Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE DE CONFORMITATE

S.C. FOREVER ONE PLAST S.R.L. , J04/646/2011 CUI:RO28534580


Adresa: Str.Principala, nr.4A, sat Boanta, Comuna Filipesti, Jud Bacau
Asiguram, garantam, si declaram pe propria raspundere ca :

Produsul: conform factura


Cantitate: conform factura
Nu este toxic, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un
impact negativ asupra mediului.
Obiectul declaratiei descries mai sus este in conformitate cu cerintele urmatoarelor
documente:

Document Titlu Data emiterii


Regimul produselor si servicilor care pot
HG 1022/2002 pune in pericol viata, sanatatea, Monitorul Of.30.sept.20102
securitatea muncii si protectia mediului
SR EN ISO/ CEI Evaluarea conformitatii.Declaratie de ASRO 05.08.2005.
17050-1 conformitate
Regulament CE Buna practica de fabricatie a 22.12.2006
nr.2023/2006 materialelor si a obiectelor destinate sa
vina in contact cu produsele alimentare
(flacoane PET si PE, capace, pungi CE)

Informatii suplimentare:
Pentru proba medie prelevata s-a emis: Raport de incercare nr.4484,4485,
4486,4487,4560/10.12.2015;Raport de incercare nr.4488,4489,4490,4491/10.12.2015;
Raport de incercare nr.4492,4493,4494,4495,4496,4497/10.12.2016, Raport de incercare
1808,1809,1810,1811/29.04.2016; Raport de incercare
0891.0892.0893.0894.0895.0896.0897.0898.0899.0900/21.02.2017 emis de Institutul de
Bioresurse Alimentare.
Ambalajele PET, PE, pungi PE si capacele, intrunesc parametrii de calitate pentru:produse
alimentare, lichide alimentare plate si carbogazoase.
Termen de valabilitate: 1 an.termenul de garantie se pierde in cazul produselor manipulate
necorespunzator (turtite, zgariate).
Conditii de pastrarea: in incaperi uscate, ferrite de razele solare, la temperature cuprinse
intre -5C - 35C, in ambalajul de polietilena in care a fost livrat.

Administrator, Luca Dan Dumitru