Sunteți pe pagina 1din 3

RECRUTAREA PERSONALULUI SURSE SI MIJLOACE Recrutarea reprezinta un proces de atragere a unui numar suficient de posibili candidate corespunzatori si care

sa candideze la posturile libere din cadrul organizatiei. Pentru ca aceasta sa fie sistematica se elaboreaza planuri si proceduri specific: - planificarea intregului process de recrutare - consultarea echipei manageriale - verificarea, revizuirea fisei postului sau realizarea analizei muncii pentru postul in cauza, daca este necesar - extragerea criteriilor de recrutare din fisa postului - confirmarea nivelului salarial si cel al recompenselor alocate pentru postul in cauza - stabilirea modalitatilor de atragere a candidatilor (recrutare din interior sau exterior) - stabilirea modalitatilor de informare pentru candidati - alcatuirea si difuzarea anuntului de angajare care sa prezinte : 1. organizatia si obiectul ei de activitate sub forma unor referiri concise 2. sa furnizeze detalii suficiente cu privire la caracteristicele esentiale ale postului 3. sa rezume atributele personale fundamentale pe care trebuie sa le posede detinatorul postului 4. sa enunte principalele conditii de angajare si munca 5. sa precizeze cum si cui trimite cererea de angajare 6. sa respecte prevederile legale - primirea aplicatiilor pana la termenul stabilit - planificarea candidatilor pentru interviul de recrutare - derularea interviurilor de recrutare - anuntarea candidatilor admisi pentru faza urmatoare In concluzie procesul de recrutare inseamna identificarea surselor de candidati potriviti pentru ocuparea unor anumite posturi de munca si luarea de contact cu acestia. Recrutarea poate fi interna sau externa. Angajarea interna pare a fi mai avantajoasa, pentru ca angajatul este deja familiarizat cu mediul si conditiile de munca, iar organizatia ii cunoaste stilul de munca. In conditiile recrutarii interne apare efectul de ondulatie vacantarea succesiva de posturi in interior. Recrutarea externa reduce acest efect si totodata creaza posibilitati catre schimbare si deschidere.

SELECTIA PERSONALULUI - ETAPE Scopul principal al oricarui proces de selectie este acela de a angaja oameni care sa obtina performante bune in activitate. Etapele, procedurile de efectuare a procesuilui de selectie : verificarea/revizuirea fisei postului sau realizarea analizei muncii pentru postul in cauza, daca este necesar - identificarea aspectelor critice ale profesiei, cele mai importante pentru obtinerea unor performante profesionale superioare identificarea criteriului de eficienta profesionala identificasrea predictorilor; identificarea ansamblului de competente implicate in activitatile considerate critice pentru postul in cauza stabilirea modalitatilor de masurare a predictorilor; selectarea testelor, probelor psihologice pentru masurarea aptitudinilor stabilite stabilirea modalitatilor de masurare a criteriilor masurarea predictorilor (testare) masurarea performantei profesionale (criteriu) in scopul compararii acestuia cu performantele obtinute la teste (predictori) compararea rezultatelor obtinute la predictori cu cele pentru criteriul de eficienta profesionala stabilirea formei finale a bateriei de teste utilizate: daca relatia predictorului cu criteriul este slaba se respinge predictorul; daca relatia predictorului cu criteriul este puternica se accepta predictorul; daca apare coliniaritate se reconsidera predictorii ramine doar cel cu o relatie puternica se specifica clar predictorii care raman in bateria finala pentru evaluarea psihologica se repeta periodic pasi anteriori pe esantioane noi se experimenteaza noi predictori elaborarea normelor etaloanelor proiectarea tabelor de expectanta calculul beneficiului in bani adus de procedura de selctie propusa

Selectia candidatilor: - programarea candidatilor pentru evaluare - derularea evaluarilor - analiza rezultatelor - oferire de feedback - selectia candidatilor in vederea deciziei finale 2

consultarea managementului in vederea deciziei finale oferta de angajare angajarea stabilirea metodelor de inductie si socializare materiale pe care le primeste la angajare: contract de munca, fisa postului, career path, regulament intern, ROF, protectia muncii solicitarea acceptului celor considerati respinsi de a ramane sau nu in baza de date de personal

Metode de selectie: 1. Curicculum vitae document prin care candidatul isi prezinta propria biografie profesionala standardizata si personalizata 2. Scrisoarea de intentie insoteste de obicei CV-ul si este adresata conducerii sau sefului departamentului resurse umane prin care isi prezinta oferta de munca 3. Formularele de aplicare mijloc standardizat de culegere a informatiilor si care da posibilitatea candidatului sa-si faca o prezentare complete 4. Interviul de selectie schimb formal de informatii, impresii angajat angajator sau interviu structurat 5. Instrumente psihologice: teste, probe de evaluare a personalitatii, metoda biografica si observatia.