Sunteți pe pagina 1din 2

Speta: Plata dividende in numerar

Avem o societate comerciala are un sold scriptic de casa la data de 31.12.2016 in valoare de
100.000 lei. Avem un profit la data de 31.12.2016 in valoare de 300.000 lei. In cazul in care
dorim sa eliminam suma de 100.000 lei din Registrul de casa platind dividende pentru ele.
Exista baza legala? Care sunt pasii de urmat? Care sunt notele contabile?

Potrivit art. 4 alin. (4) din Legea nr. 70/2015 platile in numerar, inclusiv de dividende,
efectuate de persoanele juridice catre persoanele fizice, trebuie sa se efectueze cu incadrarea
in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana.

In ceea ce priveste emiterea a mai multor hotarari de repartizare a dividendelor in anul 2017,
mentionam ca, datorita faptului ca plata fragmentata este definita ca fractionarea sumei de
plata in mai multe transe, pentru a evita plafonul de plata in numerar stabilit prin lege,
consideram ca alegerea modului de decontare trebuie sa se faca deosebit de prudent deoarece
aceasta ritmicitate a platilor ar putea fi considerat o tranzactie care are drept scop
fragmentarea platilor catre o persoana fizica si este sanctionata in acest sens de Legea nr.
70/2015.

La art. 12 alin. (1) si art. 13 din Legea 70/2015 se prevede ca:

Art. 12
(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1), (2) si (4),
art. 9 si 10 constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit
legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8
din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit de prezentul capitol
pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.

Art. 13
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 se efectueaza de catre
organele Ministerului Finantelor Publice, ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si
unitatilor sale subordonate, conform competentelor.

Repartizarea dividendelor reprezinta o tranzactie (conventie prin care se transmite dreptul


asociatului de a primi dividende) intre persoana juridica si persoana fizica si ca atare, potrivit
reglementarilor plata aceasta nu poate fi fragmentata.

Chiar daca din desfasurarea activitatii societatii ar rezulta ca prin plata la anumite termene
prin numerar nu se incearca evitarea incadrarii in limita plafonului de plati ci numai un efect
economic si nu se urmareste incalcarea disciplinii operatiunilor cu numerar reglementata de
lege, consideram ca nu este necesar sa se intocmeasca mai multe hotarari AGA ci doar una
pentru fiecare an prin care sa se prevada modul de plata.
Plata dividendelor catre actionarii persoane fizice se poate face in numerar in limita sumei de
10.000 lei/zi, iar diferenta pana la concurenta sumei distribuite drept dividend este bine sa fie
achitata prin virament bancar sau alte instrumente fara numerar.

Nu este de recomandat compensarea platilor nejustificate, avand in vedere prevederile de la


art. 272^1 lit. b) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:

Art 272^1 Se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul,


directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori
reprezentantul legal al societatii care:

b) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi
distribuite, in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta.

Cel mai corect ar fi, daca societatea ar dispune de lichiditati, plata dividendelor catre asociati
in suma de maxim 10.000 lei/persoana in numerar (457= 5311), iar restul dividendelor sa se
plateasca prin banca 457=5121.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 04 aprilie 2017

S-ar putea să vă placă și