Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de post Analist Resurse Umane

aferent contractului de munc nr. ......... din data de ..................... Denumire post: Analist resurse umane (cod ref. ARU) Locul desfurrii muncii: la sediul companiei Departament: Departamentul Resurse 717y2413h Umane Subordonare: Directorului de Resurse Umane Supervizare: Supervizeaz activitatea inspectorilor de resurse umane Relaii funcionale: cu angajaii tuturor departamentelor. Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corect a procedurilor operaionale de resurse umane. Activiti principale: Particip la definirea politicii de personal a companiei Particip la adaptarea structurii organizatorice a companiei n toate etapele dezvoltrii acesteia Prezint directorului resurselor umane i acionariatului rezultatele controlului i observaiile sale Particip la definirea sistemului motivaional al societii, n strns legtur cu factorii motivatori financiari i profesionali ai angajailor Gestioneaz procedurile i contractele referitoare la asistena medical a angajailor i a membrilor familiilor acestora Stabilete mpreun cu directorul resurselor umane politica de personal privitoare la colarizarea i instruirea personalului Decide asupra metodelor de alegere a colaboratorilor companiei i asupra condiiilor de munc ale acestora Particip la negocierile salariale Planific i alege metodele de recrutare i de selecie a personalului Sarcini i ndatoriri specifice: Asigur bucla de feed-back n urmrirea aplicrii procedurilor de resurse umane Culege informaii, observ evoluia indicilor de plat, n conformitate cu funcionarea i evoluia societii Decide necesitatea expertizelor sau a consultanei de specialitate pentru domeniul su de activitate Responsabiliti ale postului: Rspunde conform legii pentru secretul i securitatea documentelor pe care le pstreaz i manipuleaz Rspunde disciplinar, contravenional sau penal, dup caz, pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a sarcinilor de serviciu Autoritatea postului: asigur aplicarea corect a procedurilor operaionale de resurse umane la nivelul companiei Specificaiile postului: Accentul se pune pe experiena n domeniul resurselor umane de minim 2 ani

Studii obligatorii: superioare, juridice sau economice Foarte bune cunotine de limb englez Spirit de observaie, dinamism, eficien Bune abiliti de planificare, organizare, coordonare Capacitatea de a lucra n condiii de stres, foarte buna cunoatere a comportamentului uman Deplasri Frecvena: frecvente Condiii asigurate: diurn, cazare, transport Relaiile cu alte departamente: descrise n Regulamentul de organizare i funcionare i Regulamentul de ordine interioar. Condiii de munc: - munca este preponderent de birou - program normal de lucru, uneori prelungit Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adaug sporurile negociate. Faciliti: telefon mobil, tichete de mas Sanciunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevzute n fia de post sunt descrise pe larg n Regulamentul intern (ROI). S.C. Director General .
Data:...................................

Am luat la cunotin,

FISA DE POST - ECONOMIST (AUDITOR INTERN)

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 2. Denumirea postului: ECONOMIST 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic cu incadrari inferioare - daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii: Studii :Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Experienta;minim 3 ani experienta in domeniu Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; - legislatie financiar-contabila, contabilitate financiara si de gestiune, contabilitate consolidata, control financiar; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin

furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Sarcini : -efectuarea misiunii de audit intern conform programarii aprobate de conducere; -urmarirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulatia acestora si a sistemelor de contabilizare ; -verificarea procedurilor prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea punctelor forte si a punctelor slabe; -analiza procedurilor; -controale necesare; -efectuarea de controale interne de detectare (confruntarile cu banca, confruntarea balantei analitice cu cea sintetica, etc.) -comunicarea cu conducerea intreprinderii semnalind prin raport rezultatul controalelor interne; -verificarea corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii; -aplicarea normelor nationale de audit financiar (procedurile si principiile fundamentale care stau la baza activitatii ); -colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii si a exprima opinii asupra situatiilor financiare; -utilizarea tehnicii sondajului, urmarind ca in emiterea unor judecati, riscurile sa fie cat mai mici; -incadrarea in programul de lucru si in bugetul de timp a compartimentului; -concluziile din lucrarile efectuate se vor concentra in rapoarte destinate utilizatorilor dinainte stabiliti; -se asigura ca toate operatiunile miscarilor patrimoniale care fac obiectul inregistrarilor in contabilitate sa fie inregistrate; -se asigura ca toate inregistrarile contabile transpun corect operatii reale ( verificarea realitatii inregistrarilor ); -executia misiunii de compilare a informatiilor financiare a societatilor din cadrul grupului (stingerea, clasarea si prepararea unei sinteze a informatiilor financiare ) -pastreaza secretul de serviciu. 5. Limite de competente : In cadrul misiunii incredintate de conducerea unitatii, are acces nelimitat la : -toate documentele justificative intocmite in birourile si compartimentele unitatii,; -toate inregistrarile contabile, inclusiv la situatiile de sinteza elaborate de Biroul Contabilitate Financiara; Verificarea tuturor procedurilor aplicate (aprobate in scris sau verbal) in toate compartimentele unitatii si modul de aplicare (teste de conformitate, sondaje, etc.) controale care vizeaza exhaustivitatea, realitatea, corecta evaluare, separarea exercitiilor, corecta imputare; In limita imputernicirilor date de conducerea unitatii, reprezinta interesele firmelor din grup, in relatiile cu furnizori, clienti, organe fiscale etc. 6. Responsabilitati : -raspunde de prezentarea obiectiva, corecta, fidela si fara omisiuni a deficientelor constate a situatiilor urmarite in misiunea incredintata de conducerea unitatii, in conformitate cu normele nationale de audit; -raspunde de prezentarea in raport a inexactitatilor si erorilor constatate si includerea elementelor probante. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - CASIER

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: CASIER 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Este subordonat contabilului sef si directorului economic(de la caz la caz) 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului mediu sau superior de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu; Cunostinte: -sa posede cunostinte minimale in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil; -sa probeze cunostinte de claculator; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: - receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. -Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc, conform facturilor intocmite. -Incaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora. -Preda personalului din vinzari care au sarcina si au aprobare pentru aceasta (agenti , inspectorii de vinzari, agenti de livrare, directori, etc.) chitantiere , pe baza de semnatura , preluind cotorul celui anterior. Nu elibereaza alt chitantier pina la epuizarea celui anterior decit in cazul in care chitantierul aflat la utilizator nu are file suficiente pentru activitatea de incasare din ziua urmatoare. -La primirea chitantierelor le verifica fila cu fila, urmarind cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exemplar. -Primeste de la predatori si verifica numerarul, monetarele si chitantele, pe baza borderoului-monetar, care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor. -Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. -Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa. -Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat. -Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul unitatii. -Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi, conform legislatiei in vigoare. -Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat, pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii, impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca). -Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite. -Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef director. -Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine, in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile. -Respecta conditiile conducerii in ceea ce priveste conditiile de livrare. -Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. -Respecta cu strictete procedurile de lucru. -Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii, indiferent de functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei. SE INTERZICE: -Primirea de file CEC necompletate cu toate datele cerute de formular sau cu corecturi sau stersaturi. -Intocmirea documentelor primare necorespunzatoare sau incomplete ori acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a impiedica verificarea financiar-contabila, pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala. -Incasarea si introducerea in gestiune de sume in numerar sau orice alte bunuri sau valori de la persoane fizice sau juridice, fara a se elibera pe loc documentul justificativ, care sa ateste efectuarea respectivei operatiuni. -Si se pedepseste conform prevederilor legale fapta de a nu evidentia prin acte contabile sau alte documente legale, in intregime sau in parte veniturile realizate ori de a inregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. -Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat , de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor. -Distrugerea actelor contabile sau a altor documente, a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijoace de stocare a datelor.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Nerespectarea prevederilor de mai sus, a normelor legale in vigoare si a celor ce vor apare si se vor aplica in timpul exercitarii functiei, atrag dupa sine raspunderea materiala disciplinara sau penala, dupa caz. 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST - DIRECTOR COMERCIAL

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL COMERCIAL 2. Denumirea postului: DIRECTOR COMERCIAL 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directotului general 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Angajatii departamentului comercial 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor Financiar-Contabil, Marketing, Juridic 9. Pregatirea si experienta: Studii obligatorii: universitare economice; Buna cunoastere a mediului concurential de afaceri; Experienta in domeniul comercial de minim 4 ani; Foarte bune cunostinte de limba engleza; Spirit de observatie, dinamism, gandire comerciala, eficienta; Excelente abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel); Experienta intr-o functie de conducere si de coordonare constituie un avantaj; Reale si excelente abilitati de comunicare si negociere. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini:

Activitati principale: Urmarirea zilnica a activitatii personalului aflat in subordine pentru asigurarea aplicarii corecte a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare/livrare; Organizarea departamentului Comercial pe criterii de cost efficiency, in vederea optimizarii activitatii de aprovizionare/livrare a marfii catre reteaua de magazine; Stabilirea strategiei specifice fiecarui magazin pentru implemetarea/urmarirea stocului optim si a tuturor procedurilor comerciale prevazute. Sarcini si indatoriri specifice: Asigurarea buclei de feed-back in urmarirea aplicarii procedurilor comerciale si a stocurilor optime; Stabilirea unor relatii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale; Prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii/livrare in vederea optimizarii continue a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune ale acestora si realizarea de profituri (protectia marginii). Responsabilitati ale postului: Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii; Isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestia; Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine si pentru fluxul operational la nivelul departamentului pe care-l conduce. Autoritatea postului: Coordoneaza intreaga activitate comerciala a retelei de magazine pe centre de profit; Transmite catre Directorul de vanzari & marketing raportarile (saptamanale, lunare) privind vanzarile, planul de actiune pentru cresterea vanzarilor, furnizorii noi etc. (Toate tipurile de raportari vor fi descrise in anexe separate.); Concepe impreuna cu Ddirectorul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii targeturilor stabilite. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și