Sunteți pe pagina 1din 2

Foaie varsamant

UZ DIDACTIC- FIRME DE EXERCITIU ROCT- BANCA VIRTUALA Timisoara, Strada Corbului, nr. 7/C Tel/fax: 0256-270238 Nr. bucati 3 7

MONETAR Cupiuri 100 10

Lei 300 70

FOAIA DE VARSAMANT Nr..1..... Din...................... la ROCT- Banca Virtuala Timisoara suma....370 RON. (cifre) (litere) TREISUTE APTE ZECI RON Total lei Reprezentand C/V TAXA DE CONSTITUIRE 370 RON

UZ DIDACTIC- FIRME DE EXERCITIU ROCT- BANCA VIRTUALA Timisoara, Strada Corbului, nr. 7/C Tel/fax: 0256-270238 Nr. bucati 4 4

MONETAR Cupiuri 10 1

Lei 40 4

FOAIA DE VARSAMANT Nr..2.... Din.................. S-a depus de/ primit de la............................. pentru... FE.SC .......................... SRL cont nr.................................. deschis la ROCT- Banca Virtuala Timisoara suma 44 RON. (cifre) (litere) PATRUZECIIPATRU RON Reprezentand C/V TAXA REZERVARE NUME FIRM

Total lei

44 RON