0 0
si obtinere a unor responsabilitati noi.
2.3. Chestionar "Dominante motivationale"
Chestionar DM
Chestionar DM ÎNTaIDEAUNA
de aoord
Va rugam sa cititi urmatoarele afirmatii si sa
Factorii chestionarului: notati, marcând cu un "X" opinia Dvs., în FOARTEDES
deaoord /
1. Conducere (trebuinte de putere) : dorinta de a-i influenta pe cei din anturajul sau mobi- ce masura sunteti sau nu de acord cu aceste
lizându-i spre succes sau manipulându-i în interes afirmatii legate de activitatea dumneavoastra UNEORI de aoord •••
de aoord '"
personal; a fi sef, a conduce sau a'nu depinde de altii profesionala. FO\RTE ",.
NICIODATA RAR
(independentli decizionaIa).
deaoor~t~ DESEORI
~ ~.
II. Expertiza (trebuinte de realizare): tendinta sau dorinta dr. a .:xcela în cadrul activitatilor 1234567
.în care se angajeaza, de a :~considerat un expert, un I 0-----0-----0-----0-----0-----0-----0 I
profesionist; a fi "omul din umbra" ce influenteazli
deciziile (expertiza profesionala). 1. Sunt cel care stimuleaza, impune o dina- O 0 0 0 0 0 0
III. Relationare (trebuinte de afiliere) : dorinta pe care o resimte individul de a stabili si de a mica în grupul cu care lucreaza.
manifesta relatii de prietenie cu altii; dorinta de a 2. Am initiativa atunci când sunt necesare o 0 0 0 0 0 0
lucra cu placere într-u.n colectiv placut, cu oameni anumite schimbari în organizarea activita-
întelegatori (relatii armonioase). tilor profesionale.
IV. Subzistenta (trebuinte de existenta): preocuparea persoanei pentru nevoile de baza ale exis- 3. Consider ca în munca mea trebuie sa-mi o 0 0 0 0 0 0
tentei (odihna, stabilitate, bani, hranli, securitate etc.). asum o serie de responsabilitati.
4. Obtin rezultate mai bune când organizez si O 0 0 0 0 0 0
Scorare: !, conduc eu o activitate.
Se face suma valorilor obtinute la fiecare dintre itemii factorilor de mai jos si se împarte la 8. 5. Ma preocupa asimilarea ultimelor informa- O 0 0 0 0 0 0
1. Conducere (trebuinte de putere): 1, 2, 3,4, 17, 18, 19,20' tii din domeniul în care lucrez.
6. E important pentru mine sa cunosc cât mai o 0 0 0 0 0 0.
II. Expertiza (trebuinte de realizare): 5,6,7,8,21,22,23,24
III. Relationare (trebuinte de afiliere) : 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28 multe în domeniul în care lucrez.
IV. Subzistenta (trebuinte de existenta): 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 32 7. Consider ca ceea ce fac trebuie sa fac cu o 0 0 0 0 0 0
un maximum de competenta si de corecti-
Criterii de validare: .f"f, tudine.
Aplicat pe un lot de 320 de subiecti (populatia generala), s-au obtinut coeficienti de consistentli 8. în domeniul profesional consider ca sunt o 0 0 0 0 0 0
interna Alpha Crombach (pe factori) de: 0,881 (trebuinle de putere); 0,902 (trebuinle de capabil sli iau decizii cu luciditate.
realizare); 0,906 (trebuinle de afiliere) si 0,802 (trebuinle de existenJa). Coeficientul Alpha 9. îmi place sa lucrez într-un colectiv unit si o 0 0 0 0 0 0
Crombach pe întreg chestionarul a fost de 0,941, iar coeficientii pentru cele doua parti (split-halj) armonios.
au fost de 0,927 si 0,881. 10. în desflisurarea activitatii profesionale îmi O 0 0 0 0 0 0
Etalon general : place sli ma implic în sarcini care presupun
munca în echipa.
10
30
40
60
50
70 Intensitatea cu care se manifesta factorul
- o 0 0 0 0 0 0
4,1
4,4
4,04580
5,3
4,8
5,5
5,1
5,6
5,5
6,1
6,3
6,1
5,8
6,5
5,3
4,8
5,2 100
24,4
5,76,3
6,7
6,1I7 Mediu
90
06,6
6,8
,0
,1
,8 I Foarte IintensO°slab I
7Intens
Foarte
Slab 11. îmi place sa mentin o atmosfera placuta în
Relationare
Expertiza cadrul grupului cu care lucrez.
12. E important pentru mine sa îmi pot realiza o 0 0 0 0 0 0
munca cu placere.
13. Consider ca în zilele noastre e bine sa faci o 0 0 0 0 0 0
economii.
14. Prefer o slujba care mli face sli mli simt în o 0 0 0 0 0 0
sigurantli.
15. E important sli am o slujbli care sli îmi o 0 0 0 0 0 0
ofere siguranta zilei de mâine.
16. Pentru mine este important sli am un sala- O 0 0 0 0 0 0
riu cu care sa îmi acoplir cheltuielile.
17. îmi asum responsabilitliti legate de orga- O 0 0 0 0 0 0
nizarea activitlitilor profesionale.
18. Cred cli sunt capabil slipornesc si sli conduc
O 0 0 0 0 0 0
propria mea afacere.
METODOLOGIE DE EVALUARE PSIHOLOGICA LI':1
278 EVALUAREA PSIHOLOGICA A PERSONALULUI

19. Sunt capabil sa îmi asum responsabilitati majore o 0 0 0 0 0 0 2.4. Chestionar "Mentalitate fata de munca"
în mai mare masura decât altii.
20. Am curajul sa îmi asum riscul pe care îl impun o 0 0 0 0 0 0
anumite situatii. Chestionar MM 1,1 (2004)
21. Îmi cunosc foarte bine atributiile si fac tot posi-
o O 0 0 0 0 0
Factorii chestionarului:
bilul sa le îndeplinesc cu maximum de eficienta.
22. Sunt capabil sa analizez o situatie sau problema,
0 0 0 0 0 0 0- I. Mentalitate fata de munca (scorul general): exprima o atitudine negativa fata de munca,
cântarind avantajele si dezavantajele solutiilor munca fiind "un rau necesar" care trebuie
propuse. o 0 0 0 0 0 0 evitat pe cât posibiL (scoruri mici), sau o
23. În domeniul profesional, deciziile trebuie luate atitudine pozitiva fata de munca, munca de
cu mare obiectivitate. calitate fiind vazuta ca o conditie a existentei
24. Pentru mine este important sa rezolv orice pro- o 0 0 0 0 0 0 personale.
blema cu care ma confrunt. II. Împlinire si determinare: munca este perceputa pozitiv, ca un factor de
25. Muncesc mai bine când colaborez cu ceilalti. O 0 0 0 0 0 .'.0 împlinire; implicarea în munca este afirmata
26. Pentru mine sunt foarte importante relatiile cu O 0 0 O 0 0 0 ca o conditie a existentei.
~
colegii de serviciu. III. Obligatie si evitare: munca este evaluata fara prea mult entuziasm,
27. Iau parte cu placere la actiunile pe care le des-
o 0 O 0 0 0..,'..0 mai mult ca o obligatie obositoare, fara impli-
fasor cu tot colectivul. care si sesizându-se numai aspectele negative
28. Îmi place ca în mediul în care lucrez sa fie armo- 0 0 0 0 0 0 0 ,".~ ale acesteia.
nie.
29. Muncesc mai bine atunci când nu exista probleme 0 0 0 0 0 0 0 ~ Scorare:
de ordin familial.
Scorare inversa pentru itemii: 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25
30. Îmi planific riguros salariul pentru a-mi ajunge o 0 0 0 0 0 0 Se face suma valorilor obtinute la itemii de mai jos si se împarte la numarul de itemi.
pâna la urmatorul.
31. Mesele regulate si odihna sunt esentiale pentru O 0 0 0 0 0 0 I. Mentalitate fata de munca: toti itemii de la 1 la 27 (scor general)
mine. II. Subfactor "Împlinire si determinare": 2,4,6, 7, 8, 9, 21, 24, 26, 27
32. E important pentru mine sa am ceva economii O 0 0 ;.0 0 0..•..0 III. Subfactor "Obligatie si evitare": 3, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19,23,25
deoparte pentru "zile negre".
Criterii de validare:
,~

Aplicat pe un lot de 566 de subiecti (populatia generala), s-au obtinut urmatorii coeficienti
Vârsta_ Sexul 1:1 M 1:1 F Ocupatia: __ Studii absolvlte: 1:1 gimnaziale 1:1 liceale 1:1 universi!i1re de consistenta interna Alpha Crombach: "Împlinire si determinare" = 0,785; "Obligatie si
Tip de firma/Institutie: 1:1 Institutie publica 1:1 Firma -t Specificul activitatII: 1:1 productie 1:1 servici
evitare" = 0,704. Coeficientul Alpha Crombach pe întreg chestioparul a fost de 0,801.
1:1 comert
Etalon general:
"

O ...4,1 Intens
Foarte
...4,9 ...... ... Slab
7 5,5
6,3
...5,4 intens
5,0
...4,8 Itemii
O
3,10,11,13,14,
21,24,26,27
16,
toti
27
5,6 17, ...4,5
19,23,25
itemii
(scor
2,4,6,7,8,9, de la 1 la O
general) Intensitatea cu care se manifesta factorul
,. Factorul Foarte slab
de munca
determinare"
evitare" "Împlinire si
"Obligatie si
Mentalitate fata
Chestionar MM 22. Poti sa O duci bine si fiira sa muncesti din 0----0----0----0----0----0----0
greu.
INTOTDEAUNA
Pornind de la experienta dumneavoastra de de acord 23. Nu as lucra peste program decât pentru o 0----0----0----0----0----0----0
munca (indiferent daca sunteti angajat sau crestere de salariu.
nu), va rugam sa evaluati în ce masura sunteti 24. Lipsa de activitate ma face sa ma simt 0----0----0----0----0----0----0
de acord cu afirmatiile de mai jos. DESEORI neputincios.
UNEORI de acord

l'
25. Daca n-ar trebui sa muncim, viata ar fi 0----0----0----0----0----0----0
FO\RTE ~ mult mai frumoasa.
de.< ••.
NICIODATA d~~'1t.~
RAR
1234567
n~.
1'. deaeord 26. Muncesc pentru a deveni independent si a 0----0----0----0----0----0----0
fi propriul meu stapân.
I 0-----0-----0-----0-----0-----0-----0 I 27. Ma simt cel mai bine când am constiinta 0----0----0----0----0----0----0
1. Pentru a trai bine e nevoie sa muncesti lucrului bine fiicut.
0----0----0----0----0----0----0
din greu.
Vârsta_ Sexul O M O F Ocupatia: Studii absolvite: O gimnaziale O liceale O universitare
2. Doar prin munca îti poti asigura existenta. 0----0----0----0----0----0----0 Tip de firma/institutie: O Institutie publica O Firma ~ Specificul activitatii: O productie O servicii
3. Munca aduce mai multe dezamagiri decât
satisfactii.
O----O----O----O----O----O----Q iI O comert

4. Te simti împlinit când muncesti cu tragere 0----0----0----0----0----0----0 Copyright © 2004 dr. Ticu Constantin
de inima.
5. E de preferat o munca cu mai putine ore 0----0----0----0----0----0----0
si mai slab platita uneia cu mai multe ore 0----0----0----0----0----0----0
si mai bine platita.
6. Nu conteaza ce faci, ci mai ales cât de 0----0----0----0----0----0"---0
bine faci.
7. Este condamnabila munca fiicuta cu super- 0----0----0----0----0----0----0 .\
ficialitate .
8. Ceea ce conteaza sunt rezultatele, si nu
.lI
0----0----0----0----0----0----0. ,'it.
volumul de munca.
9. Este de preferat munca prin care poti 0----0----0----0----0----0----0
învata ceva nou uneia de rutina.
10. Este suficient sa ai un loc de munca pentru 0----0----0----0----0----0----0
a te simti satisfiicut profesional. ~{t

Il. Daca nu întrevezi un profit cert, nu are 0----0----0----0----0----0----0


rost sa muncesti.
12. Indiferent de rezultate, aqioneaza cu tena- 0----0----0----0----0----0----0
citate si nu te plânge. ,l
13. Daca totul merge prost în firma, nu are 0----0----0----0----0----0----0 1
,.
rost ca tu sa muncesti din greu.
14. Decât sa muncesti degeaba, mai bine stai
.·i,
0----0----0----0----0----0----0 " 1
1
degeaba.
15. Traieste clipa si lasa munca. 0----0----0----0----0----0----0 1
16. Pot gasi si alte modalitati de a obtine 0----0----0----0----0----0----0 i
satisfactii materiale decât prin munca. ··1
~
17. Prefer sa lucrez atât cât e nevoie, fiira 0----0----0----0----0----0----0
sa-mi asum prea multe riscuri.
18. Mai important în reusita profesionala e 0----0----0----0----0----0----0
norocul decât efortul depus.
19. Este de preferat sa stai acasa decât sa 0----0----0----0----0----0----0
muncesti si sa fii platit prost.
20. Te poti realiza doar prin munca cinstita. 0----0----0----0----0----0----0
21. Muncesc, pentru ca nu pot sta fiira sa fac 0----0----0----0----0----0----0
nimic.
.l.Vlr..lVUVLVUJC un .c V/'\.LU.t\.1'.Lr.,JlnVLVUl\...J"\. kOJ

2.5. Chestionar "Onestitate profesionala" Chestionar ON

Chestionar ON Cititi cu atentie fiecare fraza si bifati varianta de raspuns care vi se potriveste cel mai bine, tinând
cont de semnificatia fiecarei variante:
Factorii chestionarului: 1. (PD) = puternic dezacord
2. (D) = dezacord
Chestionarul este unidimensional. Singura dimensiune investigata este onestitatea, masura în care
3. (1) = indecis (nu am o opinie)
angajatul are o atitudine corecta, cinstita, în spiritul legii si al normelor morale, atât în relatiile cu 4. (A) = de acord
ceilalti, cât si în raport cu bunurile firmei/institutiei. Scorurile mici semnifica o atitudine
5. (PA) = puternic de acord
"nonconformista" sub aspect moral, indicând o personalitate care nu pune prea mult pret pe
moralitate, corectitudine sau lege.
AP
A
Daca
Cei 31
245mare,
Multe
Ma
Mi-as Dunele
Fiecare
În
Sunt vad
mai
un eimulti
gândesc îlgriji
ca
întotdeauna înapoiaza
unul
firme/institutii
face
are
situatii
angajat
un dintre
clienti
uneori
pret
daca
exista
care vânzatorului.
si sunt
dispus
ca nu
as
este colegii
poateîsiprins
poate
motive
sti
sa Întrebare
cinstiti,
cafac
recunosc mei
fifi cineva sia fura
oprobleme
întemeiate
corupt
ca daca
provocare
luat
at\Jnci
cu
daca 200.000
PDcare cu
primesc
4.000.000
pentru
sunt de
onestitatea
intelectuala
când
amconditii
care
am
lucratIei
unde
airest
gresit. 50 de 111 11
(-furat,
anga-
Iei prea
aintere-
tot dreptul
Atentie: ;
Chestionarul favorabile.
santa
sa
din
sunt
mai sasensibil
înseli
când
esteprost
bine
spectacol furi
firma.
în
sa ceva
platiti.
când,
saIa
Iasi
fara de doar
lucruripentru
tendinta
Ia tine
platesc, afatada
marunte vedea
deinsist
decât
eu sa din daca esti prins.
firma/institutie.
si,
ai îmi
sa mai
discutii ales
cu
cumpar eiunîn situatie
aceasta de evaluar.e.,
pebilet.
15.
angajatii vor fi tentati 8.
sa
furat.
ducerii.
nu
1. ofere
nostri.
înregistreaza
Daca Trebuie
fie colegii
pedepsit.
raspunsuri mei data
pierderi. afara,
încalca desi nu
regulile
"corecte"/"frumoase".
a furat.
luând diverse lucruri de latrebuie în mod
Acest chestionar 12.
10.
13.
9.
7.
11. tema.
euro)
(-
Sunt
Daca
O din
100
14. 'jatilor
6.
4.
3.
2.
5. pentru
firma,
sefa
Multi
Când oun din
si banii
firma/institutie
de euro)
nuvoi
persoana
prieten
stie
angajati
angajat firmei,
din
acaurmaresc
letrei
folosi
încerca banii
cinstita
de
merita la fac
sa
sa
pixuri,timp
sinu
teatru
iasubalterni fureîn
eventualele
acasa, nu de
firmei
în
dau
se
au ii
asa
voi
câte
hârtie fel
cinci
scopuri
atentie
ofera
furatfura
ceva
sau încât
înapoiaza
ani,
furturi
o sau
sa sa
dar
atât
personale,
acestui
ma
mica
din
plicuri afle
imediat,
timp
însela
introducasiînseamna
nufapt,
cantitate
când
din în superiorii
cât ar
aniciodata.
raportat
pentru
cândde trebui
lanuunsecon-
produse
pentru
firma/institutie sa
aca
ca este
obligatoriu aplicat împreuna cu o scala de minciuna sau de dezirabilitate sociala, pentru a verific~
sinceritatea cu care a fost completat. _.J

Scorare:
Scorare inversa pentru itemii: 1,2, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18,20,22,24
Se face suma valorilor obtinute Ia toti itemii chestionarului si se împarte Ia 25.

Criterii de validare:
Aplicat pe un lot de 725 de subiecti (populatia generala), s-a obtinut un coeficient de consistenta
interna Alpha Crombach de 0,812.
Etalon:

IIntens
950 OMediu
Foarte
Foarte Intensitatea cu care se manifesta factorul
I 80
3,2
100
3,0 50
2,6
70
2,8 IISlab
2,0
I 2,3
30 IIslab
intens
III 2,2
60
2,7 2,4
40

f'
tll4 1.,;,"rI.~V~"'~~" .•.•..•.•.•.••...•....
-- -- -- - - - - ~.- .-

A.2 I3Di\
4523P Întrebare PD 1. 1
1 11
2.6. Chestionar "Satisfactie în munca"
18.
21. este
17. furate.
20. Nu
Daca incorect
sunt conditii sa iei,
cumparfarade
favorabile, saeste
ceri
lucruri
sunt voie,
care
tentat lucruri
au
sa fost
afur stricate
furate
lucruri (de deun
laact
marunte
19. fi
25.
22. Când
Daca oajung
concediata.
buna
banii sau
institutie
exemplu,
eram acasa
ladreapta
pentru
primesc si
persoana unun
nu si descopar
siobisnuiam
face
medicamente
scoala,luat i-a
banipus
produs
arest prea
nimicsauca
cea
mare,
din vânzatorul
înapoi
de din
50.000
am grijaproprie
desa
asemenea
alimente
sa copiez îluitat
lei
fumizate
la
firma/institutie (- de1saeuro),
înapoiez
vinovat
examene.
pentru opreasca
initiativa peste
angajatiima
odecelui
cauza întorc
care
de
unor
Chestionar SP
Factorii chestionarului:
1. Remunerare si promovare: insatisfactia angajatului (scoruri mici) sau satisfactia
acestuia (scoruri mari) cu privire la recompensa pentru
munca pe care o presteaza (salarizare, alte recompense
financiare, recunoastere sau posibilitati de promovare).
II. Conducere si relatii interpersonaIe: insatisfactia angajatului (scoruri mici) sau satisfactia aces-
tuia (scoruri mari) cu privire la climatul social si relatiile
de munca, atât sub aspectul relatiilor cu colegii sau cu
seful, cât si sub cel al atmosferei destinse, nonconflictuale.
III. Organizare si comunicare: insatisfactia angajatului (scoruri mici) sau satisfactia
acestuia (scoruri mari) cu privire la modul în care
munca este organizata si realizata: definirea sarcinilor,
efort depus, comunicare, feedback etc.
IV. Satisfactie generala: masura în care angajatul este multumit/satisfacut de
munca pe care o realizeaza, atât sub aspectul modului
ei de organizare, cât si sub cel al recompenselor pe care
le primeste pentru activitatea prestata (recompense mate-
riale sau morale) si al climatului interpersonal în care
îsi desfasoara munca.
Scorare:
Scorare inversa pentru itemii: 4,5,9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18,21,23,24,25,28,29,32
Se face suma valorilor obtinute la itemii de mai jos si se împarte la numarul de itemi.
1. Remunerare si promovare: 3,4,5,6, 11, 12, 13, 14, 19,20,23,24,29,30
II. Conducere si relatii interpersonale : 8, 10, 16, 21, 24 26, 31, 32
Vârsta _ Sexul a Ma F Ocupatia: Studii absolvite: a gimnaziale a liceale a universitarq III. Organizare si comunicare: 1,2, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 27, 28
Tip de firma/institutie: a Institutie publica afirma -+ Specificul activitatii: a productie a servicii Criterii de validare:
a comert '
,
Aplicat pe un lot de 566 de subiecti (populatia generala), s-au obtinut urmatorii coeficienti de
Copyright © 2004 dr. Ticu Constantin
",' consistenta interna Alpha Crombach: "Remunerare si promovare" = 0,820; "Conducere si
relatii interpersonale" = 0,760; "Organizare si comunicare" = 0,738. Coeficientul Alpha
Crombach pe întreg chestionarul a fost d~ 0,872.
,. Etalon:
Intentistatea cu care se manifesta factorul
10
2040
30
100
50
Mediu
3,1
2,9
1,8
2,2 64,4
60
32,4
3,7
3,4
2,7
4,1
4,2
3,0
3,690
70
4,3
4,4
3,2
,5 80
5,2
3,8
3,5
3,94,6
3,4
3,9
3,8
,1
Intens4,2
5,0
4,9
3,8 OSlabintens
I I I Foarte
comunicare
generala
promovare
promovare Factorul O
sonale relatii
Conducere
interper-
Foarte slab I Satisfactie
Remunerare
Organizare si
sisi
Remunerare si
INTarDEA: 25. Superiorii nu îsi înteleg subordonatii. ,o------o-----~o------o------o-----o
Chestionar SPI adevArat UNA 0------0------0------0------0-----0
26. Ma inteleg foarte bine cu colegii.
Va rugam sa cititi cu atentie frazele de mai jos.
FOARl'E DES"' 27. Munca mea este multumitoare. 0------0------0------0------0-----0
adevlirat "
28. Repartizarea sarcinilor de munca nu este 0------0------0------0------0-----0
Va rugam bifati varianta de raspuns care reflecta bine stabilita.
cel mai bine opinia dvs. referitoare la fiecare
afirmatie, utilizând urmatoarea scala:
adevlira rat 29. Anumite beneficii nu le primim la momen- 0------0------0------0------0-----0
tul anuntat.
adevArat RAR
adevlirat ~
NICIODATA FOARl'~UNEORIt ~f1de;AEORI
J.,.".,..",:,~>,,,. - ~-'
, ;1 30. Sunt satisfacut de posibilitatile actuale de 0------0------0------0------0-----0

I 0-------0-------0-------0
34' -------05
_um_O 6 I 31. promovare.
Imi place seful meu. 0------0------0------0------0-----0
32. Exista prea multa cearta si multe conflicte 0------0- -----0------0------0-----0
0------0------0------0------0-----0 la locul de munca.
1. îmi place ceea ce fac la munca.
2. Comunicarea este buna in interiorul organiza- 0------0------0------0------0-----0
tiei/întreprinderii . 0------0------0------0------0-----0 Vârsta _ Sexul (J M (J F Ocupatia: Studii absolvite: (J gimnaziale (J liceale (J universitare
3. Cred ca sunt corect platit pentru munca pe 0------ 0------0------0------0-----0 Tip de firmA/Institutie: (J InstÎtulie publica (J Firma ~ Specificul activitAtii: (J produclie (J servicii
(J comerl
care o desfasor.
4. Maririle de salariu sunt putine si rare. 0------0------0------0------0-----0
5. La locul meu de munca exista sanse foarte 0------0------0------0------0-----0 Copyright © 2004 dr. Ticu Constantin
mici de promovare. tconst@uaic.ro
6. Cei care-si fac treaba cum trebuie au sanse 0------0------0------0------0-----0
mari de promovare.
7. Superiorul meu este foarte competent în munca 0------0------0------0------0-----0
pe care o desfasoara.
8. îmi plac oamenii cu care muncesc. 0------0------0------0------0-----0
9. Majoritatea regulilor si procedurilor de aici 0------0------0------0------0-----0
îti îngreuneaza munca.
10. în anumite momente simt ca munca mea este 0------0------0------0------0-----0
fara scop.
11. Beneficiile pe care le primim sunt la fel de 0------0------0------0------0-----0
bune ca si la alte firme.
12. Nu sunt multumit de salariul pe care-l primesc. 0------0------0------0------0-----0
13. Nu cred ca munca desfasurata de mine este O------O------O------O-----~O-----O
apreciata.
14. Oamenii ar vrea sa avanseze cum se întâmpla 0------0------0------0------0-----0
si în alte locuri.
15. Seful meu nu este corect cu mine. 0------0------0------0------0-----0
16. Simt ca lucrez mai mult si mai greu din cauza 0------0------0------0------0-----0
incompetentei colegilor.
17. Scopurile acestei organizatii/întreprinderi nu 0------0------0------0------0-----0
îmi sunt clare.
18. Am un volum prea mare de munca. 0------0------0------0------0-----0
19. Pachetul de beneficii pe care-l avem este echi- 0------0------0------0------0-----0
tabil.
20. Sunt foarte satisfacut de sansele de marire a o------o------o------o------o---~-o
salariului.
21. Adesea simt ca nu stiu nimic despre organi- 0------0------0------0------0-----0
zatia/firma aceasta.
22. Sunt foarte mândru de ceea ce fac. 0------0------0------0------0-----0
23. Angajatii sunt rasplatiti în mica masura pentru 0------0------0------0------0-----0
ceea ce fac.
24. Nu cred ca eforturile mele sunt rasplatite asa 0------0------0------0------0-----0
cum ar trebui.
2.7. Chestionar" Tendinte tipologice" Scorare:

Chestionar TT Dimensiune 16,17,18,19,20,36,37,38,39,40


1,3,4,7,9,
lI,
(selI,12,12, 14,14,21,23,27,29
Itemi 6,7,8,9,10,26,27,28,29,30
1,2,3,4,5,21,22,23,24,25
5, 13,13,25,28,31,32,33,34
aduna 15,31,32,33,34,35
valorile fiecarui item si se împarte la 10)
Revendicativ
Loc control intern
Generos
Implicat
Egoism
Neajutorat
Factorii chestionarului:

Chestionarul pune în evidenta patru dimensiuni tipologice si doi factori secundari (latenti).

Dimensiunile tipologice evaluate de acest instrument sunt:


l. Tipul "Generos": dispus sa se implice, sa actioneze în numele celorlalti si sa rezolve
problemele comune, cu conditia ca efortul/sacrificiul lui sa fie recunoscut si gratificat; are un
"loc al controlului" intern (este constient ca de el si de efortul lui depinde reusita de care se
Criterii de validare:
bucura si ceilalti) si se plaseaza spre polul altruist ("a da/a oferi") al dimensiunii bipolare
altruism - egoism. ' : Aplicat pe un lot de 200 de subiecti (populatia generala), s-au obtinut urmatorii coeficienti
II. Tipul "Implicat": actioneaza, se implica în cauze ce nu sunt ale lui, negoCiaza, rezolva: de consistenta interna Alpha Crombach: "Generos" = 0,814; "Implicat" = 0,817; "Revendi-
probleme comune ale grupului din care face parte si îi ajuta pe ceilalti fara sa astepte ceva în' cativ" = 0,806; "Neajutorat" = 0,822; ,,«Loc al controlului» extern - «loc al controlului»
schimb, fara sa aiba sentimentul unui efort deosebit sau al unui sacrificiu; are un "loc al intern" = 0,760; Altruism - Egoism = 0,810.
controlului" extern (are sentimentul ca succesele lui se datoreaza sansei, întâmpl~rii sau
ajutorului celorlalti) si se plaseaz~ spre polul altruist ("a data oferi") al dimensiunii bipolare' / Etalon:
altruism - egoism.
Etalon10
40
230
100
4,1
4,2
4,4
4,0
2,0
5,3
5,5
5,4
2,9
5,790
S80
76,2
55,2070
45,3
5,0
2,6
5,4
4,4
6,4
6,6
6,5
5,5
5,7
5,6
3,0
5,9
Foarte4,066,1
O
6,3
6,5
3,7
6,1
6,2
5,9
6,4
,4
,8
,0
,6
,1 0
MASCULIN
3,4
5,9
5,8 O Intensitatea cu care se manifesta factorul intens
III. Tipul "Revendicativ": bun observator, spirit analitic, sesizeaz~ imediat orice disfunctiune a I Mediu Slab
I IIntens
sistemului social dinEgoism
carecontrol
Loc
Generos
Neajutorat
Implicat Factorul
face parte
Revendicativ intern(organizatie,O grup, familie) sau orice încalcare a dreptu-
rilor lui, reactionând imediat si având curajul sa-si exprime pozitia în fata colegilor sau Foarte slab I
sefilor; are un "loc al controlului" extern (are sentimentul ca ceilalti/sistemul sunt respon-
sabili de proasta functionare si trebuie s~ faca ceva pentru a remedia situatia) si se plaseaz~
spre polul egoist ("a cere/a solicita") al dimensiunii bipolare altruism - egoism.
IV. Tipul "Neajutorat": sensibil Ia problemele celorlalti si ale sistemului, sesizeaza cu usurint~
care sunt problemele si ce ar trebui facut, dar, desi este constient ca e si el parte a problemei,
nu are curajul "revendicativului" de a milita pentru remedierea situatiei si nici energia,
încrederea si determinarea "generosului" pentru a actiona; are un "Ioa al controlului" intern
(este constient c~ de el si de efortul lui depinde rezolvarea multor probleme, dar are sentimentul
c~ nu este în stare sa o faca) si se plaseaza spre polul egoist ("a cere/a solicita") al dimensiunii
bipolare altruism - egoism, asteptând tensionat si cu sentimente de culpabilitate ca cineva sa
actioneze, pentru a se alatura efortului colectiv. Etalon
30
1080
20 FEMININ
765,9
40 70
60
100
90 Foarte slab I Intensitatea cu care se manifesta factorul
SO
4,4
2,3
4,3
4,1
3,8
4,6
4,7
2,6
5,1
4,9
5,3
5,0
3,0
6,1
5,5
3,5
4,3
5,6
6,0
5,4
5,2
3,2
5,4
Mediu
Intens 54,0
36,0,5II Foarte
6,5
5,8
I,3
,7
,8
,1
,6
,2 Ointens
Slab
Revendicativ
Loc control intern
Generos
Neajutorat
Egoism
Implicat
Cei doi factori secundari (latenti) sunt: O
Factorul
a) Altruism - Egoism: scala de evaluare a dispozitiei de a oferi, a ajuta, a interveni în scopul
rezolvarii unor probleme comune (scoruri mici), prin opozitie cu dispozitia de a fi sensibil la
situatiile care presupun lezarea drepturilor si avantajelor personale si a cere, a solicita
remedierea unor astfel de situatii în avantaj personal.
b) "Loc al controlului" intern - "loc al controlului" extern: tendinta de a gândi ca tot ceea
ce se întâmpla unei persoane, problemele sau oportunitatile care apar depind mai degraba de
sansa, întâmplare, actiunile celorlalti sau de alte forte externe (scoruri mici - loc extern), prin
opozitie cu situatia în care persoana se simte responsabila de tot ceea ce i se întâmpla, crede
ca poate anticipa si controla ceea ce se întâmpla în jurul ei.
IU .c VI"\J."unnJ;;..J"1, .•. ...,.•..•..•.
v .•.••__ .•._ ••.••.•. __ • __ •.• _

Reprezentarea grafica a celor patru tipuri


Scala TT
Dominanta "REVENDICATIV" (subiect 109) lNTOIDEAUNA
Dominanta "GENEROS" (subiect 77)
Vli ruglim sli cititi urmlitoarele afirmatii si sli deacord
Generos
7 notati, marcând cu un "X" opinia Dvs., în ce FOARTE DES
de Bcord /
mlisurli sunteti sau nu de acord cu acestea.

~:~~ de8cord./
FOARTE.<'·
NeaJutorat Implicat NeaJulorat Implicat NIOODATA RAR _"", ..
,~~~de~~~d"...~
de ocord n...,. . ~
n' ~/
DESEORI
1234567
I 0-----0-----0-----0-----0-----0-----0 I
Revendicativ 1. Succesele muncii mele se datoreazli în 0----0----0----0----0----0----0
mare mlisurli propriului efort.
Dominanta "NEAJUTORAT" (subiect 22) 2. Mli consider un om cel putin Ia fel' de 0----0----0----0----0----0----0
Dominanta "IMPLICARE" (subiect 95)
Generos Gener09·
valoros ca ceilalti.
7 7 3. Sunt mândru(li) de reaIizlirile mele. 0----0----0----0----0----0----0
4. Vreau ca meritele sli-mi fie recunoscute. 0----0----0----0----0----0----0
5. Mli simt dezamligit(li)dacli ceilalti nu apre- 0----0----0----0----0----0----0
ciazli ceea ce fac pentru ei.
NeaJulorat Implicat NeaJulorat Implicat
6. Mli bucur când pot face ceva pentru cei 0----0----0----0----0----0----0
din jurul meu.
7. Cred cli orice problemli are o solutie. 0----0----0----0----0----0----0
8. Sunt destul de tolerant(li) când ceilalti 0----0----0----0----0----0----0
Revendicativ Revendicativ
gresesc fatli de mine.
9. Consider normal sli-mi fac treaba bine, 0----0----0----0----0----0----0
W 1
chiar dacli ceilalti nu o fac.
10. îi respect pe cei din jur. 0----0----0----0----0----0----0
11. Cred cli este important sli ceri întotdeauna 0----0----0----0----0----0----0
1
ceea ce ti se cuvine.
12. Sesizez usor neregulile din sistem. 0----0----0----0----0----0----0
, ., ";:.11 0----0----0----0----0----0----0
13. Vreau ca ceilalti sli-si îndepIineascli în
mod corect responsabiIitlitile fatlide mine.
14. Cei ce au aceastli responsabilitate trebuie 0----0----0----0----0----0----0
sli schimbe lucrurile care nu merg bine.
"'" J 15. Am curaj sli vorbesc despre problemele 0----0----0----0----0----0----0
colectivului din care fac parte, chiar dacli
nu se gliseste nimeni sli o facli.
16. Sunt o persoanli fl1rlinoroc. 0----0----0----0----0----0----0
17. Cred cli ceilalti nu au încredere în caIi- 0----0----0----0----0----0----0
tlitile mele, în competenta mea.
18. Deseori mli simt deplisit(li) de situatie. 0----0----0----0----0----0----0
19. Nu sunt prea multumit(li) de rezultatele 0----0----0----0----0----0----0
muncii mele.
20. Chiar dacli as vrea sli mli schimb, nu as 0----0----0----0----0----0----0
reusi.
21. Vreau sli am situatia sub control. 0----0----0----0----0----0----0
22. îi apreciez pe oamenii din jurul meu si 0----0----0----0----0----0----0
astept ca ei sli procedeze Ia fel.
23. Simt nevoia ca munca mea sli fie evaluatli, 0----0----0----0----0----0----0
sli obtin un feedback.
292 EVALUAREA PSIHOLOGICA A PERSONALULUI

24. în orice activitate, îmi place sa îmi pun în 0----0----0----0----0----0----0


valoare calitatile.
25. Ma simt tradat atunci când munca mea nu 0----0----0----0----0----0----0
este recunoscuta.
26. îmi place sa le fac pe plac celorlalti ca 0----0----0----0----0----0----0
sa-i fac sa se simta bine.
27. Sunt o persoana care tot timpul face ceva, 0----0----0----0----0----0----0
actioneaza.
28. Nevoia de a face mai bine si a face mai 0----0----0----0----0----0----0
mult ma caracterizeaza.
Bibliografie
29. Gasesc solutii pentru multe dintre proble- 0----0----0----0----0----0----0
mele cu care ma confrunt.
30. Pot sa spun ca reusesc în ceea ce îmi 0----0----0----0----0----0----0 Aiken, L.R. (1991), Personality Assessment Methods and Practices, Hogrefe & Huber Publishers,
propun sa fac. Seattle.
31. Sunt genul de om care doreste sa îi fie 0----0----0----0----0----0----0 Ambrose, M.L.; Kulik, C.T. (1999), "Old friends, new faces: Motivation research in the 1990's",
respectate drepturile. Yearly Review of Management of the Journal of Management 25, pp. 231-292.
32. Am dreptate atunci când sesizez o nere- 0----0----0----0----0----0----0 t Anghelescu, V. (1971), Elemente de ergonomie aplicata, Editura Politica, Bucuresti.
gula sau cer sa-mi fie respectat un drept. Balicco, C. (1998), Les Methodes d'evaluation en ressources humaines, Les Editions d'Organisation,
Paris.
33. Sunt o persoana analitica, ce sesizeaza 0----0----0----0----0----0----0
Blanchard, K. (1985), A Situational Approach to Managing People, Blanchard Training and Development,
rapid problemele.
Inc., Escondido, California.
34. Ma deranjeaza ideea de nedreptate, mai 0----0----0----0----0----0----0
Bogâthy, Z. (2002), Introducere În psihologia muncii, Tipografia Universitatii de Vest, Timisoara.
ales atunci când stiu ca am dreptate. Borg, M.O.; Shapiro, S.L. (1996), "Personality type and student performance in principles and
35. îmi place sa fiu corect cu cei din jurul 0----0----0----0----0----0----0 economics", Journal of Economic Education 27 (iarna), pp. 3-25.
meu. Cameron, K.S. ; Quinn, R.E. (1999), Diagnosing and Changing Organisational Culture, Addison-Wesley
36. îmi reprosez ca nu am suficient curaj pentru 0----0----0----0----0----0----0 Longman Inc., Harlow.
a-i înfrunta pe cei care gresesc fata de Cazacu, H. (1970), Factorii sociali ai productivita]ii muncii, Editura Academiei, Bucuresti.
mine. Chelcea, S.; Zlate, M.; Zamfir C. (1978), Dezvoltarea umana a Întreprinderii, Editura Stiintifica si
37. Nu cred ca viata mea se poate transforma 0----0----0----0----0----0----0 Enciclopedica, Bucuresti.
radical în bine. Cole, C.A. (1995), Organisational Behaviour, Letts Educational, Londra.
38. Ma consum pentru orice problema ce apare 0----0----0----0----0----0----0 Cole, C.A. (1996), Management. Theory and Practice, DP Publications, Londra.
si pe care stiu ca nu pot sa o rezolv. Constantin, T. (2003), "Psihologie organizationala" (curs), în Psihologie - Pedagogie; cursurile
39. Ceilalti au mult tupeu si încearca sa rezolve 0----0----0----0----0----0----0 anului IV IDO, Imprimeria Universitatii "A1.1. Cuza", lasi, pp. 337-422.
Constantin, T.; Stoica-Constantin, A. (2002), Managementul resurselor umane. Ghid practic si
problemele colective chiar si atunci când
nu este cazu1. instrumente pentru responsabilii de resurse umane si manageri, Institutul European, lasi.
Cosmovici, A. (1996), Psihologie generala, Editura Polirom, lasi.
40. Stiu cum ar putea fi rezolvate multe pro- 0----0----0----0----0----0----0 Costa, P.T.; McCrae, R.R. (1991), "The NEO personality inventary: Using the five factor model in
bleme, dar nu am puterea de a-i convinge couseling", Journal of Counseling and Development 69, pp. 367-372.
(>
sau mobiliza pe ceilalti. Dolan, S.L. et al. (1996), Psychologie du travail et des organisations, Gaetan Morin Editeur, Montreal.
Emerson, T.L.; Taylor, B.A. (2003), Interactions between Personality Type and the Experimental
Vârsta _ Sexul O M O F Ocupatia: Studii absolvite: O gimnaziale O Iiceale O universitare Methodology in Determining Student Achievement in Principles of Microeconomics, Baylor University,
Tip de firma/institutie: O Institutie publica O Firma ~ Specificul activitatii: O productie O servicii iulie 2003 (material aparut pe Internet).
O comert Furrer, O.; Shaw-Ching Liu, R; Sudharshan D. (2000), "L'influence des facteurs culturels sur la
perception de la qualite de service", în Raport de Congres, Montreal, 2000.
Copyright © 2004 dr. Ticu Constantin Genain, L. (1987), Strategie du recrutement, Editions Performa, Paris.
tconst@uaic.ro Graham, H.T.; Bennett, R. (1998), Human Resource Management, Pitman Publishing, Londra.
Havârneanu, C. (2000), Cunoasterea psihologica a persoanei, Editura Polirom, lasi.
Herseni, T. (1970), Laboratorul uzinal de psihologie, Editura Stiintifica, Bucuresti.
Herzberg, F.; Mathser, R, Snyderman, B. (1959), The Motivation to Work, Wiley.
Holban, 1. (1970), Probleme de psihologia muncii, Editura Stiintifica, Bucuresti.
Ilin, C. (2001), "Dileme si consecinte ale schimbarii organizationale", referat în cadrul pregatirii
doctorale (manuscris), biblioteca Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea
"AI.1. Cuza", lasi.
Iosif, Gh.; Botez, C. (coord.) (1981), Psihologia muncii industriale, Editura Academiei, Bucuresti.