Sunteți pe pagina 1din 3

II.

I.
MINISTERUL JUSTIIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

.....................

CERERE

nregistrare n registrul comerului


nregistrare fiscal autorizarea funcionrii
Societate comercial : SRL SA SNC SCS SCA
Companie naional Societate naional Regie autonom
Organizaie cooperatist de credit: cooperativ cas central
Societate cooperativ Cooperativ agricol
Institut naional de cercetare dezvoltare
Grup de interes economic: comerciant necomerciant
Sucursal
............................................................................................

III.
Nr. intrare:
..............................
Data :
................................

1)

IV.

Doamn/Domnule Judector delegat,


1. Subsemnat (ul/a) ....................................................................................................., domiciliat n ..........................................,
str. ................................................................................................................, nr. ........, bloc. .........., scara. ......, etaj ......, ap. .....,
jude/sector ...................................., telefon ............................. , act identitate ............................., seria ........., nr. .....................,
eliberat de ....................................................................., la data .........................., CNP/NIF ......................................................,
n calitate de ........................................................, prin .....................................................................................................................,
conform ........................................................................................................................................................................................ .
2. pentru firma: ............................................................................................................................................................................,
avnd numr de ordine n registrul comerului ....................................., cod unic de nregistrare ....................................;
3. cu sediul n: localitatea .................................................,str. ........................................................................, nr. .....................,
bloc ............., scara ............, etaj ..........., ap. ............., jude/sector .............................................., cod potal ................................,
telefon ..........................................., ..............................................., fax. ............................................., ........................................,
e-mail ....................................................................................., web site ...................................................................................;
n temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii
nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor
familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice cu
modificrile i completrile ulterioare, solicit :
4. Obiectul cererii privind nregistrarea n registrul comerului, prevzut n(2): ........................................................................................., const
n:
4.1. autorizarea constituirii persoanei juridice i/sau nmatricularea n registrul comerului
4.2. autorizarea constituirii sucursalei i nmatricularea n registrul comerului
4.3. nmatricularea ca urmare a schimbrii sediului n judeul ..........................................................
4.4. nregistrarea modificrii formei juridice
4.5. [nregistrarea] / [radierea cf. art. 25 din Legea nr. 26/1990 a] meniunilor referitoare la :

denumire
emblem
sediu n acelai jude
durata societii
suspendare activitate
reluare activitate
capital social
asociai/acionari

Marcajul unei csue


presupune plata taxei
pentru meniunea
solicitat

(3)

5.

(3)

participare la profit i pierderi


obiect de activitate
administratori/persoane
(3)

mputernicite/reprezentani

cenzori
auditori
sediu secundar
fuziune

(4)

divizare
dizolvare
lichidare
declaraia - tip model .................
altele, conform art. .........................
(4)

.........................................................
.........................................................,
din actul modificator

Solicit judecarea cererii i n lipsa mea, conform art. 242 alin.(2) din Codul de procedur civil.

n susinerea cererii, depun actele doveditoare menionate n opisul de documente.


0,30
39,00
6. Cererea este legal timbrat cu ...............................
lei tax judiciar de timbru i ..................................
lei timbru judiciar.
Data: ....................................

Semntura ..................................

n temeiul art.6 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ..................................................................
..........................................., judector delegat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul ..........................................................,
examinnd nscrisurile depuse n susinerea cererii i, constatnd c sunt / nu sunt ndeplinite cerinele legale dispune: ..................................
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... .

V.

(5)

Judector delegat,
Referent,
Data : ....................................
Not : (1) Se completeaz cu denumirea formei de organizare, conform reglementrilor legale, n situaia n care aceasta nu se regsete n lista celor specificate;
(2) Se completeaz cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act adiional, hotrre AGA, decizie CA, act nfiinare, hotrre asociat unic etc.);
(3) n cazul schimbrii denumirii i/sau sediului i/sau activitii principale la taxa calculat, pentru meniunile solicitate, se adaug taxa
de preschimbare a certificatului de nregistrare;
(4) Taxa se aplic pentru fiecare sediu secundar i/sau declaraie-tip pe propria rspundere privind autorizarea funcionrii;
(5) Se consemneaz rezultatul deliberrii (minuta).
cod 11-10-150

Pag. 1

Nr. intrare : ............................. data : .................................

CERERE DE NREGISTRARE

VI.

Solicit nregistrarea fiscal conform datelor nscrise n Anexa nr. 1.

VII

Datele privind participarea strin la capital

(1)

, pentru prelucrri statistice, sunt nscrise n Anexa nr. 2.

VIII. Solicit autorizarea funcionrii pe baza declaraiei-tip pe propria rspundere model ........
IX. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat cu modificrile ulterioare:
1. Nume i prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ..............................................................., str. ...............................................................................................,
nr. ..................., bloc..................., scara.............., etaj.............., ap..........., jude/sector...................................................................,
cod potal................, telefon ....................................., fax ....................................., e-mail .......................................................... .
3.
X.

Solicit comunicarea prin pot a documentelor care atest efectuarea nregistrrii n registrul comerului.
OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU NREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCIONARE

Nr.
crt.

Denumirea actului

Nr. i data actului / Emitent

Nr. file

1. Dovad disponibilitate firm


2. Act constitutiv / Act administrativ
3. Act adiional / Hotrre adunare general / Decizie CA
4. Declaraii pe propria rspundere
asociai/administratori/cenzori
5. Dovad sediu
6. Cazierul fiscal
7. Dovad capital social
8. mputernicire
9. Dovad disponibilitate emblem
10. Dovad tax registru
11. Dovad tax publicare n Monitorul Oficial al Romniei
12. Dovad tax judiciar de timbru
13. Anexa nr. 1 referitor la nregistrarea fiscal
14. Anexa nr. 2 referitor la investiia strin
15. Declaraie-tip pe propria rspundere privind autorizarea
funcionrii model ......
i, dup caz, n funcie de nregistrrile solicitate, se menioneaz documentele doveditoare cerute de prevederile legale n vigoare.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Total file :
XI. Anexele nr. ................... i declaraia-tip model ........ fac parte integrant din prezenta cerere.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ....................................

Semntura ..................................

Not : (1) Se completeaz pentru societile comerciale care au asociai/acionari cu domiciliul/sediul n strintate cu situaia investiiei strine la: constituire,
majorare/reducere capital, transmitere pri sociale/aciuni.
Pag. 2

NOTA DE CALCUL ESTIMATIV


Numar registru:
Denumire firma:

TAXE REGISTRU:

Inmatriculare si inregistrare fiscala:


Autorizarea constituirii persoanei juridice si inmatricularea in registrul comertului
Autorizarea constituirii sucursalei si inmatricularea in registrul comertului
Inmatricularea in registrul comertului ca urmare a schimbarii sediului din judetul
Inregistrarea in registrul comertului a modificarii formei juridice
Certificat constatator conf. art. 17.1 Legea nr. 359/2004

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Mentiuni - Inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la:


Denumire
Emblema
Sediu in acelasi judet
Durata societatii
Suspendare activitate
Reluare activitate
Capital social
Asociati/actionari
Participare la profit si pierderi
Obiect de activitate
Administratori/persoane imputernicite
Cenzori
Auditori
Sediu secundar
Fuziune
Divizare
Dizolvare
Lichidare
Declaratie tip
Altele
Taxa de preschimbare
Taxa radiere
Fond lichidare (10 %)
Taxa judiciara de timbru
Comision Monitorul Oficial (pct. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 functie de nr. de acte)
Comision obtinere CUI (pct. 4.1, 4.2)
Taxa publicare Monitorul Oficial
Taxa de comunicare prin posta a documentelor ce atesta efectuarea inregistrarii

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0
0,00

TOTAL
Calcul total

Continuare