Sunteți pe pagina 1din 2

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE TRANSPORT

Nr. 153419/10.05.2018

INTRE PARTILE CONTRACTANTE:

URGENT CARGUS SRL, cu sediul in Magurele, Sos.Atomistilor nr.99-115, Corp C1, Jud.Ilfov, Romania,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J23/344/2013, CUI RO3541906, tel:
+4021/9330000, fax: +4021/1002015, cont bancar nr.RO61OTPV23000M175135RO01, deschis la OTP
bank sau RO58RNCB0081104613950001, deschis la BCR, reprezentata prin D-na Nadia Talpa -
Director Comercial, in calitate de prestator de servicii de TRANSPORT RAPID, denumita in continuare
TRANSPORTATORUL
si
CEMATICO INVEST SRL cu sediul in OLTENITA, Str. Pescarilor, nr.23, bl. M6, sc. A, parter, ap.3, Oltenia,
jud Calarasi , tel/fax 0722419414 , e-mail vicosx12@gmail.com , inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J51/423/2017 , CUI RO 37869879 , capital social , cont bancar nr.
RO69RZBR0000060019518558 , deschis la Raiffeisen Bank SA , reprezentata prin Vilciu Constantin ,
in calitate de beneficiar, denumita in continuare BENEFICIAR.

A intervenit prezentul act aditional la Contractul de Transport nr. 153419/10.05.2018 , care prevede:
Art.1. Incepand cu data de 23.05.2019, BENEFICIARUL isi da acceptul cu privire la modificarea tarifelor
contractuale pentru serviciile Standard, Matinal, PRE 12 conform:

A. Tarife livrari documente / marfa


Tarif plic
 Loco: Plicuri documente (max 1 Kg) • 12.50 Ron / expediere
 National: Plicuri documente (max 1 Kg) • 16.00 Ron / expediere
Tarif colet
• 14.00 Ron / primul Kg / expediere
 Loco: Pachete (documente/marfă) • 1.60 Ron fiecare Kg aditional (greutate 1-30 kg)
• 2.00 Ron fiecare Kg aditional (greutate > 30 kg)
• 17.50 Ron / primul Kg / expediere
 National: Pachete (documente/marfă) • 1.60 Ron fiecare Kg aditional (greutate 1-30 kg)
• 2.00 Ron fiecare Kg aditional (greutate > 30 kg)
B. Servicii cu valoare adaugata

 Livrare catre localitati situate in afara retelei Urgent Cargus (Km • 0.90 Ron / Km
suplimentari)
• A treia incercare de livrare • 7.00 Ron / expediere

 Deschiderea coletului la livrare • 3.00 Ron / expediere

 Retur Documente (confirmare de primire, alte documente originale • Loco : 12.50 Ron/ expediere
semnate / ștampilate, instrument de plata) • National : 16.00 Ron / expediere

 Colet la schimb • Loco : 14.00 Ron / primul Kg / expediere


• National : 17.50 Ron / primul Kg / expediere
• 1.60 Ron fiecare Kg aditional (greutate 1-30 kg)
• 2.00 Ron fiecare Kg aditional (greutate > 30 kg)

Soseaua Atomistilor nr.99-115, Corp C1 Tel: +40219330000


Magurele, Jud. Ilfov, 077125 www.urgentcargus. ro
C. Servicii disponibile
 Serviciul de trimitere cu valoare declarata • 1% din valoarea declarată / expediere

 Serviciul contra ramburs


 Prin Cont Colector • 6.50 Ron / expediere

 Numerar • 11.50 Ron + 2% din valoarea rambursului / expediere


(include asigurarea expedierii)
• Plic - Loco : 12.50 Ron expediere
• Plic - National : 16.00 Ron / expediere
• Colet - Loco : 14.00 Ron / expediere
 Serviciul schimbare destinatie
• Colet - National : 17.50 Ron / primul Kg / expediere
• 1.60 Ron fiecare Kg aditional (greutate 1-30 kg)
• 2.00 Ron fiecare Kg aditional (greutate > 30 kg)
• Plic-Loco : 12.50 Ron / expediere
• Plic-National : 16.00 Ron / expediere
• Colet - Loco : 14.00 Ron / primul Kg / expediere
 Serviciul returnare expediere
• Colet - National : 17.50 Ron / primul Kg / expediere
• 1.60 Ron fiecare Kg aditional (greutate 1-30 kg)
• 2.00 Ron fiecare Kg aditional (greutate > 30 kg)
Tarifele mai sus menționate nu includ TVA
Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 de kg.
Dimensiunile targetate/colet sunt: 120 X 80 X 110 cm.
Rotunjirea greutatii se realizeaza prin majorare, atunci cand greutatea depaseste 0.1 grame
Greutatea volumetrica se calculeaza dupa formula: lungime x latime x inaltime (masurate in centimetri) /6000.
Greutatea liniara se calculeaza astfel:
Calculul si tarifarea trimiterilor postale cu una dintre laturi cuprinsa intre:
 1.5m – 3.5m lungime = 50 kg + greutatea reala a coletului.
Calculul si tarifarea trimiterilor postale cu una din laturi mai mare de 3.5 m:
 3.5 m + < 1m = 100 kg+ greutatea reala a coletului
Lungimea maxima admisa pentru transport 4 m.

Art.2. Serviciul Business Partener nu mai este disponibil in oferta comerciala actuala, insa aveti
posibilitatea de a selecta plata la destinatar la tarifele negociate de catre Dvs. din aplicatia online.

Toate celelalte prevederi ale Contractului de transport nr. 153419/10.05.2018 raman neschimbate.

Prezentul act aditional intra in vigoare in data de 23.05.2019 si a fost incheiat in 2 (doua) exemplare
originale astazi, 08.05.2019.

TRANSPORTATOR: BENEFICIAR,
URGENT CARGUS SRL ____________________
Director Comercial Reprezentant legal
D-na Nadia Talpa ____________________

Soseaua Atomistilor nr.99-115, Corp C1 Tel: +40219330000


Magurele, Jud. Ilfov, 077125 www.urgentcargus. ro